Instruks for Efterafgrøder og Randzoner

1.naturerhverv.fvm.dk

Instruks for Efterafgrøder og Randzoner

Kontrolinstruks for 2012

Efterafgrøder og gødskningsbekendtgørelsens randzoneordning

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013

Bidragyder(e): Center for Jordbrug, NaturErhvervstyrelsen

© Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

NaturErhvervstyrelsen

Nyropsgade 30

1780 København V

Tlf.: +45 3395 8000

E-mail: miljo@naturerhverv.dk

Websted: http://www.naturerhverv.fvm.dk

ISBN 978-87-7120-358-5

2

More magazines by this user
Similar magazines