SØ DIV 57

www3.hjv.dk

SØ DIV 57

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

FRIGIVET TIL INTERNETTET

DIVISION

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE

DIV/HVF

FRIGIVET TIL INTERNETTET

02 FEB 2012

1. OPGAVE: At deltage i løsning af hjemmeværnsflotillens opgaver jf. MHD

direktiv, herunder:

Hovedopgaver:

Gennemførelse af enhedsuddannelse

Gennemførelse af øvelsesvirksomhed

Opretholdelse af materielmæssigt beredskab

Opretholdelse af indsættelsesberedskab

Efter ordre indsættelse af fartøj og/eller personer i opgaver jf.

SOK BST 277-1 for Marinehjemmeværnets Operative

Anvendelse.

Rapportering af mængdedata, herunder oplysning om alle

sejladser.

Øvrige opgaver:

Koordinere og fremme opgaveløsningen indenfor eget

opgaveområde med andre hjemmeværnsflotiller i MHV.

Udvikle, fastholde og fordele ”best practice” indenfor egen

flotille.

Sikre divisionens deltagelse i fagspecifikke møder, som

f.eks. fartøjsførertræf.

2. TILHØRSFORHOLD: Indgår i HVF jf. MHD opstillingsdirektiv.

3. OPSTILLING: Opstilling af min. tre fuldt operative, uddannede og sejlklare

besætninger.

4. BEMÆRKNINGER: Yderligere besætninger kan opstilles jf. MHD opstillingsdirektiv.

HVF 126 og 132 håndteres i opstillingsmæssig sammenhæng

som en normal Sø division.

ENHEDSTYPE

0E-Objekt:

DIV

Materielstykliste Under udarbejdelse.

1


HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

FUNKTIONER

FRIGIVET TIL INTERNETTET

Fartøjsfører FARF (LT)

Næstkommanderende NK (SG)

Navigatør NAV (KP)

Bådsmand BÅDSMD (MG)

1. Motorpasser MOPA (MG)

2. Motorpasser MOPA (MG)

1. Kommunikationsgast KOMGA (MG)

2. Kommunikationsgast KOMGA (MG)

Letmaskingeværskytte LMGSK (MG)

Letmaskingeværskytte LMGSK (MG)

Sygdomsbehandler SYBH (MG)

Hovmester HOVM (MG)

Dæksgast DKGA (MG)

Dæksgast DKGA (MG)

Dæksgast DKGA (MG)

Uddannelsesgast 1 UDDGA (MG)

Uddannelsesgast 2 UDDGA (MG)

Uddannelsesgast 3 UDDGA (MG)

Uddannelsesgast 4 UDDGA (MG)

FRIGIVET TIL INTERNETTET

02 FEB 2012

1 Uddannelsesstilling, valgfri. Bemandes med personel under uddannelse/personel, der ikke kan indgå i løsning af det

fulde spektrum af DIV opgaver. Afhængig af uddannelses- og erfarings niveau kan dette personel, efter HVF

bestemmelse, indgå i løsning af opgaver i DIV regi. Personellet er ikke dimensionerende for DIV materieltildeling

mv. dvs. tæller ikke med i kravet om 70% bemanding af DIV besætninger for at udløse materielnormering mv.

2 Se note 1

3 Se note 1

4 Se note 1.

2

More magazines by this user
Similar magazines