Se kursusbeskrivelse her. - Offshore Center Danmark

offshorecenter.dk

Se kursusbeskrivelse her. - Offshore Center Danmark

Basiskursus

i offshore

vindkraft

Vindmøller

Kursus


Vindmøller Basiskursus i offs

Basiskursus i

offshore vindkraft

Idé og målgruppe

Offshore Center Danmark og HIH -VIND har i fællesskab udviklet

dette kursus i grundlæggende teknologier for offshore

vindkraft. Kurset afholdes på et mellemteknisk niveau for alle

interesserede i offshore- og vindmøllebranchen, og er bygget

op omkring forelæsninger og diskussioner. Emnerne behandles

levende og kurset giver god mulighed for at mødes med kolleger

relateret til offshore vindkraft.

Indhold

Kurset vil give deltagerne viden om de almindeligt forekommende

teknologier bag moderne vindmølleproduktion samt viden

om, hvor offshore vindkraft adskiller sig fra de landbaserede anlæg.

Et afsnit behandler udfordringerne ved transport af offshore

vindmøllernes svingende el-produktion til el-nettet. Ud over

indføring i teknologierne, vil kurset også give indblik i markedspotentialerne,

de sikkerhedsmæssige forhold for offshore virksomhed

samt krav fra myndigheder og organisationer. Endelig

introduceres Internettet og ordbøger til videre selvstudier.

Kurserne gennemføres under ledelse af enten Offshore Center

Danmark eller HIH Vind med interne og eksterne kursusholdere.

Tidspunkter og pris

Kurset afholdes over 2 dage fra kl. 9.00 til 16.00.

Tidspunkterne og stedet for kurserne vil fremgår af indstikket

i kursusfolderen eller kan findes på Offshore Center Danmarks

hjemmeside www.offshorecenter.dk samt HIH-Vinds hjemmeside

www.hih-vind.dk

Prisen er kr. 5.000 pr. deltager, eksklusiv moms.

Priserne er inkluderet kursusmaterialer, samt kaffe og frokost på

kurset.


hore vindkraft - Vindmøller

Program

DAG 1:

Kaffe og rundstykker

Fra kl. 8.30

Velkommen

Kl. 9.00 - 9.10

Præsentation af kurset og arrangørerne.

Horns Rev. En af verdens største offshore

vindmølleparker

Kl. 9.10 - 9.30

Gennemgang af projektet. Billeder og film.

Et marked med stort potentiale

Kl. 9.30 - 10.00.

Om verdens vindenergipotentiale. De kommende

offshore vindmølleparker, placering, størrelser m.m.

Offshore vind

Kl. 10.00 - 10.30

Vinden som råstof. Forskellen på offshore og onshore

vindpotentialet.

Pause

Kl. 10.30 - 10.45

Offshore vindmøller. Hvordan fungerer de?

Kl. 10.45 - 12.00

De basale teknologier bag vindmøllerne. Fra vinger

til generator.

Frokost

Kl. 12.00 - 13.00

Offshore vindmøller. Fundamenter

Kl. 13.00 - 14.30

Hvad er forskellen på at placere vindmøller offshore

og på land? Hvorfor er det så dyrt? Om fundering,

adgang til og landing på vindmøllerne, logistik.

Kaffepause

Kl. 14.30 - 14.45

Indpasning i elnettet

Kl. 14.45 - 16.00

Om transport af el-energi til land, om styring af elproduktion,

el-overløb.

DAG 2:

Kaffe og rundstykker

Fra kl. 8.30

Dagens program

Kl. 9.00 - 9.10

Præsentation af dagens program.

Installation, drift og vedligehold

Kl. 9.10 - 10.30

Logistik, vejrvinduer, installation, servicering, oppetid,

adgang m.m.

Pause

Kl. 10.30 - 10.45

Installation, drift og vedligehold

Kl. 10.45 - 11.15

Logistik, vejrvinduer, installation, servicering, oppetid,

adgang m.m.

Myndigheder og organisationer

Kl. 11.15 - 12.00

Havanlægsloven, Havmiljøloven. Miljøstyrelsen,

Sikkerhedsstyrelsen, Økonomiministeriet, Dansk Industri,

Vindmølleorganisationer m.m.

Frokost

Kl. 12.00 - 13.00

HSEQ

Kl. 13.00 - 13.30

Sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet. Betydning,

regler og paragraffer. Det handler også om holdninger

og ledelse.

Miljøforhold

Kl. 13.30 - 14.45

Offshore vindmøller og dyrelivet omkring dem. Vurderinger

Vedrørende Miljøet (VVM-redegørelser).

Kaffepause

Kl. 14.45 - 15.00

Offshore er også olie/gas og bølgeenergi

Kl. 15.00 - 15.45

Hvad laver kollegaerne i olie/gasbranchen på Nordsøen?

Bølgeenergi.

Opsamling, spørgsmål og evaluering

Kl. 15.45 - 16.00


Offshore Center Danmark

Offshore Center Danmark er et videncenter, med en solid forankring

i den danske offshore industri og blandt rådgivere, uddannelsesinstitutionerne

og myndigheder. Centeret er medlemsbaseret og løser opgaver

for medlemmer og andre: netværksopbygning, videnssamling og vidensformidling,

projektudvikling og projektledelse, finansiering, konferencer,

kursusvirksomhed, rådgivning og løbende orientering via www.offshorecenter.dk

og www.offshorebase.dk.

Offshore Center Danmark arbejder for øget samarbejde mellem offshore

branchens mange parter, for derved at fastholde og styrke branchens

viden og kompetencer. Virksomhedernes indtjening og beskæftigelse

kan således sikres, og den danske offshore industris gennemslagskraft

i den globale konkurrence øges. Offshore Center Danmark har over 100

medlemsvirksomheder.

HIHVind

HIH-VIND understøtter på et forretningsmæssigt

grundlag udvikling af kompetencer i den danske vindkraftsektor.

Bag HIH-VIND står et konsortium bestående af Handels- og

IngeniørHøjskolen, Forskningscenter RISØ, Danmarks Tekniske

Universitet, Aalborg Universitet, Skjern Tekniske Skole samt

Vestas, Bonus og LM Glasfiber

Niels Bohrs Vej 6 • 6700 Esbjerg

Tlf. +45 36973670 • info@offshorecenter.dk •

www.offshorecenter.dk

Birk Centerpark 15 • 7400 Herning

Tlf.:97 20 83 11 • hih@hih.dk •

www.hih.dk

More magazines by this user
Similar magazines