KPT VVM - Høje Gladsaxe Park.indd - Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk

KPT VVM - Høje Gladsaxe Park.indd - Gladsaxe Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Ikke teknisk resume ...................................................................................... 8

2. Indledning og baggrund ............................................................................. 13

3. Nordvand ..................................................................................................... 14

4. Projektbeskrivelse ...................................................................................... 16

4.1. Indledning ........................................................................................... 16

4.2. Nuværende hydrologiske forhold i Høje Gladsaxe Park .................... 16

4.3. Fremtidige forhold ............................................................................... 17

4.3.1 Oplande ................................................................................. 17

4.3.2 Regnvandssøer/bassin og vandets veje ................................ 19

4.3.3 Beregning af det tekniske anlæg ........................................... 21

4.3.4 Teknisk beskrivelse af anlæg ................................................ 22

4.4. 0-alternativ .......................................................................................... 33

4.5. Alternativ til hovedprojekt udenfor Høje Gladsaxe Park ..................... 34

4.6. Alternativ til hovedprojekt indenfor Høje Gladsaxe Park .................... 35

5. Lokalisering og planforhold ....................................................................... 38

5.1. Generel beskrivelse af området .......................................................... 38

5.2. Planlægningsmæssige forhold ........................................................... 40

5.2.1 Kommuneplan og fingerplan .................................................. 40

5.2.2 Lokalplaner ............................................................................ 44

5.2.3 Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009 .......................... 45

5.3. Sociologi ............................................................................................. 45

5.4. Natura 2000 ........................................................................................ 46

5.5. Beskyttede naturtyper ......................................................................... 47

5.5.1 Naturbeskyttede områder i Høje Gladsaxe Park og

Gyngemosen .......................................................................... 48

5.5.2 Beskrivelse af naturtypen overdrev ....................................... 49

5.5.3 Beskrivelse af naturtypen mose/eng ...................................... 49

5.5.4 Overdrevsarealerne i Høje Gladsaxe Park ............................ 50

5.5.5 Moseområderne i Høje Gladsaxe Park .................................. 51

More magazines by this user
Similar magazines