4. beboeren_2011_4.pdf - KAB

kab.bolig.dk

4. beboeren_2011_4.pdf - KAB

Beboeren

En tur til Lalandia

Flere beboere havde foreviget

somme rens skybrud. Se hvem

der vandt fotokonkurrencen.

side 2

Bolignøglen

Fra januar 2012 får KAB en ny

venteliste, der giver adgang til

40.000 almene familieboliger

Jul i Solbjerg Have

- der er vidt forskellige traditioner

side 5

Bellahøj går til fi lmen

DR indtog en legeplads i

efteråret for at lave en ny

TV-serie for børn

December 2011

Nye praktikpladser

KAB går ind i kampen mod

ungdomsarbejdsløshed

side 3 side 7

side 2

Nye tilbud

Som beboer kan du stadig komme

billigt i Det Kongelige Teater. Og

nu kan du også få rabat på din

avis.

side 4 og 7

Bevægelse i byen

Det er koldt, mørkt og frygteligt

forskriskende. Tag med vinterbaderne

på måneskinstur.

side 8


Konkurrence:

Et skybrud set gennem dit kamera

”Hvordan tog sommerens nedbør sig

ud i din boligafdeling?” Med disse ord

udskrev vi i sidste udgave af Beboeren

en fotokonkurrence og har nu fundet

frem til en vinder.

Det blev Annett e Lauritsen fra Store

Hus i Avedøre Stationsby, der med sine

meget fl ott e billeder af himlen over København

vandt konkurrencen. Fra sin

Farvel til ’Beboeren’

Dett e nummer af ’Beboeren’ bliver det

sidste, du får – fra 2012 udgiver KAB et

helt nyt beboermagasin.

LEDER:

Godt nyt til den almene boligsektor

Mere end 10 milliarder til renoveringer

af almene boliger og boligområder allerede

fra 2011! Det var den glædelige nyhed,

vi modtog i midten af november,

da der blevet indgået boligforlig mellem

alle Folketingets partier med undtagelse

af Enhedslisten. Naturligvis med mulighed

for at overføre dem til 2012, da der

næppe kan nås meget i de sidste 1 ½ måned

af året.

Det er penge, den tidligere regering

havde afsat over de kommende år, men

med den nye aftale er det beslutt et at

fremrykke 5,5 milliarder allerede til i år,

2 Beboeren • december 2011

Foto: Annett e Lauritsen.

bolig højt oppe i Store Hus blev Annette

forhåbentlig ikke direkte berørt af de

store mængder nedbør, men havde til

gengæld god mulighed for at se uvejret

trække ind over landet.

Vi siger tak til alle, der har indsendt

billeder og tillykke til Annett e Lauritsen,

som nu kan tage på weekendophold

i Lalandia sammen med familien.

så vi for alvor kan få taget hul på køen af

nedslidte boligafdelinger og boligområder.

Og de falder på et meget tørt sted til

boligafdelinger, der i fl ere år har stået på

venteliste for at få bevillinger fra Landsbyggefonden

til at sætt e meget nødvendige

renoveringer i gang. Som for eksempel

boligafdelingen Solbjerg Have

på Frederiksberg, der er opført i slutningen

af 1970’erne. Her er der akut brug

for hjælp til genopretning af boliger og

området. Ikke mindst til de 40 fugtramte

boliger med skimmelsvamp.

Ramasjang i Bellahøj

Et lille fi lmhold fra DR tog på tre ugers ophold i Bellahøj for at

lave en miniserie for børn

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

”Jeg skal være skuespiller, når jeg bliver

stor”, siger Magne dybt koncentreret

bag sin Nintendo, hvor en del af ventetiden

mellem optagelserne tilbringes.

Magne og kammeraten Frida går til dagligt

begge i 1. klasse på Bellahøj Skole,

men har ekstraordinært fået fri for at

kunne deltage i optagelserne. ”Min mor

spurgte vores rektor, og det var i orden,

når bare jeg laver mine lektier derhjemme,”

forklarer Magne stadig uden at

kigge op. Han og Frida er ganske uimponerede

over fi lmhalløjet, men er dog

enige om, det er sjovt at være med.

Simpelt

En ramponeret campingvogn på Bellahøjvej,

en enkelt kassevogn med udstyr

og et arbejdshold på 10. Mere behøver

man ikke for at lave børne-tv. Over

tre uger i oktober og november optog

holdet tv serien, der har fået navnet

’Paphovede’ og handler om kammeratskab

og det at være udenfor.

Hvis jeg skal dryppe lidt malurt i bægeret,

så havde jeg gerne set, at staten

også havde spytt et lidt i kassen til renoveringer.

Her er udelukkende tale om

penge fra Landsbyggefonden, som beboerne

i de almene boliger selv har indbetalt

til. Og allerede i 2013 er de penge,

der er afsat til renoveringer igen nede på

1,3 milliarder kroner med stor fare for,

at der igen vil opstå en stor kø til Landsbyggefonden.

Forhåbentligt vil partierne

ved de kommende forhandlinger nå til

enighed om at løfte beløbet, så der ikke

fremover opstår kø.

Maskinstøj

Manuskriptforfatt er og instruktør bag

serien er Kalle Bjerkø, der tidligere har

stået bag den noget anderledes julekalender

’Yallahrup Færgeby’ fra 2007 og

indslag i ’Drengene fra Angora’. Sammen

med resten af holdet har han tilbragt

dagene på en lille legeplads mellem

de høje blokke. Og én ting er de

meget enige om:

”Her er godt nok et højt serviceniveau,”

siger Kalle Bjerkø. ”Der kommer

maskiner forbi hele tiden. Traktorer,

løvsugere, græsklippere… der er vist

maskiner til alt,” konstaterer instruktøren,

der er imponeret over, hvor meget

der renholdes. Samtidig har det dog

også haft indfl ydelse på produktionen

af tv-serien, da støjen fra maskinerne

har betydet, at optagelserne ofte mått e

stoppes. Ikke desto mindre blev tidsplanen

holdt, og sidste optagelse var i

kassen fredag den 4. november.

’Paphovede’ bliver vist på DR Ramasjang i

foråret 2012.

Det nye magasin udkommer fi re gange

årligt til samtlige 47.000 boliger i

KAB-fællesskabet og vil give dig artikler

om boligliv og arkitektur, praktiske råd

og spændende portrætt er, men også

have fokus på boligpolitik, beboerdemokrati

og dine rett igheder som almen beboer.

Hold øje med din postkasse – det første

nummer af det nye beboermagasin

lander hos dig i marts 2012. Magne og Frida leger med rekvisitt er i pauserne. Foto: Marianne Svolgaard.

Når det så er sagt, er jeg overordentlig

tilfreds med forliget, der ikke alene sikrer

forbedringer af ejendommene, men

som også er med til at skabe arbejdspladser

– noget der i høj grad er brug

for. Byggeriet er gået i stå, men med de

mange milliarder kan vi få sat det i gang

igen til gavn for både beboere og arbejdsløse.

Med disse positive udmeldinger ønsker

jeg alle en rigtig glædelig jul og et

godt nytår.

Jesper Nygård

Adm. direktør i KAB

jny@kab-bolig.dk


Nøglen til din drømmebolig

KAB’s nye venteliste, Bolignøglen, giver beboerne en række nye

muligheder for at fl ytte internt

Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

og Hanne Juul Nielsen, hjn@kab-bolig.dk

Når KAB’s nye fællesventeliste, Bolignøglen,

træder i kraft fra den 1. januar

2012, åbnes samtidig for, at du som beboer

kan søge bolig på tværs af de boligorganisationer,

som er med i Bolignøglen.

Du drømmer måske om at fl ytt e

tætt ere på kulturlivet i København eller

om at fl ytt e udenfor byen, hvor der er

lidt mere luft mellem husene. Måske er

Bolignøglen svaret på dine drømme. På

listen nedenfor kan du se, om din boligorganisation

er med i den nye venteliste.

Fakta om Bolignøglen

Ligesom i dag vil beboere indenfor

egen boligafdeling, og dernæst beboere

indenfor egen boligorganisation have

fortrinsret til hovedparten af de ledige

boliger. Det kaldes beboerfortrinsret.

Med Bolignøglen bliver din beboerfortrinsret

udvidet, fordi en del af de ledige

boliger vil blive tilbudt beboere fra andre

boligorganisationer. En sådan ændring

af beboerfortrinsrett en kræver

både boligorganisationernes og kommunernes

godkendelse.

Bolignøglen giver

• boligsøgende én samlet indgang til ca. 40.000 almene familieboliger i hovedstadsregionen.

• beboerne nye muligheder for at fl ytte på tværs af boligorganisationer, når deres

boligbehov ændrer sig.

Bolignøglen afl øser ”Fællesventelisten – KAB” og ”Fællesventelisten – AKB”, men de

nuværende boligsøgende på de to lister bevarer deres plads i køen. De nye regler

om intern fl ytning vil også gælde for beboere, der allerede er opnoterede på den

interne venteliste.

Det koster 400 kr. at blive skrevet op på Bolignøglen som boligsøgende. Beboere i

boligorganisationer, der er med i Bolignøglen, kan blive skrevet op på tværs af

boligorganisationerne gennem den interne venteliste i egen boligorganisation. Det

koster 200 kr. inkl. moms årligt at blive skrevet op på den interne venteliste.

Bolignøglen omfatter ikke ungdoms- og ældreboliger, der udlejes efter særlige

kriterier.

Bolignøglen åbner for boligsøgende den 1. januar 2012 og for beboere i takt med

kommunernes godkendelse – læs mere på www.bolignøglen.dk

Kommunerne skal godkende

KAB har spurgt alle boligorganisationer,

om de vil være med i den nye fælles

venteliste Bolignøglen. Det har de fl este

boligorganisationer ønsket, som listen

viser.

Vi er i gang med en formel afk laring i

de enkelte kommuner, som skal give deres

tilsagn til, at vi ændrer på beboerfortrinsrett

en.

Ønsker du at gøre brug af de nye muligheder,

som Bolignøglen giver, skal du

skrives op på den interne venteliste i din

boligorganisation. Er du allerede skrevet

op, kan du efter afk laringen i den enkelte

kommune blot tilføje de nye boligafdelinger,

hvor du er interesseret i at søge

bolig. På www.Bolignøglen.dk kan du

følge med i, hvor langt afk laringen med

kommunerne er. Den enkelte boligorganisation

bliver tilgængelig på tværs, når

kommunen har sagt ja til ændringerne.

Kontakt KAB’s udlejningsområde,

hvis du har spørgsmål om den nye venteliste

og dine muligheder, på telefon

33 63 12 40 / udlejningen@kab-bolig.dk

Boligorganisationer, der deltager i Bolignøglen:

Ballerup Ejendomsselskab

Boligselskabet AKB, Albertslund

Boligselskabet AKB, Frederiksberg

Boligselskabet AKB, Herlev

Boligselskabet AKB, København

Boligselskabet AKB, Lyngby

Boligselskabet AKB, Rødovre

Boligselskabet AKB, Taastrup

Boligselskabet Friheden

Boligselskabet Sortemosen

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Fredensborg Boligselskab

Frederiksborg Boligselskab

Frederikssund Boligselskab

Furesø Boligselskab

Herlev Boligselskab

Gentofte Ejendomsselskab

Glostrup Ejendomsselskab

Hvidovre Boligselskab

Høje-Taastrup Boligselskab

Lyngby Boligselskab

Kender du KAB Selvbetjening?

Som beboer kan du betjene dig selv døgnet

rundt via KAB’s Selvbetjeningssystem. Her kan

du tilmelde dig og redigere dine søgekriterier,

hvis du er skrevet op på den interne venteliste.

Når kommunerne har godkendt udvidelsen af

beboerfortrinsretten, vil selvbetjeningssystemet

være opdateret, så du selv kan tilføje

dine nye boligønsker og gøre brug af den nye

mulighed for at søge bolig på tværs af alle

boligorganisationer.

www.kab-selvbetjening.dk

RKE

Roskilde Nord Boligselskab

Samvirkende Boligselskaber

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Sydkystens Boligselskab

Tårnby-Kastrup Boligselskab

Vallensbæk Boligselskab

Følgende boligorganisationer mangler ved

redaktionens slutning, men behandler

Bolignøglen før 10. december 2011:

Marienlyst Boligselskab

Egedal Boligselskab

Avedøre Boligselskab

Med bolignøglen følger en ændring af den

måde de ledige boliger fordeles til boligsøgende.

Det kræver godkendelse fra de

respektive kommuner. Ikke alle kommuner

har nået at behandle sagen, men forventes at

gøre det i begyndelsen af det nye år.

Beboeren • december 2011 3


Sjove stunts i Tåstrupgård

Det kulminerede i en energifyldt forestilling for et begejstret publikum, da 50 børn i Tåstrupgård

skulle vise, hvad de havde lært på cirkusskole i efterårsferien. Med fokus på gøgl, stunts

og akrobatik havde Cirkus Panik haft børnene i kyndig træning på initiativ fra boligafdelingens

kulturteam. Foto: Henrik Hansen.

Masser af liv under buen

med World Food Fair

500 smagende og smilende borgere fra København og

Frederiksberg var søndag d. 23. oktober til World Food Fair

under Bispeengbuen

Af Mille Holm, Områdesekretariatet - Liv i Lundtoftegade, mlm@kab-bolig.dk

World Food Fair var en endags madfestival,

hvor borgerne havde mulighed for

at smage mad af mange forskellige typer

og fra det meste af verden. Foreningen

Liv under Buen, som består af frivillige

fra boligafdelingen Lundtoftegade og tre

boligforeninger fra Frederiksberg, havde

inviteret ott e forskellige stande til at

byde på smagsprøver, opskrifter og inspiration

– alt sammen for at sætt e fokus

på området under Bispeengbuen, og de

muligheder der er i området.

Håb om permanent løsning

Foreningen Liv under Buen har eksisteret

i 15 år, men har nu ved hjælp af en

donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine

Mc-Kinney Møllers Fond til almene

Formaal i sensommeren og efteråret fået

Foto: Mille Holm.

4 Beboeren • december 2011

mulighed for at sætt e fokus på området

under Bispeengbuen. Dett e er sket med

en bred mangfoldighed af midlertidige

aktiviteter. Der har bl.a. været afh oldt

loppemarkeder, jazz- og gospelkoncerter,

udendørs biograf, zumba og galleri –

og altså World Food Fair.

Det er foreningens håb, at de midlertidige

aktiviteter vil åbne mulighed for at

arbejde på en mere permanent løsning

for området. På den måde kan borgere

fra Nørrebro og Frederiksberg blive ved

med at mødes, blive inspireret og lære

hinanden bedre at kende. Alt sammen

under en motorvejsbro i 2. sals højde, i

en overset lomme af København.

Du kan læse mere om foreningen og

se billeder fra arrangementerne på

www.facebook.com/liv.under.buen

Spørg KAB

Paraboler

Vi har fået en henvendelse fra en beboer,

der undrer sig over reglerne for paraboler

Spørgsmål

Jeg er netop fl ytt et ind i en ny bolig,

hvor jeg kan se, at der rundt omkring er

mange, der har sat paraboler op på deres

altaner. Der hvor jeg boede før, havde

jeg selv sat en parabol op ved døren

til min franske altan, men fi k af vide, at

det ikke var tilladt. Jeg er derfor i tvivl

om reglerne – må jeg, eller må jeg ikke

sætt e en parabol op udenfor min bopæl?

Svar

Som udgangspunkt har alle beboere ret

til at se de tv-kanaler, som de ønsker.

Hvis de kanaler, du gerne vil se, ikke er

en del af de pakker, som du kan tilmelde

dig, har du ret til at sætt e en parabol op.

Det er afdelingsmødet i afdelingen,

der beslutt er reglerne for at sætt e paraboler

op. I nogle boligafdelinger har

man for eksempel beslutt et, at man skal

bruge et bestemt beslag, når man skal

sætt e parabol op på altanen. Andre steder

skal parabolen stå inde på altanen.

Nogen steder ønsker beboerne ikke

paraboler på altanerne, men så skal afdelingen

anvise et andet sted, hvor parabolen

kan placeres, for eksempel oppe

på taget. Det er som regel dyrere at placere

en parabol på taget, men så længe

det er inden for et rimeligt beløb, kan af-

delingen forlange den placering. Det er

en skønssag fra gang til gang, hvor stort

det rimelige beløb kan være.

Du skal være opmærksom på, at du

skal sørge for at tage parabolen ned, når

du fl ytt er.

Du kan henvende dig på ejendomskontoret

og få at vide, hvilke regler, der

er i din nye boligafdeling, og hvordan

du skal søge om tilladelse til opsætning

af parabol.

Med venlig hilsen

Annemett e Lehmann Bøgh,

forretningsfører

I ’Spørg KAB’ kan du få svar på spørgsmål

om almene boliger. Alt efter om spørgsmålet

handler om husspektakler, råderet eller varmeforsyning,

har vi eksperter ved hånden og

vil sørge for, at de kommer med et fornuftigt

svar. Eneste krav er, at spørgsmålet ikke må

handle om personsager, for dem kan vi af

gode grunde ikke besvare off entligt.

Send dit spørgsmål via e-mail til

ms@kab-bolig.dk eller i brev til Kommunikationsområdet,

KAB, Vester Voldgade 17,

1552 København K. Mærk kuverten "Spørg

KAB". Du kan være anonym i bladet, men

dit navn skal være redaktionen bekendt.

Tilbud fra Det Kgl. Teater

KAB har indgået et samarbejde med Det Kgl. Teater, hvor

alle beboere i KAB-administrerede ejendomme samt medarbejdere

tilbydes særrabat på udvalgte forestillinger.

Du kan læse om forestillingerne på

www.kglteater.dk

Mågen

Skuespil i Skuespilhuset

Spilleperiode: 7. oktober – 13. januar

A: normalpris: 495 kr. – særpris: 396 kr.

B: normalpris: 395 kr. – særpris: 316 kr.

C: normalpris: 295 kr. – særpris: 236 kr.

Kældermennesket

Skuespil, Portscenen i Skuespilhuset

Spilleperiode: 2. december – 4. februar

Enhedspris: kr. 195 minus 10 % rabat =

175,50 kr.

Dans2Go

Ballet på Gl. Scene

Spilleperiode 29. februar – 24. marts

Enhedspris: kr. 150 minus 10 % rabat =

kr. 135

Billett er med rabat købes på følgende

måder:

www.kglteater.dk

Find forestillingen • Vælg spilledag •

Skriv i kampagnekode ’KAB’ i venstre

hjørne for at opnå særtilbuddet • Vælg:

giv mig de bedste pladser/vælg selv de

bedste pladser • Udfør betaling

eller

Billett erne bestilles direkte hos Det Kongelige

Teaters Billetcenter på tlf.: 33 69 69

69. Telefonerne er åbne mandag-lørdag

kl. 10-16 eller i Billetcentret, August

Bournonvilles Passage 1, 1055 København

K. Billetcentret er åbent mandag -

lørdag kl. 14-18. Husk at opgive koden

KAB’ for at opnå særtilbuddet.


Jul i opgangen

De bor dør om dør, men fejrer julen på vidt forskellige måder.

Tre naboer fra boligafdelingen Solbjerg Have på Frederiksberg fortæller

om deres juletraditioner og om, hvad julen betyder for dem

Af Annette Sadolin, asa@kab-bolig.dk

Jul i Solbjerg Have. Tre boliger, beboere i alle aldre og tre

vidt forskellige traditioner. Foto: Thomas Brolyng Steen.

Christmas pudding og midnatsmesse

For May Weber Nielsen er kirken det vigtigste ved julen.

Som katolik går hun altid i kirke juleaftensdag enten

om eftermiddagen eller til midnatsmesse.

”Det er jo det, julen handler om. For mig er det en

religiøs fest”, siger hun og udtalen afslører, at hun har

sine rødder på den anden side af Nordsøen. Hun

mødte sin danske mand i 1957, hvor han var på Købmandsskole

i England, de blev gift og efter nogle år i

England, fl ytt ede de i 1966 til Danmark. Familien blev

undervejs til fi re, og julen blev også udvidet: ”Vi har

altid fejret både dansk jul den 24. december og engelsk

jul den 25. december. Der var ofte mad nok til en

måned bagefter”, fortæller May, mens hun griner og

ryster på hovedet. Den danske jul bød på fl æskesteg

eller andesteg og den engelske på kalkunsteg. ”Vi har

også i England tradition for at spise Christmas pudding

og mince pies, men ingen af delene kan danskerne

lide”, siger hun. Til gengæld er det heller ikke alle

danske juletraditioner, der vandt indpas i Mays familie:

”Vi prøvede det med at danse om juletræet, men

det har ikke rigtig fanget”.

May lever et aktivt liv – underviser i engelsk på

FOF og er aktiv i boligområdet i både pensionistkaff eklubben,

madklubben og som suppleant i bestyrelsen

– og alle steder skal julen fejres. Det er hyggeligt, men

der er en ulempe, mener hun: ”Der er alt for meget

mad. Jeg har jo spist julemad fem gange inden, det bliver

juleaften!”.

Take off til sydens sol

Ib og Hanne Svendsen skal i år fejre jul på Tenerife.

De er pensionister og nyder, at de kan stikke af fra det

danske vintervejr. ”Det er fj erde gang, vi rejser sydpå

i julen. Vi har været på Gran Canaria et par gange, og

i år bliver det så Tenerife. Det er skønt”, siger Hanne,

der dog samtidig understreger, at de også holder af

julen, og inden afrejsen skal der julehygges i december.

Ib er med i boligafdelingens billardklub, hvor de

altid runder året af med en julefrokost, og begge deltager

i boligafdelingens årlige julebanko. ”Det er lidt

af et tilløbsstykke, kan du tro. Man skal være hurtig

for at få billett er”, fortæller Ib.

Tidligere blev julen fejret på Bornholm, hvor både Ib

og Hanne er vokset op, men efter deres forældre er

gået bort, er denne tradition ændret. Hanne husker tilbage

på de bornholmske juletraditioner: ”Jeg voksede

op midt i Almindingen. Min far var skovløber, og forholdet

til naturen var vigtigt. Vi lagde altid mad ud til

fuglene og rådyrene op til juletid. Og den 22. december

gik vi i skoven for at fælde juletræ. Det var min far

meget kritisk med, så det blev nøje udvalgt”. Også maden

var en smule anderledes end på fastlandet. Julemenuen

stod på klipfi sk og risengrød til middag foruden

den traditionelle fl æskesteg og and eller gås til

aften.

Netop minderne om alle de gode tider med familie

og venner er noget af det, Hanne i dag sætt er mest pris

på ved julen. Hun griner, da hun fortæller, at børnene

altid blev lagt tidligt i seng lillejuleaften: ”Vi troede jo,

at det handlede om gaver, men nej, det var fordi mor

vaskede og ferniserede alle gulvene. Da jeg så fl ytt ede

hjemmefra, skulle jeg også fernisere gulve den 23. december

– det var jeg jo opdraget med – men jeg fi k vist

købt en forkert fernis, for det var en evighed om at tørre.

Efter det synes jeg ikke, der var grund til at fortsætte

den tradition”.

Pyntekonkurrence og julegrød til nissen

Hos Bett ina Dalsgaard Nielsen og Morten Helveg Andersen

kunne der ligeså godt stå Familien Gyldenkål

på dørskiltet. Parret har tre børn, der sørger for godt

med liv i huset. Cathrine på 16 år, Mathias på 10 år og

Daniel på 6 år. Når juletræet skal pyntes, bliver det

delt på midten, og så går konkurrencen om at pynte

den fl ott este del i gang. Julesangene kan de ikke huske,

så de mikser simpelthen omkvædene, som de lyster,

og dansen om træet, ja – den griber altid om sig og ender

med, at familien løber rundt i hele opgangen. Et

hjem hvor familiehyggen er i højsædet.

”For mig er julen en undskyldning for at hygge lidt

mere og spise lidt mere slik. Når vi skal åbne pakker

juleaften, sidder vi alle sammen på gulvet omkring

træet, og der er gavepapir ud over det hele – vi lægger

vægt på bare at have det rigtig hyggeligt”, fortæller

Bett ina, der til daglig studerer til pædagog. Familien

har boet i Solbjerg Have i seks år. Det første år mått e

de lige ind for at spørge naboerne om, hvordan man

tilbereder en fl æskesteg. ”Siden har vi haft en tradition

om at mødes og få et glas vin med dem juleaften, når

børnene har pakket gaver op. De skal jo også lige høre,

hvad børnene har fået i gave”, fortæller Bett ina, der

glæder sig over, at det gode naboskab i dag har udviklet

sig til et nært venskab.

I familiens juletraditioner har også nissen og julemanden

deres plads: ”Vi har ikke et loft her, så vi stiller

en skål med grød ud på altanen, men nissen fi nder

den alligevel. Og så sørger vi for, at julemanden kan

fi nde vej med gaverne ved at pynte altanen med gran

og julelys, der blinker. Selv vores ældste datt er holder

fast i, at det er julemanden, der kommer med gaverne”,

griner Bett ina.

Parret er dog enige om et minus ved julen: ”Det kan

godt blive lige lovlig kommercielt”, siger Morten, og

Bett ina nikker: ”Børnenes forventninger til gaverne stiger

hele tiden. Jeg kunne godt ønske mig, at julen stadig

var lidt mere som lille-Pers jul”.

Grafi k: Colourbox.

Bettina og Morten

Ib og Hanne

May

Beboeren • december 2011 5


Så går den store skraldejagt

Undersøgelser viser, at danskerne i høj grad bliver påvirket af henkastet

affald – ikke mindst når det ligger lige uden for døren. Lundegården er

ingen undtagelse, men her besluttede man at gøre noget ved det

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bollig.dk

Det emmer af energi i Lundegårdens fælleshus. Det er

søndag den 23. oktober, og 75 beboere i (næsten) alle

aldre snakker, spiser morgenbrød og forbereder sig på

dagens fælles opgave: at rydde boligområdet for henkastet

aff ald. Men i begyndelsen mødte idéen modstand.

Servicemedarbejdernes opgave?

”Da vi først meldte ud, at vi ville arrangere en fælles

oprydningsdag, var der enkelte beboere, der ikke syntes,

det var en god idé,” husker Charlott e Kehlet, der er

driftsleder i Lundegården. Der kom en del kommentarer

om, at servicemedarbejderne da mått e klare det arbejde,

de fi k løn for. Men driftslederen havde klart

svar til den bemærkning. ”Jeg kunne kun sige, at hvis

beboerne ville være med til at tage en tørn i dag, så

kunne vores servicemedarbejdere måske få tid til at

gøre det, de får deres løn for,” smiler Charlott e.

Der bliver nemlig smidt aff ald i større og større

mængder – på gader, veje, skove, stier og altså også i

vores boligområder. Og skal servicemedarbejderne gå

og rydde op hver dag, er der andre vigtige opgaver,

der ikke nås.

Den gode spiral

Men ikke desto mindre er Lundegårdens servicemedarbejdere

også med denne søndag, og mange af de beboere,

der var lidt negative i starten, har meldt sig som

’opsamlere’.

Initiativtager til opsamlingsdagen er foreningen

’Hold Danmark rent’, der – som navnet antyder – arbejder

for at fj erne og forebygge henkastet aff ald. Projektleder

i foreningen, Susanne Brøgger, er denne søndag

med ude i Lundegården.

”Vi vil gerne medvirke til, at beboerne i danske boligområder

får lyst til at samle aff aldet i deres kvarter.

At kvarteret så at sige bliver ’selvrensende’, og der

startes en god spiral,” forklarer projektlederen, der har

Rebecca på fi re år deltager meget aktivt i oprydningen sammen

med sine søstre og forældre. ”Vi vil vise børnene et godt

eksempel – aff aldet breder sig jo mere og mere,” siger Rebeccas

mor, Christina Lohmann.

6 Beboeren • december 2011

medbragt handsker, veste, poser samt mad og drikke

til de aktive beboere.

”For jo mere aff ald, der ligger, jo lett ere er det at

komme til at smide noget.”

Dem på bænken

Rundt i Lundegården går børn, familier, enlige, ældre

(nogle med rollator) og beboere af begge køn ihærdigt

og samler aff ald. Men som nævnt er kun næsten alle

aldre repræsenteret. Én gruppe glimrer ved sit fravær

blandt de aktive beboere: de unge mellem 15-25 år.

Der sidder til gengæld en gruppe ved købmanden

og kigger interesseret på arbejdet.

”Vi burde nok være med ...,” erkender Armin, der er

16 år og gymnasieelev. ”Det er altså synd, de skal samle

andres aff ald op gratis,” mener han og tilføjer, at en

af grundene til det henkastede aff ald er, at der mangler

skraldespande i området. Selv smider han kun sjældent

aff ald og tror, det er grupper af unge fra andre

boligområder, der sviner. Hans jævnaldrene kammerat

Karoline kunne ikke drømme om at deltage i oprydningen.

”Det er for ulækkert,” forklarer hun enkelt.

Effektivt fællesskab

Ulækkert eller ej – i løbet af tre timer bliver skraldet taget

i Lundegården. Det er rigtigt mange cigaretskod,

Vidste du at

… 67 % af en gruppe adspurgte beboer oplever, der ligger

henkastet affald i deres boligområde?

… kun 13 % af beboerne siger, de selv kunne fi nde på at

smide affald i deres boligområde?

… 67 % af beboerne bliver vrede, når de ser henkastet affald i

deres boligområde?

… cigaretskod og tyggegummi udgør 64 % af det henkastede

affald?

… det koster ca. 10 kr. at fjerne et stykke tyggegummi?

(beregning foretaget af Københavns Kommune)

… det tager naturen op til 5 år at nedbryde et cigaretskod

eller et stykke tyggegummi?

Hold Danmark rent

Hold Danmark Rent er en nonprofi t organisation

og fi nansieres bl.a. af midler fra Dansk

Retursystem og Miljøministeriet. På deres

hjemmeside www.holddanmarkrent.dk kan

du læse meget mere om foreningen, der bl.a.

har praktiske værktøjskasser til skoleklasser,

boligafdelinger, virksomheder og meget mere.

Klar, parat…skrald. Beboerne har fået morgenkaff e og rundstykker, mens de fordelte dagens opgaver, og er nu klar til oprydning.

Fotos: Marianne Svolgaard.

chips poser og dåser, men også et tv, møbler og en cykel

blandt det indsamlede aff ald. I alt 286 kg. skrald.

De medvirkende beboere slutt er tilfredse af med fælles

frokost. Lundegården er ikke alene blevet støvsuget

for aff ald – beboerne har også haft en rigtig hyggelig

dag sammen.

Lundegården gentager succesen

Charlott e Kehlet synes, dagen har været en succes og

er meget tilfreds med resultatet. Driftslederen har foreslået

afdelingsbestyrelsen, at de fastsætt er en ”Lundegårdsdag”

hvor de mødes og samler aff ald. Så allerede

til foråret planlægger Lundegården at rydde og hygge

igen.

Servicemedarbejder Christian Bogh er frisk på at bruge en

søndag sammen med beboerne. ”Især efter weekenden ligger

der meget skidt rundt omkring. Jeg bruger et par timer om

ugen udelukkende på at samle henkastet aff ald.”


Nye badeværelser gav praktikplads

Ônder Ata var lige ved at opgive at få en praktikplads som murer

– men så skulle Tåstrupgård have renoveret badeværelser

Af Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Krisen kradser, byggebranchen lider, og

unge med håndværkerdrømme kan ikke

få foden indenfor på byggepladserne.

Ônder Ata fra Tåstrupgård var ikke alene

om at have problemer, da han efter

ophold på teknisk skole skulle have en

praktikplads som murer i 2009.

”Vi var omkring 15 på mit hold af murerlærlinge

på Glostrup Tekniske Skole,

der skulle i praktik. Nogle havde pladser

i forvejen, men vi var en del, der ikke

kunne få noget,” forklarer Ônder, som

jeg har sat stævne i en skurvogn midt i

det, der lige nu er en stor byggeplads i

Tåstrupgård.

Praktik på skolen

”Jeg ringede rundt og tog ud på byggepladser,

men uden held,” fortæller han.

Alternativet blev skolepraktik. Absolut

det næstbedste.

”Man lærer ikke så meget i skolepraktik.

Lærerne er der ikke hele tiden, og du

kommer til at mangle rigtig byggepladserfaring”.

Ônder var ikke vild med skolepraktikken

og var lige ved at opgive,

da han kom til at snakke med en aktivitetsmedarbejder

i Tåstrupgård og nævnte

sine problemer.

Lærling med hjerneaktivitet

I Tåstrupgård har man netop sat en ganske

omfatt ende renovering af badeværelserne

i gang. Fra 2011 frem til april

2014 vil boligafdelingen være en myldrende

arbejdsplads for både murere,

Nyt tilbud – abonnement på

Nu kan alle beboere og medarbejdere i KAB-Fællesskabet få

Politiken til særpris

Af Karin Peitersen, kbp@kab-bolig.dk

KAB har indgået en aftale med Politiken

om to abonnementstilbud til en

særlig pris. Avisen leveres enten hele

ugen eller kun fredag-lørdag-søndag.

Og avisen leveres helt ind gennem

brevsprækken på alle etager.

Udover nyhedsstoff et er der godt

med debat, indsigt og fordybelse i Politiken.

Der er blandt andet et fast fokus

på uddannelse om tirsdagen, en økonomisektion

hver onsdag, en fi lmsektion

hver torsdag, IBYEN sektionen om fredagen

– og sådan bliver det ved hen

over ugen. Hver dag, sit fokus. Har du

allerede et abonnement på Politiken, så

matcher Politiken naturligvis dett e tilbud,

også til dig.

Priser og abonnementer

Ônder Ata er på hjemmebane i Tåstrupgård,

hvor han nu er med til at lave nye badeværelser

til beboerne. Foto: Marianne Svolgaard.

tømrere og vvs-folk. Aktivitetsmedarbejderen

tager fat i murenes formand, Mads

Borre: Ville det ikke være en rigtig god

idé at ansætt e en lokal kendt lærling?

”Umiddelbart havde vi jo ikke brug

for det,” husker Mads Borre, der tilføjer,

at han dog sagtens kunne se en fordel i

at have en lokal beboer ansat. ”Jeg fi k

grønt lys af min chef i MT Højgaard og

tog Ônder ind til en snak. Jeg ville lige

se, om der var lidt hjerneaktivitet. Det er

der ikke altid,” smiler formanden. Men

da Ônder viste sig at være fornuftig nok,

og teknisk skole også kunne sige god for

ham, startede han i praktik i juni 2011.

Og det har vist sig at have sine fordele.

Brobygger

”Jeg kender alle her i området. Jeg mener

ALLE,” fortæller Ônder, der har boet

hele sit liv i Tåstrupgård. Han er godt

tilfreds med at arbejde så tæt på sin bopæl.

”Jeg kan gå hjem og spise frokost

hver dag,” smiler han. Og jeg kan også

forklare de andre unge, hvad vi laver

her på byggepladsen.”

Det sidste synes at have en vis forebyggende

eff ekt.

”Vi oplever næsten ikke noget hærværk

på byggepladsen,” kan Mads Borre

fortælle. ”Og Ônder har klart været

medvirkende til, at vi har et godt forhold

til de mange børn og unge herude.

Han kan snakke med alle.”

Ny lærling

Til august 2012 er Ônder udlært. Han er

ikke garanteret arbejde bagefter, men

formanden vil dog heller ikke udelukke

det.

”Han kan ikke få noget her i Tåstrupgård,

men MT Højgaard er jo en stor

virksomhed, så…..” formanden lader ordene

hænge lidt i luften.

”Men han har ikke ødelagt noget for

andre. Vi skal jo nok bruge en ny lærling,

når Ônder er færdig. Og det skal jo

helst være en her fra Tåstrupgård, for

det har jo vist sig at fungere godt.”

Politiken Plus

Med et abonnement på Politiken følger

også et Plusmedlemskab. Du modtager

et Pluskort, der giver dig – og resten af

din husstand – adgang til et væld af

gode tilbud. Få Plusrabat på blandt andet

spil, bøger, musik, fi lm, tøj, køkkenudstyr,

design til boligen, vin og meget

mere. Og går du efter oplevelser, er Politiken

Plus også rabat på foredrag, museer,

rejser, ferieboliger i udlandet, koncerter,

delebilsordning, teaterbillett er, café

og restaurantbesøg med mere.

Læs mere om Politiken Plus på

www.politiken.dk/plus

Sådan gør du:

Gå på www.politiken.dk/kab

KAB går ind i kamp kampen mpen en

mod ungdoms arbejdsløshed

I de kommende år vil den almene sektor blive

primus motor i en heftig byggeaktivitet. I

perioden 2011-2013 skal der alene med støtte

fra Landsbyggefonden renoveres almene

boliger for mere end 10 mia. kr.

Også i KAB-fællesskabet er der travlt. Derfor

arbejder KAB på at indgå frivillige praktikaftaler

med de byggevirksomheder, der skal stå

for renoveringer i boligafdelingerne eller

opføre nye boliger. Udover den konkrete

aftale i Tåstrupgård, har KAB indgået aftale

med Jönsson a/s om praktikpladser og

forventer at indgå fl ere.

Praktikaftalerne tager udgangspunkt i en

generel partnerskabsaftale, som BL har

indgået med Dansk Byggeri.

Fredag – søndag: 420 kr. pr.

kvartal (spar 40 % i forhold til

de normale kvartalspriser)

Mandag – søndag: 750 kr. pr.

kvartal (spar 47 % i forhold til

de normale kvartalspriser)

Forudsætninger for særprisen:

- betaling på kvartalsbasis

- tilmelding til BetalingsService

- feriestop er ikke muligt. Men

du kan altid forære dine ferieaviser

til andre.

Beboeren • december 2011 7


Tema: Bevægelse i byen

Kolde gys i måneskin

Har man først følt gyset og

det ’kick’ et vinterbad giver,

er man afhængig og trodser

gerne ethvert vejrlig for at

udleve sin lidenskab

Tekst og foto: Marianne Svolgaard, ms@kab-bolig.dk

Fuldmånen står lavt over horisonten, og

vinden er bidende kold, da en lille håndfuld

af medlemmerne i ’Badekompagniet

Sluseholmen’ mødes på Amager

Strand for at kaste sig i bølgerne en

mørk aften i oktober. Egentlig hører Badekompagniet

hjemme i Sluseholmen,

men da indvielsen af det lokale havnebad,

’Koralbadet’, er blevet udsat nogle

gange, er de glade vikinger henvist til at

lege turister på badesteder i andre dele

af byen.

Koralbadet

Sidst i 2011 vil havnebadet Koralbadet

være færdigbygget. Det kommer til at

ligge i ”svinget” af Teglholmshavnen ved

Teglværksløbet og Sluseløbet – tæt på

SAB’s boligafdeling Askholm. Du vil her

kunne boltre dig i tre forskellige bassiner

til svømning, motion, udspring og leg for

både børn og voksne.

Koralbadet vil være åbent i sommerhalvåret

og bemandet af livreddere – i

vintersæsonen er det kun medlemmerne

af Badekompagniet Sluseholmen,

der kan bruge det.

Udstyr

Vinterbadning kræver i modsætning til

mange andre sportsgrene et meget beskedent

udstyr: Vand og evt. badetøj.

Et stort håndklæde er bestemt også anvendeligt,

og er man et luksusdyr, er

sauna da dejligt, men ikke et must. Lone

Hylander, der bor på Sluseholmen medgiver

dog, at medlemmerne glæder sig

til, at Koralbadet åbner.

På vej til egne lokaler

”Vi var jo hurtigt ude, da vi blev bekendt

med planerne om et havnebad i

Sluseholmen,” fortæller Lone i mørket.

”Vi kontaktede Københavns Kommune,

der synes, en vinterbadeklub var en god

idé.” Badekompagniet får derfor både

eget omklædningslokale og sauna i det

kommende havnebad.

Den lille gruppe af medlemmer har nu

alle været en tur i Øresund og varmer

sig med en kop dampende te. Der bliver

grint og snakket. Ikke alle kender hinanden

lige godt, men i mørket er alle katt e

som bekendt grå. Tonen er åben, og alle

er en del af fællesskabet. Selv mener

Lone klart, hun kan mærke en forskel på

både humør og helbred, efter hun er begyndt

at vinterbade.

Blodet ruller

”For det første er det et ubeskriveligt

’kick’, du får, når du kommer op ad det

kolde vand og mærker blodet rulle i

kroppen. For det andet er det sociale liv,

der er forbundet med at være vinterbader,

helt fantastisk livsbekræftende – det

vil jeg ikke undvære”, siger Lone, nu

igen iført frakke og halstørklæde og tilføjer,

at der er dårlige dage, hvor hun

slæber sig ned til vandet, men vender

glad og frisk tilbage. Lone bader fortrinsvis

i weekenden, hvor hun har fri,

og enkelte aftner.

Prøv det

På spørgsmålet om, hvem der kan vinterbade,

svarer Lone kort: ”Stort set alle.

For at blive medlem af Badekompagniet

skal du dog være fyldt 18 år, og generelt

fraråder man hjertepatienter at udfordre

hjertet med det store kuldechok”. Den

inkarnerede vinterbader anbefaler, at er

man i tvivl, bør man kontakte sin læge.

”Jeg vil klart sige til folk, der overvejer

det, at de skal vove et øje og prøve det

kolde gys og dejlige oplevelser – man er

altid velkommen til en prøveaften her i

klubben”.

Artiklen er sidste del af en serie om bevægelse

i byen, Beboeren kører i 2011. De tre forrige

artikler har været fra StreetMekka, Dansk

Bjerg- og Klatreklub og skatebanen i Fælledparken.

Du kan fi nde tidligere udgaver af

Beboeren på www.kab-bolig.dk

Badekompagniet Sluseholmen

Badekompagniet Sluseholmen blev stiftet i

maj 2011 efter to års forarbejde som interesseforening.

Initiativet blev taget af en gruppe

badelystne, der mente at vinterbadning kunne

være med til at skabe liv og aktivitet i området

og knytte bånd mellem de forskellige bydele.

Det koster 200 kr. i indmeldelse og et gebyr

på 500 kr. pr. vinterbade sæson (oktoberapril).

Der kan indtil videre maximalt være 300

medlemmer i foreningen. Du bliver medlem

efter først til mølle princippet. Du kan se mere

om Badekompagniet og de praktiske forhold

på www.badekompagniet.com

Redaktion: Jesper Nygård (ansv.), Annette Sadolin, Karin Peitersen, Marianne Svolgaard. Layout: Susanne Grenaae. Redigering: Marianne Svolgaard. Tryk: Litotryk A/S.

Beboeren trykkes i 50.000 eksemplarer og uddeles til beboere og medarbejdere i de KAB-administrerede boligorganisationer, samarbejds partnere, kommuner, pressen med

fl ere. Alle er velkomne til hel eller delvis kopiering af artikler fra dette blad, hvis der angives kilde. Fotos og tegninger er beskyttet af ophavsretten. Beboeren fi ndes i PDF-format

på vores hjemmeside www.kab-bolig.dk under "Beboere" > "Publikationer". Næste nummer udkommer marts 2012.

More magazines by this user
Similar magazines