Instruktørhæfte - Dansk Golf Union

danskgolfunion.dk

Instruktørhæfte - Dansk Golf Union

Det er forbudt at berøre hazardens bund. Læg mærke til, at der er tale om hazar-

dens bund eller vandet. Hvis der f.eks. er en bro over en vandhazard, så vil broen

(eller dele af den) være i vandhazarden, men man må godt grounde sin kølle på

broen, da den ikke er hazardens bund. Man må ligeledes berøre græsstråene i

hazarden, da de ikke er hazardens bund, men køllen må ikke groundes.

Man må ikke flytte en løs naturgenstand i en hazard. Se definition af løs naturgenstand

og slide nr. 8.

Læs undtagelserne og noten til Regel 13-4 og fortæl så meget, som du mener

er nødvendigt i situationen. Der er mange myter – også (især) blandt erfarne

golfspillere om, hvad man må og ikke må i en hazard, som ikke er i overensstemmelse

med Golfreglerne, og som gennem tiderne har resulteret i, at spillere er

blevet idømt straffeslag, som de aldrig skulle have haft. For at nævne de mest

gængse: Man må gerne tage riven op af en bunker, inden man slår, og man må

gerne smide riven ned i en bunker, før man slår. Man må gerne tage sine køller/

bag med ned i en hazard, og man bliver ikke straffet, hvis man falder i en hazard.

Slide nr. 19:

Grounde i en hazard?

Spilleren må ikke berøre hazardens bund, før han udfører et slag til en bold.

Man må heller ikke berøre hazarden i tilbagesvinget (jf. definition af ”slag”: Den

fremadgående bevægelse...).

18

More magazines by this user
Similar magazines