Marts-maj 2012 - Flakkebjerg Sogn - Fårdrup Sogne

flakkebjergsogn.dk

Marts-maj 2012 - Flakkebjerg Sogn - Fårdrup Sogne

Gudstjenester

Dato Dag i kirkeåret

Høve Fårdrup Flakkebjerg Skørpinge

4. marts 2. søn. i

fasten

10.30

11. 3. søn. i 9.00 10.30

marts fasten

18. 4. søn. i

10.30

marts fasten

25. Mariæ be-

9.00 AJ

marts budelse

1. april palmesøn-

10.30 Familiedaggudstjeneste

5. april Skærtorsdag

17.00

6. april Langfredag 9.00 AJ

8. april Påskedag 10.30 9.00

9. april 2. påskedag 10.30 Fællesgudstjeneste

15. april 1. søn. e.

påske

22. april 2. søn. e.

påske

9.00 10.30

29. april 3. søn. e.

påske

4. maj St. bededag 11.00 konfirma- 9.30 konfirmatitionon

4. maj Fredag 19.00 mindeandagt

og foredrag

6. maj 4. søn. e.

påske

13. maj 5. søn. e.

påske

17. maj Kristi himmelfart

9.00 10.30

20. maj 6. søn. e.

påske

27. maj Pinsedag 10.30 9.00

9.00 10.30

10.30 9.00

10.30 konfirmation

AJ: Gudstjenesten forestås af Anna Jakobsen, sognepræst i Gimlinge og Hyllested

9.00 AJ

10.30 9.00

28. maj 2. pinsedag 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Boeslunde

3. juni Trinitatis

søndag

10.00 Kirkevandring

Høve - Flakkebjerg

Kirkeblad

Fårdrup - Skørpinge

Nr. 10 Marts - Maj 2012

HILSEN TIL FORÅRSSOLEN


ender du det, at bekym-

K ringer og problemer fylder

alt for meget i dit hoved?

Store bekymringer eller små:

Bekymringer om livet, om

fremtiden, om børnene, om

udseendet, om kærligheden,

om økonomien? Og kender du

det at bekymringer som i sommerens

lys og varme var de

rene bagateller i vinterens kulde

og mørke vokser sig store

og uoverskuelige? De vokser

og fylder så det føles som om

du er ved at kvæles i

dem, så alt hvad du

længes efter er at kunne

lægge dem fra dig, at

blive fri og ubekymret

og let om hjertet igen.

For nogle mennesker

bliver det lettere at

skære bekymringerne

væk når lyset begynder

at vende tilbage og

varme verden op, efter

en lang og mørk vinter.

Sådan var det for digteren Benny

Andersen da han skrev sin

”hilsen til forårssolen”:

Det er forår. Alting klippes

ned.

Der beskæres i buskadser og

budgetter.

Slut med fordums fede ødselhed.

Vi begynder at træne til skeletter.

Jeg blir fem år ældre

ved hvert indgreb i min pung,

2

Hilsen til forårssolen

men når forårssolen skinner,

blir jeg ung!

For dem der kan lide at gå i

kirke er der også her i foråret

en historie fra Bibelen som

handler om at lægge sine bekymringer

fra sig. En særlig

dag i kirkeåret beregnet til at

fejre bekymringsløsheden. På

dagen med det mærkelige navn

Mariæ Bebudelse (i år d. 25.

marts) handler det om den un-

ge Maria, der får den urealistiske

besked at hun skal føde

Guds barn. Marias reaktion er

overraskende, naiv og befriende

på samme tid. Selvfølgelig

undrer hun sig da englen dukker

op. Selvfølgelig undrer hun

sig over den opgave hun får.

Men hun protesterer ikke. Hun

tager bare imod og siger ”Lad

det gå som du fortæller mig”.

Maria kan lære os, bekymrede

sjæle, noget vigtig om bekym-

ringsløshed. Fordi hun er fuld

af tillid, fuld af tro. Tro på at

hun er skabt af Gud, tillid til at

der er en mening med hendes

liv og derfor tør hun gøre som

hun gør: Tage imod, acceptere

og gøre hvad der er brug for.

Uden at bekymre sig, uden at

være i tvivl. På sin egen naive

måde kan hun lære os det samme

som Benny Andersen lidt

bittert slutter sin forårshilsen af

med:

Tag da kun min sidste

spinkle mønt.

Livets sol er min den

sidste del af livet,

for som solfanger er jeg

nu begyndt at forstå,

at Alt og Intet er os givet.

Og en gang går solen sin

runde uden mig,

men når forårssolen

skinner,

lever jeg!

Pyt med bekymringer og sorger

– Forårssolen viser os, ligesom

Maria og den søn hun

fødte, at alting begynder på ny

også selvom det så ud som om

alting var slut. I forårssolen

vokser alting op og gror på ny.

Ligesom alting voksede op for

Maria da hun lagde bekymringerne

fra sig og stolede på at

Guds løfte til hende var sandt.

Grith Seersholm

Kirkelig vejviser

Sognepræst:

Grith Seersholm, Bygaden 4, Høve, 4261 Dalmose, 58188312

Mobil: 24892555 Mail: grse@km.dk

Træffes bedst om formiddagen på hverdage. Fredag er præstens

fridag.

Graver for Høve og Flakkebjerg kirkegårde:

Camilla Fejring Pazyj: 22485120

Graver for Fårdrup og Skørpinge kirkegårde:

Gunner Jørgensen: 20294332

Menighedsrådsformand for Høve, Flakkebjerg og Fårdrup:

Levi Schøler Hansen, Fårdrupvej 12, 4200 Slagelse,

Kirkeværge i Høve:

Aase Andersen, Bygaden 13, 4261 Dalmose, 58188087

Kirkeværge i Flakkebjerg:

Kirsten Bruun, Flakkebjerg Elmevej 10, 4200 Slagelse, 58186142

Kirkeværge i Fårdrup:

Brian Altenburg, Snekkerupvej 19, 4200 Slagelse

Regnskabsfører i Flakkebjerg og Fårdrup:

Tove Pedersen: Jellingevej 4, 4261 Dalmose, 58188144

Kasserer i Høve:

Leni Hansen, Sorø Landevej 318, 4261 Dalmose, 58188435

Menighedsrådet i Skørpinge sogn:

Formand: Anders Nielsen, Skoletoften 16, 4200 Slagelse, 58584320

Kirkeværge: Mette Ninn-Hansen: Slagelsevej 28, 4200 Slagelse, 58584350

Kasserer: Tove Pedersen: Jellingevej 4, 4261 Dalmose, 58188144

Kirkebladet omdeles af Sjællandske medier. Modtager du ikke bladet, hører vi gerne fra dig.

Kirkebladet redigeres af redakudvalget som består af:

Grith Seersholm, sognepræst, Anders Friis, Flakkebjerg, Tove Pedersen, Skørpinge, Aase Andersen,

Høve

Alle er velkomne til at bidrage med indlæg til kirkebladet – jo flere der bidrager, jo mere

spændende bliver det for os alle at læse. Deadline for næste kirkeblad er 30. april. Indlæg

sendes til sognepræsten på mail: grse@km.dk - eller til Høve Præstegård.

11


Hjemmesider

Hver kirke har sin egen hjemmeside:

www.hovesogn.dk www.flakkebjergsogn.dk www.faardrupsogn.dk www.skorpingesogn.dk

Kig forbi og følg med i hvad der sker.

Rødkælken

å blev det endelig vinter! S Nogle vil glæde sig, mens andre vil være knapt så

begejstrede. Det gælder måske vore fugle, som får sværere

ved at finde føde, det ses i hvert fald ved foderbrættet,

hvor der er mere trængsel.

En flittig gæst er den tillidsfulde Rødhals, som gerne følger

én rundt i haven. Kan den ikke finde plads på foderbrættet,

går den nede på jorden og samler det op, som de

større fugle taber.

Rødhalsen er en smuk fugl. Smuk er også Selma Lagerløfts

fortælling om, hvordan fuglen fik sit røde bryst, for den har jo ikke altid set sådan ud.

Vorherre skabte den lille fugl ganske grå, men gav den alligevel navnet Rødhals.

Fuglen er utilfreds og beklager sig, men får at vide at den skal gøre sig fortjent til at få farve på

fjerdragten.

Efter mange år og tidligere slægters forgæves forsøg på at få farver på fjerene, flyver den en dag

hen over en by, dybt nede ser den et menneske blive naglet til et kors, og om panden en krans af

stikkende torne. Fuglen føler stærk medynk med det arme menneske. Den flyver ned til den korsfæstede

og med sit næb trækker den en torn ud, som havde boret sig ind i mandens pande. I samme

øjeblik sprøjter der blod på den lille fugls bryst og det er den farve rødhalsen har den dag i

dag. Helge Duer, Høve

Bøn om sindsro

ud, giv mig sindsro til, at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting jeg

G kan og visdom til at se forskellen.

Så jeg lever en dag ad gangen, nyder et øjeblik ad gangen og tager imod de svære tider som er

vejen til fred.

Så jeg, som Jesus gjorde, tager denne syndige verden som den er, ikke som jeg vil have den til at

være.

Så jeg stoler på, at han vil bringe alle ting i orden, hvis jeg overgiver mig til hans vilje.

Så jeg kan være rimeligt lykkelig i dette liv og uendeligt lykkelig med ham i det næste liv i al

evighed.

(Reinhold Niebuhr, tysk/amerikansk- præst og teolog, 1932)

10

Præsten på Facebook

u kan du også finde din præst på Facebook. Send en

N venneanmodning til ”Sognepræst Grith Seersholm”

og få mulighed for at følge med i kirkelivet her i sognene

via statusopdateringer. Og modtag invitationer på din egen

profil til de mange spændende arrangementer.

Vi ses!

Læsekredsen datoer og titler

Læsekredsen

8. marts - vi taler om ”Malvina” af Cecil Bødker

Næste bog vi mødes om er Jonas T. Bengtsson: ”Et Eventyr”. Datoen er

endnu ikke fastlagt.

Alle læsekredsaftener begynder kl. 19.00. Vi mødes i Kobberhuset ved

Flakkebjerg kirke og skiftes til at fortælle om bogen og forfatteren. Alle

er velkomne til at deltage.

Måltidsfællesskab og samtaleaftener – kirke på vej

åske føles det af og til som om præsten er den ene-

M ste der må og kan tale om tro, eksistens og livet

med Gud. At de store spørgsmål er noget vi ellers må

tumle med i ensomhed. Men kirken og troen og tankerne

om liv og død er ikke alene præstens – det er vores alle

sammens. At gå i kirke om søndagen er ikke den eneste

måde man kan lade sin tro komme til udtryk.

Samtale med andre kan være livgivende og styrkende for

troen og hverdagen i et liv som kristen. Men det kan være

svært at finde tid og rum for sådanne samtaler. Her i sognene har du nu mulighed for at deltage i

et fællesskab hvor troen på Gud er drivkraften. Vi spiser sammen og taler med hinanden som

kristne. Har du lyst til at være med, kan du kontakte præsten og høre nærmere.

3


Høve:

Døbt:

14. januar: Milo Lejsberg Bell

Bisat:

8. dec. Grethe Marie Lyndgaard Ostermann

8. dec. Grete Sonja Christensen

Flakkebjerg:

Døbte, døde, viede

Døbt:

29. januar: Benjamin Aaskov Sønderbye Ramsing

12. februar: Ludvig Christian Harkjær Møller

Skørpinge:

Bisat:

4. februar: Henry Johannes Rasmussen

Guldbryllupsvelsignelse:

3. december: Else og Erling Olsen

19.-25. marts samt 12.-13. maj

Kirkebil

lle ældre og gangbesværede der bor i Høve, Flakkebjerg, Fårdrup eller Skørpinge sogne kan

A gratis bestille kirkebil til gudstjenesterne i en af kirkerne hos Arnes busser på tlf. 20 12 62

18. Kirkebilen skal bestilles senest lørdag eftermiddag.

4

Præsten holder fri

Anna Jakobsen, sognepræst i Gimlinge og Hyllested, varetager embedet. Kontaktes på tlf.

58186193 eller mail ajak@km.dk

I Fårdrup kirke konfirmeres 4. maj kl. 9.30

Kristian Wallberg Christensen Jürs

Mikkel Torp Thomsen

I Høve kirke konfirmeres 4. maj kl. 11.00:

Laura Raadal Jørgensen

Desiree Tommerup Sørensen

Alexander Ørnbøl Baran

Julie Wütz Thøgersen

Freja Foli Lindstrøm

Oliver Ohmann Press

Anna Friislund

Julie Laakonen

Kristian Larsen

I Flakkebjerg konfirmeres d. 6 maj kl. 10.30

Jimmie August Bruhn-Petersen

Amanda Marie Madsen

Laura Bruun Sørensen

Jonas Thon

Michelle Malmros Nielsen

Stephanie Liw Larsen

Jonas Mark Winberg

Konfirmander 2012

Lukas 1;26-38 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa,

der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af

Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene:

»Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne

hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for

Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive

stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal

være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til

englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede

hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor

skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har

undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned;

thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske

mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.

9


Pilgrimsvandring 3. juni kl. 10.00

Mindeandagt

Mindeandagt og foredrag i Fårdrup kirke 4. maj kl. 19.00

4. maj mindes vi befrielsen fra Tyskernes besættelse af Danmark

under 2. verdenskrig. Som noget nyt begynder vi ved

mindestenen hvor der lægges en krans til minde om dagen og

til ære for de faldne, frihedssangen synges og herefter går vi

til kirken hvor der holdes en kort andagt, serveres kaffe og

kage og sluttes af med foredrag ved pastor emeritus, Paul

Zebitz Nielsen.

2. pinsedag i det fri 28. maj kl. 11.00

Pilgrimsvandring

Tag med kirken på en dejlig vandretur i sommerlandskabet.

Ruten går fra Fårdrup Kirke til Skørpinge,

forbi det smukke Falkensten gods til Sludstrup

kirke hvor turen slutter. Ruten er ca. 10 km i alt.

Der er mulighed for at støde til eller springe fra

undervejs, hvis afstandene er for store. Der serveres

kaffe og frokost undervejs. Tilmelding til Grith

Seersholm, 58188312 eller grse@km.dk senest 29.

maj.

8

Friluftsgudstjeneste

Festlig og anderledes gudstjeneste for store og små i det fri i Borgbjerg

mindepark, Boeslunde. Kom og vær med.

Hvis det regner, går vi indendørs i Boelsunde kirke.

Et formandsskifte

Formand for menighedsrådet, Jette Rolsted, har veget pladsen, og næstformand Levi Schøler Hansen

har taget over. Ny næstformand er Lillian Traneklint Poulsen. Menighedsrådet takker Jette for

den store indsats for rådet, og for godt samarbejde. Samtidig ønsker rådet Levi og Lilian god arbejdslyst

og lover at hjælpe og løfte i flok.

Kor med Tor

Et nyt kor har set dagens lys i Flakkebjerg. Koret ledes af organist – Torđur

a Brunni og øver tirsdag aften fra 19-21, i Kobberhuset ved siden af kirken.

Så kan du lide at synge, er koret måske noget for dig. Nodekendskab er

ikke nødvendigt. Kontakt Tor hvis du har lyst til at være med 24821101

eller mail tb@sprs.dk

Babysalmesang

NYT: Babysalmesang for babyer og deres forældre

Som noget helt nyt kan du nu gå til babysalmesang i Gimlinge kirke hos

musikpædagog Bella Olson. Holdet oprettes i samarbejde mellem Gimlinge-Hyllested

pastorat og vores 4 sogne. Alle med børn i alderen 2-12 måneder

er velkomne. Det foregår tirsdag formiddag kl. 10-10-45. Første

gang er 6. marts. Der er plads til i alt 10 børn (med voksne), så skynd dig

at tilmelde dig hos sognepræsten!

Her skriver Bella lidt om hvad babysalmesang er for noget:

Kirkens smukke rum, den gode akustik, højt til loftet... For mig er det den

perfekte ramme for samværet om babyerne, forældre og musikken.

Babysalmesang er ikke blot salmer. Det er i høj grad, nærvær og et væld af sanseindtryk der er i

centrum. Det er blandt andet leg og læring spundet ind i musik, danse og remser. Faktisk synes

jeg babysalmesang allerhelst skal opleves :)

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup holder menighedsrådsmøde 7. april og 15. maj kl.

19.00-21.00 i Fælleshuset i Høve.

Menighedsrådet for Skørpinge holder menighedsrådsmøde 13. marts kl. 19.00 i Fælleshuset i Høve.

Der er fælles regnskabsmøde for begge råd 29. marts. kl. 19.00 også i Fælleshuset.

Møderne er offentlige – alle er velkomne.

5


6

Foredrag

Sørbymagle forsamlingshus 8. marts 2012 kl. 19.00

Søren Dahl, den altid sprudlende vært fra det kendte radioprogram Café

Hack, også kendt som ”en sjov kristen én” kommer til Sørbymagle og

taler om ”Det gode liv”. Om livsglæde og ikke mindst livskvalitet.

Arrangementet er et fællesarrangement for sognene i den gamle Hashøj

Kommune. Alle er velkomne.

Invitation til debatmøde

napt 4,5 mio. danskere er medlemmer af folkekir-

K ken. Hvis du læser dette er du måske én af dem.

Måske bruger du kirken meget. Måske ikke. Men kirken

bevæger sig, og du har sikkert en holdning til, hvilken

retning den skal bevæge sig i. Den 1. marts spørger vi

dig, hvad du synes. På 27 åbne debatmøder landet over

skal vi diskutere:

• Hvorfor har Danmark brug for folkekirken?

• Hvordan folk og kirke mødes?

• Hvordan skal folkekirken forholde sig til de store spørgsmål?

• Hvordan skaber vi fremtidens kirke?

Møderne er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum,

Indre Mission, Kirkeligt Centrum, Kirkefondet, FDF, KFUM-Spejderne og KFUM og

KFUK i Danmark.

Her hos os holdes mødet på Liselund, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse. Kom og vær med Torsdag d.

1. marts kl. 19-22. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Øl og vand kan købes.

Palmesøndag (1. april)

Familiegudstjeneste for store

og små i Flakkebjerg kirke kl.

10.30. Konfirmanderne medvirker

ved gudstjenesten og

giver deres tolkning af hvad

der skete den dag Jesus sad til

bords i Simon den spedalskes

hus..

Påskens gudstjenester

Skærtorsdag (5. april)

fejrer vi traditionen tro med en gudstjeneste i Høve kirke kl. 17.00. Vi fejrer nadver sammen til

minde om det sidste måltid, Jesus delte med sine disciple. Jesus gav den aften brød og vin til disciplene

og sagde ”dette er mit kød og blod”. På den måde viste han dem at de hørte sammen,

sammen med hinanden og sammen med ham. Når vi fejrer nadver sammen er budskabet det samme

til os: At i kirken hører vi sammen – med hinanden og med Jesus. Det er fællesskabet der er i

fokus denne aften, og efter gudstjenesten er der derfor fællesspisning i Fælleshuset. Alle er velkomne

men tilmelding til spisning er nødvendig. Kontakt præsten senest 2. april på tlf. 58188312/

24892555 eller mail grse@km.dk

Langfredag (6. april)

Morgengudstjeneste i Fårdrup kirke kl. 9.00. Langfredag er dagen hvor Jesus døde. Vi kalder den

lange fredag fordi dagen for ham må have syntes uendelig. 30 piskeslag måtte han tage, hån og

ydmygelser før han selv slæbte sit kors til bjerget hvor han blev korsfæstet og hang på kostet i

timevis før han døde. I engelsktalende lande kaldes dagen i stedet for Good Friday. For Langfredags

budskab er at det var for os, Jesus gennemgik alt det. Hans lidelse og død er billedet af at der

ikke er nogen sorg eller smerte i vores liv, som er ukendt for ham, for han har båret den selv. Og

det er da et godt budskab. I Fårdrup kirke er der tradition for at alteret pyntes med et enkelt kors

af roser.

Påskedag (8. april)

er der gudstjeneste i Skørpinge kl. 9.00 og Flakkebjerg kl. 10.30. Påskedag er sammen med juledag

den vigtigste helligdag for kristne. Påskedag stod Jesus op af graven og åbnede en vej ud af

døden for alle som tror på ham. Dagen fejres med klassiske gudstjenester og alle påskens bedste

salmer. Der er nadver i Flakkebjerg Kirke

2. påskedag (9.april)

En stor begivenhed som påsken kan ikke nøjes med at fejres en enkelt dag. 2. påskedag er der

derfor også gudstjeneste i Høve kirke kl. 10.30. Kom og syng endnu flere påskesalmer. Det lyder

så godt når vi er mange.

7

More magazines by this user
Similar magazines