SPM 0110.05.indd - Spedalsk.dk

spedalsk.dk

SPM 0110.05.indd - Spedalsk.dk

Spedalskhedsmissionen

Januar 1/2010

Undervisningsoplæg om

spedalskhed

Abduls nye liv

Spedalskhedsmissionen - en fond

En gave til Spedalskhedsmissionen

Bangladesh

I kamp mod spedalskheden

Spedalskhedsmissionen 1


Bestyrelse:

Jan Meyer, læge, Hobro, formand

Flemming Møller Mortensen,

sygeplejerske, MF, Skørping,

næstformand

Lisbeth Pedersen, bogholder,

Amager, kasserer

Annette Reimer Jensen, overlæge,

Næstved

Kristian Jensen, skolepsykolog,

Aalborg

Hans-Jørgen Knudsen, projektleder,

Vanløse

Redaktionsudvalg:

Lissi Stoklund

Flemming Møller Mortensen

Klaus Leonhardt

Kr. Jensen (ansvarshavende)

Kærvangsalle 34, 9000 Aalborg

TLF. 9812 7449

Kontor:

Administrator: Klaus Leonhardt

Skibbroen 6, 2. Postboks 13,

6200 Aabenraa

Tlf. 3838 4888. Fax 7462 7772

E-mail: info@spedalsk.dk

www.spedalsk.dk

Tryk: Øko-Tryk

Borrisvej 5b, 6900 Skjern

Tlf. 9694 0411

Forsidefoto: Simon Balle

Bagsidefoto: Simon Balle

Forside: Helt følelsesløs i fødderne

pga. spedalskhed. For at

forebygge udtørring og sprækker,

som kan føre til infektioner

må han ugentlig have fødderne

i ”blød” og efterfølgende smøre

dem ind i vaseline for at holde

huden smidig.

(Foto: Simon Balle)

2 Spedalskhedsmissionen

Leder

Kære læser!

Med dette første

nummer af Spedalskhedsmissionens

blad i

2010 ændrer vi på udseendet

og introducerer

hermed en leder.

Året der gik

Tak for din støtte uanset om det er

penge, tid eller forbøn for Spedalskhedsmissionens

arbejde herhjemme

eller de mange projekter rundt om i

verden. Vi glæder os over, at vi i december

2008 fi k ja fra Danida til et

projekt i Bangladesh fra 2009 - 2012

med næsten 10 mio. kr. Du kan læse

mere om det og Bangladesh inde

i bladet. Vi glæder os også over at

kunne sige velkommen til 400 nye

givere, som vi fi k i forbindelse med

en kampagne i Kristeligt Dagblad og

Ugeavisen Udfordringen i påsken og

vores stand på SommerOase i juli. Vi

vil fortsat kæmpe hårdt for at få fl ere

mennesker til at interessere sig for

arbejdet med at udrydde spedalskhed

og dens følger. Et nyt tilfælde af

spedalskhed hvert andet minut − det

er ét for meget!

Spedalskhedsmissionen er en

fond – læs også inde i bladet!

Det er ikke sikkert, at du har tænkt

nærmere over, at vi er en fond, og

hvad det betyder, men allerede i 1947

besluttede kredsen omkring ”Den

danske Hjælpekomite for Spedalskhedsmission”,

at ” indsamlede Penge

foreløbig opsamles i en Fond og

indsættes paa en Bankkonto”.

Forholdet har betydning for de bidrag

vi modtager, derfor er det

vigtigt, at du læser mere udførligt

herom inde i bladet!

Giverundersøgelse

Fra enten 11. eller 18. januar 2010

vil vi på vores hjemmeside www.spedalsk.dk

have et link til en giverundersøgelse.

Tak, om du vil se forbi

hjemmesiden og medvirke i undersøgelsen!

Finanskrise

Vores julebrev 2009 handlede om,

hvor hårdt fi nanskrisen har ramt arbejdet

i Bangladesh. Det gør indtryk,

at de ansatte i Bangladesh er gået

10 % ned i løn, og at fl ere projekter

er lukningstruede, fordi nogle af de

rige lande ikke er i stand til at sende

de penge, de har lovet.

Mens vi i Danmark kan imødese

skattelettelser i 2010 og netop har

gennemlevet endnu en jul med rigeligt

af alting for langt de fl este, så

lider de sidste i ”fødekæden” − de

spedalske og de fattige! Det er mit

håb, at vi sammen kan styrke vores

arbejde for disse mennesker i 2010!

Jeg håber, du er kommet godt ind

i det nye år og ønsker dig god læselyst!

Med venlig hilsen

Klaus Leonhardt, adm.

Foto: Simon Balle


Af Simon

Nøddebo Balle

Ud i Danmark

Undervisningsoplæg om spedalskhed

En del af Spedalskhedsmissionens

mission er at udbrede kendskabet

til spedalskhed, og vække næstekærligheden

for dens ofre. Det har

blandt andet affødt et undervisningsoplæg,

der fortæller grundigt om sygdommen

spedalskhed, om de økonomiske

og sociale konsekvenser, og hvordan

spedalskhedsmissionen arbejder for at

hjælpe ofrene.

Undervisningsoplægget er lavet som

et diasshow og er tilrettelagt sådan, at

du derhjemme bliver i stand til at vise

showet og selv holde oplægget for venner,

familie, smågrupper, forsamlingshus,

kirke, eller hvor du finder det passende.

Der er lavet en voksenudgave og

en til teenagere, som eksempelvis kan

bruges til konfirmander.

Jeg har selv sammen med min kone,

Kristina, holdt denne slags oplæg bl.a.

for konfirmander og oplever, at de faktisk

gerne vil lytte til det. Specielt når vi

på en meget konkret måde fortæller om

den dybe fattigdom, som mange af de

spedalske er havnet i. Showet indeholder

konkrete tal og fakta, interviews og

en leg om det at være spedalsk og fattig.

Det ramler hårdt imod deres egen

materialistiske verden, og det sammen-

Fakta

• Undervisningsoplægget er

lavet i Microsoft Powerpoint

• Showet indeholder noter til oplægsholderen

• Forklarer om sygdommen, konsekvenserne

og arbejdet med

ofrene

• Bliver sendt på flot Spedalskhedsmission

USB-pen (1 GB)

• BONUS: Inkluderer lege for konfirmander

stød efterlader for det meste ikke teenagerne

urørt!

Det er vores håb, at både børn og voksne,

få og mange, må opleve at blive

undervist og samtidig blive berørt og få

vækket næstekærligheden for ofrene

af spedalskhed.

Materialet kan bestilles ved henvendelse

til kontoret på telefon 3838 4888

eller e-mail info@spedalsk.dk - tal med

Jeanette, Lene eller Klaus.

Eksempel på side i materialet

Kristina og Simon

Balle, som har

udarbejdet undervisningsmaterialet

efter, at de i februar

2009 var 3

uger i Bangladesh.

Spedalskhedsmissionen 3


Jobber Ali i gang

med at arbejde

Fotos: Suren Singh

Beretning er oversat

fra engelsk til dansk

af Asbjørn Hansen.

En

Abduls

beretning fra Bangladesh

nye liv

Hans hænder er altid smurt ind i

sort olie. Selv når han skal have

sig en bid brød eller en betelnød.

Dagen lang repareres cykler og

rickshaws.

Abdul Jobber er 56 år. Han blev

smittet med spedalskhed kort

efter, han var blevet gift. Dengang

var han 32. Til at begynde med

anede hverken han selv eller hans nærmeste,

at det var spedalskhed.

En dag, da han var ved at koge en lækker

ret, kom han til at spilde varm olie ned

over sin ene fod. Mærkeligt nok mærkede

han slet ikke noget til det, men et

par timer senere fik han en stor vabel på

sin venstre tå. Snart efter gik der hul på

vablen, og den blev til et grimt sår. Såret

faldt snart af, men halvanden måned

4 Spedalskhedsmissionen

senere fik han endnu et sår nede under

foden. Det var længere om at heles. Han

blev behandlet af en lokal læge. Ikke

længe efter fik han også sår på de andre

tæer, og denne gang blev det langt

værre. Man var nødt til at amputere

tre tæer på den lokale Saidpur Health

Clinic. Det var lægerne her, der fortalte

ham, at han led af spedalskhed.

Da Abdul var kommet sig oven på operationen,

forsøgte han at leve et normalt

liv. Han havde en god familie og

heller ingen problemer i landsbyen. Han

kunne tale åbent om, hvad der var sket

med ham. Han begyndte at dyrke noget

jord. Samtidig havde han et stort ønske

om at lære, hvordan man reparerede

cykler og rickshaws, og han besøgte ind

i mellem et lokalt rickshaw-værksted.

For afkastet fra jorden købte han mere


jord i nærheden af, hvor han boede.

Et par år senere – da han var 38 – opstod

der et stort, åbent sår på hans venstre

fod. Lægen på Saidpur Health Clinic rådede

ham til at opsøge Danish-Bangladesh

Leprosy Mission (DBLM), som har

et hospital i Nilphamari. Han tog hen til

DBLMs hospital, hvor lægen konstaterede,

at man var nødt til at amputere

hele foden, fordi spedalskhedssåret var

så dybt. Det var med frygt, han vendte

hjem, og medicinen han havde fået blev

kylet ud ad vinduet. Gennem en længere

periode modtog han behandlinger på

den lokale klinik, men snart måtte han

indrømme, at det havde været forkert

at droppe medicinen. Han var nødt til

igen at tage til DBLMs hospital. Da var

hans ben i så dårlig en tilstand, at man

måtte amputere det lige under knæet.

I dag har Abdul Jobber igen et normalt

liv. Han har fået kunstigt ben og har altid

sko på. I begyndelsen var det ikke så

let at få dagligdagen til at hænge sammen,

men nu går det uden problemer.

Han har lært sig selv at reparere

rickshaws og cykler ved at prøve sig

I dag har Abdul Jobber igen et normalt liv.

frem. Han har åbnet sit eget rickshawværksted

og er blevet en dygtig mekaniker.

For et par år siden tog han et lån

ved DBLM og købte sin første rickshaw.

I 2002 tog han sammen med andre spedalskhedsramte

initiativ til at få ”Selvhjælpsgruppen

Gojari” op at stå. Senere

har han optaget flere lån og tjent

så godt på sit værksted, så han kunne

købe flere rickshaws. I dag har han fem

i alt, og han står glad op hver morgen.

Abduls to sønner hjælper ham i værkstedet,

og den daglige indkomst er god.

Han har allerede investeret i mere jord

og har høstet et godt udbytte. Værkstedet

ligger i en bazaar (handelsplads), så

det er godt besøgt. Nu drømmer han

om at få et større værksted, som kan

deles op i to: En afdeling med salg af reservedele

og en, hvor man udelukkende

reparerer. Han taler med alle og tænker

slet ikke over sin sygdom længere. For

tiden er han formand for ”Selvhjælpsgruppen

Gojari”, og han motiverer de

andre i gruppen til at forbedre deres

levevilkår.

Spedalskhedsmissionen 5


Referat af forberedende

møde

den 1. oktober

1947

Spedalskhedsmissionen - en fond

Vigtig information til alle givere – især hvis man har

skrevet testamente eller påtænker at gøre det

Som nævnt i lederen er Spedalskhedsmissionen

en fond – hvad betyder

det?

En fond opsamler normalt kapital (penge,

værdipapirer m.v.) i en grundkapital,

som i princippet er urørlig. Fonden kan

derfor udelukkende uddele afkastet af

formuen til opfyldelse af formålet.

I Spedalskhedsmissionen ser vi det ikke

som ønskværdigt, kun at opsamle penge

til en bunden konto, for udelukkende at

kunne uddele afkastet heraf. Vi vil gerne

sende så mange penge som muligt

til arbejdet i de mange projekter, hvor

man virker for at udrydde spedalskhed,

og hjælper de mennesker, som er blevet

ramt af sygdommen.

Ikke desto mindre er vi en fond og må

selvfølgelig følge reglerne herfor. Hvad

går de så ud på? Helt enkelt sagt, skal

enhver gave eller ethvert beløb som

modtages i arv i henhold til et testa-

6 Spedalskhedsmissionen

mente, lægges til den urørlige grundkapital,

medmindre det er angivet, at

beløbet er: ”… til uddeling i overensstemmelse

med Spedalskhedsmissionens

formål” eller lignende.

Siden 1947 har Spedalskhedsmissionen

med tak modtaget en del beløb,

både som gaver og som testamenter.

For at undgå enhver tvivl om hvorvidt

disse beløb, som Spedalskhedsmissionen

modtager, straks kan anvendes til

opfyldelse af vores formål, eller skal tillægges

grundkapitalen, så det kun er

afkastet, der kan anvendes, har vi valgt

følgende fremgangsmåde, som vi fremover

følger:

På indbetalingskort i blade og i breve

påføres teksten: ”Gave til uddeling til

spedalske”. Vi gør også opmærksom

på dette forhold på hjemmesiden, og

hvor det ellers er muligt. I forbindelse

med arvesager er det særligt vigtigt, at

den som ønsker at testamentere til Spedalskhedsmissionen

tager stilling til, om

arven skal tillægges grundkapitalen, eller

om arven straks skal kunne anvendes

til opfyldelse af formålet. Hvis man i

testamentet ønsker, at arven straks kan

anvendes til at opfylde vores formål, er

det vigtigt, at der ikke blot i testamentet

står ”… til Spedalskhedsmissionen”

eller ”… til Spedalskhedsmissionens

arbejde” men derimod, at det også er

anført ”… beløbet skal anvendes til

uddeling i overensstemmelse med

Spedalskhedsmissionens formål”

eller ”… beløbet er til uddeling”.

Dermed sikrer teksten i testamentet, at

pengene med det samme kan anvendes,

hvor de gør størst mulig nytte og gavn,

nemlig hos de spedalske.


Hvad skal du gøre som giver?

Gaver

Hvis du benytter dig af indbetalingskort

fra blad eller brev, skal

du ikke foretage dig noget. Er

der i forbindelse med betalingen

mulighed for at indskrive en tekst

(f.eks. ved bankoverførsel, fremsendelse

af check eller lignende)

vil vi sætte pris på, om der anføres

f.eks. ”… gave til uddeling”.

Testamenter

Som nævnt er det vigtigt, at der

står f.eks. ”… beløbet skal anvendes

til uddeling i overensstemmelse

med Spedalskhedsmissionens

formål” eller ”… beløbet er til

uddeling”, idet vi ellers er pligtige

at tillægge arven til den urørlige

grundkapital.

Forvirret?

Er du forvirret efter at have læst

dette eller det mindste i tvivl, så

ring endelig til os på telefon 3838

4888.

Et lille tilbageblik

1. oktober 1947

På foranledning af et brev

fra Mr. Miller til frk. Lillelund

dateret den 16/9

1947 afholdes et forberedende

møde den 1. oktober

samme år i København.

Man beslutter at danne en

foreløbig komite bestående

af fem personer der

repræsenterer forskellige

områder i hele landet. Ligeledes

beslutter man at

anmode biskop Fuglsang-

Damgaard om at tiltræde

som formand for komiteen.

Man vælger at efterkomme

Mr. Millers anmodning

om at indsamlede penge

foreløbigt opspares i en

fond og indsættes på en

bankkonto, hvorfra frk.

Lillelund normalt kan hæve.

Samme dag overdrages der

hhv. 3.210,15 kr. og 412,12

kr. (til sammen 3.622,27 kr.)

til frk. Lillelund – beløb, der

er indsamlet ved møder.

2. oktober 1947

Biskop Fuglsang-Damgaard

siger ja til hvervet som formand

og overtager herefter

opgaven.

15. oktober 1947

Første ordinære møde afholdes,

og komiteen konstitueres

sig. Man beslutter,

at komiteen skal mødes

mindst én gang om året og

det helst i maj måned og

at alle indsamlede penge

foreløbigt skal placeres i

banken, før de på et senere

tidspunkt overførtes

til Spedalskhedsmissionens

hovedkontor i England. Ligeledes

beslutter man at

alle pengene overføres til

England i det tilfælde, at

Spedalskhedsmissionen bliver

opløst.

8. december 1947

På et møde mellem komiteen

og Det Danske Missionsselskab

(DMS) bliver det

præciseret, at formålet ikke

er at starte endnu et missionsselskab,

men at være en

hjælpekomite til gennem

allerede eksisterende organisationer

at hjælpe endnu

flere spedalske.

19. august 1948

På det andet komitemøde

fremlægges udkast til love

udarbejdet af forretningsudvalget.

Man beslutter at bidrage

til Frk. Lillelunds løn hos

Dansk Missionsselskab ( i

dag Danmission).

13. februar 1950

Vedtægterne fremlægges

og godkendes ved under-

skrift.

Således opstod vi som en

fond og som sådan er vi siden

fortsat.

Biskop Fuglsang-Damgaard

”Love for Den danske

Hjælpekomite

for Spedalskhedsmission”

af 13. februar

1950.

Spedalskhedsmissionen 7


Lille tanke - stor virkning!

En gave til

Spedalskhedsmissionen

Det er til stor velsignelse, hvis du

- efter at have sørget for din egen

familie - betænker Spedalskhedsmissionen

i dit testamente

En gave, der lever videre.

Spedalskhedsmissionen er afhængig

af testamentariske gaver, hvis

vi fortsat skal imødekomme de mange

mennesker, der oplever at blive ramt af

spedalskhed.

Testamentariske gaver forandrer meget

konkret livet for de spedalskhedsramte:

Sygdommen stoppes, håb tændes og de

berørte kan igen finde mening i livet.

Hjælp til at skrive testamente

Et testamente står ofte som et levende

vidnesbyrd om vores tro, håb og drømme

– alt det, vi sætter højt i livet. Det er

et vigtigt dokument, som skal sikre, at

dem, vi holder af, får del i de værdier,

vi efterlader. Spedalskhedsmissionen har

udarbejdet en simpel pjece om oprettelse

af testamente. Den kan fås gratis ved

henvendelse til:

Spedalskhedsmissionen

Skibbroen 6, 2

Postboks 13

6200 Aabenraa

Det er vigtigt…..

8 Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen

• er ekspert i påvisning og behandling af spedalskhed

• yder omsorg og hjælper spedalske med uddannelse

og arbejde

• arbejder i 50 lande

• samarbejder med regeringer, Verdenssundhedsorganisationen

WHO, hospitaler, kirker og lokale

partnere

• oplyser om spedalskhed og udfordrer fordomme

om sygdommen

At der i forbindelse med gaver til Spedalskhedsmissionen, især ved testamenter indsættes en

tekst med ordlyden:

”beløbet skal anvendes til uddeling i overensstemmelse med Spedalskhedsmissionens formål”.

Hvis ikke det tydeligt fremgår vil vi som fond være forpligtet til at indsætte beløbet på vores

fondskapital og vil kun kunne bruge renterne heraf til arbejdet.

Benyt betalingskode: +01< 3069494 eller registreringsnummer 4610, kontonummer 3069494 på

din netbank.

Du kan også bidrage på www.spedalsk.dk eller ringe til os på 3838 4888.


Handel i

Bangladesh

FAKTABOKS:

Tre gange så stort som Danmark

(143.998 km2 )

Befolkningstal ved selvstændigheden

i 1971: ca.

70.000.000 – i 2009: ca.

156.000.000

Religion:

83% muslimer,

16% Hinduer,

1% andre

Ca. 48% af befolkningen

over 15 kan læse og skrive

Hovedstad: Dhaka

SPM arbejder i:

Panchgarh, Thakurgaon,

Nilphamari og Rangpur

Spedalskhedsmissionens og Danidas engagement i Bangladesh

Bangladesh

Efter en blodig borgerkrig blev Bangladesh

et selvstændigt land i 1971. I 1976 påbegyndte

Dansk Santalmission (nu Danmission)

et stort spedalskhedsarbejde i Nordvestbangladesh

(Nilphamari) med det formål at

hjælpe indbyggere med alvorlige sundhedsproblemer

som eksempelvis spedalskhed og

tuberkulose. Arbejdet voksede, og i 1981 fik

man den første bevilling på kr. 3,3 mio. på

plads fra Danida for perioden 1981-1985.

I fase to blev bevilget 8,2 mio. fra 1986 til

1992. I denne periode blev arbejdet så specialiseret

indenfor spedalskhedskontrolarbejdet,

at Dansk Santalmission tog kontakt

til Spedalskhedsmissionen. Et samarbejde

begyndte, og en fase 3 fra 1992 til 1996 med

kr. 23,1 mio. fra Danida blev gennemført,

og Spedalskhedsmissionen overtog arbejdet

og fik gennemført en fase 4 fra 1997 – 2002

med kr. 36,9 mio. fra Danida og endelig en

fase 5 fra 2003 til 2008 med kr. 8 mio. ligeledes

fra Danida.

Nyt projekt:

I december 2008 udfærdigede Spedalskhedsmissionen

i samarbejde med Dansk Missionsråds

Udviklingsafdeling en ansøgning

til et nyt projekt, som blev godkendt for perioden

januar 2009 til december 2012.

Den danske projekttitel er: Rehabilitering

af handikappede i lokalsamfund i Nordvest-

Bangladesh, og det foregår i fire distrikter

i nordvest Bangladesh: Panchgarh, Thakurgaon,

Nilphamari og Rangpur.

Formålet med projektet er at skabe forbedret

socio-økonomiske levevilkår for fysisk

handikappede og marginaliserede personer

i det nordvestlige Bangladesh. Den primære

målgruppe er 5.000 personer (3100 mænd

og 1900 kvinder). Dette opnås gennem gruppeorganisering,

rettighedstræning, ”skill”træning

samt fysisk rehabilitering, hvorved

målgruppen bliver i stand til at hævde deres

rettigheder i samfundet og opnå adgang

til basale uddannelses- og sundhedsydelser

samt bedre muligheder for at øge deres

indtjeningsgrundlag. Projektet indeholder

ligeledes en kapacitets-opbygningskomponent

rettet mod offentligt sundhedspersonale,

ansatte i TLMB (The Leprosy Mission,

Bangladesh) og volontører, som skal bidrage

til at realisere projektformålet. Det langsigtede

udviklingsmål er, at grupperne på

sigt vil være repræsenteret i selvstændige

distriktsgrupper og forenet under en NGO

(Non Government Organization) repræsenteret

af handikappede.

Det arbejde, som således siden 1976 er gennemført,

har haft en helt afgørende betydning

for området. Antallet af nye spedalskhedstilfælde

er faldet. Tusindvis af mennesker,

som er påvirket af spedalskhed, er

blevet behandlet og hjulpet og har fundet

tilbage til en værdig tilværelse.

Bangladesh

omgivet af de

andre lande

Som omtalt i lederen

på side to

og i vores julebrev

lider arbejdet

i Bangladesh

under finanskrisen.

Projektet

støttet af Danida

bliver ikke påvirket

af dette, men

det bliver mange

af de projekter,

som ikke er støttede

af Danida

og andre landes

regeringer. Derfor

vil vi i 2010

gøre en forstærket

indsats for at

skaffe nye givere

og flere indsamlede

midler til

Bangladesh.

Spedalskhedsmissionen 9


James Tejosh Das:

Ny landedirektør

for Spedalskhedsmissionen

i Bangladesh

Fotos: Anna Klitgaard

Profil

I kamp mod spedalskheden

James Tejosh Das var med, da Bangladesh besejrede Pakistan og fik

sin selvstændighed. Det var i 1971, men stadig kæmper han. Den 2.

maj 2009 overtog han jobbet som leder for Spedalskhedsmissionen i

Bangladesh, og fra den post vil han kæmpe for de spedalskes rettigheder

og sygdommens udryddelse i Bangladesh.

Af Anna Klitgaard

Den nye landedirektør James Tejosh Das

tripper. Firehjulstrækkeren står klar uden

for Spedalskhedsmissionens (TLMB) kontor i

Dhaka for at fragte ham ud i landet. I den

første måned har han været til konference i

Canada, hvor verdens spedalskhedssituation

blev diskuteret, men nu er tiden kommet for

at se på den i hans eget land. Der er nemlig

nok at gøre her, for selv om sygdommen officielt

blev erklæret for udryddet i Bangladesh

i 1998, så viser tal, at der stadig venter en

lang kamp forude.

Ikke den lige vej til jobbet

Egentlig lå det ikke i kortene, at James T. Das

lige nu skulle stå foran firehjulstrækkeren i

TLMBs indkørsel. I stedet burde han sidde behageligt

i en chefstol i Bangladesh’ Centralbank.

Siden han i 1998 kom tilbage fra USA

til hjemlandet har han nemlig jongleret to

job. Et som professor i økonomi ved Dhakas

universitet og et som økonomisk rådgiver for

10 Spedalskhedsmissionen

regeringen. Under opholdet i USA, hvor han tog en mastergrad

på Berkeley universitetet og en ph.d på Harvard, mødte han

Sheikh Hasina - Bangladesh’ nuværende premierminister.

- Vi opnåede store ting. Bangladesh blev i 2001 selvforsynende

med ris, fordi vi implementerede de rigtige støtteordninger til

landbruget. Alligevel stod jeg aldrig frem offentligt som rådgiver,

for det er svært at have den slags post som kristen i et

muslimsk land.

På trods af den politiske skyggetilværelse har James T. Das været

glad for at arbejde med regeringen og på Dhakas universitet.

Derfor var det heller ikke et let valg, da han i februar i år blev

spurgt, om han ville være landedirektør for TLMB. Han havde

aldrig haft noget med de spedalske at gøre, jo han havde set

et par stykker, set deres synlige deformiteter efter sygdommen,

men aldrig haft sygdommen tæt på eller kendt nogen med den.

Men et besøg på et af Dhakas spedalskhedshospitaler overbeviste

ham.

- Jeg tog dertil og talte med de syge. Om deres sygdom, om

stigmatiseringen, der følger med, om deres svære odds mod fattigdom

og udstødelse af samfundet. De fik mig overbevist om,

at det var her min arbejdsindsats i fremtiden skulle ligge, men

jeg ville have min families accept, før jeg sagde endeligt ja, siger

James T. Das.

Det er på tide, du hjælper dine egne

Mens det tog noget tid for hans to sønner på 22 og 18 år at give

deres støtte, så var det anderledes med hans kone, Joyce. For

allerede da James T. Das først blev bedt om at overveje jobbet,

sagde hun, at tiden nu var kommet for ham til at hjælpe sine

egne.

Spedalskhed har nemlig altid været en sag for de kristne i landet,

forklarer James T. Das. For muslimer og hinduer har sygdommen

været forbundet med en straf fra Gud, ikke en menneskelig

lidelse. Derfor er de syge blevet udstødt af samfundet, i

hvert fald indtil de kristne missionærer dukkede op og begyndte

deres arbejde. I dag er det anderledes, men stadig drukner sygdommen

i den overflod af andre problemer, landet står overfor.

For i forhold til de menneskeliv som sult, fattigdom, diarre

og underernæring kræver, så virker spedalskheden ikke som en

trussel, forklarer den nye landedirektør, men tilføjer.

- Spedalskhed dræber ikke. Men den ødelægger liv og mange

liv i Bangladesh. Den sætter mennesker uden for samfundet og


skiller familier ad. Men det er unødvendigt,

for hvis bare den bliver stoppet i tide, så behøver

ingen at miste fingre eller tæer. Det er

det, vi skal have folk til at forstå. Den stigmatisering

og udstødelse, der følger med er

farlig, for den stopper folk fra at gå til lægen

og søge hjælp i tide.

Det var også stigmatiseringen og den lave

status, der er forbundet med arbejdet med

de spedalske, der fik James’ sønner, Michael

og Jonathan, til at undre sig over faderens

pludselige interesse for sagen. Men et besøg

sammen med faderen hos spedalske udløste

endelig den støtte, som han ville have fra

dem.

- Jeg havde ikke taget imod jobbet, hvis familien

ikke stod bag mig. Det betyder alt, at

de forstår og accepterer mit arbejde. Men da

de først havde sagt ja, så var der heller ikke

andet at gøre end at ringe til premierministeren

og sige pænt nej tak til bankdirektørjobbet

og sige op på universitetet. Så vidste

jeg godt, at jeg skulle være landedirektør

for TLMB, siger James T. Das smilende.

Svære tider truer

Starten har dog været alt andet end nem.

Tre uger i Canada med møder og konferencer

har vist, at det er tid til at spare. På grund

af recessionen, som har ramt hele verden,

er det sværere at skrabe penge sammen til

arbejdet i Bangladesh. Derfor står TLMB nu

overfor 25 procent mindre penge i kassen og

en stadig stigende arbejdsbyrde.

- Der har ikke været nogen undersøgelse af

spedalskhedssituationen i landet i mange

år. Ikke siden sygdommen blev erklæret udryddet.

Det vil vi gerne lave, for jeg er ikke

enig med Verdenssundhedsorganisationens

(WHO) udsagn om, at sygdommen ikke er et

problem her mere. Vi finder tusindvis af nye

tilfælde hvert år, og de nu raske spedalske,

der lever med de fysiske men efter sygdommen,

de er stadig ikke accepteret i samfundet.

Derfor er der brug for mere hjælp, ikke

mindre i fremtiden.

Alligevel er han klar til at stramme bæltet.

Men hvor og hvordan vil de næste uger, måneder

og år vise. For først skal den tidligere

frihedskæmper rundt i landet og besøge det

danskstøttede hospital i Nilphamari, klinikker

og spedalske. Se, hvordan situationen

ser ud i distrikterne, se hvor der kan spares

og siden finde ud af, på hvilke fronter den

nye kamp mod spedalskheden og dens stigmatiserende

skygge skal sættes ind.

Først derefter begynder den svære balancegang

mellem at give nyt håb og

liv til de hårdt ramte spedalske og leve

op til donorernes hårde krav om besparelser.

Men med et smil på læben og en

ukuelig optimisme, der er beundringsværdig,

ser James ikke fremtiden som

umulig.

- Det er en chance for nytænkning. En

udfordring, som vi må tage til os. Men

det skal gøres rigtigt, for det må ikke gå

ud over de spedalske,

der allerede har det

så svært, slutter han

inden bildøren smækker,

og den brune bil

bakker ud fra TLMBs

indkørsel og vender

køleren mod spedalskhedslommerne

i Dhakas

regnvåde og mudrede

opland.

Spedalskhedsmissionen 11


Der lægges planer

for det næste år i

selvhjælpsgruppen

ISSN

Spedalskhedsmissionen

1398-6236

Indbetaler

Meddelelse til modtager

Overførsel fra kontonummer

8 7

Min gave til uddeling til arbejdet for de spedalske

Kroner Øre

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

BLAD NR 1/2010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Underskrift ved overførsel fra egen konto

GIROINDBETALING

KVITTERING

Betalingsdato eller Betales nu

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner Øre

. . , . . ,

+3069494<

306 9494 306 9494

Spedalskhedsmissionen Spedalskhedsmissionen

Skibbroen 6, 2.

Skibbroen 6, 2.

Postboks 13,

Postboks 13,

6200 Aabenraa

6200 Aabenraa

Dag Måned År Sæt X

4030S (12.06) DB 209-9958

Kvittering

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet

modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut

med terminal, er det udelukkende pengeinstituttets

kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

More magazines by this user
Similar magazines