16. årgang • nr. 3 • september

xn..helsingrstift.hnb.dk

16. årgang • nr. 3 • september

STUDIETUR

Besøg Tanzania – februar 2013

Menighedsrødder, sognemedhjælpere, skole-kirke-konsulenter og præster tilbydes en enestående

mulighed for et møde med en afrikansk kirke helt nede ved græsrødderne.

Af Ida Kongsbak

»Vi følte os aldrig som turister. Altid blev vi

budt velkommen som kære gæster!« Sådan lød

det gang på gang, da en gruppe på 16 fra Rødovre-Hvidovre

provsti var på studietur til Karagwe

stift i det Nord-vestligste hjørne af Tanzania –

Karagwe stift er en af Danmissions samarbejdskirker

– i efteråret 2010.

I Rødovre-Hvidovre provsti er 6 af provstiets 8

sogne i gang med at samle ind til et udviklingsprojekt

i Karagwe via Danmission. Her ønskede

man ikke bare at skulle samle ind, men ville

gerne vide mere om, hvad det er, der samles ind

til. Derfor blev turen arrangeret. En anden årsag

til at interessere sig for netop Tanzanias

kirke er, at det i disse år er kirkerne i bl.a. Afrika,

der vokser, mens de i Europa skrumper ind.

For alle, der var med på turen, blev det en unik

og meget lærerig oplevelse. Det var enestående

at komme som gæster og blive modtaget i

mange forskellige Tanzanianske hjem. Vi var

på besøg i lerhytter, hvor vi blev beværtede,

mens vi sad i hø på gulvet, og vi var i fi nere

hjem med kæmpe lænestole og sofaer! Vi var

til søndagsgudstjeneste, hvor vi sad på stole,

mens alle andre i kirken sad i hø på gulvet.

Men hvor kirken var fyldt med mennesker – så

fyldt, at de også stod udenfor, for at få del i

gudstjenesten.

Tur-deltagerne boede på gæstehuse med elektricitet,

men der var også overnatninger på steder,

hvor de ikke havde elektricitet endnu. Vi besøgte

forskellige skoler, et hospital, og vi oplevede,

hvordan der arbejdes med det projekt, der støttes

af Danmission. Vi mødte udsendte missionærer.

Over alt blev vi modtaget med enorm stor gæstfrihed.

Vi blev bogstaveligt modtaget med sang

og dans og gaver. Vi måtte ofte undre os over,

hvor folk fi k livsmodet fra, for vi syntes deres

hverdag er utrolig barsk!

Vi planlægger en lignende tur for deltagere fra

hele Helsingør stift, februar 2013 uge 7 og 8.

I samarbejde med Danmission fi nder vi et projekt,

vi gerne vil være med til at støtte – gerne

noget med børn og uddannelse!

Pris for turen ca. 15.000 kr. –inklusiv en safaritur,

så vi får oplevet lidt af Afrikas storslåede

dyreliv.

Et orienterende møde afholdes i januar

2012, og i efteråret 2012 holdes forberedende

møder om Tanzanias historie, om

samfund og kirke, og om dagligliv i Tanzania.

Interesserede kan henvende sig til Ida

Kongsbak, sognepræst Avedøre Kirke,

iko@km.dk, / 3678 1587 eller Mette Madsen,

sognepræst i Ramløse og Anisse,

mmmken@gmail.com / 3154 4054

More magazines by this user
Similar magazines