En gammel kasse dukkede op - Nomeco A/S

nomeco.dk

En gammel kasse dukkede op - Nomeco A/S

hvilke pakninger der er sendt ud på markedet.

Hvis den pakning, som apoteket er ved

at sælge, har været solgt før, får apoteket

straks besked. For så kan der være tale om

en forfalskning. Det samme er tilfældet, hvis

produktet slet ikke eksisterer i databasen.

Systemet fortæller også, hvis lægemidlet er

trukket tilbage, eller pakningen er for gammel.

Også grossisterne vil have mulighed for

at gå ind i databasen og tjekke et produkts

status, hvis grossisten bliver i tvivl om dets

ægthed – enten før det sendes til apoteket,

eller hvis det returneres fra apoteket.

Forsinker ikke ekspeditionen

Testen på de svenske apoteker viste, at responstiden

på denne forespørgsel er på bare

ét sekund. Så det er ikke noget, der forsinker

være registreret i databasen, og der må ikke

være huller, hvis det skal være effektivt.”

Hvem skal betale?

Endvidere tager forsøget, som Efpia gennemførte

i Sverige, ikke stilling til fi nansiering og

økonomi. Der er jo en række omkostninger

forbundet med at indføre mærkningsordning,

etablere database og indkøbe nye skannere på

apotekerne. Disse omkostninger skal placeres

et sted, og pilen peger i retning af producenterne.

Det er også værd at bemærke, at det er

originalproducenterne, der har taget initiativ

til at opbygge og teste systemet, og som nu

anbefaler det varmt. Parallelimportørerne

vil næppe være helt så ivrige efter at få det

indført, da de ved ompakning som regel

udskifter emballagen.

ekspeditionen, selvom datacenteret er placeret

i Tyskland. Det system, der blev benyttet,

var let at indsætte og tilpasse

i apoteks IT-system og arbejdsgange.

Forskellige brugergrupper kan have forskellige

interfaces, og på de svenske apoteker

blev det helt og fuldt integreret i apotekernes

system. Faktisk ændrede det stort set ikke

apotekets arbejdsgange.

Den eneste ekstra procedure var at tjekke

pakkens status i forbindelse med ekspeditionen

og i øvrigt sikre sig, at alle produkterne

blev skannet med den nye kamerabaserede

skanner. Den er mere følsom end de skannere,

der normalt blev brugt, og meget let at

anvende. Den kunne også bruges til at læse

de endimensionelle stregkoder på de produk-

Data Matrix er på vej

Systemet er baseret på Data Matrix-stregkoder,

der kan indeholde fl ere oplysninger end

de nuværende stregkoder, og de er stille og

roligt ved at blive indført på pakninger med

humane lægemidler.

”Udviklingen forstærkes af, at lande som

Frankrig, Italien og Spanien i de nærmeste år

vil stille krav om mærkning med todimensionelle

stregkoder – et krav, der allerede i dag

eksisterer i Tyrkiet. Det er store markeder,

og derfor tror jeg, at producenterne så småt

begynder at tilpasse deres produktionslinjer,

så mærkningen indføres i alle lande. Stregkoderne

indeholder i dag informationer om

produkt, batchnummer og udløb. Projektet

med produktverifi kation kræver desuden, at

der også tilføjes et serienummer, så pakningen

bliver unik.”

Kamp mod forfalsket medicin

ter, der ikke var med i forsøget.

75% af farmaceuterne, der deltog i den

efterfølgende brugerundersøgelse, mente, at

projektet havde ingen eller kun ubetydelig

effekt på deres daglige arbejde. Og resten

mente, at den ekstra indsats, som projektet

påførte dem, var inden for et acceptabelt

niveau.

Find evalueringsrapporten på

www.efpia.eu/Content/Default.

asp?PageID=559&DocID=8770

Også EU-kommissionen vil kigge nøje

på evalueringsrapporten, da forsøget er

et svar på kommissionens ønske om at

indføre en fælles mærkningsordning,

Den skal beskytte EU’s borgere mod,

at forfalsket medicin fi nder vej via den

offi cielle forsyningskæde.

”EU-kommissionens vurdering af projektet

bliver afgørende for, om det bliver

gennemført. Om det sker og i givet fald

hvornår, tør jeg ikke spå om. Men vi har

næppe hørt det sidste til dette projekt,”

mener Claus.

9

More magazines by this user
Similar magazines