Gravid På Tværs

regionh.dk

Gravid På Tværs

INVITATION

til Seminar

- om faglige balancegange og afvejninger i indsatsen til

gravide kvinder med stofproblemer

De fleste professionelle drømmer om at kunne hjælpe

den gravide kvinde med stofproblematikker

nænsomt.

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer

mange vanskelige afvejninger og balanceringer

mellem forskellige fordele og ulemper.

Hvornår krænker vi, hvornår presser vi

med uheldige konsekvenser til følge?

Kom og deltag i en hel dag fyldt med den

sidste nye viden og inspiration fra de bedste

fagfolk fra Norge og Danmark

Torsdag den 26. maj 2011 kl. 9.00-15.30, DGI-byen

Tietgensgade 65, 1704 København V


GravidTværs

KABS FamilieVinklen og Socialt Udviklingscenter SUS er initiativtagere

til GravidTværs - et fagligt netværk etableret i

Storkøbenhavn. Netværket har fokus på indsatsen til gravide

kvinder med stofproblematikker. GravidTværs er finansieret

af satspuljemidler i 2009 -2011.

Netværket har arbejdet med balancen mellem fokus på mor

og barn, forældrekompetence-undersøgelser, samvær mellem

de biologiske forældre og deres anbragte barn, kvindens

position i det tværfaglige samarbejde, hendes retssikkerhed,

samt hvilken kommunikation, hun oplever som brugbar.

Deltagerne i netværket kommer fra en bred række af offentlige

og private indsatssteder samt fra kommunernes forskellige

forvaltninger.

GravidTværs har endvidere tilknyttet et parallelt fokusgruppenetværk

af kvinder, som har egne erfaringer med stofproblematikker,

graviditet og tilknytning til behandlingssystemet.

Fokusgruppenetværkets opgave er løbende at udfordre

det faglige netværk med temaer og spørgsmål med udgangspunkt

i et brugerperspektiv.

Pris

Det koster 200,- kr. at deltage

Dato og sted

Seminaret afholdes torsdag den 26. maj, kl. 9.00-15.30

DGI-byen

Tietgensgade 65

1704 København V


Program

9.00-10.00 Ankomst og morgenmad

10.00-10.15 Velkomst v/ Louise Østergaard & Mia Heick

Familievinklen og Jesper Henriksen & Birgitte B. Brasch,

Socialt Udviklingscenter SUS.

10.15-12.15 De norske balancer og afvejninger i arbejdet med gravide

kvinder med stofproblematikker v/ Frid A. Hansen,

terapeut, chefpsykolog og fagchef på behandlings- og

kompetencecentret. Borgestadklinikken, Norge. En af

Norges foregangskvinder, når det gælder inddragelse af

et familieperspektiv i rusmiddelbehandling. I oplægget

vil Frid komme ind på temaer som tvangstilbageholdelse,

anvendelse af tilknytningsfremmende tilgange

før og efter fødsel, samt inddragelse af far.

12.15-13.15 Frokost

Nationale retningslinjer i Norge for gravide i lægemiddelassisteret

rehabilitering (LAR) v/ Gabrielle Welle-

Strand, seniorrådgiver, Helsedirektoratet i Norge.

Gabrielle kommer ind på forskningen bag de norske

retningslinjer og anbefalinger, som hun er medforfatter

af. Samt på hvordan de i Norge har I fundet

vej i den svære debat frem til fælles anbefalinger.

13.15-15.30 Workshoprunde I og II (uddybes på de næste sider)

15.40-16.10 Frid og Gabriella svarer på spørgsmål

16.10-16.30 Perspektiverende bemærkninger v/ Helle Petersen, afd.

læge, Tilsyn, Sundhedsstyrelsen og Camilla Bugge, faglig

koordinator, udsatteenheden, Servicestyrelsen

16.30 Tak for i dag


Program for workshops om eftermiddagen

13.15-14.15 Workshoprunde l

14.15-14.30 Pause

14.30-15.30 Workshoprunde ll

Du kan deltage i to ud af fire workshops

Workshop 1

Workshop 1

Sundhedsfaglige anbefalinger fra Familieambulatoriet Hvidovre og de

afvejninger og erfaringer, der ligger bag.

Familieambulatoriet har igennem mange år haft erfaringer med at afveje

fordele og ulemper vedr. nedtrapning henholdsvis stabilisering af

kvindens medicinske behandling, fordele og ulemper ved amning, når

mor er på medicin, og hvordan sårbarhed hos barnet som følge af eksponering

fra rusmidler skal vurderes og undersøges. At foretage en helhedsvurdering

af de mange faktorer der er i spil, er en kompliceret proces.

Børnelæge Tina Messell fra Familieambulatoriet vil tage os med

ind i den forskning og erfaring, som ligger bag de gældende anbefalinger

fra Familieambulatorie-modellen i dag om den bedste behandling

til kvinden og til barnet.


Workshop 2

Hvad betyder relationen mellem biologiske forældre og

anbragte børn psykologisk og udviklingsmæssigt og hvordan

kan vi professionelt støtte op omkring denne?

Inger Thorman, psykolog på Skodsborg Behandlings- og

Observationshjem og Birgitte Helmsted leder af Familieprojektet

og børnesagkyndig i BU-udvalg, diskuterer betydningen

af samvær mellem de biologiske forældre og det

anbragte barn. De kommer, fra to forskellige erfaringspositioner,

ind på spørgsmål om, hvordan man afvejer hensyn

til barnets ressourcer, behov for at kende sit biologiske

ophav og hensyn til institution og til plejefamilie. De giver

anbefalinger til, hvordan man kan hjælpe mor og far med

at være i kontakt med deres anbragte barn og til, hvordan

plejefamilien rustes til at få dannet en bæredygtig relation

til de biologiske forældre.


Workshop 3

Uenighed blandt professionelle. Kan ”djævlens advokat”

udfordre diskursen om, at enighed altid er det

bedste mål at gå efter?

Morten Ejrnæs, sociolog/Aalborg Universitet og Nanna

Gotfredsen, jurist /Gadejuristen er på hver deres måde

interesserede i den positive energi, der ligger i at tydeliggøre

uenigheden mellem professionelle. Holdningsforskelle

baseret på forskellig etik og moral er for Morten

Ejrnæs et grundvilkår i socialt arbejde og altså en uomgængelig

og lærerig del af professionelt samarbejde.

Nanna Gotfredsen er optaget af den behandlingsskade,

som borgere med få ressourcer påføres, når deres retssikkerhed

trædes under fode. Selvom alle gør deres bedste

ud fra de givne vilkår, har vi alle brug for potentialet,

der kan være i at få nuanceret uenighed fx i en klagesag.


Workshop 4

Far - en overset barriere eller ressource? Inddragelse af

fædreperspektiver i arbejdet med gravide kvinder med

stofproblematik.

Sygeplejerske Tina Macintyre og projektleder Steen Jakobsen

fra Familie- og Gravide Enheden, Behandlingscenter

Odense vil fortælle om deres erfaringer med at sætte barnefar

mere i fokus og inddrage ham i kvindens behandling.

Dette har givet overraskende gode resultater også for

kvindens behandling.

Antropolog Kathrine Louise Bro Ludvidsen forsker i brugeres

oplevelse af stofbehandling. Hun vil, ud fra interviews

med barnefædre med og uden egen rusmiddelproblematik,

komme ind på hvordan faderen oplever sin egen rolle i graviditetsforløbet.


Hvilke biologiske, psykologiske, juridiske og sociale

faktorer tillægger vi betydning i den samlede vurdering

af, hvad der er den rette indsats til mor og barn?

Tilmelding

Tilmelding senest torsdag den 12. maj 2011.

Deltagelse koster 200 kr.

Afvejninger og balancegange møder vi i spørgsmål om

nedtrapning, amning, sårbarhed hos børnene som følge

af rusmiddeleksponering, inddragelse af far, forældrekompetence-undersøgelser,

jura og samvær mellem

biologiske forældre og anbragte børn.

Tilmeld dig via www.sus.dk eller på e-mail til

bej@sus.dk.

Vi skal have følgende oplysninger, når du

tilmelder dig:

Dit navn og din titel

Din mailadresse

Arbejdsstedets navn

Arbejdsstedets adresse, postnummer og by

Arbejdsstedets telefonnummer

EAN nr. (SKAL opgives ved offentlig

arbejdsgiver)

Faktura fremsendes efter tilmelding

Spørgsmål vedrørende seminaret kan rettes til

Louise Østergaard, KABS, Louise.Ostergaard@glostrup.dk

eller Jesper Henriksen, Socialt Udviklingscenter SUS,

jeh@sus.dk

More magazines by this user
Similar magazines