Kirkebladet 2005 nr. 4 - Linå kirke

sejs.svejbaek.kirke.dk

Kirkebladet 2005 nr. 4 - Linå kirke

Kirkebladet

KIRKEBlADeT

LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK SOGNE

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2005/06

»Og de skyndte sig derhen og de fandt ...«

Forberedelserne til julen begyndte meget

tidligt i år. Fredag den 16. september

var konfirmanderne i Linå samlet til

konfirmanddag i Linå sognehus. Dagens

opgave til konfirmanderne var at lave et

krybbespil til Linå kirke. Der blev i løbet af

dagen arbejdet energisk med meterhøje

krydsfinérplader, stiksave, overheadprojektorer

og akrylmaling. Efter 5 timers

flittigt arbejde havde de 32 konfirmander

fået lavet et helt krybbespil bestående af

Maria og Josef, 3 vise mænd, 3 hyrder, et

æsel og to okser og en hel hjord af får.

Resultatet blev utrolig flot. Det vil enhver

kunne se ved selvsyn, når krybbespillet

bliver sat op foran Linå sognehus i

dagene inden jul. Her skal det stå henover

julen oplyst af lamper og indirekte lys, og

minde os alle om, at julens sande glæde

finder vi i ham, som hyrderne fra marken

Indhold:

Kunst og kirke

fandt »svøbt og liggende i en krybbe« i en

fattig stald i Bethlehem.

Julen kan på en gang være både en travl

og intens tid, og samtidig en vidunderlig

tid. Det er en tid, som vi hvert år med

glæde ser frem til at fejre med vore familier.

Men ser vi bagved travlheden og alle

juleforberedelserne, og søger vi bagom

alle julelysene og festivitasen, så vil vi

også kunne finde den sande juleglæde;

at Gud i den første julenat sendte sin Søn

til os for at skænke os sin fred og frelsen i

hans Søn, Jesus Kristus.

Det er den himmelske glæde - julens

glæde! Den, som englene sang først for

markens hyrder, og siden for alle andre,

der ville lytte.

Ny kirketjener ved

Sejs-Svejbæk kirke

»Kristus ind i kirke

Glædelig Jul.

Sognepræst Sune Haubek

Bryllup i kirke eller på rådhus

Ny grandækning på kirkegårdene

Sogneindsamling

Filmaftener i Linå sognehus


Hvis samtlige danske kirkers kunst skulle udstilles på én udstilling

ville det kræve et kæmpestort udstillingssted, for der er virkelig

meget når man begynder at dykke ned i det.

Det kan på sin vis synes underligt, når man tænker tilbage på, at

det startede med et billedforbud. Akkurat som det billedforbud, der

stadig gælder i Islam, og som der netop har været en del røre om

i dette efterår. Men i modsætning til Islam, blev der meget tidligt

blødt op for billedforbudet i den kristne kirke. Man kunne simpelthen

se det nyttige i at fortolke de kristne fortællinger i et ”sprog”,

der ikke havde som forudsætning, at folk skulle kunne læse, eller

forstå latin.

I Danmark var det først og fremmest kalkmalerier, der udgjorde

denne almuebibel. Men der kom også andre kunstgenstande ind i

kirkerne, og forskellige tiders smag og udtryk satte deres præg på

kirkerummet.

De senere år har budt på nutidskunst i kirkerummet. Først og

fremmest i forbindelse med nybygning, men i stigende grad også

en kunstnerisk opgradering af allerede eksisterende kirker. I den

forbindelse kan man let løbe ind i interessemodsætninger. Der er

mange, som betragter det som helligbrøde at lave om på stemningen

i en kirke, mens andre ser det som et kærkomment pust til det

lidt støvede indtryk, mange har af kirken.

Ny kirketjener ved

Sejs-Svejbæk Kirke

Da Inge Trampedach har opsagt sin stilling

som kirketjener ved Sejs-Svejbæk

kirke, skal menighedsrådet ansætte en ny

i stillingen.

Menighedsrådet har været meget tilfreds

med Inges arbejde, hvorfor det er med

beklagelse, at der tages afsked med Inge.

Et kirketjenerjob er meget alsidigt. Først er

der hele pedelfunktionen ved kirken. Det

hele skal fungere, men derudover er kirketjeneren

et vigtigt led til menigheden. Ofte

er det hende man møder, når man kommer

i kirken og bare ser ind. Hun er der også ved

livets fester og sørgelige begivenheder, og

her er det væsentligt, at det er en person,

som udstråler ro og menneskeligt nærvær.

Det har Inge til fulde gjort, hvad menighedsrådet

vil sige hjertelig tak for.

Der kommer så et spændende arbejde med

at ansætte en ny i stillingen. Arbejdet er

gået i gang og stillingen er blivet opslået,

så menighedsrådet forhåbentlig kan

ansætte en ny først i det nye år.

Flemming Østergaard

Kunst og Kirke

Afsked med Inge Trampedach

Det har været vemodigt, pr. 1. oktober, at

skulle sige farvel til Inge Trampedach, som

har været kirketjener ved Sejs-Svejbæk

kirke de sidste 5½ år.

Det har været forbundet med rigtig meget

godt at være sammen med hende – både

for os, der har arbejdet i kirken - og for

mange, der på forskellig vis har haft deres

gang i kirken.

Inge har hørt med til kirken – næsten som

en del af den. Hun har været den, der kom

først og gik sidst.

En kirketjeners lod er vel ofte, at være den

der gør alt pænt og fint og parat – for efter

en gudstjeneste, kirkelig handling, et møde

eller et andet arrangement at stå tilbage

med rod og oprydning.

Mange mennesker bruger kirken og menighedslokalerne

i forskellige sammenhænge

og jeg ved, at rigtig mange har været glade

for at blive taget imod af Inge.

Hun har en fin sans for mennesker i mange

forskellige situationer – og jeg fornemmer,

at uanset, hvad man er kommet for – så

har man følt sig velkommen.

For os der arbejder i kirken, har Inge været

Kirken er et sted for gudstjeneste og fordybelse, og der skal ikke

være forstyrrende elementer, siger nogle, medens andre mener, at

kunst netop kan være et fokuspunkt, der fremmer fordybelsen og

oplevelsen af prædikenen.

Kunstnerisk kvalitet er et underligt udefinerbart begreb. På den

ene side skal den kunst vi sætter ind i kirken have høj kvalitet. På

den anden side er det helt op til det enkelte individ, at beslutte

sig for om et givet værk har kvalitet. Endelig sker der det, at et

kunstværks kvalitet kan forandre sig over tid. For eksempel har jeg

personligt oplevet, at jeg fra at tage direkte afstand fra Mogens

Andersens udsmykning af Sejs-Svejbæk Kirke, er blevet mere

indtaget i de tolkningsmuligheder, jeg synes der dukker op jo mere

jeg ser den.

I modsætning hertil er den grafisk smukke, men ulæselige altertavle

i Linå, kun blevet mere betydningstom, og her kunne jeg godt

drømme om et spændende billede i vor tids kunstneriske udtryk.

Men er det ikke farligt sådan at lave om på noget ? – Jo, selvfølgelig

er det det, og der vil sikkert blive megen polemik, men det er

som ovenfor nævnt ikke første gang, der i så fald bliver lavet noget

om, og forhåbentlig heller ikke sidste. For kunst er noget timeligt,

og meget af den kunst der opfattes som ypperlig i sin egen tid, står

ikke altid distancen i tidens malstrøm. Så kunsten er ikke hellig,

det er kirken, der er dét.

god til at skabe en vigtig og afgørende

mulighed for os, for at tale sammen i

forbindelse med vore forskellige opgaver

– svære og tunge eller lette som de kan

være. Der har altid være kaffe med lidt

sødt og kopper sat frem, når vi har været

nogle stykker samlet. Og jeg tror ikke, at

der findes noget mere vigtigt medarbejdere

imellem, end at der er et forum, hvor man

»holder hinanden ved lige« og får talt om

det, der rører sig. – Kort eller langt – hvordan

det nu giver sig.

Inge har været med til at gøre samtalen til

en selvfølgelig del af vores samarbejde.

- Og i det fælles forum vil vi også komme til

at savne hende.

Det har altid været trygt at arbejde sammen

med Inge. Hun har haft styr på de

mindste detaljer og gjort sig megen umage

og det er vi mange, der har nydt godt af og

sat stor pris på.

Inge er heldigvis stadig en del af sognet og

kirkelivet her i Sejs-Svejbæk - så det er kun

som kirketjener vi skal sige farvel til hende.

Held og lykke og alt muligt godt fremover til

Inge fra os alle!

Marianne Vigen Smolarz


»Kristus ind I kirke

Overskriften kan lyde som en provokation

over for præsterne her ved Sejs-Svejbæk

kirke, der søndag efter søndag forkynder

budskabet om Guds virkelighed, fuldbyrdet

ved Kristi indtræden, død og opstandelse

i vores verden. Ja, hele liturgien ved gudstjenesten;

bønnerne, salmerne, sakramenterne

peger jo hen mod Kristus og det Han

vil tilbyde os mennesker; nemlig at vi ved

troen skal tilhøre Ham, som de skabninger

vi nu engang er. Hvordan kan jeg så tale om

at Kristus skal ind i kirken... han er her vel,

hvis vi tror det.

Ja, det er Han! – men alligevel er der noget,

jeg savner. Jeg savner, at mit øje skal

kunne finde ro ved et fokus. Jeg savner et

kors – som er placeret centralt – et tegn,

som tydeligt tilkendegiver, hvad alt det

her med kristendom drejer sig om, nemlig

Kristi død på korset.

»Hold da kæft, hvor gammeldags, vi har da

allerede et kæmpe kors, nemlig ”lysekronen”

kaldet Jerusalemskorset. Vil hun nu

have en lidende tynd mand med tornekrans

om hovedet ind foran Mogens Andersens

sort/blå bløde bølgende penselstrøg?«

Ja, det ville jeg egentlig gerne, men nej,

Atter en snak om kirkekunsten i Sejs-Svejbæk kirke.

Græsk kors Sejs-Svejbæk kirkes Jerusalemskors Hammerkors

Svastika eller Hagekors Korsarmkors Kvadratkors

jeg kan ikke se Ham for mig der foran alle

kaklerne. Det bliver forvirret. Stilforvirring.

Og det er jo ro jeg efterspørger. Hvad kan vi

gøre? Lad os tale om det. Igen.

Jeg mangler et kors. Man kunne vel

også sige, jeg savner et kors. Kirken er

i skrivende stund min arbejdsplads; jeg

støvsuger her, tænder Jerusalemskorset

hver morgen, sidder her med konfirmander

3 gange om ugen, jeg er her af gode grunde

hver søndag og jeg er vel også faldet forbi

et par gange inden jeg blev ansat som

kirketjenervikar. Jerusalemskorset er bare

mærkeligt nok ikke noget kors for mig. Det

er en lysekrone. Heldige er I som umiddelbart

forbinder lysekronen med Kristus

på korset.

Kirkerummet er et stilsikkert smukt rum,

moderne, strømlinet. Ingen dikkedarer, ingen

små gemmesteder, nej, det er så sandt

for dyden ikke som at træde ind i en katolsk

dunkel landsby kirke, og det bliver det

heller aldrig. Dels fordi Luther kom forbi for

500 år siden og dels fordi vi er et nyt sogn

med en moderne kirke, der vil tale til mennesker

i et nutidigt sprog. Men selvfølgelig

kan der laves nutidige billeder, der ikke er

»guldaldertunge«, som i et kunstnerisk

sprog henvender sig til os og samtidig

vidner om manden, der døde for at vi kan få

nyt liv og mod på at leve lige her, hvor vi er

sat. Er vi i årene fremover tvunget til at leve

med den moderne forlegenhed og distance

som denne form for kirkekunst for mig at

se er et udtryk for? Eller kan vi vælge på

ny? Kunsten er ikke hellig. Det er Ham på

korset, der er det.

Kirken kan blive for tømt for kristne billeder

og det synes jeg vores kirke er.

Jeg synes, at billeder kan bruges til at

underbygge, hvad vi samles om. Vi samles

jo ikke for at tilbede et billede, men for at

tilbede noget der er virkeligt for os. Billedet

underbygger bare, støtter, tilkendegiver,

peger hen mod. Hjælper os.

Derfor er mit forslag, at vi skal arbejde på at

få Jerusalemskorset ned og erstatte det med

et kors, der både respekterer kirkens arkitektur

og vores jordnære behov for et kors,

der langt tydeligere peger hen mod Kristus.

Ulla Daugaard, kirketjenervikar


Møder

Adventsmøde i Linå sognehus onsdag

d. 30. nov. kl. 19:30

»Adventsmøde« ved organist Chr. Holdensen,

korsangere m.v. samt sognepræst Marianne

Vigen Smolarz. En hyggelig aften hvor vi bl.a.

synger advents- og julesalmer afvekslende

med oplæsning og musikindslag.

Højskoleeftermiddag i Sejs-Svejbæk

kirke torsdag d. 8. dec. kl. 14:15-16:30

»Adventsmøde« ved sognepræst Sune

Haubek, sognepræst Marianne Vigen

Smolarz og organist Ingrid Bartholin

Jørgensen. Gennem fællessang, musik og

fortællinger vil vi sammen dele adventstidens

glæder og forventninger.

Højskoleeftermiddag i Sejs-Svejbæk

kirke torsdag d. 12. jan. kl. 14:15-16:30

»Sagn og historier fra Silkeborg« ved

museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen,

Silkeborg Museum. Fortællinger fra egnen

om den mørke skov, kloge mænd, bjergfolk,

krumbøjede hekse, gemene tyveknægte,

gengangeri, hovedløse heste, spøgelser,

elverpiger og meget andet tøjeri. Almuetidens

noget særegne kriminalvæsen vil

også indgå i foredraget. Det er lagt op til

et foredrag, hvor virkelighed og den pure

fantasi blandes sammen til forhåbentlig

almindelig munterhed og eftertanke.

Højskoleeftermiddag i Linå sognehus

torsdag d. 26. jan. kl. 14:15-16:30

»Livskvalitet handler også om humor«

ved sognepræst Henrik Oest, Århus.

Causerende foredrag om livskvalitet,

hvortil humor spiller en afgørende rolle. Om

hvordan humor, - og især sort humor og

bidende ironi ofte kan bruges til at løse op

for vanskelige emner.

Højskoleeftermiddag i Sejs-Svejbæk

kirke torsdag d. 9. feb. kl. 14:15-16:30

»Jydsk sindelaw« ved Magnus Vistisen

Foredraget er en præsentation af jyske

digtere og deres tolkning af det jyske sprog

og sind. Digtere der nok hyldede fremskridtet,

men som ikke havde i sinde at frasige

sig sin jyske kulturarv. Vi skal omkring

personligheder som St. St. Blicher, Johan

Skjoldborg, Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og

folkemindesamleren E. Tang Kristensen.

AKTIVITETER

Højskoleeftermiddag i Linå Sognehus

torsdag d. 23. feb. kl. 14:15-16:30

»Min tid som bonde« ved fhv. landmand

Aage Jacobsen, som vil fortælle om sine

mange år i landbruget. Som 9-årig kom

han ud at tjene og 19 år gammel købte han

et stykke jord i Sorring, byggede ejendom,

blev gift og drev sin ejendom i et halvt

århundrede, hvor landbrugskulturen har

været præget af store forandringer.

Andre gudstjenester

Familiegudstjeneste juleaftensdag

d. 24. december kl. 11:00 i Linå Kirke

»I aften er det juleaften. Der er længe,

længe til«. Sådan sang Poul Kjøller tilbage

i 70’erne. Juleaftensdag kan dog stadig

være en lang dag at komme igennem.

Særligt når man er et forventningsfuldt

barn, der glæder sig til at det endeligt skal

blive juleaften. Som et forsøg vil vi i år i

Linå kirke prøve at afholde en tidlig formiddagsgudstjeneste

for hele familien. Det

vil blive en lidt kortere julegudstjeneste,

hvor juleevangeliet vil blive genfortalt og

dramatiseret ved dukker og drama.

Sognepræst Sune Haubek

»Ungt nytår« – Nytårsgudstjeneste

i Sejs-Svejbæk kirke søndag d. 22.

januar 2006 kl. 14:00

»Ungt nytår« er en festlig gudstjeneste for

hele sognet, som Det Danske Spejderkorps

er med til at planlægge.

► Sejs Plejecenter

Tirsdag den 13. december kl. 14:00

Adventshygge med Christian Holdensen,

voksenkoret og Marianne Vigen Smolarz.

Fredag den 23. december kl. 10:30

Julegudstjeneste uden altergang

ved Sune Haubek.

Tirsdag den 10. januar kl. 10:30

Gudstjeneste ved Sune Haubek

Tirsdag den 7. februar kl. 10:30

Gudstjeneste ved Marianne Vigen Smolarz

► Rødegaard

Onsdag den 14. december kl. 14:00

Adventshygge med Christian Holdensen,

voksenkoret og Sune Haubek.

Torsdag den 22. december kl. 14.00

Julegudstjeneste uden altergang ved

Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 11. januar kl. 10:30

Gudstjeneste ved Sune Haubek

Onsdag den 8. februar kl. 10:30

Gudstjeneste ved Marianne Vigen Smolarz

Linå menighedsråd

Torsdag den 1. december kl. 19:30

Torsdag den 5. januar kl. 19:30

Torsdag den 2. februar kl. 19:30

► Sejs-Svejbæk menighedsråd

Onsdag den 14. december kl. 19:00

Onsdag den 18. januar kl. 19:00

Onsdag den 22. februar kl. 19:00

Fastelavnsgudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke

søndag den 26. februar 2006 - kl. 14:00

Efter en kort familiegudstjeneste slår

børnene katten af to tønder. Når faste-

lavnsbollerne er spist bliver kattekongerne

kåret. Tøndeslagning foregår udenfor, så

husk flyverdragten.

Vi håber, at alle møder udklædte op...

Plejehjem

Menighedsråd


Kirkebil

► Der kører kirkebil til Linå kirke de søn-

og helligdage der er gudstjeneste kl. 10:30.

Kirkebilen til Linå kirke starter på Sensommervej

kl. 9:50 og fortsætter gennem

Resenbro til Linå kirke. Hvis nogen bor

uden for ruten eller vil afhentes i deres

kørestol, ringer man til Silkebus,

tlf. 86 82 14 66, hvor der i øvrigt indhentes

nærmere oplysninger.

► Det er Taxa fra Silkeborg der kører

kirkebil til Sejs-Svejbæk kirke de søn- og

helligdage hvor der er gudstjeneste kl.

10:30. For at komme med skal man ringe

til Taxa senest samme søndag kl. 09:00 og

aftale nærmere for afhentning. Taxaen vil

køre tilbage kl. 11:45 efter gudstjenesten.

Den vil altid holde ved Sejs Plejecenter kl.

10:15. Nærmere oplysninger kan fås på

kirkekontoret tlf. 86 84 15 75

► Mødebil til Linå sognehus og Sejs-Svejbæk

kirke. Afgang kl. 13:30 fra Skærbæk

(Sensommervej)-Resenbro-Skellerup-

Linå-Mollerup-Laven-Svejbæk-Julsøvej til

BG-Bank-Sejs-Svejbæk Kirke-(Hårup)-

Linå sognehus). Hvis nogen bor uden for

ruten eller vil afhentes i deres kørestol,

ringer man til Silkebus, tlf. 86 82 14 66,

hvor der i øvrigt indhentes nærmere oplysninger.

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe i Linå sognehus om søndagen

umiddelbart efter 9-gudstjenesten.

I Sejs-Svejbæk kirke er der kirkekaffe hver

søndag. Alle er meget velkomne.

Indsamling

Linå kirke

December til Børnesagens Fællesråd

Januar til Det Danske Bibelselskab

Februar til Kirkens Korshær

► Sejs-Svejbæk kirke

December til Børnesagens Fællesråd

Januar til Det Danske Bibelselskab

Februar til Dansk sømands – og udlandskirke

GUDSTJENESTER

► December Linå Sejs-Svejbæk

Søndag den 4. december 10:30 Børnemøde 10:30*

2. søndag i advent. Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 11. december 10:30 9:00

3. søndag i advent Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 18. december 14:00 Vi synger julen ind 10:30

4. søndag i advent Sune Haubek Sune Haubek

Lørdag den 24. december 11:00 Familiegudstjeneste

Juleaften Sune Haubek

14:30 14:30

Marianne Vigen Smolarz Sune Haubek

16:00 16:00

Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 25. december 10:30 10:30

Juledag Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Mandag den 26. december 10:30 Ingen gudstjeneste

2. juledag Marianne Vigen Smolarz

► Januar Linå Sejs-Svejbæk

Søndag den 1. januar Ingen gudstjeneste 16:00

Nytårsdag Sune Haubek

Søndag den 8. januar 9:00 10:30

1. søndag efter H3K. Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 11. januar 17:00

Spaghettigudstjeneste Sune Haubek

Søndag den 15. januar 10:30 Børnemøde 09:00

2. søndag efter H3K. Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 22. januar 10:30 14:00 Ungt nytår

3. søndag efter H3K Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 29. januar 09:00 10:30

4. søndag efter H3K Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

► Februar Linå Sejs-Svejbæk

Søndag den 5. februar 10:30 Børnemøde 9:00

Sidste søndag efter H3K Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Tirsdag den 9. februar 17:00

Spaghettigudstjeneste Sune Haubek

Søndag den 12. februar 9:00 10:30

Septuagesima Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 19. februar 10:30 9:00

Seksagesima Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 26. februar 10:30 14:00* Fastelavnsgudstjeneste

Fastelavn Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

► Marts Linå Sejs-Svejbæk

Søndag den 5. marts 10:30 10:30

1. søndag i fasten Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 12. marts 09:00 10:30

2. søndag i fasten Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

* Børnekoret medvirker


▲ Sct. Peders Koncertkor

Julekoncert med Sct. Peders Koncertkor,

dirigeret af Karsten Blond i Linå

kirke - onsdag d. 7. december kl. 19:30

Sct. Peders Koncertkor, Randers blev etableret

i 1980 af korets nuværende dirigent,

organist Karsten Blond. Koret har gennem

årene givet talrige koncerter i ind- og

udland, optrådt i radio og tv - senest »Før

søndagen« sendt på DR! i perioden 27/11

04 - 5/2 05 - og sammen med orkestre

opført en række større værker.

Med forkærlighed har koret dyrket vor tids

a cappella kormusik fra de nordiske lande

med komponister som Vagn Holmboe, Niels

la Cour, John Høybye, Knut Nystedt, Svend-

David Sandstrøm, Sulo Salonen m.fl.

Siden 1988 har Sct. Peders Koncertkor årligt

med stor succes deltaget i internationale

korkonkurrencer og -festivaller.

I 1998 udgav koret i samarbejde med Danmarks

Radio en CD med a cappella kormusik

af Vagn Holmboe og i samme samarbejde

i 2000 en CD med musik af den norske

komponist, Knut Nystedt. I 2003 udgav koret

jule-cd’en “the Sound of Christmas”

Der er fri entré til koncerten.

▲ Sejs-koret

Julekoncert i Sejs-Svejbæk kirke

Dette års julekoncert står Sejs-koret for.

Koret vil torsdag den 15. december kl.

19.30 synge danske julesalmer og julesange

af Weyse og Carl Nielsen. Der vil

være solosang ved et af korets medlemmer,

Niels Otto Nielsen, og koret akkompagneres

af organist Kaja Christensen, der også

vil spille solostykker for orgel. Koret dirigeres

af Poul M. Christensen. Fri entré.

KIRKEMUSIK

Julen synges ind søndag den 18. december

2005 kl. 14:00 i Linå kirke

Vi synger julen ind ved en musikgudstjeneste,

hvor kirkekorene synger for og medvirker.

En festlig optakt til julen. Medvirkende er

korskolebørn (begynderne fra ca. 3. klassetrin)

samt børne, ungdoms- og voksenkoret,

organist Christian Holdensen og sognepræst

Sune Haubek. ▲ Korskolebørn i Linå

▲ Børnekorene ved Sejs-Svejbæk

▲ Den Jyske Sinfonietta

Nytårskoncert i Sejs-Svejbæk kirke

onsdag den 4. januar kl. 19:30

Nytårskoncerten i år er lagt i hænderne på

Den Jyske Sinfonietta dirigeret af Svend

Erik Nielsen. Koncertens titel er »Jesu

bleibet meine Freude« og denne titel henviser

til Bachs koralkantate. Udover uddrag

af denne vil koncerten indeholde perler fra

barokkens repertoire.

Den Jyske Sinfonietta er et klassisk ensemble,

etableret i 1997 med Silkeborg som

hjemsted - bestående af ca.15 orkestermusikere

og 6 sangsolister - udelukkende

unge, professionelle musikere og sangere,

Søndag den 4. december kl. 10.30

medvirker børnekorene ved Sejs-Svejbæk

kirke i gudstjenesten, hvor de vil synge for og

med på adventssalmerne.

Efter gudstjenesten fejrer vi kirkens 16 års

fødselsdag og børnekorene vil underholde

med nogle julesange.

uddannede fra landets musikkonservatorier.

Ensemblet, der turnerer over hele landet,

har allerede mere end 150 koncerter og

flere Danmarks-premierer bag sig. Disse er

alle blevet vel modtaget af såvel publikum

som af pressen. Ensemblets daglige leder

og dirigent, Svend Erik Nielsen har modtaget

flere kulturpriser for sit arbejde med

ensemblet.

Ensemblet er en almennyttig musikforening

og ledelsen arbejder 100% ulønnet.

Entré kr. 70. Billetter sælges ved indgangen

fra kl. 18.30.


Bryllup i kirken eller på rådhuset?

Når nærværende kirkeblad er postomdelt til

alle husstande i sognene, så banker vintermånederne

på døren. Så søger vi sammen

i vore opvarmede stuer og lader tankerne

flyve mod den forgangne sommer og de

lyse afteners glæder.

Nogle vil sidde og tænke tilbage på det

bryllup, som de fejrede i år. De vil sammen

dele de mange dejlige minder fra en

begivenhedsrig dag. Andre vil istedet sidde

og bruge de lange kolde vinteraftner på at

forberede deres bryllup til sommer. Og så

vil de kommende brudepar stille sig selv

det vigtige og helt afgørende spørgsmål

- skal vi i kirken eller på rådhuset?

I år valgte ikke mindre end 28 par at blive

viet i Linå kirke eller Sejs-Svejbæk kirke.

Det er et rekord stort antal. Flere end vi

har haft i mange år. Der er dejligt, når så

mange brudepar her i vort pastorat vælger

at gå i kirken og blive gift foran Guds alter.

Det er en meget stor glæde for os præster

at få lov til at være med til så mange bryllupper.

Vi anser det som et privilegium at

få lov til at samtale med brudeparrene og

lytte til de tanker, de har gjort sig om brylluppet

og om ægteskabet. Det er dejligt at

kunne være med til at sætte nogle smukke,

højtidelige rammer for deres bryllupsfests

begyndelse. Og vi anser det først og fremmest

som en stor mulighed for os for at

forkynde det kristne evangelium ind i netop

den livssituation, som dagens brudepar

står i.

To brudepar er jo aldrig ens. Derfor skal det

samme siges på forskellige måder, fordi

mennesker er forskellige. Evangeliet er altid

det samme, men evangeliet siger noget

forskelligt til mennesker, fordi mennesker

aldrig er ens og befinder sig på forskellige

stadier i livet.

Når det så sker, at man som præst får

skrevet en bryllupsprædiken til brudeparret,

som taler til dem, så oplever man ikke

bare at brudeparret lytter, men også at

bryllupsgæsterne lytter aktivt med. Så

er vi pludseligt samlet om mere end blot

det ydre bryllupsritual. Så er vi samlet om

noget, der rører noget dybere i os alle.

Og dermed er vi tilbage ved det spørgsmål

som de kommende brudepar skal stille sig

selv henover vinteren. Skal vi i kirken eller

på rådhuset?

Det skal være op til hvert enkelt brudepar

selv at vælge. 28 brudepar valgte i 2005 at

blive gift i vore kirker. På landsplan viser

statistikkerne lidt overraskende for nogen,

at tendensen er, at folk vælger rådhuset

frem for kirken. 63% går på rådhuset, 47%

går i kirken.

Hvorfor det er sådan vides vel ikke helt. Det

kan have noget at gøre med, at nogle hellere

vil have et mindre bryllup end en stor

glamourøs fest med 50-100 gæster.

Det er vigtigt for kirken og os præster i

den sammenhæng at understrege, at et

kirkebryllup ikke kendetegnes ved dens

størrelse, den hvide kjole eller antallet af

gæster. Et kirkebryllup er ikke karakteriseret

ved bestemte former eller ydre ting.

Et kirkebryllup får derimod sit indhold fra

det ritual der bruges, ved de salmer der

synges og ved det ord der forkyndes for

brudeparret og menigheden.

Vi sætter ingen regler op for, hvordan et kirkebryllup

skal se ud eller hvordan man skal

være klædt. Man må komme som man er.

Man kan komme helt alene som brudepar

eller man må fylde hele kirken med gæster.

Man kan blive gift på en hverdag, lørdag

eftermiddag eller som en del af højmessen

søndag formiddag. Det afgørende er, at kirken

har et ord til brudeparret, som vi gerne

vil dele med dem og give dem med på vejen

på deres bryllupsdag. Vil I have det med på

jeres bryllupsdag, så skal I vælge at blive

gift i kirken.

Sognepræst Sune Haubek

▲ Dorte og Steen Madsen

Kirkegården

Nye grandækninger

kirkegårdene.

Som kirkegårdsleder føler man julens

komme, måske lidt før andre har tænkt på

den dejlige tid. Allerede i august skal vi

bestille de grantyper vi ønsker at dække

gravstederne med.

Vi har brugt de samme grantyper år efter

år, som grundlag for at dække gravstederne.

Linå og Sejs-Svejbæk kirkegårde har

vi i mange år haft to forskellige grandækningskvaliteter,

benævnt »Grandækning«

og en »Granpyntning«. Den ene baseret på

rødgran, og den anden baseret på nordmannsgran

som hovedbestandel. Dette er

der lavet om på i år.

I de sidste år er det blevet vanskeligt at

skaffe en god kvalitet i rødgran. Er kvaliteten

ikke i orden, er det tidskrævende og der

går meget til spilde. Derfor har jeg fundet

det rigtigt at skifte over til nordmannsgran

som hovedbestanddel i vores alm. »Grandækning«.

I »Grandækning« vil der stadig

være lidt af den smukke rødgran på gravstedet,

hvor det passer ind i helheden. Den

rødgran vi får hjem er en mindre mængde,

men en dyrere og bedre kvalitet.

»Granpyntning«, med nobelisgran på vil

være den eneste der bliver lavet en stedsegrøn

buket på fremover. Der vil ikke være

rødgran blandt de 9 grantyper vi ellers kan

finde på at benytte i »Granpyntning«.

Jeg håber, at der vil blive taget godt imod

det nye tiltag.

Jeg vil på egne, samt på vegne af mit

dygtige grønne personale ønske alle gravstedsindehavere

og alle andre, der læser

dette, en glædelig jul og et godt nytår.

Jens Skovbjerg Hansen


Sogneindsamling

Sogneindsamling for Folkekirkens

Nødhjælp finder i 2006 sted søndag

den 5. marts.

I både Linå og Sejs-Svejbæk sogne

indledes med gudstjeneste kl. 10.30

og indsamlingen starter kl. 11.30. Vi

håber, at der er mange som vil støtte

op omkring indsamlingen.

Filmaftener

i Linå sognehus

I løbet af vinteren vil der være mulighed

for at gå til to filmaftener i Linå sognehus.

De to film vi skal se i vinterens

mørke er begge film med et etisk/kristeligt

indhold. Inden vi ser filmene vil der

være et kort oplæg om filmene og deres

temaer. Filmene vises på storskærm.

Efter forevisningen vil der under kaffen

være samtale og diskussion om filmen.

Vi slutter aftenen med en kort aftensang.

Tirsdag den 17. januar kl. 19:00. Vi

viser filmen »Luther« fra 2005. Filmen

handler om reformator Martin Luther, der

i 1500-tallet satte sat sig op mod den

kirkelige praksis og de religiøse normer,

som herskede i den romerske katolske

kirke. Filmen varer 120 min.

Tirsdag den 28. februar kl. 19:00. Vi

viser filmen »Shadowlands« fra 1994.

Filmen handler om Oxford professoren

og forfatteren til Narnia-bøgerne C.S.

Lewis. C.S. Lewis (spillet af Anthony

Hopkins) forelsker sig i den fraskilte,

jødisk-amerikanske poet og journalist

Joy Gresham. Men Joy bliver ramt af en

uhelbredelig kræftsygdom og dør tidligt i

deres ægteskab. Filmen kredser således

omkring temaerne; kærlighed, lidelse,

tab og kærlighedens pris.

KIRKELIG VEJVISER

Kirkelige handlinger

Dåb, vielse og begravelse aftales med

kordegnen og den præst, der skal

medvirke. Fødselsanmeldelser afleveres

på eller sendes til kirkekontoret senest

to dage efter fødslen. Husk forældrenes

dåbsattester og eventuelt vielsesattest.

Kirkekontor for Linå og Sejs-Svejbæk

Kordegn Henrik Højen

Linåbuen 1, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1575

e-mail: heh@km.dk

Åbent mandag - fredag 9-12:30,

torsdag dog 9-13 og 16-18

Sognehuset i Linå tlf. 8684 1487

Sognepræster

Sune Haubek

Linåbuen 3, Linå, 8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1025

e-mail: sune@haubek.dk

Træffes bedst onsdag 18-19, tirsdag og

torsdag 10-11, fredag 17-18.

Mandag er fridag.

Marianne Vigen Smolarz

Georg Krügers Vej 2, 8600 Silkeborg

(indgang fra kirkens forplads)

Tlf. 8684 5705

e-mail: mvs@km.dk

Træffes bedst tirsdag og torsdag 18-19,

onsdag og fredag 11-12.

Mandag er fridag.

Man er også velkommen til at kontakte

præsterne uden for træffetiderne.

Organister

Christian Holdensen

Tlf. 8685 3748

e-mail: chr.holdensen@wanadoo.dk

Ingrid Bartholin Jørgensen

Mobil 2515 3312

e-mail: ibartholin@gramstrup.org

Linå kirke

Kirketjener Dorthe Træholt Gregersen

Tlf. 8684 1163

Mobil 4075 0463

Sejs-Svejbæk kirke

Kirketjenervikar Ulla Daugaard

træffes i kirken, bedst formiddage,

Mandag er fridag.

Julsøvej 130,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 5559

e-mail: sejs-kirke@mail.tele.dk

Linå og Sejs-Svejbæk kirkegårde

Kirkegårdsleder

Jens Skovbjerg Hansen

Linåbuen 1, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1484

e-mail: linaa.kgd@mail.dk

Træffes tirsdag-fredag kl. 9:30-10:30

i Linå og onsdag kl. 12-15 i Sejs-Svejbæk

graverhus ved kirken, tlf. 8684 5580.

Kirkebladet udgivet af

Linå menighedsråd, formand:

Karen Margrethe Lundberg,

tlf. 8680 4685

Sejs-Svejbæk menighedsråd,

formand: Flemming Østergaard,

tlf. 8684 6906

Redaktion

Henrik Højen, kordegn.

Sune Haubek, Linå.

Marianne Vigen Smolarz, Svejbæk.

Flemming Østergaard, Svejbæk.

Ulla Daugaard, Sejs.

Aage Hübertz Knudsen, Svejbæk.

Lars Horsholt Pedersen, Skærbæk.

Erik Lindebjerg, Linå.

Ansvarshavende, dette nummer:

Henrik Højen.

Næste nummer

udkommer ca. 1. marts 2006.

Sidste frist for stof hertil:

20. januar 2006.

Trykt hos Ry Bogtrykkeri A/S

Tlf. 8689 1244

More magazines by this user
Similar magazines