opslag 5 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

davifo.dk

opslag 5 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

Nam

A JJ O U R

Dansk Vietnamesisk Forening · Nr · Nr 2 2 · 2 · 2 kvt kvt · 2013 · 2013 · 38 · 38 årgang

En alliance mod fattigdom i i Mekong

· Khmerer · Khmerer får får hjælp til til selvhjælp · ·

Vietnam forførte københavnerne

· · Fristelser for alle sanser på på Kulturdag 2013 · ·Den asiatiske mur

· Et kulturmøde · At bryde den gennem asiatiske kampsport mur · ·

Kulturmøde gennem kampsport

General Võ Võ Nguyên Giáp


Nam

A J O U R

Redaktion:

Inger V. Johansen

Morten Rasmussen, Ingeborg Rasmussen,

Jonas Andersen (ansv.)

Oversættere:

Toney Landegent, Heidi Senderowitz,

Majbrit Sunesen

Grafisk tilrettelæggelse:

nisjensen.dk

Redaktionen er afsluttet 2. juni

Deadline nr. 2, 2013: 1. september

Dansk Vietnamesisk Forening

Lærdalsgade 7,

2300 København S

Kontortid:

Kontortid torsdage kl. 16-18, og efter aftale

Tlf. tid hverdage kl. 9-19.00: 38 86 07 01

ellers telefonsvarer der aflyttes dagligt

www.davifo.dk

Foreningens formål

er at befordre samarbejde

og forståelse mellem Danmark

og Vietnam og fremme venskabet

mellem danskere og vietnamesere.

1 årigt prøvemedlemskab: 125 kr.

Derefter årligt 215 kr. inkl. blad

160 kr. for unge under uddannelse,

pensionister og andre ubemidlede.

Yderligere medlemmer

af samme husstand: 60 kr. hver

600 kr. for organisationer.

Abonnement uden medlemsskab:

110 kr. årligt

Giro: Reg. nr. 1551 konto 229-18 00

Foreningens formand:

Jørgen Prag: tlf. 86 60 06 20

Forslag til foredrag og andre aktiviteter

modtages gerne

Annoncepriser: 5 kr pr spalte mm

bagsiden og side 3, 5 & 7: +1 kr,

fast indrykning: -1 kr

Tryk: Christensen Grafisk

Oplag: 750

ISSN · 1902-4428

Vestergade 16, 2. 1456 København K

Tlf. 32 96 56 36 Fax 32 96 56 37

E-mail: danviet@danviet.dk

INDHOLD

At bryde den asiatiske mur ____________________________________________ 3

En alliance mod fattigdom i Mekong-deltaet ____________________________ 5

Alexandra Kruse i Ph.d.-forsvar ________________________________________ 7

Nyt fra Hospitalsindsamlingen: Nyt anæstesiapparat _____________________ 7

Genbesøg hos lille Ka Guong __________________________________________ 8

DVF er nu i CISU’s bestyrelse __________________________________________ 8

Velgørende organisation efterlyser partnere ____________________________ 9

Vietnam Kulturdag _________________________________________________ 11

Referat af generalforsamling og regnskab for DVF ______________________ 14

Agent Orange & Monsanto ___________________________________________ 19

Sydende supper og krøllede nudler. Restaurantanmeldelse ______________ 20

Stegt guldbar i tomatsauce. Madopskrift _______________________________ 21

Vietnam Ajour i farver _______________________________________________ 22

Kort nyt ___________________________________________________________ 22

Støt provinshospitalet i Bao Loc

Send dit bidrag til Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam

Giro (1551) 7 00 84 30

Side 2 2 · 2013

A J O U R


interkulturel kommunikation

intensive sprogkurser

tolkning

oversættelse

specialrejser


En måneds journalistisk ophold i Vietnam

blev også til et møde med vietnamesisk kampsportkultur

At bryde den asiatiske mur

Tekst & foto: Jakob Skouboe

Journalist, dagbladet Børsen

Jeg kommer aldrig til at gå i ét med dem –

vietnameserne. Jeg er hvid, 25 cm højere

end de fleste i landet og på alle måder –

kulturelt, fysisk og mentalt – anderledes end dem.

Så mit udgangspunkt var håbløst, men ikke desto

mindre var det min klare ambition at komme

tættere på dette lands fantastiske folkefærd, ved

at levere noget af mig selv, da jeg tilbragte en

måned i Vietnam.

Jeg var udpeget af min arbejdsplads, dagbladet

Børsen, til at gennemføre en reportagerejse

i landet. Min opgave var at interviewe striber af

danske erhvervsfolk, der havde forsøgt at opbygge

en virksomhed i landet, for at jagte dette

store, kommende vækstmarked.

Jeg var den første i en serie, hvor avisen over et

år ville gennemtrawle 10 vækstlande i den største

journalistiske satsning i avisens historie. Her blev

Vietnam udpeget til at være det første land.

Men allerede hjemmefra kunne jeg se farerne.

At være en udsendt vestlig journalist i Vietnam

med den mission at hente danske erfaringer hjem,

rummer en vis risiko for, at jeg kunne risikere

2013

2 ·

at ende med kun at omgive mig med vestligt

orienterede i en asiatisk kultur, som det kræver

lang tid og mange kræfter at trænge ind på. Og

jeg havde kun en måned.

Jeg frygtede hjemmefra, at jeg ville komme

til at leve en expat (udlandsdansker) tilværelse på

et dyrt hotel fjernt fra den almindelige vietnameser.

At jeg ville komme til at opleve Vietnam på

distancen. Vietnam er et ekstremt fattigt land, så

selv for en dansker med en jævn indtægt er man

milevidt fra de lokale.

Kampkunst som indgangsvinkel

Så da det blev besluttet, at jeg skulle til Vietnam,

besluttede jeg at bruge det, at jeg har dyrket

asiatisk kampkunst i en del år og bærer en shodan

(sort bælte) i både japansk karate samt okinawansk

shorin ruy karate. Jeg ville med andre ord

bruge min viden og lidenskab for kampkunst til at

skabe kontakter med vietnamesere. Det lykkedes.

Som sagt er min baggrund i karate.

Vietnameserne har til gengæld en stolt tradition

i en stilart, der hedder Vovinam, som er en rendyrket

vietnamesisk stilart, udviklet på baggrund

af blandt andet kung-fu.

Vovinam er udviklet i Vietnam i forrige århundrede,

så det er en ung stilart. Vovinam er

A J O U R

udviklet blandt andet med det formål at gøre

vietnameserne i stand til at slås. Noget de desværre

fik rigeligt brug for med krige mod Kina,

Japan, Frankrig og USA inden for det samme

århundrede.

Saigons heksekedel

Jeg ankom til Ho Chi Minh City, Vietnams kommercielle

hovedstad mod syd, en fredag i midten

af september 2012. Med mig havde jeg et tætpakket

program for interviews, som skulle begynde

mandag morgen. Derfor var det tiltrængt med

en weekend til at falde til i denne heksekedel af

en storby. Varmen er tæt, trafikken er et mareridt,

sproget et ukendt land for mig, og alt i alt stod

jeg over for en mur af det ukendte, som kunne

betyde, at dette ville blive en ensom måned.

Vietnam er på mange måder et lukket land. De

færreste taler godt engelsk, landet er topstyret

kommunistisk, økonomien er hård i landet, og

befolkningen har ikke mange penge, hvilket

betyder, at langt de fleste aldrig har sat deres

ben uden for landet.

Jeg havde hjemmefra forsøgt at finde en

kampsportsklub, jeg kunne mødes med – uden

held. Jeg kendte ikke byen og kunne derfor ikke

navigere i den fra et kort hjemmefra, for alle

Side 3


hjemmesider for disse klubber er på vietnamesisk.

Derfor gik jeg på nettet fra mit hotel og søgte

på Google Maps efter ”Vovinam” i nærheden. Det

gav en del hits. Jeg fandt derefter en af klubberne

på Facebook og skrev til dem. På engelsk i håb om,

at en her kunne svare. Vietnamesernes engelskkundskaber

er beskedne. Det var altså et sats.

Men efter mindre end et døgn var der svar. Jeg

var velkommen. Træningen var tirsdag, torsdag

og lørdag – tre timer hver gang. Hvis jeg altså ville

deltage i begynder samt træning for øvede i én

køre. Det ville jeg gerne.

Arbejde om dagen, kampsport om aftenen

Herfra tog det fart. Jeg havde lange arbejdsdage

for avisen, men allerede tirsdag mødte jeg op i

Hoa Lu Stadium midt i District 1 i Saigon.

Herfra begyndte en rejse. Alene min entré

i klubben, der trænede på et gammelt, slidt

atletikstadion, vakte opsigt. Jeg var den første

europæer, der trænede der, og alle stoppede op

og skulle se mig an. I et hjørne fandt jeg omkring

30 vietnamesere iklædt blå gier, kampsportsdragte,

der er særegen for Vovinam.

Den, jeg havde kontaktet på Facebook, lyste

op i et smil og kom mig i møde, og herfra åbnede

Vovinam-klubben på Hoa Lu sig for mig som en

teaterscene. Jeg var iklædt hvid gi, respektfuldt

med hvidt bælte, den laveste grad man kan få,

for at vise, at jeg kommer for at lære.

Jeg blev kort introduceret af ham, og træningen

gik i gang. Varmen var kvælende og

fugtigheden tung, og jeg prøvede at følge med.

Efter en time kom en ung mand, iklædt

gult bælte, Vovinams svar på karatens sorte, og

spurgte, på engelsk, om han skulle træne mig.

Det sagde jeg straks ja til.

Lao Hac Bac Tinh, kaldet Trung, bliver min

lærer i Vovinam i de næste to intense uger. Det

bliver lange dage med masser af arbejde i dagtimerne

med interviews med danske virksomheder

som Semco, Maersk og lignende og masser af

træning og en fantastisk kontakt til mine nye

træningskammerater i de varme aftener.

På intet tidspunkt forstår jeg et ord af, hvad

der bliver sagt under træningen, men jeg følger

med. Efter endt træning begynder jeg at blive

inviteret ud til kaffe.

Flere af de unge kampsportsudøvere taler et

glimrende engelsk, og jeg får nogle herlige ture

på små lokale steder i Ho Chi Minh City, hvor den

står på Vietnams tunge stærke kaffe, der stjæler

min nattesøvn. Jeg begynder så småt at bygge

venskaber op med et par af dem, som jeg har

bevaret kontakten til den dag i dag.

Jeg bliver et fast indslag i gadebilledet til og

fra træning – nu iklædt i den blå vietnamesiske

træningsdragt, som giver anerkendende nik fra

lokale gadehandlere.

Klubben har undersøgt mig og har opdaget,

at jeg er meget højere gradueret end det hvide

startbælte. Men min ydmyge entré har båret frugt,

jeg har spillet efter de asiatiske spilleregler - og

det bliver anerkendt.

Efter to uger med mange timers træning og

gode grin med Trung, nærmede det sig, at jeg

skulle videre. Jeg skulle tilbringe de næste 2 uger

i Hanoi, Vietnams hovedstad 2000 kilometer mod

nord, for at fortsætte reportageturen.

Afsked med de nye venner

Trung inviterede mig på øl sammen med en lang

række andre fra klubben, og efter den sidste

træning kørte vi for fuld kraft gennem Ho Chi

Minh Citys gader på scootere – mig som passager

bag på Trungs. Det bliver en fantastisk aften ved

Saigon River med velvoksne lokale øl og talrige

spændende eksempler på det vietnamesiske

gadekøkken, hvor jeg er overbevist om, at jeg får

smagt på i hvert tilfælde slange og andre – for en

dansker – alternative kødtyper. Spiste jeg hund?

Det er jeg overbevist om.

Jeg var trist, men også høj. Jeg havde knyttet

venskaber over det tætpakkede bord fra de små

plaststole. Men dagen efter ville jeg være i Hanoi,

og skulle starte forfra, tænkte jeg. Når jeg nu følte

mig helt hjemme i Ho Chi Minh City, var det svært

at sige farvel.

Men mine træningsfæller og chefinstruktøren

Hung Long havde skabt kontakt til en god

Vovinam-klub i Hanoi, og to dage efter min

ankomst i byen, blev jeg afhentet på mit hotel

af en Vovinam-instruktør på scooter.

Goodbye Saigon. Hello Hanoi

De næste to uger knoklede jeg i dagtimerne

med interviews og artikelskrivning for avisen

og trænede videre med en ny kampsportsklub

på Hanois kultur universitet. Vi trænede under

ekstremt spartanske forhold på en plads i det fri

foran et kollegium.

Igen blev jeg taget ufatteligt godt imod,

og jeg knoklede løs for at lære den akrobatiske

kampsport.

Da den sidste aften oprandt, skulle det igen

fejres – men Hanoi havde andre planer end øl

og hygge.

Under stor opstandelse, glade grin og

forventningsfulde blikke skulle jeg afslutte mit

ophold i Hanoi med en serie frikampe mod Hanoiklubbens

chefinstruktør.

Det blev en fantastisk oplevelse at stå der i

en baggård til et gammelt udslidt universitet i

Vietnams hovedstad og kæmpe mod en dygtig

lokal kampsportsmand.

Derefter var det bare at tage til lufthavnen,

over Bangkok og tilbage til Danmark.

Jeg frygtede at komme til at se Vietnam på

afstand som en turist faret vild i en fremmed kultur,

men det gik anderledes. I dag er jeg tilbage i

trygge kolde Danmark, men min måned i Vietnam

forsvinder aldrig ud af min krop, og jeg tror, jeg

har skabt relationer i dette fantastiske land, der

kan holde i mange år.

Side 4 2 · 2013

A J O U R


En alliance

mod fattigdom i Mekong-deltaet

I

2004 indgik Dansk Vietnamesisk Forening,

Vedvarende Energi og CARE Danmark en

alliance, som skulle hjælpe den fattige

Khmer-befolkning i Vietnams Mekong-delta ud

af fattigdom. Nu knap 9 år senere, er anden og

sidste fase af det Danida-finansierede projekt ved

at lakke mod enden, og det er tid til at gøre status.

Den fattige Khmer-befolkning i Mekong deltaet

har ikke i samme grad fået del af den imponerende

økonomiske udvikling i Vietnam, og det var

denne udfordring, som projektet blev igangsat

for at imødekomme. Fattigdom blev i stigende

grad associeret med etniske minoriteter. I 2004

udgjorde de etniske Khmerer 6% af befolkningen

i Mekong-regionen, men hele 16% af de fattige.

Det var ikke bare en trend i Mekong-deltaet. Også

i andre dele af Vietnam kunne man observere, at

de etniske minoriteter ikke fulgte med udviklingen.

På landsplan udgjorde etniske minoriteter

i 2004 13% af den vietnamesiske befolkning,

men hele 30% af de fattige. Den udvikling har

man desværre ikke været i stand til at bremse,

og i dag er godt halvdelen af Vietnams fattige

befolkning etniske minoriteter. Et symptom på

en ulige udvikling, som ikke i tilstrækkelig grad

har formået at tilgodese og inddrage de etniske

minoriteter.

I de otte kommuner i Mekong deltaet, hvor

2 · 2013

En gruppe danske organisationer har de sidste 9 år været med til skabe

et bedre liv for Vietnams fattige Khmer-befolkning. Gennem blandt andet mikrolån kan især

kvinderne nu nyde godt af den rivende økonomiske udvikling, de ellers ikke var en del af

Af Morten Fauerby Thomsen,

CARE Danmark

den danske alliance har implementeret det fælles

projekt, findes der dog nogle lyspunkter, som er

værd at hæfte sig ved, og som måske kan inspirere

til, hvordan man får vendt den ulige udvikling.

Projektet har samlet grupper af fattige

kvinder, som igennem et netværk af facilitatorer

har øvet indflydelse på lokaludviklingen og ikke

mindst på fordelingen af det kommunale budget.

Grupperne identificerer selv problemer, analyserer

dem, og laver derefter forslag til, hvordan man

får dem løst. Nogle af forslagene ender derefter

som forslag til kommunalplanen. Det kan være

alt lige fra forbedring af vand og sanitære forhold,

til hvordan man får elektricitet ud i alle hjørner af

landsbyen. Der findes i dag 283 kvindegrupper

med et samlet medlemstal på 4.571. Grupperne

blev også et godt udgangspunkt for andre typer

af aktiviteter, som bl.a. gjorde kvinderne i stand

til selv at drive en forretning eller et landbrug,

gav dem adgang til små og fleksible lån, og hjalp

dem med forbedrede vand- og sanitære forhold,

samt affaldshåndtering, som var et stort behov

i området.

Kvinderne får en stemme i lokalpolitik

Hvis vi starter med det første, har kvinderne via

projektet formået at gøre deres stemmer gældende

i lokaludviklingen. Projektet udviklede

i samarbejde med kommunerne og projektets

partnere en model for, hvordan den kommunale

planlægning kunne blive mere demokratisk og

fokuseret på de fattiges behov. Det har gjort at

A J O U R

kvindernes forslag i dag bliver modtaget som

en del af planlægningsprocessen, og faktisk

blev hele 104 ud af de 198 forslag, kvinderne

indsendte i 2012 finansieret igennem de kommunale

budgetter.

Det er samtidig med til at skabe et mere

demokratisk fodfæste i kommunerne, noget

den vietnamesiske regering igennem deres

Græsrodsdemokrati-dekret selv har ytret et stærkt

ønske om. I et velfærdssamfund som Danmark har

vi erfaret, at åbenhed i forvaltningen, inddragelse

og god borgerservice er vigtige ingredienser i et

velfungerende og effektivt samfund. I projektområdet

var kommunerne dog skeptiske over for en

sådan model, hvilket er naturligt i et land hvor

man har været vant til en langt mere centralistisk

styreform. Erfaringerne fra projektet fortæller dog

en opmuntrende historie. Planlægningsmodellen

som blev testet i de otte projektkommuner, er

efterfølgende blevet praktiseret af yderligere 20

kommuner, som altså mener at modellen kan

bidrage positivt til kommunens udvikling. Do

Van Tri, som er vicepræsident i Tri Tron kommunes

Folkekomité, fortæller hvorfor: ”Den deltagerorienterede

planlægning for social og økonomisk

udvikling er godt i tråd med regeringens egne

målsætninger for lokaludvikling. Det nye ved

modellen er, at folk nu kan deltage i processen,

hvilket ikke var tilfældet tidligere”.

Papirsfugle giver kvinderne en ny indtægt

Ud over at have en stemme og blive tilgodeset

Side 5


Papir: Lien Huong Tran

i den kommunale planlægning, har det også

været vigtigt for kvinderne selv at kunne forbedre

familiens levevilkår. Her spiller adgang til små

lån en væsentlig rolle, da det netop kan være

svært at få adgang til for familier, som ikke kan

stille kaution. Sammen med den lokale partner

Vietnam Women’s Union etablerede projektet

derfor et mikrokredit-program. I dag er programmet

konverteret til to låne-fonde, én i hver af de

to fokusprovinser. Formelt er de registrerede som

”sociale fonde”, og den oprindelige opstartskapital,

som projektet stillede til rådighed, er fuldt

overdraget til fondene, som stadig administreres

af Women’s Union. På sigt skal de kunne fungere

som selvstændige mikrofinansinstitutioner, men

det tager tid at opbygge den nødvendige kapital

og ekspertise, som er forudsætningen for

at kunne registrere sig under den betegnelse.

Fondene leverer dog den ydelse, som de blev

sat i verden for, nemlig fleksible små lån til fattige

kvinder i de to provinser, samt muligheden for

også at spare op. Bare i 2012 fik 3.876 kvinder

adgang til de små lån, til en samlet værdi på ca.

2,9 mio. kroner.

Med de små lån har kvinderne fået et indskud

til deres nye forretning, eller blot muligheden for

at kunne betale uforudsete udgifter. Sammen

med støtte til forretningsplanlægning har mange

af kvinderne været i stand til at etablere spændende

nye initiativer. Blandt andet er en gruppe

på 14 kvinder gået sammen om at etablere en

forretning, som producerer og sælger souvenirs

til turister. De kalder sig for Lotusgruppen, og de

små papirsfugle og hjerter med digte, er nu blevet

så attraktive, at de også sælges til forretninger

i andre provinser. Gruppen tjener ca. 45 kr. om

dagen, og er samtidig begyndt at nyde mere

anerkendelse i landsbyen. Nguyen Thi Hoa fra

gruppen forklarer: “Vores familie har i dag flere

penge, og vores børns helbred er bedre, og de

kommer oftere i skole. Lederne i kommunen ser

også anderledes på os. På et møde med kommunen

for nylig, foreslog jeg på vegne af gruppen,

en større udstilling til vores produkter, hvilket

blev imødekommet”.

Affaldshåndtering og vandforsyning

Affaldshåndtering er et stigende problem i

Vietnam, hvor affaldsmængderne er steget voldsomt

i takt med befolkningstilvæksten og den

økonomiske udvikling. Der er derfor behov for

nye løsninger, specielt i de afsidesliggende områder,

hvor der stort set ikke findes noget system for

affaldshåndtering. For at imødekomme dette har

projektet organiseret informationskampagner i

kommunen og etableret et system for indsamling

og sortering af affald med hjælp fra Vedvarende

Energi. Det organiske affald bliver komposteret og

senere brugt som gødning, og bidrager dermed

til at forbedre landbruget. Det er en relativ simpel

og billig model, som har fanget interesse i andre

dele af Mekong-regionen. I to andre kommuner

uden for projektområdet, er modellen således

taget i brug med finansiering fra staten.

Projektet lever videre

Der har selvfølgelig også været udfordringer, og

der er altid en vis usikkerhed om, hvorvidt grupperne

vil blive ved med at fungere ligeså godt

som nu. Derfor har den sidste del af projektet

også fokuseret meget på at styrke det netværk

af facilitatorer, som kan hjælpe grupperne, også

efter projektet er færdigt. Men i det store hele

står vi tilbage med nogle rigtig interessante

resultater, og mange mennesker, som i dag har

større indflydelse på deres eget liv. Projektet har

formået at vise, hvordan man kan takle nogle af de

barrierer, som har holdt fattige Khmer i fattigdom,

og samtidig gjort det på en måde, som også har

vist sig anvendeligt i andre kommuner.

Da vi igangsatte sidste fase af projektet i

2010, var det derfor med en idé om, at projektet

skulle etablere en lokal organisation, som kunne

videreføre de mange positive erfaringer i Mekong

regionen. Det var ikke nogen nem udfordring,

da det at etablere en civilsamfundsorganisation

i Vietnam, og specielt i Mekong-regionen, blev

mødt med en stor portion skepsis, og et nok ligeså

stort bureaukrati. Det lykkedes dog omsider, og

blot tre måneder inden projektets afslutning, er

det nye Modern Rural Development Center blevet

en realitet. Nu er det så op til centrets ledelse at

få opbygget organisationen, men entusiasmen

og viljen er der, så mon ikke det nok skal lykkes.

Side 6 2 · 2013

A J O U R


Alexandra Kruse

i Ph.d.-forsvar

Af Wilfred Gluud

Alexandra Yasmin Kruse forsvarede

fredag 19. april sin Ph.d. afhandling

om spædbarnsdødelighed i

Vietnam (på engelsk: ”Neonatal Hospital

Mortality in South Vietnam”).

Afhandlingen er baseret på undersøgelser

foretaget på Børnehospital

Nr. 1 i Ho Chi Minh Byen i årene

2009 til 2012. Vejlederne var Freddy

Karup Pedersen, Gorm Greisen og

Lone Graff Stensballe. Alexandras

mand og to små drenge var med i

Vietnam.

Fra dansk opsummering (som er

den eneste side på dansk): ”Samlet

konkluderer vi, at studierne øger

forståelsen for neonatal hospitalsmortalitet

i Vietnam. For at reducere

denne, på studiehospitalet og muligvis

på andre lignende hospitaler,

foreslår vi at øge adgangen til specialbehandling

for sårbare grupper

af spædbørn, yderligere studier af

early warning scores, implementering

af overvågning af blood stream

infections og adressering af potentielle

undgåelige risikofaktorer identificeret

på hospitalet. Desuden kunne

det overvejes at indføre mortalitetsaudit

(systematisk undersøgelse af

uventede dødsfald, red.).”

En elektronisk kopi af Ph.d.-afhandlingen

kan findes på vores hjemmeside

www.davifo.dk

2 · 2013

Nyt anæstesiapparat

Af Helle Blom

For Hospitalsindsamlingen blev dette års

kulturdag i Asia House en stor succes.

Dagen var som altid en god lejlighed til

at udbrede kenndskabet til indsamlingen, men

derudover bød dagen også på en flot og uventet

donation.

Vi var trætte, men meget glade. De 3 sygeplejestuderende

der havde været i Bao loc, holdt et

fantastisk flot foredrag, og det var tydeligt at se

og høre at opholdet havde været en succes for

dem og samtidig lærerigt. Andre studerende er

blevet interesseret i at komme til Vietnam og har

forhørt sig hos os i DVF om hvordan. Direktøren

på hospitalet i Bao Loc er meget positivt indstillet

på at få besøg, og jeg håber vi gennem ham kan

få etableret udveksling til gavn for begge parter.

På kulturdagen blev der solgt ingredienser til

forårsruller, som man selv kunne rulle. Det var Thi

Thuy Vu fra Vietnamesisk supermarked, der havde

sørget for at det kunne gennemføres. Der blev

solgt ruller for 690 kr. og Thi Thuy Vu har doneret

de 600 kr. til vores hospitalsindsamling. Det var en

flot gestus. Tusind tak. Også denne begivenhed

var en succes. Der kom faktisk en flok mænd der

var ude og holde Polterabend, og de havde så

planlagt at et af deres events skulle være at rulle

vietnamesiske forårsruller.

Annette Winther er kommet hjem efter sine 3

måneders undervisning. Annette har også denne

www

Foto: Dr. Vu Nam Bien

Lederen af vedligeholdelsesafdelingen med et svejseappat, doneret i 2012

A J O U R

Nyt fra

Hospitalsindsamlingen

gang besøgt den lille pige, vi har fulgt siden hun

var indlagt på hospitalet, og skriver en artikel om

besøget andetsteds i bladet.

Vi har fået ny liste fra hospitalet i Bao Loc med

prioriterede ønsker om hvad de har behov for. Vi

har valgt at støtte hospitalet med et anæstesiapparat

mere. Hospitalet har allerede fået et apparat

med vores støtte, men da de har mange operationer

hver dag, var det et stort ønske. Vi har derfor

sendt 140.000 kr. til hospitalet, efter at vi har set

forskellige tilbud og vurderet at kvalitet og pris

er i orden. Det bringer mig videre til nogle kommentarer

til det billede der var i sidste blad under

mit indlæg. Her kan man nemlig se udstyr som

vi har doneret til hospitalet. Man kan se fotoet i

stort format på Indsamlingens hjemmeside, men

jeg advarer om, at det ikke er for sarte sjæle. På

billedet ses operations-bordet hvor drengen ligger

klar til operation. Anæstesiapparatet som han

bliver bedøvet med og diathermiapparatet som

bruges til at stoppe blødning med. Der var skåret i

billedet, så man ikke kunne se sugesystemet som

er installeret på væggen til hospitalets centrale

sug. Og det er hospitalsindsamlingen der har

doneret alt det nævnte apparatur.

Det kan godt gøre mig stolt at se. Jeg synes

det er flot at vi, med de forholdsvis små midler vi

indsamler, får så meget for pengene. Og der er jo

meget andet vi også har doneret.

Derfor håber jeg I fortsat støtter hospitalsindsamlingen.

Alle bidrag er velkomne og alle bidrag

kan trækkes fra i skat.

davifo.dk/hospitalsudstyr

Side 7


Genbesøg

hos lille Ka Guong

Besøg hos Ka Guong og hendes familie, der tilhører minoritetsfolket

Ka’ho-folket. Familien lever af at dyrke cashewnødder

Af Annette Winther, engelsklærer

Familiens situation har ikke ændret sig meget

- hovedindtægten for den udvidede familie

er fortsat dyrkning og salg af cashewnødder

– den årlige indtægt på ca. 200 dollars skal

forsørge den ældre bedstemor, hendes søn med

familie (Ka’s familie), far, mor og tre børn og hendes

to døtre med mænd og børn (11 måneder og

4 år). Huset lignede sig selv, sparsomt møbleret,

men der gik ikke lang tid, før måtten var på gulvet

med dejlig te, og den kønne krukke med den

specielle vin, som Ka’ho-folket fremstiller – stærk

og farlig, og den drikkes med sugerør, mens der

hældes vand på i den mængde, der suges op. Vi

drak alle fra Bao Loc hospitalet, et mindre selskab,

som var på vej til et møde syd på og nød det,

mens forældrene og farmor smilende så til.

Ka er ganske enkelt henrivende, hun er sky

Baggrund

12. november 2010 blev Ka Guong født på Bao Loc General Hospital – alt for tidligt!

Det gav hende bl.a. alvorlige åndedrætsvanskeligheder, så hun måtte igennem CPAPbehandling

med udstyr doneret af Dansk Vietnamesisk Forening. Foreningen besluttede

at ”holde øje med” Ka’s udvikling, og formanden for Hospitalsindsamlingen, Helle

Blom, besøgte pigen og hendes familie i byen Madaguoil i Da Huoai distriktet, da Ka

efter en måned på hospitalet havde været hjemme i et par måneder – dette besøg er

beskrevet i Vietnam Ajour nr. 2, 2011. Derefter besøgte jeg familien i marts 2012 – beskrevet

i Vietnam Ajour nr. 2, 2012, og så har jeg lige aflagt besøg igen – i april 2013.

og søger sin mor, men drengene er også ret

alvorlige, så det er ikke specielt for den lille pige.

Hun taler en del nu og går og løber ganske som

en jævnaldrende.

Der er dog tegn på den barske start, hun

fik på livet – f.eks. bliver hun hurtigere sløj end

drengene og end kusinen på 11 måneder, som

også taler mere.

Takket være Hanne Slej – et Fyns-medlem

af Dansk Vietnamesisk Forening, mine gode

bekendte her Miss Thuan og miss Huong kunne

jeg, efter at have bedt om lov, give familien en

ret stor stak børnetøj til børn i flere aldre, og det

vakte glæde – drengenes fingre kløede efter at

se, om der var noget til ham, men god opdragelse

holdt dem stangen – formodentlig til vi var ude af

huset igen. Alle udtrykte håb om at se mig igen,

og min glæde var stor over at se den lille pige,

som kunne have fået en anden skæbne, leve et

godt liv takket være vores CPAP-udstyr.

DVF er nu i

CISU’s bestyrelse

Projektkoordinator og

bestyrelsesmedlem i DVF,

Ole Riis, er valgt til CISU's

bestyrelse for de næste to år

Af Ole Riis

Jeg ser mig selv som repræsenterende de

CSO’ere som ikke har lønnet arbejdskraft.

Derfor vil jeg primært have fokus på de

temaer, der er interessante for dem.

CISU skal fortsætte den gode læringsproces

for nye og uprøvede CSO’ere gennem deres

kursusvirksomhed. Men der skal også tages hånd

om den forskelsbehandling, der finder sted over

for de ikke-lønbærende organisationer.

F.eks. kan vi, modsat de lønbærende, ikke

lægge udgifter til forberedelse og afrapportering

af projektrejser ind i projektbudgettet. De

lønbærende CSO’ere får her et overhead. Vi er

også kun berettiget til at få diæter og ikke lønkompensation

på rejsedage, der kun har med

projekttilsyn at gøre. De lønbærende CSO’ere

indregner det igen i det overhead, de beregner

og får fuld lønkompensation. Jeg vil gøre CISU

til advokat for at gøre disse forhold mere lige.

Rammeorganisationer i CISU?

Nogle af de store CISU-medlemmer bliver i løbet

af 2013 rammeorganisationer. Dvs. at de ikke skal

søge om penge fra projektide til projektide. De

får et ”rammebeløb” om året som de så laver de

projekter for. Lige nu har man en regel om, at

rammeorganisationer ikke kan være medlem af

CISU. Reglen tager ikke højde for organisationer,

der udvikler sig til rammeorganisationer. En

beslutning om at slette den generelle regel om,

at rammeorganisationer ikke kan være medlem

af CISU, blev udsat til generalforsamlingen i 2014.

Jeg har endnu ikke taget stilling til, om de rammeorganisationer,

der er groet i vores egen have,

skal have lov til at forblive medlemmer eller ej. Jeg

www

Side 8 2 · 2013

A J O U R


tror det er vigtigt at identificere hvilket fremtidigt

interessefællesskab, de nye rammeorganisationer

har med de øvrige CISU- organisationer, og hvordan

et evt. samarbejde om erfaringstransfer kan

manifestere sig.

Sydfunding

En anden spændende diskussion bliver, hvordan

den såkaldte sydfunding kommer til at udvikle

sig i fremtiden. Mit ærinde vil være, at der både

i nord og i syd skal være en reel tilgængelighed

for de små CSO’ere til puljerne, og at sydfondene

skal være lige så rentable som CS- indsatser gennem

CISU. Samtidig skal der sikres, at der sker

en reel kapacitetsopbygning af syd CSO’erne i

projekterne.

Samarbejde med virksomheder

Virksomheder og CSO’ere har komplementære

roller og kompetencer i forhold til at lave fattigdomsbekæmpende

indsatser. Min oplevelse

er, at mange taler om det, især på akademisk

niveau, og få gør noget ved det. Vi CSO’ere skal

være klar over, at det er os, der har bolden hvad

angår initiativet. Men det er også min erfaring, at

mange danske virksomheder, der har afdelinger i

syd, er meget interesserede i et samarbejde, blot

vi kommer med konceptoplægget.

Egen transparens

Ligesom vi kræver transparens af vores partnere i

syd, bør vi også gøre det af os selv og de organisationer,

der er medlem af CISU. Jeg ser det som

en naturlig ting, at alle CISU- medlemmer lægger

regnskaber og vedtægter åbent frem på deres

hjemmeside og har en reel demokratisk struktur.

Jeg glæder mig til et gensidigt respektfuldt

og anerkendende samarbejde i CISU's bestyrelse.

Ordbog: CSO = Civil Society Organisation/

CivilSamfundsOrganisation, ngo bruges ikke mere

2 · 2013

Civilsamfund i Udvikling

CISU er en sammenslutning af flere

end 260 folkelige, danske organisationer,

herunder DVF, der alle er engagerede i udviklingsarbejde

– enten som deres hovedformål

eller som en del af deres aktiviteter.

CISU arbejder indenfor tre hovedområder:

Kapacitetsopbygning af medlemsforeningerne

gennem kurser, rådgivning, faglig

formidling, erfaringsudveksling,

netværksdannelse osv.

Påvirkning af regeringens udviklingspolitik

og støtte til medlemsforeningernes

lobby- og oplysningsarbejde i Danmark.

Støtte til opbygning af stærke, uafhængige

civilsamfund i Syd gennem partnerskaber

og netværk med danske organisationer.

www.cisu.dk

Velgørende organisation

efterlyser partnere

Little Rose Shelter tilbyder husly, krisehjælp og uddannelse

til piger, der har været udsat for misbrug og overgreb

Kilde: Scandasia Indo China, feb. 2013

Den vietnamesiske pige Thi var 12 år, da

hendes onkel begyndte sine overgreb

mod hende. Thi havde mistet både sin

mor, der døde af sygdom, og sin far, der døde af

stofmisbrug, og hun boede hos slægtninge, hvor

hun håbede at få en tryg tilværelse.

"Overgrebene blev opdaget, og de lokale

myndigheder bragte Thi til vores Little Rose Warm

Shelter, hvor hun stadig bor og studerer i dag,"

siger Frederikke Lindholm, som er landekoordinator

i Shelter Collection – en fond, der

støtter væresteder, såkaldte shelters, for dårligt

stillede unge i Vietnam.

Little Rose Shelter

I de sidste 20 år har Little Rose Warm Shelter

hjulpet mere end 800 piger som Thi, der har

været udsat for alle mulige former for misbrug.

Little Rose Shelter yder krisehjælp og rådgivning,

træner livsfærdigheder og giver mulighed for

uddannelse. Pigerne støtter hinanden på deres

vej til at klare sig selvstændigt i livet.

Frederikke Lindholm, 29, flyttede til Vietnam

i 2008 og blev hurtigt opmærksom på den store

risiko for udnyttelse, fattige piger dagligt står

overfor.

Gennem sit arbejde med menneskerettighedsprojekter

siden hun forlod Danmark i 2002,

specialiserede hun sig i kvinders udvikling på

London School of Economics og arbejder nu for

Shelter Collection med at hjælpe unge til at slippe

fri af udnyttelse, traumatisering og fattigdom.

Hun opfordrer andre – både enkeltpersoner,

A J O U R

socialt ansvarlige virksomheder og frivillige,

der vil arbejde langsigtet – til at involvere sig så

hurtigt som muligt.

Shelter Collection har tidligere fået støtte fra

Danida, men bevillingerne er snart ved at være

slut.

"Der er så mange piger, der står i en håbløs og

desperat situation, og det er yderst vigtigt, at vi

kan fortsætte med at tilbyde dem et sikkert sted

at udvikle sig – at lukke shelteret er simpelthen

ikke en mulighed," siger hun.

Hvem er vi?

Shelter Collection er et initiativ, der blev startet af

Dansk Vietnamesisk Forening (http://www.davifo.

dk/shelterindsamling) med det formål at redde

børn fra fattigdom og udnyttelse i Vietnam.

Hvad har vi brug for?

Det allerstørste behov i 2013 er Little Warm

Rose Shelter for piger i alderen 8 til 18 år, der

har været udsat for seksuelt misbrug, incest eller

menneskehandel i det sydlige Vietnam.

Hvad gør vi?

Vi kan aldrig få pigerne til at glemme, men vi

gør alt, hvad vi kan for at give dem en mulighed

for uddannelse, rehabilitering og et trygt og

selvstændigt liv.

Hvordan kan du hjælpe?

Vores vigtigste behov er penge til mad, uddannelse,

rehabilitering og husly.

Vi vil gerne indgå partnerskaber både med

virksomheder og enkeltpersoner for at sikre, at vi

kan bevare og udvikle Little Rose Warm Shelter.

Side 9


Asiatisk Kultur Festival

Aalborg, Karolinelund. 21.-23. juni 2013

Den livlige, venlige, sjove og farverige atmosfære fra Asien kan nu opleves i Aalborg.

Tre dage fyldt med autentisk asiatisk kultur og magiske oplevelser.

- Gadekøkken - smag og lær at lave fantastisk asiatisk mad

- Asiatisk kunst og fotoudstilling

- Undervisning i Qigong, Taichi og Muay ai

- Workshop med kinesisk kalligra

- Oplev Asian Show med farverige optrædender

www.Asian-Culture-Festival.dk

Side 10

S H A R I N G

INTERNATIONAL

- Til børnene er der legeplads, skattejagt og gratis ansigtsmaling

- ai Wellness - nyd en ai fodmassage eller en kropsmassage

- Undervisning i ai massage

- Asiatisk Marked med alverdens private skatte fra Asien

- og meget mere!

Festivalens overskud går til Sharing Internationals projekter i Asien. Sharing International er en NGO, som

støtter vanskeligt stillede enlige mødre, forældreløse og gadebørn i Asien. www.Sharing-International.org

2 4 · 2013 2012


Til lyden af buldrende trommer smøg

en dansende drage sig igennem et

stuvende fuldt Asia House, da DVF 6. april

afholdt sin årlige Vietnam Kulturdag.

I år var der ekstra damp på kedlerne for

at gøre kulturdagen til en stor oplevelse for

både voksne og børn. Majestætisk indrammet

af ØKs tidligere hovedsæde.

I Asia House, som ligger tæt på Langelinie

i København, kunne de besøgende lære

at lave forårsruller, købe specialiteter fra

2 · 2013

Nam

Buldrende trommer,

lækre forårsruller,

foredrag, kaffe og kage

og ikke mindst en

intimkoncert med

Chris Minh Doky

Vietnam Supermarked i Frankrigsgade,

gå på opdagelse på en fotoudstilling om

1980’ernes Hanoi.

Eller lade sig friste af rejsebureauernes

slagtilbud.

Restaurant Saigon bød på frokost, og

kaffen kunne indtages med vietnamesisk

kage i den store foyer.

Traditionen tro bød kulturdagen også på

en række foredrag om alt fra rejser og mad

til biogasproduktion i Mekong, integration,

Việt Nam

A J O U R

K U L T U R D A G

og en gennemgang ved ambassadør Lai

Ngoc Doan over Vietnam i dag.

Lakmalerier og bøger blev solgt til fordel

for børnene på Little Rose Warm Shelter i

Ho Chi Minh City, og for de små fremmødte

var der mulighed for finurligt papirklip og

leg med glaskugler.

Efter lodtrækninger om gavekort til

rejser og restauranter afsluttede Chris

Minh Doky dagen med en stemningsfuld

intimkoncert.

Tekst: Jonas Andersen, Morten Rasmussen & Inger V. Johansen. Foto: Nis Jensen & Ole Silberg. Tegning: Sĩ Kỳ Đăng

Side 11


V inh

Le præsenterede VietPro –

Vietnamese Professionals in the UK

– et netværk for vietnamesere der bor og

arbejder eller studerer i Storbritannien.

Netværket har størst tilslutning inden

for bank- og investeringsvirsomhed

samt regnskab/revision, men der er også

medlemmer inden for f.eks. teknologi

og medievirksomhed. Neværket tælletri

dag ca. 300 medlemmer.

VietPro holder arrangementer med

gæstetalere fra større UK virksomheder

der præsenterer karrieremuligheder, eller

med succesrige forretningsfolk, der

fortæller om deres erfaringer.

De organiserer fora, hvor vietnamesiske

studerende i UK kommer i indbyrdes

kontakt og kan støtte hinanden og f.eks.

udveksle erfaringer om jobsøgning. De

holder også mere uformelle aktiviteter

såsom pub-aftener.

VietPro har afholdt en ”Student

Investment Challenge” hvor deltagerne

kunne prøve kræfter med business

cases og afprøve deres evner inden

for markeds- og investeringsanalyse,

præsentation og debatteknik.

VietPro har også holdt udadvendte

arrangementer som Vietnamese Cultural

Festival, der sidste år blev holdt i Old

Spitalfields Market i London – vi bragte

en reportage fra festivalen i Vietnam

Ajour nr. 2012/3..

Side 12

Chris Minh Doky Anh Lê Helle Blom

VietPro

T

akket være et samarbejde mellem

Dansk Vietnamesisk Forening og

det britiske netværk VietPro var det

lykkedes at bringe en forsmag på

fotoudstillingen Hanoi: Spirit of Place

til København i anledning af Vietnam

Kulturdagen.

Fotografierne blev taget i Hanoi og

omegn i perioden fra 1980-83 af den

britiske diplomat Sir John Ramsden,

som under sit ophold i Hanoi i sin fritid

cyklede rundt med et kamera over skulderen.

Ikke mindre end 1700 billeder er

det blevet til.

Det var dog kun et mindre udpluk

af disse, som tog turen til København

og blev udstillet på kulturdagen som

forsmag på en større udstilling en

måned senere i London. Flere af de

ikke medbragte fotos blev til gengæld

fremvist med projekter sammen med et

interview med fotografen selv.

Ud over billedernes æstetiske kvaliteter,

som var upåklagelige, var det mest

slående ved billederne den kontrast de

udstiller til nutidens Hanoi. Således blev

billederne ikke blot et vidnesbyrd om

fortiden, men først og fremmest om

Hanoi: Spirit of Place

den tankevækkende udvikling, Hanois

befolkning på godt og ondt har gennemlevet

i de seneste 30 år.

Væk er i dag de vakkelvorne cykler

som præger Ramsdens gadebilleder

og lyden af ringklokker, som næsten

trænger ud igennem dem. Væk er også

havet af bambushatte, som i dag er forbeholdt

turister og landbefolkning, men

som er et fast inventar på de fleste af

Ramsdens fotografier. Væk er heldigvis

også stemningen af fattigdom og nedslidthed,

som også præger billederne. Et

foto fra Hanoi i dag ville fange mange

flere smilende ansigter, end man finder

blandt Ramsdens.

”Hanoi: Spirit of Place” er blevet til

i forbindelse med 40-års jubilæet for

de diplomatiske forbindelser imellem

Vietnam og Storbritannien i et samarbejde

mellem Ramsden, VietPro og en

gruppe vietnamesiske designere og

arkitekter. Efter den lille smagsprøve

i København blev hele udstillingen

fremvist i London i maj, og senere vil

den efter planen også komme til Hanoi.

Hjemmeside:

www.hanoispiritofplace.com

2 · 2013


2 · 2013

Ole Riis Louise Hassan Louise Ariensen Arms

Bæredygtig biogasproduktion i Mekong-deltaet

Lektor Ph.d Kjeld Ingvordsen, Sektion

for Mikrobiologi på Aarhus

Universitet, holdt et spændende

foredrag lørdag eftermiddag om et

nyt Danida-støttet forsknings- og demonstrationsprojekt

i Mekong-deltaet

vedrørende bæredygtig produktion af

biogas fra risstrå.

Projektet startede i april 2012 og

udløber i 2016. Her arbejder forskere

fra Aarhus Universitet sammen med forskere

fra Can Tho Universitet i Mekongdeltaet

i Vietnam i et tværfagligt projekt.

I forbindelse med forskningssamarbejdet

sker der en udveksling af Ph.d’er. En

vietnamesisk forsker skriver bl.a. en Phd

der vil forklare udbyttet ved projektet.

Baggrunden for projektet er, at

bioenergi ikke er udnyttet i Vietnam.

I Mekong-deltaet eksisterer der forudsætninger

for bæredygtig biogasproduktion

i modsætning til i Danmark,

hvor man vil være nødt til at dyrke afgrøder

(fødevarer!) først, som produktionen

kan baseres på.

I Vietnam drejer det sig om en meget

lille investering - det er billigt - og den

er ikke fødevarebaseret, dvs. klimavenlig.

I stedet for at afbrænde risstråene,

som man sædvanligvis har gjort med

dette affaldsprodukt i forbindelse med

risproduktionen, kan de anvendes til

biomasse.

Manglen på biomasse er stor i

Mekong-deltaet til bøndernes biogasanlæg.

Det har desuden vist sig, at biogasproduktionen

i Vietnam kan baseres

ikke kun på risstrå, men også på vandhyacint.

Der er i dag 35.000 funktionelle

biogasanlæg i Mekong-deltaet - med

en befolkning på 18 mio. mennesker.

Disse anlæg er hovedsageligt tilknyttet

smålandbrug (svineproducenter), der

anvender husdyrgødning til anlæggene.

Der er socioøkonomiske fordele ved

at anvende risstrå som supplerende

energikilde for bønderne:

- at man kan anvende affaldsbiomasse

Việt Nam

A J O U R

(vandhyacint giver f.eks. et højere

udbytte end grisemøg, fortæller Kjeld

Ingvordsen)

- at der kan produceres billig gødning

- anlæg fortrinsvis bruges i forbindelse

med madlavning i husholdningen

Desuden har man foretaget en spørgeskemaundersøgelse

om energiforbrug

og behov i Mekong-deltaet. Man

vil formidle resultaterne og forestiller

sig at forære nogle anlæg i forbindelse

med projektet.

Der er forskellige slags anlæg - den

billigste en ”plastic tube”, der koster

150 dollars. Der eksisterer også en

murstensreaktor, der er bedre, men

meget dyr. Samt en ny i glasfiber, der

er endnu dyrere.

Problemet med den billigste er at

gassen let forsvinder ud af den, da den

bl.a. let bides i stykker af rotter.

Ordentlige data er nødvendige for at

overbevise vietnameserne om at købe

disse biogasanlæg. F.eks. er flaskegas

steget meget.

Side 13


Fremmødte

Fra bestyrelsen: Jørgen Prag, Ingeborg Rasmussen,

Helle Blom, Ole Riis, Birte Jensen, Ole

Westergaard, Inger V. Johansen, Sophus Vørsing,

Lien Huong Tran, Wilfred Gluud, Vân-Khanh

Dang. Desuden suppleant Jonas Wirke Schlein

Andersen.

Afbud fra: Ole Silberg Johansen, Lise Malling

Olsen, Alex Van, Annette Winther, Freddy Krarup

Pedersen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Jonas Wirke Schlein Andersen blev valgt som

dirigent og Sophus Vørsing blev valgt som referent.

Dirigenten bød velkommen og konstaterede

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og

beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning samt planer

for næste års aktiviteter

Formanden Jørgen Prag gav en mundtlig beretning,

der ligeledes indeholdt planer for det

fremtidige virke.

Wilfred Gluud fortsatte med at fortælle om

arbejdet med hjemmesiden og den større eksponering

på Facebook. Sophus Vørsing opfordrede

til at rapportere til Wilfred Gluud om døde links og

andre fejl, som altid opstår når man konverterer

hjemmesiden til et nyt system. Beretningen blev

godkendt/taget til efterretning.

Ad 3. Hospitalsindsamlingen

Formanden for Hospitalsindsamlingen, Helle

Blom, gav en mundtlig beretning . Beretning blev

godkendt / taget til efterretning. Regnskabet,

der var udsendt forud for generalforsamlingen,

blev godkendt.

Regnskabet indgår dog formelt i Dansk

Vietnamesisk Forenings samlede regnskab og

revision. Der planlægges at indkøbe endnu et

anæstesiapparat. Jørgen Prag gjorde opmærksom

på at en tidligere indkøbt vaskemaskine her 2

år efter allerede er rusten og det er derfor vigtigt

at stille krav til kvaliteten.

Ad 4. Shelterindsamlingen

Formanden for Shelter indsamlingen Ole Riis gav

en mundtlig beretning. Wilfred Gluud spurgte

til hvordan udstationering bliver finansieret og

der blev svaret, at det sker via projektet. Wilfred

Gluud gjorde opmærksom på et godt videoklip

om Shelteret, som der er et link til på DVF hjemmeside.

Projektet har fået ”country manager”

Frederikke Lindholm tilknyttet som frivillig, og

der udbetales et månedligt mindre beløb til lokale

og transport. Der afholdes et musikarrangement

i Vietnam, hvor overskuddet går til Little Rose

Side 14

Referat af generalforsamling

Dansk Vietnamesisk Forening 17. marts 2013

Warm Shelter. Jørgen Prag rejste problemstillingen

ved at de 2 indsamlinger ukoordineret

henvender sig til de samme donorer, der var

enighed om at man respektfuldt bør orientere

hinanden. Beretningen blev godkendt / taget

til efterretning.

Regnskabet, der var udsendt forud for

generalforsamlingen, blev godkendt (se

bilag). Regnskabet indgår dog formelt i Dansk

Vietnamesisk Forenings samlede regnskab og

revision. Fokus på at gøre fundraisingen bæredygtig,

så Shelteret kan fortsætte.

Ad 5. Shelter projektet

Formanden Ole Riis gav en mundtlig beretning.

Beretningen blev godkendt / taget til efterretning.

Der er ikke noget separat regnskab for

denne del, idet det indgår i foreningens regnskab.

Ad 6. Child Survival projektet

Projektleder Freddy Krarup Pedersen havde

forud for mødet skrevet en kort mail: Projektet

ophørte 30.11.2012 og der skal laves en endelig

afrapportering inden 30. maj 2013. Der udarbejdes

endeligt regnskab inden 30. maj 2013. Da

projektet ophører, er der ingen fremtidige planer

og intet budget.

Ad. 7. Fremlæggelse og godkendelse af

foreningens reviderede regnskab samt

fastsættelse af medlemskontingenter.

Regnskabet der var udsendt inden generalforsamlingen

blev gennemgået af Ole Westergaard

og efter nogle få interessespørgsmål blev det

godkendt. Der skal fortsat gøres en indsats for at

få flere medlemmer og samtidig passes på omkostningerne.

Kontingent forbliver uændret. Det

blev besluttet at virksomhederne frivilligt kunne

foretage en større indbetaling af kontingentet for

at støtte foreningen.

Ad. 8. Behandling af indkomne forslag –

forslag til vedtægtsændringer

Der var et forslag om i foreningens formålsparagraf,

2. afsnit, første sætning, at ændre ”men” i linje

3 til ”og”. Den foreslåede ændring af foreningens

formålsparagraf § 1 blev vedtaget, og fremover

vil teksten således være:

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er Dansk Vietnamesisk

Forening, stiftet 31. januar 1976. Foreningens

formål er at befordre samarbejde og forståelse

mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet

mellem danskere og vietnamesere.

Foreningen er politisk uafhængig, og samarbejder

med alle officielle myndigheder, andre

foreninger og enkeltpersoner uanset politisk

A J O U R

ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse.

Foreningen har bl.a. som opgave at organisere

udviklingsbistand, fremme bilateral turisme og

kulturudveksling samt at udgive bladet ”VietNam

Ajour” og arrangere offentlige møder om Vietnam.

Desuden står foreningen for de offentligt registrerede

”Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til

Vietnam" og ”Shelterindsamlingen "

Ad. 9. Valg

Af a) Formand, b) Næstformand, c) Kasserer, d)

Sekretær, e) øvrige medlemmer af bestyrelsen på

7 til 16 medlemmer, samt f) op til 4 suppleanter.

A) Jørgen Prag genopstiller som formand, og

blev valgt uden modkandidater med akklamation.

B) Sophus Vørsing genopstiller som næstformand,

og blev valgt uden modkandidater med

akklamation. C) Ole Westergaard genopstiller

og blev genvalgt med akklamation, men gjorde

opmærksom på at han ikke genopstiller til næste

år. Der bør allerede nu tænkes på hvordan ny kasserer

hverves. Ole Westergaard ønsker at danne

parløb med en eventuel ny kasserer i en periode

så posten kan overdrages sikkert. D) Ole Silberg

Johansen havde forud for generalforsamlingen

tilkendegivet at han genopstiller som sekretær,

og blev valgt med akklamation. E) Følgende blev

genvalgt til bestyrelsen: Inger Vinther Johansen,

Ole Riis, Helle Blom, Van-Khanh Dang, Wilfred

Gluud, Ingeborg Rasmussen, Birte Jensen, Lien

Huong Tran, Freddy Karup Pedersen, Annette

Winther, Lise Malling Olsen og Alex Van. Ingeborg

Rasmussen gjorde opmærksom på, at hun ikke

havde til hensigt at genopstille ved næste generalforsamling.

Jonas Wirke Schlein Andersen blev genvalgt

som suppleant.

Ad. 10. Valg af 2 interne revisorer og

en suppleant for disse, samt en ekstern

registreret eller statsautoriseret revisor

Karin Mogensen blev genvalgt og Else Marie Riis

blev nyvalgt som interne revisorer. Der kunne ikke

vælges en suppleant og posten er derfor vakant.

Konsekvenserne af dette skal undersøges til næste

generalforsamling. RSM Plus blev genvalgt

som ekstern revisor.

Ad. 11. Godkendelse af indsamlingsudvalg

samt projektgrupper

Sammensætningerne af indsamlingsudvalg og

projektgrupper er som følger:

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til

Vietnam: Formand Helle Blom, kasserer Birte

Jensen, overlæge Jørgen Prag, overlæge Karin

Mogensen, ingeniør Preben Byberg, redaktør

Wilfred Gluud samt engelsklærer Annette Winther.

2 · 2013


Sheltergruppe: Projektleder/formand Ole

Riis, Vân-Khanh Dang, kasserer Ole Westergaard,

Nis Jensen, Ingeborg Rasmussen samt nyvalgte

Frederikke Lindholm.

Child Survival: Projektleder Freddy Karup

Pedersen, kasserer Ole Westergaard, overlæge

Jørgen Prag, overlæge Finn Jonsbo, læge

Alexandra Kruse, samt overlæge Karin Mogensen.

Ad. 12 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Da dagsordnen var udtømt, afsluttede dirigenten

generalforsamlingen kl. 14.55, takkede for

god ro og orden og overlod ordet til formanden

for en kort bemærkning.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt

samarbejde og var imponeret over det flotte

Hovedaktiviteterne er dels den 35-årige

løbende indsamling til hospitalsudstyr til

Bao Loc Hospital, dels indsamlingen til Shelter

projektet for unge piger, dels det afsluttede Child

Survival projekt. De to sidste med Danida støtte.

DVF flyttede til nye lokaler i løbet af 1912.

Ingeborg Rasmussen gjorde en stor indsats ved at

sortere vort arkiv, men vi savner stadig arkivplads,

og det vil være kærkomment, hvis vi kan låne/leje

en tør kælder. Det nye kontor opfylder i øvrigt til

fulde sit formål, og vi er alle glade for vort kontor

i Lærdalsgade 7.

Vort sekretariat er nu totalt elektronisk og

styres hjemmefra af sekretæren.

Vi mailer direkte til medlemmerne, hvis der

er aktuelle møder o.l., der ikke når ud i bladet.

Vi har derfor interesse i alle mailadresser der kan

indhentes, og vil forsøge med en henvendelse

til medlemmer, der endnu ikke har givet os mailadresser.

Det har været glædeligt, at vi har fået fire nye,

aktive bestyrelsesmedlemmer, der gør en stor

Vi har lige ændret hjemmesiden www.davifo.

dk med nyt banner og til mørk baggrund,

så der er større kontrast til vinduet med indhold,

efter forslag fra vores designer Nis Jensen.

Den 15. december blev www.davifo.dk

opgraderet til standardsystemet Drupal, som er

Open Source.

Dette er et CMS-system, hviket betyder at vi

selv kan rette indholdet, men er nødt til at have

assistance udefra for at rette det tekniske.

Den mest synlige forbedring er en meget

bedre søgefunktion hvor man kan skrive flere

ord i søgefeltet. Desuden har Drupal forbedret

sikkerhed samt en forbedret editor. Desuden har

vi et standardmodul til at tildele rettigheder til at

2 · 2013

fremmøde og indsats søndag efter søndag.men

vi bør sikre, at det er de rigtige mennesker, der går

forbi DVF. Foreløbigt har vi ikke oplevet problemer,

men det er nok vigtigt at der foregår en vis

kontrol og sikring af vores samarbejdspartnere i

Vietnam, som har kapacitet til at tage sig af disse

besøgende.

Foreningens fokus har gennem årene ændret

sig, hvorfor det er vigtigt at få ændret vedtægterne,

således at det fremgår tydeligt at det er en

venskabsforening uden politiske eller religiøse

sympatier eller antipatier.

Visioner: Indsamlingen er et kerneomdrejningspunkt,

og det vil være godt at få herboende

vietnamesiske læger involveret.

Der er kommet ny ambassadør, Lai Ngoc

Doan, og det glædede os at han sammen med

Formandens beretning 2012

Af Jørgen Prag, formand

indsats og bidrager med nye ideer og nye vinkler.

Vi er nu små 400 medlemmer, men vil meget

gerne være flere.

Viet Nam Ajour vil fremover blive i farver. Vi har

60.000 hits på hjemmesidern og vi har etableret

kontakt til Facebook, specielt for at informere om

Kulturdagen den 6. april. Der er størst søgning på

vietnamesisk mad, hvorfor vi er begyndt at samle

retter til en kogebog i Viet Nam Ajour.

Der er jævnt stor efterspørgsel på at komme

ud at arbejde i Vietnam. Dette vil vi gerne støtte,

men vi bør sikre, at det er de rigtige mennesker,

der går forbi DVF. Foreløbigt har vi ikke oplevet

problemer, men det er nok vigtigt at der foregår

en vis kontrol og sikring af vores samarbejdspartnere

i Vietnam, som har kapacitet til at tage sig

af disse besøgende.

Foreningens fokus har gennem årene

ændret sig, hvorfor det er vigtigt at få ændret

vedtægterne, således at det fremgår tydeligt at

det er en venskabsforening uden politiske eller

religiøse sympatier eller antipatier.. Visioner:

Årsrapport hjemmesiden www.davifo.dk

ændre på siderne. Der er konverteret tæt på 300

sider - og nu til lidt statistik med gennemsnitlige

daglige besøg: i 2012 var et bedre år end 2011

med 282 besøg mod 272 i 2011. Hvis du vil vide

mere om hjemmesiden så er der en halvgammel

A J O U R

sin kone deltog i DVF´s julefrokost. Vi ser frem til

det fremtidige samarbejde.

Vi ønsker meget gerne nye medlemmer

og indsamlingsbidragende blandt herboende

vietnamesere og vil forsøge med fornyet kontakt

til de buddhistiske og katolske grupperinger. Vi

har nu 4 ud af 15 i bestyrelsen med vietnamesisk

baggrund.

Vi fortsætter samarbejdet med ViDaFo

Vietnamesisk - Dansk Forening, i Vietnam.

Formanden for ViDaFo dukkede uventet op i

Danmark i forbindelse med et Danida-kursus,

hvilket blev en anledning til en middag med

udveksling af ideer og synspunkter.

Kort sagt: vi forsætter med at holde fanen højt,

med udsigt til nye aktive bestyrelsesmedlemmer

og nye aktiviteter.

Indsamlingen er et kerneomdrejningspunkt, og

det vil være godt at få herboende vietnamesiske

læger involveret.

Der er kommet ny ambassadør, Lai Ngoc

Doan, og det glædede os at han sammen med

sin kone deltog i DVF´s julefrokost. Vi ser frem til

det fremtidige samarbejde.

Vi ønsker meget gerne nye medlemmer

og indsamlingsbidragende blandt herboende

vietnamesere og vil forsøge med fornyet kontakt

til de buddhistiske og katolske grupperinger. Vi

har nu 4 ud af 15 i bestyrelsen med vietnamesisk

baggrund.

Vi fortsætter samarbejdet med ViDaFo

Vietnamesisk - Dansk Forening, i Vietnam.

Formanden for ViDaFo dukkede uventet op i

Danmark i forbindelse med et Danida-kursus,

hvilket blev en anledning til en middag med

udveksling af ideer og synspunkter.

Kort sagt: vi forsætter med at holde fanen højt,

med udsigt til nye aktive bestyrelsesmedlemmer

og nye aktiviteter.

nyhed på forsiden hvor udviklingen er beskrevet.

Facebook

Foreningen er gået på Facebook både som forening,

med de to indsamlinger, samt Vietnam

Kulturdag. Dansk Vietnamesisk Forening har

66 Likes og bringer nyheder fra Vietnam. The

Shelter Collection har 126 Likes og valgt at være

på engelsk for både at appellere til danskere

og kunne læses i Vietnam. Hospitalsudstyr til

Vietnam har indtil nu kun 37 Likes, men vi håber

der kommer flere når vi viser fotos af det udstyr

der er doneret i 2012. Vietnam Kulturdag har 40

Likes, men der skal nok komme flere! Vi opfordrer

alle medlemmer til at Like os på Facebook!

Side 15


Igen i år har vi haft mulighed for at hjælpe

Provinshospitalet i Bao Loc med udstyr og uddannelse.

Annette Winther, vores engelsklærer

er p.t. i Bao Loc, og det er i år fjerde gang, hun er

derude. Hun var ikke mere end lige ankommet,

før en af lægerne kom løbende hende i møde,

tog begge hendes hænder og udtrykte meget

stor taknemmelighed for det apparatur, de havde

modtaget. Annette har igen lavet flere hold af

elever på forskellige niveauer samt diskussionsgrupper.

Shelterindsamlingen er primært et redskab

til at sikre den økonomiske bæredygtighed

for Little Rose Warm Shelter (LRWS) efter at

Danidastøtten er udfaset ved slutningen af 2013.

Indsamlingen støtter dog også andre støtteværdige

projekter.

Shelterindsamlingen har fået tilknyttet

Side 16

Årsrapport Hospitalsindsamlingen

Hospitalsindsamlingens regnskab og beretning 2012

Beholdning pr. 1. januar 2012 617.574,00

Indtægter

Modtagne bidrag 2012 113.806,00

Renteindtægter

Udgifter:

Hospitalsudstyr i alt:

Operating Table, Suction System

Electro Surgical Welding Machine

2.647,00 734.027,00

Diverse instrumenter 445.000,00 445.000,00

1 stk. Olympos BX 40, istandsat 7.225

Udsendelse af engelsklærer til Bao Loc 11.924,00

Rejserefusion, udvalgsmøde 468,00

Offentliggørelse af regnskab 2011 1.294,00

Porto, girokort og gebyr 6.022,00

Bankbeholdning pr. 31. december 2012 262.094,00

Vores formand Jørgen Prag har besøgt hospitalet

en enkelt gang, og han fik også mange

positive tilkendegivelser med hjem.

I Dansk Vietnamesisk Forening mærker vi

en stigende interesse for Vietnam. Specielt for

Hospitalsindsamlingen drejer det sig om henvendelser

fra personer inden for det sundhedsfaglige

område.

De vil meget gerne ud og hjælpe, hvor de

kan. Bao Loc har haft besøg af tre sygeplejestuderende,

der har lavet en opgave om underernæ-

Årsrapport Shelterindsamlingen

Shelterindsamlingens regnskab og beretning 2012

Flemming Johannesen og Thomas Jakobsen der

begge er erhhversdrivende i HCMC som ambassadører.

Derudover har vi tilnyttet Frederikke

Lindholm som country manager. Dette har givet

indsamlingsgruppen en del flere ressourcer, og

resulteret i flere lokale indsamlingsaktiviteter i

HCMC og lige nu er udfordringen at sørge for at

A J O U R

rede børn og børnedødelighed i forbindelse med

deres studie. De var med på vores kulturdag og

berettede om oplevelsen.

Det er ikke helt let at formidle kontakter i

Vietnam. Hvis man vil arbejde, kræver det også

speciel tilladelse, som man skal sørge for at få på

plads i god tid.

I det omfang Bao Loc hospitalet giver tilladelse

til det, vil vi gerne hjælpe med at formidle

kontakten i foreningen. Hospitalsindsamlingen

er kommet på Facebook. Vi håber, at vi på den

måde når længere ud, og vi har da også tanker i

gang om andre tiltag.

Der er i 2012 indsamlet 113.806 kr., og vi har i

2012 indkøbt udstyr for 445.000 kr. Det godkendte

regnskab vil blive lagt frem på generalforsamlingen

og trykt i vores blad.

Som det fremgår af ovenstående har vi nu

brugt det sidste del af den arv, vi modtog i 2009.

Bao Loc General Hospital har stadig brug for

vores støtte, og vi har netop fået en ny liste med

de behov, de har for hjælp.

På trods af at Vietnams økonomi er i fremgang,

ligger Bao Loc i en fattig provins. Derfor er alle

bidrag velkomne, og man skal huske på at alle

bidrag er fradragsberettigede. Helt ned til den

første krone.

En stor tak til alle, der støtter Hospitalsindsamlingen

fra os alle:

Birte Jensen , Karin Mogensen., Annette Winther,

Preben Byberg,. Wilfred Gluud, Jørgen Prag og

Helle Blom, formand.

vi alle, især styregruppens formand, får informeret

bredt og godt nok. Det er altid udfordringen når

nye frivillige tilknyttes.

I 2012 har vi takket være en stor donation

fra Scancom støttet SPI projektet. Et projekt for

”social professional integration” af unge drenge

der er tidligere gadebørn og hjælpes med at

2 · 2013


Beholdning pr. 1. januar 2012 57.921,78

Indtægter

Modtagne bidrag 2012 19.240,00

Sunmark A/S 15.000,00

Scancom 23.790,40

Salg 1 Lakmaleri 2.000,00

Sex & Samfund undervisnings materiale

Udgifter:

Kontant overført til Vietnam:

113.750,00 231.702,18

Støtte til SPI (Scancom) 23.000,00

Betaling Lakmalerier rest 5.905,95

Offentliggørelse af regnskab 2011 1.293,75

Betaling Lin Center 6.250,00

Dandomain Shelter 869,06

Gebyrer 420,00 37.738,76

Bankbeholdning pr. 31. december 2012 193.963,42

få fodfæste på arbejdsmarkedet. Andre store

donationer fra virksomheder i 2012 har været

fra Sonion A/S og Sunmark A/S. Pengene bliver

brugt til at sikre den økonomiske støtte efter

udløbet af Danidapengene til LRWS. Sunmarks

støtte i 2010 og 2011 har været brugt til at give

en professionel fundraisingtræning til de ansatte

på LRWS. Et arbejde vi den nye country manager

konsoliderer i 2013.

Derudover er der indkommet ca. kr. 120.00

fra Sex og Samfund, som har betalt for CSAP

træningsmateriale. Beløbet blev først indsat på

projektkontoen som en indtægt. Men CISU gav

os skriftlig besked på at indtægtsføre det på

indsamlingskontoen m.h.p. sikring af driften af

DVF's såkaldte Shelterprojekt som nu gennem

2 faser og 8 år har støttet Little Rose

Warm Shelter (LRWS) skulle egentlig være sluttet

31.12.2012.

Men projektgruppen sendte en ansøgning

(se ansøgningen på vores hjemmeside) til de

bevilligende myndigheder om en ét årig forlængelse.

Denne forlængelse blev bevilliget uden

indskrænkninger omkring årsskiftet.

Projektet var sådan set i mål på de afgørende

elementer, men projektgruppen ønskede at lave

en yderligere konsolidering.Det nytænkende ved

vores projekt har været at vi allerede fra starten

af projektets første fase havde indtænkt en økonomisk

bæredygtighedsstrategi, som indebar

en indsats både fra den danske projektgruppe,

men også en kapacitetsopbygning af partneren,

således at de kunne klare sig efter Danidastøtten

hørte op. Denne strategi er lykkedes.

I Vietnam er der i dag således flere ambassadører

med baggrund i det danske expat miljø.

Derudover har Shelterindsamlingen fået en fri-

2 · 2013

shelterets drift. Således har vi i dag lidt over kr.

300.000 på den danske og den vietnamesiske

indsamlingskonto tilsammen.

Det betyder at LRWS i hvert fald er sikret til

udgangen af 2014. Det er vi meget stolte af at

have opnået, for det betyder at strategien med at

lave en fundraisingindsats i et Danidafinansieret

projekt for at sikre den økonomiske bæredygtighed

er lykkedes. Men vi regner med at øge vores

indsamling i 2013.

Vi har oprettet en Facebook-side som allerede

har ca. 120 ”likes”. Vi har ikke være gode nok til

at vedligeholde den danske webside på www.

davifo.dk, som vi har fået selvstændig login kode

til.

Årsrapport Shelterprojektet

villig ”country manager” Frederikke Lindholm.

I slutningen af 2012 havde vi en frivillig udstationeret

i HCMC som skulle hjælpe LRWS med

projektmålene.

I 2013 vil Danidastøtten til driften af LRWS

fase ud i perioden fra 1.7.2013 til 31.12.2013 med

1/6 om måneden således at den ved årskiftet er

helt udfaset.

Herefter skal Shelterindsamlingen og

LRWS egen fundraising skaffe pengene selv.

Shelterindsamlingen er allerede etableret, og

omkring den er der nu frivillige i både Vietnam og

Danmark, der aktivt arbejder for at samle penge

ind til LRWS og andre støtteværdige formål.

Personalet på LRWS er blevet uddannet i også

selv at kunne fundraise. I konsolideringfasen 2013

skal der særlig fokus på en nye såkaldt ”business

model” hvor LRWS får penge for at træne andre

sheltre og instutioner i seksuelt forebyggelsesarbejde

(CSAP) og i social og emotionel læring (SEL).

Øvrige forhold vi sætter fokus på i konsolideringsperioden

2013 er:

A J O U R

Det ved tidligere lejligheder annoncerede

nyhedsbrev er stadig undervejs. Vi har ikke haft

tid, men det er lige på trapperne.

Flere unge frivillige har henvendt sig til os,

og vi er ved at lave nogle aftaler med LRWS om

vi kan finde en fast formel for at tilknytte ad hoc

frivillige til shelteret.

Ole Riis vil blive udstationeret i tre måneder i

2013 (august – oktober). Her vil der blive stablet

fundraisingarrangementer på benene og satset

på indsatserne generelt, en business model for

spredning af CSAP og SEL materiale m.m. vil

blive yderligere konsolideret, særligt brugen af

sociale medier og kontakten til DK expat miljøet

i Vietnam.

• 1. bedre advocacy arbejde

• 2. teambuilding

• 3. kursus i rehabilitering gennem drama

• 4. ekstra træning og coaching samt en

ekstern evaluering af hele projektet.

M.h.t. CSAP-træningen og SEL-træningen er vi

i dag så langt med LRWS og den tilknyttede core

group af trænere, at vi kan betragte det som et

ressourcecenter for CSAP- og SEL-viden i Vietnam.

Det materiale vi har udviklet inden for begge

kategorier i samarbejde med Stairway Foundation

og Social Pædagogisk Forlag, er nok det bedste

der findes i Vietnam.

Det er vi meget stolte af, og vi arbejder i

2013 med at sprede det yderligere og har allerede

kontakt til flere interessenter herunder

en forskningsenhed under det vietnamesiske

undervisningsministerium. Materialet blev med

succes præsenteret for NGO miljøet i Hanoi ved

et seminar i november 2012.

For en mere detaljeret redegørelse se årsrapporten

til CISU på vores hjemmeside.

Side 17


Regnskab

Dansk Vietnamesisk Forenings regnskab 2012

DRIFTSKONTI 2012 2011

INDTÆGTER

Kontingenter 66.610,00 67.400,00

Kollektivt/firma kontingent 4.800,00 6.500,00

Støttebeløb 1.871,00 5.225,00

Abonnementer 2.114,00 1.869,00

I alt kontingent og abonnement 75.395,00 75.395,00 80.994,00 80.994,0

Annonceindtægter 7.200,00 7.910,00

Salg af bøger og andet materiale 1.913,00 2.611,00

Køb af salgsmaterialer 1.005,00 1.496,00

Overskud ved salg 908,00 1.115,00

Tips- og Lottomidler 55.142,00 68.038,00

Biblioteks bevilling 3.547,00 7.639,00

Gl. Shelter Proj. Adm. bidrag - 15.400,00

SHELTER adm. Bidrag 25.000,00 15.000,00

CHILD SURVIVAL adm. bidrag 25.000,00 50.000,00

Renteindtægter 637,00 -

*Indtægter i alt 192.829,00 226.096,00

UDGIFTER

Husleje 59.602,00 68.934,38

Andre lokaleudgifter og forsikring 4.516,00 3.230,00

Udgifter til husleje m.v. 64.118,00 72.164,38

Blad, trykning m.v. 35.500,00 49.000,00

Blad, porto udsendelse 28.370,00 33.377,00

Prøvespisning 1.177,00 -

Udgifter til bladet 65.047,00 82.377,00

Kopier/papir/print mv. 8.167,00 15.941,00

Kontorudgifter og kuverter 7.645,00 3.659,00

Porto 8.519,00 7.605,00

Telefon 2.729,00 3.115,00

Internet og web-hotel 2.819,00 3.809,00

Tidsskrifter og bøger m.v. - -

Gebyr bank 953,00 590,00

Kontorudgifter i alt 30.832,00 34.719,00

Projektrådgivning 1.200,00 1.200,00

IT-udstyr anskaffelser 6.991,00 25.173,00

Honorar revision 5.000,00 5.000,00

Administrationsomkostninger 13.191,00 31.373,00

Møder & repræsentation 2.469,00 3.979,00

Kulturdag 7.538,00 10.035,00

Bidrag Vietnam Red Cross - 4.936,93

Udgifter til delegationer 997,00 -

Diverse udgifter 2.307,00 2.815,00

Rejsegodtgørelse 10.851,00 12.947,00

Rejser 2.836,00 14.362,00

Rejseforsikring - 1.901,00

Kontingent andre NGOèr 500,00 500,00

Ordinære aktiviteter 27.498,00 51.475,93

* Udgifter i alt 200.686,00 272.109,31

* Driftsresultat -7.857,00 -46.013,31

Balance pr. 31.12. 2012

AKTIVER 2012

Likvid beholding 1.584.861,00

Husleje depositum 5.148,00

Husleje depositum 29.284,00

Debitorer 7.839,00

*Aktiver i alt 1.597.848,00

PASSIVER 2012

Egenkapital pr. 31-12-2012 255.770,00

Skyldige omkostninger 11.256,00

Mellemregning Hospitalsindsam. 1.808,00

Mellemregning Shelter indsamling 500,00

Depositum for nøgler 600,00

Periodeafgrænsningsposter 1.327.914,00

*Passiver i alt 1.597.848,00

AKTIVER 2011

Likvid beholding 1.022.527,00

Husleje depositum 30.008,00

Debitorer 72.038,00

*Aktiver i alt 1.124.573,00

PASSIVER 2011

Egenkapital pr. 31-12-2012 263.627,00

Skyldige omkostninger 5.000,00

Depositum for nøgler 600,00

Periodeafgrænsningsposter 855.346,00

*Passiver i alt 1.124.573,00

Årtes resultat udviser et underskud på

kr. 7.857,00.

Dette skyldes et lavere medlemstal,

ekstra husleje i 3 måneder

samt et mindre beløb i tilskud.

Egenkapitalen er faldet

fra kr. 263.627,- til kr. 255.770,-

Ole Westergaard

Side 18 A J O U R 2 · 2013


Af Wilfred Gluud

Der deltog op mod 500 i demonstrationen

på Christiansborg Slotsplads. Parolen var

”Boykot Monsanto produkter.” Herunder

følger min tale fra demonstrationen:

"Vietnam-krigen er stadig en realitet for

flere millioner af vietnamesere og amerikanere

og deres efterkommere, der fortsat lider under

virkningerne af Agent Orange. I løbet af 10 år

sprøjtede USA’s militær 80 millioner liter giftige

afløvningsmidler i Vietnam. Agent Orange indeholdt

dioxin, som et af verdens mest giftige

kemikalier. Verdenssundhedsorganisationen

WHO opfatter dioxiner som meget giftige,

kræftfremkaldende og årsag til fosterskader.

Solidaritet med Vietnam

Mit navn er Wilfred Gluud, og jeg har lavet solidaritetsarbejdet

for Vietnam siden 1970, hvor jeg

meldte mig ind i De Danske Vietnamkomiteer.

Tidens vigtigste politiske emne i 60erne og

70erne var protest mod USA’s brutale krigsførelse

i Vietnam.

Efter Vietnam-krigen sluttede I 1975 oprettedes

Dansk Vietnamesisk Forening i 1976, for at

fortsætte støtten til Vietnam. Jeg blev medlem

af bestyrelsen i 1976 og er det fortsat. Siden 1990

har vi brugt ordet venskabsforening, og har det

formål at vi skal "befordre samarbejde og forståelse

mellem Danmark og Vietnam og fremme

venskabet mellem danskere og vietnamesere".

Foreningen informerer om den aktuelle situation

i Vietnam med kvartalsmagasinet ”Vietnam

Ajour”. Med hjælp fra læger og sygeplejersker

er der i perioden 1991 til 2012 gennemført 6

bistandsprojekter, sammen med det største

Børnehospital i Saigon, for 35,5 millioner kroner,

finansieret af Danida.

USA sprøjtede giftige afløvningsmidler

I løbet af tiåret fra 1961 til 1971 sprøjtede USA’s

militær omkring 80 millioner liter giftig afløvningsmidler,

hvoraf 61 % var Agent Orange. Over

26.000 landsbyer med areal på mere end 3 millioner

hektar blev sprøjtet. Agent Orange som man

sprøjtede med i Sydvietnam indeholdt 366 kg

dioxin, som er en fuldkommen enorm mængde.

Et mikrogram en milliontedel af et gram, og 2100

mikrogram er nok til at dræbe en voksen mand.

I Sydvietnam fokuserede USA på ødelæggelse

af skove og mangrover langs kysten, for Foto: Marikka Vedelstjerne

www facebook.com: March Against Monsanto Copenhagen

2 · 2013

Ved demonstrationen ”March mod Monsanto” lørdag 25. maj talte Vietnam-aktivisten

Wilfred Gluud. Monsanto er bl.a. kendt som producent af RoundUp og Agent Orange

Agent Orange & Monsanto

at forhindre guerillaerne i at finde husly. De to

mangroveskove som blev hårdest ramte ligger

i Can Gio udenfor Saigon samt Ca Mau ved

sydspidsen af Vietnam.

Monsanto undlod at reagere

Det var Monsanto sammen med firmaet Dow

der var ansvarlig for plantegiften Agent Orange,

som blev anvendt til USA’s krig i Sydvietnam. De

to firmaer opdagede plantegiften indeholdt den

meget farlige gift dioxin, men undlod at reagere.

Først i 1970 hvor mange amerikanske var blevet

syge, fandt man ud at forbyde Agent Orange. Og

man holdt helt op med at sprøjte i 1971.

Mennesker, der udsættes for Agent Orange

og dioxin, bliver uarbejdsdygtige af sygdommen.

Og dør alt for tidligt.

Vietnams Røde Kors anslår at mindst 1 million

vietnamesere er blevet syge på grund Agent

Orange eller er døde. Man anslår at 150.000 børn

har med medfødte defekter og er handicappede

som følge af Agent Orange.

Vietnams regering giver en lille månedlig

kompensation til over 200.000 krigsveteraner,

der blev syge på grund af Agent Orange mens de

kæmpede i Sydvietnam, enten i befrielsesfronten

FNL eller Nordvietnams hær.

USA’s krigsveteraner også ramt

Tusindvis af USA’s krigsveteraner som vendte

A J O U R

tilbage fra Vietnam klagede over sygdomme,

som var forårsaget med eksponering til Agent

Orange og dioxin. USA’s regering har siden 1991

anerkendt sygdomme som følge af Agent Orange,

som berettigede til udbetaling af månedlig

kompensation.

I 2010 fik lidt over 1 million af USA’s veteraner

fra Vietnam-krigen udbetalt 16.200 millioner US

dollars (svarende til 128 Storebæltsbroer), af USA’s

Departement for Krigsveteraner. Departementet

opgør ikke om det relaterer sig til Agent Orange

og dioxin eller andre årsager til sygdom. Ej heller

ikke data for den samlede kompensation, for de år

der er gået siden Vietnam-krigen sluttede.

Børnene har forfærdelige deformiteter

Børnene født af forældre udsat for dioxin under

krigen, samt civile vietnamesere i det sydlige

Vietnam hvor der blev sprøjtet intensivt, og især

nærliggende USA flybaser – såkaldte "hot spots"

- lider stadig under forfærdelige deformiteter.

Børnene af Vietnam-krigens veteraner, er

nu i anden og tredje generation. De er ofre for

Agent Orange og dioxin og firmaet Monsanto

burde betale kompensation for den skade de

har forvoldt."

Det skal understreges, at Wilfred Gluud ikke

deltog som repræsentant for Dansk Vietnamesisk

Forening, Ordlyden i talen er hans egen og

ikke nødvendigvis udtryk for DVF's holdning.

Side 19


Sydende supper og krøllede nudler

Også i Århus kan man opleve friske råvarer - tilberedt på vietnamesisk

Af Lise Malling Olsen Restaurant KJ Minh

Hos KJ Minh var der god sammenhæng

imellem pris og kvalitet. Restauranten

bød på gode oplevelser som sagtens

tåler en gentagelse. Det var især supperne der

trak.

Lige før jeg skulle til byen for at spise, ringede

jeg til den oprindeligt valgte restaurant

for at bestille bord - blot for en sikkerheds skyld,

når vi nu skulle være anmeldere. Imidlertid viste

det sig, at restauranten var lukket, og ikke bare

fordi det var en mandag aften - men den var

lukket for altid. Men den flinke tidligere ejer,

som jeg talte med, foreslog en anden vietnamesisk

restaurant. Det viste sig dog, at den ikke

var en ’rigtig’ vietnamesisk restaurant, da de

også serverede mongolsk og thai mad, og da

det desuden var en buffet-restaurant, valgte

vi at fortrække til KJ Minh, som lå lige rundt

om hjørnet, - og det viste sig at være et rigtig

godt valg.

KJ Minh er ifølge deres hjemmeside en

Side 20

Ny Banegårdsgade 53, 8000 Aarhus C

Åben mandag-lørdag 17-22

Tlf. 86 19 01 29

www kjminh.dk

moderne vietnamesisk restaurant, hvor tradition

og kvalitet forenes på bedst mulig måde.

Udgangspunktet er originale vietnamesiske

opskrifter med et tvist af modernitet, der er

tilpasset nutidens smagssanser. KJ Minh har

Việt Nam

A J O U R

ANMELDELSE

stor passion for at eksperimentere med friske

og gode råvarer for at kunne tilbyde lækre,

spændende og æstetiske retter.

Indretningen af restauranten er også meget

moderne med meget enkel udsmykning. Det

eneste, der afslørede, at det var en vietnamesisk

restaurant var en del indrammede plakater fra

musicalen ’Miss Saigon’.

Veltillavede forårsruller

Spisekortet viste sig dog også at indeholde

andet end vietnamesiske specialiteter, så

som japansk inspirerede retter og retter med

lam, som jo ikke indgår i det vietnamesiske

køkken. Men den flinke tjener udpegede de

vietnamesiske retter for os. Til forret faldt valget

så på friske forårsruller med rejer, urter og

grøntsager og en gurkemeje-pandekage med

svinemørbrad og rejer. Vi delte disse herlige og

meget veltillavede retter. Alt var helt frisklavet,

og grøntsager og urter i både ruller og pandekage

var friskskårne. Pandekagen var sprød,

gylden og foldet sammen om fyldet, og det

hele var krydret med østerssauce. Serveringen

var ydermere meget dekorativ, og smagen var

delikat og tilpas krydret, så vi var absolut meget

tilfredse med vores valg og var nu spændte

på, om de næste retter kunne leve op til dette

høje niveau.

Kalvefilet i ét stykke

Den ene af mine medspisere - en etnisk dansker

- havde valgt grillet kalvefilet med dampede

risnudler, sprøde miniruller, urtesalat og hjemmerørt

fiskesauce. Anretningen på tallerknen

var meget dekorativ, og smagen var helt i top.

Men der havde været en forventning om, at

kødet, altså kalven, ville have været skåret i

skiver og blandet med det øvrige, men i stedet

blev det serveret som et helt stykke kød. Sådan

en servering er vel heller ikke typisk vietnamesisk,

selv om kødet var tilberedt på bedste

måde - men det ville have været mere delikat,

og mere ægte vietnamesisk køkken, hvis det

havde været skåret i fine, tynde skiver og blandet

eller lagt oven på nudler og grøntsager. Men

alt i alt var det absolut en meget lækker ret med

meget friske råvarer.

God suppe – men lidt tynd

Den anden medspiser - en etnisk vietnameser

- havde til sin hovedret valgt Pho-nudelsuppe,

en Hanoi version, som blev serveret med oksemørbrad

i tynde skiver, bønnespirer og urter.


2 · 2013


Retten blev serveret i en meget stor suppeskål.

Igen en meget delikat servering. Men selv om

suppen smagte fint, så levede den ikke helt op

til hans forventninger, da selve suppen virkede

lidt tynd og ville have vundet i smag og fylde

ved at blive kogt mere ind. Så i forhold til den

suppe, som hans mor laver, kunne den ikke

stå distancen.

Jeg havde også valgt en suppe til hovedret

- Bun Hué, krydret nudelsuppe med okse- og

svinemørbrad i tynde skiver, tofu, tomater,

bønnespirer og urter. Denne suppe blev også

serveret i en stor suppeskål, og det første

indtryk var absolut positivt på grund af det

appetitvækkende udseende. Men vi blev enige

om, at også denne suppe var lidt tynd, men den

smagte dog alligevel dejligt og var godt krydret

med blandt andet frisk chili.

Til maden drak vi øl fra Saigon, og postevandet

blev serveret uden beregning. Vi spiste

ingen desserter - for det første var vi mætte, og

dernæst var desserterne ikke fra det vietnamesiske

køkken.

Rimelige priser

Prisniveauet var aldeles rimeligt, regningen lød

på i alt 768 kr. hvoraf drikkevarerne udgjorde

220 kr. for tre personer. Betjeningen var yderst

venlig og kompetent. Mine medspisere og

jeg var enige om, at KJ Minh absolut var en

restaurant, hvor pris og kvalitet passede fint

sammen, og vi havde alle lyst til at komme

tilbage for at smage flere af de lækre og delikate

retter. Vores samlede vurdering er derfor at

give restauranten 5 madskåle og en anbefaling.

Restaurant Kj Minh har eksisteret i omkring

5 år, og der er cirka plads til 40 gæster.

Restauranten deler ejer og køkken med Cháo,

som er en Take Away, hvor der er åbent mandagsøndag

11.30-20.30. Tlf. 61 68 33 25.

2 · 2013

MADOPSKRIFT

Stegt guldbar i tomatsauce

Cá chiên rim cà chua

Af Trần Hương Liên

Til 4 personer

Guldbar er en fantastisk spisefisk,

som desværre ikke er særlig kendt i Danmark

Med den gode duft af fisk og den bløde sødme

af tomater vil denne ret gøre din families måltider

mere interessante og lækre.

Ingredienser:

• 2 store guldbar fisk (ca. 400 gr./stk.)

• (Andre fisk kan også bruges: laks,

rødfisk, whahoo fisk)

• 4 tomater

• 2 fed hvidløg

• 1 løg

• 1/4 tsk. chili

• 2 spsk. majsstivelse

• Lidt koriander

• Et par forårsløg

• 50 gr. ingefær

• 15 ml. hvidvin

• Salt

• Peber

• Olivenolie

Việt Nam

A J O U R

Fremgangsmåde:

1. Vask fiskene grundigt. Skær fiskenes

maver op, tøm dem og rengør dem. Tør fiskene

grundigt med køkkenrulle. Drys dem med salt

og peber på begge sider og læg dem i et fad.

Giv fiskene et tyndt lag majsstivelse på begge

sider og læg dem i køleskabet i 15-20 minutter.

2. Varm panden med olie og steg fiskene

på hver side ca. 5 minutter, indtil de ser lidt

brune ud.

3. Tag fiskene ud og læg dem i et fad. Sørg

for at holde dem varme i ovnen.

4. Tomatsauce: Varm panden op igen med

olie, kom hakket løg, lidt hvidløg, hakket

ingefær, lidt hvidvin og lidt chili på panden.

Hæld de friske, hakkede tomater på panden

og bland dem grundigt i et par minutter. Tilsæt

lidt vand, igen lidt salt og peber samt 1/2 teske

majsstivelse, og varm saucen op. Hæld tomatsauce

rundt på fiskene. Skær noget forårsløg i

strimler og pynt fiskene med dem sammen med

nogle korianderblade.

Nu er Stegt Guldbar i tomatsauce klar og

kan serveres sammen med kogt ris.

Værsgo og velbekomme!

Side 21


Vietnam Ajour

i farver

interens visionsmøder i be-

Vstyrelsen mundede ud i ønsker

om blandt andet større synlighed.

Et af resultaterne heraf er

tydeligvis, at bladet nu kommer i

farver. Men samtidigt har redaktionen

i samarbejde med bladets

grafiker udarbejdet en mere klar

og tydelig forside.

Bladhovedet er blevet justeret,

så Vietnam nu står på ægte vietnamesisk

- og vi er gået bort fra

at bruge helsides billeder, som jo

ellers har karakteriseret vores forsider

i mange år.

Som illustrationen herover viser,

har vi været langt omkring for

at finde et nyt 'ansigt'. Vi har rekvireret

en del forskellige prøvetryk

og ender nu med at få det

trykt digitalt, hvor både kvalitet

og pris kan matche vores krav.

Designmæssigt har vi også arbejdet

på højtryk for at finde et

udtryk, som både signalerer en

friskere, mere moderne stil, men

samtidig beholder en familielighed

med det Vietnam Ajour vi

kender som det seriøse blad, vi

gerne vil holde fast i.

Vi arbejder fortsat på at få

bladet ud på flere restauranter,

rejsebureauer og hvor vietnaminteresserede

ellers kommer.

Så vi har skruet op for kontrasterne

- og for historierne - alt sammen

i håbet om bedre at blive set,

og dermed tiltrække flere læsere,

abonnenter og forhåbentlig også

annoncører.

Side 22

Landmænd fængslet i

højprofileret jordkonfiskationssag

En domstol i den nordlige by Hai Phong

afsagde den 29. marts fængselsstraffe på

op til fem år til seks bønder som havde brugt

våben imod lokale embedsmænd, da de forsøgte

at beslaglægge deres jord. Dette skete under

en voldelig udsættelse som rystede nationen

sidste år.

Doan Van Vuon og sin yngre bror Doan Van

Quy blev idømt fem års fængselsstraf hver for

mordforsøg. Om torsdagen havde anklageren

krævet fængselsstraffe på 5 til 6 år for Vuon og

fire og et halv til fem år for Quy.

En anden af Vuons brødre, Doan Van Sinh og

Sinhs søn, Doan Van Ve, fik, af samme domstol,

fængselsstraffe på henholdsvis tre og et halvt

og to år. Vuons kone Nguyen Thi Thuong fik en

betinget dom på 15 måneder for at modsætte

sig embedsmænd i funktion. Pham Thi Bau, Quys

kone blev dømt for samme anklage som Thuong

og fik en betinget dom på halvandet år.

Da retssagen startede i tirsdags påstod anklagerne

at Vuon var hjernen bag hændelsen og

havde instrueret de andre i at købe våben. Men

da hans hidtige adfærd var upåklagelig, og han

havde aftjent militærtjeneste, ville anklagerne

være tilfredse med en lempelig straf.

Et andet retsmøde blev berammet til den 8-

10. april, når fem forhenværende embedsmænd

fra Tien Lang Distriktet, herunder Folkekomitéens

formand Le Van Hien, vil stå anklaget med påstand

om ”uansvarlig optræden med alvorlige

konsekvenser” og ”ødelæggelse af ejendom”.

Sagens baggrund

Den 5. januar 2012 blev fem politibetjente og

soldater kvæstet af hjemmelavede miner og ild

fra improviserede geværer, da en bevæbnet 100

mands styrke rykkede ind for at fjerne Doan Van

Vuon fra de 19 hektar sumpjord, som i 1993 var

forpagtet til ham for en periode af 14 år i Tien

Lang Distiktet i Hai Phong City.

Der siges om den 53-årige Vuon at ”han havde

brugt meget blod og sved og alle familiens sparepenge”

for at forbedre jorden: han ændrede

www

A J O U R

KORT NYT

det kystnære sumpområde til en fiskefarm i Vinh

Quang kommune.

Forud for denne udsættelse, efter ”mægling”

med en dommer, fik man Vuon og hans familie

til at tro, at han måtte fortsætte med at arbejde

på sin ejendom mod at han frafaldt retssagen. I

stedet for, lod de lokale myndigheder ankefristen

udløbe, og med et usædvanligt skridt indsatte de

hæren for at fjerne bonden fra hans farm.

Det påstås også at de ødelagde Vuons hus

efter konfrontationen.

Hændelsen fremkaldte mange spørgsmål,

herunder det rimelige i at bruge overdreven magt

ved udsættelsen, som premierministeren Nguyen

Tan Dung officielt har afvist som ulovlig.

Midt under denne stormfulde kontrovers

som fulgte efter ødelæggelsen af Vuons hus,

besluttede premierministeren at inddragelsen var

en overtrædelse af landets jordlove og at loven

også var blevet fejlanvendt, både den anvendte

størrelse af styrken og ødelæggelsen af de 2 huse

som tilhørte Vuons familie.

Eksperter siger at sammenstødet viser hvordan

bønder bliver trængt op i en krog på grund

af den kortfristede jordforpagtning. Jordloven

fra 1993 gav bønder 20-års forpagtningsaftaler.

Al jord ejes af staten Vietnam, som ikke tillader

jordbesiddelse, men i stedet for udsteder brugsretten

til jorden.

Ifølge FN’s FAO, bor omkring 71% af de 88 mio.

vietnamesere på landet og 62% tjener til livets

ophold ved landbrug.

Jordloven af 2003 og et regeringsdekret

forlængede den meget kritiserede bevillingsperiode

til oktober i år. Den gjaldt for bønder som

udelukkende brugte jorden til landbrugsmæssige

formål.

Sagen har også skabt uenighed blandt juridiske

eksperter i Vietnam. Nogle har anført, at der

intet bevis er for, at bønderne planlagde eller

havde til hensigt at begå mord, og da ophævelsen

nu var blevet klassificeret som ulovlig, kunne de

anklages for at gøre modstand mod en officiel

opgave.

Det har også ført til mange opfordringer

til at revidere Vietnams jordlov herunder en

forlængelse af bøndernes brugsret til jorden.

davifo.dk

2 · 2013


Verdensbanken udstedte sidste år for eksempel et

notat hvori de opfordrede Vietnam til at reformere

de eksisterende mangler og huller i jordloven.

Som svar på opfordringerne har Ministeriet for

Miljø og Naturlige Ressourcer sendt et udkast af

en revideret jordlov i høring.

Det forventes at lovforslaget kommer til

afstemning i år og bliver vedtaget næste år.

Thanh Nien News, 5. april

Besøg ved Vietnams eneste

"ovn" til dioxinrensning

Om morgenen 24. april fik lokale og internationale

journalister lov til at besøge et

dioxinrensningsanlæg, som er i en opstartsfase,

i den centrale by Da Nang.

Med tilladelse fra det amerikanske generalkonsulat

i Ho Chi Minh City, USAid (United States

Development Agency) og det vietnamesiske

luftvåben kunne journalisterne komme ind på

rensningsanlægget.

Efter en kort indledende snak brugte ingeniør

Peter Cherevey (teknisk chef på projektet) næsten

20 minutter på at gennemgå sikkerhedsreglerne,

før journalisterne kunne komme ind på området.

"Det handler om dioxin. Arbejdernes, de

omkringboendes og journalisternes sikkerhed

er topprioritet her," sagde Cherevey.

Ifølge Joachim Parker, USAids direktør i

Vietnam, skrider projektet særdeles godt frem

med et godt samarbejde mellem parterne.

Bygningen af en varmebehandlingsovn er i fuld

gang.

Derefter vil omkring 73 billioner kubikmeter

dioxinforurenet jord og slam blive ført ind i

ovnen, dækket til med cement og brændt ved

en temperatur på 335°C. Jord og slam vil blive

opløst i vand og røg og løbe gennem lukkede rør

og dermed blive renset for dioxin, før det bliver

lukket ud i omgivelserne.

Det forventes, at projektet vil være færdigt

i slutningen af 2016, når al jorden og mudderet

er brændt. Startomkostningerne for projektet er

over 40 mio. dollar, men på nuværende tidspunkt

er det nået op på næsten 84 mio. dollar i bistand

fra USA (Official Development Assistance) samt 35

mia. dong (1,3 mio. dollars fra Vietnam).

vietnamnet.vn, 28. april

2 · 2013

Peter Schmeichel overraskede

Tilstedeværelsen af den danske legende i

Hanoi den 24. april tiltrak sig stor opmærksomhed

hos vietnamesiske fodboldfans. I løbet af

næsten et helt årti hos Manchester United vandt

Peter Schmeichel en lang række sejre, deriblandt

fem Premier League-mesterskaber, tre FA Cups

og en Champions' League Cup. Sammen med

Ryan Giggs, David Beckham, Roy Keane og Paul

Scholes udgjorde Peter Schmeichel den gyldne

generation hos Manchester United.

På et møde med pressen og fans i Hanoi den

24. april om eftermiddagen havde den tidligere

målmand en åben og ærlig halv times snak og imponerede

publikum med sin venlige fremtræden.

Peter Schmeichel startede med at tale om

Manchester United's 20. mesterskab: "Jeg er

beæret over at spille i Manchester United.

Holdet vandt for nylig det 20. Premier Leaguemesterskab.

Jeg tror, Manchester United har en

generation, der vil få succes. Selvfølgelig er der

nogle ting, som holdet kan forbedre, men de

unge spillere har gjort utroligt store fremskridt,

og med dem kommer Manchester United til at

spille godt i de kommende Champions' Leaguesæsoner.

Jeg er også optimistisk om klubbens

fremtid."

Den danske målmand var overrasket over den

www

statsautoriserede revisorer

En ny verden kan ses

fra mange sider…

RSM plus kommer

hele vejen rundt.

Vi tilbyder kompetent

sparring, specialiseret

indsigt og fremsyn.

Kontakt os og kig med.

www.rsmplus.dk

Med 8 afdelinger og 215 medarbejdere, heraf ca. 30

statsautoriserede revisorer, dækker vi hele Danmark.

På kontoret i Vordingborg beskæftiger vi 20 medarbejdere.

Og med en række special afdelinger – blandt

andet egen skatte afdeling og it-afdeling – kan vi servicere

de fleste virksomheder inden for revision

og økonomisk rådgivning.

RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM

International, en uafhængig kæde af selvstændige

revisions- og konsulentfirmaer med

kontorer i 94 lande.

A J O U R

KORT NYT

store interesse for engelsk fodbold hos de vietnamesiske

fans. Med over 26 millioner Manchester

United-fans på verdensplan er det imponerende,

at Vietnam hører til et de lande, hvor Manchester

United har de største fanbaser. I forbindelse med

dette understregede Peter Schmeichel: "Vietnam

og andre asiatiske lande spiller en vigtig rolle,

og Manchester United glæder sig til at fortsætte

samarbejdet og skabe endnu større interesse mellem

holdet og dets fans. Jeg håber, at Manchester

United's fans laver nogle gode aktiviteter for

klubben og for fodbold i Vietnam."

Peter Schmeichel mindedes også sin tid hos

Manchester United. Han var beæret over at spille

med så gode holdkammerater. Den spiller, som

har efterladt det største indtryk hos ham, er

angriberen Dwight Yorke.

"Igennem hele min karriere var jeg aldrig

bange for nogen angriber hos modstanderne

i vores ansigt-til-ansigt-situationer," sagde den

danske målmand.

Schmeichel talte om sin gamle mentor, Sir

Alex Ferguson, og sagde: "Han er en ganske særlig

mand. Han var i Manchester United i 27 år og

opnåede masser af succeser. Han udviser altid

en fantastisk entusiasme og en jernvilje til at nå

toppen. Da Manchester United for et år siden

tabte mesterskabet til Manchester City, mødtes

Alex med spillerne én for én for at motivere dem."

Til sidst ønskede Peter Schmeichel sine fans

held og lykke med fodbold i Vietnam. Han håbede,

at samarbejdet mellem Manchester United

og de vietnamesiske fans vil nå nye højder.

Den 25. april er Peter Schmeichel i Ho Chi Minh

City for at besøge Manchester United-fans dér, før

han forlader Vietnam igen den 26. april.

vietnamnet.vn, 25. april

statsautoriserede revisorer

Vordingborg:

Algade 76

4760 Vordingborg

Tlf. 5536 5000

davifo.dk

Side 23


Bliv aktiv i DVF

DVF søger frivillige til to specifikke opgaver

Kasserer

Vores kasserer igennem mange år stopper til foråret. Derfor søger vi en frivillig til at overtage

denne opgave. Har du forudgående kendskab til regnskabsførelse, er det måske noget for dig?

Udover foreningens samlede regnskab vil du blive regnskabsansvarlig for DVF’s indsamlinger

og projekter. Derfor er det en fordel, hvis du kender til Danida og CISU’s regler, men ikke et krav.

Desuden forventes du som kasserer at indtræde i DVF’s bestyrelse.

Eventmager

Til vores kulturdagsudvalg søger vi en eventmager til at planlægge og afvikle af DVF’s årlige kulturdag. Dette års kulturdag

var en stor succes med næsten 200 betalende gæster og en lang række forskellige aktiviteter. Du vil indgå i udvalget,

der planlægger aktiviteterne, som tovholder og bagstopper. Det er en fordel, hvis du har organisatorisk erfaring og personlig

gennemslagskraft. Et spændende ulønnet job med masser af udviklingsmuligheder for den rette.

Er du interesseret i en af disse opgaver, eller har du lyst til at bidrage til DVF’s arbejde på anden måde, bedes du kontakte vores sekretariat:

kontor@davifo.dk, tlf. 38 86 07 01.

Afsender: Dansk Vietnamesisk Forening · Lærdalsgade 7 · 2300 København S

Tegning: Sĩ Kỳ Đăng

More magazines by this user
Similar magazines