Kirkebladet marts 2013 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet marts 2013 - Dybbøl Kirke

Marts, april og maj 2013

Kirkebladet

Dybbøl kirke – din kirke

Læs inde i bladet:

Konfirmationer 2013

Pinse: Gospelgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

Dybbøl Mølle

Orgelhistorien i Dybbøl kirke


Forsiden:

Folkekirkens logo

2

Folkekirken har fået nyt logo.

Symbolerne i cirklen omkring korset

kan ses som en parallel visualisering

af den folkekirkelige virkelighed.

Nogle gange skal man tæt på for at få

øje på mangfoldigheden. Andre gange

skal man langt fra for at få øje på

helheden, hvor mangfoldigheden blot

fremstår som et fint filigran.

DE SMÅ SYMBOLER er indsat som

udtryk for rummeligheden i den danske

folkekirke.

KORSET er kristendommens

centrale symbol.

HJERTET skal pege hen på

Guds kærlighed til mennesket

og næstekærligheden.

KIRKEN er indsat som symbol

på de konkrete og lokale

kristne fællesskaber.

DUEN skal pege hen på

Helligånden og er kendt som

et symbol på fred.

ENGLEN er symbol på Guds

ledsagere og budbringere.

DAGMARKORSET er indsat

som symbol på dåben og har

en historisk dimension.

ANKERET er symbol på håb.

SKIBET er et symbol på den

kristne kirke og menighed.

FISKEN er det ældste kristne

symbol for Jesus Kristus, Guds

søn.

Opstandelsen

Påskedag

”Hvis jeg ikke var gået under, så var jeg

gået under”.

Jeg har hørt om en mand, der sagde:

”Hvis ikke jeg var gået under, så var

jeg gået under”. Det er lidt et spil med

ord, og alligevel siger han noget vigtigt.

Denne mand giver udtryk for, at han er

klar over, at hvis ikke han stod ved, da

det gjaldt: At hans liv var gået helt til

grunde i håbløshed, så havde han ikke

vidst, at der var en opstandelse. Denne

mand var ramt af livets barske alvor og

han orkede ikke at leve mere. Men da

han gav slip på alt, var Gud der for ham.

Han skulle ikke orke alt alene. Han fik et

håb om at hans liv kunne være værd at

leve trods alt. Gud lod ikke denne mand

gå under, da han gik under.

Han var ramt

Jeg ved ikke nøjagtigt, hvad manden

havde været ude for. Måske var han

ensom efter at have mistet den han holdt

af. Måske han havde mistet sin førlighed

efter en ulykke, måske var hans helbred

blevet så dårligt, at han oplevede en

ulidelig reduktion i sin bevægelsesfrihed.

Måske måtte han se sin egen død i

øjnene, fordi der ingen helbredelse fandtes

for hans sygdom. Måske var han den

efterladte efter en meningsløs ulykke i

trafikken.

En vej tilbage

Men når han kunne sige sådan, at han

var gået under, hvis ikke han var gået

under. Så fandt han en vej tilbage til

livet, fordi der alligevel var én, som talte

til ham. Èn der har kaldt og lokket og

tvunget ham tilbage til hverdagen og

han er gået ind i kampen for det liv, hvor

Gud er med.

Gud lod ham ikke gå under. Han fik en

ny begyndelse.

Livets forgængelighed

De tre kvinder var fyldt sorg, da de

gik ud til Jesu grav Påskemorgen. De

ville give hans døde legeme en værdig

afsked. De forsøgte ikke at bortforklare

at han var død og at deres håb var ude.

Da sagde ikke til hinanden, at han nok

levede et eller andet sted. Nej, de troede

at Jesus var død og indså at det de

kunne gøre, var at sørge og stå ved livets

forgængelighed. Da de så kom til graven

og så at stenen var væltet væk, blev de

skrækslagne. De flygtede bort.

Opstandelsen i vores liv

Men de havde nået at høre stemmen,

som sendte dem tilbage til livet. Sådan

er opstandelsen i vores liv. Er vi alvorlige,

når det handler om døden, så tager

Gud vores sorg alvorlig og giver opstandelse

og nyt håb. Hvis vi ikke vil kendes

ved døden eller ikke vover at se smerten

i øjnene, bortforklarer mørket i vores liv,

ja så fastholder vi os selv i dødens greb

og kan slet ikke nås af ordet, som vender

vores blik væk fra døden til livet.

Håb om livet på ny

Ingen lover os, at det er nemmere på

denne måde, vi vil altid sørge over dem

vi mister, men Gud giver os et håb om,

at vi skal finde livet på ny. Gud hindrer

os i at gå under, når vi går under. Påsken

evangelium er at vores blik rettes mod

det liv vi har fået for at bruge det, fordi

det er et håbefuldt liv, også selvom det

slutter med at vi dør en dag.

Glædelig påske

Birgitte Hjarvard Licht


Konfirmation 2013

Tillykke til årets konfirmander og jeres familier.

Konfirmation lørdag 6. april kl. 10.30

i Dybbøl kirke ved Karin Kofod

Jonatan Paul Albers, Stenløkke 12

Anton Hallum Bendtsen, Lundbyesgade 22

Laura Kloster Blom, Tinggårdvej 3

Julie Sand Christensen, Stenløkke 2

Laura Jessen Christensen, Kolonnevej 13

Mille Caroline Hauboff, Dybbølsten 20

Clara Grønbæk Henriksen, Alssundvej 44

Cecilie Østergaard Jensen, Scharffenbergsgade 18

Mikkel Moshage Jensen, Aabenraavej 22

Simon Damkjær Larsen, Dybbølgade 48

Peter Lorenzen, Nørreløkke 8

Patrick Ludvigsen, Sundvænget 20

Tobias Mygil Mattesen, Stenløkke 69

Henrik Mulbjerg, Lille Rådhusgade 47

Mads Heesch Olesen, Stenløkke 73

Sofie Sunne Rytter Haslund Pedersen, Dybbøløstenvej 25

Matthias Frederik Posselt, Kongevej 80

Anders Bergmann Rostermund, Sundgade 1A,1

Alexander Skytt Steffensen, Brigadevej 7

Konfirmation søndag den 7. april 2013 kl. 10.30

i Sct. Marie Kirke ved Henriette Heide-Jørgensen

Signe Bondesen, Dybbølgade 70

Christian Schultz Christensen, Lundbyesgade 11

Frederik Schou Clausen, Kongshøj 15

Benedikte Dalgas, Stenløkke 47

Anna Elkjær Husted, Langbrogade 7, 1, 3

Julia Victoria Ipsen, Gammel Aabenraavej 51

Katrine Sandvad Johannsen, Dybbølgade 88

Joakim Dyg Koch, Dybbølsten 7

Christoffer Hoffmann Højberg Kristensen,

Gammel Aabenraavej 5

Lukas Jespersen Krull, Kongshøj 17

Signe Obling Nygaard, Stenløkke 7

Frederik Lindstrøm Petersen, Ankersgade 17

Mads Elholm Petersen, Sundhøj 4

Nikolaj Rasmussen, Lundbyesgade 21

Sebastian Solander-Bruus, Dybbølbjerg 6

Cathrine Spek, Gammel Aabenraavej 19

Shari Lea Nielsen Struck, Ringløkke 4

Ida Gravgaard Sørensen, Jomfrusti 29

Mette Skovborg Sørensen, Nørreløkke 3

Emma Johanne Balle Therkildsen, Alssundvej 11

Nicolai Fechtenborg Toft, Ringgade 184 B, 3. th

Konfirmationerne de kommende år

er første og anden weekend efter påske.

Konfirmander fra 7 A konfirmeres første lørdag efter påske

Konfirmander fra 7 B konfirmeres første søndag efter påske

Konfirmander fra 7 C konfirmeres anden lørdag efter påske

Konfirmander fra 7 D konfirmeres anden søndag efter

påske

Hvis der ikke er 4 klasser på en årgang bortfalder konfirmationen

selvfølgelig.

Konfirmation lørdag 13. april kl. 10.30 i Dybbøl kirke

ved Birgitte Hjarvard Licht

Fanny Flensborg Krogh Andersen, Dybbøl Bygade 22

Jonas Bredall Bertelsen, Trenevej 14

Martin Bysted, Dybbøl Bygade 15b

Emilie Seehusen Christensen, Istedvej 57

Hendrik Matthias Christensen, Husbyvej 20

Therese Elkjær Christensen, Vaskilde 34

Oliver Collin, Dybbøl Bygade 59

Katrine Hansen, Tornholm 13

Jeppe Haugaard, Bustrupvej 56

Pernille Jensen, Tornholm 7

Nanna Cecilie Damm Johannsen, Rendsborgvej 17

Stine Vollhaase Johannsen, Bustrupvej 35

Mikkel Sandhøj Jørgensen, Bustrupvej 39

Lara Dahl Lausen, Ejdervej 34

Rasmus Mischorr

Karoline Strunk Nielsen, Langbrogade 28A 2 th

Mie Gjerløv Nisgaard, Hedebyvej 2

Jonas Frellesen Petersen, Mælkevejen 19

Kasper Gade Svendsen, Helligbæk 23

Laura Vind-Hansen, Gottorpvej 13

Mads Vind-Hansen, Trenevej 24

Signe Bonde Vollsen, Bustrupvej 25

Nadia Stru Ehmsen Winzor, Dannevirkevej 37

Konfirmation søndag 14. april kl. 10.30 i Dybbøl kirke

ved Birgitte Hjarvard Licht

Frederik Andreasen, Rolf Krakes Vej 12

Jasmin Vogt Benkjer, Rolf Krakes Vej 8

Mathilde Gregersen Boeriis, Gottorpvej 5

Anna-Belle Solberg Butterworth, Dybbøl Bygade 24

Kasper Refshauge Hansen, Krog-Meyers Vej 26

Signe Luckmann Jensen, Parallelvej 1A

Julie Busk Jessen, Rendsborgvej 34

Christian Sandholt Jørgensen, Østerballe 7

Niclas Lippert, Dybbøl Banke 10C

Kathrine Victoria Boesen Grøndal Nielsen, Helligbæk 19

Louise Nielsen, Dannevirkevej 8A

Mathias Ravn Nielsen, Istedvej 49

Laura Meldgaard Pedersen, Kongshøj 4

Martin Paustian Pitter, Dannevirkevej 32

Simon Plehn, Bustrupvej 49

Kristian Rosenberg, Birke Allé 22

Jacob Steensbeck-Vest, Istedvej 58

Nicolai Steensbeck-Vest, Istedvej 58

Laura Selchau Søndergaard, Hollingstedvej 23

Nicolai Sørensen, Bustrupvej 38

Niclas Schulz Thomsen, Trenevej 73

Jeppe Asbjørn Daurehøj Thøgesen, Istedvej 63

Ayoe Petz Ødis, Østerballe 4

3


Påske

Langfredag 29. marts kl. 17.00:

Liturgisk Langfredagsgudstjeneste

med Dybbøl Kirkes Kammerkor

Langfredagens gudstjeneste er den

eneste i hele året, hvor orglet tier stille.

Langfredag mindes vi Jesu død på korset

i tekster og sang, og det gør vi med

denne intense gudstjenesteform. Dybbøl

Kirkes Kammerkor medvirker og synger

skiftevis med oplæsning af lidelseshistorien.

Dagens korsatser spænder fra

renæssance komponisten William Byrd

til nutidens danske Bernhard Lewkovitch.

Koret synger uden ledsagelse af

instrumenter og gudstjenestens fællessalmer

synges mens kirkegængerne står

op - også uden instrumental ledsagelse.

Sognepræst Karin Kofod er liturg.

Dybbøl Kirkes Kammerkor blev stiftet i

2008 af organist Frank Laue, der stadig

dirigerer koret. Ensemblet består af

10-14 rutinerede sangere, der medvirker

i forbindelse med højtidernes særlige

gudstjenester.

Sangaften

i Kirkeladen

tirsdag 30. april kl. 19.30

Aktivitetsudvalget i Dybbøl har traditionen

tro inviteret forskellige personer

fra sognet til at præsentere hver en af

deres favoritsange sammen med en kort

historie eller motivering for deres valg

af sang. Herefter synger alle i forsamlingen

de valgte melodier med hjælp fra

kirkens kor. Vi synger både fra højsko-

Nyt fra kirkegården

Vi har fra kirkegården udsendt brev til

alle gravstedshavere vedr. nye bestemmelser

for betaling for hækklipning og

vedligeholdelse af stenkanter omkring

gravsteder. Dette gælder for nye gravsteder

eller hvis et eksisterende gravsted

fornyes. Man betaler for minimum 5 år

af gangen.

Musik

Søndag 21. april kl. 10.30

Musikgudstjeneste

med to kor

I weekenden 20. - 21. april får Dybbøl

Kirkes blandede voksenkor besøg af

Silkeborgkoret. Dette kors midlertidige

dirigent er Anne Agerskov, som stammer

her fra Dybbøl. Korene øver hver

for sig som forberedelse og mødes om

lørdagen 20. april og synger hele dagen.

De musikalske resultater præsenteres

ved gudstjenesten 21. april kl. 10.30.

På programmet står blandt andet Mendelssohns

smukke „Verleih uns Frieden

gnädiglich“ med orgelledsagelse, Niels V.

Gades „Morgensang“ fra Elverskud og

en særlig smuk udgave af salmen, „Det

dufter lysegrønt af græs“. Kom og nyd

en festlig forårs musikgudstjeneste med

mere end 40 dygtige korsangere, god

musik, fællessalmer, bibelske tekster og

inspirerende prædiken.

lesangbogen og salmebogen og alle er

velkommen til at komme og synge med!

Dybbøl kirkes voksenkor underholder

desuden med et par satser fra sit aktuelle

repertoire.

I pausen serveres der kaffe, the og kage.

Vel mødt til en hyggelig musikalsk aften!

Prisen for forårs- og sommerblomster

stiger med 5,00 kr. stykket, da der fremover

skal være ensartede priser i hele

Sønderborg provsti.

Har De spørgsmål til dette eller andet

er De altid velkommen til at kontakte

graver Anita Grube, Dybbøl Bygade 78,

tlf. 73 48 55 47

Pinse

Pinsegudstjeneste

søndag 19. maj kl. 14.00 med

Sønderborg Gospel Choir

Pinsedag er kirkens fødselsdag som

fejres med festlig gudstjeneste kl. 14.00 i

Dybbøl Kirke. Da Helligånden kom over

apostlene på den allerførste pinsedag

blev de så begejstrede, at de slet ikke

kunne tie stille eller stå stille. De begyndte

at fortælle om Jesus og evangeliet

og sprede det til alle verdens lande.

Begejstringen for evangeliets frelsende

budskab har siden fundet nedslag i spirituals

og i gospelmusikken, som fandt sin

vej fra Afrika til Nordamerika i slaveriets

tid. Gospelmusikken har udviklet sig

videre og integreret moderne populærmusikalske

genrer og ideer. Sønderborg

Gospel Choir er den mest kompetente

repræsentant for denne musikgenre i

Sønderborg området. Under ledelse af

Maj Jeznach Madsen vil gospelkoret

synge og begejstre i denne helt særlige

gudstjeneste, hvor Helligåndens kraft og

inspirerende virke mærkes i alle sanser.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag 20. maj kl. 11.00

ved Dybbøl Mølle

Igen i år holder vi friluftsgudstjeneste

ved Dybbøl Mølle I samarbejde med

Ulkebøl Kirke og den danske og tyske

menighed fra Sct. Marie Kirke. Brassbandet

Da Capo fra Aarhus ledsager til

fællessalmerne og orkestret spiller også

præ- og postludium. Efter gudstjenesten

kan man blive siddende i græsset

(i solskin selvfølgelig!!) og pakke picnic

kurven ud, mens Da Capo-orkestret

underholder med mere verdslig musik.

Ensemblets ledes af Peter Deichgräber,

der stammer fra Als.


Menighedsrådet

Menighedsrådet

- hvad vil vi i de kommende år?

Vi er utrolig heldige, at vi har et fuldtalligt menighedsråd –

altså 8 medlemmer – det er ikke alle steder man kan få nye

medlemmer, uden det nærmest er med tvang. Her i Dybbøl er

der heldigvis ikke problemer med at få interesserede til at stille

op. Det gør også at vi arbejder 100 % for sagen. Hvert medlem

vælger sig ind i de udvalg, de interesserer sig for. Dette giver

en god arbejdsindsats, som gavner hele menighedsrådets

arbejde.

Menighedsråd, hvad vil vi

Vi har et ansvar i menighedsrådet over for dig som medlem af

folkekirken, men også over for os selv. Vi skal have en kirke,

vi kan være bekendt og den skal være er rar at komme i. Vi vil

gerne have at alle føler sig godt tilpas, også nye kirkegængere.

Dette er formålet med et af de tiltag vi er i gang med bl.a. at

oplyse om, hvordan gudstjenesten forløber. Menighedsrådets

og præsternes arbejde har som mål, at alle på en eller anden

måde får berøring med kirken og kirkelivet. Vi ønsker at alt,

hvad der foregår, er af kvalitet. Vi vil ikke være et supermarked,

hvor man bare kan tage for sig af alt muligt både godt og

dårligt imellem hinanden. Det

skal være kvalitet uanset at det

er for små f.eks. babysalmesang

eller for voksne bl.a. litteraturkreds.

Det er vigtigt at vi altid

har i tankerne, hvilken aldersgruppe

og interessegruppe, vi

gerne vil i kontakt med i de

arrangementer vi planlægger.

Bispevalg

I år er det ekstra spændene at

sidde i menighedsrådet, fordi

der skal vælges en ny Biskop

her i Haderslev Stift. Menighedsrådets

medlemmer har

været til flere møder for at høre

de fem bispekandidater fortælle

om hvad de hver især mener

en biskops vigtigste arbejdsområder

er. Det har været spændene

at høre. Menighedsråds

medlemmer og præster i stiftet

har stemmeret til valget som

kommer til at foregå i marts

måned.

Jeg håber, du vil følge med i

hvad der sker i Dybbøl Kirke

og i Kirkeladen. Vi vil meget

gerne have tilbagemelding om

din mening om de arrangementer

vi laver.

Karen Philipsen

Formand for menighedsrådet

Menighedsrådet har

konstitueret sig således:

Karen Philipsen:

Formand for menighedsrådet

Ejner Egtved:

Næstformand, kontaktperson,

formand

for forpagtergårdsudvalget

Flemming Jensen:

Kirkeværge, formand

for præstegårdsudvalget

Kurt Jensen:

Formand for kirke-

og kirkegårdsudvalget

Jørn Kvist Hansen:

Kasserer

Bettina Stricker:

Formand for aktivitetsudvalget

Inga Skivild:

Medlem

Lise Bentien:

Medlem

Præsterne er født medlem af

menighedsrådet: Birgitte Hjarvard

Licht og Karin Kofod

KORSET

er det mest

centrale kristne symbol

Baggrunden for denne centrale betydning er selvfølgelig, at

Jesus Kristus døde på korset.

Men der er også flere andre vigtige ting ved korset.

Gud sagde: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner

os!”

Vi har funderet meget over, hvordan denne gudbilledlighed er

til stede hos os. For mig findes gudbilledligheden i korset. Når

et menneske står med fødderne på jorden, hovedet mod himlen

og begge arme strakt lige ud til siderne, ligner vi et kors.

Her kommer vi så til en anden vigtig ting ved korset: det

udadrettede. Sammenligner vi et kors med f.eks. en firkant, ser

vi, at firkanten er lukket omkring sig selv, et lukket rum, mens

korset er det modsatte. Det åbner sig til alle sider.

DUEN er også et centralt kristent symbol. Men spørger man

konfirmander eller minikonfirmander om, hvad duen er tegn

på, så er den for dem et fredssymbol. Heller ikke dårligt!

Men i kristen sammenhæng symboliserer den selvklart

Helligånden.

Både Helligånden og freden er fantastiske størrelser. Og begge

er USYNLIGE! Derfor må de iklædes noget for at blive synlige

for os, der bruger bl.a. øjnene til at sanse med.

Helligånden er Guds åndedræt, som allerede var med ved

skabelsen. Og da Noa strandede på Ararats bjerg, kom duen

tilbage med et olieblad i næbbet og tændte dermed håbet i

Noa.

Og Helligåndsduen kom med Gudsordet til Maria, for at Gudsordet

gennem hende kunne blive menneske.

Hvor KORSET og DUEN er, der findes KIRKEN.

Som hønen klukker mindelig,

så kirkeklokken ringer:

O, kommer, små, nu brat til mig,

se, hvor jeg breder vinger

at vogte jer med kraft og flid

for høg og ræv til evig tid,

som hønen sine spæde!

Det Herren er, som kalder så

med klare klokketoner;

o, lad om kap til ham os gå,

vor kærlige forsoner!

Hos ham er fred og hvile ret,

hans åg er godt, hans byrde let,

som hønens for de spæde.

Grundtvig.

Lad os samles i kirken, og bede Helligånden opildne os og få

os til at nærme os de mysterier, som der findes.

De bedste hilsner

Karin Kofod

5


Orglet

i Dybbøl Kirke

Claudia Zachariassen, direktør for orgelbyggeriet MARCUSSEN & SØN afslutter orgelsagen

med at fortælle orgelhistorien i Dybbøl kirke og om orglets tekniske ombygning

Første søndag i advent blev det ombyggede

og udvidede orgel indviet i

Dybbøl kirke. Orgelprojektet er en

viderebygning af det Marcussen-orgel,

som blev indviet den 27. maj 1976. Jeg

vil her berette om de forandringer der

er sket med orglet, som vi har haft den

glæde at arbejde med fra november

2011 og et år frem.

Orgelhistorien i Dybbøl kirke

Men først en lille oversigt over orgelhistorien

i Dybbøl Kirke. I 1976 skriver

daværende sognepræst Marius Storgaard

i Kirkebladet. Her fortælles, at

orglets facade stammer fra det 12-stemmige

orgel, som Johann Daniel Busch

fra Itzehoe byggede til Dybbøl kirke i

1752. At kirken fik sit første orgel på

dette tidspunkt, skyldtes nok især, at

præsten var meget musikalsk og desuden

havde forbindelse med fyrstehuset

på Augustenborg. Præsten hed Michael

Herman Desenis og var søn af den

”højfyrstelige organist og kantor” ved

slotskirken i Augustenborg. I 1790-91

blev kirkens skib forlænget mod vest,

hvilket medførte, at orglet måtte flyttes,

dette arbejde blev udført af orgelbygger

Angel fra Flensborg. Dette første

orgel blev fuldstændig ødelagt under

den tyske indkvartering i Treårskrigen

1848-50.

Orgel lider skade i 1864

I 1851 begyndte orgelbygger Ohrt fra

Gram at arbejde på et nyt orgel, som

blev indviet i maj 1852. Stemmernes

antal oplyses ikke. Krigen i 1864 og

prøjsernes indkvartering i kirken gik

også hårdt ud over orglet, men helt ødelagt

blev det dog ikke. En omfattende

reparation blev udført af orgelbygger

Ohrt. I 1892 blev hele orglet repareret

af Marcussen & Søn, og i begyndelsen

af 1920’erne startedes en indsamling i

sognet til fordel for et nyt instrument.

6

Nyt orgel 1924

Det nye orgel havde 12 stemmer og blev

opstillet i 1924. Det blev bygget af A.C.

Zachariasens Orgelfabrik i Århus (en

fætter til min oldefar), teknisk blev det

indrettet efter det pneumatiske princip,

som dengang var det fremherskende.

Reparationerne blev efterhånden for

hyppige, og orgelkonsulenten Haakon

Elmer, daværende organist i Sct.

Marie kirke i Sønderborg, erklærede i

januar 1973 orglet for opslidt, hvorfor

menighedsrådet besluttede sig til at

erstatte det med et nyt orgel – instrumentet

stod færdigt i 1976, og det var

bygget efter et rent mekanisk princip.

Dette orgel omfattede 13 stemmer

(874 piber) + en transmitteret stemme,

fordelt på Hovedværk, Svelleværk og

Pedal.

Ønske om forandring af klang og

spillebordets placering

Knap 30 år senere begynder de første

overvejelser angående forskellige

ændringer af orglet – bl.a. ønskes et

nyt vindsystem med store kilebælge,

til erstatning for de små indbyggede

reguleringsbælge, til opnåelse af en mere

levende orgelklang og en smukkere

toneansats. Endvidere blev der udarbejdet

forskellige forslag til forøgelse af

stemmernes antal, bl.a. med et større

svelle- og pedalværk, med henblik på

større repertoiremæssige anvendelsesmuligheder,

samtidig med at man

ønskede maksimal genanvendelse af det

bestående pibemateriale. Det var også

nødvendigt at opnå en bedre placering

af spillebordet, eftersom organisten sad

”midt i orglet”, og derfor var udsat for

en meget direkte, og til tider ubehagelig

klangpåvirkning – som også forstærkedes

af den ringe loftshøjde på pulpituret.

Arbejdstegninger

I 2011 faldt planerne endeligt på plads

og der kunne underskrives kontrakt i

maj 2011. Senere i samme år begyndte

orgelbyggeriets tegnestue på arbejdstegninger

til de nye orgeldele, hvorefter

værkstedsarbejdet kunne igangsættes.

I foråret 2012 blev orglet adskilt og

transporteret til værkstedet i Aabenraa,

hvor forskellige ændringsarbejder

blev udført. Fra august 2012 blev orglet

genmonteret i kirken, nu med 19 stemmer

(1.110 piber) samt 2 transmitterede

stemmer.

Den gamle vindlade til hoved- og

pedalværk, som er indbygget bag

facaden, er blevet ombygget. Bl.a. er en

rørstemme – Trompet 8’ – tilbygget,

og den kan spilles fra I. manual eller


fra pedalet. Vindlade og orgelhus til II. manualværk er helt fornyet, således at der

nu er tale om et egentligt svelleværk, med tilpas højde og plads i orgelhuset, og nu

med 8 stemmer, i forhold til de blot 4 stemmer i det gamle svelle-/brystværk. Blandt

svelleværkets nye stemmer er en strygende Gamba 8’, som er særligt anvendelig i

romantisk orgelmusik. Bagerst er en ny pedalsektion anbragt, med to nye stemmer,

heriblandt den karakteristiske rørstemme Fagot 16’, ligeledes er piber fra det gamle

pedalværk – Subbas 16’ – anbragt her.

Varmere klangkarakter

Der er tilstræbt en varmere og mere afrundet klangkarakter, hvor klangen dog fortsat

passer til barokfacaden, og de nye piber er også tilpasset pibematerialet fra 1976.

Således er der skabt en forholdsvis slank klang, sammenlignet med den klangtype

som i dag ofte realiseres i helt nye orgler, hvor der arbejdes med et bredere klangbillede,

inspireret af romantisk orgelbygning.

Orglets traktur – tangenternes forbindelse til toneventiler – er fortsat mekanisk –

alle dele er nye, og mekanikforbindelserne er skjult under podiegulve. Spillebordet

er genanvendt, men det er nu placeret fritstående i pulpiturets sydside, således at

organisten har godt udsyn over kirkerummet. Der er tilbygget ekstra kobling; en

såkaldt suboktav-kobling I+II16’, som kan farve klangen kraftigere og mørkere; når

der spilles på hovedværket, følger svelleværkets registre med, i oktaven under.

Registertavlerne er fornyede og aktivering af stemmerne foregår nu ad elektrisk vej,

med elektromagneter til træk af vindladens sløjfer. Dette har banet vejen for installation

af et sættekombinationsanlæg, hvormed registreringer af orglets stemmer,

koblinger samt tremulant kan forprogrammeres elektronisk, og hurtige registerskift

kan foretages ved kun at aktivere en trykknap eller et trin.

På orgelbyggeriets vegne vil jeg gratulere kirkens menighed og personale med orglet,

som nu har fået tilføjet ressourcer, som vil være til gavn og glæde, både ved gudstjenesten

og ved koncerter i Dybbøl kirke, i mange år frem.

Claudia Zachariassen

Orgelkoncert lørdag 2. marts kl. 16.00 med 5 organister fra Det

Jyske Musikkonservatorium i Århus, hvor man har mulighed for at høre mange af

orglets nye muligheder.

Dybbøl Kirke

Sognepræst

Birgitte Hjarvard Licht

Dybbøl præstegård

Dybbøl Bygade 101,

Tlf. 7348 5540

BFL@KM.DK

Træffes bedst: Tirsdag –

fredag kl. 11-12, derudover

efter aftale. Mandag fridag.

Sognepræst

Karin Kofod, Tlf. 2143 5113

KK@KM.DK

Mandag fridag

Døbte i Dybbøl kirke

11. november 2012

Karla Vestergaard Helt

Silas Neumann Scheel

Sebastian Khosroyar

18. november 2012

William Alexander Busch Madsen

Astrid Duus Sonne-Schmidt

Eskil Gronwald Petersen

Sekretær

Mona Petersen

Kirkeladen,

Dybbøl Bygade 103

Tlf. 7348 5543

Træffetid: Kl. 9-13:

Ulige uger: Tirs. og torsdag

Lige uger: Onsdag og fredag

MPE@KM.DK

Organist

Frank Laue, tlf. 7449 1966

organist@dybboelkirke.dk

25. november 2012

Jonas Falkenløwe Karkov

2. december 2012

Freja Hauge Damm

13. januar 2013

Philip Anders Brødsgaard Raun

Graver og kirketjener

Anita Grube

Graverkontoret,

Dybbøl Bygade 78

Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13

graver@dybboelkirke.dk

Graverkontorets telefontid:

Tirsdag – fredag kl. 8-15

Servicemedarbejder

Pia Gernhøfer

Træffes i Kirkeladen

på tlf. 7348 5546

kirkeladen@dybboelkirke.dk

Kirkelig Status

Dåb: 2011 2012

Drenge 27 22

Piger 20 23

Vielser: 2011 2012

10 9

Kirkelig velsignelser: 2 1

Konfirmander: 2011 2012

Drenge 37 46

Piger 29 35

Minikonfirmander: 11/12 12/13

Drenge 7 4

Piger 18 7

Døde: 2011 2012

Begravelser Mænd 2 1

Kvinder 2 3

Bisættelser Mænd 12 15

Kvinder 4 6

Begravelser i andre sogne 3 5

Bisættelser i andre sogne 15 12

Ikke medlemmer 3 3

Uden præsts medvirken 1 6

Formand for

Menighedsrådet

Karen Riber Philipsen

Flensborg Landevej 7,

Tlf. 7448 5330/2855 9730

eller i Kirkeladen: 7348 5545

menighedsraadsformand@

dybboelkirke.dk

Kirkeværge

Flemming Jensen

Alssundvej 25, 74 48 64 92

kirkevaerge@dybboelkirke.dk

19. januar 2013

William Steg Laukamp

Elliot Lindberg

Katrine Marie Mortensen

27. januar 2013

Bolette Schalck Jensen Rasmussen

3. februar 2013

Line Lisbeth Garsdal Jensen

Mathilde Gregersen Boeriis

Henvendelse om dåb

og bryllup sker til en af

præsterne.

Ved dødsfald kontaktes

en af præsterne eller en

bedemand.

Dybbøl kirkes

hjemmeside:

www.dybboelkirke.dk

7


F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dybbøl kirke - kalender

Marts April Maj

Kl. 16.00 - Orgelkoncert

3. søndag i fasten - kl. 10.30

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

Kl. 10.30 - Midfaste søndag

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 12.30 - Babygudstjeneste

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

Kl 10.30 - Mariæ bebudelsesdag

Karin Kofod - Kirkekaffe

Kl. 19.30 - Søren Kierkegaard

Kl. 10.00 - Påskegudstjeneste for

dagplejebørn

Kl. 16.00 - Menighedsrådsmøde

Kl. 10.30 - Palmesøndag

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 17 - Skærtorsdag - Karin Kofod

Kl. 17 - Langfredag - Karin Kofod

Kammerkoret medvirker

Kl. 10.30 - Påskedag

Birgitte Hjarvard Licht

Kirketaxa bestilles

på telefon 74 42 18 18

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Kl. 10.30 - 2. Påskedag

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 19.30 - Litteraturstudiekreds

Kl. 10.30 - Konfirmation 7 A

Karin Kofod

Kl. 10.30 - 1. søndag efter påske

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - Konfirmation 7 B

i Sct. Marie kirke

Henriette Heide-Jørgensen

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter med

altergang

Kl. 19.30 - Foredrag: Søren Kierkegaard

og Leonard Cohen

Kl. 10.30 - Konfirmation 7C

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - Konfirmation 7 D

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 16.00 - Menighedsrådsmøde

Kl. 10.30 - 3. søndag efter påske

Birgitte Hjarvard Licht

Musikgudstjeneste med to kor

Kl. 19.30 - Foredrag: Søren Kierkegaard

og N.F.S. Grundtvig

Kl. 10.30 - Bededag - Karin Kofod

Kl. 19.30 - 4. søndag efter påske

Karin Kofod

29

30 Kl. 19.30 - Sangaften i Kirkeladen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Juni

2. juni Kl. 10.30 - 1. søndag efter

trinitatis - Birgitte Hjarvard Licht

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvarshavende).

Desuden sidder, Karen Philipsen, Lise Bentien og Nis Thaysen i redaktionsudvalget.

Sats og tryk: Langenberg Grafisk . Kirkebladet for Dybbøl Sogn . Februar 2013 . 69. årgang

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

Kl. 10.30 - 5. søndag efter påske

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - Kristi Himmelfartsdag

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 6. søndag efter påske

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 14.30 - Dybbøl plejecenter

Kl. 16.00 - Menighedsrådsmøde

Kl. 14.00 - Pinsedag - Gospelgudstjeneste

- Karin Kofod

Kl. 11.00 - 2. Pinsedag - Friluftsgudstjeneste

- Karin Kofod m.fl.

Kl. 10.30 - Trinitatis søndag

Birgitte Hjarvard Licht - Kirkekaffe

More magazines by this user
Similar magazines