Ordblindhed i gymnasiet - Ord12

ord12.dk

Ordblindhed i gymnasiet - Ord12

Foreningen af læsevejledere ved de gymnasiale og videregående uddannelser

henblik på at søge om IT-hjælpemidler hos SU-Styrelsen. Centralt i denne screening er SPS-

screeningen, da denne er obligatorisk, hvis man vil søge om hjælpemidler hos SU-styrelsen.

2.2. Materiale

Resultaterne stammer som tidligere nævnt fra Frederiksborgmaterialet (Daugaard et. Al.,

2008) og fra SPS-screeningen (SU-Styrelsen, udateret).

Frederiksborgmaterialet

I denne undersøgelse har vi kun brugt et udvalg af testbatteriet i Frederiksborgmaterialet.

Det drejer sig om følgende tests:

Stavning/orddiktat (43 ord, der indgår i 9.klasses afgangsprøve.)

7 nonsensord

12 Find det, der lyder som et ord

Læseprøve (novelle af Vibeke Marx)

Punktumprøve

Opgave i ordforråd

SPS-screeningen

Med hensyn til SPS-screeningen er der tale om hele materialet:

Ordlæsning (testning af det fonematiske princip: ’Find det ord, der lyder som et

ord’)(test 1)

Ortografisk stavning (test 2).

2.3. Analyse

Til at analysere testresultaterne er der blevet anvendt forskellige basale statistiske

udregninger. Dels er det blevet undersøgt, hvordan den samlede elevmasses faktiske

resultater placerer sig i forhold til de vejledende resultater, der bliver givet som norm i

Frederiksborgmaterialet. Dels er disse resultater blevet sammenlignet med resultaterne fra

den gruppe elever, der senere er blevet valgt ud til nærmere undersøgelse.

Side 4 af 19

Similar magazines