DEKORATIONS MALER - Svendborg Erhvervsskole

svend.es.dk

DEKORATIONS MALER - Svendborg Erhvervsskole

DEKORATIONS

MALER

KURSUSCENTRET

– En del af Svendborg Erhvervsskole

1


2

Dekorationsmaleruddannelsen

Tilmeld dig et eller fl ere af de AMU-fag,

som er er en del af Dekorationsmaleruddannelsen.

For nærmere information om de enkelte fag henvises

til vores hjemmeside www.svend-es.dk

Overfl ader

27. sep. – 5. nov. 2010

(ferie i uge 42)

AMU 40168 – Skyggetegning

5 dage, 27. sep. – 1. okt. 2010

AMU 40174 – Illusion af overfl ader

10 dage, 4. okt. – 15. okt. 2010

AMU 45556 – Anvendelse af ældre maleteknikker

– forgyldning, 5 dage, 25. okt. – 29. okt. 2010

AMU 40173 – Dekorative maleteknikker

– forgyldning, 5 dage, 1. nov. – 5. nov. 2010

Ornamentik

8. nov. – 10. dec. 2010

AMU 40167 – Stil og farveudtryk

5 dage, 8. nov. – 12. nov. 2010

AMU 40170 – Kalk og silikat

10 dage, 15. nov. – 26. nov. 2010

AMU 40169 – Staffering og skabelon

10 dage, 29. nov. – 10. dec. 2010

Marmorering

13. dec. – 28. jan. 2011

(ferie 18. dec. – 2. jan. 2011 begge dage

inkl.)

AMU 45555 – Marmorering

10 dage, 13. dec. – 7. jan. 2011

AMU 40172 – Tredimensional marmor

15 dage, 7. jan. – 28. jan. 2011

Ådring

31. jan. – 11. mar. 2011

(ferie i uge 8)

AMU 45554 – Ådring

10 dage, 31. jan. – 11. feb. 2011

AMU 40171 – Tredimensional ådring

15 dage, 14. feb. – 11. mar. 2011

Trompe l´oeil

14. mar. – 15. apr. 2011

AMU 40176 – Anvendelse af airbrushteknikker

5 dage, 14. mar. – 18. mar. 2011

AMU 45880 – Udførelse af illusionsmaleri

10 dage, 21. mar. – 1. apr. 2011

AMU 40175 – Trompe l´oeil – stor

10 dage, 4. apr. – 15. apr. 2011


Dekorationsmaleruddannelsen

3


4

Praktiske oplysninger:

Kursussted:

Alle kurser afholdes på

Svendborg Erhvervsskole

Malerafdelingen bygning 22.

Porthusvej 71

5700 Svendborg.

Daglig undervisningstid:

08:10 til 15:20 – fredag: 08:10 til 12:45

Deltagerantal:

Minimum deltagerantal 16 personer.

Yderligere oplysninger og informationer om uddannelsen

på: www.dekorationsmaleren.dk

Kursusgodtgørelse:

Der er mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse.

Godtgørelsen svarer til den højeste dagpengesats.

Ved lønudbetaling under kursusdeltagelse tilfalder

godtgørelsen arbejdsgiveren.

Befordringstilskud:

Efter gældende regler er der mulighed for at søge

om befordringstilskud.

Deltagerbetaling:

116,00 kr. pr. dag.

For ledige er kursusdeltagelsen gratis, men deltagelse

på kurser skal aftales med A-kassen og evt.

Jobcentret.

www.ef.dk Dekorationsmaleruddannelsen

Støtte:

På www.uddannelsesfonde.dk kan du se dine

muligheder for at få støtte til efteruddannelse.

Tilmelding til kurserne:

Virksomheder: www.efteruddannelse.dk

Enkeltpersoner:

Svendborg Erhvervsskole

KursusCentret

Ryttervej 65

5700 Svendborg

Kursussekretær

Heidi Colvig Møller

Tlf. 7222 5734

hcm@svend-es.dk

Se øvrige kursustilbud på:

www.svend-es.dk/kursuscentret

VI TÆNKER

positivt

innovativt

respekt

anerkendelse

More magazines by this user
Similar magazines