22.09.2013 Views

Diernæs Kirkebog 1741- 1808 - Wadschier.dk

Diernæs Kirkebog 1741- 1808 - Wadschier.dk

Diernæs Kirkebog 1741- 1808 - Wadschier.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Diernæs</strong> <strong>Kirkebog</strong> <strong>1741</strong>- <strong>1808</strong><br />

Døbte og Introducerede <strong>1741</strong>-<strong>1808</strong><br />

Mand tilnavn sted kone år faddere<br />

? et fattigt barn 1743 Peder d. 19.10.<br />

Christian Møllers Kone bar og<br />

Degnens Ridders Kone gich hos.<br />

Friderich Nielsen, Laritz Smid,<br />

….de paa Biørnemosegaard, Ole<br />

S. Svendsen?)<br />

Anna Andreasdatter 1751 dødfødt datter +<br />

Anne Nielsdatter 1765 + uægte dødfødt barn<br />

Birthe Andersdatter 1752 +<br />

Catrine Gunders 1786 + 89 år<br />

Ellen Hansdatter 1805 + tvillingdatter 17 dage 3 uger<br />

Ingeborg Jensdatter 1776 + uægte datter 14 dage<br />

Ingeborg Madsdatter 1756 barn +<br />

Inger Jensdatter 1792 + uægte datter ½ år<br />

Johanne Jørgensdatter 1752 +<br />

Karen Madsdatter 1759 Jørgen Juul søn +<br />

Kirsten Nielsdatter 1752 barn +<br />

Lisbeth Henrichsdatter 1782 + dødfødt datter<br />

Magreta Rasmusdatter 1765 Karen, ingen barnefader udlagt<br />

Maren Knudsdatter 1758 søn +<br />

Maren Larsdatter 1768 + 38 år indsidder hos Jørgen<br />

Nørregaard<br />

Maren Pedersdatter 1751 Birthe Marie d<br />

Maren Pedersdatter 1751 +<br />

Margrethe Andersdatter 1749 +<br />

Mette Nielsdatter 1762 Lisbeth<br />

Mette Rasmusdatter 1743 Johanne d<br />

Ingen barnefader udlagt<br />

Sidsel Jensdatter 1742 +<br />

Sidsel Michels 1743 Christopher Michelsens mor +<br />

Bjørnemosegd Bjørnemosegaar<strong>dk</strong>one 1795 + den gamle kone 63 år<br />

Diernisse Anna Larsdatter 1764 + uægte pige 8 uger<br />

Diernisse Anna Rasmnusdatter 1800 + 22 år<br />

Diernisse Anne Hansdatter 1788 + datter 14 dage<br />

Diernisse Anne Larsdatter 1806 + 80 år<br />

Diernisse Anne Marie Frandsis 1802 + 97 år<br />

Diernisse Bodil Philips 1762 + 18 år<br />

Diernisse Johanne Andersdatter 1781 + 79 år gamle<br />

Diernisse Karen 1797 + 40 ¼ år<br />

Diernisse Karen Christens 1803 + 78 år<br />

Diernisse Karen Hansdatter 1801 + dødfødt datter<br />

Diernisse Kirsten Rasmussis gl. 1772 + 88 år<br />

Diernisse Maren Hansdatter 1777 + dødfødt søn<br />

Diernisse Maren Madsis 1765 + 58 år<br />

Diernisse Maria Hansdatter 1762 + 24 år<br />

Diernisse Sophie Pedersdatter 1766 + dødfødt dreng<br />

hospitalet Anne Michels 1748 +<br />

hospitalet Birthe Jepsdatter 1770 +<br />

hospitalet Charlotte gamle 1768 + 99 år<br />

hospitalet Ellen gamle 1796 + 83 år<br />

hospitalet Karen Nielses 1796 + 87 år<br />

hospitalet Maren Erichs 1794 + 83 år<br />

hospitalet Maren Knuds 1796 + 67 år<br />

hospitalet Maren Peders 1777 + 79 år<br />

hospitalet Maren Rasmuses 1790 + 66 år<br />

hospitalet Stine Jørgensdatter 1742 +<br />

hospitlet Lisbeth Pedersdatter 1773 + 31 år<br />

Kaleko Margrethe Rasmusdatter 1765 + uægte barn 14 dage<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

1


Mand tilnavn sted kone år faddere<br />

Katterød Anna Andersdatter 1792 + uægte tvillinger søn og datter<br />

12 dage<br />

Katterød Anna Michels 1761 + 68 år<br />

Katterød Anne Jørgensdatter 1775 + 24 år<br />

Katterød Birthe Larsis 1771 + 80 år<br />

Katterød Karen Henrichsdatter 1796 + 38 år<br />

Katterød Karen Nielsdatter 1744 +<br />

Katterød Kirsten Christophers 1777 + 84 år<br />

Katterød Maren Christophers 1765 + 78 år<br />

Katterød Margrethe Michels 1793 + 81 år<br />

Ourehuset Maren Nielses 1788 + 84 år<br />

Pilehus Pernille, gamle 1770 +<br />

Svarteledhus Maria Rasmusdatter 1796 + 29 år<br />

Bonde Mette Bondens 1763 + 89 år<br />

Brandt Diernisse Kirsten Brandts 1795 + 87 år<br />

bø<strong>dk</strong>er hospitalet Johanne bø<strong>dk</strong>ers 1753 +<br />

bø<strong>dk</strong>er hospitalet Margrethe bø<strong>dk</strong>ers 1799 + 84 år<br />

Djerkvend Diernisse Karen Djerkvend 1771 + 88 år<br />

Fik Diernisse Johanne Fiks gamle 1785 + 84 år<br />

Greve Diernisse Anne Grevens 1781 + 88 år gamle<br />

Hollegaard Else Hollegårds 1778 + 76 år<br />

hollænder Diernisse Anna Hollænders gamle 1783 + 95 år<br />

Højen Katterød Anna Maria Højens 1800 + 76 år<br />

Jæger Anna Jægers 1762 + 74 år<br />

Knap Maren Knaps 1742 +<br />

Knap Diernisse Maren Knaps 1767 + 54 år<br />

Krog hospitalet Birthe Krogs 1755 +<br />

Lindegaard Holstenshus Lindegaard, jomfru 1793 + 70 år<br />

møller Johanne Møller 1803 + dødfødt<br />

Nymand Bodil Nymands 1758 +<br />

Nørregaard Diernisse Karen Nørregaards 1768 + 84 år<br />

Nørregaard Diernisse Margrethe Nørregaards 1761 + 70 år<br />

Nørregaard hospitalet Anna Nørregaards 1763 + 70 år<br />

Nørregaard hospitalet Maren Nielsdatter 1807 + 43 år<br />

Nørregaard<br />

Ravn Diernisse Johanne Ravns 1773 + 70 år<br />

rytter Bodil Rytters 1782 + 90½ år<br />

Skov Kaleko Johanne Skovs gl. 1783 + 84 år<br />

skrædder Karen skrædders 1742 +<br />

skrædder Diernisse Kirsten skrædders 1779 + 86 år<br />

skrædder Katterød Kirsten skrædders 1758 +<br />

skytte enken 1789 + den gamle skytteekne 78 år<br />

smed Maren Nielsdatter 1750 +<br />

smeds<br />

smed Katterød smedeenken 1773 + 58 år<br />

Thougaard fattighuset Anne Thougaards 1807 + 63 år<br />

betler ukendt 1794 +<br />

væver Diernisse Anna vævers 1777 + 88 år<br />

væver Diernisse væverenken gamle 1799 + 75 år<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

2


Adam Christopher Jensen udlagt, skytte Holstenshus Johanne Jørgensdatter af<br />

Katterød<br />

1766 Anna Magreta<br />

Adam Christopher Larsen Bjørnemosegd Elsebeth Nielsdatter,<br />

Bjørnemosegd<br />

1775 oo<br />

Adam Jensen Skytte Johanne Jørgensdatter 1778 Alhede Benedicta<br />

Adam Jensen skytte Johanne Jørgensdatter 1781 Hans Key<br />

Adam Jensen Skytte Johanne Jørgensdatter 1786 Johanna Dorothea<br />

Adam Jensen Skytte Diernisse Johanne Jørgensdatter 1776 Ditlef<br />

Adam Jensen skytte Holstenshus Johanne Jørgensdatter,<br />

Katterød<br />

1769 oo<br />

Adam Jensen Skytte Katterød Johanne Jørgensdatter 1769 Anna<br />

Adam Jensen Skyttie Katterød Johanne Jørgendatter 1772 Jørgen + 9 uger<br />

Adam Jensen skytte Katterød Johanne Jørgensdatter 1774 Aplone Maria<br />

Adam Larsen udlagt tjener Biørnemosegd Elsebeth Hollender 1774 Johanne Magreta<br />

Adolph Hansen Forvalter Holsteenshus Birgitte Johanne Hvid<br />

fød Rosengaard<br />

1807 Sophia Magdalena Dorthea<br />

Adolph Hansen Forpagter Holstenshus Birgitte Johanne Hvid<br />

fød Rosengaard<br />

1797 Hans<br />

Adolph Hansen Forpagter Holstenshus Birgitte Johanne Hvid<br />

fød Rosengaard<br />

1802 Povl<br />

Adolph Hansen forpagter Holstenshus 1802 + Povl søn 5 år<br />

Adolphsen, Knud Isak skoleholder Verninge Maren Carlsdatter<br />

Drejer, Diernisse<br />

1793 oo<br />

Adolphsen, Knud Isak skoleholder Diernisse 1793 + dødfødt datter<br />

Adolphsen, Knud Isak Skoleholder Verninge 1794 Kone Introduceret<br />

Adolph Hansen Forpagter Holstenshus Birgitte Johanne Hvid,<br />

fød Rosengaard<br />

1799 Christiana Elisabeth<br />

Anders Andersen Ditlevsholm Anna Catrina<br />

Nielsdatter<br />

1804 Anders<br />

Anders Andersen Ditlevsholm Anna Catrina<br />

Nielsdatter<br />

1806 Niels, + 1806 14 dage<br />

Anders Christensen murmester, V Skerninge Mette Kirstine 1773 oo<br />

enkemand<br />

Jørgensdatter * V.Skr.,<br />

tjente Kaleko<br />

Anders Hansen Diernisse Anna Rasmusdatter 1765 oo<br />

Anders Hansen Diernisse Anna Rasmusdatter 1766 Anna<br />

Anders Hansen Diernisse Anna Rasmusdatter 1769 Karen, + 1770<br />

Anders Hansen Diernisse Anna Rasmusdatter 1781 + kone 50 år, skifte 26.09.1781<br />

Anders Hansen Diernisse Kirsten Jørgensdatter 1782 + dødfødt søn<br />

Anders Hansen Diernisse Kirsten Jørgensdatter 1784 + dødfødt datter<br />

Anders Hansen Diernisse Kirsten Jørgensdatter 1787 + kone 42 år, skifte 26.05.1787<br />

Anders Hansen Diernisse Ellen Magreta<br />

Larsdatter<br />

1791 Lars<br />

Anders Hansen Diernisse 1807 + 69 år<br />

Anders Hansen Munch Katterød Anne Hansdatter<br />

Munch, enke, ibid<br />

1769 oo, ee Erich Madsen<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1770 Anna<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1772 Erich<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1773 Maria + 1801 18½ år<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1775 Kirsten<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1777 Johanne<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1780 Hans, + 1799 19 år<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1781 + kone 41 år, skifte 05.06.1781<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter,<br />

Diernisse<br />

1781 oo<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter Munk 1782 Anna Catrina<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1783 Christopher<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1785 Karen<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1787 Peder<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1789 Kirstine<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1791 Maren<br />

Anders Hansen Munch Munch Katterød Anna Hansdatter 1793 Magretha, + 1794 + 16 uger<br />

Anders Larsen enkemand Øxenhaven, Anna Margrethe 1796 oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

3


Vester Aaby Hansdatter, Lisesminde<br />

Anders Nielsen Breberg Breberg Holstenshus Maren Pedersdatter,<br />

Diernisse<br />

1764 oo<br />

Anders Nielsen Breberg Breberg Mosegaard Maren Pedersdatter 1765 Niels<br />

Anders Nielsen Skov Skov, corporal Diernisse kone 1776 + kone 30 år<br />

Anders Nielsen Skov Skov, corporal Diernisse Anne Cathrine<br />

Johansdatter, enke,<br />

Hillerslev<br />

1777 oo<br />

Anders Nielsen Skov Skov, corporal Diernisse 1777 + søn 4 år<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse Birthe Marie<br />

Pedersdatter Kaas<br />

1779 Lucia Elisabeth, 1784 + 5 år<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse Birthe Marie<br />

Pedersdatter Kaas<br />

1780 Erenstina<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse Birthe Marie<br />

Pedersdatter Kaas<br />

1783 Ernst Kaas<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse Birthe Marie<br />

Pedersdatter Kaas<br />

1785 Lucia Elisabeth<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse Birthe Marie<br />

Pedersdatter Kaas<br />

1787 Ole<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse 1788 + dødfødt datter<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse 1789 + dødfødt datter<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse 1792 + dødfødt datter<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse 1797 + 58 år, skifte 13.05.1797<br />

Anders Olsen Kudsk Diernisse hans enkes moder 1799 + enkens mor 79 ¾ år<br />

Anders Pedersen smed Diernisse Christina<br />

Christophersdatter,<br />

1789 oo<br />

Anders Pedersen smed Katterød enken + <strong>1741</strong> enken +<br />

Anders Pedersen Katterød Anne Pedersdatter, 1767 oo, han fra Diernisse, hun ee<br />

enke, Katterød<br />

Peder Rasmussen<br />

Anders Pedersen Katterød Anna Pedersdatter 1769 Johanne<br />

Anders Pedersen Katterød Anna Pedersdatter 1772 Anna Sophia<br />

Anders Pedersen Katterød Anna Pedersdatter 1775 Peder<br />

Anders Pedersen Katterød Anna Pedersdatter 1781 + kone 49 år, skifte 03.06.1781<br />

Anders Pedersen Katterød Birthe Madsdatter 1782 Anna<br />

Anders Pedersen Katterød Birthe Madsdatter 1784 + 40 år, skifte 04.11.1784<br />

Anders Pedersen Degn Degn Svarteledhus Karen Rasmusdatter,<br />

Katterød<br />

1779 oo<br />

Anders Pedersen Degn Degn Svarteledhus Karen Rasmusdatter 1782 Anna Maria, + 1798 16 år<br />

Anders Pedersen Degn Degn Svarteledhus Karen Rasmusdatter 1785 Rasmus<br />

Anders Pedersen Ravn Ravn Diernisse Maren Eliasdatter,<br />

Kaleko Mølle<br />

1771 oo<br />

Anders Pedersen Ravn Ravn Ourehuset Maren Eliasdatter 1774 Mette Maria d.<br />

Anders Pedersen Ravn Ravn møller Kaleko Mølle Maren Eliasdatter 1776 Elias d.<br />

Anders Pedersen Ravn Ravn møller Kaleko 1778 + dødfødt søn<br />

Anders Pedersen Ravn Ravn møller Kaleko 1781 + dødfødt datter<br />

Anders Pedersen Ravn Ravn møller Kaleko 1799 + 59 år, skifte 04.01.1800<br />

Anders skrædder skrædder Diernisse 1778 + 82 år<br />

Anders skrædder skrædder Katterød hustru + <strong>1741</strong> hustru +<br />

Anders skrædder skrædder lille Katterød 1781 + 43 år<br />

Anders Svarer Svarer hustru 1752 hustru +<br />

Anders Svarer Svarer Diernisse 1761 + 80 år<br />

Andreas Hansen Barnehøjhus Pernille Hansdatter,<br />

Barnehøjhus<br />

1803 oo<br />

Andreas Hansen Barnehøjhus Pernille Hansdatter 1804 Anna<br />

Andreas Hansen Ammag skipper Faaborg Maren Andersdatter 1746 trol, oo<br />

Andreas Jensen Teglværkshus Johanne Hansdatter 1802 Anna<br />

Andreas Jensen Teglværkshus Johanne Hansdatter 1804 Rasmus<br />

Andreas Jensen Teglværkshus Johanne Hansdatter 1806 Hans<br />

Andreas Lørup Lørup,<br />

Anna Hansdatter, enke, 1787 oo<br />

musketer<br />

Diernisse<br />

Axel Jensen Lefter soldat Diernisse <strong>1741</strong> barn +<br />

Berenth Mathiasen Stejlemaehus 1758 Niels haarub? d<br />

Peder Ottesen Hustrue i Faaborg<br />

bar det og Søren Skræders<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

4


Hustrue i Faaborg gik hos.<br />

Faddere: Mathias Bertilzen?.<br />

Jens Skrædder begge i Faaborg<br />

Berenth Mathiasen Stejlemaehus 1760 Lars Christian d<br />

Degnens Kone i Diernisse bar<br />

det, og Rasmus Knudsen Kone<br />

ibidem gik hos, Faddere:<br />

Christen Mosegaard, Johan<br />

Jensen, af Katterød, og Peder<br />

Nielsen af Fruerhuset<br />

Berenth Mathiasen Stejlemaehus 1761 dødfødt søn<br />

Bertel Jensen betler? 1754 +<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1761 trol<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1762 Peder, 1762 søn +<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1763 Anna<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1765 Maria<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1766 Maren<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1768 Rasmus, + 1791, 22½ år<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1772 Johanne<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1781 Peder<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1792 + 59 år, skifte 29.12.1792<br />

Bertel Rasmussen Katterød Karen Pedersdatter 1794 + enken 53 år<br />

Brandt, mons Brandt Holstenshus 1765 + 28 år<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrina Hansdatter 1757 trol.<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrina Hansdatter 1758 Hans d<br />

Min Svigemoder bar hinde og<br />

Peder Mosegaards Datter Maren<br />

gik hos. Faddere: Jeppe Skytte.<br />

Hans Torsen. Rasmus Knudsen.<br />

Niels Larsen. Hans Nielsen alle<br />

af Diernisse<br />

+ 1782 søn Hans<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrina Hansdatter 1759 Rasmus d<br />

Min Syster Sophia i Faaborg bar<br />

ham, Faddere vare, Niels Larsen,<br />

Hans Nielsen, Jens Andersen,<br />

Sergiant Peder Pedersen Rue,<br />

Rasmus Knudsen Kone gik hos,<br />

alle af Diernisse<br />

Carl Drejer degn Diernisse Catrina Hansdatter 1761 Christian d<br />

Peder Mosegaards Datter i<br />

Diernisse Maren bar ham, og<br />

Povel Povelsen Wæbers Kone<br />

gik hos, Faddere:Peder Ravn,<br />

Rasmus Knudsen, Niels Larsen,<br />

Sergianten, alle af Diernisse<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrine Hansdatter 1763 Maren d.<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrine Hansdatter 1764 + nyfødt datter<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrine Hansdatter 1765 Jens d. , + 1766 11 uger<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrine Hansdatter 1767 Anna Magdalena d.<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrine Hansdatter 1769 Andreas d.<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrine Hansdatter 1771 Catarina d., + 1772 1 år<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrine Hansdatter 1773 Catarina d.<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Catrine Hansdatter 1775 + kone 40 år og dødfødt barn<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Maria Henrichsdatter<br />

Millinge, jomfru fra<br />

København<br />

1775 oo<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse 1776 + dødfødt datter<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Mariæ Henrichsdatter 1777 Jens Henrich d.<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse Mariæ Henrichsdatter 1779 Magreta Sophia d.<br />

Carl Drejer Drejer, degn Diernisse <strong>1808</strong> + 75 år<br />

Christen Albretsen bager Horne 1742 +<br />

Christen Clausen murmester, Diernisse Maren Pedersdatter 1753 trol, oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

5


Christen Clausen<br />

ungkarl<br />

murmester Diernisse Maren Pedersdatter 1753 Caren d<br />

Henrich Millingis Pige i Faaborg<br />

bar hende og Hans<br />

Chrestophersen gik hos. Per<br />

Holgersen, Niels Laritzen, Niels<br />

Mur Mester, Shach fra<br />

Holstenhus. Rasmus Clausen fra<br />

Katt<br />

1753 barn +<br />

Christen Clausen murmester Diernisse Maren Pedersdatter 1754 Adamine Benedicte d<br />

Fruer Pigen paa Holstenhus<br />

Jofrue Lindegaards bar barnet og<br />

Jørgen storgrds Kone gich hos.<br />

Niels Mur Mester, Christian<br />

Finger, Hans Toorsen, Hans<br />

Munch, Laritz smid, Peder svarer<br />

Christen Clausen murmester Diernisse Maren Pedersdatter 1758 Karen d<br />

Peder Krogs Hustrue i Diernisse<br />

bar det, og Hans Christophersen<br />

Hustrue ibidem gik hos.<br />

Faddere:Hans Munch i<br />

Diernisse. Lars Smed ibidem,<br />

Jens Smed ibidem, Jørgen<br />

Skrædder ibidem, Jens<br />

Sadelmager ibidem<br />

Christen Clausen murmester Diernisse Maren Pedersdatter 1760 Peder d<br />

Hans Kones Syster som tiente i<br />

Faaborg, bar det, og Jens Smeds<br />

Kone ibidem gik hos,<br />

Faddere:Jeppe Skytte,<br />

Christopher Michelsen, Rasmus<br />

Jensen, Jørgen Skrædder alle af<br />

Diernisse<br />

Christen Clausen murmester Diernisse Maren Pedersdatter 1762 Claus. + 2 år 1765<br />

Christen Clausen murmester Diernisse Maren Pedersdatter 1763 + kone 40 år, skifte 28.06.1763<br />

Christen Clausen murmester Diernisse 1769 + 40 år<br />

Christen degn degn Kaleko 1770 + hans mormor 82 år<br />

Christen degn degn Kaleko kone 1805 + kone 72 år<br />

Christen degn degn Kaleko 1807 + 74 år<br />

Christen Hansen Mosegaard Katterød Karen Andersdatter <strong>1741</strong> trol, oo<br />

Mosegaard<br />

Christen Hansen MosegaardMosegaard Katterød Karen Andersdatter <strong>1741</strong> Maren d. ? pt<br />

Hans Bildsen Kone af K bar det,<br />

? H….sen kone af K gich hos,<br />

? af Diern, Peder smid,<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Anders Skræders ?<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1743 Hans d. 29.09.<br />

Peder Mosegaards Kone af D.<br />

bar og Peder Andersen Smids af<br />

Katterød gich hos. Test: Hans<br />

Munch, Anders Skrædders Søn.<br />

Peder Andersen, Jørgen<br />

Diderichs Kone og Peder<br />

6<br />

Mosegaards Datter ..: Chirsten<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1745 Anna d. 12.12.<br />

Peder Mosegaards Kone bar og<br />

Mogens Matzens gich hos.Hans<br />

Munch, Niels Mosegaard,<br />

Peder Skræder<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1748 Johanne Chathrine *24.08.<br />

Per Mosegaards Kone bar det og<br />

Per Holgersen gich hos. Niels<br />

Mosegaard, Per Smid, Mogens<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1751<br />

Matzen. + 1756 datter +<br />

dødfødt barn<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1752 Mette Kirstine d<br />

Peder Mosegrds. Kone bar det og<br />

Peder Hansen fra Katt: gik hos.<br />

Mogens Matzens, Peder smid,<br />

Rasmus Jespersen, Niels<br />

Mosegrd<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1755 dødfødt barn<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1756 Karen d<br />

Per Mosegaards Kone bar det og<br />

Rasmus Clausen gik hos.<br />

Rasmus Jespersen, Mogens<br />

Matzen, Hans Munch, Hans<br />

Jacobsen<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1760 Inger Catrina d<br />

Peder Mosegaards Kone i<br />

Diernisse bar det, og Peder<br />

Pedersen Kone i Katterød gik<br />

hos, Faddere:Peder ?, Hans<br />

Munch, Rasmus Jespersen,<br />

Rasmus Clausen, alle af Katterød<br />

Mosegaard Katterød Karen Andersdatter 1764 + kone 46 år, skifte 30.01.1765<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Christen Hansen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Katterød 1774 + 60 år, skifte 21.03.1774<br />

Christen Jensen Kiøng Margrethe Clausdatter,<br />

Kiøng<br />

1777 oo<br />

Christen Larsen Lindebierggård Karen Jensdatter 1783 Johan, 1786+ søn 3 år<br />

Christen Larsen Lindebierggård Karen Jensdatter 1785 Peder<br />

Christen Larsen Lindebjerggård Karen Jensdatter 1788 Maria, + 1801 22 år<br />

Christian Bachop væver 1753 Johan Christian d<br />

Urtegrdsm Mann Mons:<br />

Schubartz Datter bar det, og<br />

Rasmus Bødichers gich hos.<br />

Niels Mortesen, Jens smid, Ole<br />

Rytter, Jørgen Rue<br />

Christian Finger udlagt kok Holstenshus Caren Rasmusdatter 1752 Publice Absolveret<br />

Christian Friderich Esher Udlagt, Esher, Rendsborg Anna Magreta 1790 Niels Pedersen<br />

Sergiant ved<br />

det Holstenske<br />

Regiment<br />

Hansdatter, Katterød<br />

Christian Hansen Diernisse 1758 +<br />

Christian Hansen Katterød enken <strong>1741</strong> enkens datter +<br />

Christian Johansen kudsk Maren Bertelsdatter 1794 oo, trol. i Vigerslev<br />

Christian Johansen Udlagt, Kudsk Holstenshus Maren Berthelsdatter,<br />

Katterød<br />

1788 Maren<br />

Christian Jørgensen Udlagt, tjener Faaborg Ellen Hansdatter, 1805 Maren<br />

købmand Lars<br />

Peiter Voigt<br />

Søehavehus<br />

Christian Larsen Diernisse Karen Hansdatter 1799 Lars<br />

Christian Povlsen møller møller Kaleko Mette Jørgensdatter,<br />

Elias Møllers enke<br />

<strong>1741</strong> trol, oo<br />

Christian Povlsen møller Møller Kaleko 1743 Dorthe d. marts<br />

Degnen Ridders Kone bar og<br />

Hans Laritzens af Kal: gich hos<br />

Matz Erichsen, Hans Rasmussen,<br />

Niels Nielsen alle af Kalecho<br />

Christian Povlsen møller Møller Kaleko Mette Jørgensdatter 1746 Elias d.23.03.<br />

Degnen Jens Ridders Kone bar<br />

og Hans Laritzens gich hos.<br />

Hans Laritzen, Niels Nielsen,<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

7


Christian Povlsen møller møller Kaleko Mette Jørgensdatter 1759<br />

Hans Rasmusen<br />

+<br />

Christian Povlsen møller møller Kaleko Mette Jørgensdatter 1763 + enken 64 år, skifte 03.01.1763<br />

Christian Rarchop Rarchop ? 1755 Johan Christian d<br />

Peder Mosegrds. Kone bam ham<br />

og Christen Clausen gik hos.<br />

Hans Munch i Diern. Rasmus<br />

Hansen Bødcher, Niels<br />

Mortesen, Laritz smids<br />

Christian Torpegaard Torpegaard <strong>1741</strong> Johanne d.11.10.<br />

Anders Svarers Kone og Laritz<br />

Torbegaards Kone gich hos,<br />

begge af ? Mosegaard,<br />

Niels Mosegaard,<br />

Anders Skrædder<br />

Christian Torpegaard Torpegaard 1748 Kirstine d. 10.11.<br />

Per Mosegaards Kone bar det og<br />

Niels Mosegaard gich hos.<br />

Peder Mosegaard, Laritz<br />

Torbegaard, Anders Svarer<br />

Christian Torpegaard Torpegaard 1776 + 86 år<br />

Christian Torpegaard Torpegaard enken 1780 + enken 68 år<br />

Christopher Caspersen enkemand V. Skerninge Margrethe Hansdatter, 1753 trol, oo<br />

Larits Madsens enke<br />

Christopher Christensen Katterød 1751 +<br />

Christopher Hansen Diernisse 1798 + 38 år<br />

Christopher Larsen Katterød 1757 +<br />

Christopher Larsen Katterød Karen Povlsdatter, enke 1802 oo<br />

Christopher Larsen udflyttet gård Karen Povelsdatter 1803 Maren<br />

Christopher Larsen udflyttet gård Karen Poulsdatter 1804 Johanne<br />

Christopher Larsen udflyttet gård Karen Poulsdatter 1806 Jørgen<br />

Christopher Michelsen hollænder 1756 +<br />

Christopher Michelsen Diernisse Anna Jørgensdatter 1775 + 79 år, skifte 19.04.1775<br />

Christopher Nielsen Diernisse Bodil Mariæ<br />

Rasmusdatter<br />

1788 Rasmus<br />

Christopher Nielsen Diernisse Bodil Mariæ<br />

Rasmusdatter<br />

1790 Niels<br />

Christopher Pedersen landsoldat Katterød Maren Rasmusdatter 1764 oo<br />

Christopher Pedersen Katterød Maren Rasmusdatter 1785 + kone 62 år, skifte 26.11.1785<br />

Christopher Pedersen enkemand Katterød Mette Catrine<br />

Nicolajsdatter<br />

1786 oo<br />

Christopher Pedersen Katterød Mette Catrine<br />

Nicolajsdatter<br />

1787 dødfødt søn<br />

Christopher Pedersen Katterød Mette Catrine<br />

1793 + 60 ½ år, skifte 13.03.1793<br />

Nicolajsdatter<br />

Christopher Sørensen Diernisse Anna Maria Hansdatter 1779 oo<br />

Christopher Sørensen Diernisse Anna Maria Hansdatter 1780 Maria<br />

Christopher Sørensen Diernisse Anna Maria Hansdatter 1782 Kirsten<br />

Christopher Sørensen Diernisse Anna Maria Hansdatter 1785 Maren d., 1792 + datter 7½ år<br />

Christopher Sørensen Diernisse Anna Maria Hansdatter 1788 Karen<br />

Claus Christian Plum Plum Tved Anna Magdalene<br />

Carlsdatter, Diernisse<br />

1793 oo<br />

Claus Christiansen Hollænder Holstenshus Catrina Magreta<br />

Johnsdatter<br />

1778 Sophia Dorothea<br />

Claus Christiansen Hollænder Holstenshus Catrina Magreta<br />

Johnsdatter<br />

1779 Magdalena Lucia<br />

Claus Christiansen Hollænder Holstenshus Catrina Magreta<br />

Johnsdatter<br />

1780 Elisabeth Catharina<br />

Claus Christiansen Hollender Holstenshus Catrina Magreta<br />

Johnsdatter<br />

1782 Ditlev Hans Key<br />

Claus Rasmussen Faaborg Anna Larsdatter, 1793 oo<br />

Holstenshus<br />

Claus Rasmussen Katterød 1754 +<br />

Diderich Hansen smed Kaleko Johanne Henrichsdatter 1746 trol, oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

8


Diderich Hansen smed Kaleko Johanne Henrichsdatter 1749 dødfødt søn<br />

Diderich Hansen smed Kaleko Johanne Henrichsdatter 1770 + kone, skifte 27.01.1770<br />

Diderich Hansen smed hospitalet 1787 + 82 år<br />

Elias Andersen møller møller Kaleko Mølle 1801 + 25 år, begr. 28.09.1801<br />

Elias Andersen møller møller udlagt Kaleko Mølle Kirsten Andersdatter, 1802 Elias d., fader begraven d. 28<br />

Katterød<br />

sept. 1801<br />

Elias Christiansen Kaleko Magreta Christensdatter 1771 Christian d, +1772 ¾ år<br />

Elias Christiansen Kaleko Magrete Christensdatter 1773 Mette d., + 1786 12½ år<br />

Elias Christiansen Kaleko Magreta Christensdatter 1775 Dorthe d., 1775 3 uger<br />

Elias Christiansen Kaleko Magreta Christensdatter 1777 Dorthe d., + 1777 3 uger<br />

Elias Christiansen Kaleko Magreta Christensdatter 1777 Christian<br />

Elias Christiansen Kaleko Magreta Christensdatter 1780 Johan, + 1792 skifte 14.08.1792<br />

Elias Christiansen Kaleko Magreta Christensdatter 1783 Hans Ditlev, + 1795, skifte<br />

30.01.1795<br />

Elias Christiansen Kaleko Magreta Christensdatter 1786 Johanne Dorthea<br />

Elias Christiansen Kaleko Magreta Christensdatter 1788 + 42 år, skifte 11.04.1788, enken<br />

oo Hans Olsen<br />

Elias Jensen Katterød 1758 +<br />

Elias Møller møller Kaleko Mette Jørgensdatter <strong>1741</strong> +, enken oo Christian Povlsen<br />

Erich Andersen Katterød Maren Nielsdatter,<br />

Katterød<br />

<strong>1808</strong> oo<br />

Erich Jørgensen udlagt rytter Mette Nielsdatter 1763 Publice Absolveret<br />

Erich Madsen Katterød Anna Hansdatter 1764 oo<br />

Erich Madsen Katterød Anna Hansdatter 1765 Maren<br />

Erich Madsen Katterød Anna Hansdatter 1766 + 28 år, skifte 06.09.1766 enken<br />

oo 2 Anders Hansen Munch<br />

Erich Madsen Katterød 1797 + 82 år<br />

Frands Jørgensen smed Kværndrup Johanne Andersdatter,<br />

Holstenshus<br />

1791 oo<br />

Frands Povlsen landsoldat Pejrup Anna Margrethe<br />

Rasmusdatter,<br />

Holstenshus<br />

1784 oo<br />

Frands Povelsen Diernisse Anna Magreta<br />

Rasmusdatter<br />

1785 Anna Catharina<br />

Frederik Brandt Brandt, Faaborg Maria Elisabeth, 1783 oo<br />

tol<strong>dk</strong>ontrollør<br />

madame sl. Steens<br />

Frederik Christian<br />

Wilhelm Munch<br />

Munch, kok Holstenshus 1788 + 39 år, skifte 10.01.1788<br />

Frederik Nielsen hospitalet kone 1746 +<br />

Frederik Nielsen hospitalet 1746 +<br />

Frederik Bimmer Bimmer, Holstenshus Karen Christensdatter, 1778 Hans Christian<br />

Udlagt<br />

Diernisse<br />

Frederik Bimmer Bimmer, mons Holstenshus Karen Christensdatter,<br />

Diernisse<br />

1779 oo<br />

Frederik Rasmussen Degn Degn Kaleko Mette Kirstine<br />

Larsdatter, Kaleko<br />

1800 oo<br />

Frederik Rasmusen Degn Degn Kaleko Mette Larsdatter 1801 Anna Malene<br />

Frederik Rasmusen Degn Degn Kaleko Mette Larsdatter 1803 Lars<br />

Frederik Rasmusen Degn Degn Kaleko Mette Larsdatter 1806 Johanne<br />

Georg Sinsel Sinsel, tjener Holstenshus 1770 Magdalena Lucia<br />

Gunder Larsen Kirsten Larsdatter 1743 Jens d. 13.03., + 1743<br />

Jeppe Nielsen Skyttis Kiæriste<br />

bar<br />

Matz Hansen gich hos. ?<br />

Nielsen Skytte, Hans<br />

Laritzen, Matz Hansen, ?,<br />

Anders Skræders Hustrue og<br />

Hans Jørgen Bødichers hustru<br />

Gunder Larsen Kirsten Larsdatter 1748 Jens * 13.08.<br />

Hans Laritzens Kone bar det og<br />

Matz Hansen gich hos. Skytten<br />

Hans Laritzen, Hans Bødicher<br />

Gunder Larsen Kirsten Larsdatter 1754 +, skifte 09.04.1754<br />

Hans Udlagt, Faaborg Maren Rasmusdatter, 1791 Jens<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

9


Aphotheker=<br />

Svend<br />

Landevejshuse<br />

Hans Andersen Udlagt, Soldat Anna Kirsitne<br />

Jørgensdatter ,Søehuset<br />

1799 Anders<br />

Hans Andersen Udlagt Diernisse Karen Nielsdatter<br />

Bierregaard<br />

1801 Kirsten<br />

Hans Andersen Faaborg Maria Kirstine<br />

Larsdatter, enke,<br />

Svanninghuse<br />

1795 oo<br />

Hans Andersen Svanninghuse Mariæ Larsdatter 1796 Hans<br />

Hans Andersen Svanninghuse Maria Larsdatter 1800 Maren<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anne Christophersdatter 1742 Lars d.10.06.<br />

? Kone bar det og Jørgen Fiskers<br />

gich hos, ? Svarers Karl, ...<br />

Peder Ravn , ?ens Søn : Hans ,<br />

Sr. Chris ... af Faaborg. Christen,<br />

Christopher Michelsen kone af<br />

Diernisse.<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anne Christophersdatter 1744 Søren d. 26.02.<br />

Peder Ravns Kone bar ham og<br />

Ole Ravns gich hos. Peder Ravn,<br />

Christopher Christesen, Peder<br />

Andersen Ravn<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anne Christophersdatter 1746 Johanne d. 27.03.<br />

Peder Ravns Kone fra Katt: bar<br />

og Ole Ravns gich hos. Peder<br />

Ravn af Diernisse, Hans<br />

Jacobsen, Hans Chrestophersen<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anne Christophersdatter 1748 Maren d. 11.04.<br />

Peder Ravns Kone bar det og Ole<br />

Ravns gich hos. Peder Ravn i<br />

Katt: Per Ravn i Dier:<br />

Christopher Christesen,<br />

Hans Jacobsen<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anne Christophersdatter 1750 Christopher d. 10.05.<br />

Peder Ravns Kone i Katt: bar det<br />

og Jørgen Fiskers gich hos.<br />

Peder Ravn i Katt. Peder Ravn i<br />

Diern. Hans …., Hans Jacobsen,<br />

Ole Ravn. + 1781, 30 år,<br />

ungkarl, skifte 10.07.1781<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anne Christophersdatter 1752 hustru +, skifte 02.04.1752<br />

Hans Andersen Bildsen enkemand Katterød Anna Rasmusdatter 1752 trol, oo Peder Ravns pige<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1753 Rasmus d<br />

Anders Brynders Kone i Faaborg<br />

bar det og Peder Hansen gich hos<br />

i Katte. Hans Jacobsen, Ole<br />

Ravn, Hans Munch, Per Krogh i<br />

Diern., Hans Christophersen<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1755 Anna d<br />

Anders Bryndels Hustrue fra<br />

Faaborg bar hinde, og Ole Ravns<br />

gik hos, Per Ravn i Katt: Per<br />

Ravn i Diern: Hans Jacobsen,<br />

Hans Michelsen, Niels Graae<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1757 Hans d., + 1757<br />

Peder Ravns Hustrue ibidem bar<br />

det, Jørgen Lyboes Hustrue<br />

ibidem gik hos. Faddere: Peder<br />

Ravn i Diernisse, Ole Ravn i<br />

Katterød, Hans Michelsen<br />

ibidem, Niels Graae ibidem,<br />

Hans Hansen ibidem<br />

Hans Anderen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1759 Hans d<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

10


Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1761<br />

Peder Ravns Kone ibidem bar<br />

det, og Ole Ravns Hustrue<br />

ibidem gik hos, Faddere: Peder<br />

Ravn i Diernisse, Mogens<br />

Madsen, Hans Munch, Peder<br />

Rasmusen, Jørgen Lyøboe alle af<br />

Katterød<br />

Mette<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1764 Peder<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1766 Andreas<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1777 + 64 år, skifte 28.03.1778<br />

Hans Andersen Bildsen Bild Katterød Anna Rasmusdatter 1796 + enken 76 år<br />

Hans bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er 1749 +, gamle<br />

Hans bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse kone 1761 kone +<br />

Hans bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse 1762 + 64 år<br />

Hans bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse kone 1788 + kone 30½ år<br />

Hans Christian Rasmusen Udlagt Lyø Karen Henrichsdatter,<br />

Katterød<br />

1786 Hansine Christiane<br />

Hans Christiansen udlagt, en København Anna Nielsdatter af 1765 Dødfødt<br />

tjener<br />

Diernisse<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter, Hans 1743 trol, 1744 oo<br />

Michelsens enke<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1745 Anna d. 19.09., + 1747<br />

Christopher Michelsen Kone<br />

bar og Jørgen Stougaards<br />

Hans Bildsen, Claus Rasmusen<br />

og Begge sønner Laritz og<br />

Christen Hans Grævis Søn<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1747 Hans d. 15.03., Hans Grævis<br />

Datter bar det og Peder<br />

Holgersen Kone gich hos.<br />

Claus Rasmusen 2 de Sønner<br />

Laritz og Christen, Hans Bildsen<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1748 Søren d. 13.11.<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

det og Peder Kroghs gich hos.<br />

Chrestopher Christesen, Hans<br />

Bildsen, Niels Laritzen<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1751 Anna d<br />

Chrestopher Michelsen Kone bar<br />

det og Jens Grævis gik hos.Hans<br />

Michelsen, Hans Bildsen, Hans<br />

Christensen, Niels Laritzen<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1753 Kirsten d<br />

Degnens Ridders Kone bar det<br />

og Per Kroghs gich hos. Niels<br />

Laritzen, Hans Michelsen, Hans<br />

Bildsen, Rasmus Clausen<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1755 Karen d<br />

Chrestopher Michelsen Kone bar<br />

det og Christen Clausen gik hos.<br />

Hans Bildsen, Rasmus Clausen,<br />

Per Holgersen, Niels Laritzen,<br />

Hans Michelsen<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1757 Johanne d<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

det og Peder Krogs Hustrue gik<br />

hos. Faddere: Hans Bildsen<br />

Katterød, Rasmus Clausen<br />

ibidem. Rasmus Michelsen<br />

ibidem. Hans Michelsen<br />

Diernisse<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1760 Christopher d<br />

Christopher Michelsen Kone<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

11


Hans Christophersen Diernisse 1763<br />

ibidem bar det, og Hans<br />

Michelsen Kone ibiem gik hos.<br />

Faddere:Peder Krog og Jens<br />

Greve, Hans Clausen, Christen<br />

Clausen alle af Diernisse<br />

Lisbeth<br />

Hans Christophersen Diernisse 1780 + 59 år skifte 13.06.1780<br />

Hans Christophersen Diernisse Mette Clausdatter 1783 + enken 63 år, skifte 27.08.1783<br />

Hans Christophersen hollænder Aastruphuse Elsebeth Nielsdatter 1755 trol, oo<br />

Hans Christophersen hollænder 1756 Rasmus d, + 1756<br />

Christian Møller Kone bar ham<br />

og Christen Murmester gik<br />

hos.Christian torbegd., ….<br />

toebegd., Rasmus Bødicher,<br />

Jørgen Hollender<br />

Hans Christophersen Hollender Aastruphuse 1757 Rasmus d, + 1758<br />

Rasmus Jespersen Hustrue i<br />

Katterød bar det, Rasmus<br />

Clausen Hustrue ibidem gik hos.<br />

Faddere: Christian Møller i<br />

Kalkoe, Rasmus Jensen i<br />

Diernisse, Hans Bødicher i<br />

Diern. Hans Munch i Katterød<br />

Hans Christophersen hollænder Aasteruphuse 1759 Anna Maria d<br />

Anna Nielsdatter Tienende i<br />

Biørnemosegaard bar det, og<br />

Jørgen skræders Kone her i Byen<br />

gik hos, Faddere: Hans Bø<strong>dk</strong>er i<br />

Diernisse, Henrich Larsen,<br />

Rasmus Jensen i Diernisse, Hans<br />

Biørnemosegaards Kone<br />

Hans Christophersen Hollender Aastruphuse 1763 Mette<br />

Hans Christophersen hollænder Aastruphuse 1763 + 38 år<br />

Hans Clausen hustru 1748 hustru +<br />

Hans Clausen 1752 +<br />

Hans Clausen murermester Diernisse Anna Nielsdatter 1765 Anna Magreta d<br />

Hans Clausen murermester Diernisse Anna Nielsdatter 1769 Rasmus, + 14 uger 1769<br />

Hans Clausen murermester Diernisse Anna Nielsdatter 1770 Karen d.<br />

Hans Clausen murermester Diernisse Anna Nielsdatter 1773 Anna Maria d.<br />

Hans Clausen murmester Diernisse Anna Nielsdatter 1774 + 42 år<br />

Hans Ditlevsen udlagt, Sverrig Lisbeth Henrichsdatter 1782 Dødfødt Pigebar<br />

Kaaber=smed<br />

fra Sønderborg paa Als,<br />

e=Svend<br />

hos broderen Lars<br />

Henrichsen i Diernisse<br />

Hans Greve Greve 1753 +<br />

Hans Hansen Aastrup Anna Rasmusdatter 1743 oo<br />

Hans Hansen 1749 + ungkarl 42 år<br />

Hans Hansen betler<br />

1750 Engelbrecht.<br />

omlobende<br />

ingen biviis Pro..cerede at være<br />

ægte viet til Moderen til Barnet<br />

Hans Hansen ungkarl Diernisse Marie Madsdatter 1752 trol, oo<br />

Hans Hansen Diernisse 1753 Hans d<br />

Niels Bieregrds Kone bar ham og<br />

Hans Munchis gich hos. Peder<br />

Holgersen, gl. Hans Hansen,<br />

Hans Jæger, Niels Mortesen,<br />

Laritz torbegaard<br />

Hans Hansen Diernisse 1755 Anna Maria d<br />

Peder Mosegaards Kone bar, og<br />

Niels Bieregaards gik hos. Per<br />

Mosegrd, Laritz torbegd., Hans<br />

Matzen Ravn, Per Holgersen,<br />

Hans Hansen<br />

Hans Hansen karetmager karetmager 1753 barn +<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

12


Hans Hansen karetmager karetmager Diernisse kone 1787 + kone 78 år<br />

Hans Hansen Diernisse kone 1759 +<br />

Hans Hansen Diernisse 1775 + 81 år<br />

Hans Hansen gamle Diernisse 1800 + 77 år<br />

Hans Hansen Savemøllehus 1761 Hans<br />

Hans Hansen Kræmerhuset Johanne Hansdatter, 1764 oo<br />

Trolleborg Katterød<br />

Hans Hansen udlagt, karl Katterød Magreta Rasmusdatter<br />

af Katterød<br />

1766<br />

Hans Hansen Katterød 1767 + 29 år<br />

Hans Hansen landsoldat Diernisse Maren Christensdatter, 1774 oo<br />

Katterød<br />

Hans Hansen Katterød Maren Christensdatter 1776 Christen<br />

Hans Hansen afg Katterød Maren Christensdatter 1781 Anna Maria<br />

Hans Hansen husmand Katterød 1781 + 36 år, skifte 23.06.1781<br />

Hans Hansen smedesvend Ulbølle Anna Jørgensdatter,<br />

Kaleko<br />

1799 oo<br />

Hans Hansen Fiskerup Fiskerup Diernisse Lisbeth Giertsdatter, 1765 oo, ee Hans Larsen<br />

Pibstornhuset enke<br />

Hans Hansen Fiskerup Fiskerup Pipstornhus 1766 Hans d, + 1766 dreng 1½ år<br />

Hans Hansen Fiskerup Fiskerup Pipstornhus 1766 + datter 6 år<br />

Hans Hansen Fiskerup Fiskerup Pipstornhus 1766 +barn 4 år<br />

Hans Hansen Fiskerup Fiskerup Pipstornhus 1768 Hans d, + 1771 2½ år<br />

Hans Hansen Fiskerup Fiskerup Pipstornhus 1771 Povel d, 1771 + søn 8 dage<br />

Hans Hansen Fiskerup Fiskerup Pipstornhus 1771 + 46 år, skifte 21.03.1771<br />

enken oo 3 Peder Rasmussen,<br />

skifte 08.09.1795<br />

Hans Hansen Haastrup Haastrup Diernisse Maria Pedersdatter 1770 oo<br />

Hans Hansen Haastrup Haastrup Kaleko Maria Peiterdatter 1772 Hans<br />

Hans Hansen Haastrup Haastrup Kaleko Maria Peiterdatter 1774 Peiter<br />

Hans Hansen Haastrup Haastrup Kaleko Maria Peiterdatter 1776 Anna<br />

Hans Hansen Haastrup Haastrup Diernisse Maria Peiterdatter 1778 Rasmus d, + 1779 søn ¾ år<br />

Hans Hansen Haastrup Haastrup Diernisse Maria Peiterdatter 1780 Rasmus<br />

Hans Hansen Haastrup Haastrup Diernisse Maria Peiterdatter 1782 Anna Susanna d, + 1786 4 år<br />

Hans Hansen Haastrup Haastrup Diernisse Maria Peiterdatter 1786 + søn 1 år<br />

Hans Hansen Jæger Jæger Kaleko Maren Hansdatter 1775 + 46 år, skifte 13.04.1775<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Tillebekshus 1763 Peder<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Tillebekshus 1768 Ingeborre Maria<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Tillebekshus Johanne Pedersdatter 1775 Jørgen<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Lyø Anne Margrethe<br />

Hansdatter<br />

1771 Hans d, 1771 + søn ¼ år<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Fruenshavehus Anne Margrethe<br />

Hansdatter<br />

1772 Hans<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Fruenshavehus Anne Margrethe<br />

Hansdatter<br />

1776 Rasmus<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Fruenshavehus Anne Margrethe<br />

Hansdatter<br />

1779 Else Marie<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Fruenshavehus Anne Margrethe<br />

Hansdatter<br />

1782 Birthe Kirstine + 1783 datter 1 å<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Fruenshavehus Anne Margrethe<br />

Hansdatter<br />

1784 Lars<br />

Hans Hansen Lyøboe Lyøboe Fruenshavehus Anne Margrethe<br />

Hansdatter<br />

1791 + 63 år, skifte 09.05.1791<br />

Hans Hansen Fruenshavehus Anne Margrethe<br />

Hansdatter<br />

1791 oo<br />

Hans Hansen Torpegaard Torpegaard Diernisse Maren Rasmusdatter,<br />

Diernisse<br />

1799 oo<br />

Hans Hansen Torpegaard Torpegaard Diernisse Maren Rasmusdatter 1799 Hans<br />

Hans Henrich Pedersen landsoldat Katterød Maren Hansdatter, enke,<br />

Katterød<br />

1783 oo. han Diernisse, hun enke<br />

Hans Henrich Pedersen Katterød Maren Hansdatter 1787 Mads<br />

Hans Henrichsen Langesøe Anna Margrethe<br />

Vincentsdatter,<br />

Diernisse<br />

1765 oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

13


Hans Henrichsen Udlagt, tjener<br />

Rasmus<br />

Hansen<br />

Katterød Anna Rasmusdatter,<br />

Katterød<br />

1801 Henrich<br />

Hans Henrichsen Katterød Anna Rasmusdatter,<br />

Katterød<br />

1801 oo, han fra Pejrup<br />

Hans Henrichsen Katterød Anna Rasmusdatter 1803 Karen<br />

Hans Jacob Hansen Bjørnemosegd Anna Pedersdatter,<br />

Katterød<br />

1788 oo<br />

Hans Jacobsen Bjørnemosegd hustru 1753 hustru +<br />

Hans Jacobsen enkemand Bjørnemosegd Anna Lauritsdatter 1753 trol, oo<br />

Hans Jacobsen boede forhen Bjørnemosegd 1756 Hans Jacob d<br />

som gaard-<br />

Hans Jacobsen Datter som er<br />

mand paa<br />

Syster til denne lille Broder, som<br />

Biornemose-<br />

er Niels Møllers Hustrue, forhen<br />

gaard, men nu<br />

boende paa Biørnemosegrd, ?<br />

sidder til huse<br />

Kiøb=Mand i Faaborg hands<br />

der og er nu<br />

Kone bar denne hedis lille<br />

70 Aar<br />

Broder og Peder Hansen hustrue<br />

Gammel<br />

gik hos. Peder Møller som er<br />

Niels Møllers Søn, Mortten<br />

Christiansen …. Paa Holstenhus,<br />

Hans Toorsen Ladefogett,<br />

Mortten Christiansen Hustrue,<br />

Mogens Matzens Husture.<br />

Degnen<br />

Hans Jacobsen Bjørnemosegd 1771 + 95 år<br />

Hans Jacobsen smed Katterød Maren smeds 1745 hans mor Maren smeds +<br />

Hans Jacobsen Katterød 1758 +<br />

Hans Jensen Bøylerehus 1791 + 67 år, slifte 31.05.1791, fra<br />

København<br />

Hans Jensen Hospitalet 1765 + 67 år<br />

Hans Jensen Kaleko Maria Hansdatter 1764 Hans<br />

Hans Jensen Kaleko Maria Hansdatter 1766 Rasmus<br />

Hans Jensen Kaleko Mariæ Hansdaaatter 1769 Peder<br />

Hans Jeppesen Kiøng Ide Hermine<br />

Blankholm, Holstenshus<br />

1805 oo<br />

Hans Jørgensen ungkarl Diernisse Maren Hansdatter 1753 trol., oo<br />

Hans Jørgensen Knapshavehus Kirsten Jensdatter 1759 Mogens d<br />

Rasmus Jespersen Kone i<br />

Katterød bar det og Jens Wævers<br />

Kone i Diernisse gik hos, Hans<br />

Hansen i Katterød, Hans Larsen<br />

Kone ibidem ingen vare Faddere<br />

Hans Jørgensen Knapshavehus Kirsten Jensdatter 1766 Kirsten<br />

Hans Jørgensen Pipstornhus Kirsten Jensdatter 1778 + kone 50 år, skifte 18.02.1778<br />

Hans Jørgensen enkemand Pipstornhus Maren Hansdatter, enke,<br />

Kaleko<br />

1778 oo, hun enke Kaleko<br />

Hans Jørgensen Pipstornhus 1801 + 79 år<br />

Hans Jørgensen Pipstornhus hans kone 1801 + kone + 75 år samme dag<br />

Hans Jørgensen Diernisse Anna Andersdatter,<br />

Diernisse<br />

1788 oo<br />

Hans Jørgensen Diernisse Anna Andersdatter 1788 Jørgen<br />

Hans Jørgensen Aastruphuse Anna Andersdatter 1791 Anders<br />

Hans Jørgensen Aastruphuse Anna Andersdatter 1793 Mads<br />

Hans Jørgensen Nørregaard Katterød Maren Pedersdatter,<br />

Katterød<br />

1793 oo<br />

Hans Jørgensen Nørregaard Katterød Maren Pedersdatter 1794 Anna Kirstine<br />

Hans Jørgensen Nørregaard Katterød Maren Pedersdatter 1796 Hans<br />

Hans Jørgensen Nørregaard Katterød Maren Pedersdatter 1799 Jørgen d, + 1801 1½ år<br />

Hans Jørgensen Nørregaard Katterød Maren Pedersdatter 1801 Peder<br />

Hans Jørgensen Guut Guut, sko- Faaborg Maren Hansdatter, 1795 oo<br />

magersvend<br />

Diernisse sogn<br />

Hans Karlsen Rytter udlagt, rytter<br />

nu hos Major<br />

Anna Nielsdatter 1748 publ.abs.<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

14


Baron Juuls<br />

Compagnie<br />

Hans Knudsen Katterød 1757 +<br />

Hans Knudsen Maren Jørgensdatter 1753 oo<br />

Hans Knudsen 1755 Kirsten d<br />

Chrestopher Michelsen Kone bar<br />

hinde og Niels Bieregrds. gik<br />

hos. Corfis i Kiæleholm, Rasmus<br />

Rue, Jørgen Storgd, Peder<br />

Holgersen<br />

Hans Knudsen husmand 1756 Jørgen d<br />

Chrestopher Michelsen Kone bar<br />

det og Rasmus Andersen gik hos.<br />

Corfis i Kiæleholm gl. Hans<br />

Bødicher, Jørgen storgd. Rasmus<br />

Rus Kone, Hans Jørgensen<br />

Hans Knudsen Rødeledshus Maren Jørgensdatter 1760 Johanne d<br />

? datter Karen i Kildholme bar<br />

det, og Niels Bierregaards Kone<br />

gik hos, Faddere:Hans Bø<strong>dk</strong>er,<br />

Hans Jæger, Jens Madsen alle af<br />

Diernisse<br />

Hans Knudsen Maren Jørgensdatter 1783 + kone 64 år, skifte 27.08.1783<br />

Hans Knudsen enkemand Rødeledshus Malene Espensdatter 1785 oo<br />

Hans Larsen Diernisse Hans Pedersens enke <strong>1741</strong> trol, oo<br />

Hans Larsen Kaleko Kaleko Kaleko Mette Povlsdatter 1743 Lars d. 28.04.<br />

Jep Skyttes Kone bar og<br />

Matz Hansen gich hos.<br />

Jep Skytte, Matz Erichsen,<br />

Hans Rasmusen<br />

Hans Larsen Kaleko Kaleko Mette Povlsdatter 1744 Birthe Chirstine d. 11.10.<br />

Madm: Hr: Bagers fra Faaborg<br />

bar og Peder Bangs gich hos.<br />

Ridefogden Si: Morten Leth fra<br />

Holstenhus, Matz Erichsen, Jep<br />

Skytte, Matz Hansen<br />

Hans Larsen Kaleko Kaleko Diernisse Mette Povlsdatter 1774 + kone 90 år<br />

Hans Larsen Kaleko Kaleko Diernisse 1775 + 61 år skifte 27.06.1775<br />

Hans Larsen udlagt,<br />

Anna Andræsdatter 1751 Publice Absolveret<br />

landsoldat<br />

Hans Larsen Pipstornhus Elisabeth Gertsdatter 1760 Anna d<br />

Peder Ravns Kone i Katterød bar<br />

det og Hans Jørgens Kone i<br />

Knapshave gik hos,<br />

Faddere:Hans Munch, Jørgen<br />

Corneliussen, Christen<br />

Mosegaard, Rasmus Jespersen<br />

alle af Katterød<br />

Hans Larsen Pipstornhus Elisabeth Gertsdatter 1763 Anna Maria d<br />

Hans Larsen Pipstornhus Elisabeth Gertsdatter 1765 + 98 år, enken oo 2 Hans Hansen<br />

Fiskerup<br />

Hans Larsen stodderfoged indsidder Katterød Karen Rasmusdatter 1777 + kone 56 år<br />

stodderfoged<br />

Hans Larsen stodderfoged stodderfoged Diernisse 1781 + datter Kirsten 27 år<br />

Hans Larsen stodderfoged stodderfoged Diernisse Anna Hansdatter 1786 + 61 år<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse 1761 søn 8 år ?+<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1764 oo<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1764 Maren<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1766 Lars<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1768 Anna Maria f, '1781 14 år<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1770 Hans<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1773 Hylleborre<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1776 Rasmus<br />

Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1778 Anne<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

15


Hans Larsen Torpegaard Torpegaard Diernisse Johanne Larsdatter 1779 + 44 år, skifte 11.10.1779<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1750 trol, oo<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1750 Anna d. 11.10., 1750 +<br />

Hans Laritzens Kone i Kalechoe<br />

bar det og Hans Munchis her i<br />

byen gich hos. Laritz<br />

Torbegaards, Peder Holgersen,<br />

Peder Bang, Niels Mortesen<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1751 Laritz d<br />

Hans Laritzens Kone i Kalech:<br />

bar det og Hans Munchis gik<br />

hosNiels Mortesen, Laritz<br />

torbegrd., Per Bang, Laritz<br />

torbegrds. Søn.<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1754 Hans d<br />

Hans Laritzens Kone i Kal: bar<br />

det og Rasmus Bødichers gich<br />

hos.Laritz torbegrd., Peder<br />

Holgersen, Per Bang, Hans<br />

Laritzen<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1756 Peder d<br />

Hans Larsen Kone i Kalechoe<br />

bar ham og Hans Munchis gik<br />

hos. Hans Larsen og 2 de Døttre<br />

Anna Cathaarine og Grethe,<br />

Peder Bang, Lars torbegrds. 2 de<br />

Børn Hans og Johannæ<br />

Hans Larsen Diernisse 1759 Rasmus d, + 1769 10 år<br />

Degnens Kone ibidem bar det,<br />

og Jørgen Bø<strong>dk</strong>ers Kone ibidem<br />

gik hos, Faddere: Hans Munch,<br />

Peder Bang, Hans Larsen, Peder<br />

Holkersen, Maren Pedersdatter<br />

alle af Diernisse<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1761 Maren d, + 1784 23 år<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar, Diernisse Karen Larsdatter 1764 Anna<br />

husmand<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1767 Dorthe<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1770 Karen d<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse Karen Larsdatter 1784 + kone 56 år, skifte 19,03,1784<br />

Hans Larsen Baltasar Baltasar Diernisse 1797 + 72 år<br />

Hans Larsen Aastruphuse Maria Nielsdatter 1765 + nyfødt datter<br />

Hans Larsen Aastruphuse Maria Nielsdatter 1770 + søn 3 år<br />

Hans Larsen Aastruphuse Maria Nielsdatter 1772 Niels<br />

Hans Larsen Aastruphuse Maria Nielsdatter 1776 + 54 år<br />

Hans Larsen væver væver Diernisse Karen Jørgensdatter, 1793 oo, ee Hans Nielsen<br />

landrytter<br />

enke, ibid<br />

Hans Larsen væver væver Diernisse Karen Jørgensdatter 1795 + kone 42 år<br />

husmand<br />

Hans Larsen væver væver<br />

enkemand<br />

Diernisse Birthe Thomasdatter,<br />

Katterød<br />

1795 oo<br />

Hans Larsen væver<br />

landrytter<br />

væver Diernisse Birthe Thomasdatter 1796 Lars<br />

Hans Larsen væver væver Diernisse Birthe Thomasdatter 1797 Karen d, + 1798 ¾ år<br />

Hans Larsen væver væver Diernisse Birthe Thomasdatter 1799 Hans<br />

Hans Larsen væver væver Diernisse Birthe Thomasdatter 1801 Peder d, + 1802 1 år<br />

Hans Larsen væver væver Diernisse Birthe Thomasdatter 1803 Peder og d, 1804 søn ½ år +<br />

Karen<br />

Hans Larsen væver væver Diernisse Birthe Thomasdatter 1807 Maren<br />

Hans Lucasen Holstenshus Gertrud Maria<br />

Andersdatter,<br />

Holstenshus<br />

1796 oo<br />

Hans Lucasen Ny havehus Giertrud Maria<br />

Andersdatter<br />

1797 Adolph<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

16


Hans Madsen Ravn Ravn 1753 Kirsten datter +<br />

Hans Madsen Ravn Ravn Diernisse 1757 +<br />

Hans Madsen Udlagt, Katterød Anna Christensdatter, 1776 Karen<br />

landsoldat<br />

Katterød<br />

Hans Madsen landsoldat Katterød Anna Christensdatter<br />

ibid<br />

1778 oo<br />

Hans Madsen Landevejshuse Anna Christensdatter 1779 Maren<br />

Hans Madsen Landevejshuse Anna Christensdatter 1782 Mads<br />

Hans Madsen Ravn Ravn udlagt, Diernisse Lisbeth Hansdatter,<br />

Diernisse<br />

1788 Hans<br />

Hans Madsen Ravn Ravn Diernisse Lisbeth Hansdatter 1792 oo<br />

Hans Madsen Ravn Ravn Diernisse Lisbeth Hansdatter 1792 Henrich<br />

Hans Michelsen Diernisse Mette Clausdatter 1743 Maren d. 27.12.<br />

Jørgen Hansen Kone af atterøy<br />

bar og Peder Kroghs gich hos<br />

Rasmus Clausen, Laritz<br />

Clausen, Peder Holgersen kone,<br />

Niels Laritzens Kone<br />

Hans Michelsen Diernisse Mette Clausdatter 1744 +,<br />

enken oo Hans Christophersen<br />

Hans Michelsen Krog Katterød Karen Rasmusdatter 1748 trol, oo<br />

Hans Michelsen Krog Krog Katterød Karen Rasmusdatter 1749 Rasmus d. 09.02.<br />

Hans Munchs Kone bar det, og<br />

Mogens Matzens gich hos. Test:<br />

Hans Micelsen, Peder Krogh,<br />

Niels Graae, Niels Pedersen<br />

Hans Michelsen Krog Krog Katterød Karen Rasmusdatter 1750 Anna d. 27.09.<br />

Hans Michelsen Kone her i byen<br />

bar det og Jørgen Fiskers gich<br />

hos. Niels Graae, Hans Bildsen,<br />

Hans Jacobsen alle i Katterød,<br />

Jørgen Matzen og Niels<br />

Rasmusen her i byen<br />

Hans Michelsen Krog Krog Katterød Karen Rasmusdatter 1752 Peder d, + 1752<br />

Peder Hansen Kone af Katt: bar<br />

ham og Ole Ravns ibide gich<br />

hos.Peder Krogh, Niels Graae,<br />

Mogens Matzen, Hans Munch<br />

Hans Michelsen Krog Krog Katterød 1776 + 56 år<br />

Hans Michelsen Krog Krog Katterød enken 1781 + enken 56 år<br />

Hans Michelsen Diernisse Margrethe<br />

1748 Maren d. 02.07.<br />

Michelsdatter<br />

Degnens Ridders Kone bar det<br />

og Per Holgersen gich hos. Per<br />

Ravn, Matz Silis Søn Johan,<br />

Niels Laritzen<br />

Hans Michelsen Diernisse Margrethe<br />

Michelsdatter<br />

1777 + 86 år gamle Hans M.<br />

Hans Mogensen Udlagt, Katterød Ingeborre Jensdatter, 1776 Maren<br />

landsoldat<br />

Diernisse<br />

Hans Mogensen Katterød Ingeborg Jensdatter,<br />

Katterød<br />

1791 oo<br />

Hans Mortesen slagter Diernisse hustru 1755 Publice Absolveret<br />

Hans Hansen Munch Munch Katterød Maren Hansdatter 1745 Anne Margrethe d. 18.07., +1745<br />

Christopher Christens Kone bar<br />

og Mogens Matzens gich hos.<br />

Hans Bildsen, Rasmus Hansen,<br />

Niels Mosegaard<br />

Hans Hansen Munch Munch ,<br />

gamle<br />

Katterød Maren Hansdatter 1769 + 70 år skifte 10.01.1769<br />

Hans Hansen Munch Munch Katterød Maren Munchs gamle 1776 + 71 år, skifte 19.09.1776<br />

Hans Hansen Munch Munch Katterød Johanne<br />

1768 oo, ee 1. Peder Hansen<br />

Christophersdatter<br />

2. Peder Pedersen Bierregd<br />

Hans Hansen Munch Munch Katterød Johanne<br />

Christophersdatter<br />

1797 + kone 85 år<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

17


Hans Hansen Munch Munch Katterød 1805 + 71 år<br />

Hans Nielsen 1742 dødfødt søn +<br />

Hans Nielsen 1744 Maren d. 09.02., 1745 +<br />

Degnens Ridders Hustrue bar det<br />

Test: Pietter ? kone, Peder<br />

Matzen, Jep Skytte<br />

Hans Nielsen husmand Katterød 1745 Hans d. 06.06.<br />

Christopher Laritzens Kone bar<br />

og Christen Mosegaards gich<br />

hos. Peder Ravn, Niels<br />

Mortesen,<br />

Peder Jørgensen Kone, Ole<br />

Ravns Kone<br />

Hans Nielsen 1752 Anna d<br />

Christopher Michelsen Kone,<br />

Hans Munchis Kone gich<br />

hos.Peder Krogh, Hans Munch,<br />

Niels Biæreg.?, Niels Laritzen<br />

Hans Nielsen Katterød kone 1768 + kone 59 år<br />

Hans Nielsen store Katterød 1768 + 56 år<br />

Hans Nielsen inderste Diernisse 1745 Anne Marie d. 15.04.<br />

Jep Skyttis Kone bar Matz<br />

Hansen gich hos, Jep Skytte,<br />

Nicolaj Pedersen, Per Matzen<br />

Hans Nielsen 1747 søn +<br />

Hans Nielsen Diernisse 1747 Niels d. 13.01.<br />

Degnen Ridders Kone bar det og<br />

Jørgen Michelsen gich hos.<br />

Jep Skytte, Jens Nielsen, Per<br />

Matzens Søn Laritz.<br />

Hans Nielsen 1749 Niels søn +<br />

Hans Nielsen inderste Diernisse 1749 Anna Marie d. 05.10.<br />

Jep Shyttes Kone bar det og<br />

Johan Urtegaards Mands Kone<br />

gich hos. Jepppe Skytte, Jørgen<br />

Michelsen, Per Matzen<br />

Hans Nielsen ungkarl Anne Pedersdatter, afg. 1752 trol, oo<br />

Peder Bierregaards dt<br />

Hans Nielsen Væver Holstenshus Magreta Henrichsdatter 1759 Maren d<br />

Hendis Syster bar det, og Jørgen<br />

Bø<strong>dk</strong>ers Kone, i Diernisse gik<br />

hos, Faddere: Hans Torsen, Niels<br />

Kudsk ved gaarden, Peder<br />

Mosegaard og Jørgen Michelsen<br />

af Diernisse<br />

Hans væver væver ved gården 1758 +<br />

Hans Nielsen Diernisse kone 1770 + kone<br />

Hans Nielsen lille Diernisse 1777 + 66 år<br />

Hans Nielsen urmager, Diernisse Karen Jørgensdatter 1777 oo<br />

organist<br />

Hans Nielsen urmager Diernisse: Karen Jørgensdatter 1778 Niels<br />

Hans Nielsen urmager Diernisse Karen Jørgensdatter 1781 Kirsten<br />

Hans Nielsen Urmager Diernisse Karen Jørgensdatter 1783 Anna<br />

Hans Nielsen urmager Diernisse 1792 + 52 år<br />

Hans Nielsen Bierregaard Bierregaard Diernisse Hylleborg Hansdatter, 1798 oo<br />

Diernisse<br />

Hans Nielsen Bierregaard Bierregaard Diernisse Hilleborre Hansdatter 1799 Kirsten, + datter 8 dage<br />

Hans Nielsen Bierregaard Bierregaard Diernisse Hylleborre Hansdatter 1800 Kirsten, + datter 10 dage<br />

Hans Nielsen Bierregaard Bierregaard Diernisse Hylleborre Hansdatter 1801 Niels, +1801 Niels søn<br />

Hans Nielsen Bierregaard Bierregaard Diernisse Hylleborre Hansdatter 1802 Anna Maria<br />

Hans Nielsen Bierregaard Bierregaard Diernisse Hylleborre Hansdatter 1805 + 40 år<br />

Hans Nielsen Graae udlagt, Niels Katterød Maren Peiterdatter af 1767 Hans<br />

Graaes Søn<br />

Diernisse<br />

Publice Absolveret<br />

Hans Nielsen Graae Graae Katterød Anna Margrete 1791 oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

18


Hansdatter, Katterød<br />

Hans Nielsen Piil Piil 1754 Peder d<br />

Niels Bieregrds. Kone bar det og<br />

Peder Jægers gik hos. Per Krogh,<br />

Per Holgersen, Per Persen,<br />

Christian Møller<br />

Hans Nielsen Piil Piil Pilehus 1758 Maren d<br />

Peder Krogs Hustrue i Diernisse<br />

bar det og Peder Jægers Hustrue<br />

gik hos, Faddere: Peder Rue af<br />

Diernisse. Peder Holkersen<br />

ibidem. Lars Torpegaard ibidem.<br />

Niels Bierregaard ibidem<br />

Hans Nielsen Piil Piil Pilehus 1761 Karen d, 1762 + datter ½ år<br />

Hans Nielsen Piil Piil Pilehus kone 1762 + kone 40 år<br />

Hans Nielsen Piil Piil Pilehus Catrine Pedersdatter, 1762 trol<br />

Diernisse<br />

Hans Nielsen Piil Piil Pilehus Catrina Pedersdatter 1763 Karen<br />

Hans Nielsen Piil Piil Pilehus Catrina Pedersdaater 1765 Rasmus<br />

Hans Nielsen Piil Piil Pilehus Catrina Pedersdatter 1768 Anna Maria<br />

Hans Nielsen Piil Piil kone 1773 + kone 40 år, skifte 19.06.1773<br />

Hans Nielsen Piil Piil Diernisse Anna Madsdatter, 1773 oo, enkemand<br />

Katterød<br />

Hans Nielsen Piil Piil Diernisse Anna Madsdatter 1774 Mads d, 1775 + søn ½ år<br />

Hans Nielsen Piil Piil Diernisse Anna Madsdatter 1776 Mads<br />

Hans Nielsen Piil Piil Diernisse Anna Madsdatter 1779 + dødfødt søn<br />

Hans Nielsen Piil Piil Diernisse Anna Madsdatter 1781 Anna Chatrina d, 1794 + 13½ år<br />

Hans Nielsen Piil Piil Diernisse Anna Madsdatter 1783 Pernille<br />

Hans Nielsen Piil Piil Barnehøjhus 1801 + 78<br />

Hans Nørregaard Nørregaard 1755 Rasmus Hansen stedsøn +<br />

Hans Nørregaaaard Nørregaard 1756 +<br />

Hans Olsen boelsmand Kaleko Magrete Christensdatter 1789 oo, ee Elias Christiansen<br />

Hans Pedersen Kaleko <strong>1741</strong> +<br />

Hans Pedersen Hospitalet 1767 + 82 år<br />

Hans Pedersen Diernisse 1772 + 40 år, ungkarl fra Langeland<br />

skifte 13.02.1772<br />

Hans Pedersen Katterød Maren Hansdatter 1789 Peder d., 1790 + 1 år 8 uger<br />

Hans Pedersen Katterød 1790<br />

Hans Pedersen Nybygtgårde, Maren Nielsdatter, 1774 oo<br />

Trolleborg Diernisse<br />

Hans Pedersen<br />

Bierregaard Kirsten Hansdatter 1744 oo<br />

Bierregaard<br />

Hans Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Bierregaard 1744 Maren d. 21.01.hj, 26.01., +1744<br />

Peder Bierregaards Kone og<br />

Niels Mosegaards gich hos.<br />

Laritz Torbegaard, Niels<br />

Hans Pedersen landsoldat Aastrup Anna Margrethe<br />

Hansdatter, enke,<br />

Diernisse<br />

1796<br />

Mortesen, Peder Krogh<br />

oo<br />

Hans Pedersen<br />

Bierregaard Svanninge Hilleborg Hansdatter, 1806 oo<br />

Bierregaard<br />

enke, Diernisse<br />

Hans Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Bierregaard Diernisse Hilleborre Hansdatter 1807 Johanne<br />

Hans Pedersen Munch Munch 1746 datter +<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse 1746 barn +<br />

Hans Pedersen Munch Munch 1747 dødfødt barn +<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse 1748 Peder *05.05., + 1748<br />

Michel Pedersen Datter i<br />

Faaborg bar det og Per Kroghs<br />

Kone gich hos. Per Mosegaard,<br />

Niels Bierregaard, Hans<br />

Nørregaard, Laritz Torbegaard<br />

Hans Pedersen Munch Munch hustru 1748 hustru og barn +<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

19


Hans Pedersen Munch Munch Diernisse Anne Nielsdatter 1749 Peder d. 20.07.<br />

Peder Mosegaards Kone bar det<br />

og Laritz Torbegaards gich hos.<br />

Test: Niels Bieregaard, Per<br />

Mosegaard, Niels Mortesen<br />

Hans Pedersen Munch Munch Anne Nielsdatter 1751 Anna d<br />

Peder Mosegrds. Kone bar det og<br />

Nils Bieregrds. gik hos. Niels<br />

Bieregd, Per Holgersen, Per<br />

Krogh, Hans Baltzer<br />

Hans Pedersen Munch Munch Anne Nielsdatter 1754 dødfødt barn +<br />

Hans Pedersen Munch Munch Anne Nielsdatter 1755 hustru +skifte 07081754<br />

Hans Pedersen Munch Munch Anna Larsdatter 1755 trol, oo<br />

Hans Pedersen Munch Munch 1756 Anna Kirstine d<br />

Hans Laritzens Kone i Kalchoe<br />

bar det og Niels Bieregrds. Gik<br />

hos. Per Krogh, Per Holgersen,<br />

Lars torbegrd., Per Rue, Hans<br />

Baltzar<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse 1758 Lars d , + 1758<br />

Maren d<br />

Lars båret af Peder Krogs<br />

Hustrue og Christen Muurmester<br />

Hustrue ibidem gik hos. Maren<br />

bar Karen Larsdatter ibidem, og<br />

Niels Nørregaards Hustrue<br />

ibidem gik hos. Faddere:Peder<br />

Holkersen. Peder Bang. Hans<br />

Larsen. Jørgen Nørregaard, Hans<br />

Hansen. Niels Bierregaard, Anna<br />

Christiansdatter. Maren<br />

Pedersdaater alle af Diernisse<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse 1760 Magreta d<br />

Niels Bieregaards Kone i<br />

Diernisse bar det og Hans Larsen<br />

Kone gik hos, Faddere:Rasmus<br />

Knudsen, Jens Greve, Lars<br />

Torpegaard, Peder Bang, alle af<br />

Diernisse<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse 1762 Lars + nyfødt barn<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse 1763 Hans og Karen + nyfødt pige,<br />

1765 + yngste søn 3 år<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse Anna Larsdatter 1765 Lars, 1772 + søn 8½ år<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse Anna Larsdatter 1767 Karen 1771 + datter 3 år<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse Anna Larsdatter 1769 Lars, 1770 + søn 1½ år<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse Anna Larsdatter 1772 Karen d, 1779 + datter 7 år<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse 1772 + søn 29 år<br />

Hans Pedersen Munch Munch Anna Larsdatter 1774 Maria + datter 12 dage<br />

Hans Pedersen Munch Munch Diernisse 1797 + 85 år<br />

Hans Pedersen<br />

Nørregaard Svanninge Maria Nielsdatter af 1804 oo<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard, Diernisse<br />

Hans Pedersen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard 1805 + søn 4 dage<br />

Hans Pedersen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Diernisse Maria Nielsdatter 1806 Peder<br />

Hans Pedersen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Diernisse Maria Nielsdatter <strong>1808</strong> Niels<br />

Hans Pedersen Stub Stub Einsidelsborg Dorthe Rasmusdatter, 1803 oo<br />

Holstenshus<br />

Hans Præst præst 1742 2 dødfødte sønner +<br />

Hans Rasmussen husmand Kaleko 1748 +<br />

Hans Rasmussen Kaleko enken 1749 enken +<br />

Hans Rasmussen enken 1752 enken +<br />

Hans Rasmussen Landevejshuse Maren Johansdatter, 1764 oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

20


Hans Rasmussen Landevejshuse<br />

Katterød<br />

Maren Johansdatter 1766 Rasmus<br />

Hans Rasmussen kone 1767 + 34 år<br />

Hans Rasmussen Landevejshuse Maren Povelsdatter 1774 Maren<br />

Hans Rasmussen Diernisse Sophie Pedersdatter 1766 trolovet på sengen<br />

Hans Rasmussen Diernisse 1766 + 32 år, skifte 22.12.1766<br />

Hans Rasmussen 1771 + barn 8 dage<br />

Hans Rasmussen Biørnøe Biørnøe Tillebekshus Johanne Pedersdatter 1770 Anna<br />

Hans Rasmussen Biørnøe Biørnøe Tillebekshus Johanne Pedersdatter 1773 Lisbeth<br />

Hans Rasmussen Biørnøe Biørnøe Tillebekshus Johanne Pederdatter 1776 Peder<br />

Hans Rasmussen Biørnøe Biørnøe Tillebekshus Johanne Pedersdatter 1778 Anna Magreta<br />

Hans Rasmussen Biørnøe Biørnøe Tillebekshus Johanne Pedersdatter 1781 Lars, 1785 søn + 4 år<br />

Hans Rasmussen Bjørnøe Bjørnøe Tillebekshus Johanne Pedersdatter 1762 Karen<br />

Hans Rasmussen Bjørnøe Bjørnøe Tillebekshus Johanne Pedersdatter 1765 Rasmus<br />

Hans Rasmussen Bjørnøe Bjørnøe Tillebekshus Johanne Pedersdatter 1767 Erich Christen<br />

Hans Rasmussen Bjørnøe Bjørnøe Tillebækshus kone 1802 + kone 62 år<br />

Hans Rasmussen smed smed Katterød Malene Pedersdatter 1774 Peder<br />

Hans Rasmussen smed Smed Katterød Malene Pedersdatter 1776 Rasmus<br />

Hans Rasmussen smed Smed Katterød Malene Pedersdatter 1778 Anna Lisbeth, 1779 +½ år<br />

Hans Rasmussen smed Smed Katterød Malene Pedersdatter 1780 Erich d, + 1793 Erich 7 år<br />

Hans Rasmussen smed Smed Katterød Malene Pedersdatter 1783 Anna Elisabeth d., +1785 2 (r<br />

Hans Rasmussen smed smed Katterød Malene Pedersdatter 1787 + søn 6 år<br />

Hans Rasmussen smed Smed Katterød Malene Pedersdatter 1788 Erich<br />

Hans Rasmussen smed smed 1799 + tvillingedøtre 2 dage<br />

Hans Rasmussen smedesvend V Skerninge Malene Pedersdatter,<br />

Katterød<br />

1774 oo<br />

Hans Rasmussen Diernisse Johanne Hansdatter,<br />

Diernisse<br />

1785 oo<br />

Hans Rasmussen enkemand Diernisse Maren Jørgensdatter 1788 oo<br />

Hans Rasmussen Udlagt,<br />

Ingeborre Hansdatter, 1789 Hans<br />

Skibskarl<br />

Tillebekshuse<br />

Hans Rasmussen Gaasekærgård Maren Rasmusdatter,<br />

ibid<br />

1791 oo<br />

Hans Rasmussen Lundegårds Marie Kirstine Millinge, 1807 oo<br />

mølle<br />

jomfru, Holstenshus<br />

Hans Stephensen enken 1752 enken +<br />

Hans Sørensen Tillebeksgård Karen Christensdatter 1805 Kirsten<br />

Hans Sørensen Tillebæksgård Karen Christensdatter 1806 + datter 6 uger<br />

Hans Sørensen Tillebeksgård Karen Christensdatter 1807 Agnete Kirstine<br />

Hans Thorsen møller møller Holstenshus Dorthe Christiansdatter, 1760 trol<br />

Kaleko<br />

Hans Thorsen møller møller Kaleko Mølle Dorthe Christiansdatter 1762 Adamine Benedicte<br />

Hans Thorsen møller møller Kaleko Dorthe Christiansdatter 1764 + nyfødt dreng<br />

Hans Thorsen møller møller Kaleko Mølle Dorthe Christiansdatter 1765 Mette Marie d, 1772 + 7 år<br />

Hans Thorsen møller møller Kaleko Dorthe Christiansdatter 1767 Thor<br />

Hans Thorsen møller Møller Kaleko Dorthe Christiansdatter 1770 Christian<br />

Hans Thorsen møller møller Kaleko Dorthe Christiansdaatte 1773 Mette Maria<br />

Hans Thorsen møller møller Kaleko Dorthe Christiansdatter 1774 + 57 år<br />

Hans Thorsen møller møller Kaleko Dorthe Christiansdatter 1774 + enken 31 år<br />

Heig Andersen Savemøllen 1768 + dreng<br />

Heig Andersen Savemøllen 1768 + pige 3 år<br />

Henrich Knudsen ungkarl Marie Michelsdatter, 1751 trol, oo<br />

Katterød<br />

Henrich Larsen Aasteruphuse 1758 Hans d<br />

Mette Nielsdatter i Diernisse bar<br />

det, og Rasmus Knudsen Kone<br />

ibidem gik hos, Faddere: Hans<br />

Hollender, Peder Bang i<br />

Diernisse, Henrich Hansen<br />

ibidem, Jørgen Larsen<br />

Henrich Larsen Aastruphuse svigermor 1760 svigermor +<br />

Henrich Larsen Aastruphuse 1761 Elisabeth<br />

Henrich Larsen Aastruphuse 1763 Mads<br />

Henrich Larsen Aastruphuse 1767 + dødfødt barn<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

21


Henrich Larsen Aastruphuse hustru 1777 + hustru 64 år<br />

Henrich Mathiasen Svanninghuse Maria Larsdatter 1787 Anna Kirstine<br />

Henrich Matthiasen Svanninghuse Mariæ Larsdatter 1789 Rasmus d., + 8 uger<br />

Henrich Matthiasen Svanninghuse Mariæ Larsdatter 1790 Christian<br />

Henrich Matthiasen Svanninghuse Mariæ Larsdatter 1793 Maren d. datter + 17 uger<br />

Henrich Mathiasen Svanninghuse Maria Larsdatter 1794 Elisdabeth Catarina d., + 22 uger<br />

Henrich Mathiesen Svanninghuse 1795 + 40 år, skifte 30.05.1795<br />

Henrich Rasmusen udlagt, soldat Anna Sophia Larsdatter 1761 Anna Dorthea<br />

Henrich Rasmusen Udlagt, Sønderborg Maren Jørgensdatter, 1789 Conradine Kirstine<br />

Styrmand<br />

Diernisse<br />

Henrich Rasmussen landsoldat Diernisse Sophie Pedersdatter 1768 oo<br />

Henrich Rasmussen Diernisse Sophie Pedersdatter 1769 + kone 39 år, skifte 19.10.1769<br />

Henrich Rasmussen enkemand Diernisse ... Christiansdatter ibid 1770 oo<br />

Henrich Wilhelm jæger,<br />

Gertrud Marie 1753 trol, oo<br />

musketer<br />

Jacobsdatter, jomfru<br />

Herman Skak Skak, Udlagt, København Inger Jensdatter, 1791 Maria Kirstine<br />

Tømmersvend<br />

Diernsesse<br />

Hjortholm sergent 1750<br />

Holsten, von Holsten Holstenshus Elisabeth Sophie von<br />

Knuth til Langesø og H<br />

1742 +<br />

Holsten, von Holsten oberst Holstenshus 1746 +<br />

Holsten, von Holsten<br />

kammerjunker<br />

til Langeso og<br />

Holstenshus<br />

Holsten, von Holsten,<br />

kammerjunker<br />

22<br />

1751 Ditlev d<br />

Etats Raad pensi.. frue paa<br />

Fiellebroe bbar det og en<br />

Frøchen fra Dalum gik hos.<br />

Mar…let Holst paa Søebye<br />

Søegaard Obers Leutnant Seestet<br />

fra Biørnemose og en fremmet<br />

Herre fra Holsten<br />

1755 Sophia Dorothæa d., + 1768<br />

Fruen paa Arreschovs Etatz<br />

Raadinde von Holsten bar hinde,<br />

og Frøchen Rosenkrantz gik hos.<br />

Etatz Raad von Holst. Paa<br />

Arreschov og Etatz Raad Pentz<br />

paa Fiællebroe, det var alt<br />

statzen<br />

Holsten, von kammerjunker 1756 Frederik søn +<br />

Holsten, von Holsten,<br />

kammerjunker<br />

Holstenshus 1756 Elisabeth Catharina d<br />

Oberst Leutnant Holstis Frue fra<br />

Kiøbenhafn bar hinde og<br />

Rigmester Byllovs Frue gik hos.<br />

Oberst Leutnant von Host.<br />

Rigmester Bylov fra Faaborg,<br />

Etatz Raad Rentz fra Fiællebroe<br />

Holstenshus 1762 Ditlev Cajus<br />

Holsten, von Holsten<br />

kammerherre<br />

Holsten, von Holsten,<br />

Kammerherre<br />

Holstenhus 1768 Sophia Dorthea<br />

Holsten, von Holsten Holstenshus Magdalene Lucia 1794 + 63 år og 44 år<br />

Ivar Nicolaj Steen Steen, Ørbæklunde Maria Elisabeth Gram, 1782 oo<br />

forvalter<br />

Ørbæklunde<br />

Jacob Engberg Engberg Maria Goldbech 1742 oo<br />

Jacob Engberg Engberg Kaleko 1763 Adam Christopher<br />

Jacob Engberg Engberg Kaleko 1765 + datter 6 år<br />

Jacob Engberg Engberg Katterød 1763 + mons. E. nyfødt<br />

Jacob Entziger Maren Nielsdatter, enke 1753 trol<br />

Jacob Goldbech Goldbech 1745 +<br />

Jacob Gregorius Wegener Wegener, Fredericia Else Marie Lunde, 1777 oo<br />

farver<br />

jomfru Holstenshus<br />

Jacob Pedersen 1756 +<br />

Jacob Rasmussen Apelone Pedersdatter 1788 oo, begge fra Katterød<br />

Jacob Ramussen Gaasekær Aplone Pedersdatter 1789 Maren<br />

Jacob Rasmusen Gaasekær Aplone Pedersdatter,afg 1790 Peder ? Jacob i skifte<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jacob Rasmussen Gaasekær kone 1790 + kone 21 år, skifte 30.11.1790<br />

Jacob Rasmussen Agemosegård Apelone Jensdatter,<br />

Lucienhøj<br />

1790 oo, enkemand<br />

Jacob Rasmusen Agemosegård Aplone Jensdatter 1791 Apelone<br />

Jacob Rasmusen Agemosegård Aplone Jensdatter 1793 Johanne<br />

Jacob Rasmusen Agemosegård Aplone Jensdatter 1795 Jens<br />

Jacob Rasmusen Agemosegård Aplone Jensdatter 1800 Rasmus<br />

Jacob Rasmusen Agemosegård Aplone Jensdatter 1805 Kirsten<br />

Jens Andersen sergent Diernisse Maren Hansdatter 1779 + kone 89 år, skifte 11.10.1779<br />

Jens Andersen sergent Diernisse 1786 + 71 år, skifte 05.08.1786<br />

Jens Christensen sadelmager Diernisse Johanne Hansdatter 1755 trol., oo<br />

Jens Christesen sadelmager Diernisse Johanne Hansdatter 1756 Karen d<br />

Degnen Ridders Kone bar det og<br />

Johan Urtegaards Mds. gik hos.<br />

Jens smid, Hans Toorsen, Pietter<br />

Corneliussen, Hans Nielsen,<br />

Peder Svarer, Caren Hansdatter,<br />

Mariæ Chatrine, Jens Hansen<br />

Jens Christensen sadelmager Diernisse Johanne Hansdatter 1758 Niels d<br />

Karen Hansdatter i Diernisse bar<br />

det, og Peder Svarers Hustrue<br />

gik hos, Faddere: Jeppe Skytte,<br />

Jens Beridder, Christen<br />

Muremester, Lars Smed, Peder<br />

Madsen<br />

Jens Christesen sadelmager Diernisse Johanne Hansdatter 1760 Peiter d., + 1760<br />

Karen Hansdatter ibidem bar det,<br />

og Jens Bø<strong>dk</strong>ers Kone ibidem,<br />

gik hos, Faddere: Hans Nielsen,<br />

Rasmus Knudsen, Jeppe Skytte,<br />

og Jens Hansen Beridder alle af<br />

Diernisse<br />

Jens Christensen sadelmager Diernisse Johanne Hansdatter 1762 Christian<br />

Jens Christesen sadelmager Diernisse Johanne Hansdatter 1764 Hans d., 1765 + 4 år<br />

Jens Christesen sadelmager Johanne Hansdatter 1766 Hans<br />

Jens Christensen sadelmager Diernisse Johanne Hansdatter 1772 + 42 år, skifte 11.02.1772<br />

Jens Christensen Lindebjerggård Maren Nielsdatter tj.<br />

Holstenshus<br />

1797 oo<br />

Jens Christensen Lindebjerggård Maren Nielsdatter 1797 Niels<br />

Jens Christian Jørgensen Rødeledshus Johanne Hansdatter 1794 oo, begge fra Kaleko<br />

Jens Christian Jørgensen Rødeledshus Johanne Hansdatter 1795 Mette<br />

Jens Christian Jørgensen Rødeledshus Johanne Hansdatter 1798 Jørgen<br />

Jens Christian Jørgensen Rødeledshus Johanne Hansdatter 1803 Hans<br />

Jens Erichsen udlagt, rytter Maren Knudsdatter 1756 Gierdrus d<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1778 Lars<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1780 Karen d, 1786 + 6 uger<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1781 Anna<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1783 Mette Maria d., 1783 + 14 dage<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1785 + dødfødt søn<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1786 Niels<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1789 Mette Maria<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1790 Kirsten d., 1791 + 3 uger<br />

Jens Gundersen Aastruphuse Magreta Pedersdatter 1794 Kirsten<br />

Jens Haderslev Haderslev, Faaborg Karen Jensdatter, 1803 oo<br />

skomagermest<br />

er<br />

Holstenshus<br />

Jens Hansen Greve Greve 1749 dødfødt barn Jens Nørregaard<br />

Jens Hansen Greve Greve Diernisse Inger Hansdatter 1748 trol, oo, Hans Nørregaards<br />

stedsøn<br />

Jens Hansen Greve Greve Diernisse Inger Hansdatter 1750 Kirsten d. 12.04.<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

det og Hans Chrestophersen gich<br />

hos. Peder Mosegaard, Laritz<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

23


Jens Hansen Greve Greve Diernisse Inger Hansdatter 1753<br />

Torbegaard, Rasmus Knudsen<br />

Hans d<br />

Peder Mosegrds. Kone bar ham<br />

og Peder Ravns her i byen gik<br />

hos. Rasmus Knudsen,<br />

Christopher Michelsen, Peder<br />

Svarer og Christen Clausen<br />

Jens Hansen Greve Greve Diernisse Inger Hansdatter 1756 Rasmus d<br />

Chrestopher Michelsen Kone bar<br />

det og Rasmus Knudsen gik hos.<br />

Lars torbegrd., Per Svarer, Per<br />

Bang, Per Matzen<br />

Jens Hansen Greve Greve Diernisse Inger Hansdatter 1759 Lars d<br />

Peder d<br />

Lars bar Peder Mosegaards<br />

Datter Maren ibidem, og Jørgen<br />

Nørregaards Kone ibidem gik<br />

hos, Peder bar Christopher<br />

Michelsen Kone ibidem, og<br />

Rasmus Knudsen Kone ibidem<br />

gik hos, Faddere: Hans Munk,<br />

Peder Ravn, Peder Madsen,<br />

Peder Bang, Jørgen Nørregaard,<br />

Niels Mureermester, Mads Ravn,<br />

Christopher Michelsen, Rasmus<br />

Pedersen alle af Diernisse<br />

Jens Hansen Greve Greve Diernisse 1763 Jørgen<br />

Jens Hansen Greve Greve Diernisse Inger Hansdatter 1768 Magreta<br />

Jens Hansen Greve Greve 1775 + Kirsten datter 25 år<br />

Jens Hansen Greve Greve fattighuset 1798 + 76 å<br />

Jens Hansen tjener i Kaleko Karen Larsdatter, Mads 1750 trol, oo<br />

Hansens enke<br />

Jens Hansen 1751 Hans d., 1751 lille søn + (far<br />

kromand?)<br />

Hans Laritzens Kone i Kalch: bar<br />

det og Rasmus Andersen gik hos.<br />

Jep skytte, Hans Laritzen,<br />

Anders skrædder, Gunder<br />

Laritzen<br />

Jens Hansen 1755 Hans d<br />

Rasmus Knudsen Kone bar ham<br />

og Peder Ravns gik hos. Laritz<br />

Gundersen, Hans Laritzen, Jens<br />

Greve, Anders Skrædder<br />

Jens Hansen Højrup Højrup 1755 barn +<br />

Jens Hansen Aastrup Margrethe Hansdatter, 1764 oo<br />

Katterød<br />

Jens Hansen Krog Krog Katterød Maren Nielsdatter 1795 Anna<br />

Jens Hansen Krog Krog Katterød Maren Nielsdatter 1796 Hans d, + 4½ uge<br />

Jens Hansen Krog Krog Katterød Maren Nielsdatter 1798 Niels og<br />

Maren<br />

Jens Hansen Krog Krog Katterød Maren Nielsdatter 1800 Hans<br />

Jens Hansen Krog Krog Katterød Maren Nielsdatter 1803 Rasmus<br />

Jens Hansen Krog Krog Katterød Maren Nielsdatter 1806 Karen<br />

Jens Henrich Drejer Drejer, væver Diernisse Anna Larsdatter,<br />

Diernisse<br />

1800 oo<br />

Jens Henrich Drejer Drejer Diernisse 1800 + søn 6 år<br />

Jens Henrich Drejer Drejer Diernisse Anna Larsdatter 1802 Carl Drejer<br />

Jens Henrich Drejer Drejer Stejlemaehus Anna Larsdatter 1803 Lars<br />

Jens Henrich Drejer Drejer Stejlemaehus Anna Larsdatter 1805 Maria<br />

Jens Henrich Drejer Drejer Stejlemaehus Anna Larsdatter 1807 Christian<br />

Jens Højen Højen Svanninghuse 1759 +<br />

Jens Ipsen Kaleko hustru 1757 hustru +<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

24


Jens Jacobsen smed smed 1783 + 42 år<br />

Jens Jensen Sophienlund Anna Catrine Jesdatter 1790 oo<br />

Jens Jensen Sophienlund Anna Catrina Jesdatter 1790 Anna d, + 1794 4 år<br />

Jens Jensen Sophienlund Anna Catrina Jesdatter 1795 Jes<br />

Jens Jensen Sophienlund: Anna Catrina Jesdatter 1797 Jens<br />

Jens Jensen Sophienlund Anna Catrina Jesdatter 1799 Anna Catrina d., + 1802 3 år<br />

Jens Jensen Sophienlund kone 1799 + kone 33 år<br />

Jens Jensen enke- og<br />

gårdmand<br />

Sophienlund Anna Jesdatter 1799 oo, hun søster til hans afd. kone<br />

Jens Jensen Sophienlund 1800 + 43 år<br />

Jens Jensen afgs Sophienlund Anna Jesdatter 1800 Jensine Catrina<br />

Jens Jørgensen Faaborg Inger Christensdatter, 1792 oo<br />

Prishavehus<br />

Jens Larsen smed smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1756 Lars d<br />

Fruepigen Jomfr: Pietter gik hos.<br />

Hans Toorsen, Niels Knudss.,<br />

Jep skytte, Jens Sadelmager,<br />

Jørgen Snicher, Jørgen<br />

Norregrd., Niels Norregrd<br />

Jens Larsen Smed smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1758 Anna d., + 1758<br />

Hans Storms Datter paa Hybbet<br />

bar det. Niels Nørregaards<br />

Hustrue i Diernisse gik hos.<br />

Faddere: Hans Munch. Peder<br />

Mosegaard, Lars Smed, Hans<br />

Clausen. Alle af Diernisse<br />

Jens Larsen smed smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1760 Rasmus d., + 1768<br />

Hans Fiks Datter i Aabye bar<br />

det, og Jørgen Nørregaards Kone<br />

i Diernisse gik hos,<br />

Faddere:Jeppe Skytte, Hans<br />

Torsen, Hans Munch, Niels<br />

Nørregaard, Mads Ravn alle af<br />

Diernisse<br />

Jens Larsen smed smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1762 Christian<br />

Jens Larsen smed smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1764 Jens d., + ½ år<br />

Jens Larsen smed smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1767 + nyfødt datter<br />

Jens Larsen smed Smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1768 Rasmus d, +<br />

Jens Larsen smed Smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1769 Agnete Kirstine<br />

Jens Larsen smed Smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1772 Inger<br />

Jens Larsen smed Smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1775 Adelheid Benedicte<br />

Jens Larsen smed Smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1778 Elisdabeth Catharina<br />

Jens Larsen smed smed Diernisse Eleonora Rasmusdatter 1789 + 60 år, skifte 31.12.1789<br />

Jens Madsen Puge Puge Kaleko Anna Henrichsdatter 1787 kone + 61 år, skifte 1788<br />

Jens Madsen Puge Puge Kaleko Anna Nielsdatter, 1787 oo<br />

Diernisse<br />

Jens Madsen Puge Puge Priceshave Anne Nielsdatter 1797 + kone 54 år, skifte 14.01.1797<br />

Jens Madsen Puge Puge 1800 + 80 år<br />

Jens Madsen hospitalet 1805 + 61 år<br />

Jens Michelsen Maren Rasmusdatter 1763 enken + i V. Åby<br />

Jens Nielsen hustru 1753 hustru +<br />

Jens Nielsen enkemand Diernisse Maren Nelsdatter 1753 trol, oo<br />

Jens Nielsen 1754 +<br />

Jens Nielsen 1772 + 59 år<br />

Jens Nøbølle Nøbølle, Faaborg Hilleborg Hansdatter, 1788 oo<br />

mesterfeldbere<br />

der<br />

Åstruphuse<br />

Jens Olsen udlagt, tjener Katterød Anna Magreta<br />

Rasmusdatter<br />

1773 Ole<br />

Jens Olsen Bjørnø Anna Maria<br />

Rasmusdatter, Diernisse<br />

1787 oo<br />

Jens Pedersen Fløyborg Fløyborg Vester Aaby Johanne Hansdatter,<br />

enke Diernisse<br />

1779 oo<br />

Jens Peitersen Katterød Anna Andreasdatter, 1769 oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

25


Jens Peitersen Diernisse<br />

malkepige Holstenshus<br />

Anna Andreasdatter 1771 Anna Dorothea d, + 5 uger<br />

Jens Peitersen Diernisse Anna Andreasdatter 1772 Andreas<br />

Jens Rasmussen landsoldat 1742 +<br />

Jens Rasmussen 1748 Rasmus d. 17.02., + 1748<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

det og Niels Mosegaards gich<br />

hos. Christopher Michelsen,<br />

Rasmus Knudsen, Niels Mosegaard<br />

og Christen Mosegaard<br />

Jens Rasmussen Stejlemaehus 1758 Johanne d<br />

Maren d., + 1758<br />

Johanne bar Peder Pedersen<br />

Hustrue ibidem, Maren bar<br />

Rasmus Jespersen Hustrue<br />

ibidem, og Christen Mosegaards<br />

Hustrue ibidem gik hos,<br />

Faddere:Hans Bildsen, Peder<br />

Pedersen, Peder Smed, Rasmus<br />

Jespersen. Niels Pedersen.<br />

Berthel Rasmusen, Niels Graaes<br />

Kone. Peder Smeds Datter<br />

Malene alle af Katterød<br />

Jens Rasmussen Væver 1760 Maren d<br />

Degnens Kone bar det, og<br />

Rasmus Knusen Kone gik hos,<br />

Faddere:Rasmus Jespersen i<br />

Katterød, Peder Holkersen og<br />

Jens Sadelmager i Diernisse<br />

Jens Rasmussen Haagerup, Sophie Hansdatter, tj. 1774 oo<br />

Trolleborg Holstenshus<br />

Jens Rasmussen Savemøllehus Anna Kirstine<br />

1780 oo<br />

Rasmusdatter, ibid<br />

Jens Rasmussen Savemøllehus Kirstine Rasmusdatter 1780 Hans Rasmus<br />

Jens Rasmussen Savemøllehus Kirstine Rasmusdatter 1781 Peder d., + 1793 11½ år<br />

Jens Rasmussen Savemøllehus Kirstine Rasmusdatter 1784 Johanne Maria<br />

Jens Rasmussen Stejlemaehus 1784 + datter ¾ år<br />

Jens Rasmussen Kirstine Rasmusdatter 1785 Johannes og<br />

Jørgen d., + 1785 ¼ år<br />

Jens Rasmussen Savemøllehus Kirstine Rasmusdatter 1788 Birthe Johanne<br />

Jens Rasmussen Savemøllehus Kirstine Rasmusdatter 1792 Jørgen<br />

Jens Rasmussen Savemøllehus 1795 + 46 år<br />

Jens Rasmussen Væver Diernisse Johanne Maria<br />

Hansdatter<br />

1798 Rasmus d., + 1801 10 år<br />

Jens Rasmussen Væver Katterød Johanne Maria 1799 Karen d., + 1806 7 år<br />

Fattighus Hansdatter<br />

Jens Rasmussen Væver Johanne Maria<br />

Hansdatter<br />

1802 Hans<br />

Jens Rasmussen Væver Katterød Johanne Mariæ<br />

Hansdatter<br />

1805 Anna Maria<br />

Jens Rasmussen væver<br />

Indsidder<br />

Katterød Johanna Hansdatter <strong>1808</strong> Jørgen<br />

Jens Rasmussen Mosegaard Kirsten Pedersdatter, 1747 trol, oo 1748<br />

Mosegaard<br />

Peder Mosegaards<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Diernisse Maren Hansdatter, ibid 1774 oo<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Mosegaard Maren Hansdatter 1775 Karen<br />

Jens Rasmussen Mosegaard Diernisse Maren Hansdatter 1779 + dødfødt søn skifte efter Maren<br />

Mosegaard<br />

Hansdatter 29.05.1779<br />

Jens Rasmussen Mosegaard Diernisse Ingeborg Pedersdatter, 1779 oo, han enkemand<br />

Mosegaard<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Diernisse<br />

ibid<br />

Ingeborre Pedersdatter 1780 Peder<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

26


Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Diernisse Ingeborre Pedersdatter 1781 Jørgen<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Diernisse Ingeborre Pedersdatter 1784 Maren<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Mosegaard Ingeborre Pedersdatter 1786 Johanne<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Diernisse Ingeborre Pedersdatter 1789 Anders d., + 1801 12 år<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Diernisse Ingeborre Pedersdatter 1791 Niels<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Mosegaard Ingeborre Pedersdatter 1794 Maren<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Ingeborre Pedersdatter 1796 Rasmus d., + 1801 4 år<br />

Jens Rasmussen<br />

Mosegaard<br />

Mosegaard Diernisse 1800 + 65 år<br />

Jens Ridder Ridder, degn 1757 +<br />

Jens Ritter Ridder, degn degneenken 1763 + 72 år<br />

Jens Rytter Rytter Diernisse 1742 Henning d.14.05.<br />

Peder ?gaards kone bar det og<br />

Hans Matzen Ravns gich hos,<br />

Peder Bierregaard og Søn, ...<br />

Hans ?, Peder Kroghs Kone,<br />

Peder Nielsen Kone alle<br />

Jens Stub Stub<br />

karetmager<br />

1752 dødfødt barn +<br />

Jens Stup Stub,<br />

karetmager<br />

hustru 1756 Publice Absolveret<br />

Jens Stup Stub,<br />

karetmager<br />

kone 1775 kone + 55 år<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte Johanne Laritsdatter 1742 trol, oo 1743<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1743 Mar ? d.13.11.<br />

Hans auritzens kone af Kalechoe<br />

bar og Matz Hansen gich hos.<br />

Hans Laritzen, Anders krædder,<br />

Matz Hansen, Hans Nielsen.<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1744 datter +<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1744 søn +<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1744 Lars d. 13.12.<br />

Hans Laritzen kone fra Kaleko<br />

bar og Jørgen Stougaards gich<br />

hos. Gunder Laritzen og Søn<br />

Laritz, Hans Laritzen fra Kal:<br />

og Hans Nielsen<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1746 Godske Ditlef d. 03.04.<br />

Sogne Præstens Hr:Hans Juul<br />

Aabys Kiæriste fra Svanninge<br />

bar og Degnens Kone af<br />

Diernisse gich hos.<br />

Fuldmægtigen Monsr: Letth,<br />

Forpagteren Monsr: Møller,<br />

Hans Laritzen, Gunder<br />

Laritzen, Matz Hansen<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1747 Lars d. 09.07., + 1747<br />

Hans Laritzens Kone bar det og<br />

Matz Hansen gich hos. Hans<br />

Luritzen, Gunder Laritzen, Hans<br />

Nielsen<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1748 ok Anne Marie *11.10.<br />

Hans Laritzens Kone bar det og<br />

Matz Hansen gich hos. Johan<br />

Møller Urtegaardsmand, Anders<br />

Skrædder, Hans Bødicher<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1751 ok Alhe Benedicte d., 1781 + 30 år<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

27


Jeppe Nielsen skytte skytte 1754<br />

Fruer Pigen fra Holstenhus<br />

Jomfrue Rudegdrs.? Bar det og<br />

Degnens Jens Ridders hustrue<br />

gik hos. fogden Mons: Steesen.<br />

Kochen Christian Finger, Orgel<br />

Bygcher Mons: Jæger, Morten<br />

Christian Laqre?<br />

Anna d<br />

Hans Laritzens Kone i Kalechoe<br />

bar det, og Jørgen Stougaards gik<br />

hos.Hans Laritzen, Hans<br />

Bødicher, unge Hans Hansen,<br />

Gunder Larizens søn Laritz<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1754 barn +<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte 1755 Anna Marie d<br />

Hans Laritzens Kone i Kal: bar<br />

hinde og Rasmus Andersen gik<br />

hos. Hans Laritz, Hans Nielsen,<br />

Hans Bødicher, Anders<br />

Skrædder, Jacob Entziger<br />

Bøsse=Mager<br />

Jeppe Nielsen skytte Skytte 1757 ok Niels d<br />

Peder Mosegaards Koner bar det<br />

og Jens Sadelmagers gich hos.<br />

Faddere: Niels Kudsk, Hans<br />

Thorsen, Jens Hansen, Hans<br />

Nielsen<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte Tillebekshus 1761 ok Anna Dorthe<br />

Jeppe Nielsen skytte skytte Diernisse 1764 + 56 år<br />

Jeppe Pedersen Barnehøjhus 1768 Maria Cirstine<br />

Jeppe Pedersen Barnehøjhus 1771 + dødfødt barn<br />

Jeppe Pedersen Barnehojhus 1776 Karen<br />

Jes Jørgensen Katterød 1758 +<br />

Jes Rasmussen Diernisse Anne Christiansdatter 1763 oo<br />

Jes Rasmusen Diernisse Anna Christiansdatter 1764 ok Rasmus<br />

Jes Rasmusen Diernisse Anna Christiansdatter 1766 ok Anna Catrina<br />

Jes Rasmusen Diernisse Anna Christiansdatter 1768 Christian d., 1771 + 2½ år<br />

Jes Rasmusen Torpegaard Anna Christiansdatter 1770 ok Karen<br />

Jes Rasmusen Torpegaard Anna Christiansdatter 1772 Christian<br />

Jes Rasmusen Fruergaarden Anna Christiansdatter 1774 ok Anna<br />

Jes Rasmusen Sophienlund Anna Christiansdatter 1777 ok Anders<br />

Jes Rasmusen Sophienlund Anna Christiansdatter 1779 ok Hans<br />

Jes Rasmusen Sophienlund Anna Christiansdatter 1781 Johanne d, 1793 + 11½ år<br />

Jes Rasmusen Sophienlund Anna Christinsdatter 1785 ok Hans Christian<br />

Jes Rasmussen kone 1785 + kone 46 år<br />

Jes Rasmussen Sophienlund 1794 + 64 år, skifte 28.05.1794<br />

Johan udlagt Als Kirsten Knudsdatter 1749 Publice Absolveret<br />

skibskarl<br />

tienende hos bagermester<br />

Mølmarch i<br />

Faaborg<br />

Johan Clasel Cludene<br />

Odense Vibeke Julie Cræmer 1802 oo<br />

Masen?<br />

jomfru, Holstenshus<br />

Johan Henrich Udlagt, gift Vester Aaby Maria Catrinæ 1799 Johanne Magreta<br />

Husmand ved<br />

Christensdatter ,<br />

Teglværket<br />

Lindebierggård<br />

Johan Henrich Udlagt Vester Aaby, Maria Catrinæ 1797 Maren<br />

ved<br />

Christensdatter,<br />

Tegelværket Lindebierggård<br />

Johan Jensen Katterød Anne Rasmusdatter 1744 ok Karen d. 24.06.<br />

Peder Ravns Kone bar det og<br />

Christen Mosegaards gich hos.<br />

Hans Munch, Jørgen Diderich,<br />

Hans Nielsen<br />

Johan Jensen 1747 barn +<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

28


Johan Jensen Anne Rasmusdatter 1747 Peder d. 16.07.<br />

Ravns Kone bar det og Christen<br />

Mosegaards gich hos. Jørgen<br />

Corneliusen, Per Ravn,<br />

Rasmus Hansen<br />

Johan Jensen Anne Rasmusdatter 1748 Christiane Marie d. 01.12.<br />

Peder Ravns Kone i Katterød bar<br />

det og Jørgen Corneliussen gich<br />

hos. Hans Bildsen, Claus<br />

Rasmusen Rasmus og Laritz<br />

Clausen, Jørgen Corneliusen<br />

Johan Jensen Anne Rasmusdatter 1753 ok Jens d<br />

Peder Ravns Kone bar det, og<br />

Jørgen Corneliusen gik hos.<br />

Rasmus Hansen, Rasmus<br />

Jespersen, Niels Rasmusen<br />

Johan Jensen 1754 datter +<br />

Johan Jensen 1754 barn +<br />

Johan Jensen Katterød Anne Rasmusdatter 1757 ok Katrina Maria d<br />

Peder Ravns Hustrue ibidem bar<br />

det og Rasmus Clausen Hustrue<br />

ibidem gik hos. Faddere:<br />

Christen Mosegaard ibidem,<br />

Hans Hansen ibidem Anders<br />

Olsen ibidem, Christopher<br />

Pedersen ibidem<br />

Johan Jensen Katterød Anne Rasmusdatter 1761 Jens d<br />

Karen Johansdatter i Katterød<br />

bar det, og Christen Mosegaards<br />

Kone ibidem gik hos,<br />

Faddere:Rasmus Clausen, Hans<br />

Munch, Rasmus Jespersen, alle<br />

af Katterød<br />

Johan Jensen Katterød Anne Rasmusdatter 1764 + 54 år, skifte 30.01.1765<br />

Johan Jensen Katterød enken 1766 + søn 5 år<br />

Johan Jensen Anne Johans 1801 + 88 år<br />

Johan Jørgen skrædder Nybo, Anna Nielsdatter, 1766 oo<br />

Trolleborg<br />

Diernisse<br />

Johan Jørgensen møller Maren Jensdatter 1746 oo<br />

Johan Marseliusen ungkarl Karen Gundersdatter 1753 trol, oo, se Johan Madsen, V.Skr.<br />

Johan Marselliusen 1755 Kirsten d<br />

Hans Michelsen Kone i Diern:<br />

bar hinde og Niels Mur Mester<br />

gik hos. Jep Skytte, Hans<br />

Laritzen, Hans Bødicher, Jens<br />

Hoyrup, Jørgen storgrd., Anders<br />

Johan Møller Møller,<br />

urtegårdsmand<br />

Johan Møller Møller,<br />

urtegårdsmand<br />

Johan Møller Møller,<br />

urtegårdsmand<br />

skrædder<br />

29<br />

1748 Adam Christopher d. 01.11<br />

Jomfrue Lindegaards paa<br />

Holstenhus bar det og Degnen<br />

Jens Ridders Kone gich hos.<br />

Monsr: Stisen, Monsr: Brant,<br />

en Muur Mester Svend ved nafn<br />

Jens, Jep Skytte<br />

1751 Benedictus d<br />

Høyædle og Wel. Cammer<br />

Juncher Holstis stue Pige, Vofly?<br />

Caren bar det og Hans Nielsen<br />

Inderste her i Byen gik hos.<br />

Ridefogden Mons. Nielsen,<br />

Christen Skytte, Niels Jensen<br />

forrider, Friderich Johansen smid<br />

1754 Anna Chirstine d,<br />

Hans Storms datter Hyppe bar<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Johan Møller Møller<br />

urtegårdsmand<br />

Diernisse 1758<br />

Anne Marie d ,<br />

Peder Mosegrds. Datter bar .<br />

Peder Svarer, Jørgen<br />

Christiansen, Hans Pille Mand,<br />

Peder Kroghs Hustrue, Hans<br />

Nielsen Hustru<br />

barn +<br />

Johan Pedersen Diernisse Maren Larsdatter,<br />

Katterød<br />

1793 oo<br />

Johan Pedersen Dienesse Maren Larsdatter 1794 Kirsten<br />

Johan Pedersen Diernisse Maren Larsdatter 1795 Anna Magreta<br />

Johan Pedersen Diernisse 1796 + 18 uger<br />

Johan Pedersen Diernisse Maren Larsdatter 1797 Magreta<br />

Johan Pedersen Diernisse Maren Larsdatter 1799 Peder<br />

Johan Pedersen Diernisse Maren Larsdatter 1801 Karen<br />

Johan Pedersen Diernisse Maren Larsdatter 1804 Maren<br />

Johan Pedersen Diernisse Maren Larsdatter 1806 Lars<br />

Johan Pedersen Diernisse 1807 + Lars søn 4 år<br />

Johan Rasmusen Biørnemosegd Bodil Mariæ<br />

Ulrichsdatter<br />

1770 Sophia Dorothea<br />

Johan Rasmusen Biørnemosegd Bodil Maria<br />

Ulrichsdatter<br />

1772 Elisabeth Sophia<br />

Johan Rasmusen Biørnemosegd Bodil Mariæ<br />

Ulrichsdatter<br />

1779 Adamine Benedicta<br />

Johan Rasmusen Bjørnemosegd Bodil Mariæ<br />

Ulrichsdatter<br />

1775 Ditlevina Johanne<br />

Johan Rasmussen Diernisse Anna Hansdatter,<br />

Diernisse<br />

1807 oo<br />

Johan Rasmussen Indsidder Diernisse Anna Hansdatter 1807 Johanne<br />

Johan slagter slagter Diernisse 1804 + 92 år<br />

Joseph Anton Ponseinc? udlagt Tyskland Anna Maria<br />

Peiterdatter, En Quinde<br />

fra Tyskland<br />

1759 Publice Absolveret<br />

Joseph Christophersen Smith Ærøskøbing Maren Vincentsdatter 1756 trol, oo<br />

Smith<br />

Bangs, Hans Larsens<br />

steddatter i Kaleko<br />

Jost Johannesen Udlagt, Faaborg Mariæ Kirstine 1791 Johannes<br />

Matros<br />

Jeppesdatter<br />

Jørgen Andersen 1762 + 28 år, ungkarl skifte<br />

10.12.1762<br />

Jørgen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er hollænderhuset 1742 +<br />

Jørgen Christiansen gårdmandssøn Diernisse Anna Hansdatter,<br />

gårdmandsdatter ibid<br />

1756 trol., oo<br />

Jørgen Christophersen Anna Hansdatter 1756 trol, oo<br />

Jørgen Christophersen tærsker Holstenshus Kirstine Hansdatter 1779 oo<br />

Jørgen Christophersen Diernisse Kirstine Hansdatter 1780 + tvillinger søn og datter 4 dage<br />

Jørgen Christophersen Diernisse Kirstine Hansdatter 1781 Christopher<br />

Jørgen Christophersen Diernisse Kirstine Hansdatter 1783 Rasmus<br />

Jørgen Christophersen Diernisse Kirstine Hansdatter 1785 Mette<br />

Jørgen Christophersen Diernisse Kirstine Hansdatter 1787 Bodil Maria<br />

Jørgen Christophersen Diernisse Kirstine Hansdatter 1789 + søn dødfødt<br />

Jørgen Christophersen Diernisse Kirstine Hansdatter 1790 Christopher og +<br />

Peder Christian +, 1791 og 1792<br />

Jørgen Corneliusen Katterød Mette Hansdatter ee<br />

Jørgen Didrichsen<br />

1746 trol, oo<br />

Jørgen Corneliusen Katterød 1748 Karen d. 25.02.<br />

Per Ravns Kone bar det og Hans<br />

Munchs gich hos. Per Ravn,<br />

Hans Munch, Hans Hansen fra<br />

Aastrup, Mogens Matzen<br />

Jørgen Corneliusen Katterød 1749 Anna d. 15.06.<br />

Peder Ravns Kone fra Katterød<br />

bar hende og Johan Jensen gich<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

30


Jørgen Corneliusen Katterød 1752<br />

hos. Hans Hansen fra Aastrup,<br />

Hans Jacobsen, Per Ravn.<br />

Maren d<br />

Peder Ravns Kone bar det og<br />

Peder smids gik hos.Jens Munch,<br />

Rasmus Hansen, Hans Jacobsen<br />

alle af Katt: og Laritz smid her af<br />

Byen<br />

Jørgen Corneliusen Katterød 1755 Jørgen Diderich d<br />

Peder Ravns Kone i Katt: bar<br />

ham og Peder smids Ibide gik<br />

hos. Mogens Matzen, Rasmus<br />

Hansen, Rasmus Clausen, Hans<br />

Nielsen, Peder Jørgensen alle af<br />

Katterød<br />

Jørgen Corneliusen Katterød 1763 + 48 år<br />

Jørgen Corneliussen Katterød 1747 steddatter +<br />

Jørgen Didrichsen Katterød kone 1743 kone +<br />

Jørgen Diderichsen Katterød Mette Hansdatter 1744 Karen d. 31.05.<br />

Peder Ravns Kone bar og<br />

Christian Mosegaards gich hos.<br />

Anders Svarer, Peder Ravn,<br />

Hans<br />

Hansen fra Aastrup, ?<br />

Jørgensen Kone<br />

Jørgen Diderichsen Katterød Mette Hansdatter 1746 Peder d.11.04.<br />

Peder Ravns Kone bar det og<br />

Johan Jensen gich hos.<br />

Anders Svarer, Christen<br />

Mosegaard, Hans Munch,<br />

Peder Ravn af Diern<br />

Jørgen Didrichsen Katterød Mette Hansdatter 1747 +, enken oo Jørgen Corneliusen<br />

Jørgen Eliasen skrædder Diernisse Maren Jensdatter, 1757 trol.<br />

Kaleko<br />

Jørgen Eliasen skrædder Diernisse Maren Jensdatter 1760 barn +<br />

Jørgen Eliasen Skræder Diernisse Maren Jensdatter 1761 Elias<br />

Jørgen Eliasen skræder Diernisse Maren Jensdatter 1763 Matthias<br />

Jørgen Eliasen skrædder Diernisse Maren Jensdatter 1765 Niels<br />

Jørgen Eliasen Skræder Diernisse Maren Jensdatter 1767 Jørgen<br />

Jørgen Eliasen skrædder Diernisse Maren Jensdatter 1769 Mette Magreta + 1770<br />

Jørgen Eliasen skrædder Diernisse Maren Jensdatter 1796 + 64½ år, skifte 12.12.1796<br />

Jørgen Hansen 1749 +, ungkarl, skifte 04.08.1749<br />

Jørgen Hansen Stejlemaehus 1761 Hans<br />

Jørgen Hansen Stejlemaehus 1763 Rasmus, 1771 søn + 8 år<br />

Jørgen Hansen Stejlemaehuse 1766 Peder<br />

Jørgen Hansen Stejlemaehus Maren Rasmusdatter 1768 Niels<br />

Jørgen Hansen skrædder Maria Michelsdatter,<br />

enke, Diernisse<br />

1800 oo<br />

Jørgen Hansen Indsidder Diernisse Anna Dorthea<br />

Pedersdatter, Diernisse<br />

1804 oo, han fra Brahetrolleborg<br />

Jørgen Hansen Indsidder Diernisse Anna Dorthe<br />

Pedersdatter<br />

1804 Peder<br />

Jørgen Hansen Indsidder Diernisse Anna Dorthe<br />

1807 Karen<br />

Pedersdatter<br />

Jørgen Hansen fisker fisker Katterød 1745 Karen d. marts<br />

Hans Knudsen Datter Mariæ<br />

bar Hans Bildsen gich hos.<br />

Hans Jacobsen, Hans Bødicher,<br />

Christopher Christesen Kone<br />

Jørgen Hansen fisker fisker Katterød 1748 Maren *30.12.<br />

Hans Knudsen Datter ved nafn<br />

Marie bar det og Ole Ravns<br />

Kone gich hos. Hans Knudsen,<br />

Hans Jacobsen, Hans Bødicher,<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

31


Jørgen Hansen fisker fisker Katterød 1752 datter +<br />

Jørgen Hansen Lyøboe Lyøboe Katterød 1755 datter +<br />

Jørgen Hansen Lyøboe Lyøboe Katterød 1755 Maren d<br />

Ole Ravns Kone bar hinde og<br />

Hans Bildsen gik hos. Hans<br />

Jacobsen, Peder smid, Niels<br />

Graae, Hans Munch<br />

Jørgen Hansen Lyøboe Lyøboe Katterød 1762 + 60 år<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard Diernisse Anne Kirstine<br />

1756 trol, oo<br />

Nørregaard<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard<br />

Pedersdatter<br />

Nørregaard Diernisse Anne Kirstine<br />

Pedersdatter<br />

Nørregaard Diernisse Anne Kirstine<br />

Pedersdatter<br />

Nørregaard Diernisse Anne Kirstine<br />

Pedersdatter<br />

32<br />

1757 Hans d., + 1757<br />

Peder Mosegaards Hustrue bar<br />

det og Jens Greves Hustrue gik<br />

hos. Faddere: Hans Munch<br />

Diernisse, Niels Nørregaards<br />

ibidem, Lars Torpegaard ibidem.<br />

Peder Madsen ibidem<br />

1758 Hans d<br />

Jens Graaes Kone i Diernisse bar<br />

det, og Niels Nørregaards Kone<br />

ibidem gik hos, Faddere:Hans<br />

Munch. Lars Smed. Erich<br />

Madsen. Peder Madsen. Peder<br />

Pedersen alle af Diernisse<br />

1760 Peder d<br />

Peder Mosegaards Datter i<br />

Diernisse, Maren, bar det, og<br />

Jens Smeds Kone ibidem gik<br />

hos, Faddere:Hans Munch, Lars<br />

Smed, Erich Madsen, Jens<br />

Greve, alle af Diernisse<br />

1762 Rasmus d., +1765<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard Diernisse Anne Kirstine<br />

Nørregaard<br />

Pedersdatter<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard Diernisse Anne Kirstine<br />

1765 Jørgen d., + 1766<br />

Nørregaard<br />

Pedersdatter<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Diernisse Cirstine Pedersdatter 1769 Anna Margrethe<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Pilsgård 1773 + datter ½ dag<br />

Jørgen Hansen<br />

Nørregaard Lisesminde Anne Kirstine<br />

1775 + 49 år, skifte 25.11.1775<br />

Nørregaard<br />

Pedersdatter<br />

Jørgen Hollænder hollænder Diernisse kone 1757 kone +<br />

Jørgen hollænder hollænder hositalet 1772 + 46 år<br />

Jørgen Jensen Aatrup Maren Rasmusdatter <strong>1741</strong> trol, oo<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Kirsten Nielsdatter 1753 trol, oo<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Kirsten Nielsdatter 1755 Anna Magrethe d<br />

Hans Laritzens Kone bar det og<br />

Peder Jægers gik hos. Matz<br />

Erichsen, Christian Møller,<br />

Diderich smid, Per Nielsen<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Kirsten Nielsdatter 1756 Jens d<br />

Anna Christine Wield=sen<br />

Datter bar ham, og Jens Larsen<br />

Smids Kone gik hos. Matz<br />

Erichsen, Hans Torsen, Christian<br />

Møller, Diderich Hansen smid<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Kirsten Nielsdatter 1759 Niels d<br />

Jens Smeds Kone her i Byen bar<br />

det, Peder Jægers Kone gik hos,<br />

Faddere:Hans Madsen i Kaleko,<br />

Hans Hansen ibidem. Niels<br />

Gundersen. Erich Madsen<br />

ibidem<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er Sne<strong>dk</strong>er Katterød Kirsten Nielsdatter 1762 Lars<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Kirsten Nielsdatter 1763 Peder, 1773 + vanføre og<br />

vanvittige søn 10 år<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Kirsten Nielsdatter 1771 + kone 50 år, skifte 07.08.1771<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er, Katterød Karen Andreasdatter, 1772 oo, enke efter Jørgen Jørgensen<br />

Savemøller<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød 1779 + (sted) datter 10 år<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød kone 1780 + ?1 år, skifte 02.10.1780<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Margrethe Olesdatter 1780 oo<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Margrethe Olesdatter 1781 + dødfødt søn<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Margrethe Olesdatter 1784 Kirsten<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød Margrethe Olesdatter 1797 + kone 55 år, skifte 24.06.1797<br />

Jørgen Jensen sne<strong>dk</strong>er sne<strong>dk</strong>er Katterød 1803 + 77 år<br />

Jørgen Jensen landrytter 1792 + 29 år<br />

Jørgen Jensen Langesø Karen Jørgensdatter, 1801 oo<br />

enke, Diernisse<br />

Jørgen Johansen ungkarl 1753 +<br />

Jørgen Jæger Jæger 1743 Rasmus d. 05.05.<br />

Degnen Ridders Kone bar og<br />

Matz Hansen gich hos.<br />

Jens Nielsen, Hans Nielsen<br />

Jørgen Jørgensen 1755 Maren d<br />

Peder Mosegaards Kone bar<br />

hende og Rasmus Knudsen gik<br />

hos. Niels Mortesen, Christian<br />

storgrd, Peder Holgersen, Peder<br />

Svarer, Hans Munch.<br />

Jørgen Jørgensen 1755 barn +<br />

Jørgen Jørgensen 1756 Maren d<br />

Peder Mosegaards Kone bar<br />

barnet og Peder Svarers gik hos.<br />

Niels Mortesen, Christian<br />

torbegd., Lars torbegd., Lars<br />

smid, Rasmus Bødicher<br />

Jørgen Jørgensen 1756 barn +<br />

Jørgen Jørgensen Diernisse 1762 + 26 år<br />

Jørgen Jørgensen ungkarl V Skerninge Johanne Larsdatter,<br />

Diernisse<br />

1786 oo<br />

Jørgen Jørgensen Vester Aaby Karen Nielsdatter, 1802 oo<br />

Diernisse<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1753 trol., oo, hun Niels Mortensens<br />

datter<br />

Jørgen Jørgensen Bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1757 Jørgen d<br />

Peder Mosegaards Kone bar det<br />

og Hans Munkis Koner gich hos.<br />

Fadderer: Peder Pedersen, Hans<br />

Vever og Hans Broder Jørgen,<br />

og Niels Mortensen<br />

Jørgen Jørgensen Bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1759 Niels d., +1761<br />

Hans Munchs Datter i Katterød<br />

Anna bar det, Hans Munchs<br />

Kone i Diernisse gik hos,<br />

Faddere:Lars Torpegaard. Niels<br />

Mortesen. Hans Larsen. Peder<br />

Rue. Jørgen Jørgensen alle af<br />

Diernisse<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1761 dødfødt søn +<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1762 Niels<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1764 Johanne<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1766 Maren<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er Bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1769 Hans<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er Bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1772 Anna<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Kirsten Nielsdatter 1774 + kone 44 år, skifte 03.05.1774<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er, Diernisse Anna Maria Margrethe<br />

Clausdatter<br />

1775 oo, enkemand, hun fra<br />

Holstenshus<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

33


Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er Bø<strong>dk</strong>er Diernisse Anna Maria Magreta<br />

Clausdatter<br />

1776 Berthel<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er Bø<strong>dk</strong>er Diernisse Anna Maria Magreta<br />

Clausdatter<br />

1778 Karen<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er Bø<strong>dk</strong>er Diernisse Anna Maria Magreta<br />

Clausdatter<br />

1781 Kirsten og Zille<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse Anna Maria Magreta<br />

Clausdatter<br />

1784 + 60 år<br />

Jørgen Jørgensen bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Diernisse enken 1798 + enken 49 år<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Kaleko Karen Andreasdatter, 1759 trol<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Kaleko Karen Andreasdatter 1759 Jørgen d., +1760<br />

Hans Larsen Sted=Datter ibidem<br />

bar det, og Jørgen Sne<strong>dk</strong>ers<br />

Kone ibidem gik hos,<br />

Faddere:Mads Erichsen, Hans<br />

Hansen, Erich Madsen af<br />

Kaleko, Diderich Hansen ibidem<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Savemøllen Karen Andreasdatter 1761 Maren<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Savemøllen Karen Andreasdatter 1763 Andreas d, 1764 + 2 år<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Savemøllen Karen Andreasdatter 1765 Anna Dorthe<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Savemøllen Karen Andreasdatter 1767 Mette Catrina + hos stedfar<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Savemøllen 1767 + 36 år, enken oo 2 Jørgen<br />

Jensen sne<strong>dk</strong>er, skifte<br />

20.07.1767<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Savemøllen Anna Larsdatter,<br />

Holstenshus<br />

1795 oo<br />

Jørgen Jørgensen møller Møller Savemøllen Anna Larsdatter 1796 Lars d., + 1798 2 år 5 uger<br />

Jørgen Jørgensen møller Møller Savemøllen Anna Larsdatter 1799 Anna Elisabeth<br />

Jørgen Jørgensen møller møller Savemøllen Anna Larsdatter 1801 + 34½ år<br />

Jørgen Larsen Diernisse Ellen Pedersdatter,<br />

Holstenshus<br />

1767 oo<br />

Jørgen Larsen Nyhavehus 1802 + 68 år<br />

Jørgen Madsen Stougaard Stougaard Maren Hansdatter 1742 trol, oo<br />

Jørgen Madsen Stougaard Stougaard 1743 Maren d. febr-marts<br />

Christopher Michelsen Kone<br />

bar, Peder Kroghs gich hos.<br />

Hans ?, Rasmus Greve,<br />

Rasmus Pedersen Son, Niels ?<br />

Birregaards kone, Hans Grævis<br />

Datter alle her af Byen.<br />

Jørgen Madsen Stougaard Stougaard 1744 Anna d. 08.04.<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

og Gunder Laritzens gich hos.<br />

Hans Greve, Hans Stougaards<br />

og Jeppe Nielsen Skyttis Kone<br />

og<br />

Hans Bødichers Kone<br />

Jørgen Madsen Stougaard Stougaard 1746 dødfødt barn<br />

Jørgen Madsen Stougaard Stougaard 1747 Mads d. 08.10., + 1748<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

det og Hans Chrestophersen<br />

Kone gich hos. Christopher<br />

Michelsen, Hans Stougaard,<br />

Rasmus Nørregaards Søn Niels<br />

Jørgen Madsen Stougaard Stougaard 1749 Mads d. 18.05.<br />

Chrestopher Michelsen Kone bar<br />

det og Gunder Laritzens gich<br />

hos. Hans Greve, Hans Bødicher,<br />

Hans Stougaard<br />

Jørgen Madsen Stougaard Stougaard 1750 Jørgen d. 18.03.<br />

Peder Mosegaards Kone bar det<br />

og Hans Munchis gich hos<br />

Peder Mosegaard, Erich Matzen,<br />

Hans Michelsen, Peder Krogh,<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

34


Jørgen Madsen Stougaard Stougaard 1750<br />

Niels Jensen<br />

Margrethe d. 02.08.<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

det og Hans Christophersen gich<br />

hos. Hans Bødicher, Rasmus<br />

Nørregaard, Niels Bieregaard,<br />

Anders Skræder<br />

Jørgen Stougaard Stougaard 1751 søn +<br />

Jørgen Stougaard Stougaard 1753 Caren d<br />

Chrestopher Michelsen Kone bar<br />

hende og Hans Chrestopheresn<br />

gik hos. Peder Krogh, Hans<br />

Bødicher, Niels Bieregd. Og<br />

Hans storgd<br />

Jørgen Madsen Stougaard Stougaard 1756 Anna Catarine d<br />

Chrestopher Michelsen Kone bar<br />

hinde og Jens Grævis gik hos.<br />

Lars Gundersen, Anders<br />

Skrædder, Christen Clasen, Niels<br />

Nørregrd., Hans Bødicher<br />

Jørgen Madsen<br />

Stougaard, Diernisse kone 1787 + 68 år<br />

Storegaard<br />

gamle<br />

Jørgen Stougaard Stougaard Diernisse 1795 + 80 år<br />

Jørgen Stougaard Stougaard Diernisse 1784 + søn 2½ år<br />

Jørgen Madsen ungkarl Johanne Rasmusdatter, 1749 trol, oo<br />

Rasmus Stougaards<br />

Jørgen Madsen husmand 1753 Lars d<br />

Peder Mosegaards Kone bar det,<br />

og Rasmus Bødicheers gik hos.<br />

Jørgen storgrd.; Hans Munch,<br />

Niels Nørregrd., Hans Jæger<br />

Jørgen Madsen husmand 1756 Matz d<br />

Peder Mosegaards Datter Anna<br />

Pedersdatter bar hende og Hans<br />

Chrestophersen gik hos. Niels<br />

Larsen, Hans Hansen, Hans<br />

Michelsen, Peder Krogh, Erich<br />

Matzen<br />

Jørgen Michelsen hustru 1753 hustru +<br />

Jørgen Neess Neess, Holstenshus Johanne Christine Hau, 1796 oo<br />

forvalter<br />

jomfru, Holstenshus<br />

Jørgen Nielsen Søhavehus Wolborre Michelsdatter 1787 Maria<br />

Jørgen Nielsen Søhavehus Wolborre Michelsdatter 1788 + datter 13 år<br />

Jørgen Nielsen Søhavehus Wolborre Michelsdatter 1788 + søn 6½ år<br />

Jørgen Nielsen Søhavehus Wolborre Michelsdatter 1790 Karen<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1759 Peder d + 1759<br />

Hans d<br />

Peder bar Peder Smeds Kone i<br />

Katterød, og Peder Nielsen Kone<br />

i FruerHuset gik hos,Hans bar<br />

Hans Michelsen Kone i<br />

Katterød, og Hans Piils Kone i<br />

Piilehuset gik hos, Faddere:<br />

Mosns: Christiansen i<br />

Biørnemosegaard, Mogens<br />

Madsen i Katterød, Lars<br />

Mogensen ibidem, Mogens<br />

Hansen ibidem, Peder Hansen i<br />

Diernisse, Rasmus Hansen i<br />

Katterød<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1761 ok Johanne<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1762 Maren + nyfødt datter<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1763 + nyfødt<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1765 ok Maren<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

35


Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1766 ok Anna<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1768 + nyfødt dreng<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1768 Peder 1770 + barn<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1771 ok Peder<br />

Jørgen Pedersen Stejlemaehus Maren Hansdatter 1791 + 61 år<br />

Jørgen Pedersen Katterød Johanne Bertelsdatter 1792 oo<br />

Jørgen Pederesen Katterød Johanne Berthelsdatter 1793 Peder<br />

Jørgen Pedersen Katterød Johanne Bertelsdatter 1794 Jørgen<br />

Jørgen Pedersen Katterød Johanne Bertelsdatter 1796 Aplone<br />

Jørgen Pedersen Katterød Johanne Bertelsdatter 1799 Rasmus<br />

Jørgen Pedersen Katterød Johanne Bertelsdatter 1801 Karen<br />

Jørgen Pedersen Katterød Johanne Bertelsdatter 1803 Maren<br />

Jørgen Pedersen Katterød Johanne Bertelsdatter 1806 Kirsten<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog, Udlagt Diernisse Anna Madsdatter 1786 Kirsten<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1790 Peder d, +1799 9 år<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1790 oo<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1792 Anna<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1793 Karen<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1795 Margrethe Sophie<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1797 Maren<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1799 Johanne<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1801 + datter 5 år<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Madsdatter 1801 + 45 år<br />

Jørgen Pedersen Krog Krog, afg Diernisse Anna Madsdatter 1802 Jørgen<br />

Jørgen Pedersen enke- og Vester Aaby Anna Larsdatter, enke, 1802 oo<br />

dannemand<br />

Savemøllehus<br />

Jørgen Povlsen Bjørnø Johanne Andersdatter, 1764 oo, ee Peder Andersen Ravn<br />

enke, Diernisse<br />

Jørgen Povlsen Diernisse Johanne Andersdatter 1766 + steddatter 6 år (Maren)<br />

Jørgen Povlsen Johanne Andersdatter 1792 + kone 77 år, skifte 16.11.1792<br />

Jørgen Povlsen enkemand udflyttet gård Karen Povlsdatter, ibid 1795 oo<br />

Jørgen Povelsen Karen Povlsdatter 1795 Povel<br />

Jørgen Povelsen Karen Povlsdatter 1797 Svend<br />

Jørgen Povelsen Karen Povlsdatter 1799 Hans<br />

Jørgen Povelsen udflyttet gård Karen Povlsdatter 1800 Niels<br />

Jørgen Povlsen 1801 + 72 år<br />

Jørgen Rasmussen Maren Christiansdatter 1742 trol, oo 1743<br />

Jørgen Rasmussen Diernisse Kirsten Andersdatter, <strong>1808</strong> oo<br />

Katterød<br />

Jørgen Skræder skrædder Diernisse 1758 Jens Christian d<br />

Peder Mosegaards Hustrue bar<br />

det og Kristen Muurmester<br />

Hustrue ibidem gik hos,<br />

Faddere:Mads Erichsen, og<br />

Christian Møller i Kaleko,<br />

Rasmus Jensen, Hans Jensen, og<br />

Hans Bø<strong>dk</strong>er i Diernisse<br />

Jørgen Skræder skrædder Diernisse 1760 Mette Maria d<br />

Dorthe Christiansdatter af<br />

Kaleko bar det, og Hans<br />

Hollenders Kone gik hos,<br />

Faddere:Hans Torsen, Hans<br />

Jensen, Rasmus Jensen, Hans<br />

Bø<strong>dk</strong>er, alle af Diernisse<br />

Jørgen Torpegaard Torpegaard Katterød 1778 + 56 år<br />

Key Andersen ungkarl Anna Christiansdatter, 1749 trol, oo<br />

Katterød<br />

Key Andersen 1750 Maria d. 08.02., + 1750<br />

Niels Møllers Kone paa<br />

Biørnemose-gaard og Jørgen<br />

Fiskers gich hos. Morten<br />

Christiansen, Hans Munch, Hans<br />

Bildsen, Claus Rasmusen Søn<br />

Christen<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

36


Key Andersen Katterød Anna Keys 1774 + 89 år<br />

Key Andersen gamle Katterød 1802 + 84 år<br />

Key Andersen Savemøllehus 1769 Anna<br />

Key Anderesen Landevejshuse 1772 Johanne, 1773 + 5 mdr<br />

Key Andersen Landevejshuse 1774 Birthe Maria<br />

Key Andersen Landevejshuse 1778 Johanne<br />

Knud Hansen Katterød Anna Hansdatter, ibid 1778 oo<br />

Knud Hansen Katterød Anna Hansdatter 1779 Hans<br />

Knud Hansen Katterød Anna Hansdatter 1781 + 30 år, skifte 07.06.1781<br />

Knud Hansen afg Katterød Anna Hansdatter 1781 Anna Maria<br />

Knud Rasmussen landsoldat Lisbeth Kirstine<br />

Henrichsdatter,<br />

Holstenshus<br />

1794 oo<br />

Lars Clausen ungkarl Katterød Elisabeth Hansdatter 1752 trol, oo<br />

Lars Christian Aachen Aachen,<br />

Margrethe Cathrine 1774 oo<br />

farversvend<br />

Bildhugger, jomfru<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christensdatter 1756 trol, oo<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christensdatter 1757 Anna d<br />

Hans Larsen Hustrue i Kalkoe<br />

bar det, Unge Hans Hansen<br />

Hustrue i Diernisse gik hos.<br />

Faddere: Jeppe Skytte, Christian<br />

Torbegaard, Anders Skrædder,<br />

Lars Smed<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christensdatter 1759 Karen d., + 1762<br />

Christian Torpegaards Datter<br />

Anna bar det, og Niels<br />

Bierregaards Kone ibidem gik<br />

hos, Faddere: Rasmus Andersen,<br />

Hans Hansen, Anders Skrædder,<br />

Christian Torpegaard, Hans<br />

Bø<strong>dk</strong>er alle af Diernisse<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christensdatter 1762 Kirsten d., + 1772 10 år<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christiansdatter 1764 Christian<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christiansdatter 1767 Lars<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christensdatter 1769 Rasmus d., + 1771 1½ år<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christiansdatter 1771 Peder<br />

Lars Gundersen Diernisse Maren Christensdatter 1772 + 44 år<br />

Lars Hansen skræder, Diernisse Johanne Larsdatter fra 1767 Publice Absolveret<br />

udlagt<br />

Gierup<br />

Lars Hansen skrædder Diernisse Johanne Larsdatter 1770 oo<br />

Lars Hansen skrædder Diernisse Johanne Larsdatter 1771 Johanne<br />

Lars Hansen Diernisse Maren Sørensdatter 1775 Søren<br />

Lars Hansen Diernisse Maren Sørensdatter 1776 Mette d., + 1794 17½ år<br />

Lars Hansen Diernisse Maren Sørensdatter 1778 Hans, + 1780 1 år 8 uger<br />

Lars Hansen Diernisse Maren Sørensdatter 1780 Maren<br />

Lars Hansen Diernisse Maren Sørensdatter 1782 Anna Kirstine d., + 1786 3 år<br />

Lars Hansen Diernisse Maren Sørensdatter 1785 Anna d., + 1788 ½ år<br />

Lars Hansen Kaleko Maren Sørensdatter 1788 Anna d, 1801 + 13½ år<br />

Lars Hansen Assens Anna Jørgensdatter,<br />

Tillebækshuse<br />

1801 oo<br />

Lars Hansen Diernisse Birthe Marie<br />

Pedersdatter Kaas, enke,<br />

Diernisse<br />

1801 oo<br />

Lars Hansen Svanninge 1803 + 54 år<br />

Lars Hansen Torpegaard Torpegaard Diernisse 1807 + 41 år<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1779 oo<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1781 Henrich d., + 3 uger<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1782 Karen<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1784 Lisbeth d., + 1800 15 år<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1787 Henrich d., + 1794 7 ¼ år<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1789 Anna d., + 4 uger<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1790 Anna d., + ½ år 1791<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1792 Maren<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

37


Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1795 Anna Kirstine d., + 3 uger<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1796 Henrich d., + 3 uger<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Maren Hansdatter 1798 Peder d., + 1800 2 år<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1801 Peder Henrich d., + 1802 1 år<br />

Lars Henrichsen Svarer Svarer Diernisse Maren Hansdatter 1803 Karen<br />

Lars Svarer Svarer Diernisse kone 1806 + kone 47½ år<br />

Lars Jensen Karen Rasmusdatter,<br />

Diernisse<br />

1759 trol.<br />

Lars Jensen Udlagt, Diernisse Kirstine Hansdatter, 1776 Jens<br />

Smedesvend<br />

Diernisse<br />

Lars Jensen skytte Holstenshus Karen Krogshøj 1798 oo<br />

Lars Jensen sne<strong>dk</strong>er Katterød 1802 + datter ¾ år<br />

Lars Josephsen udlagt Lyø Maren Johansdatter af 1757 Maria Cirstina d<br />

Katterød<br />

Lars Jørgensen Svarer Svarer Diernisse 1763 Johanne<br />

Lars Svarer Svarer 1770 + dødfødt barn<br />

Lars Jørgensen Katterød 1778 + , 25 år, ungkarl<br />

Lars Jørgensen Sne<strong>dk</strong>er Katterød Inger Jensdatter,<br />

Diernisse<br />

1797 oo, var søskendebørn<br />

Lars Jørgensen Sne<strong>dk</strong>er Katterød Inger Jensdatter 1798 Jens d., + 1799 14 år<br />

Lars Jørgensen Sne<strong>dk</strong>er Katterød Inger Jensdatter 1800 Anna Kirstine<br />

Lars Jørgensen Sne<strong>dk</strong>er Katterød Inger Jensdatter 1802 Agnete<br />

Lars Jørgensen Sne<strong>dk</strong>er Katterød Inger Jensdatter 1803 Jørgen d., + 1807 3½ år<br />

Lars Jørgensen Sne<strong>dk</strong>er Katterød Inger Jensdatter 1806 Niels<br />

Lars Jørgensen Sne<strong>dk</strong>er Katterød Inger Jensdatter <strong>1808</strong> Jens<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Kaleko Sidsel Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

1773 Mette Kirstine, + 8 uger<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Kaleko Sidsel Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

1775 + dødfødt barn<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Sidsel Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

1776 + dødfødt pige<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Kaleko Sidsel Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

1778 :Niels, + ¼ år<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Sidsel Kirstine 1780 + kone 29½ år og dødfødt søn,<br />

Nielsdatter<br />

skifte 11.04.1790<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Kaleko Johanne Christiansdatter 1780 oo, hun på Holstenshus,<br />

enkemand<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Kaleko Johanne Christiansdatter 1781 Mette Kirstine<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Kaleko Johanne Christiansdatter 1782 Karen<br />

Lars Knudsen Lyøboe Lyøboe Kaleko Johanne Christiansdatter 1785 Christian<br />

Lars Knudsen Lyøboe Udlagt , Holstenshus Anna Dorthe<br />

1790 Knud<br />

tærsker<br />

Rasmusdatter, Katterød<br />

Lars Larsen Anna Catharina<br />

Pedersdatter<br />

1742 trol, oo<br />

Lars Larsen hustru 1745 hustru +<br />

Lars Larsen Udlagt, Katterød Anna Berthelsdatter, 1792 Lars<br />

Ungkarl<br />

Katterød<br />

Lars Madsen 1753 +<br />

Lars Madsen enke- og Fagsted, Maria Madsdatter, 1795 oo<br />

gårdmand Brahetrolleborg Diernisse<br />

Lars Michelsen Skomager Diernisse Catrina Carlsdatter 1796 oo<br />

Lars Michelsen Skomager Diernisse Catrina Carlsdatter 1797 Micarl d., + 3 uger<br />

Lars Michelsen Skomager Diernisse Catrina Carlsdatter 1798 Catrina<br />

Lars Michelsen Skomager Diernisse Catrina Carlsdatter 1800 Maria<br />

Lars Michelsen Skomager Diernisse Catrina Carlsdatter 1801 Micarl d., + 1802 30 uger<br />

Lars Michelsen Skomager Diernisse Catrina Carlsdatter 1803 Johan<br />

Lars Michelsen Skomager Diernisse Catrina Carlsdatter 1805 Jacob<br />

Lars Michelsen skomager 1800 + datter 12 år 8 uger<br />

Lars Nichelsen skomager Diernisse 1806 + 43 år<br />

Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1765 Mogens<br />

Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1767 Maren<br />

Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1769 Peder<br />

Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1772 Christopher<br />

Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1774 Anna<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

38


Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1777 Karen<br />

Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1780 Hans<br />

Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1782 Niels d., + 1787 4½ å<br />

Lars Mogensen Katterød Magrethe Pedersdatter 1786 Rasmus<br />

Lars Mogensen Katterød kone 1807 + kone 66 år<br />

Lars Nielsen urmager Diernisse Maren Pedersdatter 1765 oo<br />

Lars Nielsen urmager Diernisse Maren Pedersdatter 1766 Hans, + 14 dage<br />

Lars Nielsen urmager Diernisse Maren Pedersdatter 1768 + dødfødt barn<br />

Lars Nielsen urmager Diernisse Maren Pedersdatter 1769 Maria<br />

Lars Nielsen urmager Diernisse Maren Pedersdatter 1772 Anna Maria, + 11 dage<br />

Lars Nielsen urmager Diernisse Maren Pedersdatter 1773 + dødfødt søn<br />

Lars Nielsen urmager Diernisse Maren Pedersdatter 1774 + dødfødt søn<br />

Lars Nielsen urmager Diernisse Maren Pedersdatter 1776 + dødfødt pige<br />

Lars Nielsen Diernisse Maren Pedersdatter 1793 + 57 år, skifte 22.02.1793<br />

Lars Nielsen Rue Rue Diernisse Karen Jørgensdatter, 1773 oo<br />

Katterød<br />

Lars Nielsen Rue Rue Diernisse Karen Jørgensdatter 1774 Jørgen<br />

Lars Nielsen Rue Rue Diernisse Karen Jørgensdatter 1776 Niels d., + 3 uger<br />

Lars Nielsen Rue Rue Diernisse Karen Jørgensdatter 1777 Niels d., + 1792 15½ år<br />

Lars Nielsen Rue Rue Diernisse 1801 + 54 år<br />

Lars Olsen Kaleko 1795 + 52 år<br />

Lars Pedersen Diernisse Maren Larsdatter, Lars<br />

Storgårds dt<br />

1755 trol, oo<br />

Lars Pedersen Faaborg Maren Pedersdatter, 1783 oo<br />

Diernisse<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Anna Pedersdatter 1773 oo<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Anna Pedersdatter 1775 + dødfødt søn<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Anna Pedersdatter 1776 + dødfødt søn<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Anne Pedersdatter 1777 + kone 33 år og nyfødt søn,<br />

skifte 17.04.1777<br />

Lars Pedersen Bang Bang, Diernisse Kirstine Nielsdatter 1777 oo, enkemand<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1778 Peder<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1779 Anna<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1780 Maren d., 1786 + datter 5 år<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1782 Niels d., 1785 + søn 2½ år<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1784 Hans<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1787 Maren d., +1794 7½ år<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1789 Kirsten<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1791 Karen<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1793 Niels<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1795 Maria<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1797 Hans<br />

Lars Pedersen Bang Bang Diernisse Kirstine Nielsdatter 1802 + nyfødt datter<br />

Lars Rasmusen Svarteledhus Frideriche<br />

Henrichsdatter<br />

1797 Anna Maria<br />

Lars Rasmusen Svarteledhus Frideriche<br />

Henrichsdatter<br />

1799 Chathrine<br />

Lars Rasmusen Svarteledhus Fridericha<br />

Henrichsdatter<br />

1800 Rasmus<br />

Lars Rasmusen Svarteledhus Frideriche<br />

Henrichsdatter<br />

1802 Henrich<br />

Lars Rasmusen Svarteledhus Frederiche<br />

1806 Knud d., + søn 14 dage<br />

Henrichsdatter<br />

Lars Rasmussen Svarteledhus 1805 + datter 10 dage<br />

Lars smed smed Diernisse 1775 + 56 år<br />

Lars Stougaard Stougaard 1747 barn +<br />

Lars Torpegaard Torpegaard 1748 Rasmus *18.02.<br />

Degnens Jens Ridders Kone bar<br />

det og Niels Mosegaards gich<br />

hos. Per Holgersen, Niels<br />

Mortesen, Rasmus Andersen,<br />

Hans Munch i Diern<br />

Lars Torpegaard Torpegaard Diernisse 1743 Rasmus d. 21.07.<br />

Peder Bieregaards Kone bar<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

39


Lars Torpegaard Torpegaard 1745<br />

ham og Christian Torbegaards<br />

gich hos. Rasmus Nørregaard,<br />

Peder Holgersen, Niels Mortesen<br />

alle af Diernisse<br />

Margrethe d. 24.10.<br />

Jep Skyttis Kone bar og Peder<br />

Kroghs gich hos, Peder<br />

Holgersen, Hans Nørregaard,<br />

Hans Hansen<br />

Lars Torpegaard Torpegaard Diernisse 1762 Hans søn 25 år +<br />

Lars Torpegaard Torpegaard Diernisse 1782 + gamle 86 år<br />

Lars Torpegaard Torpegaard Diernisse enken 1793 + enken 91 år<br />

Lars Tønnesen Søhavehus Mette Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

1780 Apelone Maria<br />

Lars Tønnesen Søhavehus Mette Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

1784 Anders d., + 1786<br />

Lars Tønnesen afg Søhavehus Mette Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

1786 Lars<br />

Lars Tønnesen Søhavehus 1786 + 48 år, skifte 07.06.1786<br />

Lind mons Lind Holstenshus 1766 + søn 1 år<br />

Lind, mons Lind Holstenshus 1765 Adam Christopher<br />

Mads Diernisse <strong>1741</strong> hans svogers søn<br />

Mads Andersen Kirsten Marcusdatter 1749 oo<br />

Mads Erichsen Kaleko 1743 Anna Margrethe d. 08.09.<br />

Forpageren Sr. Jacob Goldbechs<br />

Kiæreste fra Holstenhus bar det<br />

og Hans Laritzens fra Kal: gich<br />

hos. Christian Møller, Hans<br />

Rasmusen, Niels Nielsen<br />

Mads Erichsen Kaleko 1746 Anna Chatharina d. 02.03.<br />

Sogne Præstens Hr: Matthias<br />

Særups Kone bar og Hans<br />

Laritzens gich hos Ridefogden<br />

Mons. Morten Leth, Forvalteren<br />

Bertel Nielsen Møller, Lykke<br />

Hvid fra Faaborg Jep Skytte<br />

Mads Erichsen Kaleko 1748 Lisbet d. 08.12<br />

Christian Møllers Kone bar det<br />

og Peder Matzens i Kalechoe<br />

gich hos. Test:<br />

Christian Møller, Hans Laritzen,<br />

Rasmus Andersen, Hans Jensen<br />

Mads Erichsen Kaleko 1754 Jens d<br />

Christian Povelsen Møllers<br />

Hustrue bar ham og Peder Jægers<br />

gich hos. Hana Laritzen,<br />

Christian Povelsen, Hans Jensen,<br />

Jens Frantzen, Peder Matzen,<br />

Hans Nielsen<br />

Mads Erichsen Katterød 1783 + 83 år<br />

Mads Erichsen Katterød enken 1783 + enken 69 år<br />

Mads Hansen Diernisse Karen Larsdatter <strong>1741</strong> Anna d. 20.08.<br />

Laritz Jensen Daater bar det. ?<br />

Laritsen kone gik hos, begge af<br />

D. F. Laritsen, Hans Laritsen,<br />

Niels Pedersen, Anders ... kone,<br />

alle af Diernis.<br />

Mads Hansen husmand Diernisse Karen Larsdatter 1742 søn +<br />

Mads Hansen Diernisse 1744 Jens d. 12.07.<br />

Gunder Laritzens Kone bar og<br />

Rasmus Knudsen gich hos.<br />

Anders Svarer, Anders<br />

Skrædder,<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

40


Hans Laritzen af Kalechoe,<br />

Hans Nielsen kone<br />

Mads Hansen husmand 1747 Hans d. 17.12.<br />

Jep Skyttis Kone bar ham og<br />

Anders Skræders gich hos.<br />

Skytten Jeppe Nielsen, Hans<br />

Laritzen, Gunder Laritzen<br />

Mads Hansen husmand Diernisse Karen Larsdatter 1749 +, skifte 09.09.1749<br />

Mads Hansen husmand Diernisse Karen Larsdatter 1749 Mads d. 15.06.<br />

Hans Laritzens Kone bar ham og<br />

Gunder Laritzens gich hos. Test:<br />

Jep Skytte, Anders Skræder,<br />

Mads Hansen Piil Piil, Udlagt,<br />

afgs:<br />

Landdragon<br />

Kirstine Phillipsdatter,<br />

Barnehøjshuset<br />

Hans Nielsen<br />

1798 Mads<br />

Mads Ravn Diernisse Maren <strong>1741</strong> Hans Madsen Ravns mor +<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse 1759 Hans d<br />

Peder Mosegaards Datter Maren<br />

bar det og Jørgen Nørregaards<br />

Kone ibidem gik hos,<br />

Faddere:Niels Bierregaard. Hans<br />

Hansen. Hans Munch, Niels<br />

Nørregaard alle af Diernisse<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse 1760 Anna d<br />

Jens Mosegaards Datter, Maren<br />

ibidem bar det, Faddere;Rasmus<br />

Andersen, Niels Nørregaards,<br />

Peder Mosegaard, Lars<br />

Gundersen, alle af Diernisse<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse 1763 Maria<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse Karen Nielsdatter 1765 Niels<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse Karen Nielsdatter 1767 Rasmus<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse Maren Christiansdatter 1769 Mogens d., + 1785 16 år<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse Karen Nielsdatter 1771 Peder<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse Karen Nielsdatter 1774 Lars<br />

Mads Hansen Ravn Ravn Diernisse kone 1806 + kone 74 år<br />

Mads Henrich Andersen Katterød 1781 + 22 år<br />

Mads Henrichsen skrædder Karen Jesdatter 1787 oo<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1788 Peder Henrich<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1789 Anna d. + 9 uger<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1790 Anna<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1793 Johanne Dorthea<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1795 Anna Maria<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1797 Jes d. + 1798 1½ år<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse: Karen Jesdatter 1799 Jes<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1801 Jens<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1803 Christian<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1805 Jørgen d., + 1806 1 år<br />

Mads Henrichsen Skræder Diernisse Karen Jesdatter 1807 Anna Catrina<br />

Mads Madsen røgter Holstenshus 1795 + 46 år<br />

Mads Mogensen Katterød Anna Hansdatter 1773 oo, hun Katterød<br />

Mads Mogensen Gotborggård Anna Hansdatter 1773 Maren, + 3 uger<br />

Mads Mogensen Gotborggård Anna Hansdatter 1774 + nyfødt datter<br />

Mads Mogensen HolstensPrøve Anna Hansdatter 1775 Maren d., + 10 dage<br />

Mads Mogensen Holstensprøve Anna Hansdatter 1776 Anna<br />

Mads Mogensen Holstensprøve Anna Hansdatter 1779 Mogens d., + 11 dage<br />

Mads Mogensen Holstensprøve Anna Hansdatter 1780 Mogens d., + 14 dage<br />

Mads Mogensen Holstensprøve Anna Hansdatter 1781 Hans<br />

Mads Mogensen Holstensprove Anna Hansdatter 1784 Mogens<br />

Mads Mogensen Holstensprøve Anna Hansdatter 1787 Christopher<br />

Mads Mogensen Holstensprøve Anna Hansdatter 1790 Karen d., + 3 uger<br />

Mads Mogensen Holstensprøve Anna Hansdatter 1792 Peder<br />

Mads Olsen udlagt, ge- 3. Jydske Reg Maria Jacobsdatter 1806 Christiana<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

41


vorben Soldat<br />

Mads Pedersen udlagt, som<br />

tiener<br />

Kammerherre<br />

Holst paa<br />

Grøndall<br />

Karen Madsdatter af<br />

Katterød<br />

1759 Publice Absolveret<br />

Mads Pedersen Landevejshuse Anna Nielsdatter 1765 Maria<br />

Mads Pedersen Kaleko Anna Nielsdatter 1767 Peder<br />

Mads Pedersen Kaleko Anna Nielsdatter 1770 Mads<br />

Mads Pedersen enke- og Brahetrolleborg Maren Rasmusdatter, 1795 oo<br />

husmand<br />

Diernisse<br />

Mads Pedersen Kudsk Kudsk Landevejshuse Anne Nielsdatter, 1764 oo, hun fra Katterød<br />

Mads Pedersen Kudsk Kudsk Kaleko Anna Nielsdatter 1769 Jørgen<br />

Mads Pedersen Kudsk Kudsk Kaleko Anna Nielsdatter 1772 Johanne Catrina<br />

Mads Pedersen Kudsk Kudsk Kaleko Anna Nielsdatter 1774 Rasmus<br />

Mads Pedersen Kudsk Kudsk Kaleko Anna Nielsdatter 1776 Niels<br />

Mads Rasmussen Diernisse Maren Hansdatter 1774 oo<br />

Mads Rasmussen Katterød Maren Hansdatter 1779 Rasmus d-. + 1780 1 år<br />

Mads Rasmussen Katterød Maren Hansdatter 1781 + 36 år, skifte 09.06.1781<br />

Mads Rasmusen afg Katterød Maren Hansdatter 1781 Karen<br />

Mads Stougaard Stougaard Diernisse <strong>1741</strong> +<br />

Mads Stougaard Stougaard hustru 1752 hustru +<br />

Marcus Jørgensen Faaborg Anne Margrethe<br />

Marseliusdatter<br />

1746 trol, oo<br />

Marselius Johansen smed hospitalet 1767 + 76 år<br />

Mathias Berthelsen Udlagt, Aastrup Hilleborre Hansdatter, 1784 Berthel<br />

Smede=Svend<br />

Aastruphuset<br />

Mathias Jørgensen møller Møller Diernisse Maren Erichsdatter 1802 oo<br />

Mathias Jørgensen møller Møller Diernisse Maren Erichsdatter 1803 Anna Maria<br />

Mathias Jørgensen møller Møller Diernisse Maren Erichsdatter 1804 Maren<br />

Mathias Jørgensen møller møller Diernisse Maren Erichsdatter 1806 + søn 6 dage<br />

Mathias Kroghøj Kroghøj,<br />

skrædder<br />

Diernisse 1762 + søn 2 år<br />

Mathias Kroghøj Kroghøj,<br />

skrædder<br />

Diernisse 1794 + 76 år<br />

Mathias Kroghøj Kroghøj,<br />

skrædder<br />

Diernisse enken 1803 + enken 94 år<br />

Mathias Pedersen urtemand Holstenshus 1768 + 48 år ugift, skifte 13.04.1771<br />

Mathias Rasmussen Diernisse Karen Hansdatter, 1802 oo<br />

Diernisse<br />

Michel fisker fisker Katterød Kirsten Michelsdatter <strong>1741</strong> Jørgen Michelsen *, +1788<br />

ungkarl 46½ år<br />

Michel fisker fisker Katterød Kirsten Michelsdatter 1742 +, enken oo Niels Hansen Graae<br />

Michel Hansen Udlagt, Hans Bjørnø Magreta Jørgensdatter, 1777 Anna Maria<br />

Jørgens Søn<br />

Katterød<br />

Michel Johansen skomager Diernisse Karen Larsdatter 1761 trol<br />

Michel Johansen skomager Diernisse Karen Larsdatter 1762 + dødfødt barn<br />

Michel Johansen skomager Diernisse Karen Larsdatter 1763 Lars<br />

Michel Johansen skomager Diernisse Karen Larsdatter 1765 Karen + barn 11 dage<br />

Michel Johansen skomager Diernisse Karen Larsdatter 1768 + nyfødt pige<br />

Michel Johansen skomager Diernisse Karen Larsdatter 1796 + 65 år<br />

Michel Krog Krog hospitalet 1757 +<br />

Michel Krog Krog hustru 1757 hustru +<br />

Michel Michelsen Diernisse Karen Pedersdatter <strong>1741</strong> trol., oo<br />

Michel Rasmussen Fik Fik Tillebækshus Johanne Pedersdatter, 1781 oo ee Hans Hansen<br />

Tillebækshuse<br />

Michel Rasmussen Fik Fik Tillebækshus Johanne Pedersdatter 1798 + kone 67 år<br />

Michel Rasmussen Fik Fik Tillebekshus Karen Hansdatter 1799 Ole, + 9 dage<br />

Michel Rasmussen Fik Fik Tillebekshus Karen Hansdatter 1801 Johanne Maria<br />

Michel Rasmussen Fik Fik Kohavehus 1807 + 63 år<br />

Michel Rasmusen Landevejshuse Kirsten Madsdatter 1792 Rasmus<br />

Michel Tønnesen Lyø Anna Hansdatter,<br />

Diernisse<br />

1771 oo<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1772 Anna Maria<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

42


Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1774 Karen d., + 1788 13 år<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1776 Kirsten d., + 1779 2½ år<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1779 Mette<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1781 Hans d., + 1788 6½ år<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1784 Thønnes d., + 1785<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1786 Thønnes<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1789 + dødfødt søn<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anna Hansdatter 1793 Karen d., + 1794 1½ år<br />

Michel Tønnesen Diernisse Anne Hansdatter 1797 + 64 år, skifte 12.05.1797<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus: Karen Hansdatter 1763 Johanne + nyfødt<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Karen Hansdatter 1765 Karen d, + 3 uger<br />

Mogens Hansen Stegelmahuse Karen Hansdatter 1768 Hans<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Karen Hansdatter 1770 Lars<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Karen Hansdatter 1773 Niels<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Karen Hansdatter 1776 Johanne Catrina<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Karen Hansdatter 1779 Rasmus<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Karen Hansdatter 1782 + kone 44 år, skifte 02.03.1782<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Ellen Madsdatter 1783 + dødfødt søn<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Ellen Madsdatter 1784 Karen d., 1785 + ½ år<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Ellen Madsdatter 1786 Karen<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Ellen Madsdatter 1789 Mads<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Ellen Madsdatter 1791 Sara<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Ellen Madsdatter 1794 Mette Maria<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus Ellen Madsdatter 1797 Peder d., + 1799 2 år<br />

Mogens Hansen Stejlemaehus 1800 + 68 år<br />

Mogens Lange Lange, sergent Diernisse 1771 Mette<br />

Mogens Lange Lange, sergent Diernisse 1774 Søren<br />

Mogens Larsen Katterød Anna Margrethe<br />

Jørgensdatter tj<br />

forpagter Hansen<br />

Holstenshus<br />

1798 oo<br />

Mogens Madsen Katterød Maren<br />

Christophersdatter<br />

<strong>1741</strong> datter +<br />

Mogens Madsen Katterød Maren<br />

1742 Mads d. ? pt<br />

Christophersdatter<br />

Degnens Ridders Kone bar det<br />

og Peder Hansen gich hos,<br />

Hans Munch, Christen<br />

Mosegaard., ? Corneliusen<br />

Mogens Madsen Katterød Maren<br />

1745 Soren d. 07.04., + 1747<br />

Christophersdatter<br />

Peder Hansen Kone bar det og<br />

Christen Mosegaards gich hos.<br />

Peder Hansen, Niels Christesen,<br />

Hans Munchis, Johanne Ole<br />

Ravns Kone<br />

Mogens Madsen Katterød Maren<br />

1747 Hans d. 03.04., + 1747<br />

Christophersdatter<br />

Niels Møllers Kone paa<br />

Biørnemose-gaard bar det og<br />

Peder Hansen gich hos. Niels<br />

Møller, Jørgen Corneliusen,<br />

Hans Knudsen<br />

Mogens Madsen Katterød Maren<br />

1748 Hans d. 24.11<br />

Christophersdatter<br />

Niels Møllers Kone bar det og<br />

Jørgen Fiskers gich hos. Niels<br />

Møller, Ole Ravn, Hans Munch<br />

Mogens Madsen Katterød Maren<br />

1751 Mette Chatrina d, + 1751<br />

Christophersdatter<br />

Niels Møllers Kone paa<br />

Biørnemosgd. Bar det og Hans<br />

Michelsen gik hos.Peder Matzen,<br />

Hans Bildsen, Hans Munch,<br />

Niels Greve<br />

Mogens Madsen Katterød Maren<br />

Christophersdatter<br />

1753 hustru +, skifte 06.03.1752<br />

Mogens Madsen Katterød Moderen begravet 1753 Søfren d<br />

samme dag<br />

Niels Møllers Kone paa<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

43


Mogens Madsen Katterød 1755<br />

Biørnemosegrd. Hans Munch,<br />

Per smid, Niels graa, Per Ravn,<br />

Ole Ravn<br />

Christopher Mogensen 18 år +<br />

Mogens Madsen Katterød Margrethe Hansdatter 1755 Chrestopher d, + 1756<br />

Peder Ravns Kone i Katterød bar<br />

ham og Rasmus Clausen gik hos.<br />

Hans Munch, Hans Michelsen,<br />

Niels Graae, Ole Ravn, Hans<br />

Jacobsen, Hans Bildsen<br />

Mogens Madsen Katterød Margrethe Hansdatter 1763 + 61 år,skifte 03.09.1763<br />

Morten Adam Diernisse hustru 1758 hustru +<br />

Morten Adam slagter Diernisse 1769 + 101 år<br />

Morten Christensen kone 1757 kone +<br />

Morten Christiansen foged 1756 Benedicta Fridericha d<br />

Hr. Cammer Juncher von Holstis<br />

Frue bar hinde og Frøchen<br />

Obenhus gik hos. Etatz Raad<br />

Pentz, Cammer Juncher von<br />

Holst: Se. Rig Mester fra<br />

Faaborg nafnlig Byllov<br />

Morten Jensen Faaborg Mette Olesdatter,<br />

Kaleko<br />

1776 oo<br />

Morten Pedersen Holstenshus 1778 + 21 år<br />

Nicolaj hospitalet 1777 + 76 år gamle<br />

Nicolaj hospitalet Karen Nicolajs 1791 + 85 år<br />

Nicolaj Goldt udlagt,<br />

apoteker i<br />

Fåborg<br />

Ingeborre Matzdatter 1755 Matz d<br />

Nicolaj Pedersen 1745 Mette Catharina d. 03.10.<br />

Gunder Laritzens Kone bar og<br />

Jørgen Stougaards gich hos.<br />

Niels<br />

Pedersen, Matz Silius, Hans<br />

Bødicher<br />

Nicolaj Pedersen 1749 Hans d. 09.02.<br />

Jep Skyttes Kone bar ham, og<br />

Gunder Laritzens Kone gich<br />

hos.Hans Bødicher, Anders<br />

Skræder, Hans Nielsen<br />

Niels Andersen udlagt, rytter Odense Karen Pedersdatter<br />

Amme paa Holstenhus<br />

1756 Publice Absolveret:<br />

Niels Andersen ladefoged ladefoged Holstenshus Sidsel Pedersdatter,<br />

Diernisse<br />

1781 oo<br />

Niels Andersen ladefoged Ladefoged Diernisse Sidsel Pedersdaattter 1781 Johanne d. + ½ år<br />

Niels Christensen Lindebjerggård Mette Rasmusdatter,<br />

Nyhavehus<br />

1803 oo<br />

Niels Christensen Nyhavehus Mette Rasmusdatter 1803 Jørgen<br />

Niels Christensen Nyhavehus Mette Rasmusdatter 1805 Anna<br />

Niels Christensen Nyhavehus Matte Rasmusdatter <strong>1808</strong> Hans<br />

Niels Christophersen udlagt<br />

landsoldat<br />

Katterød Karen Johansdatter 1763 Christopher<br />

Niels Christophersen udlagt, soldat Katterød Karen Johansdatter 1764 Publice Absolveret<br />

Niels Christophersen soldat Katterød Karen Johansdatter 1767 oo<br />

Niels Christophersen Katterød Karen Johansdatter 1767 Maren<br />

Niels Christophersen Katterød 1767 + dreng ½ år<br />

Niels Christophersen husmand Haagerup 1787 + 46 år<br />

Niels Gundersen Katterød Lisbeth Madsdatter,<br />

Katterød<br />

1768 oo<br />

Niels Gundersen Katterød Lisbeth Madsdatter 1769 Anna Catrina<br />

Niels Gundersen Katterød Lisbeth Madsdatter 1772 + 24 år, skifte 18.04.1772<br />

Niels Gundersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1773 Lisbeth<br />

Niels Gundersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1775 Søren<br />

Niels Gundersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1777 Karen<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

44


Niels Gundersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1779 Maren<br />

Niels Gundersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1782 Lars og<br />

Peder<br />

Niels Gundersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1783 + 51 år, skifte 03.08.1783, enken<br />

oo2 Søren Pedersen<br />

Niels Hansen ladefoged Holstenshus 1773 + 40 år, ugift skifte 01.10.1773<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Kirsten Michelsdatter 1742 trol., oo, ee Michel fisker<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Kirsten Michelsdatter 1743 Hans d . 04.08.<br />

Peder Ravns Kone bar, Ole<br />

Ravns gich hos begge af K.<br />

Peder Ravn, Peder Kroghs Kone<br />

og Hans Michelsen Krogh<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Kirsten Michelsdatter 1746 Ole d. 03.08., + 1746<br />

Peder Ravns Kone bar og Ole<br />

Ravns gich hos. Peder Ravn,<br />

Ole Ravn, Hans Michelsen<br />

Kone, Michel Kroghs Søn<br />

Hans , Peder Krogh<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Kirsten Michelsdatter 1748 Peder *22.01., d. 22.01., + 1748<br />

Degnens Jens Ridders Kone bar<br />

det og Hans Munchs gich hos.<br />

Peder Ravn, Ole Ravn,<br />

Hans Jacobsen og Hans Knudsen<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Kirsten Michelsdatter 1750 Ole d. 15.03., + 1752<br />

Peder Ravns Kone i Katterød bar<br />

det og Hans Michelsen gich hos<br />

Ibidem Peder Ravn, Hans<br />

Munch, Hans Bildsen, Hans<br />

Jacobsen, Mogens Matxen, Ole<br />

Ravn<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Kirsten Michelsdatter 1767 + kone 56 år, skifte 13.07.1767<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Anne Maria Hansdatter 1769 Johan + 6 uger<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Anne Maria Hansdatter 1771 Kirsten + ½ år<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Anne Maria Hansdatter 1773 Ole<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Anne Maria Hansdatter 1776 Rasmus<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Anne Maria Hansdatter 1780 + 67 år<br />

Niels Hansen Graae Graae, afg. Katterød Anne Maria Hansdatter 1780 Niels<br />

Niels Hansen Graae Graae Katterød Anne Maria Hansdatter 1781 + enken 44 år<br />

Niels Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse 1743 Anna d. 03.04.<br />

Peder Mosegaards Kone bar og<br />

Christan Torbegaards gich hos.<br />

Christen Mosegaard, Rasmus<br />

Knudsen, Jørgen Michelsen<br />

Kone.<br />

Niels Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse 1745 dødfødt søn +<br />

Niels Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse 1746 datter +<br />

Niels Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse 1746 datter +<br />

Niels Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse 1747 Lars d. 01.01.<br />

Peder Mosegaards Kone bar det<br />

og Laritz Torbegaards gich hos.<br />

Test: Peder Mosegaard, Hans<br />

Munch, Christian Torbegaard,<br />

Rasmus Knudsen<br />

Niels Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse 1754 +<br />

Niels Hansen murmester murmester Tyrringe Anne Marseliusdatter 1753 trol, oo<br />

Niels Hansen murmester murmester Anne Marselisdatter 1754 Anna d<br />

Peder Mosegrds. Kone bar det og<br />

Jens Grævis gich hos. Peder<br />

Krogh, Christen Clausen, Johan<br />

smid, Hans Michelsen Kone,<br />

Rasmus Andersen Kone, Niels<br />

Matzens 2 de Døttre, Anna og<br />

Johanne<br />

Niels Hansen murmester murmester Anne Marselisdatter 1755 Hans d<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

45


Niels Hansen murmester murmester Diernisse 1757<br />

Peder Mosegrds. Kone bar det og<br />

Rasmus Andersen gik hos. Johan<br />

smid, Chrestopher Michelsen,<br />

Per Matzen Hans Bild<br />

Anna Magrete d., + 1757<br />

Peder Mossegaards Kone bar<br />

Niels Hansen murmester murmester Diernisse Anne Marselisdatter 1757 hustru +<br />

Niels Hansen murmester murmester Diernisse Johanne Tønnesdatter 1758 Mads d<br />

Christopher Michelsen Kone<br />

ibidem bar det, og Rasmus<br />

Andersen Kone ibidem. gik hos,<br />

Faddere: Peder Mosegaard.<br />

Peder Madsen. Nils Madsen.<br />

Anders Skrædder. Alle af<br />

Diernisse<br />

Niels Hansen murmester murermester Diernisse Johanne Tønnesdatter 1760 Maren d<br />

Peder Bangs Datter Maren i<br />

Diernisse bar det, og Niels Olsen<br />

Kone ibidem gik hos, Faddere:<br />

Peder Madsen, Jens Greve,<br />

Rasmus Andersen, Anders<br />

Skrædder, alle af Diernisse<br />

Niels Hansen murmester murermester Diernisse Johanne Tønnesdatter 1762 Anna Maria d., + 1765 2 år<br />

Niels Hansen murmester murermester Diernisse Johanne Tønnesdatter 1764 Rasmus<br />

Niels Hansen murmester murermester Diernisse Johanne Tønnesdatter 1766 Elias, + 1773 6½ år<br />

Niels Hansen murmester murermester Diernisse Johanne Tønnesdatter 1769 Niels Ertander<br />

Niels Hansen murmester murermester Johanne Tønnesdatter 1771 Berthel Holm<br />

Niels Hansen murmester muremester Diernisse Johanne Tønnesdatter 1773 Anna Maria<br />

Niels Hansen murmester murmester Diernisse Johanne Tønnesdatter 1773 + søn 6½ år<br />

Niels Hansen smed smed 1747 +<br />

Niels Jensen Diernisse Maria Pedersdatter, 1783 oo, hun fra Katterød<br />

Niels Jensen Lucienhøj Maria Pedersdatter 1785 Jens<br />

Niels Jensen Lucienhøj Maria Pedersdatter 1788 Maren<br />

Niels Jensen Lucienhøj Maria Pedersdatter 1791 Aplone<br />

Niels Jensen Lucienhøj Maria Pedersdatter 1793 Peder<br />

Niels Jensen Kudsk Kudsk udlagt Holstenshus Maren Olesdatter 1760 Publice Absolveret<br />

Niels Jensen Kudsk Kudsk Holstenshus Maren Pedersdatter, 1763 oo<br />

Diernisse<br />

Niels Jespersen urtegårdsmand Holstenshus Elisabeth Rasmusdatter, 1772 oo<br />

Niels Jespersen urtegårdsmand Hollenderhuset Elsebeth Rasmusdatter 1772 Benedicta<br />

Niels Jespersen urtegårdsmand Hollenderhuset Elsebeth Rasmusdatter 1775 Sophia Dorothea<br />

Niels Jespersen urtegårdsmand Hollenderhuset Elsebeth Rasmusdatter 1777 Adamina Ditlevine<br />

Niels Jespersen urtemand Holstenshus Elsebeth Rasmusdatter 1785 + kone 45 år, skifte 12.10.1785<br />

Niels Jørgensen udlagt<br />

barnefader<br />

? Madsdatter <strong>1741</strong> Karen Nielsdatter d.<br />

Niels Knudsen Udlagt, Holstenshus Anna Hansdatter, 1788 Maren<br />

Skovrider<br />

Diernisse<br />

Niels Larsen Diernisse 1747 Niels d. 25.01., + 1747<br />

Degnen Jens Ridders Kone bar<br />

det og Peder Holgersen Kone<br />

gich hos. Hans Rasmusen, Peder<br />

Andersen, Peder Kroghs Kone<br />

Niels Larsen Diernisse 1748 Karen d. 27.10., + 1750<br />

Degnens Ridders Kone bar det<br />

og Per Holgersen gich hos. Peder<br />

Andersen, Ole Skrad?,<br />

Hans Chrestophersen<br />

Niels Larsen Diernisse 1751 Peder d., + 1751<br />

Ole skræders Kone i Aastrup bar<br />

det og Hans Chrestophersen gik<br />

hos. Peder Holgersen, Per Krogh,<br />

Hans Michelsen, Hans Bødicher<br />

Niels Larsen Diernisse 1793 + 82 år, skifte 21.02.1793<br />

Niels Larsen Diernisse Maren Hansdatter 1793 + enken 83 år, ikke hendes børn<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

46


Niels Larsen Katterød Mette Sophiæ<br />

Hansdatter<br />

1782 Lars<br />

Niels Madsen Diernisse <strong>1741</strong> nyfødt datter +<br />

Niels Madsen Diernisse 1742 Ellen Catharina d. ? pt<br />

Christian Torbegaards væver<br />

pige bar og Mads Hansen gik<br />

hos, Matz Silius, Nicolaj<br />

Pedersen, Anders Skrædder,<br />

Jørgen Stougaards Kone og Hans<br />

Grævis Datter Inger.<br />

Niels Madsen Diernisse 1745 dødfødt barn +<br />

Niels Madsen væver Faaborg Abel Maria Hansdatter,<br />

Diernisse<br />

1763 oo<br />

Niels Madsen hospitalet kone 1778 + kone 74 år<br />

Niels Madsen Diernisse Kirstine Nielsdatter 1806 Peder<br />

Niels Madsen Diernisse Kirstine Nielsdatter <strong>1808</strong> Mads<br />

Niels Mortensen Diernisse Kirstine Nielsdatter 1742 nyfødt datter +<br />

Niels Mortensen Diernisse hustru 1745 hustru +<br />

Niels Mortensen enkemand Diernisse Anna Andersdatter 1745 oo<br />

Niels Mortensen 1746 Johanne d.18.09., + 1747<br />

Peder Mosegaards Kone bar det<br />

og Laritz Stougaards gich hos.<br />

Test: Niels Mosegaard, Anders<br />

Svarer, Jørgen Diderich, Peder<br />

Ravn, Chritian Torbegaard<br />

Niels Mortensen Diernisse Anna Andersdatter 1748 Peder *29.07.<br />

Peder Mosegaards Kone bar det,<br />

og Laritz Torbegaards gich hos.<br />

Peder Holgersen, Niels<br />

Mosegaard, Hans Munch,<br />

Christian Torbegaard<br />

Niels Mortensen Diernisse Anna Andersdatter 1752 Johanne d<br />

Peder Ravns Kone bar det og<br />

Peder Holgersen gich hos.Laritz<br />

torbegrd., Hans Munchs, Peder<br />

Svarer<br />

Niels Mortensen Diernisse Anna Andersdatter 1755 Morten d<br />

Peder Ravns Kone bar ham og<br />

Peder Svarers gik hos. Hans<br />

Munch, Christian torbegd, Per<br />

Kroe Mand, Jørgen Bul<br />

Niels Mortensen Diernisse Anna Andersdatter 1780 + 77 år<br />

Niels Mortensen Katterød Maren Hansdatter 1758 trol<br />

Niels Mortensen Katterød Maren Hansdatter 1760 + nyfødt barn<br />

Niels Mortensen Katterød Maren Hansdatter 1762 Hans + nyfødt<br />

Niels Mortensen Katterød Maren Hansdatter 1766 + nyfødt barn<br />

Niels Mortensen Katterød Maren Hansdatter 1766 + kone 34 år, skifte 25.09.1766<br />

Niels Mortensen enkemand Katterød Zille Rasmusdatter 1766 oo<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1767 Maren<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1770 + dødfødt barn<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1771 Hans<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1773 Morten + 8 uger 1774<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1775 + dødfødt pige<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1776 + dødfødt søn<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1777 + dødfødt datter<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1778 + dødfødt søn<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1779 + dødfødt søn<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1780 + dødfødt datter<br />

Niels Mortensen Katterød Zille Rasmusdatter 1780 + kone 34 år<br />

Niels Mortensen Katterød 1781 + 56 år<br />

Niels Nielsen betler Svindinge 1745 +<br />

Niels Nielsen <strong>1741</strong> barn d.<br />

Christopher Laritzens pige i K<br />

Niels Nielsen Kaleko 1743 Maren d.06.10.<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

47


Niels Nielsen 1747<br />

Christian Møllers Kone bar det<br />

og Peder Hansen begge af Kal:?<br />

gich hos. Hans Rasmusen, Peder<br />

Matzen af Kal: Rasmus Jepsen<br />

og Anna Igers<br />

datter +<br />

Niels Nielsen 1747 Raasmus d.15.01.<br />

Anna d<br />

Christian Møllers Kone bar<br />

drengen og Matz Erichsen Kone<br />

bar Pigen. Hans Rasmusen,<br />

Rasmus Jespersen, Peder<br />

Matzen, Christian Møller.<br />

Niels Nielsen Diernisse 1764 + 48 år<br />

Niels Nielsen soldat Diernisse Anne Jørgensdatter 1780 oo<br />

Niels Nielsen Diernisse Anna Jørgensdatter 1780 Niels<br />

Niels Nielsen Diernisse Anna Jørgensdatter 1797 + 55½ år, skifte 24.06.1797<br />

Niels Nielsen Gærup, Maren Rasmusdatter, 1792 oo<br />

Trolleborg udflyttet gård<br />

Niels Olsen Vester Aaby Margrete<br />

1759 trol, hun fra Diernisse<br />

Henrichsdatter,<br />

Niels Olsen Diernisse Magreta Henrichsdatter 1760 Johanne Catrine d<br />

Karen Henrichsdatter fra<br />

Faaborg bar det, og Christen<br />

Clausen Kone ibidem gik hos,<br />

Faddere: Peder Ravn, Povel<br />

Povelsen, Rasmus Knudsen alle<br />

af Diernisse<br />

Niels Olsen Diernisse Magreta Henrichsdatter 1761 Ole d., + 1766 6 år<br />

Niels Olsen Diernisse Magreta Henrichsdatter 1764 Peder Christopher<br />

Niels Olsen Tillebæk, lille 1802 + 68 år<br />

Niels Olsen Tillebæk lille enken 1804 + enken 81 år<br />

Niels Olsen Skibsbygger Kaleko Anna Catrine Larsdatter 1783 oo<br />

Niels Olsen Skibsbygger Katterød Anna Catrine Larsdatter 1785 Lars, + 3 uger<br />

Niels Olsen Skibsbygger Katterød Anna Catrina Larsdatter 1786 Ole d, + 3 uger<br />

Niels Olsen Skibsbygger Katterød Anna Catrina Larsdatter 1787 Karen d, + 1794 7½ år<br />

Niels Olsen Skibsbygger Katterød Anna Catrina Larsdatter 1790 Anna Maria<br />

Niels Olsen Skibsbygger Katterød Anna Catrina Larsdatter 1793 Anna Magreta<br />

Niels Olsen Skibsbygger Katterød Anna Catrina Larsdatter 1796 Lars<br />

Niels Olsen Katterød Anna Catrina Larsdatter 1799 Karen d, + 6 uger<br />

Niels Olsen Katterød Anna Catrina Larsdatter 1800 Karen<br />

Niels Olsen Katterød Anna Catrina Larsdatter 1804 Ole<br />

Niels Olsen Katterød Anna Catrina Larsdatter 1807 Maren<br />

Niels Olsen Holstenshus Ditlevine Johanne 1797 oo<br />

Rasmussen, jomfru<br />

Niels Pedersen Maren Hansdatter 1744 oo<br />

Niels Pedersen Maren Hansdatter 1745 dødf'dt barn +<br />

Niels Pedersen Maren Hansdatter 1747 Peder d. 25.03.<br />

Peder Bangs Kone bar det og<br />

Peder Holgersen Kone gich hos.<br />

Test: Peder Matzen og hans Søn<br />

Laritz, lille Hans Nielsen<br />

Niels Pedersen Maren Hansdatter 1749 +<br />

Niels Pedersen Katterød Karen Pedersdatter 1762 trol<br />

Niels Pedersen Pilshavehuset Karen Pedersdatter 1763 Peder<br />

Niels Pedersen Kaleko Karen Pedersdatter 1766 Johanne<br />

Niels Pedersen Landevejshuse Karen Pedersdatter 1768 Anna<br />

Niels Pedersen ungkarl Katterød 1781 + 55 år, skifte 11.10.1781<br />

Niels Pedersen landsoldat Anne Dorthe<br />

Jørgensdatter<br />

1787 oo<br />

Niels Pedersen Katterød Anne Dorte<br />

1788 Jørgen d, + nogle timer<br />

Jørgensdatter<br />

Niels Pedersen Kaleko Dorthe Jørgensdatter 1789 Anna Maria<br />

Niels Pedersen Landsoldat Kaleko Dorthe Jørgensdatter 1791 Karen<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

48


Niels Pedersen Kaleko Dorthe Jørgensdatter 1793 Peder<br />

Niels Pedersen Kaleko Dorthe Jørgensdatter 1796 Hans<br />

Niels Pedersen Indsidder Kaleko Dorthe Jørgensdatter 1799 Anna d, + 3 uger<br />

Niels Pedersen Indsidder Kaleko Dorthe Jørgensdatter 1800 Anders d. + 1802 2 år<br />

Niels Pedersen Indsidder Kaleko Dorthe Jørgensdatter 1803 Anders<br />

Niels Pedersen Kaleko Dorthe Jørgensdatter 1805 Anna<br />

Niels Pedersen Dyrehus, Anna Hansdatter, 1794 oo<br />

Nakkebølle Diernisse<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard Kirsten Rasmusdatter, 1748 trol, oo<br />

Bierregaard<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Katterød<br />

Bierregaard Kirsten Rasmusdatter 1750 Peder d. 07.05., + 1751<br />

Peder Michelsen Kone bar det og<br />

Hans Munchis gich hos Peder<br />

Michelsen, Hans Munch, Hans<br />

49<br />

Bødicher, Laritz Torbegaard.<br />

Bierregaard 1752 Peder d<br />

Hans Munchis Kone ker i Byen<br />

bar ham og Peder Michelsen gik<br />

hos.Hans Jacobsen i Katt: Hans<br />

Bødicher, Hans Nielsen Pillemd.,<br />

Peder Krogh, Peder Jørgensen<br />

Bierregaard 1754 Maren d<br />

Hans Rougs? Kone i Faaborg bar<br />

det og Jørgen storgrds. Gik hos.<br />

Laritz torbegrd, Per Holgersen,<br />

Hans Munch, Hans Bødicher,<br />

Hans Hansen<br />

Bierregaard Diernisse 1757 Anna d<br />

Hans Munchs Hustrue i<br />

Diernisse bar det og Hans<br />

Hansen Kone ibidem gik hos.<br />

Fadere; Jørgen Madsen<br />

Diernisse, Anders Skrædder<br />

ibidem, Hans Bø<strong>dk</strong>er ibidem,<br />

Hans Nielsen i Piilshus<br />

Bierregaard Diernisse 1759 Kirstin d<br />

Hans Munchs Kone her i<br />

Diernisse bar det, og Hans Piils<br />

Kone gik hos, Faddere: Lars<br />

Torbegaard, Lars Gundersen,<br />

Hans Hansen, Anders Skrædder<br />

alle af Diernisse<br />

Bierregaard Diernisse Kirsten Rasmusdatter 1761 Mette<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Bierregaard Diernisse Kirsten Rasmusdatter 1765 Hans<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Bierregaard Diernisse Kirsten Rasmusdatter 1767 Anna Maria<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Bierregaard Diernisse Kirsten Rasmusdatter 1769 Karen<br />

Niels Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Bierregaard Diernisse Kirsten Rasmusdatter 1798 + 71 år<br />

Niels Rasmussen Diernisse Johanne Pedersdatter, 1773 oo<br />

Niels Rasmussen Diernisse Johanne Pedersdatter 1774 Peder<br />

Niels Rasmussen Svanninghuse Johanne Pedersdatter 1778 + 2 nyfødte døtre<br />

Niels Rasmussen Svanninghuse Johanne Pedersdatter 1780 + dødfødt datter<br />

Niels Rasmussen Svanninghuse Johanne Pedersdatter 1781 Rasmus<br />

Niels Rasmussen 1785 + dødfødt datter<br />

Niels Rasmussen Faaborg Johanne Kirstine<br />

Pedersdatter,<br />

Holstenshus<br />

1802 oo<br />

Niels Rasmussen Lyø Johanne Nielsdatter, Ny<br />

Tillebækshus<br />

1802 oo<br />

Niels Rasmussen Nørregaard, Diernisse Karen Hansdatter 1756 trol, oo, hun mejerske på<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Nørregaard gårdmandssøn Holstenshus<br />

Niels Rasmussen<br />

Nørregaard<br />

Niels Rasmussen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Karen Hansdatter 1757 Rasmus d<br />

Maren d., 1757 barn +<br />

Rasmus bar Peder Hansen<br />

Hustrue i Katterød og Jørgen<br />

Madsen Hustrue i Diernisse gik<br />

hos. det andet bar Hans<br />

Michelsen Hustrue i Katterød<br />

og Hans Munch Hustrue gik hos<br />

Fadere: Jørgen Madsen fra<br />

Vester Skierninge, Hans<br />

Michelsen i Katterød, Niels<br />

Pedersen ibidem. Hans<br />

Michelsen i Diernisse, Jørgen<br />

Nørregaard ividem, Hans<br />

Karetmager ibidem, Jens Smed<br />

50<br />

ibidem, Lars Smed ibidem<br />

Nørregaard Diernisse Karen Hansdatter 1759 Peder d<br />

Jens Smeds Kone ibidem bar det,<br />

og Jørgen Nørregaards Kone<br />

ibidem gik hos, Faddere: Niels<br />

Larsen, Hans Munch, Jens Smed,<br />

Mads Ravn, Lars Smed alle af<br />

Diernisse<br />

Nørregaard Diernisse Karen Hansdatter 1761 Anna Catrina<br />

Niels Rasmussen<br />

Nørregaard<br />

Niels Rasmussen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Diernisse Karen Hansdatter 1764 Maren<br />

Niels Rasmussen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Diernisse Karen Hansdatter 1767 Johanne<br />

Niels Rasmusen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Diernisse Karen Hansdatter 1769 Maria<br />

Niels Rasmusen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Diernisse Karen Hansdatter 1773 Hans<br />

Niels Rasmussen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard Diernisse Karen Hansdatter 1793 + 70 år, skifte 27.05.1793<br />

Niels Nørregaard Nørregaard Diernisse enken 1804 + enken 74 år<br />

Niels Nørregaard Nørregaard Diernisse 1799 + 78 år<br />

Niels Søndersø Søndersø hospitalet 1780 + 58 år<br />

Niels Wiborg Wiborg 1751 datter +<br />

Ole Andersen udlagt, Bygholm i Kirsten Nielsdatter 1752 Anna Magrethe d<br />

Urtegaards Jylland Amme, logerende til<br />

Mand<br />

Johan Urtegaards Mand<br />

Ole Fik Fik Holstenshus 1789 + 40 år<br />

Ole Hansen Udlagt,<br />

Dragon<br />

Faaborg Ellen Nielsdatter 1768 Hans Christian<br />

Ole Jørgensen hospitalet 1750 +<br />

Ole Madsen Katterød Kirsten Larsdatter,<br />

Diernisse<br />

1763 oo<br />

Ole Madsen Katterød Kirsten Larsdatter 1764 + nyfødt dreng<br />

Ole Madsen Katterød Kirsten Larsdatter 1764 Lisbeth Sophia<br />

Ole Madsen Katterød Kirsten Larsdatter 1765 Mads d, + 1766 ½ år<br />

Ole Madsen Katterød Kirsten Larsdatter 1767 Mads<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Maren Sørensdatter,<br />

enke, Katterød<br />

<strong>1741</strong> trol, oo<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1742 Margrethe d.17.06.<br />

? Kone bar det, Jørgen Fisker,<br />

Peder Ravn, Niels Graae, Chre ?<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1745 Rasmus d. 19.09., + 1757<br />

Peder Ravns Kone bar det og<br />

Jørgen Fiskers gich hos,<br />

Hans Munch, Peder Ravn og<br />

Niels Graaes Kone<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1748 Marie *05.02.<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Per Ravns Kone bar det og<br />

Jørgen Fiskers gich hos. Per<br />

Ravn, Hans Munch, Hans<br />

Knudsen, Hans Bildsen, Niels<br />

Graae<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1750 Anna d. 25.10., + 1781031 år<br />

Peder Ravns Kone i Katterød bar<br />

det og Niels Graaes gik hos.<br />

Peder Ravn, Hans Munch, Hans<br />

Jacobsen, Hans Bildsen alle af<br />

Katterød<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1753 Søren d<br />

Peder Ravns Kone bar det og<br />

Hans Bildsen gik hos. Hans<br />

Jacobsen, Hans Michelsen, Hans<br />

Munch og Mogens Matzen<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1757 Peder d<br />

Peder Ravns Hustrue ibidem bar<br />

det og Peder Smeds Hustrue<br />

ibidem gik hos. Fader: Hans<br />

Jacobsen, Berthel Rasmusen,<br />

Hans Hansen, Lars Mogensen,<br />

Godske Hansen alle af Katterød<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1763 + nyfødt søn<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1764 + datter 3 år<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1777 + 61 år<br />

Ole Rasmussen Ravn Ravn Katterød enken 1788 + enken 75 år<br />

Ole svensk svensk Katterød 1752 +<br />

Peder ? Diernisse 1743 søn d. 05.05.<br />

Degnen Ridders Kone bar og<br />

Pietter ? Hans Greve, Peder<br />

Bangs Kone, ?, Hans Laritzen i<br />

Kalechoe<br />

Peder Andersen husmand Diernisse 1751 +<br />

Peder Andersen 1757 Mads d<br />

Degnens Datter Cathrina<br />

Hansdatter bar det og Jens<br />

Sadlemagers Kone gich hos<br />

hende. Faddere: Anders Svarer,<br />

Christen Muurmester, Hans<br />

Nielsen, Christian Torpegaard<br />

Peder Andersen Diernisse Anne 1758 hustru +<br />

Peder Andersen smed smed Katterød Anne Elisabeth<br />

Nielsdatter<br />

Peder Andersen smed smed Katterød Anne Elisabeth<br />

Nielsdatter<br />

51<br />

1742 Magdalene d. 24.06.<br />

?her Laritzens Kone bar det,<br />

Peder Hansen gik hos.<br />

Mogens Matzen og Hans ?,<br />

Jørgen, Hans Biørnemosegaard.,<br />

Hr. ..: Laritz<br />

1747 søn døbt 24.12.<br />

Hans Munchs Kone bar ham og<br />

Christen Mosegaards gich hos.<br />

Test:<br />

Rasmus Krog, Laritz Smid,<br />

Mogens Matzen<br />

1748 Anders søn +<br />

Peder Andersen smed smed Katterød Anne Elisabeth<br />

Nielsdatter<br />

Peder Andersen smed smed Katterød Anne Elisabeth 1754 Anders d<br />

Nielsdatter<br />

Hans Munchis Kone i Katt: bar<br />

ham og Peder Hansen ibide gik<br />

hos. Rasmus Kyng fra Aabye,<br />

Ole Ravn, Laritz smid, Hans<br />

Toorsen, Petter Corneliusen,<br />

Jørgen S…… alle fra grd<br />

Peder Andersen smed smed Katterød Anne Elisabeth 1756 Anna d<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Nielsdatter Hans Munchis Kone bar det og<br />

Peder Hansen gik hos.Mogens<br />

Matzen, Hans Bildsen, Hans<br />

Jacobsen, Hans Michelsen,<br />

Rasmus Kiøng, Niels Graae<br />

Peder Andersen smed smed Katterød Anne Elisabeth 1772 + 58 år, skifte 25.01.1773<br />

Nielsdatter<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1742 trol., oo<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse 1743 Anders d.11.02.<br />

Christopher Michelsen kone<br />

bar, Christian Torbegaards. gich<br />

hos. Peder Mosegaard,<br />

Hans Matzen Ravn, Hans<br />

Bildsen, Anders Svarers datter<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1744 Jørgen d. 27.09., + 1749<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

og Niels Mosegaards gich hos.<br />

Christian Torbegaard, Peder<br />

Mosegaard, Anders Svarer<br />

Hans Matzen Ravn<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1747 Johanne d.06.01., 1747 +<br />

Peder Mosegaard, Anders<br />

Svarer,<br />

Per Svarer, Christian<br />

Torbegaard,<br />

Hans Bildsen<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1747 Soren d. 17.12.<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

og Niels Mortesen gich hos.<br />

Christopher Michelsen, Peder<br />

Mosegaard, Anders Svarer,<br />

Christian Torbegaard, Hans<br />

Bildsen<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1751 Johanne d<br />

Peder Mosegrds. Kone bar det og<br />

Christian torbegrds. gik hos.<br />

Niels Mortesen, Jens Hansen,<br />

Rasmus Knudsen<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1754 Sidsel Maria d<br />

Peder Mosegaards Kone bar det<br />

og Rasmus Knudsen gik hos.<br />

Peder Ravn i Katt: Hans Bildsen,<br />

Hans Michelsen, Anders svarer,<br />

Christian torbegrd., Niels<br />

Mortesen, Hans Pedersen, Ole<br />

Ladefoget<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1757 EndeBorre d<br />

Christopher Mechelsen Kone bar<br />

det og Jens Grevis Kone gik hos,<br />

Faddere: Niels M? , Hans<br />

Mechelsen?, Hans Bildsen i<br />

Katrøy og Hans Rasmussen<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1760 Maren d., død hos stedfar<br />

Hans Thorsen Kone i Kaleko bar<br />

det, og Niels Olsen Kone i<br />

Diernisse gik hos, Faddere:<br />

Rasmus Knudsen, Peder<br />

Mosegaard, Christopher<br />

Michelsen, Hans Michelsen, alle<br />

i Diernisse<br />

Peder Andersen Ravn Ravn Diernisse Johanne Andersdatter 1764 + 51 år, skifte 08.09.1764, enken<br />

oo 2 Jørgen Povlsen skifte<br />

16.11.1792<br />

Peder Andersen Svarer Svarer Anna Jørgensdatter, 1750 trol, oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

52


Jørgen Michelsens her i<br />

byen<br />

Peder Andersen Svarer Svarer 1751 datter +<br />

Peder Andersen Svarer Svarrer 1752 Anna Dorthea d<br />

Forpagter paa Trelleborg sr.<br />

Matz Møllers Datter bar det og<br />

Peder Ravns Kone her i byen<br />

gik hos.Peder Mosegd., Christian<br />

torbegrd., Anders svarer, Niels<br />

Mortessen, Johan Urtegrds.<br />

Mand, Degnens Jens Ridders<br />

Datter, og Peder Mosegrds<br />

Datter Anna<br />

Peder Andersen Svarer Svarer 1753 datter +<br />

Peder Andersen Svarer Svarrer 1754 Caren d<br />

Morten Møllers kiæriste fra<br />

Trolle Borre Mølle bar hende og<br />

Jens Greves Kone her i Byen gik<br />

hos. Peder Mosegd., Peder Ravn,<br />

Niels Mortesen, Rasmus<br />

Knudsen, Anders Svarer,<br />

Degnens Datter Chatharine<br />

Peder Andersen Svarer Svarer Diernisse 1759 +<br />

Peder Bang Bang Diernisse Maren Povelsdatter <strong>1741</strong> søn +<br />

Peder Bang Bang Diernisse Maren Povelsdatter 1773 + kone 70 år, skifte 25.10.1773,<br />

oo 1 Lars<br />

Peder Bang Bang Diernisse 1787 + 86 år<br />

Peder Bierregaard Bierregaard 1747 +<br />

Peder Bierregaard Bierregaard Diernisse enken 1760 enken +<br />

Peder Bierregaard Bierregaard Diernisse Maren Pedersdatter<br />

Bierregaard<br />

1766 + 36 år<br />

Peder Christensen Holstenshus Karen Jørgensdatter, 1770 oo<br />

ibid<br />

Peder degn Degn Svarteledhus 1768 + Maren datter 22 år<br />

Peder degn Degn Svarteledhus 1776 + 73 år<br />

Peder egn degn Svarteledhus Maren Degns, gamle 1793 + 82 år<br />

Peder Hansen rytter 1743 +<br />

Peder Hansen 1746 Rasmus d. 05.06.<br />

Peder Smids Kone bar og<br />

Mogens Matzens gich hos.<br />

Jørgen Hansen, Peder Nielsen<br />

kone Rasmus Nørregaards 2 de<br />

dotre Hans Munchs datter<br />

Maren<br />

Peder Hansen 1751 Jørgen d<br />

Niels Møllers Kone paa<br />

Biørnemosegd. bar det og Hans<br />

Michelsen Kone i Katterød gik<br />

hos. Hans Munch, Niels Greve,<br />

Per Hansen, Peder Møller<br />

Peder Hansen 1753 Chrestopher d<br />

Niels Møllers Kone bar ham og<br />

og Christen Mosegrds. gich hos.<br />

Mogens Matzen, Hans Munch,<br />

Ole Ravn, Peder Møller Biørn<br />

Peder Hansen 1754 Jørgen søn 5 år +<br />

Peder Hansen 1756 barn +<br />

Peder Hansen Barnehøjhus Birthe Nielsdatter 1768 Hans<br />

Peder Hansen Barnehøjhus Birthe Nielsdatter 1771 Johanne Magreta<br />

Peder Hansen Barnehøjhus 1772 + datter<br />

Peder Hansen Barnehøjhus Birthe Nielsdatter 1773 Johanne Magreta<br />

Peder Hansen Barnehøjhus 1803 + 68 år<br />

Peder Hansen Barnehøjhus enken <strong>1808</strong> + enken 79 år<br />

Peder Hansen Diernisse 1787 + søn 7 dage<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

53


Peder Hansen Diernisse Maren Frederiksdatter,<br />

Bjørnemosegd<br />

1787 oo<br />

Peder Hansen Diernisse Maren Friderichsdatter 1788 Anna Catrina d., + 6 dage<br />

Peder Hansen Diernisse Maren Friderichsdatter 1802 Hans<br />

Peder Hansen Diernisse Maren Friderichsdatter 1789 Anna Catarina<br />

Peder Hansen Diernisse Maren Friderichsdatter 1791 Hans d, + 1795 4 år<br />

Peder Hansen Diernisse Maren Friderichsdatter 1794 Maren<br />

Peder Hansen Diernisse Maren Friderichsdatter 1798 Christiana<br />

Peder Hansen Diernisse Maren Friderichsdatter 1804 Kirstine d, + 1805 1 år<br />

Peder Hansen Grubbe Mølle Anna Madsdatter, enke 1802 oo<br />

Peder Hansen Katterød 1743 Lars d. 24.11.<br />

Hans Monchis Kone bar det og<br />

Mogens Matzens gich hos begge<br />

af Katterød. Peder Nielsen,<br />

Rasmus Nørregaards Søn Niels,<br />

Mogens Matzens Karl ?, Hans<br />

Laritzen, Rasmus Hansen kone<br />

Peder Smids Kone, Claus<br />

Rasmusen Kone alle Katterød<br />

Peder Hansen Katterød 1749 Søren d. 16.03.<br />

Hans Munchis Kone bar ham og<br />

Per Smids Kone gich hos. Hans<br />

Munch, Mogens Matzen, Jørgen<br />

Hansen<br />

Peder Hansen Katterød 1758 +<br />

Peder Hansen Katterød Mette Cathrine<br />

Andersdatter,<br />

Lisesminde, enke<br />

1801 oo ee Peder Pedersen Krog<br />

Peder Hansen Lisesminde 1804 + datter 7 uger<br />

Peder Hansen Stejlemaehus Birthe Nielsdatter,<br />

Holstenshus<br />

1767 oo<br />

Peder Hansen Bjørnøe Bjørnøe Bjørnø Johanne Jensdatter,<br />

Katterød<br />

1781 oo<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød Johanne Jensdatter 1782 Hans<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød Johane Jensdatter 1786 Jens<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød Johanne Jensdatter 1788 Anna Maria<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød Johanne Jensdatter 1790 Niels<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød Johanne Jensdatter 1793 Rasmus og<br />

Lars<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød Johanne Jensdatter 1794 Karen<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød Johanne Jensdatter 1796 Maren<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød Johanne Jensdatter 1798 Karen<br />

Peder Hansen Biørnøe Bjørnøe Katterød: Johanne Jensdatter 1784 Jens<br />

Peder Hansen Bjørnøe Bjørnøe Katterød 1785 + søn 1½ år<br />

Peder Hansen Bjørnøe Bjørnøe Katterød 1797 + datter 3½ år<br />

Peder Hansen Bjørnøe Bjørnøe Katterød 1803 + dødfødt søn<br />

Peder Hansen Lyøboe Lyøboe Katterød Malene Jensdatter 1780 Sara<br />

Peder Hansen Lyøboe Lyøboe Katterød 1781 + datter 1 år<br />

Peder Hansen Lyøboe Lyøboe Katterød Malene Jensdatter 1782 Maria Catrina<br />

Peder Hansen Lyøboe Lyøboe Katterød Malene Jensdatter 1783 Hans<br />

Peder Hansen Lyøboe Lyøboe Katterød Malene Jensdatter 1786 Karen<br />

Peder Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse Anne Jørgensdatter <strong>1741</strong> søn +<br />

Peder Hansen Mosegaard: Mosegaard 1742 Johanne Catarina d.<br />

25.11.,+1742<br />

Degnens Ridders<br />

kone bar det, og Hans Matzens<br />

Niels Mosegaard, Christian<br />

Torbegaard?, Anders Svarer,<br />

alle her af Byen.<br />

Peder Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse Anna Hansdatter 1744 + Peder Mosegaards mor<br />

Peder Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse Anne Jørgensdatter 1774 + 79 år<br />

Peder Hansen Mosegaard Mosegaard Diernisse Anne Jørgensdatter 1799 + den gamle Mosekone 95 år ?<br />

Peder Henrichsen skolemester 1743 +<br />

Peder Holgersen Karen Mortensdatter <strong>1741</strong> Johanne d. ? pt <strong>1741</strong><br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

54


degnen Ridders kone bar, ?<br />

Laritsen kone gik hos<br />

Niels Mortesen, Hans Matzen<br />

Ravn, Peder Bieregaards Søn ,<br />

Laritz Torbegaards kone alle af<br />

Diern.<br />

Peder Holgersen Diernisse 1744 Holger d. 22.07., + 1745<br />

Degnens Ridders Kone bar og<br />

Laritz Torbegaards gich hos.<br />

Niels Laritzen, Peder<br />

Bieregaard, Niels Mortesen<br />

Peder Holgersen 1746 Kirsten d.<br />

Jep Skyttis Kone bar og Hans<br />

Christophersen Kone gich hos.<br />

Laritz Torbegaard, Peder<br />

Bieregaard, Hans Munch, Niels<br />

Laritzens Kone.<br />

Peder Holgersen 1749 Peder d. 30.03.<br />

Christian Møllers Kone bar ham<br />

og Hans Chrestophersen Kone<br />

gich hos. Niels Mortesen, Niels<br />

Laritzen, Per Krogh, Hans<br />

Munch af Dier:<br />

Peder Holgersen 1751 Morten d<br />

Degnen Jens Ridders Kone bar<br />

det og Hans Christophersen gik<br />

hos. Hans Christophersen, Hans<br />

Munch, Niels Bierregd., Niels<br />

Laritzen, Niels Matzen<br />

Peder Holgersen Diernisse 1771 + 79½ år<br />

Peder Holgersen Diernisse enken 1775 + enken 66 år<br />

Peder Jensen Diernisse 1742 Anna Marie d.<br />

Christian Michelsen kone bar<br />

det og Hans Matzen Ravns gik<br />

hos.Peder Matzen kone<br />

Anders Svarers datter<br />

Anna, Anders skrædder,<br />

Peder Jensen udlagt, tiener<br />

Cancelie=Raa<br />

d Mølmark<br />

Peder Jensen udlagt, tjener<br />

canseliråd<br />

Molmarck<br />

Faaborg Anna Maria Handatter,<br />

fra Vester=Aaby<br />

Faaborg Anna Maria Hansdatter<br />

fra Vester=Aabye<br />

Niels Pedersen, Hans<br />

1766 publich absolveret<br />

1767 Publice Absolveret<br />

Peder Jensen Greve Greve Sophienlund Anna Jesdatter, enke,<br />

Sophienlund<br />

1800 oo<br />

Peder Jensen Greve Greve Sophienlund Anna Jesdatter 1802 Kirsten<br />

Peder Jensen Greve Greve Sophienlund Anna Jesdatter 1803 Christian<br />

Peder Jensen Greve Greve Sophienlund Anna Jesdatter 1805 Anna<br />

Peder Jensen Greve Greve Sophienlund Anna Jesdatter 1807 Jens<br />

Peder Jensen karetmager Karetmager Diernisse 1787 + søn 16 år<br />

Peder Jensen karetmager karetmager Diernisse kone 1803 + kone 68 ¾ år<br />

Peder Jensen karetmager karetmager Diernisse 1804 + 54 år<br />

Peder Jørgensen husmand Katterød 1757 +<br />

Peder Jørgensen Udlagt, tjener Faaborg Else Mariæ Hansdatter, 1804 Birthe Kirstine<br />

landsdommer<br />

Jørgensen<br />

Fruenshavehus<br />

Peder Jørgensen Brun Brun, Faaborg Anna Catrine<br />

1756 oo<br />

skibskarl<br />

Vincentsdagger Bangs<br />

Peder Jørgensen skrædder skrædder Katterød 1781 + 34 år<br />

Peder Kaster Kaster, Faaborg Sophie Dorthea 1799 oo<br />

rebslager<br />

Rasmussen, jomfru<br />

Bjørnemosegd<br />

Peder Keysen Diernisse Anna Kirstine 1807 Christiana Sophia<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

55


Peder Keysen Holstenshus<br />

Pedersdatter<br />

Anna Kirstine<br />

Pedersdatter,<br />

Holstenshus<br />

Peder Keysen Katterød Anna Kirstine<br />

Pedersdatter<br />

1796 oo<br />

1797 Adolphine Pauline<br />

Peder Krog Krog Svanninge hans mor 1806 + hans mor 86 år<br />

Peder Larsen Diernisse Maren Christiansdatter, 1773 oo, enke Diernisse<br />

Peder Larsen Diernisse Maren Christiansdatter 1774 Lars d., + 1776 2 år<br />

Peder Larsen Diernisse Maren Christiansdatter 1777 Lars d., + 1779 2 år<br />

Peder Larsen Diernisse 1801 + 60 år<br />

Peder Larsen Diernisse Anna Maria<br />

Povelsdatter<br />

1802 Peder d, + ½ dag<br />

Peder Larsen Katterød Lisbeth Nielsdatter 1801 Anna<br />

Peder Larsen Langesø Mette Nielsdatter, 1802 oo<br />

Diernisse<br />

Peder Larsen Mosegaard Mette Nielsdatter 1804 Lars<br />

Peder Larsen Tillebekshus 1769 + dødfødt barn<br />

Peder Larsen Tillebekshus Kirsten Pedersdatter 1770 Mette Kirstine d, + 1772 1½ år<br />

Peder Larsen Mosegaard Mosegaard Diernisse 1803 + nyfødt datter<br />

Peder Madsen Diernisse Margethe Johansdatter 1767 + 66 år<br />

Peder Madsen Diernisse enken 1768 + enken 79 år<br />

Peder Madsen hospitalet 1784 + 87 år<br />

Peder Madsen Kaleko 1744 Hans d. 13.09.<br />

Christian Møllers Kone bar og<br />

Niels Nielsen gich hos. Hans<br />

Laritzen, Niels Nielsen,<br />

Hans Rasmusen alle af Kalechoe<br />

Peder Madsen Kaleko 1747 Karen d. 26.11.<br />

Hans Laritzens Kone bar det og<br />

Niels Nielsen gich hos. Christian<br />

Møller, Hans Rasmusen, Matz<br />

Erichsen<br />

Peder Madsen Kaleko 1751 Birthe Kirstine d.<br />

Matz Erichsen Kone bar det og<br />

Rasmus Jensen gik hos.<br />

Christian Møller, Hans Laritzen,<br />

Matz Eriksen 2 de Karle Hans<br />

Nielsen og Hans Jensen<br />

Peder Madsen Kaleko 1762 + 58 år<br />

Peder Michelsen Krog Diernisse Kirsten Pedersdatter <strong>1741</strong> trol., oo<br />

Peder Michelsen 1742 Rasmus d.16.12.<br />

Hans Michelsen Kone bar ham<br />

og ? Holgersen gich hos.<br />

Peder Bieregaard, Matz Silius,<br />

Anders Skrædder, alle af D.<br />

Peder Michelsen Krog Krog Diernisse 1744 Anna d. 12.07.<br />

Michel Pedersen Datter fra<br />

Faaborg bar og Jørgen<br />

Stougaards gich hos. Matz Silius,<br />

Hans og Peder Bierregaard,<br />

Laritz Torbegaards Kone.<br />

Peder Michelsen Krog Krog 1747 Peder d. 15.10.<br />

Jep Skyttis Kone bar det og<br />

Peder Holgersen gich hos. Laritz<br />

Torbegaard, Hans Munch, Niels<br />

Graae, Hans Krogh<br />

Peder Michelsen Krog Krog 1751 Maren d<br />

Hans Marcusen Datter i Faaborg<br />

bar det og Jørgen storgds. Kone<br />

gik hos. Hans Chrstophersen,<br />

Niels Laritzen, Per Holgersen,<br />

Hans Jæger, Jørgen Rul<br />

Peder Michelsen Krog Krog 1754 datter +<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

56


Peder Michelsen Krog Krog 1757 Jørgen d<br />

Hans Pedersen Munchis Kone<br />

bar ham og Hans Hansen<br />

Karetmagers gik hos.Lars<br />

torbegrd., Hans Michelsen i Katt:<br />

Niels Graae, Anders Bieregrd.,<br />

Niels Bieregrd<br />

Peder Michelsen Krog Krog Diernisse 1761 Rasmus søn 2 år +<br />

Peder Michelsen Krog Krog Diernisse Kirsten Pedersdatter 1782 + kone 66 år<br />

Peder Michelsen Krog Krog Diernisse 1791 + 77 år, skifte 20.06.1774<br />

Peder Munch Munch hustru 1749 hustru +<br />

Peder Munch Munch 1749 +<br />

Peder Nielsen Maren Hansdatter <strong>1741</strong> trol., oo<br />

Peder Nielsen enkemand Kirsten Hansdatter 1752 trol., oo<br />

Peder Nielsen Ourehuset Maren Mortensdatter, 1775 oo, hun fra Langesø<br />

Peder Nielsen Ourehuset Maren Mortensdatter 1777 Morten<br />

Peder Nielsen Ourehuset Maren Mortensdatter 1778 Kirsten<br />

Peder Nielsen Ourehuset Maren Mortensdatter 1783 Niels<br />

Peder Nielsen Ourehuset Maren Mortensdatter 1785 Karen<br />

Peder Nielsen Ourehuset: Maren Mortensdatter 1789 Jens<br />

Peder Nielsen landsoldat Pejrup Anna Nielsdatter, enke, 1777 oo<br />

Diernisse<br />

Peder Nielsen Indsidder Katterød Anna Nielsdatter 1781 Niels<br />

Peder Nielsen Katterød Anne gamle 1781 + 88 år<br />

Peder Nielsen gamle Diernisse 1784 + 69 år<br />

Peder Nielsen gamle enken 1785 + 76 år<br />

Peder Nielsen Diernisse Anna Pedersdatter,<br />

Lisesminde<br />

1778 oo<br />

Peder Nielsen Diernisse Anna Lisbeth<br />

1779 Anna Kirstine<br />

Pedersdatter<br />

Peder Nielsen Diernisse Anna Pedersdatter 1780 Andreas<br />

Peder Nielsen Diernisse Anna Pedersdatter 1782 Peder<br />

Peder Nielsen Diernisse Anna Pedersdatter 1784 Sidsel Maria<br />

Peder Nielsen 1792 + datter 7 år<br />

+ søn 3½ år<br />

Peder Nielsen Diernisse<br />

Hospital<br />

Anna Pedersdatter 1795 Maren<br />

Peder Nielsen går<strong>dk</strong>arl 1798 + datter 7½ år<br />

Peder Nielsen Udlagt Diernisse Anna Rasmusdatter,<br />

Diernisse<br />

1800 Anne Sophie<br />

Peder Nielsen Diernisse Anne Kirstine<br />

Pedersdatter, Faaborg<br />

1804 oo<br />

Peder Nielsen Indsidder Svanninghuse Anna Kirstine<br />

Pederdatter<br />

1804 Peder<br />

Peder Nielsen Indsidder Dierneesse Anna Kirstine<br />

Pedersdatter<br />

1806 Anders<br />

Peder Nielsen Ditlevsholm Anna Mariæ<br />

Christophersdatter<br />

1806 Maren<br />

Peder Nielsen Bierregaard Bierregaard Diernisse Anna Hansdatter, enke,<br />

Diernisse<br />

1797 oo<br />

Peder Nielsen Drump Drump Katterød 1781 + søn 13 uger<br />

Peder Nielsen Jæger Jæger,<br />

hustru 1752 hustru +<br />

husmand<br />

Peder Nielsen Jæger jæger 1753 Hans d<br />

Hans Laritzens Kone i Kaleko<br />

bar ham og Hans Nielsen<br />

Pillemands gich hos. Christian<br />

Møller, Matz Erichsen, Hans<br />

Laauritzen, Niels Laritzen, Peder<br />

Jørgensen, Hans Jacobsen i Katt<br />

Peder Nielsen Jæger jæger Fruerhuset 1758 Maren d<br />

Hans Larsen Hustrue i Kaleko<br />

bar det og Hans Juls Hustrue gik<br />

hos, Faddere: Hans Larsen i<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

57


Peder Nielsen Nørregaard Nørregaard Diernisse 1807<br />

Kaleko. Mads Erichsen ibidem.<br />

Niels Larsen i Diernisse<br />

+ 48 år<br />

Peder Nørregaard Nørregaard 1753 +<br />

Peder Pedersen Anne Hansdatter, Niels<br />

Mosegaards enke<br />

1753 trol, oo<br />

Peder Pedersen Diernisse Johanne<br />

Christophersdatter<br />

1758 trol<br />

Peder Pedersen Diernisse Johanne Nielsdatter, 1760 trol<br />

ibid<br />

Peder Pedersen Diernisse Kirsten Gundersdatter 1762 trol<br />

Peder Pedersen Diernisse Kirsten Gundersdatter 1762 Johan<br />

Peder Pedersen Diernisse Kirsten Gundersdatter 1764 Karen d., + 1766 3 år<br />

Peder Pedersen Diernisse Kirsten Gundersdatter 1766 + 29 år, skifte 19.09.1766<br />

Peder Pedersen Diernisse Kirsten Gunderdatter 1766 Karen<br />

Peder Pedersen Katterød 1768 + 38 år<br />

Peder Pedersen ladefoged Damsbo Karen Larsdatter, <strong>1808</strong> oo<br />

Peder Pedersen<br />

Bierregaard<br />

Katterød<br />

Bierregaard Katterød Johanne<br />

Christophersdatter<br />

58<br />

1760 Maren d<br />

Deres ældste Datter, Karen<br />

Rasmusdatter ibidem, bar det, og<br />

Rasmus Clausen Kone ibidem<br />

gik hos, Faddere:Niels<br />

Bieregaard og Hans Munch af<br />

Diernisse, Hans Michelsen og<br />

Hans Munch af Katterød<br />

1764 Karen<br />

Peder Pedersen<br />

Bondegaard, Pejrup Anna Larsdatter,<br />

Bondegaard<br />

udlagt, karl<br />

Diernisse<br />

Peder Pedersen Krog Krog Diernisse Anna Kirstine<br />

Pedersdatter, enke,<br />

Lisesminde<br />

1778 oo ee Jørgen Nørregaard<br />

Peder Pedersen Krog Krog Lisesminde Anna Kirstine<br />

Pedersdatter<br />

1785 + kone 54 år, skifte 24.08.1785<br />

Peder Pedersen Krog Krog Lisesminde Mette Catrina<br />

Andersdatter<br />

1786 Peder<br />

Peder Pedersen Krog Krog Lisesminde Mette Catrina<br />

Andersdatter<br />

1789 Anders<br />

Peder Pedersen Krog Krog Lisesminde Mette Catrina<br />

Andersdatter<br />

1791 Hans d, + 1793 2½ år<br />

Peder Pedersen Krog Krog Lisesminde Mette Catrina<br />

Andersdatter<br />

1794 Anna Kirstine<br />

Peder Pedersen Krog Krog Lisesminde Mette Catrina<br />

Andersdatter<br />

1801 + 54 år, enken oo Peder Hansen<br />

Peder Pedersen Rue Rue Diernisse Anna Hansdatter 1777 + kone 74 år, skifte 24.07.1777<br />

oo 1 Jørgen, oo 2 Niels<br />

Mosegaard<br />

Peder Pedersen Rue Rue Diernisse Maren Andreasdatter,<br />

Holstenshus<br />

1777 oo, enkemand, enke<br />

Peder Pedersen Rue Rue Diernisse Maren Andreasdatter 1778 Anna Dorothea<br />

Peder Pedersen Rue Rue Diernisse Maren Andreasdatter 1781 Jens<br />

Peder Pedersen Rue Rue Diernisse Maren Andreasdatter 1793 + 74 år, skifte 26.10.1793<br />

Peder Rasmussen 1753 +<br />

Peder Rasmussen enken 1754 enken + på Bjørnemosegd.<br />

Peder Rasmussen Katterød Anna Pedersdatter 1759 Maren d<br />

Hans Munchs Datter Anna i<br />

Katterød bar det, Faddere: Niels<br />

Kudsk og Hans Torsen pa<br />

gaarden Hans Bildsen, og Hans<br />

Michelsen af Katterød<br />

Peder Rasmussen Katterød Anna Pedersdatter 1760 Anna d (Maria i skifte)<br />

Niels Graaes Kone ibidem bar<br />

det, og Hans Bildsen Kone<br />

ibidem gik hos, Faddere:Niels<br />

Kudsk og Jens Beridder paa<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong>


Peder Rasmussen Katterød Anna Pedersdatter 1762<br />

Gaarden, Hans Munch, og Ole<br />

Ravn i Katterød<br />

Peder + nyfødt<br />

Peder Rasmussen Katterød Anna Pedersdatter 1763 Karen<br />

Peder Rasmussen Katterød Anna Pedersdatter 1766 Rasmus<br />

Peder Rasmussen Katterød Anna Pedersdatter 1767 + 37 år, skifte 14.09.1767,<br />

enken oo Anders Pedersen<br />

Peder Rasmussen Diernisse Elisabeth Gertsdatter, 1771 oo, ee 1 Hans Larsen,<br />

Pibstornhuset, enke<br />

2 Hans Hansen Fiskerup<br />

Peder Rasmussen Pipstornhus Lisbeth Giertsdatter 1773 Rasmus<br />

Peder Rasmussen Pipstornhus Lisbeth Giertsdatter 1776 Anna Kirstine<br />

Peder Rasmussen Pipstornhus Lisbeth Giertsdatter 1777 + datter 4 uger<br />

Peder Rasmussen Pipstornhus Elisabeth Gertsdatter 1795 + kone 61 år, skifte 09.09.1795<br />

Peder Rasmussen enke- og Pipstornhus Maren Rasmusdatter, 1795 oo<br />

husmand<br />

Landevejshuse<br />

Peder Rasmussen Pipstornhus Maren Rasmusdatter 1796 Rasmus<br />

Peder Rasmussen kone 1803 + kone, dødfødt datter<br />

Peder Rasmussen Diernisse 1799 + 19 år<br />

Peder Rasmussen Rø<strong>dk</strong>ilde Christine Andersdatter,<br />

enke, Diernisse<br />

1804 oo<br />

Peder Rasmussen gårdmand Katterød Kirsten Rasmusdatter 1805 oo<br />

Peder Rasmussen gårdmand Katterød Kirsten Rasmusdatter 1806 Karen<br />

Peder Rasmussen gårdmand Katterød Kirsten Rasmusdatter <strong>1808</strong> Rasmus<br />

Peder Rasmussen Degn Degn Landevejshuse Karen Jørgensdatter 1796 Anna Barbara<br />

Peder Rasmussen Degn Degn Landevejshuse Karen Jørgensdatter 1798 Maria Kirstina<br />

Peder Rasmussen Degn Degn Landevejshuse Karen Jørgensdatter 1801 Rasmus<br />

Peder Rasmussen Ravn Ravn Katterød pige 1757 pige +<br />

Peder Rasmussen Ravn Ravn Katterød Maren Larsdatter 1761 kone + 69 år, skifte 31.03.1761<br />

Peder Rasmussen Ravn Ravn Katterød 1762 + 60 år, 07.07.1762<br />

Peder Rasmussen smed smedesvend,<br />

Maren Pedersdatter, 1776 oo<br />

afskediget<br />

rytter<br />

Diernisse<br />

Peder Rasmussen smed smed Kaleko kone 1799 + kone 60 år<br />

Peder Rasmussen smed Smed Kaleko Mette Mariæ Hansdatter 1800 Hans d, + 1802 2 år<br />

Peder Rasmussen smed Smed Kaleko Mette Maria Hansdatter 1804 Hansine<br />

Peder Skade Skade Diernisse 1768 + 68 år<br />

Peder Skade Skade Diernisse Anna Skadens 1778 + 86 år<br />

Peder Svendsen Lyø Kirstine Pedersdatter,<br />

enke, Lisesminde<br />

1776 oo<br />

Peder Svendsen Lisesminde 1776 + 40 år<br />

Peiter Nielsen udlagt,<br />

Ide Magreta Nielsdatter, 1764 Publice Absolveret<br />

skræddersvend<br />

fra Faaborg<br />

Pietter Corneliusen udlagt Holstenhus Karen Pedersdatter fra<br />

Pejrup<br />

1755 Peder Pietter d<br />

Povl fisker Fisker 1742 Christine d.15.05.<br />

Peder ? ? Graae, Peder Jørgensen<br />

Claus Rasmussen, alle af Katter.<br />

Povl fisker fisker Katterød 1747 dødfødt søn<br />

Povl fisker fisker Katterød hustru 1747 hustru +<br />

Povl fisker fisker Katterød 1770 + gamle Povl ffisker<br />

Povl Hansen Kaleko enken 1749 enken +<br />

Povl Hansen Bjørnø Karen Rasmusdatter,<br />

enke, Katterød<br />

1767 oo<br />

Povl Hansen Katterød kone 1770 + kone<br />

Povl Hansen enkemand Katterød Maren Hansdatter, ibid 1770 oo<br />

Povl Hansen Katterød Maren Hansdatter 1771 Karen<br />

Povl Hansen Katterød Maren Hansdatter 1773 Anna Maria<br />

Povl Hansen Hanses Odde Marne Hansdatter 1775 Maren<br />

Povl Hansen Hanses Odde Maren Hansdaatte 1778 Hans<br />

Povl Hansen Hanses Odde Maren Hansdatter 1780 Niels<br />

Povl Hansen Hanses Odde Maren Hansdatter 1782 Michel<br />

Povl Hansen Hanses Odde Maren Hansdatter 1784 Christopher<br />

Povl Hansen Hanses Odde Maren Hansdatter 1785 Rasmus + 4 uger<br />

Povl Hansen Hanses Odde Maren Hansdatter 1787 Rasmus<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

59


Povl Hansen 1789 + dødfødt søn<br />

Povl Hansen Hanses Odde 1807 + 68 år<br />

Povl Povlsen Væver Diernisse Else Frandsdatter 1760 Adam Christopher d<br />

Jomfrue Lindegaard paa<br />

Holstenshus bar det, og<br />

Mamoiselle Bourmester ibidem<br />

gik hos, Faddere:Mons:<br />

Kleqvist? Ibidem, Rasmus<br />

Knudsen, Niels Olsen, og Hans<br />

Nielsen alle af Diernisse<br />

Povl Povlsen væver Diernisse Else Frandsdatter 1763 Maria Magreta<br />

Povl Povlsen Væver Diernisse Else Frandsdatter 1767 Christian d, 1768 + 1 år<br />

Povl Povlsen væver Diernisse 1770 +<br />

Povl Povlsen væver, Diernisse Maren Nielsdatter, 1778 oo<br />

landsoldat<br />

hospitalet<br />

Povl Povlsen Væver Diernisse Maren Nielsdatter 1781 Povel<br />

Povl Povlsen Væver Diernisse Maren Nielsdatter 1783 Karen og<br />

Anna Catarina<br />

Povl Povlsen væver Diernisse kone 1795 + kone 52 år<br />

Povl Povlsen enkemand Diernisse Anna Maria<br />

Michelsdatter, ibid<br />

1795 oo<br />

Povl Povlsen væver Diernisse 1797 + 41 år<br />

Povl Povlsen væver Diernisse Karen Jørgensdatter, 1807 oo<br />

Holstenshus<br />

Povl Povlsen væver Diernisse 1807 + datter 5 dage<br />

Povl Skiødtz skytte hospitalet 1761 +<br />

Rasmus Andersen ungkarl Maren Hansdatter 1749 trol, oo<br />

Rasmus Andersen 1750 Maren d. 16.12.<br />

Christian Møllers Kone bar det<br />

og Jørgen Stougaards gik hos.<br />

Per Holgersen, Anders Skrædder,<br />

Hans Bødicher, Hans Hollender<br />

Rasmus Andersen 1752 Anders d<br />

Christian Møllers Kone bar det<br />

og Peder Holgersen gich hos. Per<br />

Matzen, Anders skrædder, Hans<br />

Hollender, Gunder Laritzens<br />

Kone, Johanne Andersdatter<br />

Rasmus Andersen 1755 Jacob d<br />

Hans Matzen Ravns Datter<br />

Nafnlig Inna Hansdatter bar ham<br />

og Jørgen storgrds. Gik hos. hans<br />

Matzen Ravn, Per Matzen,<br />

Christian ?, Peder Holgersen<br />

Rasmus Andersen Diernisse 1757 Hans d<br />

Ide i Tegelgaarden bar det, og<br />

Lars Gundersen Hustrue gik hos,<br />

Fadere: Jørgen Madsen i<br />

Diernisse, Anders Skrædder<br />

ibidem, Peder Madsen ibidem,<br />

Peder Holkersen ibidem<br />

Rasmus Andersen gamle hospitalet 1787 + 90 år<br />

Rasmus Andersen Katterød Anna Hansdatter, ibid 1781 oo<br />

Rasmus Andersen Katterød Anna Hansdatter 1783 Anna Catrina<br />

Rasmus Andersen Katterød Anna Hansdatter 1785 Anders d., + 1787 1 ¼ år<br />

Rasmus Andersen Katterød Anna Hansdatter 1788 Maren<br />

Rasmus Andersen Katterød Anna Hansdatter 1790 Mette<br />

Rasmus Andersen Katterød Kirsten Hansdatter, 1790 oo<br />

Knaphavehus<br />

Rasmus Andersen Gaardmand Katterød Anna Hansdatter 1792 Knud<br />

Rasmus Andersen Indsidder Katterød Kirsten Hansdatter 1792 Anders<br />

Rasmus Andersen Katterød 1793 + steddatter 12 år<br />

Rasmus Andersen Indsidder Katterød Kirsten Hansdatter 1794 Hans<br />

Rasmus Andersen Gaardmand Katterød Anna Hansdaatter 1795 Anders<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

60


Rasmus Andersen Katterød Anna Hansdatter 1798 Lars<br />

Rasmus Andersen Katterød 1807 + 64 år<br />

Rasmus Andersen Knapshavehus Kirsten Hansdatter 1796 Marie Kirstine<br />

Rasmus Andersen Knapshavehus Kirsten Hansdatter 1799 Peder<br />

Rasmus Andersen Lundsgaard, Maren Hansdatter, 1793 oo<br />

Vigerslev<br />

Diernisse<br />

Rasmus Andersen Pipstornhus Kirsten Hansdatter 1802 Rasmus<br />

Rasmus Andersen Pipstornhus Kirsten Hansdatter 1805 Maren<br />

Rasmus Andersen Pipstornhus Kirsten Hansdatter <strong>1808</strong> Thuer<br />

Rasmus Andersen Torpegaard,<br />

Diernisse<br />

Maren Hansdatter 1793 Hans<br />

Rasmus Andreas Schiøds Schiøds. Holstenshus Catrina Jørgensdatter 1780 Else Kirstine<br />

skytte<br />

Rasmus Clausen ungkarl Karen Rasmusdatter 1751 tyrol, oo 1752<br />

Rasmus Clausen 1752 dødfødt barn<br />

Rasmus Clausen Katterød 1754 Claus d<br />

Rasmus Jespersen Kone bar<br />

barnet og Peder Hansen gik<br />

hos.Per Ravn, Peder smid, Hans<br />

Munch, Christen Clausen<br />

Rasmus Clausen Katterød 1756 Rasmus d<br />

Rasmus Jespersen Kone bar ham<br />

og Smedens Per Andersen gik<br />

hos. Per Ravn, Jørgen<br />

Corneliusen, Rasmus Hansen,<br />

Hans Munch, Mogens Matzen<br />

alle af Katterød<br />

Rasmus Clausen Katterød mor 1757 mor +<br />

Rasmus Clausen Katterød 1759 Niels d<br />

Hans Munchs Datter Anna i<br />

Katterød bar det, og Christen<br />

Mosegaards Kone ibidem gik<br />

hos. Faddere: Peder Ravn,<br />

Jørgen Corneliusen, Peder Smed,<br />

Niels Mortesen alle af Katterød<br />

Rasmus Clausen Katterød 1761 søn 3 år +<br />

Rasmus Clausen Katterød 1763 Karen<br />

Rasmus Clausen Katterød 1766 + datter 1 år<br />

Rasmus Clausen Katterød 1766 + 44 år<br />

Rasmus Erichsen 1755 Maren d<br />

Hans Munchis Hustrue i Katt:<br />

bar hinde og Peder smids Ibide<br />

gik hos. Peder Ravn, Niels<br />

Graae, Rasmus Jensen, Jørgen<br />

Corneliusen, Rasmus Jespersen<br />

hustrue<br />

Rasmus Erichsen Svarteledhus 1752 Hans d<br />

Peder Ravns Kone bar det og<br />

Peder Andersen Smids gich hos.<br />

Christen Mosegrd, Rasmus<br />

Jespersen, Niels Greve, lange<br />

Niels Rasmusen<br />

Rasmus Erichsen Svarteledhus 1758 Knud d<br />

Peder Ravns Hustrue i Katterød<br />

bar det, og Johan Jensen Kone<br />

ibidem gik hos, Faddere: Hans<br />

Munch, Jørgen Corneliusen,<br />

Rasmus Jespersen, alle af<br />

Katterød<br />

Rasmus Erichsen Svarteledhus 1761 Lars d<br />

Rasmus Jespersen Kone i<br />

Katterød bar det, og Rasmus<br />

Clausen Kone ibidem gik hos,<br />

Faddere:Hans Munch, Niels<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

61


Mortesen, Peder Ravn alle af<br />

Katterød<br />

Rasmus Erichsen Svarteledhus 1763 Kirsten<br />

Rasmus Erichsen Svarteledhus 1767 Maria<br />

Rasmus Erichsen Svarteledhus 1768 + søn 12 år<br />

Rasmus Erichsen Svarteledhus 1772 + datter 8½ år<br />

Rasmus Erichsen Svarteledhus kone 1797 + 78 år<br />

Rasmus Hansen, enkemand Vester Aaby Karen Christiansdatter 1748 trol, oo, han er * Diernisse<br />

Rasmus Hansen enkemand, Vester Aaby Kirstine Povelsdatter, 1771 oo<br />

gårdmand<br />

Katterød<br />

Rasmus Hansen bø<strong>dk</strong>er, Diernisse Marie<br />

Christophersdatter af<br />

hollænderhuset<br />

1748 trol, oo<br />

Rasmus Hansen bø<strong>dk</strong>er 1752 Anna Catharine d<br />

Laritz smids Kone bar det og<br />

Jørgen Matzens gik hos. Hans<br />

Bødicher, Jørgen Hollender og<br />

Hans Hollender, Per Nielsen<br />

Rasmus tømmermand 1753 Karen d<br />

Peder Ravns Kone i Katt: bar det<br />

og Peder Hansen ibide gich<br />

hos.Mons: Esach, Anders<br />

Nielsen begge ….. fra grd. Niels<br />

Kudsk, Rasmus Clausen,<br />

Rasmus Jespersen<br />

Rasmus Hansen bø<strong>dk</strong>er 1755 Hans d<br />

Peder Mosegaards Kone bar det<br />

og Christen Clausen gik hos.<br />

Hans Munch, Hans Bødicher,<br />

Laritz smid, Niels Mortesen,<br />

Jørgen Hollender og Hans<br />

Hollender<br />

Rasmus bø<strong>dk</strong>er bø<strong>dk</strong>er Svanninghuse 1767 + datter 18 år<br />

Rasmus Hansen bø<strong>dk</strong>er Diernisse 1784 + 65 år<br />

Rasmus Hansen bø<strong>dk</strong>er Diernisse enken 1786 + enken 55 år<br />

Rasmus Hansen Diernisse 1757 +<br />

Rasmus Hansen Katterød 1744 Margrethe d. 16.08.<br />

Jørgen Bildsen Kone fra<br />

Faaborg bar og Peder Hansen<br />

fra Katt:gich hos. Peder Ravn,<br />

Jørgen Diderich, Christen<br />

Mosegaards Kone<br />

Rasmus Hansen Katterød 1757 +<br />

Rasmus Hansen Falsled Kirsten Pedersdatter,<br />

enke Tillebækshuse<br />

1773 oo<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter,<br />

Diernisse<br />

1777 oo<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1778 Hans d., 1781 + 3 år<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1780 Kirsten<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1782 Karen<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1783 + datter 9 år<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1784 Kirsten<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1787 Anna<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1787 + datter 6½ år<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1789 Niels<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1791 Hans + 8 dage<br />

Rasmus Hansen Gaardmand Katterød Anna Nielsdatter 1792 Hans<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1795 Peder<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1798 + nyfødt søn<br />

Rasmus Hansen Katterød Anna Nielsdatter 1799 + dødfødt datter<br />

Rasmus Hansen landsoldat Kaleko Mette Nicolajsdatter,<br />

enke, Kaleko<br />

1793 oo<br />

Rasmus Hansen Kaleko kone 1803 + kone 58 år<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

62


Rasmus Hansen Udlagt, Smed, Rø<strong>dk</strong>ilde Anna Cathrine<br />

tjener<br />

Hansdatter, Katterød<br />

Rasmus Hansen smedekarl Katterød Christiane Albertine<br />

Folbye, Katterød<br />

Rasmus Hansen Smed, Katterød Christiane Albertine<br />

Indsidder<br />

Folbye<br />

Rasmus Hansen Smed, Katterød Christiana Albetine<br />

Indsidder<br />

Folbye<br />

Rasmus Hansen<br />

Torpegaard<br />

Rasmus Hansen<br />

Torpegaard<br />

Rasmus Hansen<br />

Torpegaard<br />

Torpegaard Diernisse Margrethe Sophie<br />

Carlsdatter, Diernisse<br />

Torpegaard Diernisse Magreta Sophia<br />

Carlsdatter<br />

Torpegaard, Diernisse Margarethe Sophie<br />

Indsidder<br />

Carlsdatter<br />

1801 Hans<br />

1806 oo<br />

1806 Anna<br />

1807 Anna Lisbeth<br />

1805 oo<br />

1806 Jørgen<br />

<strong>1808</strong> Jørgen<br />

Rasmus Hierresen landsoldat Diernisse Lene Pedersdatter, 1794 oo<br />

afskediget<br />

Diernisse<br />

Rasmus Jensen Johanne Jørgensdatter 1748 trol, oo<br />

Rasmus Jensen 1748 dødfødt søn<br />

Rasmus Jensen 1749 Jens d. 24.08.<br />

Matz Erichsen Kone bar ham og<br />

Peder Matzens af Kal: gich hos.<br />

Matz Erichsen, Niels Nielsen,<br />

Hans Nielsen, Hans Jensen<br />

Rasmus Jensen Kaleko 1752 Maren d<br />

Hans Laritzens Kone Ivide bar<br />

det og Peder Matzenz gich hos.<br />

Matz Erichsen, Christian Møller,<br />

Hans Laritzen, Erich Matzen,<br />

Hans Jensen, Michel Jensen<br />

Rasmus Jensen 1755 datter +<br />

Rasmus Jensen Katterød Maren Jørgensdatter, 1793 oo, hun er fra Diernisse<br />

Rasmus Jensen Katterød Maren Jørgensdatter 1793 Jens tvilling d<br />

Rasmus Jensen Katterød Maren Jørgensdatter 1793 + tvillingedatter 8 dage<br />

Rasmus Jensen Katterød Maren Jørgensdatter 1795 Jørgen<br />

Rasmus Jensen Indsidder Katterød Maren Jørgensdatter 1798 Hans<br />

Rasmus Jensen Greve Greve<br />

landrytter<br />

Kaleko Catrine Johansdatter 1785 oo<br />

Rasmus Jensen greve Greve Kaleko Catrina Johansdatter 1785 Kirsten<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Kaleko 1793 + søn 3 uger<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Kaleko Catrina Johansdatter 1796 Anna<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Kaleko 1797 + søn 10 år<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Kaleko Catrina Johansdatter 1798 Maren<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Kaleko Catrina Johansdatter 1801 Johanne<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Ny Munkegård Catrina Johansdatter 1787 Johan<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Ny Munkegård Catrina Johansdatter 1789 Jens<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Ny Munkegård<br />

ved Kaleko<br />

Catrina Johansdatter 1791 Hans<br />

Rasmus Jensen Greve Greve Ny Munkegård Catrina Johansdatter 1793 Jørgen og<br />

Karen<br />

Rasmus Jespersen Marie Povlsdatter 1748 trol, oo<br />

Rasmus Jespersen Katterød 1781 + 64 år<br />

Rasmus Jespersen Katterød enken 1781 + enken 61 år<br />

Rasmus Jessen Diernisse Maren Rasmusdatter,<br />

Holstenshus<br />

1796 oo<br />

Rasmus Jessen Nyehavehus Maren Rasmusdatter 1796 Jes<br />

Rasmus Johansen Maren Hansdatter 1782 Anna Maria<br />

Rasmus Johansen Forridder Diernisse Maren Hansdatter 1771 Kirstine<br />

Rasmus Johansen Diernisse Maren Hansdatter 1773 Maren<br />

Rasmus Johansen Diernisse Maren Hansdatter 1774 Johan<br />

Rasmus Johansen Diernisse 1777 + dødfødt søn<br />

Rasmus Johansen Diernisse Maren Hansdatter 1778 Anna<br />

Rasmus Johansen Diernisse Maren Hansdatter 1780 Hans<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

63


Rasmus Johansen Diernisse Maren Hansdatter 1784 Karen<br />

Rasmus Johansen Diernisse Maren Hansdatter 1785 Johanne<br />

Rasmus Johansen Diernisse 1786 + datter 4 år<br />

Rasmus Johansen skovridder Holstenshus Maren Hansdatter,<br />

Diernisse<br />

1770 oo<br />

Rasmus Johansen udlagt, tjener Langeso Maren Hansdatter, 1765 Bodil Maria<br />

kammerherren<br />

Diernisse<br />

Rasmus Johansen Sverup Mølle, Birthe Hansdatter, Hans 1770 oo<br />

Vigerslev Larsens dt Kaleko<br />

Rasmus Jørgensen Anna Thomasdatter 1753 trol, oo<br />

Rasmus Jørgensen ? mand 1753 barn +<br />

Rasmus Jørgensen Faaborg Maren Hansdatter,<br />

Landevejshuse<br />

1800 oo<br />

Rasmus Jørgensen Rødeledhus Maria Svendsdatter,<br />

Katterød<br />

1767 oo<br />

Rasmus Jørgensen Vester Aaby Anna Hansdatter,<br />

Diernisse<br />

1796 oo<br />

Rasmus Jørgensen jæger Jæger Diernisse Maria Svendsdatter 1767 Jørgen<br />

Rasmus Jørgensen jæger Jæger Diernisse kone 1768 + kone 30 år<br />

Rasmus Jørgensen jæger Jæger, Diernisse Sophie Larsdatter, ibid 1768 oo<br />

enkemand<br />

Rasmus Knudsen Katterød 1749 +<br />

Rasmus Knudsen Katterød 1781 + Anders Rasmussen 29 år<br />

ungkarl, skifte 06.06.1781<br />

Rasmus Knudsen Johanne Hansdatter 1743 Hans d. 05.05.<br />

Christopher Michelsen Kone bar<br />

og ? Ravns gich hos.<br />

Anders ?, ? Clemensen snidicher<br />

fra Aabye, ? Michelsen.<br />

Rasmus Knudsen Diernisse 1746 Sille d. 18.12.<br />

Hr. Jørgen Bilt Huggers Kiæreste<br />

fra Faaborg bar det og<br />

Christopher Michelsen gich hos.<br />

Niels Mosegaard, Per<br />

Mosegaard, Hans Munch, Hans<br />

Munch, Søfren Michelsen fra<br />

Aabye.<br />

Rasmus Knudsen Diernisse 1749 Niels d. 19.03., + 1749<br />

Caren Brøndichs? Jordemoder<br />

fra Faaborg bar ham, og Niels<br />

Mosegaards Kone gich hos.<br />

Peder Mosegaard, Niels<br />

Mosegaard, Christen Clemensen<br />

snicher fra Aabye, Hans Munch<br />

Rasmus Knudsen 1750 Kirsten d. 21.06., + 1750<br />

Madm. Strøebergs kiæreste<br />

Præstens i Herringe? Bar det og<br />

Jens Grevis Kone her i byen<br />

gich hos. Fogden Monsr.<br />

Stteen?, Urtegaardds Manden<br />

Mons. Augustinus, Kokken<br />

Christian feynes?,<br />

gubhe?mannen Monsr: Adam,<br />

landfogeden Ole, fæsterne Peder<br />

Olesen, Niels Mosegaard, Peder<br />

Mosegaard<br />

Rasmus Knudsen hustru 1751 hustru med 2 små sønner +<br />

Rasmus Knudsen 1753 Johanne d<br />

Peder Mosegrds. Kone bar det og<br />

Per Ravns gich hos. Christopher<br />

Michelsen, Jens graae, Jens<br />

Kroghs, Niels Mosegrds, Jørgen<br />

Rue<br />

Rasmus Knudsen 1755 Peder d, +1758<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

64


Rasmus Knudsen Diernisse 1759<br />

Rasmus Knudsen Datter bar<br />

barnet og Peder Svarers gik hos.<br />

Peder Mosegrd, Jens Høyrup,<br />

Jørgen Rue, Hans Munch i Katt<br />

Maren d. 1762 + 3 år<br />

Degnens Kone ibidem bar det og<br />

Peder Svarers Kone ibidem gik<br />

hos, Faddere:Peder Ravn, Jens<br />

Greve, Rasmus Bø<strong>dk</strong>er. Rasmus<br />

Pedersen. alle af Diernisse<br />

Rasmus Knudsen Diernisse 1762 Peder<br />

Rasmus Knudsen gamle Diernisse 1781 + 72 år<br />

Rasmus Knudsen Holstenshus Johanne Amalie<br />

Rasmusdatter,<br />

Holstenshus<br />

1793 oo, begge fra Holstenshus<br />

Rasmus Madsen Pejrup Anna Marie Nielsdatter,<br />

Holstenshus<br />

1802 oo<br />

Rasmus Madsen Tillebekshus Abigael Hansdatter 1804 Anna<br />

Rasmus Madsen Tillebekshus Abigael Hansdatter 1807 Karen<br />

Rasmus Michelsen Gærup Anna Larsdatter, 1766 oo<br />

Trolleborg Diernisse<br />

Rasmus Michelsen Diernisse 1775 + 70 år<br />

Rasmus Nielsen Diernisse 1761 + 19 år<br />

Rasmus Nielsen Stenløse 1768 + 24 år<br />

Rasmus Nielsen Kaleko Karen Hansdatter, 1780 oo, hun fra Diernisse<br />

Rasmus Nielsen Kaleko Karen Hansdatter 1780 Karen<br />

Rasmus Nielsen Kaleko Karen Hansdatter 1782 Mette<br />

Rasmus Nielsen Kaleko Karen Hansdatter 1785 Niels d, + ½ år<br />

Rasmus Nielsen Kaleko Karen Hansdatter 1786 Maren<br />

Rasmus Nielsen Kaleko 1789 + dødfødt datter<br />

Rasmus Nielsen Kaleko Karen Hansdatter 1791 Niels<br />

Rasmus Nielsen Kaleko Karen Hansdatter 1794 Hans<br />

Rasmus Nielsen Kaleko Karen Hansdatter 1797 Anna<br />

Rasmus Nielsen Diernisse Mette Michelsdatter,<br />

Diernisse<br />

<strong>1808</strong> oo<br />

Rasmus Nielsen Kiøng Kiøng Vester Aaby Hylleborg Rasmusdatter<br />

ee Peder Henrichsen<br />

skolemester<br />

1743 oo<br />

Rasmus Pedersen Diernisse Karen Peitersdatter, ibid 1760 trol<br />

Rasmus Pedersen Katterød Karen Peiterdatter 1761 Peiter<br />

Rasmus Pedersen Katterød Karen Peiterdatter 1763 Karen<br />

Rasmus Pedersen Katterød Karen Peiterdatter 1765 Rasmus<br />

Rasmus Pedersen 1768 + dødfødt barn<br />

Rasmus Pedersen landsoldat Diernisse Anne Nielsdatter, ibid 1770 oo<br />

Rasmus Pedersen Kaleko Anna Nielsdatter 1771 Maren<br />

Rasmus Pedersen Kaleko Anna Nielsdaatte 1772 Kirstine<br />

Rasmus Pedersen Kaleko Anna Nielsdatter 1775 Niels<br />

Rasmus Pedersen Kaleko Anna Nielsdatter 1776 Catarina<br />

Rasmus Pedersen Katterød Anna Nielsdatter 1779 Mette<br />

Rasmus Pedersen Katterød Anna Nielsdatter 1781 + kone 43 år, skifte 02.06.1781<br />

Rasmus Pedersen Katterød Margrethe Larsdatter,<br />

Diernisse<br />

1772 oo<br />

Rasmus Pedersen Svanninghuse Magreta Larsdatter 1773 Peder<br />

Rasmus Pedersen Svanninghuse Magreta Larsdatter 1775 Anne<br />

Rasmus Pedersen Svanninghuse Magreta Larsdatter 1777 Karen d., + 1800 22 år<br />

Rasmus Pedersen Svanninghuse Magrete Larsdatter 1780 Christopher<br />

Rasmus Pedersen Svanninghuse Magreta Larsdatter 1783 Hans<br />

Rasmus Pedersen Katterød Magreta Larsdatter 1789 Maren<br />

Rasmus Pedersen Katterød 1801 + 55 år<br />

Rasmus Pedersen enkemand V Skerninge Mette Rasmusdatter,<br />

Katterød<br />

1778 oo<br />

Rasmus Pedersen Diernisse Anna Kirstine<br />

Olesdatter<br />

1783 Anna Maria<br />

Rasmus Pedersen 1787 + skrædderdreng 20 år<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

65


Rasmus Pedersen Brahetrolleborg Mette Frederiksdatter,<br />

Faaborg<br />

1797 oo<br />

Rasmus Pedersen Bøjler havehus Johanne Adamsdatter 1798 oo<br />

Rasmus Pedersen Bøjler havehus Johanne Adamsdatter 1799 Christopher<br />

Rasmus Pedersen Bøjler havehus Johanne Adamsdatter 1801 Rasmus<br />

Rasmus Pedersen Bøjler havehus Johanne Adamsdatter 1804 Lisbeth<br />

Rasmus Pedersen Bøjler havehus Johanne Adamsdatter 1806 Peder<br />

Rasmus Pedersen Degn Degn Landevejshuse Anne Barbare<br />

Frederiksdatter<br />

1766 Friderich<br />

Rasmus Pedersen Degn Degn Landevejshuse Anne Barbare<br />

Frederiksdatter<br />

1767 Kirsten<br />

Rasmus Pedersen Degn Landevejshuse 1769 + nyfødt barn<br />

Rasmus Pedersen Degn Degn Landevejshuse Anne Barbare<br />

Frederiksdatter<br />

1770 Peder<br />

Rasmus Pedersen Degn Landevejshuse Anne Barbare<br />

Frederiksdatter<br />

1795 + kone 56 år, skifte 13.05.1795<br />

Rasmus Pedersen<br />

Nørregaard<br />

Nørregaard 1756 +<br />

Rasmus Rasmussen Katterød <strong>1741</strong> +<br />

Rasmus Rasmussen Væver Katterød Catrina Rasmusdatter 1771 Jens Christian<br />

Rasmus Rasmussen væver Katterød Catrina Rasmusdatter 1772 + dødfødr barn<br />

Rasmus Rasmussen Væver Katterød Catrina Rasmusdatter 1773 Karen<br />

Rasmus Rasmussen Væver Katterød Catrina Rasmusdatter 1775 Johanne<br />

Rasmus Rasmussen Væver Katterød Catrina Rasmusdatter 1777 Rasmus<br />

Rasmus Rasmussen væver Katterød Catrina Rasmusdatter 1779 + dødfødt søn<br />

Rasmus Rasmussen Væver Katterød Catrina Rasmusdatter 1780 Niels Henrich<br />

Rasmus Rasmussen væver Katterød 1781 + 42 år<br />

Rasmus Rasmussen enkemand, Brahetrolleborg Karen Rasmusdatter, 1790 oo<br />

husmand<br />

Svarteledhuse<br />

Rasmus Rasmussen Diernisse 1761 + 30 år<br />

Rasmus Rasmussen Diernisse Kirsten Gundersdatter,<br />

enke, ibid<br />

1767 oo<br />

Rasmus Rasmussen Diernisse 1769 + pige 2 år<br />

Rasmus Rasmussen Diernisse kone 1791 + kone 55 år<br />

Rasmus Rasmussen Næs Haugehus Anna Catrina Larsdatter 1804 Karen<br />

Rasmus Rasmussen Næs Haugehus Anna Catrina Larsdatter 1807 Mette Catrine<br />

Rasmus Rasmussen smedekarl Spangen, Eleonora Kirstine 1790 oo<br />

Brahetrolleborg Rasmusdatter, enke,<br />

Diernisse<br />

Rasmus Rasmussen landdragon Ø Hæsinge Kirsten Jørgensdatter,<br />

Katterød<br />

1795 oo<br />

Rasmus savmøller savmøller 1794 + 72 år<br />

Rasmus savmøller savmøller kone 1791 + kone 88 år<br />

Rasmus Sørensen Diernisse Maren Jørgensdatter,<br />

ibid<br />

1764 oo<br />

Rasmus Sørensen Diernisse Maren Jørgensdatter 1765 Maren d., + 1766 1 år<br />

Rasmus Sørensen Diernisse Maren Jørgensdatter 1766 Maren<br />

Rasmus Sørensen Maren Jørgensdatter 1768 Søren<br />

Rasmus Sørensen Diernisse Maren Jørgensdatter 1770 Anna d., + 1771 ½ år<br />

Rasmus Sørensen Diernisse Maren Jørgensdatter 1772 Jørgen<br />

Rasmus Sørensen Diernisse Maren Jørgensdatter 1774 Anna + 3 uger<br />

Rasmus Sørensen Diernisse 1775 + dødfødt pige<br />

Rasmus Sørensen 1777 + dødfødt datter<br />

Rasmus Sørensen Diernisse Maren Jørgensdatter 1779 Anna d., + 1792<br />

Rasmus Sørensen Diernisse Maren Jørgensdatter 1782 Kirsten d., + 1792<br />

Rasmus Sørensen Diernisse kone 1807 + kone 64 år<br />

Rasmus Torpegaard Torpegaard Diernisse 1806 + søn 9 dage<br />

Seerup, Mathias sognepræst 1753 +<br />

Sigmund Dirchs Dirchs Faaborg 1757 Publice Absolveret for afhold fra<br />

Alterets Sacramente<br />

Simon Nielsen Udlagt Sønderby Elisabeth Jensdatter,<br />

Diernisse<br />

1799 Jørgen<br />

Simon Nielsen Sønderby Elisabeth Cathrine 1801 oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

66


Jensdatter, Diernisse<br />

Svend Katterød 1763 + Lars Svendsen 19 år<br />

Svend Katterød 1767 + Lisbeth Svendsdatter 22 år<br />

Søren Hansen udlagt karl Diernisse Maren Pedersdatter 1750<br />

Søren Hansen Ditlevsholm Anna Hansdatter 1775 Johanne<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1782 Hans<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1783 Karen<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1785 Maren d., + 1786 ¼ år<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1787 Maren<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1788 Kirsten<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1790 Johanne d., + 1791 ½ år<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1792 Johanne<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1794 Peder d., + 1796 2 år<br />

Søren Hansen Diernisse Mette Knudsdatter 1798 + dødfødt søn<br />

Søren Jensen Aastrup Karen Jensdatter,<br />

Katterød<br />

1759 trol<br />

Søren Larsen Udlagt, Assens Karen Hansdatter, 1776 Christen<br />

Soldat<br />

Diernisse<br />

Søren Larsen møller møller Kaleko Mølle Mette Marie<br />

Andersdatter, Kaleko<br />

1802 oo<br />

Søren Larsen møller møller Kaleko Mølle Mette Maria<br />

Andersdatter<br />

1803 Maren<br />

Søren Larsen møller møller Kaleko Mølle Mette Maria<br />

1804 Anna<br />

Andersdatter<br />

Søren Larsen møller møller Kaleko Mølle Mette Andersdatter 1805 + datter 11 uger<br />

Søren Larsen møller møller Kaleko Mølle Mette Andersdatter 1806 + nyfødt datter<br />

Søren Larsen møller møller Kaleko Mølle Mette Andersdatter 1807 Elisa<br />

Søren Madsen Ditlevsholm Kirsten Christensdatter 1782 Karen + 9 uger<br />

Søren Madsen Ditlevsholm Kirsten Christensdatter 1783 Christen<br />

Søren Madsen Ditlevsholm Kirsten Christensdatter 1785 Rasmus<br />

Søren Madsen Ditlevsholm Kirsten Christensdatter 1787 Karen<br />

Søren Madsen Ditlevsholm Kirsten Christensdatter 1790 Niels<br />

Søren Madsen Ditlevsholm kone 1791 + kone 36 år<br />

Søren Madsen enke- og Ditlevsholm Maria Nielsdatter, 1792 oo<br />

gaardmand<br />

Diernisse<br />

Søren Madsen Ditlevsholm Maria Nielsdatter 1792 Kirsten<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1794 Lisbeth Sophia<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1795 + tvillingedøtre, 1 dødfødt<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1796 Maren<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1798 Anna<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1800 Maria<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1802 Catrina + 3 uger<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1802 + datter 3 uger<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1803 + dødfødt datter<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1804 + dødfødt søn<br />

Søren Madsen Diernisse Maria Nielsdatter 1806 + dødfødt datter<br />

Søren Madsen Gaardmand Diernisse Maria Nielsdatter 1806 + dødfødt pigebarn<br />

Søren Madsen Hougaard Maria Nielsdatter 1807 Mette<br />

Søren Mogensen Diernisse Maren Hansdatter 1804 Hans<br />

Søren Mogensen Indsidder Diernisse Maren Hansdatter 1806 Anna<br />

Søren Pedersen Katterød Ingeborg Sørensdatter, 1785 oo<br />

enke, ibid<br />

Søren Pedersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1786 Johanne<br />

Søren Pedersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1788 Kirsten<br />

Søren Pedersen Katterød Ingeborre Sørensdatter 1792 Niels<br />

Søren Pedersen Ravn Ravn Kaleko 1788 + 41 år<br />

Søren Rasmussen Dienesse Anna Larsdatter 1800 oo<br />

Søren Rasmussen Katterød Anna Larsdatter 1800 Anna + ¼ år<br />

Søren Rasmussen Katterød Anna Larsdatter 1802 Anna<br />

Søren Rasmussen Katterød Anna Larsdatter 1804 Rasmus<br />

Søren Rasmussen Dienesse Anna Larsdatter 1806 Kirsten<br />

Thomas Andersen enkemand Vester Aaby Anna Maria Nielsdatter,<br />

Holstenshus<br />

1775 oo<br />

Torkild Classen Faaborg Adamine Benedikte 1801 oo<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

67


Rasmussen, jomfru<br />

Bjørnemosegd<br />

Tryge Bennits 1747 datters barn +<br />

Tønnes Larsen Katterød Maren Hansdatter,<br />

Katterød<br />

1797 oo<br />

Tønnes Larsen Landevejshuse Maren Hansdatter 1798 Lars<br />

Ulrich Peitersen urtegårdsmand Holstenshus Birthe Marie<br />

1807 oo<br />

var bleven Voldtagen i<br />

Priishave af en<br />

U=Bekiendt Mands<br />

Person<br />

Pedersdatter Kaas, enke<br />

Udlagt Kirsten Hansdatter,<br />

Rødeledshuset<br />

1780 Knud Pedersen d.<br />

Vincentz Pedersen Diernisse 1800 + 57 år<br />

Wilhielm Jæger jæger 1754 Johan Jacob d<br />

Hans Horms Datter Nafnlig<br />

Jehanne bar det, og Niels Mur<br />

Mester Kone gich hos. Johan<br />

Urtegaards Mand, Hans Nielsen,<br />

Per Svarer, Christen Mur Mester<br />

Kone<br />

Karin Jørgensen, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

68

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!