Kirkeblad 2 - marts 2009 16-sider.indd - Rise Kirke

risekirke.dk

Kirkeblad 2 - marts 2009 16-sider.indd - Rise Kirke

Risekirke.dk

Kirkeblad for marts, april og maj 2009


Rise kirkekontor

Dorthe Vilhelmsen og

James William Rickmann

Rise Bygade 23,

6230 Rødekro

Tlf. 74 69 40 07,

fax 74 69 40 90.

Mail: dv@km.dk

og jvr@km.dk

Træffes:

Mandag - onsdag kl. 10-12,

torsdag kl. 15-17

fredag kl. 10-12

Kirketjener og graver

Jes Jessen Iversen

Rise Bygade 19 A,

Tlf. 74 66 22 17.

Træffes:

På telefon mandag-fredag

kl. 8.30-9.30. Og efter aftale på

kirkegårdskontoret

Min Skaber og min Frelser!

Sognepræst

Helle Domino Asmussen

Ringvej 5,

Tlf. 74 66 22 39,

Mail: heda@km.dk

Træffes:

Tirsdag-fredag efter aftale

Mandag er fridag.

Sognepræst

David Johannes Kessel

Egeparken 64,

Tlf. 74 66 17 62,

Mail: djk@km.dk

Træffes:

Mandag-torsdag efter aftale.

Fredag er fridag.

Det jeg gør, sker mekanisk.

Det jeg siger, lyder hult.

Trummerum.

Stivnet liv.

Beton-gråt.

Kom bag på mig, Herre, med liv fra dig.

Overrask mig med glæde.

Overrumpl mig med levende mennesker,

Kald mig ud til livet.

Syng alle farver frem omkring mig.

Lad græs og blomster og dug

bryde frem, hvor jeg går.

Lad gråden flyde fra mine levende øjne.

Lad latteren boble over.

Gør mine hænder varme og fulde af ømhed.

Gør min fødder stærke og spændstige.

Og syng din sang ind i mig.

Så den kan synge igennem mig. Amen.

Organist

Solvejg Fries Borgå

Stegholt 50, Aabenraa,

Tlf. 74 63 10 41

Kirkeværge

Ejner Vibe

Grønningen 52,

Tlf. 74 66 27 70

Menighedsrådsformand

Ove Sten Jørgensen

Funkevej 8,

Tlf. 74 66 14 46

Dåb, vielse og begravelse

anmeldes på kirkekontoret.

Derefter træffes aftale med

den præst, som skal

foretage handlingen.

Kontorets

nye tider:

Telefontiden til kirkekontoret

bliver ændret fra 1. marts 2009.

Mandag kl. 10-12

Tirsdag kl. 10-12

Onsdag kl. 10-12

Torsdag kl. 15-17

Fredag kl. 10-12

Lørdag kl. 12-14

(dog forbeholdt henvendelser

vedrørende dødsfald).

Udgives af Rise menighedsråd. Redigeret af

Helle Domino Asmussen (ansvarshavende),

David Johannes Kessel, Ove Sten Jørgensen,

Niels Jørgen Højland og Dorthe Vilhelmsen.


At forvente det uventede!

Vores erfaringer fortæller os,

hvad vi kan forvente os.

Hvis vi har oplevet, at et menneske

har gjort os ondt, så

forventer vi, at det menneske vil

gøre det igen. Hvis vi har oplevet,

at en fest sammen med en

bestemt gruppe mennesker var

dejlig, så glæder vi os til den

næste fest sammen med dem,

fordi vi forventer, at den også vil

blive dejlig.

Når vi oplever, at nogen dør, så

forventer vi, at det kan ske igen

– og begynder at frygte det. Er

det ikke en, der stod os særlig

nær, der er død, så forventer vi

et eller andet sted i os, at fl ere –

ikke særlig nærtstående mennesker

vil dø. Så kan det hyle os

fuldstændig ud af den, hvis nogen,

der står os nær, dør. På den

anden side, hvis nogen, vi elsker

og hører sammen med, dør, så

forventer vi, at det skal ske igen

for fl ere af dem, vi elsker og står

nær – og frygten for det kan

næsten kvæle os.

Vi forventer – på godt og ondt –

det vi har erfaret!

Når vi som kristne, møder Jesus

i hans ord og gerninger – i kirken,

til gudstjenester, i biblen –

og vi møder det i tro, så erfarer

vi i troen, alt det, vi har hørt og

set og mødt der. De erfaringer er

også vores nu. De er med til at

forme, hvad vi forventer af livet

– af døden – af verden. Så når

vi har erfaret hele påsken i vores

tro – f.eks. gennem kirkens

gudstjenester, så har vi nogle

fantastiske erfaringer med os –

erfaringer som giver os andre

– dybere forventninger til, hvad

vi kan og vil møde. Vi har på en

måde større forventninger, end

andre – ikke troende – mener,

vi har grund til. Fordi de ikke har

vores erfaringer.

Af troens erfaringer lærer vi at

forvente, at døden ikke er det

sidste! Vi lærer at forvente, at

selv om noget er dødt, så kan

det godt blive levende igen.

Vi lærer at forvente, at uanset

hvordan vores liv ser ud lige nu,

så har Gud styr på det, på en

eller anden måde. Og han skal

nok sørge for os. Også i døden.

Vi lærer at forvente alt godt fra

Gud! Selv i det værste, vi kan

forestille os. Vi lærer at forvente

det fuldstændig uventede. Og

glæde os til det – selv om vi

ikke kan se det endnu.

Helle Domino Asmussen,

Sognepræst


Børnehjørnet

Her kan du farve for sjov - om

du vælger at farve direkte her i

bladet eller på en fotokopi, det

bestemmer du selv. Du kan også

vælge at tegne en tegning fra

historien om Noas ark. Din teg-

Farvelagt af:

Navn

Adresse

ning eller farvelægning kan du

sender eller afl everer på kirkekontoret

senest den 23. marts

2009. Blandt alle tegninger/farvelægninger

trækker vi lod om

3 gavekort til Rødekro bog-

Tlf. nr. alder

handel på 200 kr. Vinderen får

direkte besked fra kirkekontoret

og offentliggøres i næste nummer

af kirkebladet. Alle tegninger/farvelægninger

udstilles i

kirken frem til påsken 2009.


Udstilling i Rise kirke

Det er med glæde jeg har modtaget

en invitation til at lave en

udstilling til Rise kirke. Jeg bor

i Avnslev ved Nyborg og har en

uddannelse i billedfag fra Seminariet

for Kunst og Håndværk og er

udøvende billedkunstner, underviser

samt teatermaler.

Udstillingens overordnede tema

er kærligheden og håbet, der, for

mig, er nogle af grundstenene i

det kristne budskab. At vi altid

kan få Guds tilgivelse og kærlighed

hvis vi vil det. I udstillingen

er bla. billedet af den "Drømmende

Jakob" (billedet), her beskrevet

som nutidens unge Jakob i

hættetrøje i en drømmeverden og

med stenen som symbol på hans

taknemlighed for Guds kærlighed.

Et andet håb om kærlighed i ver-

den er næstekærlighed. At vi feks

som uvildige hjælper andre i nød.

Her beskrives det med billeder

bla af 11. sept katastrofen hvor

brandfolk sætter livet på spil for at

redde mennesker de ingen tilknytning

har til.

Nyt fra menighedsrådet

Efter en måneds ”roderi” i kirkerummet

står kirken indvendig nykalket

og malet. Jeg håber, at alle

vil være tilfredse med resultatet.

På kirkekontoret er vore 2 nye

ansatte kommet godt i gang.

Telefontiden til kontoret bliver

ændret fra 1. marts 2009.

Mandag – onsdag og fredag vil

der være åbent fra kl. 10 til 12,

torsdag fra kl 15 til 17. Desuden

vil telefonen være åben lørdag

fra kl 12 til 14, dog forbeholdt

henvendelser om dødsfald.

Jeg vil med udstillingen gerne

vise at verden stadig er fuld af

håb og kærlighed, til trods for at

den af og til virker voldsom og

skræmmende.

”Drømmende Jakob”

af Vibeke Mortensen

Menighedsrådets næste møder er

onsdag d. 18/3, 15/4 og 27/5.

Møder er offentlige og begynder

kl 19.30.

Ove Sten Jørgensen


Noas ark - Håb for Noa

genfortalt af sognepræst Helle Domino Asmussen - måske til højtlæsning for børn.

Jeg skal

fortælle noget,

der skete længe efter

verden blev skabt, men som

for os alligevel er meget længe

siden.

Efter verden var blevet til, var

der blevet rigtig mange mennesker,

og de fyldte jorden

godt op. De dyrkede jorden. De

levede og døde. De fi k børn. De

spiste. De sov. Men der var gået

så lang tid, at de helt havde

glemt, hvem Gud er. De havde

glemt, hvordan den verden, de

levede i, var blevet til, og at hele

verden, og alle dens mennesker,

dyr og liv er Guds.

Alle folk var begyndt at tro, at

de selv var de vigtigste i hele

verden, og at alle andre, var

dummere, grimmere og meget

ringere, end de selv var. Menneskene

ville hele tiden have mere

og mere. Og de ville have det,

de så, andre mennesker havde.

Også selv om de så var nødt til

at stjæle det fra dem. Det syntes

de i øvrigt var helt i orden – at

stjæle! Hvis nogen stod i vejen,

skubbede de dem bare væk.

Folk tænkte rigtig meget på, hvad

de havde ret til. Og ikke spor på,

at andre også havde ret til noget.

De brokkede sig. De krævede ind.

De slog og skældte ud.

Men Gud så, at alle menneskene

på den måde hele tiden var

bange, vrede og alt for alene. Han

så, at der kom mere og mere ondt

i verden. Menneskenes

liv blev mere og mere bittert og

hårdt! De ødelagde Guds verden

for hinanden! De ødelagde, det liv

Gud havde givet dem – for alle.

Gud så det – og blev frygtelig

vred og ked af det! Hans ansigt

blev

mørkt –

for det fulgte

hans tanker! Og hele

jorden skælvede!

For det eneste, der holder

jord og himmel på plads er

Guds vilje og den vaklede.

Gud fortrød, at han havde

skabt verden. At han havde

skabt menneskene og givet

dem, så meget magt. Han

sørgede over alt det, der skulle

have været!

Så gav han sig til at lede over

hele jorden. Var der da ikke bare

eet menneske, der endnu lignede

det menneske, han havde

skabt? Han fandt Noa.

Noa udnyttede ikke andre mennesker.

Han pinte ikke livet ud

af jorden, som han dyrkede. Og

han takkede – efter gammel skik

– Gud, for alle de velsignelser

han fi k. Og han tog sin kone, og

sine tre sønner, Sem, Kam og

Jafet med i det – han lærte dem

skikken med at ofre til Gud. Og

gjorde det sammen med dem.

Han var sin families gode rollemodel,

og de sugede til sig af

alt, hvad han var.

Fordi Noa var i verden begyndte

Gud at håbe på verdens vegne

igen.

Gud satte håbet i værk. Han gav

Noa besked på at bygge et stort

skib – med tre dæk – i gofertræ.

Noa gjorde som Gud sagde. I

skibet skulle der være plads til

hele Noas familie – hans kone,

hans sønner og deres koner, og

til en han og en hun af hvert dyr.

Da arken

var færdig

sendte Gud en

han og en hun af

hvert dyr til Noa,

som gav dem alle en

plads i skibet. Da alle var

ombord, lukkede Gud selv

døren ind til arken.


Så begyndte vandet at falde

ned fra himlen – og komme op

af jorden. Vandet steg og steg!

Hele verden forsvandt. Alt liv

druknede! Men skibet fl ød – og

alle de mennesker og dyr, der

var i arken – fl ød med – i sikkerhed.

Reddet af Gud selv!

I 150 dage steg vandet! Hele

verden blev ét stort hav. Ligesom

før verden blev skabt. Så

stoppede Gud regnen, Og hans

ord holdt igen verden på plads.

Han sendte en storm, der kunne

tørre vandet væk fra jorden.

Skibet fl ød stadig. Bjergene kom

igen til syne – som små øer i

havet. En dag satte skibet sig

fast på toppen af bjerget Ararat.

Vandet fortsatte med af falde.

Men fra toppen af bjerget kunne

Noa ikke se, hvornår de kunne

gå ud af skibet og begynde at

leve på den nye jord igen. Så da

der var gået lidt tid, sendte han

en ravn ud. Ravne er hårdføre

fugle. De behøver ikke meget for

at klare sig. Ravnen kom ikke

tilbage. Så ventede Noa en uge

mere, og sendte en due ud. Men

duen fandt ingen steder at sætte

sig – der var alt for meget vand!

Så den vendte tilbage og landede

på Noas udstrakte hånd.

En uge efter sendte han duen ud

igen. Denne gang blev den væk

hele dagen, og da den kom tilbage

om aftenen, havde den et

grønt olivenblad i munden med

tilbage til Noa. Derfor tænker vi

altid, når vi ser en due med en

kvist eller et blad i næbbet, at

det er gode nyheder, den bringer.

At nu har verden fred med

Gud igen.

Noa vidste nu, at jorden var

ved at blive et godt sted at leve

igen. En uge senere, da han

igen sendte duen ud, kom den

ikke tilbage. Så vidste Noa, at

de kunne komme ud af arken

igen. Han tog dækket af arken

– og så at jorden var grøn og

smuk, som da den blev skabt.

Gud kaldte dem alle ud af skibet.

Så Noa gik med sin kone,

sine sønner og deres koner ud af

skibet. Og Gud velsignede dem.

Som et ekko fra skabelsen: Så

de kunne få mange børn og igen

fylde jorden med mennesker.

Derefter lukkede Noa alle dyrene

ud. Også dem velsignede Gud,

efterhånden som de kom ud. Så

de kunne gå ud i verden, grøn

og smuk, og få unger og fylde

jorden op med dyr.

Noa takkede Gud med et brændoffer.

Altså han tog noget af

det bedste han havde fået og

brændte det på et bål som en

tak til Gud. Da røgen fra det nåede

Gud blandet med duften af

den grønne jord, blev han meget

bevæget, og lovede sig selv, at

aldrig mere ville han udslette

jorden og alt liv på jorden, pga.

menneskene. Aldrig mere vil

Gud forbande jorden. Det har

han lovet. For det nytter ikke.

Det ændrer ikke mennesker.

Aldrig mere skal menneskene

være alene i Verdensdybet. Og

mens han lovede dette kom

regnbuen for første gang frem

på himlen over ham. Med alle

jordens 7 farver!

Denne bue, sagde Gud, skal

være et tegn for jer på, at jeg

husker den aftale, jeg nu har

lavet med jer, om ikke nogensinde

igen at lade jorden drukne

på den måde.

Så når vi ser den bue i dag,

husker vi, at Gud aldrig vil lade

det være i menneskers magt at

ødelægge den, selv om vi igen

bliver dumme og egoistiske og

ødelægger det Gud har skabt,

og selv om vi bliver bange for,

hvad vi har gjort. Så vil Gud ikke

lade os lægge jorden øde! For

Gud har velsignet jorden og han

står ved den velsignelse.


Møder i Menighedshuset og Sognegården

Marts:

Tirsdag den 10.

Ydre Missionsaften

– Mission Afrika

ved Henning Bæk Larsen,

Christiansfeld. Fælles kaffebord

Fredag den 27.

DBI – Dansk Bibel Institut, Kbh.

ved Stud. Theol. Peter Rahbek

Gaveindsamling

April:

Tirsdag den 7.

Påskemøde

ved Ingrid Markussen, Haderslev

Emne: ”Han valgte naglerne.”

Tirsdag den 21.

Norea Radio,

ved Kjeld Wiwe, Haderslev,

Emne: ”Radiomission ud over

alle grænser.”

Maj:

Tirsdag den 5.

Tove Kristiansen, Aabenraa

Fortæller om Lina Sandell

Tirsdag den 19.

Årsfest og fødselsdagsfest

Ved Finn Najbjerg, Vinderslev

Sang ved Rødekro koret

Fælles kaffebord. Gaveindsamling

til menighedshuset

Simon Grotrians bøn

Juni:

Fra den 2. Til 6. Teltmøder i

Hjordkær. Program følger

Tirsdag den 9.

Sang, musik og andagt

Hvor intet andet er nævnt starter

møderne kl. 19.30 og med

kaffe til medbragt brød.

Kontakt: Nis Christensen,

tlf. 74 66 96 44

Bibelkreds 1

– kl. 14.30

Aftaler efterhånden

Kontakt: Kirsten og Ejner Vibe,

tlf. 74 66 27 70

Bibelkreds 2

– kl. 19.30

Tirsdag den 17. marts

Niels Jørgen Højland,

Søst Bygade 2

Tirsdag den 14. april

Kresten Lyder Jensen,

Kirsebærparken 32

Tirsdag den 12. maj

Nis Christensen,

Hvedemarken 44

For mit Barn: Kan måske bedes

ved det sovende barns dør. Eller

mens man står ved sengen med

barnet i hånden.

Velsign mit barn, du kære Gud

og lad det holde livet ud

og tænd et lys på sjælens tinde

for verden selv, for os herinde.

Amen,

Bibelkreds 3

– kl. 19.30

Tirsdag den 24. marts

Paul Thomsen,

Kirsebærparken 24

Torsdag den 23. april

Else Jessen, Grønningen 73

Torsdag den 14. maj

Martin Jørgensen,

Løkkegårdsvej 85

Danmission

– kl. 14.00

Kontakt: Else Jessen,

tlf. 74 69 35 34

KLF Kirke & Medier

Kontakt: Emil Taulborg,

tlf. 74 69 61 27

Danske Sømands-

og Ulandskirker

Kontakt: Niels Jørgen Højland,

tlf. 74 66 15 95

Fredagsklubben,

Hærvejen 54

Der er børneklubmøde hver

fredag fra kl. 16.00 – 17.30

med bibelhistorie, sang, leg og

andre aktiviteter.

Langfredag er der intet klubmøde.

Alle børn fra 3 – 13 år er velkommen

Kontakt: Kirsten Vibe,

tlf. 74 66 27 70

Møder i

sognegården

Eftermiddagshygge

kl. 14.30

Fredag den 20. marts

Fredag den 24. april

Fredag den 29. maj

Kaffen er gratis

Nora og Niels Jørgen Højland og

Rise Menighedsråd


www.risekirke.dk

Noget af det, der først falder i

øjnene, på en, når man kommer

ind i Rise kirke er den gamle

døbefont, hugget ud i granit.

Den står i kirkens kor, men

har formentlig haft sin plads

ved indgangen, da dåben jo er

indgangen til Guds rige. Den er

kirkens eneste stykke middelalder

inventar. Døbefonten kan du

læse om på www.risekirke.dk.

Du kan læse om aldersgrænsen

for kirkekoret. Koret er for unge

fra 12-års alderen og opefter.

Det er et arbejderkor, som

synger til alle gudstjenester. Vi

har også et børnekor. Aspirantkoret

(børnekoret) er for børn

fra 9 års alderen. Alle børn kan

komme med i Aspirantkoret, og

der er ingen optagelsesprøve.

De bedste af sangerne vil blive

tilbudt en plads i kirkekoret, når

de har alderen til det. Du kan

læse meget mere om korene på

www.risekirke.dk

Du kan læse om, at få kirkegården,

til at passe dit gravsted,

f.eks. med forårs- og sommerblomster,

grandækning og ren-

og vedligeholdelse. Priserne kan

du fi nde på www.risekirke.dk

Du kan læse om, at konfi rmation

betyder bekræftelse – Guds bekræftelse

på konfi rmandens dåb,

og konfi rmandens bekræftelse

på sin tro. Du kan læse mere om

konfi rmationer og konfi rmationsdatoer

på www.risekirke.dk

Du kan fi nde mange andre

rigtig gode oplysninger på

www.risekirke.dk, hvordan du

bestiller kirkebil til gudstjenester,

hvem der er medlem af

menighedsrådet - og hvordan du

kommer i kontakt med dem. Du

kan fi nde oplysninger om hvilke

papirer, du skal sende til kirkekontoret

i forbindelse med dåb.

Du kan læse det aktuelle kirkeblad,

om aktiviteter i menighedshuset,

om telefonnummeret

og åbningstider på kirkekontoret,

om præsternes træffetider

og meget, meget mere.

Du kan se en masse fl otte billeder

af kirken og omgivelserne.

Der er også billeder fra forskellige

aktiviteter fra kirken og

sognegården.

Du kan også fi nde nogle gode

links; kirkelige, lokale, offentlige

og et link til personregistrering.dk.

Vi håber, at du har fået lyst til at

kigge lidt mere på kirkens hjemmeside


Døbte, viede og begravede i Rise Sogn

Døbte:

05.10. Martin Holm Hansen

Åløkke 9 st.tv.

12.10. Towela Petersen

Stormsgårdevej 16,

Bjolderup

12.10. Lucas Lykke Hansen

Birkeparken 66

19.10. Tobias Heutm. Byllemos

Nr. Hostrupvej 9, Mjøls

26.10. Benjamin H. Rasmussen

Damms Teglgård 22

26.10. Iben Ea Kyed

Grenvej 2, Klovtoft

09.11. Christoffer Nasser

Petersen

Klosterbakken 77

16.11. Johanna Frimer Nielsen

Søst Bygade 22, Søst

23.11. Lukas Breindahl Petersen

Pileparken 24

23.11. Malte Mikk Johansen

Grønningen 34

23.11. Magnus Lund

Brunde Kirkevej 21

30.11. Victoria Hauge Clausen

Bjolderupvej 64,

Bolderslev

06.12. Mikkel Christian Lethinen

Nybrovej 17

11.01. Iben Warming Andsager

Søst Bygade 1, Søst

11.01. Jamie Degn-Philipsen

Vestertoft 10, Genner

11.01. Sidsel Krogh Meilandt

Lærkeparken 9

18.01. Jakob Joni Boe

Frederiksen

Birkeparken 84

18.01. Kasper Holm Beining

Pileparken 5

18.01. Nanna Piper Duus

Egeparken 87

25.01. Pil Haahr Klausen

Skovvænget 1,

Viede:

15.11. Liselotte S. Zimmermann

og Allan Schirakow

V. Åbøllingv. 2, Skærbæk

29.11. Britt Hansen og

Allan Carstensen

Vestergade 49

06.12. Maria Pia Lethinen og

Simon Jessen

Nybrovej 17

Guldbryllup:

15.11. Harriet Irene H. Petersen

og Henning Petersen

Kirsebærparken 46

24.01. Ellis Borchert og

Johannes Borchert

Grønningen 28

Velsignede:

22.11. Mia Ravn Christensen

og Kim Ravn Christensen

Birkeparken 49

26.01. Elin Pedersen Bøcher

og Poul Bløcher

Byskoven 111

Begravede:

07.10. Ellen Marie Jessen 84 år

Funkevej 9

07.10. Jørgen Johansen 57 år

Birkeparken 48

11.10. Michael B. Nissen 98 år

Funkevej 9

15.10. Thorkild Pedersen 78 år

Søparken 46

Begravet i Hobro

24.10. Anne P. Møller 99 år

Vestergade 31

27.10. Jerry Rurup 63 år

Møllevænget 2

01.11. Nicolai K. Møller 76 år

Rosenvænget 28

13.11. Erdmute Barbara 66 år

Clara Ida Ebsen

Rise Bygade 58

Begravet i Hellevad

13.11. Jørgen N. Petersen 81 år

Østergade 22

Begravet i Vedsted

13.11. Henny B. Hansen 80 år

Søparken 207

18.11. Svend Aage Rasmussen

Ryttervænget 66, 73 år

20.11. Helga C. Jensen 85 år

Rise Bygade 58

Begravet i Agerskov

19.11. Asmus Asmussen 58 år

Egeparken 38

Begravet i Bov

21.11. Torp Friis Møller 85 år

Søparken 97

Begravet i Hjordkær

28.11. Solveig Rørvig Jørgensen

Byskoven 36 56 år

Begravet i Sdr. Årslev

05.12. Asmus Peter Asmussen

Funkevej 9 84 år

Begravet i Øster Løgum

06.12. Trinka M. Nissen 86 år

Funkevej 9

Begravet i Hjordkær

09.12. Kathrine Marie 88 år

Christoffersen

Vestergade 3

Begravet i Aabenraa

11.12. Asmus Bahrt 97 år

Kirsebærparken 18

12.12. Karen B. H. Hansen 79 år

Kirsebærparken 15

16.12. Thyra Lassen 86 år

Søparken 139

Begravet i Bjolderup

17.12. Theodor Sørensen 81 år

Østergade 8

22.12. Clara Schmidt 93 år

Rise Bygade 50

Begravet i Egvad

29.12. Inger Cathrine 85 år

Dyrlund Eskelund

Funkevej 9

03.01. Kjeld Madsen 59 år

Nørremark 22

03.01. Helene J. Schmidt 79 år

Rise Bygade 50

05.01. Peter Jessen 83 år

Åløkke 24

05.01. Elise Jakobsen 93 år

Rise Bygade 50

07.01. Jan Andersen Høi 58 år

Østergade 70

08.01. Inga A. Schacht 83 år

Funkevej 9

10.01. Alma Emma Hvass 90 år

Funkevej 9

Begravet i Aabenraa

14.01. Anna Marie Møller 80 år

Funkevej 9

Begravet i Hjordkær

14.01. (dødsfødt barn)

begravet i Hjordkær

24.01. Anthoni Johnsen 95 år

Ryttervægnet 50

Begravet i Egvad

30.01. Mette M. Mejdahl 88 år

Bygmarken 50

30.01. Egon Clausen 78 år

Højvang 2

30.01. Edith K. Hansen 79 år

Funkevej 9

Begravet i Hellevad


Klip ud

Gudstjenester i Rise kirke

Marts

Søndag den 1. kl. 9.00

David J. Kessel

1. søndag i fasten

Søndag den 8. kl. 10.00

Helle D. Asmussen

2. søndag i fasten

Billedegudstjeneste

Torsdag den 12. kl. 19.00

Helle D. Asmussen

Konfi rmatinsgudstjeneste

Fredag den 13. kl. 19.00

Helle D. Asmussen

Konfi rmatinsgudstjeneste

Søndag den 15. kl. 10.00

David J. Kessel

3. søndag i fasten

Kirkefrokost

Torsdag den 19. kl. 19.00

David J. Kessel

Konfi rmatinsgudstjeneste

Søndag den 22. kl. 10.00

Helle D. Asmussen

Midfaste

Søndag den 29. kl. 10.00

David J. Kessel

Mariæ Bebudelsesdag

Tyskegudstjenester

Søndag den 1. marts kl. 10.30

Søndag den 12. april kl. 14.00

Søndag den 3. maj kl. 10.30

Mandag den 1. juni kl. 10.30

I juli måned er der ingen tysk

gudstjeneste i Rise kirke.

April

Søndag den 5. kl. 10.00

Helle D. Asmussen

Palmesøndag

Kirkefrokost

Torsdag den 9. kl. 17.00

Helle D. Asmussen

David J. Kessel

Solvejg Borgaa

Skærtorsdag

Liturgisk

musikgudstjeneste

med altergang

Fredag den 10. kl. 10.00

David J. Kessel

Langfredag

Søndag den 12. kl. 10.00

Helle D. Asmussen

Påskedag

Mandag den 13. kl. 10.00

David J. Kessel

2. Påskedag

Søndag den 19.

kl. 09.00 og 11.00

Helle D. Asmussen

1. søndag efter påske

Konfi rmationer

Fladhøjskolen

Lørdag den 25. kl. 10.00

David J. Kessel og

Helle D. Asmussen

Konfi rmation

specialafdeling

Rødekro skole

Søndag den 26.

kl. 09.00 og 11.00

David J. Kessel

2. søndag efter påske

Konfi rmationer

Rødekro skole

Maj

Søndag den 3. kl. 19.00

David J. Kessel

3. søndag efter påske

Fredag den 8. kl. 10.00

Helle D. Asmussen

Bededag

Søndag den 10. kl. 10.00

Helle D. Asmussen

4. søndag efter påske

Søndag den 17. kl. 10.00

David J. Kessel

5. søndag efter påske

Kirkefrokost

Torsdag den 21. kl. 10.00

Helle D. Asmussen

Kristi Himmelfart

Søndag den 24. kl. 10.00

David J. Kessel

6. søndag efter påske

Tirsdag den 26. kl. 19.00

David J. Kessel

Stillegudstjeneste

Søndag den 31. kl. 10.00

David J. Kessel

Pinsedag

Juni

Mandag den 1. kl. 9.00

Helle D. Asmussen

2. Pinsedag

Søndag den 7. kl. 10.00

David J. Kessel

Trinitatis

Friluftsgudstjeneste


Konfi rmationer i Rise kirke - april 2009

Søndag den 19. kl. 9.00

Fladhøjskole 7 A

Mathias Blaavand

Egeparken 31

Kasper Gyrup

Lunderup Markvej 6

Joakim Lassen

Bygmarken 76

Sebastian Vagn Overbye

Kløvermarken 37

Alexander Damg. Pedersen

Birkeparken 102

Oliver Pickardt

Bøgeparken 14

Christian Rudolph

Søvænget 57

Søndag den 19. kl. 11.00

Fladhøjskole 7 B

Kasper Beckert

Nørager 3

Tim Skovby Granberg

Rugmarken 17 C

Morten Hansen

Egeparken 69

Martin Bjerre Jürgensen

Fællesgade 6, Rise

Mads Haaning Rømer

Hvedemarken 1

Rune Skaletz Sandberg

Korsvangsvej 1, Øster Løgum

Nicklas Andersen Skov

Hvedemarken 35

Mikkel Lemhøfer Skøtt

Egeparken 56

Julie Petersen Ahrensberg

Hundeklemmevej 5, Søst

Line Enghave Frandsen

Kastanievej 2

Mathias Jepsen Schmidt

Hvedemarken 53

Søren Steppat

Egeparken 88

Mathias Brunbjerg Ulrich

Savværksvej 70

Peter Wollesen

Østermarksvej 14

Maria Malmkjær Andersen

Lindeparken 10

Anne Chastine G. Andersen

Egeparken 70

Pernille Tolbøll Andersen

Søparken 77

Sine Nordstrøm L. Andersen

Hvedemarken 45

Simone Steger Holm

Byskoven 151

Louise Jepsen

Højtoft 1

Carina Adamsen Nielsen

Fyrreparken 4

Rikke Petersen

Fyrreparken 3

Louise Scheel

Fyrreparken 9

Sofi e Holm Schultz

Hærvejen 90

Lonnie Schultz

Mjølsvej 25

Lene Drews Sieger

Søst Bygade 11

Signe Kasperek Pedersen

Byskoven 9

Tina Lasota Beck

Hydevadvej 6, Hønkys

Anne Lene Haugaard

Rugmarken 36

Cecilie Amalie Lorenzen

Egeparken 96

Louise Lund Nielsen

Nr. Hostrupvej 17

Louise Schøler R. Nielsen

Fællesgade 1

Towela Petersen

Stormsgårdevej 16

Lørdag den 25. kl. 10.00

Rødekro Skoles specialklasse

Jonas Dyrhave Jensen

Søvænget 39

Jim Nissen

Egeparken 68

Mikkel Priess

Skolegade 5, Hellevad

Dennis Sieger Sørensen

Åløkke 14

Oliver Alexander W. Sieja

Egeparken 7

Maria Agerbo Holm

Møllevej 16, Hjordkær

Dorte Jespersen

Aabenraavej 46

Sabrina Rahn

Løkkegårdsvej 50

Sandra Rahn

Løkkegårdsvej 50

Martin Hannesbo Hansen

Birkeparken 35

Bjørn Greve Hansen

Rønshoved Skolehjem

Michelle Nielsen

Byskoven 55


Søndag den 26. kl. 9.00

Rødekro Skole 7 A

Mikkel Borcher

Løkkegårdsvej 109

Filip Nørager Christensen

Løkkegårdsvej 60

Jannik Edvardsen

Hvedemarken 54

Simon Maidstone Henriksen

Ryttervænget 3

Nicolai Iversen

Solbakken 70

Nikolaj Møller Jensen

Hærvejen 34

Steffan Grand Schøsler

Foldingbrovej 9

Ida Kafton Christensen

Hærvejen 20

Søndag den 26. kl. 11.00

Rødekro Skole 7 B

Mathias Bønløkke Andersen

Nørremark 54

Mikkel Voss Dittmann

Grønningen 58

Simon Harbo Lock

Bygmarken 5

Mathias Boisen Petersen

Brunde Kirkevej 2

Kent Fugl Plotnikof

Nørager 46

Nikolai Vilstrup Wollesen

Vestergade 51

Louise Borcher

Nørrevang 44

Christina K. Rodenberg Brik

Klosterbakken 39

Maria H. Løve Christensen

Strandelhjørnvej 4

Pernille Beeck Frees

Løkkegårdsvej 44

Charlotte Niemann Fløjstrup

Højvang 1 A

Charlotte Iversen

Nørremark 34

Anna Kjær Jensen

Parkvej 19

Kristina Lauridsen

Østervang 3

Lotte Lund

Elmevænget 1

Line Nielsen

Løkkegårdsvej 113

Amanda Gram van Deurs

Løkkegårdsvej 61

Agnethe Underbjerg Hansen

Løkkegårdsvej 133

Camilla Holm

Grønningen 89

Ida Linding Jørgensen

Østergade 19

Anne Kurup Loholm

Kærvej 3

Lotte Holbæk Nielsen

Løkkegårdsvej 57

Tine Nielsen

Byskoven 57

Line Olesen

Klosterbakken 46

Louise Rahn

Løkkegårdsvej 155

Bettina Ratna Schultz

Møllevænget 5

Jana Schulz

Vicki Abdi Teute

Solbakken 33

Mia Vieregge

Højvang 7

Ilse P.C.M. van Zon

Grenvej 1, Klovtoft

Signe Frees Nissen

Løkkegårdsvej 42

Kristina Schmidt Thomsen

Løkkegårdsvej 52 A

Maria Thomsen

Løkkegårdsvej 51

Ida Jepsen Unger

Kærvej 5 A

Julie Benedichte A. Vogt

Ramsherred 23 A, Aabenraa

Cecilie Lyng Walther

Grønningen 18

Sofi e Østergaard Thomsen

Nybrovej 13


Øvrige gudstjenester i Rise kirke

Billedgudstjeneste

Billedkunstner Vibeke Mortensen

fra Avnslev ved Nyborg udstiller

nogle af sine billeder i kirken fra

denne dag.

Når disse billeder hænges op i

kirken, spiller de sammen med

kirkens rum – og det samspil

bliver noget helt særligt. Der er

en hel gudstjeneste gemt i det.

Den gudstjeneste vil sognepræst

Helle Domino Asmussen forsøge

at fi nde – ved en billedgudstjeneste

Søndag d. 8. marts kl. 10.00

Der vil være salmer, læsninger,

prædiken og bønner, som altid,

når vi samles til Gudstjenesten

– men til denne gudstjeneste

vil de være knyttet til billederne

i kirken. Som vi – derfor vil

bevæge os rundt og kigge på

under gudstjenesten.

Til sammen kommer der ud af

billeder, ord, bønner, salmer og

os, der er der, en gudstjeneste.

Vel mødt.

Grundlovsmøde

Husk Grundlovsmøde i haven

bag sognegården, fredag den 5.

juni kl. 14. – taler bekendtgøres

senere i dagspressen og opslag i

Rødekro.

Børnepilgrimsvandring

På vej mod påske - en børnepilgrimsvandring

På en tur gennem naturen oplever

vi påskedagenes forskellige

begivenheder ved at synge, se

skuespil og høre fortælling. Børn

og voksne får dermed mulighed

for at opleve påskens begivenheder.

Torsdag d. 2. april kl. 17.00

er der børnepilgrimsvandring.

Vi starter kl. 17.00 ved sognegården

og afslutter dagen med

gratis fællesspisning samme

sted.

Turen egner sig ikke til barne-

eller klapvogne!

Af hensyn til madlavningen

bedes man tilmelde sig til kirke-

kontoret, senest mandag den

30. marts på tlf. 74694007 eller

pr. mail - jvr@km.dk eller

dv@km.dk.

Hvis I har glemt at melde jer til,

så mød op alligevel. Der bliver

lavet mad nok!


Skærtorsdag

Påskens festdage har forskelligt

præg. Det vil vi gerne understrege

også gennem forskellighed

i måden gudstjenesterne

udformes på. I de senere år har

vi haft langfredags gudstjeneste

som en liturgisk gudstjeneste.

Altså en gudstjeneste, hvor vi

ved at høre alle dagens begivenheder,

som evangelierne beskriver

dem og blande dem med

salmer, menneskelige eftertanker,

bønner og musik, gennemlever

dagen i vores tro.

Det vil vi også prøve med skærtorsdag.

Torsdag d. 9. april kl. 10.00.

Ordene vil blive læst af sognepræst

Helle Domino Asmussen

Musikken bliver smukt leveret

af Organist Solvejg Borgaa

og sognepræst David

Johannes Kessel, som spiller

cello.

Sammen synger vi os alle gennem

dagens begivenheder.

Alle interesserede er velkomne.

Stillegudstjeneste

Søndagens højmesse er sognets

åndelige centrum. Ikke desto

mindre er vi også i Rise sogn

begyndt at holde nogle særlige

gudstjenester, der giver mulighed

for at opdage andre måder

at bevæge sig ind i troen. Det

er vores mål fremover at tilbyde

ca. én gudstjeneste om måneden,

der er anderledes.

Tirsdag d. 26. maj kl. 19.00

holder vi derfor en stillegudstjeneste.

Gudstjenesten er et

tilbud om at forberede sig til

pinsefesten, og at fi nde ro til at

sætte ord på det, der ofte bliver

overdøvet af hverdagens larm

og travlhed.

En stillegudstjeneste er ikke en

gudstjeneste på samme måde

som en højmesse, idet præsten

ikke holder prædiken, men giver

plads til ens egne tanker. Gudstjenesten

vil bestå af salmesang,

bøn, læsning, stilhed og altergang.

Den åbner et rum for den

fordybelse, som der ofte ikke er

plads til i vores hverdag. Efter

gudstjenesten vil der være mulighed

for at tale med præsten.

Alle interesserede er velkomne.


Påske for begyndere - og øvede

Der er mindst to måder at holde

påske på:

- Man kan pakke sine kufferter

og rejse langt væk, fordi man

jo har fri og alligevel ikke ved,

hvad påske egentlig handler om.

- Man kan være nysgerrig

og opleve påskeugen som en

festuge med muligheden for at

komme tæt på det mysterium,

vores tro udgør.

Skulle du have tænkt dig at gøre

brug af den første måde, så læs

ikke videre! Overvejer du, at

fi nde ud af, hvad påske handler

om, eller endda har tænkt dig at

gå til gudstjeneste en af dagene,

så kunne det være nyttigt for

dig at læse videre!

Du hører åbenbart til dem, der

har besluttet sig for at læse

videre. Så her kommer en kort

påskeskole:

Påske: ordet påske kommer fra

den jødiske passah-fest, hvor

man mindes jødernes udvandring

fra Ægypten. (Hvis du

vil læse om det, kig i de første

kapitler af anden Mosebog.) Vi

kalder vores kristne påskefest

sådan, fordi det, der skete med

Jesus i påskeugen, forgik under

jødernes passah, og fordi Gud

i Jesus befriede os fra dødens

fangeskab, ligesom Gud befriede

jøderne gennem Moses fra

slaveriet i Ægypten.

Påske i folkekirken er hele påskeugen.

Det betyder at påskefesten

for os ikke er en helligdag,

men et forløb, der strækker sig

over en hel uge. Eller anderledes

sagt: Påske er en festuge, hvor

vi gennem de forskellige gudstjenester

prøver at komme tæt

på det, Jesus gennemlevede.

Palmesøndag: søndagen inden

påskeugen. Jesus drager ind i

Jerusalem og bliver hilst som

den nye konge, der skal frelse

det undertrykte folk. Søndagen

hedder palmesøndag, fordi der

blev strøet palmegrene på vejen

for Jesus. Gudstjenesten denne

dag er glad og festlig, lige som

stemningen dengang, Jesus

drog ind i Jerusalem.

Skærtorsdag: Skærtorsdag

mindes vi den aften, Jesus for

sidste gang spiste sammen

med sine disciple. Det er den

samme aften, hvor han efter

måltidet med disciplene, ude

i haven Gethsemane beder til

Gud og senere bliver taget til

fange. Gudstjenesten er ofte en

aftengudstjeneste, der er præget

af taknemmeligheden for

det fællesskab, som vi er del af,

når vi holder altergang/nadver,

samtidig med at den skygge,

Jesu forestående død kaster over

denne aften, også spiller ind. I

vores kirke gør vi det synligt,

ved at tømme alterbordet efter

altergangen. Dermed er kirken

allerede torsdag aften præget af

den alvor, der ligger over langfredag.

Langfredag: Den dag, hvor

Jesus bliver korsfæstet. I mange

kirker holdes langfredags-gudstjenesten

som en almindelig

gudstjeneste, fordi vi fra vores

perspektiv, dvs. i viden om hans

opstandelse, ikke behøver at

”begræde” hans død. Man kan

også – som man gør i nogle

kirker, bl.a. ved os – lade gudstjenesten

være en del af påskeugens

drama og dermed gøre

den til en gudstjeneste, der minder

os om lidelsens og dødens

alvor. Det sker ved os i år ved,

at vi holder en gudstjeneste,

hvor alteret er tømt og hvor der

ikke er altergang.

Påskedag: Opstandelsesdagen.

Påskedagen er både afslutning

på påskeugens skildring af Jesu

lidelse, død og opstandelse, og

samtidig kristenhedens vigtigste

festdag. Denne dag mindes

vi den realitet, menneskerne

omkring Jesus oplevede, da de

mødte synet af den tomme grav.

Fra denne første påskemorgen,

kan den troende møde dødens

trussel med opstandelsens håb.

Påskedagens gudstjeneste er

en festlig gudstjeneste, der skal

formidle glæden over, at døden i

Jesus Kristus er overvundet.

Anden påskedag: ligesom ved

andre højtider (pinse, jul) er

der også ved påske en ekstra

festdag. Også her er det opstandelsen,

der er gudstjenestens

centrum. Men anden påskedag

ligger fokus stærkere på disciplenes

– og dermed vores – reaktion

på opstandelsen. Gudstjenesten

anden påskedag holdes

med samme glæde og feststemning.

Dog er den ofte lidt mere

stille – sandsynligvis betinget af,

at der tit ikke kommer så mange

mennesker.

Skulle du have læst hertil, har

du forhåbentlig lært en lille

smule om, hvad påske egentlig

er. Og så kan jeg ikke andet end

at slutte med en opfordring til

at opleve påskeugens gudstjenester

enten her eller et andet

sted. Hver gudstjeneste i sig

selv har sit eget dramatiske

forløb. Men det kan være en stor

oplevelse – både for begyndere

og øvede – at gennemgå påskeugens

drama som en helhed, at

opleve påskeugen som én lang

gudstjeneste.

Sognepræst

David Johannes Kessel

More magazines by this user
Similar magazines