NØRLEM KIRKE - Danmarks Kirker - Nationalmuseet

danmarkskirker.natmus.dk

NØRLEM KIRKE - Danmarks Kirker - Nationalmuseet

620 SKODBORG HERRED

Fig. 28. Indre set mod øst med lukket (†)herskabsstol,

indrettet af Jens Wandborg de Stiernhielm 1763, nedtaget

1904 (s. 621). Efter tegning 1902, anvendt i Trap:

Danmark, 3. udg. — Kircheninneres gegen Osten mit (†)Loge,

eingerichtet von Jens Wandborg de Stiernhielm 1763,

abgebaut 1904.

Fig. 29. Herskabsstol, 1638, med våbener for Jakob

Grubbe til Kabbel og hans hustru, Ingeborg Kruse (s.

620). HW fot. 1999. - Herrschaftsstuhl mit Wappen für

Jakob Grubbe zu Kabbel und seine Ehefrau, Ingeborg Kruse,

1638.

Stolestader, 1938, med let skrånende ryglæn af

profilerede planker og vandret afsluttede gavl-

stykker med udtrækssæde. Bemaling fra 1985 i

grågrønt med gulgråt samt rødt og lidt forgyld-

ning. En armstol til præsten er fra 1962, 4 af blank

eg med læderbetræk.

†Stolestader. 1679 købtes tolv fyrredeller og

'knopper' (spir?) til staderne, som en snedker ar-

bejdede på i 12 dage. 9 1763 lod Jens Wandborg

de Stiernhielm indsætte nye kirkestole, som han

forsynede med »Psalmebøger og Nye Testamen-

ter«. 36 1862 fandtes i nord 15 kvindestole, i syd

16 mandsstole med 'brædtgulv og rygstød'. 1864

fik også kvindestolene rygstød. 1889 nævnes og-

så stolestader på pulpituret, der da måtte befæstes

med jernkroge. 1898 4 blev alle stolestader forny-

et i former, der ses på et interiørfoto fra o. 1912

(fig. 30). Staderne havde høje, udsvejfede plan-

kegavle med toproset, til ryglænene hørte salme-

bogshylder, og bemalingen var lys.

Herskabsstole (fig. 29), 1638, indrettet af Jakob

Grubbe og Ingeborg Kruse (jfr. †alterklæde og

messehagel) for ejerne af Kabbel. Stolene er prak-

tisk taget ens, opsat hhv. i skibets sydøst- og nord-

østhjørne i form af dobbeltbænke med to gavle

og låge mod midtgangen. Gavlene er 139 cm

høje og smykkes af to profilfyldinger, den nedre

glat, den øvre med en udskåret frugtklase op-

hængt i en ring. Gavlenes topstykker er udsvejfe-

de med kantende dobbeltvolutter og afsluttende

tværprofil med buefrise. I topstykkerne er udskå-

ret ægteparrets våbener og initialer, i syd »IGF«

for I(acob) G(rubbes) F(ædrene) og »IGM« for

I(acob) G(rubbes) M(ødrene) over hhv. Grubbes

og Thotts våbener. I nord ses tilsvarende »IKF«

for I(ngeborg) K(ruses) F(ædrene) og »IKM« for

I(ngeborg) K(ruses) M(ødrene) over Kruses og

Marsvins våbener. Lågerne, 101x69 cm, kantes

af slyngbånd og rummer over en liggende, glat

profilfylding en større hammerfylding, der kan-

tes af tandsnit; lågerne hænger i store beslag fra

1700'erne. Rygpanelerne udgøres af tre fag med

høj fyldinger under frisefyldinger og en afslutten-

de liste med tandsnit og bladværk; nordre stols

østre rygpanel har imod væggen enklere høj-

fyldinger, og i syd er det tilsvarende rygpanels

midtfag fjernet til fordel for prædikestolens bæ-

More magazines by this user
Similar magazines