Søby - Alt er vand ved siden af Ærø

arre.dk

Søby - Alt er vand ved siden af Ærø

28 ÆRØ GUIDE 2008

Grønlands- og marinemaleren

J. E. C. Rasmussen

Med Carsten Jensens bestsellerroman »Vi, de druknede« blev

Marstal sat på det litterære verdenskort. I 2007 udkom endnu

en Jensen-roman med ærøsk afsæt, nemlig »Sidste rejse«, hvori

historien om Grønlands- og marinemaleren Carl Rasmussen udfoldes

med den frihed en forfatter nu en gang har til at fortælle sin

historie.

Her neden for står den korte faktuelle historie om ma leren Carl

Rasmussen.

Carl Rasmussen blev født 31. august 1841 i Ærøskøbing. Han var

ældste barn ud af en børneflok på ialt 13.

Da han i sit femtende år var konfirmeret, blev han sendt til

København og sat i lære hos en hosekræmmer, datidens manufakturhandlere,

ved Gammel Strand. Allerede i barneårene havde han

syslet med at tegne, han fortsatte dermed og benyttede lejlig -

hederne der gaves, til at studere kunst vær kerne på maleriudstil -

lingerne. Fra læretiden findes endnu flere tegninger. En viser

pak rummet på kvisten, en anden viser kramboden med den lange

disk og de mange varer på hylderne, på en tredie ser man kontoret

hvor købmanden får et slag kort og en toddy med sine venner.

Under sin læretid, vel i 1859, traf han da værende arkitekt, senere

professor Hans Holm, der tog sig af ham med stor venlighed og

underviste ham om søndagen efter at butikken var lukket. Holm fik

senere dyremaleren J. O. Frisch til at lære ham at male og arkitekten

C. V. Nielsen til at indvie ham i perspektivlærens hemmeligheder.

Han var nu kommet igennem læretiden, men hans hu stod ikke

til at fortsætte som handelsmand. Han arbejdede flittigt med sin

tegning og sine farvestudier. Foreløbig gav dette ingen indtægter,

og han måtte tjene til livets ophold ved at sy sække for sin tidligere

principal.

I sommeren 1861 tog han til søs med en slægtning og hjembragte

en del marine studier. Efter hjemkomsten blev han elev på

teknisk institut og opnåede ved nytårstid 1862 en friplads på

kunstakademiet. Aka demiets skole besøgte han til 1866. Samtidig

More magazines by this user
Similar magazines