n yt fr a d in kirke - Bethaniakirken i Aalborg

bethania.dk

n yt fr a d in kirke - Bethaniakirken i Aalborg

nyt fra din kirke

maj-juni 2012

Bethaniakirken

Dag Hammarskjöldsgade 2B . 9000 Aalborg

1


AF DAVID HøJGAArD – PræST

Pinsen nærmer sig med hastige skridt, nu hvor vi

går ind i maj måned. Jeg glæder mig til at fejre

pinse. Jeg glæder mig til at fejre at Helligånden

blev sendt til disciplene og til at erfare, at Helligånden

kommer os i møde her i Aalborg i 2012.

I forhold til jul og påske, så fylder pinsen ikke

så meget i vores bevidsthed som danskere. Det

er måske meget ”naturligt”, for det kan være

svært at forstå hvem Helligånden er. Og der er

så mange andre ting man kan lave i pinseferien,

da det ofte er godt vejr.

Men hvis vi ikke fejrer pinse eller hvis pinsen

fylder meget lidt i vores liv, så går vi glip af noget

meget vigtigt som folk og som kirke.

Vi tror jo på - Gud, Jesus og på Helligånden. Allerede

på skabelsens morgen hører vi at Guds ånd

var tilstede. Gennem hele Gamle Testamente

støder vi også på Guds ånd. Helligånden er også

aktiv og i aktion gennem Jesu liv og virke.

Pinsen

– en fejring af

Helligånden

– en særlig gave

at glæde sig til!

disciplene som var samlet

i Jerusalem, ”blev de alle

fyldt af Helligånden”. For

disciplenene blev det en skelsættende

begivenhed. De talte et nyt sprog, de fik nyt mod

og de erfarede en ny kraft.

Sagt meget kort, så blæste Helligånden ”en orkan”

af nyt liv og kraft ind i deres tro og tilværelse

på pinsedagen. Det resulterede i, at de med

stor iver tog fat på opgaven, som Jesus havde

sat i gang, at bringe Guds kærlighed og rige ind

i denne verden.

Jeg har altid været begejstret for Helligånden.

Det skyldes at jeg som teenagere og ung på forskellig

vis oplevede at Helligånden fyldte mig, og

det kom til at forandre mit liv på mange måder.

euroclass

kommer til Bethaniakirken d. 23. - 24. juni!

AF SIMOn nIeLSen

Som mange sikkert ved, er Maria notevik og Simon nielsen fra menigheden på

en efterskole i Kolding ved navn euroclass. Sidst de var hjemme, præsenterede de

begge de to store rejser, de skulle ud på. For Marias vedkommende var det Afrika,

og Simon tog til Asien. Men nu er de endelig tilbage og ikke kun to, men med

halvdelen af flokken dernede fra. Den anden halvdel tager til Frederikshavn.

Du kan bl.a. opleve spændende dramastykker og tempo-friske dansere, som

med sikkerhed vil få menigheden til at gynge med på stolen. Udover drama og dans, vil

du også kunne tage fra kirken med nogle stærke og ikke mindst medrivende vidnesbyrd og lækker

lovsang med deres helt eget band.

Du kan opleve dem flere steder i løbet af weekenden d. 23. - 24. juni:

• Lørdag kl. 13.00 Ved springvandene på Toldbod Plads

• Lørdag kl. 15.00 Børneklubben i Nørresundby

• Lørdag kl. 19.00 Teen- og ungdomsmøde i Bethaniakirken

• Søndag kl. 10.30 Gudstjeneste i Bethaniakirken

Men på Pinsedagen for godt 2000 år siden

Det også kan blive ”pinse” i dit liv – i Pinsen 2012.

Gud ønsker stadigvæk at fylde hans børn op med

Helligånden, så vi får mod og kraft.

Lukas 11:13 fortæller at Gud vil fylde enhver, som

beder om det, med Helligånden.

skete der noget nyt. Apg. 2:4 fortæller, at da alle Mærker du en længsel efter det? Så bed Gud om

at fylde dig med Helligånden!

2


3


Joy to the world, He has risen, Hallelujah!

efter en fantastisk jubilæumsuge har vi virkelig grund til at

give Gud vor tak og lovsang.

Sikke en festuge at åbne op for på påskedag med en utrolig

dejlig festgudstjeneste – ikke kun for at fejre at vores menighed

fyldte 125 år, men mest for at fejre at Jesus er opstanden

og at han hver dag blæser sit liv ind i vor menighed!

I næste nummer af nyt fra din Kirke vil vi bringe nogle af jeres

oplevelser i jubilæumsugen, så vi sammen kan frydes os

over en skøn og velsignet uge! Men indtil da kan I nyde

nogle dejlige billeder fra jubilæet.

”Celebration of live” – lad os fejre livet! Og takke Gud for

det evige liv!

Guds fred,

Martin Manstrup

CeLebrATIOn OF LIFe

Vi fejrer livet

4 5


5 år ved fronten

en lille farvel-hilsen fra ungdomspræsten

AF DAVID HøJGAArD

5Kære Menighed

I sommeren 2007 flyttede jeg fra København til

Aalborg for at blive præst i bethaniakirken. Jeg

kom fra en mindre ”dansk” frikirke i en stor by, til

en stor multietnisk kirke i en mindre storby. ret

hurtigt fandt at jeg ud, at der var rigtig mange

behov og aftalte derfor med menighedsrådet,

at min funktion skulle være at være ungdomspræst.

Det blev altså ”ved fronten” med 0-30

årige i menigheden og byen, at jeg har kæmpet

for Guds riges komme. Det har været fantastisk

at arbejde med den aldersgruppe. 31. maj 2012

stopper jeg som ungdomspræst i bethaniakirken

og så starter der en ny fase i mit liv og min tjeneste

for Gud.

Hvad er der sket gennem de 5 år?

På den private arena, vil jeg huske tiden som ungdomspræst,

som tiden hvor jeg blev gift, flyttede

til Aalborg øst, fik nogle gode venner i nordjylland

og blev far til 2 dejlige drenge. Jeg elsker at

være sammen med mennesker, og derfor er vi

rigtige glade for at bo i Aalborg øst. Her møder

man naboer i hverdagen og vi oplever at der et

dejligt fællesskab herude. Det er hyggeligt når

nogle lokale kommer forbi til kaffe, eller når der

i fælleshuset på Fyrkildevej hvor vi bor er nogle

sociale arrangementer.

kamp ved fronten

Som ungdomspræst har jeg på en måde oplevet,

at være pioner/”missionær” for de unge og ind

i kirken. Det skal forstås på den måde, at jeg

brugte den første tid til at lære kulturen og teenagere

og unge at kende, inden vi kunne starte

nogle fællesskaber op for dem. når der så efter

nogle måneder havde tegnet sig et billede af

hvordan det kunne se ud, så viste det sig at være

rigtig svært at mobilisere folk fra menigheden

til at være ledere i b/U-arbejdet. Derfor var de

første 2-3 år præget af, at jeg stod meget alene

med en stor opgave. Det var krævende, hårdt og

lærerigt. Det var en pionertid, hvor de handlede

om at gøre ”markerne klar” til at der kunne sås

og høste.

De sidste par år har jeg så haft fornøjelsen af, at

der omkring musikskole, teenage/ungdomslejre,

teenagere, konfirmandundervisning, ungdomsgudstjeneste

og ungdomsklynge er vokset nogle

stabile lederteams frem. Det har været spændende

at se, hvordan Gud har sendt folk fra andre

steder i landet og verden for at være med til at

lede børn og unge til tro på Jesus.

Det er dejligt, at der i en del tilfælde er nogle

teams at give stafetten videre til, når jeg stopper

som ungdomspræst.

nogle af Højdepunkterne

Lad mig også dele nogle af de oplevelser som

på en særlig måde har brændt sig fast på min

nethinde:

- At have set og fulgt en 4-5 teenagere og unge

som ikke er opvokset med en tro på Jesus, blive

kristne og begynde at tjene Gud med deres gaver.

Det har været helt specielt at døbe unge

muslimer som har mødt Jesus, og så bagefter

være til dåbsfest en søndag eftermiddag med

dem.

- At se unge som var kommet langt væk fra troen

på Gud, vende tilbage til troen.

- At vi har fået hul på, at unge sætter deres præg

på gudstjenesterne med børne-/teenageband,

som mødeleder, som værter mv.

- At have været med til at starte et enestående

børnearbejde op i nørresundby

- De ugentlige møder med konfirmander, teenagere

og unge

- At have fået kontakt til en hel masse som jeg er

stødt på på alle mulige måder.

- At spille musik med og for menigheden

når man sådan sætter sig ned og tænker over

det, så rører det mig rigtig meget, at Gud ”arbejder”

gennem os mennesker. Det berører mig at

Gud kaldte mig til at være ”i fuldtidstjeneste” for

godt 10 år siden, og at Han fortsat gang på gang

inspirerer og virker gennem mit lille liv. Det er

altid fantastisk når man får lov til at bringe noget

godt fra Gud og se ham arbejde. Det har jeg også

oplevet om søndagen til gudstjenesterne.

noget andet som jeg også er taknemlig for er,

at jeg både inden jeg flyttede til Aalborg og også

i årene som ungdomspræst har mærket, at der

er mange som har haft mig og min tjeneste i

deres bønner både i kirken og derhjemme. Jeres

intensive forbøn for min tjeneste, har gjort det

”let” at få ord fra Gud i de situationer, hvor der

har været brug for det… og det har gjort at der er

en god åndelig åbenhed i kirken. Så tak fordi I har

kæmpet ved fronten i ”bønnens kamp”.

Jeg vil også gerne sige tak for jeres kærlighed til

mig og min familie. Hvad enten det har været en

samtale, et knus eller et besøg, så er det dejligt at

der er nogle som har set og holdt af os. ➤

6 7


en moderne

missionsstation i aalborg

Det har også været en stor glæde at møde så

mange forskellige mennesker fra hele verden

gennem mit arbejde som præst. nydanskernes

tro og måde at leve på har været og er en meget

stor inspiration og opmuntring for mig. På en

måde kan man sige at bethaniakirken og vores

hjem har været og er en ”moderne missionsstation”,

som har taget imod en masse udlændinge

som er kommet her for at studere, er kommet

her som flygtninge eller måske fordi de har fået

arbejde. nogle er her kort, andre længere og

nogle bliver her for livstid. Der har været mange

udlændinge som har været en stor hjælp og

støtte for det arbejde, jeg har stået i. Tak for det.

en anden aspekt ved den ”moderne missionsstation”

er, at vi har oplevet at unge danskere

er blevet sendt videre ud i Danmark eller andre

steder i verden, efter at have boet i Aalborg med

en god udrustning i deres rygsæk.

min fremtid

Der er mange som spørger - hvad skal du så nu?

Vi bliver boende i Aalborg øst de kommende år

og kommer fortsat til at være i bethaniakirken

som menige medlemmer. I juni, juli og august

holder jeg barselsorlov. Fra september starter så

en ny fase i min tjeneste og mit arbejdsliv. Jeg

kan ikke her løfte sløret for hvad det bliver. Men

når den tid kommer, så vil jeg glæde mig til at

fortælle jer om det.

nogle ønsker for bethaniakirken de næste 5 år!

Lad mig slutte af med at pege på nogle af de

områder, som jeg tror det er vigtigt der bliver

arbejdet ihærdigt med de kommende år:

1. At de 20-50 årige – også kaldet ”nøglegeneration”

må rejse sig og sætte deres præg på mange

flere områder af kirkens liv. Hvis det ikke sker, er

det næsten umuligt at nå nye børn og unge med

evangeliet. Det er ikke nok med gode intentioner

eller ”snakke” blandt nøglegenerationen, der må

handling til.

2. Der er brug for, et gearskifte i børne/ungdomsarbejdet.

Der sker gode ting i de forskellige

arbejdsgrene, men pionertiden er ikke forbi. Vi

kører billedtalt i 2 gear, men skal videre til 3. og

4. gear. Det handler både om børn og unge som

er opvokset i kirken og er kommet på afstand

fra den. Det handler også om en masse børn og

unge udenfor kirkens netværk, som har brug for

en relevant kirke.

Der er brug for at mange flere voksne og seniorer

går ind i børne-/ungdomsarbejdet. Det vil være

mærkeligt, hvis Gud ikke har lagt gaver og ”kald”

ned i flere til at være børne-, teenage- eller ungdomsleder.

3. Der er brug for, at der bliver ”mere plads og

endnu højere til loftet” i bethaniakirken

På mange måder er bethaniakirken en utrolig

rummelige kirke, men samtidig fornemmer jeg

også der en del usund ”pænhed” over menigheden.

Hvis kirken skal være et ”hjem” for nye

mennesker og for nye børn og unge, så skal vi

både mentalt, billedligtalt og bogstaveligt, skabe

en kirkebygning og en menighedskultur, hvor

der er ”mere plads og højere til loftet”. Hvis nye

”børn” skal trives og vokse, så kræves der mere

”plads”. Sådan er det i familien og sådan er det i

menigheden.

4. At bethaniakirken tager små skridt i retning

af at plante nye trosfællesskaber/menigheder i

Aalborg og DK.

bethaniakirken er efter danske forhold en stor

menighed. en bagside ved store menigheder er,

at der kan være mange ubrugte ressourcer. Jeg

tror en af måderne til at ressourcer kommer i spil,

er ved at plante nye menigheder. Hvorfor plante

nye menigheder? Jo, nye menigheder når nye

mennesker på nye måder.

Tak for spændende 5 år som præst i bethaniakirken.

I har berørt mit liv og hjerte og jeg fornemmer

også det gælder den anden vej!

International aften

Program maj og juni 2012

International aften

dag Hammarskjölds gade 2B, 9000 aalborg

www.bethania.dk - . tlf. 98 11 48 57

8

Kærlige hilsner David Højgaard


9


gudstjenester og møder m.m.

maj juni

Ti. 01 14.00 Kvindekreds

On. 02 18.00 Menighedsrådsmøde

Fr. 04 19.00 bøn for nationen, Fælleskirkelig St. bededag i Vor Frue Kirke, John nielsen. M.fl.

sø. 06 10.30 gudstjeneste med frikirkelig konfirmation, david Højgaard

Ma. 07 19.00 bibelmaraton

Ti. 08 19.00 Alpha update

Fr. 11 17.00 Fredagshygge med Disney-sjov

Lø. 12 10.00 Menighedskursus

sø. 13 10.30 gudstjeneste, nadver, john nielsen

Ti. 15 14.30 Mellem Venner

Fr. 18 19.45 Afrikansk stævne, Pasteur Mezach nkundabantu, rwanda og John nielsen

Lø. 19 10.00 Afrikansk stævne, Pasteur Mezach nkundabantu

14.30 Afrikansk stævne, Pasteur edouard nkurunziza, Holland

20.00 Afrikansk stævne, lovsang og forbøn

sø. 20 10.30

gudstjeneste, bischop bienvenu kukimunu, belgien, og john nielsen.

tolk: dominique lachat

Ma. 21 19.00 bibelmaraton

Ti. 22 19.00 Alpha update

Fr. 25 englevagt, Kick off

Lø. 26 englevagt

sø. 27 08.30 global day of prayer, fælleskirkelig bøn på signalbakken

09.45 brunch i kirken

10.30 Afskedsgudstjeneste for David Højgaard (Se omtale herunder).

Ti. 29 18.00 Menighedsrådsmøde

AFSKeD MeD KIrKenS PræSTer

afskedsgudstjeneste, David Højgaard, 27.05:

I stedet for den traditionelle morgenkaffe serveres der pinsedag en let brunch i anledning af, at der

efterfølgende er afskedsgudstjeneste for menighedens ungdomspræst gennem fem år, David Højgaard.

I forlængelse af gudstjenesten vil der kort gives anledning til hilsener.

afskedsgudstjeneste, john nielsen, 17.06:

Menighedens præst gennem 18 år tager i løbet af sommeren afsked med menigheden for at påbegynde

en ny tjeneste som missionsforstander for Det Danske Missionsforbund. Der vil i forbindelse med

afskedsgudstjenesten den 17. juni være fællesspisning. Herefter vil der gives anledning til hilsener.

I næste nummer af "nyt fra Din Kirke" bringes en artikel om Johns 18 års tjeneste i menigheden.

sø. 03 10.30 gudstjeneste, nadver, john nielsen

Ma. 04 19.00 bibelmaraton

Ti. 05 14.00 Kvindekreds

Fr. 08 17.00 Fredagshygge med Disney-sjov

sø. 10 10.30 gudstjeneste, john nielsen, tylstrup børnegospel

Ti. 12 Mellem Venners sommerudflugt

To. 14 19.00 Menighedsmøde

sø. 17 10.30 afskedsgudstj. for john nielse. fællesspisning med mere. (se omtale på venstre side).

19.00 Kirkevandring, nærmere info følger

Ma. 18 19.00 bibelmaraton

Lø. 23 13.00 euroclass ved springvandene på Toldbod Plads

19.00 Teenage og ungdomsmøde med euro Class.

sø. 24 10.30 gudstjeneste med besøg af euro Class fra kolding, peter Hedelund.

Fr. 29 18.00 International Food Party

unGDOmSKLYnGE

Tirsdag kl. 19.00 i kirken. Mere info om

program m.v. hos David Højgaard.

Tlf. 24 20 89 98.

Fællesskabsgrupperne

Træffes efter aftale i grupperne.

Bøn i Kirken

Hver søndag kl. 10.00.

Hver onsdag: Bededag.

Kl. 05.30-06.30: Morgenbøn.

Kl. 09.30: Formiddagsbøn.

Kl. 19-20.30: Sammen for Guds ansigt.

Børneklub, nørresundby

Gl. Lindholm skole, Multihallen

Onsdag kl. 16.00-17.00

Børnekirke

Søndag kl. 11.00-11.45 samtidig med

gudstjenesten.


menigHedens prÆster

John nielsen. Tlf. 98 13 65 75

Carsten Hauchsvej 17, 9000 Aalborg

pastor-john@nielsen.mail.dk

David Højgaard. Tlf. 98 15 44 88 /24 20 89 98

Fyrkildevej 39 st. th., 9220 Aalborg øst

vid_dk@hotmail.com

Præsterne træffes ikke mandag.

menigHedsrådet, formand

rubin Fodgaard. Tlf. 98 10 11 26

fodgaard@email.dk

menigHedens kasserer

roland Pedersen. Tlf. 98 38 35 88

rp@gvdnet.dk

menigHedskoret

Kristin Manstrup. Tlf. 22 40 76 56

kristin@manstrup.dk

seniorkoret

Inge Kristensen. Tlf. 98 13 61 40

mellem venner

Annelise nørgaard. Tlf. 61 69 46 61

bodil Ditlev Pedersen. Tlf. 98 37 37 57

Karen Margrethe borup. Tlf. 98 38 51 09

kvindekredsen

Irma nygaard. Tlf. 98 18 49 75

stenus@home3.gvdnet.dk

musikskolen

Tom blom. Tlf. 98 28 48 15

kato@besked.com

internationalt arbejde

Sten nygaard. Tlf. 28 14 40 27

stenus@home3.gvdnet.dk

Kontaktpersoner 2012

bus

børne- OG UnGDOMSArbeJDeT

Andrea Dosenrode. Tlf. 98 10 34 10

ad@hum.aau.dk

børneklub, nørresundbY

Gl. Lindholm skole, Multihallen.

Maj Højgaard. Tlf. 28 21 04 71

maj@pereanne.dk

børnekirken

juniorklubben “betHanitterne”

Hanna Pedersen. Tlf. 22 34 23 86

topbiler@mail.dk

TeenAGeKLUb

David Højgaard. Tlf. 98 15 44 88/24 20 89 98

vid_dk@hotmail.com

UnGDOMSKLynGe

UnGDOMSGUDSTJeneSTer

David Højgard. Tlf. 98 15 44 88 /24 20 89 98

vid_dk@hotmail.com

pedel

Augustin ntunungu. Tlf. 32 10 83 57

betHaniakirkens missionsprojekt

aids Care

Inger Lise og Mogens Koch Pedersen.

Tlf. 77 33 03 22/24 83 55 90

info@aids-care.dk

menigHedsrådet

rubin fodgaard, formand

steen nygaard, økonomisekretær

stig abrahamsen, sekretær

ernest kamavuako

andrea dosenrode

john nielsen

david Højgaard.

Kontakt gerne en af præsterne for samtale og rådgivning. Træffes dog ikke mandag.

fødselsdage

Torsdag den 10. maj: Jesper Vittrup fylder 40 år.

Torsdag den 10. maj: Dennis Porsmose fylder 50 år.

Torsdag den 24. maj: Kristina Christensen fylder 30 år.

Mandag den 18. juni: Åge Møller Jensen fylder 65 år.

Menigheden ønsker Jer alle hjertelig til lykke med dagen.

Nyt om navne

Mærkedage Medlemmers ”mærkedage” (fødselsdage fra 20 år) markeres i kirkebladet. Hvis du ikke ønsker,at din ”mærkedag”

markeres, bedes du senest to måneder før meddele dette til Annette Hansen pr. tlf. 98 18 47 96 eller e-mail: aehansen@mail.dk

FrA PræSTerneS KALenDer:

Tjenester udover det lokale:

john nielsen:

24.05: Præstemøde for jyske præster i DDM

06.06: Undervise i fælleskirkelig præstegruppe

i randers

11.-14.06: Deltager i Vækstakademiet på Ansgar

teologiske Højskole, norge

01-08.07: Undervise og prædike på InO kirkens

landsstævne i Illulissat, Grønland

Uge 28,29 og 30: Sommerferie

david Højgaard:

Frikirkelig

24.05: Præstemøde for jyske præster i DDM

OBS !

Bemærk kommende arrangementer udover de

to måneder, dette blad dækker.

29. juli - 4. august:

sommerstævne i mariager

21. - 23. september:

menighedsweekend i mariager

konfirmation

Søndag 6. maj er der frikirkelig konfirmation i

bethaniakirken

benjamin Hansen, mathias borup, rikke

toft, jakob søndergaard og johannes dosenrode

har gået til præst i bethaniakirken

i året der er gået. Forløbet slutter af med

en fest-gudstjeneste hvor vi beder om Guds

velsignelse over deres liv.

12 13


nyt fra

fællessKaBsgruPPerne

Carsten mørCH kresten møller nielsen rubin fodgaard

AF AnnI brAnDT

denne gang besøger vi en

mandegruppe, og lederen rubin

fodgaard fortÆller:

vi er 7 mÆnd i gruppen.

Gruppen blev til en mandegruppe for tre-fire år

siden for at løse ”babysitterproblemet”, så mænd

og kvinder kunne mødes på skift. en god sidegevinst

ved dette var selvfølgelig, at vi hermed

kunne styrke vores fællesskab mere fokuseret

på vores egne præmisser. Det gav en frihed og

åbenhed, som vi sandsynligvis ikke kunne nå ind

til ellers.

I starten mødtes vi hver tredje uge, men de sidste

par år har vi mødtes hver anden uge, fordi det er

så godt at mødes.

Vi har haft mange forskellige temaer. Vi har læst

forskellige bøger. Fx Hytten, Kristen på en ny

måde, Det maskuline hjerte, Kirken er jo kun for

kvinder og bløde mænd. Herudover har vi i forskellige

perioder læst forskellige passager i bibelen.

blandt andet har vi praktiseret lectio devina.

Temamæssigt har vores samtaler drejet sig meget

om, hvem Jesus Kristus er, og hvorfor og

hvordan vi egentlig tror på ham.

I perioder har det været let at finde materiale og

få gode diskussioner i gang, og i andre perioder

har vi ofte aflyst eller har gået lidt på må og få

gennem sæsonens aftener.

en typisk aften er startet med lidt small talk,

fælles bøn, spørgsmål til den læste tekst og gruppediskussion

efterfulgt af lidt fællesskab omkring

aftenkaffen.

Med jævne mellemrum har vi lavet helt andre

ting. Fx geocahing, indsamling til et missionsprojekt

gennem et spil kort, bål, grill mm.

Vi har ofte opmuntret hinanden i kærligheden

til Kristus og til vores hustruer og familie. både i

forbøn og opbakning til hinanden. Mange gange

har det været en flok ekstra brødre, som har

stået skulder ved skulder gennem op- og nedture.

Jeg har fx stået som leder af gruppen på papiret,

men i praksis har vi på forskellige tidspunkter helt

naturligt skiftes til at tage ansvar.

Vi har et års tid været i gang med at undersøge,

hvordan vi i hjemmene kan dele trosfællesskabet,

når vi engang imellem mødes på kryds og tværs.

Derfor har holdt nogle ”hjemmegudstjenester”.

Det har været rigtig spændende. Formålet er

at finde ind til et dynamisk og vedkommende

trosfællesskab, som kan være relevant at dele

med andre. enten i eller udenfor menighedens

fællesskab.

Lige nu er der imidlertid sket det, at vi har haft

besøg af et par fædre og sønner i menigheden.

Dette er faldet sammen med profetier og syner i

menighedens fællesskab om en særlig udfordring

til mændene. Dette har udviklet sig til, at vi her

i foråret mødes hver anden uge i et mere åbent

fællesskab, som vel i det store og hele har til

formål at sprede, dele og søge fællesskabet om

Jesus Kristus og dermed kalde andre mænd til

efterfølgelse af Jesus. Vi håber derfor, at fællesskabet

vokser, og at ”faderfigurer” i menigheden

vil bakke denne proces op i forbøn og personlig

støtte og opmuntring.

Vi har også bedt nogle fra gruppen fortælle, hvordan

det er at være med:

kresten møller nielsen

Jeg har været en del af fællesskabsgruppen 4-5

år.

For mig har det at være en del af en fællesskabsgruppe

betydet, at jeg har haft nogen, ud over

min familie, at dele liv med. I vores gruppe har de

fleste været nogenlunde samme sted i livet, dvs

unge familiefædre, og det har derfor både været

hyggeligt og givende at kunne mødes hver anden

tirsdag. Jeg har oplevet at vi i gruppen har været

på en fælles trosrejse, hvor det har været legalt

at undre sig over både store og små spørgsmål

vedrørende troen.

Vores fællesskab har også rakt ud over den lille

gruppe og haft betydning for vore familier, hvis

relationer er blevet styrket på kryds og tværs til

stor glæde for mig og min familie.

Carsten mørCH:

Jeg har været med i mandegruppen fra starten,

altså i 3-4 år.

I gruppen har vi brugt en del tid på at dekonstruere

vores tro, altså stille spørgsmålet hvorfor vi

tror, som vi tror. Det har været et vovet projekt,

synes jeg, fordi vi har været meget ærlige omkring

vores tro og tvivl og udfordret hinandens

synspunkter. Det har været afgørende for mig at

være med i en gruppe mennesker, jeg har tillid til

og kan spejle mig i.

Det bedste ved at være med er, at jeg føler, jeg

er kommet nærmere Jesus. Udsagnet lyder jo ret

søndagsskole-agtigt og let købt, men jeg mener,

jeg er kommet nærmere på, hvem Jesus er, og

hvad han vil mig.

nå alle de fromme ord er sagt, er det vigtigste,

at jeg de fleste gange vinde i kortspillet ”no-limit

Texas hold’m”, og så er det mig, der bestemmer,

hvilket missionsprojekt pengene går til. ✿

14 15


AF CHArLOTTe VITTrUP

Fredagshygge med Disney-sjov!

Kl. 17.15. Det er fredag eftermiddag. Klokken

nærmer sig halv 6. Der er fest i kirken siger børnene!

Forældrene glæder sig på børnenes vegne

og nyder at maden kommer på bordet næsten

helt af sig selv… Medens børnene leger, hjælpes

forældrene ad med de sidste forberedelser. Der

er kaffe på kanden og vi kan lige nå at sludre lidt

mens vi venter på at maden bliver færdig. Det er

rart at mødes og holde weekend sammen!

Kl.17.45. Inden maden holder vi en lille andagt.

Der er gang i børnene som løber rundt i kirken

og leder efter et bibelvers. Trætte forældre kan

stille og roligt sidde og kigge på at bibelverset

bliver samlet for øjnene af dem. ”Søg først Guds

rige…” står der. et vers, der måske taler mest til

de voksne med en lang uge i baghovedet med alt

hvad den måtte have indeholdt. Til sidste beder

vi Fader Vor sammen. Det er rart at kunne dele

livet med Gud sammen – både for store og for

små!

Kl. 18.00. Lidt i seks står maden på bordet og

ca. 30 børn og voksne sætter sig. Maden er lækker

og snakken går. børnene har krudt i bagen

og siger hurtigt tak for maden. De voksne nyder

hinandens selskab over dagens menu der står på

”Lasagne a la Kresten” med salat og brød til. På

trods af diverse afbrydelser af grædende børn,

bleer der skal skiftes og en opvask der skal tages,

når vi at vende sidste nyt, lære hinanden lidt

bedre at kende og lige vende ugens udfordringer

enten på arbejds- eller hjemmefronten. Det er

rart at være sammen og deles om alt hvad livet

byder!

Kl. 19.00. Disney-sjov nærmer sig! børnene

leger og har næsten ikke tid til at følge med.

Computeren tændes og på storskærmen bliver

disney-figurerne levende. Musikken brager ud af

højtalerne og disney-sjov er startet. børnene får

udleveret en pose med popcorn og en flødebolle

– og en følelse af weekend breder sig over børn

såvel som voksne. Det er rart at se tegnefilm

sammen med gode venner!

Kl. 20.00. Disney-sjov er snart færdig. Koncentrationen

er det så som så med. nogle børn leger

sammen, andre sidder og småsover, nogle tuller

rundt på gulvet andre igen følger troligt med på

skærmen. De voksne er så småt ved at rydde

op. Der bliver støvsuget, vasket op og skraldespanden

bliver tømt. På rekordtid bliver kirken

klargjort og lige så pludselig som kirken blev fyldt

ligger kirken igen øde hen. Stilheden sænker sig

og et smil breder sig på læberne. Det er rart at

kunne mødes med nye og gamle kendte en helt

almindelig fredag aften i bethania! ✿

Sommerlejre

for børn

og unge

Er du barn, teenagere eller ung – så er der et

godt tilbud til dig om at komme på sommerlejr!

Er du voksen eller ældre – så overvej om

du kender nogle børn eller unge som kunne

tænke sig at komme på lejr.

I uge 28 børnelejr på Hobro egnen og i

uge 30 er der teenagelejr for 13-17 årige i

Mariager. I uge 31 under sommer sommerstævnet

i Mariager er der en ”camp for unge

i alderen 17-25 år” – kaldet platform. Se

brochure i kirken for mere information.

Seniortræf

Tirsdag 15. maj kl. 14.30

”Fem måneder blandt præstestuderende,

kvinder og børn i nigeria." Sognepræst niels

Grymer, Margrethekirken, Aalborg

Tirsdag 12. juni

Sommerudflugt.

Velkommen

KVINDEKREDSEN

B E T H A N I A K I R K E N

Tirsdag den 1. maj kl. 14.00

Taler: rosa Olsen

emne: nyt fra Seniorlejren i Virksund.

Tirsdag den 5. juni kl. 14.00

Sommerbesøg hos bodil notevik,

Gymnasieparken 8.

Alle kvinder er velkomne

Velkommen til den 5. afrikanske konference

18.-20. mai 2012

i Bethaniakirken

Tema: Udholdenhed og tålmodighed

Yderligere info: Se flyers i Bethaniakirken eller ring Christine +45 29 65 22 49

16 17


familieaften

hos Bethanitterne

d. 16/2-2012!

Vi skulle have en sammenkogt ret med brune

bønner, røget medister, chilimedister, mørbrad,

røget bacon samt noget meget mørkt kød.

Prøv at tage i Føtex med nogen der ikke kan

sproget samt en der kun kan engelsk, men ikke

laver mad og som skal fortælle dig hvad der skal

købes ind. Det var noget af en opgave og det tog

lang tid. Om torsdagen skulle vi lave maden, jeg

mødte ind kl. 12. og på kogepladen stod 2 af de

største gryder helt fyldt op med brune bønner,

det var godt nok mange bønner, syntes jeg.

Da vi skulle spise blev alle bønnerne og kødet

blandet sammen og serveret med salat. Under

middagen fik vi at vide, at vi skulle spise nogle

appelsinbåde, som også var med, for ellers ville

vores maver gære meget og vi kunne få ma-

vekrampe på grund af den mængde bønner de

havde brugt, så det kunne godt være at vores familier

ville betakke sig for at være i stue sammen

med os med så meget ”gas” i maven haha. De

havde lavet en dejlig kage til dessert.

efter spisningen gik Teenklubben ned til sig selv

sammen med en del af vores brasilianske venner

og 4 blev hos os hvor vi startede med en skattejagt

hvor vi var delt op i hold og det var med at

komme først. både børn og forældre havde travlt

med at få løst opgaverne blive først færdig så de

kunne vinde.

efter dette havde vi 2 mands skiløb og det var

med at komme først, så det vagte stor morskab,

for det var både forlæns og baglæns, hvis man

ikke kunne få vendt skiene.

Vi sluttede med kage og kaffe samt en andagt.

Det var en dejlig aften hvor vi lærte hinanden at

kende på en anden måde, end når børnene bliver

afleveret og hentet og det bliver ikke sidste gang

vi laver dette og vi har lovet børnene at næste

gang bliver det dansk mad.

Hilsen Hanna

Kasper var klædt flot ud, som vi gerne ville, at børnene var.

Mathias og Magnus bakkede ned

– de kunne ikke vende.

Vores brasilianske venner havde

også svært ved at vende deres ski.

18 19


Bethaniakirken er en evangelisk frikirke, der er tilsluttet Det

danske Missions forbund. Missionsforbundet er en del af Den Internatio-

nale Føderation af evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i 20

lande og som driver mission i 56 nationer over hele verden.

missionsforBundet kan kort karakteriseres med tre ord:

Tro, liv og fællesskab.

Missionsforbundet søger således at lægge større vægt på fællesskabet

om livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke syn man kan have på

forskel lige teologiske spørgsmål. På denne måde forsøger vi at praktisere

Jesu bøn om de troendes enhed.

Bethaniakirken forkynder evangeliet om Jesus Kristus og be-

kender sig i lighed med en lang række andre kristne kirker til den fælles

kristne trosbekendelse.

Bethaniakirkens gudstjenester og øvrige arrangementer er åbne

for alle uanset tilhørsforhold.

Gudstjenesterne er præget af variation og livsglæde, som blandt andet

kommer til udtryk gennem mange personers medvirken med sang og

musik, vidnesbyrd om oplevelser med Gud, forkyndelse med mere.

Bethaniakirken optager medlemmer på troens bekendelse. Men

alle, uanset medlemskab, er til enhver tid velkommen i kirken.

Bethaniakirken har en lang række tilbud til forskellige alders-

grupper.

Hvem er vi?

Bethaniakirken er involveret i mission i Thailand, Grønland,

Ghana og rumænien.

trosbekendelsen:

”Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himlens og Jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved

Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet,

død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,

opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,

hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund,

syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”

AnSVArSHAVenDe reDAKTør

Martin Manstrup

reDAKTIOn

Annette Hansen, John nielsen,

Anni brandt, Mads Laier

DISTrIbUTIOn

Anni brandt

GrAFISK TILreTTeLæGGeLSe

Laila nygaard Andersen

FOTOS

Poul erik Jensen, m.fl.

DeADLIne

Indlæg til juli/august- nummeret

2012 skal være redaktionen i

hænde senest den 1. juni 2012

og kan e-mailes på: martin@

manstrup.dk

ADreSSeænDrInG

meddeles til Stig Abrahamsen

nybovej 20, 9000 Aalborg

Telefon 98 12 93 42

mail: stig.abrahamsen@mail.dk

beTHAnIAKIrKen

Dag Hammarskjöldsgade 2b

9000 Aalborg

Telefon 98 11 48 57

WWW.beTHAnIA.DK

bAnKKOnTOnUMMer

Kirkens daglige bankkonto:

Jyske bank, reg.nr. 5079,

kontonummer 224857-2.

AIDS CAre bAnKKOnTO

reg.nr. 5059

Kontonummer 753303-8

More magazines by this user
Similar magazines