Opsamling fra Kursus: 360 graders rådgivning til deltidslandmanden ...

projektfinansiering.landscentret.dk

Opsamling fra Kursus: 360 graders rådgivning til deltidslandmanden ...

Opsamling fra Kursus: 360 graders rådgivning til deltidslandmanden

1. Input fra 1. kursusdag

Deltagernes forventninger

• Værktøjer til hele vejen rundt

• Afdække deltidskundernes heltidsbehov

• Redskaber til salg

• Inspiration til, hvad deltidslandmænd har behov for

• Fokus på andre fagområders mulige salg

• Værktøjer til at komme i gang – udvide dette segment

• Brænde igennem som ”deltids”rådgivere

• Bedre til at afdække deltidslandmænds behov

• Inspiration fra andre, som brænder for deltidsseegmentet

• At kunne skabe merværdi for kunderne


Flipover – 360 o omkring deltidslandmanden – første AL dag

Bordet rundt

• Succes med lørdag for deltidslandmand / familie? - Ny dag planlagt

• 1. kontakt til nye kunder på næste ”Nyt for deltidslandmænd”

• Liste over ”små” planteavlskunder

o Planlægge rådgivning

o Udvælge dem, der skal kontaktes

• At tage røret (inden den 1. december – jul)

• Hvilke kunder skal flyttes på fleks

• Struktur og overblik

o Markedsføring

o Tjeklister

• Udfordring

o Kreativ markedsføring (bedst og billigst)

o Motivere kollegaer (indsalg)

• Landbomappe til kunden er på vej (1. december og -) kr. 100,00

• Få fat i kunderne

o De bider ikke på argumenter

• Vi beundrer de rådgivere, der kan sælge ”varm luft”

• Organisering

o Klarhed over bestyrelsens / ledelsens målsætning

o Hvor mange ressourcer vil de afsætte

o Kendskab til kollegaer og LHNs plan

• Har skrevet lister over halvdelen af kunderne

• Skal vurdere, hvad de skal tilbydes, hvor mange .., hvem .., hvad .. og af hvem??

• Ny kollega med tid ….

• Erfaring med arrangementer for deltidslandmænd – Nykredit (fyraften)

Hvad bider de på?

• Merværdi – konkretiseret for den enkelte

• Afdække behov

• Lytte

• Bløde værdier

• Enkel og individuel løsning

• Kundetilpasset rådgivning

• Vi er pengene værd

• Varsom balance mellem tjekliste og interview

• Brænde igennem

• Ordholdende og seriøs

• At vise interesse for dem


Halvdelen af eksisterende kunder

• Hvad skal de tilbydes?

• Hvor mange?

• Af hvem?

• Hvad er jeres rolle?


• Hvis jeg var kunde ….

Halvdelen af kunder

• At vise interesse

• Kollegialt samarbejde

• Fokus på mersalg

• Landborådgivning

• Behovsrådgivning

• Bevidsthed og ånd

o Lyst til at opdyrke

• Den rådgiver, som kender kunden

Drømmen 2012

• Mange nyetablerede

• Liv og glæde på landet

• Gamle huse revet ned

• Flotte landsteder

• Omtaler DLBR positivt (95 % af landboerne)

• Markedsandel på 95 %

• DLBR-rådgiverne - ”de lytter”

• DLBR-rådgiverne – de kan finde / udnytte mulighederne i LD-midlerne

• Sjove arrangementer

• Gode jagter for kunderne

• Bæredygtig økonomi

• Vi er ambassadører for hinanden

• Kundeteam

• Egen landboafdeling


• Kollegaerne ved, at vi tjener penge på deltidslandmændene

• Der er prestige i at arbejde med deltidslandmænd

• Vi har og får de sjove og spændende kunder

• Skabt netværk

Stikord på grønne kartonkort

• Elektroniske medier

• De lykkelige landboere

• Livsstilsarrangementer

• Deltidsdage

• Arrangementer

• Ildsjæle

• SMS-service

• Fra skrot til slot

• Landdistriktsmidler

• Artikler

• Søren Ryge

• Bonderøven

• Solgt mig selv godt

• Synliggjorde

• Internet, links hos samarbejdspartnere, Facebook

• Sjove arrangementer for hele familien

• Skabt gode ambassadører blandt kunder og kollegaer

• Annoncering i lokalavisen

• Viderefortælle succeshistorien

• Samarbejdet med alternative organisationer

• TV-spot, reklame

Evaluering

Godt Bevares

• Ærlighed og åbenhed

• Relevante emner

• Gode emner – alle trækker på samme hammel

Niels V.O. noterede ønsker om udvikling af følgende 3 forhold:

• Info i bedre tid

• Fordybelse

• Tid til frokost

• Tid til refleksion (½ time)

• Udvikling af tjeklister inden for de forskellige fagområder i relation til deltidsrådgivning

• Bedre kendskab til andre fag kollegaers deltidsrådgivning – FlexSvin, FlexKvæg også videre

• Udvikling af decideres deltidsrådgivningsydelser


360 o omkring deltidslandmanden

Notat fra kursus 23. og 24 november 2009

Deltagere: XX

Afbud: XX

Proceskonsulent: Solvejg Horst Petersen

Hvad bider de på?

• Lytte

• Merværdi

• Bløde værdier

• Afdække behov

• Interesse

• Balance mellem tjekliste og interview

Øvelse: 360 grader – hvad er det?

• Skatteregnskab – (overskud)


• Mail – SMS-service

• Råd / medicin

• Tovholder

• Sparring

• Strategi

• Kurser

• Familie- / socialrådgivning testamente

• Samarbejdspartner, netværk, erfa

• Vedholdenhed

• Opfølgning

• Sammenhæng

• Blive henvist

• Realisme og overblik

• Kende mulighederne – f.eks. internt / sekretær

• Enkelhed

• Pensionsrådgivning

• Formuepleje

Kompetencer

Ekspert / specialist Generalist / procesleder

• Lytte

• Spørge ind

• Empati

• Opsøgende

• Overblik

• Forenkling

Rådgiverrollen i forhold til landboerne

Opmærksomhedspunkter

NB!

• Kollegaer ved ikke hvad jeg kan / vil

• Kollegaer kender ikke min rolle

• Specialist som generalist

• Kan han fordele opgaver

• Opfølgning på kollegaers arbejde

• Tiden til at opdyrke nye kunder

• (Handling bag skåltalerne)

• Skeptiske kollegaer /(ledere)

• Indtjening pr. kunde / omkostning

• Leve op til leders forventning / bestyrelse

• Bearbejdning mellemledere

• Kollegaer ser mig som specialist

Drøm 2012

• Gode jagter

• Liv og glæde

• DLBR: ”De lytter”

• Kundeteam


• Prestige

• Flotte landsteder

• Mange nyetablerede

• Spændende kunder

Feedback

(Optakt til kollegial vejledning)

Konkret

Konstruktiv

Kærlig

-----------

Antal feedback-punkter

IKKE VURDERINGER (kontrakt)

Subjektiv

• ”Jeg lagde mærke til ...”

• Notér tidspunkt

• Notér f.eks. sætninger / spørgsmål

• ÷ ,men

Idéer 360 o

• Fælles pjece

o Muligheder

o ”Reklame” for jer

• Køb af deltidsbrug mæglere

• Fyraftensmøder

Idéer

• Annonce målrettet deltidskunder

• Vil vi noget sammen?

• (Annonce) Tilbyd en time-præsentation / behovsafdækning

o Afklar i eget bagland v/ alle

Evaluering

Bevares Udvikles

• Rollespil

• Egen indflydelse / procesorientering

• Få deltagere / fælles kundefokus

• Aftenunderholdning


S:\DLBR\9999\SUM\Kons\SSP\100317_Flipovers_360grader_Deltidslandmænd_SSP.doc

Flipovers fr a Al -dag den 16. marts 2010

360 o rådgivning til deltidslandmænd

Den største succes 2010

• 2 gode kundebesøg

• Artikler i lokal Agronyt

o Respons og kontakter

o (FelxRegnskab)

• Interview med kernefamilie på landet (10 års jubilæumsskrift)

• Godt kundebesøg

o Regnskab

o Planteavl

• Ringekampagne

o 80 indbudt til møde med info om:

Flex..

Planteavl

Driftsøkonomi

• Arrangement – ”Energipl” for deltidslandmænd

• Bestyrelsens interesse

Fordi..

• Inspirationsmateriale ud på forhånd

• Tildelt timer til arbejdet og Keld profileret som deltidsansvarlig

• Forberedt på mere bred snak end kun regnskab

• John og Majbrit har inspireret til ringekampagne med bredere fokus end kun deltid

• Timer allokeret til deltidsarbejde

• Bestyrelsen / ledelsen har erkendt behov for segmentering af medlemmerne


Udfordringer

• Få det solgt internt

o Gulerod hvis vi når målet

o ”Det gør vi allerede”

o ”Mine kunder”

o Det opfattes som indirekte kritik

o Synliggør deres ”fortjeneste”

• Ressourcer er beskåret

o Deltidsudvalg skåret væk – nu kun én

Konflikt i forhold til kollegaer

• Få produktblad ud til kunderne

o Plan

o Holde fokus

• Format

• Det laller

o Ressourcer ikke synlige / allokeret

Utryg – vi sælger hele dage á kr. 1.000

• Hvordan inspirerer vi i krisetid?

o Hvilke muligheder giver det?

o Fornyelse

INTERNT SALG :

Barrierer (internt)

• Modstand mod forandring

• ”Det gør vi allerede”

• Passer på sit faktureringsgrundlag – deler ikke ud

• Kollega bliver udstillet som for dyr

• Mine kunder

• Vi skal jo tjene penge

• Prestige i mange kunder

Overkom barriererne

• True med at kunden måske vil flytte, hvis det er for dyrt

• Inddrag kollegaen i arbejdet – evt. ad hoc gruppe

• Nyt og forenklet produkt til netop kundens behov – billigere

• Giv kollegaen opgaven og æren

• Lettere at holde fakturering

• Mere tid til mere rådgivning til hver enkelt kunde

• Få ledelsen til at forklare beslutninger / prioritering (FlexRegnskab)

• Kunderne endnu mere tilfredse

• Du kan lettere holde på ”dine” kunder

Inspirer kunderne

Hvilke muligheder åbner sig?

• Stort og varieret udbud af ejendomme

• Potentielle kunder ikke kriseramte

• Bytteforhold er bedre


• Rekordlav rente

• Mentalt kriseramthed

o Behov for mere rådgivning

• Tilskud (idé til næste gang)

• Trygt beslutningsgrundlag

• Flyt virksomhed ud på landet

• Start ny virksomhed på landet – tilskud

• Udvide produktion

Hvordan?

• Virksomhedsbesøg

• Artikler

• Nye emner på dagsordenen

• Kontakt væksthuse / iværksætteri

o Iværksætterdag

o Annoncering for iværksætteri

o Væksthuse henviser til os (rådgivning)

• Reklame

Spørgsmål til Refleksion

• Det blev jeg inspireret af i dag …

• Inden næste AL-dag vil jeg ……. primo oktober 2010

• Hvad / hvem kan være en hjælp for mig?

• Hvad skal jeg huskes på om en måned (postkort)

Inden næste AL-dag har vi:

• Klar målsætning (Kjell Henrik)

• Følg op på de 80

o Hvordan klarer vi opgaven?

• Afklaring omkring mål / ressourcer (Majbrit)

• Produktblad ud til kunderne (Jan)

• Plantearrangement (Keld T.)

• Iværksætterarbejde (Keld T.)

• Artikler 5 stk. (Keld T.)

• Deltidsgruppe etableret igen (Keld T.)

• Gennemført 4 – 5 besøg – 1 med sparring (Kjell)

Evaluering af dagen

Bevares

• Godt koncept

• Vi kommer langt omkring

• Fastholdelse og fokus

• Erfaringsudveksling

• Frisk luft (walk and talk)

Notat: Solvejg Horst Petersen, Proceskonsulent, Videncenter for Landbrug


Al-dag den 3. oktober 2010

- 360 graders rådgivning til deltidslandmænd

Succes

• Kjeld og Ole er nu internt kendte som deltids”eksperter”

• Erkendelse i organisationen, af at opfølgning på arrangement er nødvendigt

• Arrangementer med fokus på deltidslandmænd

• FlexNyt – nyhedsbrev til deltidslandmænd

o FL og LRØ

o Alle kan bruge det

• Massiv omtale af iværksætteraften (70 deltagere)

o Radio

o Presse

o Artikler

o Plakater

• Nye kunder

o Andre erhverv (7 - 8)

o Deltidslandmænd

• Ny chef bakker op

• Land og Liv – gode at samarbejde med

o (Samfundskontakt lokalt ansat)

o Med i intern deltids- og andre erhverv-gruppe

• Planlagt netværksaften – januar 2011 – Fra jord til bord

o Ansøgning om midler til netværksgruppe

• Planlagt inspirationsaften om sol- og vindenergi til husstande

• Internt kendskab og egen ”sikkerhed” i rollen

Fordi ….

• Involvér kollegaer, bestyrelse og lederen

• Bredere skuldre og spidsere albuer

• Massiv omtale

o Plakat

o Artikler i lokale blade

o Radio

o Udviklingscenter

• Ser deltidslandmænd og andre erhverv under ét


Udfordringer

• * Trække kunder til aftenarrangementer - ”Hvad tænder de på?”

• Ny i branchen – der er også meget andet at lære

• Tid – ingen sekretærbistand

• At samle erfaring

• * Mersalg ud over Pl og regnskab

• Synliggøre værdi og tage en ordentlig pris

• Internt salg – brænde igennem

• * Ressourcer er beskåret

• Plantekunder, som ikke får udarbejdet regnskab, skal kontaktes (300 – 400 kunder)

• Komme af med store I/S-kunder

• Sælge FlexRegnskab internt

• Bedre samarbejde med Kvæg og Planteavl

• Segmentering og behovsanalyse

Planlægningsminiguide

• Formål for organisationen

• Målgruppe / behov

• Kundens udbytte

• Hvad arrangerer vi?

• Succeskriterie

• Interessenter / medarrangerere?

• Markedsføring

o Internt

o Eksternt

• Budget


Arrangements-idé nr. 1

Drive in

Torsdag kl. 15.30 – 17.30

Kom og se, hvad vi kan!

Arrangements-idé nr. 2

Idéaften

Forskøn din udsigt fra køkkenvinduet

• Tilmelding

• Gratis

• Program

• Sponsorer

• Pressemeddelelse

o Ingen annoncer

• Succes

o 100 deltagere

o 10 aftaler om et eller andet

• Budget

o Forbrug ca. kr. 10.000,00

o

o Tjene kr. 1.000,00 på efterfølgende kontakter

2


Evaluering

GODT

• Bevidstgørelse af egen rolle og målgruppe

• AL-dage har været gode

• Individuel sparring / vejledning

• Fortrolighed / åbenhed / idéudveksling

• Konkurrenter er blevet kollegaer

FORBEDRES

• Flere deltagere

• Mere kundefokus / mere salgsfokus

• Inspiration fra iværksættere / andre erhverv

o Planlægning, indlæg

• Mindre fokus på produkter og rådgivningsydelser

IDE

• Fælles netværksdag med deltagere fra næste holds udd. (deltagere)

More magazines by this user