Indholdsfortegnelse

www2.dmu.dk

Indholdsfortegnelse

LFHQVQ¡JOH

Når OML-Multi leveres til en navngiven bruger (firma), sker det på en CD fremstillet specielt til

pågældende bruger/firma. Når programmet installeres, installeres der samtidig en licensnøgle, der

indeholder brugerens/firmaet navn.

Den oprindelige CD skal opbevares omhyggeligt, fordi den indeholder licensnøglen, som skal bruges ved

fremtidige opgraderinger af programmet.

Der er kun behov for at installere licensnøglen separat, hvis man har foretaget en opgradering af

programmet. I så fald gøres det således:

Indsæt der originale CD med OML-programmet

Vælg 6WDUW ¡U

Brug knappen *HQQHPVH for at komme hen til mappen /LFHQVH

Find frem til programmet 20/ 0XOWL /LFHQV og tryk OK for at køre programmet.

Hvis man på denne måde har installeret licensnøglen separat, bør man ved en eventuel senere

afinstallering starte med at afinstallere 20/ 0XOWL /LFHQV (se detaljer om afinstallering).

Se også Edb-mæssige tips - oversigt

'HWDOMHU RP DILQVWDOOHULQJ DI 20/ 0XOWL

Nedenstående oplysninger er ikke relevante ved en standardmæssig installation af OML-Multi fra original-

CDen.

De er kun relevante, hvis man har brugt programmet "20/ 0XOWL /LFHQV" - det sker typisk i forbindelse

med opgradering.

7LS RP DILQVWDOOHULQJ

Hvis man har installeret OML-Multi og efterfølgende installeret licensnøglen med programmet 20/

0XOWL /LFHQV bør man vide følgende om afinstallering:

OML-programmet vil kun blive afinstalleret komplet, hvis man afinstallerer L PRGVDW U NNHI¡OJH DI

LQVWDOODWLRQHQ.

Altså skal man ved afinstallering:

1. Afinstallere 20/ 0XOWL /LFHQV

2. Afinstallere 20/ 0XOWL

Hvis man ikke har fulgt denne rækkefølge kan man rette op på problemet ved at installere OML-Multi

påny, og derpå afinstallere programmet.

Se også: Licensnøgle

3') IRUPDW

For at kunne åbne en fil i PDF format (Adobe Portable Document Format) kræves det, at du har

programmet Acrobat installeret.

Acrobat kan installeres fra OML Cd'en, hvor installationsprogrammet ligger i mappen Acrobat som filen

ar500enu.exe.

Installation sker ved at dobbeltklikke på filnavnet ar500enu.exe

7LS RP EUXJHUGDQQHGH ILOHU

Det er vigtigt at brugerdannede filer ikke i slutningen af filen indeholder specialtegn.

Nogle editorer (f.eks. DOS-programmet Personal Editor) afsætter altid et tegn i slutningen af filen, hvilket

kan udløse fejl.

3UREOHPHU

,QGUDSSRUWHULQJ DI SUREOHPHU

Hvis du støder på fejl under afvikling af programmet, kan du søge hjælp via DMU’s WWW-server på

adressen, KWWS ZZZ RPO GPX GN. Her vil blive oprettet en liste over indrapporterede problemer, så snart

46

More magazines by this user
Similar magazines