Ordblindhed i gymnasiet - Ord12

ord12.dk

Ordblindhed i gymnasiet - Ord12

Foreningen af læsevejledere ved de gymnasiale og videregående uddannelser

Indholdsfortegnelse

1. Indledning ................................................................................................................................................................ 3

1.1. Metode ............................................................................................................................................................... 3

2. Screening af elever i gymnasiet ....................................................................................................................... 3

2.1. Elevgruppen .................................................................................................................................................... 3

2.2. Materiale ........................................................................................................................................................... 4

2.3. Analyse .............................................................................................................................................................. 4

3. Test, testresultater og analyse.......................................................................................................................... 5

3.1. Frederiksborgmaterialet ............................................................................................................................ 5

3.1.1. Orddiktaten .................................................................................................................................................. 5

3.1.2. Resultater og analyse .......................................................................................................................... 6

3.2. Find det rigtige ord ....................................................................................................................................... 7

3.2.1. Resultater og analyse .......................................................................................................................... 7

3.3. Læseprøven 1 ................................................................................................................................................. 7

3.3.1. Resultater og analyse .......................................................................................................................... 8

3.4. Find det, der lyder som et ord .................................................................................................................. 9

3.4.1. Analyse og resultater........................................................................................................................... 9

3.5. Punktumprøven ........................................................................................................................................... 10

3.6.1. Resultat og analyse ............................................................................................................................ 10

3.7. SPS-screeningen .......................................................................................................................................... 10

3.7.1. Test 1 – ordlæsning ............................................................................................................................ 11

3.7.2. Test 2 – ortografisk stavning, basalt niveau ............................................................................. 11

3.7.3. Resultat og analyse ............................................................................................................................ 11

4. Fastholdelse af ordblinde elever ................................................................................................................... 13

4.1. Resultater af undersøgelse om ordblinde og fastholdelse .......................................................... 13

4.2. Diskussion af indberetningerne ............................................................................................................ 15

5. Pædagogiske implikationer og perspektiver ............................................................................................ 16

Bibliografi .................................................................................................................................................................... 19

Side 2 af 19

Similar magazines