En gammel kasse dukkede op - Nomeco A/S

nomeco.dk

En gammel kasse dukkede op - Nomeco A/S

afdeling NNIT. Det bliver straks meldt ud

internt i Nomeco. Meldingerne opdateres

hele tiden, indtil der er fundet en løsning.

Har der været problemer i mindst 30 minutter,

sender vi en mail til de apoteker, der er

berørt af fejlen, og lægger en fejlmelding på

forsiden af Serviceløsningerne på Nomecos

hjemmeside.”

Afhængig af fejltypen bliver apotekerne bedt

om at handle i forhold til situationen – typisk

lyder meldingen, at man skal reservere

så mange varer som muligt på DVR. Og det

er langt de fl este apoteker ifølge Bodil blevet

gode til.

Hurtigt overblik over konsekvenser

Så snart den første fejlmelding lyder, går

Nomeco i gang med at få overblik over,

hvilke konsekvenser fejlen kan få for

vareleverancerne. Det kan være nødvendigt

at rykke deadline, lave særaftaler og tage

fat i nødprocedurer. Dette betyder i mange

tilfælde overarbejde hele vejen rundt.

At der leveres varer én gang i døgnet har

ikke gjort det nemmere at håndtere en situation

med nedbrud eller forsinkelse. Der er

mange interne deadlines, der skal nås i løbet

af dagen, og det er fortsat en stor logistisk

opgave at få det hele til at passe sammen.

Selv om varebilen til apoteket først skal afgå

om natten, kan det give store problemer, hvis

den bare bliver ½ time forsinket. For det

kan være meget svært at indhente en sådan

forsinkelse igen.

Skvulp kan vare fl ere dage

Heldigvis er de fl este nedbrud kortvarige, og

oftest når apoteket ikke at mærke, at der har

været problemer i ordretilgangen. Men er

fejlen mere massiv, og sker den på et kritisk

tidspunkt om eftermiddagen og ud på aftenen,

kan det få konsekvenser for vareleverancer

til apoteket.

”Typisk betyder det, at kasserne fra Nomeco

ikke er helt så fyldte som planlagt. Det

kan de fl este apoteker godt klare, men må

indimellem supplere med akutte varer som

hasteleverancer. Det hele giver dog ’skvulp’

i Nomecos varehåndtering, da det medfører

væsentligt større leverancer den efterfølgende

dag. Det kræver ekstra mandskab til

at plukke og pakke, og det giver problemer

med pladsmangel i bilerne,” siger Bodil.

Hun påpeger, at Nomeco gør alt for at sikre,

at apoteket kommer så problemfrit igennem

et IT-nedbrud hos PharmaNet som

muligt. ”Vi afhjælper i det omfang, vi kan.

Men vi kan ikke trylle. Nogen gange må vi

altså minde apotekerne om, at det er deres

IT-udbyder og ikke Nomeco, der har skabt

problemerne.”

Kan højst bestille 1000 stk.

Et nedbrud kan give ’skvulp’ i fl ere dage

En fejl i Axapta gangede ordren op med 9,8 mio., så nu er der

lagt en begrænsning ind for at undgå, at det sker igen.

Apoteket kan nu højst bestille 1000 stk. ad gangen af samme varenummer

– uanset hvilket IT-system, det benytter. Hvis nogen fremover skal bruge mere

end 1000 stk. af en vare, må de ringe til Kundeservice og forsikre dem om, at

ordren er god nok.

Begrænsningen er lagt ind i systemet efter en fejl i Axapta for et stykke tid

siden. Af ukendte årsager blev en bestilling på 10 stk. lige pludselig i Axapta

ændret til 98 mio. Så mange varer er der næppe nogen, der har brug for

(især i betragtning af, at Nomeco kun havde 750 på lager), og heldigvis var

en medarbejder i Nomeco hurtig til at melde fejlen til NNIT. Her valgte man at

genstarte serveren for at komme fejlen til livs og sikre, at den ikke ramte alle.

Dette skete på det værst tænkelige tidspunkt, nemlig mellem kl. 17.15 og

17.30, hvor der er rigtigt travlt på apotekerne. Også Nomeco fi k travlt og fi k

afbødet de værste ’skader’ af fejlen.

Den første store ordre på 98 mio. tømte lageret og lagde de resterende

97.999.250 varer i restordre – og bestillingen for de efterfølgende apoteker gik i

restordre. Nomecos indkøbsprognose skulle laves om, og de mange restordrer

slettes. Nomeco tog de 740 pakninger retur fra den uheldige kunde, der jo

bare havde bestilt 10 stk. De returnerede varer blev tjekket, krediteret og lagt

tilbage på lokationen, så alle resterende restordrer kunne frigives.

7

More magazines by this user
Similar magazines