JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

d.a.b.dk

JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

18

NOVEMBER 2007

Behov for vejledning af myndigheder

Mange misforståelser hos det offentlige har kostet lange diskussioner

Myndighedernes kendskab til branchens forhold

har ofte været såre beskedent. Det har

jævnligt medført ørkesløse diskussioner på

et spinkelt grundlag.

Det har stillet store krav til bestyrelsens medlemmer

og foreningens medarbejdere at forklare

myndighederne tingenes rette sammenhæng.

En række eksempler illustrerer

den indsats, der har måttet gøres – og som

til alt held tit er resulteret i større forståelse

for branchen.

Gennem årene har det ikke været, som det

var i starten. Da var myndighederne overhovedet

ikke interesseret i spilleautomater. Det

krævede hverken næringsbrev eller andet at

gå ind i denne branche. Skattevæsenet og senere

toldvæsenet – efter at omsen og momsen

– var indført, opfattede snart spilleautomater

som en indtægtskilde.

Jernbanegade 14

6000 Kolding

tlf. 70 10 78 79

sydbank.dk

Det var i 1964, DAB første gang noterede,

at visse politikredse var begyndt at opkræve

afgifter. To år senere anmoder finansministeriet

alle politikredse om at indberette antallet

af opstillede spilleautomater. Hensigten var

klar for branchen.

Uenige toldere

Den manglende indsigt i branchen kom bl.a.

til udtryk i 1980. Brancheforeningen måtte

henvende sig til daværende skatte- og afgiftsminister

Karl Hjortnæs (S) for at besvære sig

over, at landets toldkontorer så vidt forskelligt

på den regnskabsmæssige behandling af

spillemærker.

I 1982 blev branchen meldt til Monopoltilsynet,

fordi BP Gastronomi havde indgivet

en klage over, at DAB-medlemmerne indgik

20-årige kontrakter med steder, hvor der

skulle opstilles spilleautomater. Det blev omtalt

som stavnsbåndets genindførelse. Sagen

blev, så vidt det har kunnet spores, henlagt.

I 1984 var det et cafeteria i København, der

kom i besiddelse af en alkoholbevilling. Men

den var gjort betinget af, at der ikke blev opstillet

spilleautomater i cafeteriet. Betingelsen

var stillet uden lovhjemmel, så DAB måtte

gå til det daværende Landsbevillingsnævn

med en klage.

Samme misforståelse hos myndighederne

dukkede op flere år senere. Horsens har så

sent som i 2006 givet alkoholbevillinger,

hvori det er nævnt, at de ikke kan bruges

som baggrund for opstilling af spilleautomater.

Det samme har været tilfældet i København.

Politimester vejledt

I dag sorterer branchen under skatteministeren.

Tidligere var det justitsministeren.

I 1985 godkendte justitsministeren, at ikke

alene Dantest (nu Force Technology), men

også Jydsk Teknologisk Institut (nu Teknologisk

Institut) var bemyndiget til at foretage

den afprøvning og godkendelse af spilleautomaterne,

som myndighederne krævede – og

fortsat kræver.

Politimesteren i Varde måtte i 1988 have en

venlig vejledning fra foreningens advokat

Jeanette Oppenheim om forskellen på spilleautomater

og rene morskabsautomater.

Siden 1999, da den nu gældende lov trådte

i kraft, har branchen været udsat for færre

misforståelser fra myndighedernes side.

Spillemyndighedens chef, Frantz Howitz, og

hans midlertidige forgænger i det nye embede,

Søren V. Christensen, har stor indsigt

i branchen og har vist dens medlemmer stor

forståelse.

Værre har det gennem årene set ud med kommunerne.

Både de nuværende, storkommunerne

fra 1970 og de små landkommuner,

vi havde indtil 1970. De udsatte branchens

udøvere for en voldsom forskelsbehandling.

Det kom især til udtryk i den afgiftspolitik,

de førte, og som vekslede meget fra kommune

til kommune.

Kommunernes rolle i dag

Spillemyndigheden udsteder i dag tilladelser

til opstilling af spilleautomater – men først

efter at have hørt den pågældende kommune.

Kommunen kan gøre indsigelse, men den

endelige afgørelse er Spillemyndighedens.

Flere og flere kommuner har vedtaget lokal-

og kommuneplaner, som regulerer områder

hvor man ønsker spilleautomater. Såfremt

en kommune har sådanne planer, er Spillemyndigheden

tilbageholden med at give

tilladelser.

Gennem årene har brancheforeningen adskillige

gange taget initiativ til orienteringsmøder

med både told- og skattefolk samt politifolk.

Det har altid ført til større forståelse

og efterhånden også respekt for branchen. I

dag opfattes den formentlig og forhåbentlig

på linje med alle andre brancher. Det fik den

i det mindste skatteminister Kristian Jensens

ord for, da John Brochstedt og Gunnar

Sørensen holdt møde med ministeren

august i fjor.

I dag er der udstedt tilladelse til opstilling

af ca. 26.000 spilleautomater på ca. 3.800

steder.

More magazines by this user
Similar magazines