Instruks for Efterafgrøder og Randzoner

1.naturerhverv.fvm.dk

Instruks for Efterafgrøder og Randzoner

l. For hver virksomhed, der afgiver/modtager efterafgrøder til/fra andre virksomheder,

skal der angives hvor mange ha der er udlagt hos/for den anden virksomhed.

CVR-nr. på den virksomhed, der afgiver/modtager(udlægger) efterafgrøderne,

skal noteres.

Hvis den virksomhed der kontrolleres, har udlagt efterafgrøderne hos en anden

virksomhed, skal virksomheden, der har udlagt efterafgrøderne altid udtages til

kontrol.

5. Markplan

a. Samlet areal er summen fra tabellens ha kolonne.

b. Efterafgrødegrundarealet er summen fra tabellen efterafgrødegrundlagskolonne.

c. Efterafgrøder planlagt/tilsået er summen fra tabellens efterafgrødekolonne.

d. Mellemafgrøder planlagt/tilsået er summen i tabellens mellemafgrødekolonne.

e. Energiafgrøder er summen i tabellens energiafgrødekolonne.

Tabellen:

Data til markplanen hentes fra Fællesskemaet, så vidt det er muligt. Dvs. kolonnerne

med efterafgrøder, energiafgrøder og mellemafgrøder vil kun være

udfyldte hvis jordbrugeren har lavet gødningsplanlægning i Fællesskemaet.

Oplysningerne skal kontrolleres for evt. ændringer, så kontrolløren skal kontrollere

oplysningerne ved opslag på sidst indberettede oplysninger i Fællesskema.

Ikke forudfyldte tal udfyldes på bedriften af kontrolløren på baggrund af jordbrugerens

gødskningsplanlægning.

Evt. rettelser til markplanen skal indføjes i skemaet (bl.a. oplysninger om efterafgrøder).

Hvis der så ved besøget konstateres afvigelser fra denne markplan,

rettes der til efter markplanen, idet markplanen giver det korrekte øjebliksbillede

af bedriften.

Foreligger der ikke en gødningsplan 2011/2012, men der er materiale som angiver,

at der er etableret pligtige efterafgrøder, fortsættes kontrollen på dette

grundlag.

Oplysning om hvilke arealer, der er etableret med efterafgrøder, kan fås af

jordbruger, eller evt. ved at denne ringer til sin konsulent. Oplysningerne om

virksomhedens arealer med efterafgrøder skal være præcise og fyldestgørende.

Hvis jordbruger oplyser, at gødningsplanen kan fremskaffes (her skal kontrolløren

være opmærksom på den særlige KO-instruks, hvis der er tale om en decideret

KO-kontrol), kan der evt. laves en ny aftale om et kontrolbesøg et par

dage efter, hvis dette er muligt ift. kontrollørens planlægning.

22

More magazines by this user
Similar magazines