PDF 2 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

davifo.dk

PDF 2 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

mangler stadig meget, og korruption fortsætter med at være et komplekst nationalt problem. I løbet af de seneste fem år har fænomenet med at give og tage imod bestikkelse til gengæld for forfremmelser, magt og frikendelser fortsat”. Chien opfordrede til, at et af de vigtigste kriterier i udvælgelsen af opstilling til centralkomiteen, er deres vilje til at bekæmpe korruption. Der er store problemer med offentlige tilladelser, som skal fremmes ved bestikkelse, og jordhandler, hvor smarte partimedlemmer står bag at snyde almindelige borgere. Vedtagelser Foruden at høre over 27 rapporter vedtog man at udbygge ”Platform for national opbygning i overgangsperioden mod socialisme (suppleret, udviklet i 2011)", og blev enige om økonomiske funktioner i et socialistisk samfund: "En højt udviklet økonomi baseret på moderne produktivkræfter og passende, avancerede produktionsrelationer". Til ændringer af partivedtægter stemte kongressen om 13 forslag. Man vedtog to økonomiske planer: ”Socio-økonomisk udviklingsstrategi for 2011-20” samt ”Retningslinjer og opgaver for 2011-2015”. Den nyvalgte generalsekretær Nguyen Phú Trong sagde i sine afsluttende bemærkninger: "Jeg selv har, til en vis grad, ikke levet op til forventningerne, og jeg har bemærket de rapporter, vi har hørt, der påpeget vores svagheder i ledelsen, for partiets centrale udvalg, og jeg må også tage mit ansvar." Generalsekretæren sluttede med at sige, at "successen for den 11. nationale partikongres har skabt en stor kraft til opmuntring for partiet, folket og hæren til at overvinde alle vanskeligheder, udfordringer og at gribe nye muligheder i bestræbelserne hen imod målet om at gøre vores land en grundlæggende moderne orienteret industrialiseret nation i 2020.” 1 · 2011 Korruption i Vietnam Korruption har i mange år været et udbredt problem i Vietnam, og ifølge antikorruptionsorganisationen Transparency International sker der ingen bedring Af Morten Rasmussen Transparency International, en verdensomspændende organisation med hovedkvarter i Berlin offentliggør hvert år et CPI (Corruptions Perceptions Index), hvor alle lande bedømmes på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er den værst tænkelige situation og 10 den ideelle. I 2010 havde Vietnam et index på 2,7, samme værdi som året før. Det placerer Vietnam som nummer 116 ud af 178 lande. Sammenlignet med de nære naboer ligger Vietnam bedre end Laos, Cambodja og Filippinerne, men dårligere end Kina, Thailand og Malaysia. Listen toppes i øvrigt af Danmark(!), New Zealand og Singapore med 9,3 - i bunden ligger Somalia med 1,1. Til illustration af problemet på verdensplan kan det nævnes, at 63% af landene har et index lavere end 4. Korruption i Vietnam forekommer i mange sammenhænge. Lokale vietnamesere kan fortælle, at der altid har været kommunistiske partifunktionærer, villige til at gøre tjenester som at sørge for en gade bliver repareret, skaffe jobs, og hjælpe en nabos barn i gymnasiet. De gør det for en lille bestikkelse. Det har været et problem i mange år i syd, dels fordi der er mange flere penge i omløb, dels på grund af den kultur af korruption, der er efterladt af en række sydvietnamesiske regeringer. I en retssag i oktober blev en højtstående embedsmand idømt fængsel på livstid for at have modtaget bestikkelse på 262.000 dollar i forbindelse med et japansk finansieret vejprojekt i 2008, en skandale, der fik Japan til at suspendere al bistand til Vietnam i flere måneder. I en parallel retssag i Japan blev medlemmer af det japanske firmas ledelse dømt for at have udbetalt bestikkelse på 820.000 dollar. VietNam A J O U R Den japanske bistand blev genoptaget i 2009. Fra officiel vietnamesisk side hævdes det, at der faktisk sker fremskridt i bekæmpelse af korruptionen. I et interview i december har generalmajor og vicepolitidirektør Vu Hung Vuong kommenteret rapporten fra Transparency International. Han nævner blandt andet, at i løbet af de seneste fire år er 276 embedsmænd modtaget disciplinærstraffe for uansvarlighed og korruption, har 39 af dem er blevet retsforfulgt. I 2010 har politiet efterforsket 10.690 tilfælde af økonomisk relateret kriminalitet, heraf 238, der vedrørte korruption. Det kan diskuteres om tal som disse er specielt imponerende, og kampen mod korruption diskuteres også i Vietnam, også på den nyligt afholdte partikongres. Truong Tan Sang, Politbureauets næsthøjeste medlem, der forventes at blive præsident, fortalte de næsten 1.400 delegerede, at de skal slå ned på korruption og dårlig ledelse. Han sagde, at nogle ledende medlemmer af partiet "var dårlige eksempler i moral og livsstil." Også i den vietnamesiske Nationalforsamling diskuterede man i november en rapport fra regeringen om korruption, og flere repræsentanter var stærkt kritiske over for rapportens optimistiske konklusioner. Jordbesiddelse er et af de områder, der er hårdt ramt af korruption og magtmisbrug. Det sker ofte, at jord eksproprieres til priser under markedsværdien, og tilladelser til udnyttelse af jord er noget ,der kun kan opnås gennem langvarigt tovtrækkeri med bureaukratiet, men med penge under bordet kan processerne gå meget nemmere. En rapport udgivet af Verdensbanken, den danske og den svenske ambassade i Vietnam, fokuserer netop på korruption i forbindelse med jordbesiddelse. Rapporten blev offentliggjort ved en ceremoni i Hanoi i midten af januar. Side 7

More magazines by this user
Similar magazines