Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S

halsnaesbryghus.dk

Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S

Prospekt

for

Halsnæs Bryghus A/S


Visionen og målet

Halsnæs har mange naturmæssige og kulturelle perler til stor glæde for lokale og turister. Nu har området

fået endnu en perle – et lokalt mikrobryggeri på Hundested Havn.

Det er stadig aktionærernes største ønske at færdigopføre og videreudvikle Halsnæs Bryghus A/S på et sted i

Halsnæs, som er i stærk udviklingsmæssig fokus, i en bygning med masser af lokalhistorie, som et sted hvor

lokale mødes med venner og kolleger over smagsmæssige og kulturelle oplevelser. Det er et sted, som

lokalområdet og aktionærerne kan være stolte af og et vindue ud ad til, der viser, hvad Halsnæs også kan

byde på. Et minde som turisterne kan tage med hjem og genoplive ved at komme igen. Vi har siden åbningen

af bryghuset den 21. maj 2009 haft en stormende interesse fra lokalbefolkningen, turisterne og ikke mindst

vores mange aktionærer. Alle der har besøgt stedet, vil også vide at vi har været vidne til en utrolig

transformation fra en slidt gammel produktionsbygning til et lyst, venligst og indbydende lokale hvor det

med stor succes er lykkes at blande masser af historie med nye tiltag. I særdeleshed har Folkebåden, der

danner rammen om den såvel indendørs som udendørs servering, høstet mange gode og flotte kommentarer

fra vores kunder.

Visionen fra folkene bag Halsnæs Bryghus A/S er som den hele tiden har været, at prioriteringen er kvalitet

frem for kvantitet, og øllet skal nydes i caféen sammen med små, lækre retter, der klæder og fremhæver øllet.

Visionen om at caféen skulle danne rammen om arrangementer med musik, foredrag og lokalt samvær må

siges at være meget godt på vej. Der har været masser af musikarrangementer i mange forskellige

musikgenrer fra blues og rock til jazz over til de mere folkelige sangere. Med tiden vil Halsnæs Bryghus

tilbyde mulighed for særarrangementer både for private og erhvervslivet.

Stedet

Med direkte udgang til kajen ved lystbådehavneni Hundested ligger bygningen som i maj måned slog dørene

op for en ny æra. Nordre Beddingsvej nummer 35 er rammen om Halsnæs Bryghus A/S. Bygningen var i

folkemunde kendt som Frysen, det tidligere sted for den lokale fryse- og kølemontør. Oprindeligt blev stedet

bygget som vodbinderi for de lokale fiskere.

I løbet af vinteren og foråret blev bygningen renoveret fra inderst til yderst men med respekt for de

omkringliggende bygninger og havnens sjæl. Det store åbne rum er blevet bibeholdt, så gæsterne kan se

brygmesteren arbejde. De store vinduespartier giver mulighed for at følge med i havnens liv og

2


Rørvigfærgen, der fragter glade mennesker til og fra Halsnæs. I den lille sidebygning, som er blevet døbt

”Kontoret” er der mulighed for at lave private og erhvervsmæssige arrangementer uden at blive forstyrret af

den omkringliggende aktivitet fra bryghusets øvrige gæster. Gårdhaven der ligger mellem Bryghuset og

Kontoret er et velbesøgt sted i dags timerne såvel som i de lange lyse aftener på Hundested Havn. Fra

Halsnæs Bryghus er det muligt at følge solens vandring over himlen, for til slut at se den nedgående aftensol

med dens røde lysstriber oplyse de fantastiske lokaler.

Bryghusets logo har været genstand for en del diskussioner og gisninger om symbolik. Er forklaring herpå er

at det symboliserer bølger fra de fire vande i og omkring Halsnæs – Kattegat, Isefjord, Roskilde Fjord og

Arresø. En anden vil vide at logoet symboliserer skruen på en båd, der således binder stedet, øllet og

historien på havnen sammen.

Kvalitetsøl og -mad

Peter Sonne er Halsnæs Bryghus A/S brygmester og det er fra hans hånd de gode dråber bliver skabt. Siden

etablering af Halsnæs Bryghus blev etableret er det således blevet til en række vidunderligere og

velsmagende øl der hver især har fået navne efter lokale personligheder eller steder:

Røde Ran

En red ale, som var Bryghusets første øl og blev lavet til lanceringen af den første

aktieudvidelse. Er opkaldt efter Vikingen Vind Røde´s skat – røde ran.

Classens Lise En pale ale som blev bedømt som den bedste sommerøl i 2008 i Smag & Behag. Er opkaldt

efter General Classens datter Lise som også har lagt navn til Liseleje.

Store Knud

Bryghusets pilsner øl. Er opkaldt efter polarforskeren Knud Rasmussen som var bosiddende i

Hundested

Vådbinder

En porter så sort at den symboliserer det tjære som vodbinderne og fiskerne behandlede deres

garn og net med. Navnet refererer ligeledes til bygningerne hvori bryghuset har til huse, der

oprindeligt blev bygget som vodbinderi.

3


Fabritius

En pale ale hvis friske smag uomtvisteligt hænger sammen med sommer og livet ved vandet.

Er opkaldt efter General Classens højrehånd og hjælper. Fabritius har desuden fået en fornem

3. plads i konkurrencen om den bedste sommerøl i 2009 i Smag & Behag.

Poulsen

En red ale som er blevet brygget med lidt porse som giver den særligt kendetegnende duft og

smag. Er opkaldt efter den danske forsker Valdemar Poulsen der opfandt og testede Lysbuen,

der var datidens forsøg på langdistancekommunikation, på bakkerne ved Lynæs.

Frederikke

En Witt eller på lidt mere dansk, en hvedeøl. Den er kendetegnet ved sin friske frugtagtige

smag som man tit forbinder med denne type øl. Det er Brygmesterens seneste skud på den

frodige stamme. Er opkaldt efter det gamle træskib M/S Frederikke der sejler på Danmarks

største sø, Arresø.

Havnens øl En ale som er let og rund i smagen. Er opkaldt efter området som bryghuset er beliggende i.

Det er brygmesterens hensigt at der i et vist omfang vil ske en udskiftning og rotation med de eksisterende øl

samt de nye øl der med sikkerhed vil se dagens lys. På den måde vil det løbende være muligt at stifte

bekendtskab med nye og spændende smagsoplevelser samt man fra tid til anden vil se gamle kendinge.

Bryghusets køkken serverer dagligt lette, lækre og prisvenlige retter som komplementerer det velbryggede øl

fra hanerne. Der findes noget for enhver smag på menukortet som rummer at alt fra fugl til fisk, fra det søde

til det salte og fra det kolde til det varme. Kort sagt lidt af det hele.

Derudover serveres der selvfølgelig også varme drikke i flere afskygninger. Til de af kunderne som ikke

ønsker at nyde de gyldne øldråber, kan der ligeledes købes rød- og hvidvin, smoothies, økologisk saft,

alkoholsodavand og spiritus.

Ansvarlige for prospektet

Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen i Halsnæs Bryghus A/S. Selskabets bestyrelse erklærer, at

oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet efter vores overbevisning indeholder de

oplysninger, der anses som fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et

4


velbegrundet

skøn over Halsnæs Bryghus A/S’ aktiver og passiver, finansiellee stilling, resultater og

fremtidsudsig

gter, samt over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes i offentligheden.

Udbuddet er omfattet af kravene i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1231 af 22. oktober 2007 og

udarbejdet i henhold til denne bekendtgørelse.

Bestyrelsen i

Halsnæs Bryghus A/S

• Jens Henriksen -

Hundested.

formand for bestyrelsen og

ejer af SuperBest Hundested. Nørregade 11, 3390

• Henrik Nielsen - Entreprenør og murermester. Frederiksværkvej 101, 3390 Hundested.

• Martin Thomsen – økonomichef, Solsortvej 24, 3390 Hundested

• Tanjaa Simone Boriis Höper – selvstændig erhvervsdrivende, Liselejevej 107, 3360 Liseleje

• Alex Lau Larsen – murer, Engsvinget 5, 3390 Hundestedd

• Thomas Jacob Ingversen – ejer

af Købmandsgården i Lynæs, Lynæs Havnevej 8A, 3390 Hundested

Halsnæs den 29. juli 2009

Jens Henriksen

Formand

Tanja S. B. Höper

Martin Thomsen

Henrik Nielsen

Alex L. Larsen

Thomas J. Ingversen

5


Direktionen i Halsnæs Bryghus A/S

• Peter Sonne, Åboulevard 38, 3., 2200 København N

Redegørelse for de planlagte aktiviteter

Ombygningen af de fysiske rammer for Halsnæs Bryghus er nu afsluttet for den del der vedrører de lokaler

hvori kunder opholder sig. Lokalerne hvori bryganlægget står, er ligeledes færdige men der mangler stadig

nogle projekter som for nogens vedkommende så småt har været igangsat men også projekter som har været

skrinlagt af økonomiske årsager.

• 1.salen på bryghuset er endnu ikke færdiggjort. Det er her tiltænkt at der skal laves et tørlager til

råvarer og et møllerum hvor Brygmesteren kan blande sine råvarer samt diverse lager til opbevaring

af ekstra glas og service mv. Herudover skal der være et kontor og et personalerum hvor det skal

være muligt for personalet at klæde om og holde pauser.

• Taget på bryghuset vil indenfor en kort årrække stå overfor en udskiftning, da dette er lappet af flere

omgange af de tidligere ejere.

• Kontoret skal færdiggøres med trægulve, varme, lys og øvrig indretning, således at der er bedre

mulighed for at anvende lokalerne.

• Udvidelse af toiletfaciliteterne er også et projekt som blev skrinlagt i første omgang. Der er et ønske

om at udvide bryghusets toiletfaciliteter med 1-2 nye toiletter evt. i forbindelse med Kontoret.

• I forbindelse med at vejen foran Halsnæs Bryghus vil blive lukket for gennemkørsel, for at gøre

plads til en promenade for gående trafik, vil Halsnæs Bryghus udvide antallet af siddepladser

udenfor.

6


Bestyrelsen har opstillet følgende budget for investeringer:

INVESTERINGSBUDGET

t.kr.

Renovering af 1. sal 300

Udskiftning af tag 70

Renovering af kontoret 140

Etablering af yderligere toiletfaciliteter 200

Yderligere udendørs siddepladser 50

I alt 760

Projektet vil blive tilpasset efter den kapital det vil vise sig muligt at fremskaffe til projektet hvor hele eller

dele af ovenstående projekter kan blive udskudt eller bortfalde efter bestyrelsens vurdering.

Budget

Resultatopgørelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Realiseret

Salg af øl på café 0 2.304.046 3.050.000 3.450.000 3.622.500 3.803.625

Salg af øl andre steder 489.173 465.041 600.000 720.000 756.000 793.800

Vareforbrug ‐589.626 ‐995.934 ‐1.395.000 ‐1.611.000 ‐1.691.550 ‐1.776.128

Dækningsbidrag ‐100.453 1.773.153 2.255.000 2.559.000 2.686.950 2.821.298

Personaleomkostninger 0 ‐952.228 ‐1.383.200 ‐1.438.528 ‐1.510.454 ‐1.585.977

Forsikring ‐2.668 ‐9.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐52.500 ‐55.125

Marketing ‐165.743 ‐51.939 ‐40.000 ‐40.000 ‐42.000 ‐44.100

Grundleje 0 ‐62.573 ‐73.500 ‐77.175 ‐81.034 ‐85.085

Diverse ‐125.814 ‐375.585 ‐407.452 ‐417.674 ‐438.558 ‐460.486

Afskrivninger ‐19.380 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000

Driftresultat ‐414.058 171.828 150.848 385.623 412.404 440.524

Renteudgifter ‐63.455 ‐40.000 0 0 0 0

Renteindtægter 63.594 10.000 40.000 45.000 50.000 50.000

Resultat før skat ‐413.919 141.828 190.848 430.623 462.404 490.524

Skat 98.095 0 0 ‐92.730 ‐115.601 ‐122.631

Resultat efter skat ‐315.824 141.828 190.848 337.893 346.803 367.893

I budgettallene for 2009 en indregnet de realiserede tal for 1. halvår 2009 (1/1 – 30/6). De realiserede tal for

2008 er hentet fra selskabets offentliggjorte årsrapport som kan findes på Halsnæs Bryghus A/S’ hjemmeside

WWW.HALSNAESBRYGHUS.DK.

7


Nedenstående talopstilling viser de realiserede tal i hovedpunkter, sammenholdt med de budgetterede tal for

samme periode.

Resultatopgørelse 1. halvår 09

Budgetteret Realiseret Afvigelse i %

Omsætning 491.802 909.087 417.285 85%

Direkte omkostninger ‐271.315 ‐376.250 ‐104.935 ‐39%

Dækningsbidrag 220.487 532.837 312.350 142%

Gager og lønninger ‐198.300 ‐287.228 ‐88.928 ‐45%

Salgsomkostninger ‐84.610 ‐21.939 62.671 74%

Ejendomsomkostninger ‐40.343 ‐67.052 ‐26.709 ‐66%

Administrationsomkostninger ‐44.689 ‐172.585 ‐127.896 ‐286%

Afskrivninger ‐18.750 ‐50.000 ‐31.250 ‐167%

Resultat før renter ‐166.205 ‐65.967 100.238 60%

Renteudgifter ‐30.000 ‐3.599 26.401 88%

Renteindtægter 10.358 10.548 190 2%

Resultat før skat ‐185.847 ‐59.018 126.829 68%

Generelt kan det siges at det er gået over forventning og at den store positive afvigelse på omsætningen

selvfølgelig har medført flere udgifter til direkte omkostninger samt lønninger og gager.

Administrationsomkostninger har påvirket negativt med 127 t.kr. Ud af dette beløb udgør 108 t.kr.

småanskaffelser som alt overvejende knytter sig til etableringen af caféen og bryghuset. Dvs. det er

omkostninger som var medtaget som investering i bygning og inventar i det oprindelige budget, men som

man som følge af gældende skattelovgivning kan fratrække i anskaffelsesåret.

Budget 2009:

Budgettet for 2009 er præget af, at der er tale om et opstartsår for cafédrift på Hundested Havn. Bryghuset

åbnede for dørene d. 21. maj 2009 og der har derfor ikke været salg på caféen før dette tidspunkt. Vi

forventer en mindre marketingindsats i 2009 end tilfældet var i 2008. Dette skyldes etableringen på

Hundested Havn samt et generelt bredere kendskab til Halsnæs Bryghus. I løbet af 2009 forventes eget

bryganlæg tilsluttet hvilket vil gøre omkostningerne til brygning af øl væsentligt mindre. 2009 vil ligeledes

indeholde udgifter til småanskaffelser ifm. opstart af café.

8


Der forventes et positivt resultat for 2009.

Budget 2010:

Fra år 2010 er der tale om det første driftår med 12 måneders drift med egen café. Omsætningen er derfor

stærkt påvirket af dette. Vi forventer en stigning i antallet af besøgende samt et generelt stigende ølsalg i

butikker. Det forventes ligeledes at antallet af aktiviteter vil være stigende i forhold til 2009.

Der forventes et positivt resultat for 2010.

Budget efterfølgende år

Budgettet for de efterfølgende år er naturligvis præget af større usikkerhed end de nærmest forestående. Fra

2012 budgetteres med en generel stigning i omsætning samt omkostninger på 5%.

Der forventes et positivt resultat for hele budgetperioden.

TEGNINGSBETINGELSER

Formålet med emissionen

Som følge af bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med indtil nominelt 3.000.000 kr. frem

til og med 31/12 2012 jf. vedtægternes §5, har bestyrelsen besluttet at udvide selskabets aktiekapital. Da der

ved den første aktieudvidelse blev tegnet 1.132 stk. B-aktier til en nominelt værdi på 1.132.000 kr., er det

således muligt at udbyde indtil 1.868 aktier til en nominel værdi på 1.868.000 kr. Dette sker for at realisere

ønskerne om at skabe og videreudvikle en kultur- og turistattraktion, som bygger på en stærk historie.

9


Bygninger og omgivelse ved Halsnæs Bryghus danner med respekt for kulturhistorien rammen om bryghuset

og de tilknyttede kultur- og turistaktiviteter.

For at kunne realisere dette, er det vigtigt, at Halsnæs Bryghus A/S gennem den kommende aktietegning får

tilført et solidt kapitalgrundlag, der skal sikre at Halsnæs Bryghus A/S kan færdiggøre eksisterende projekter

samt påbegynde nye projekter der alle sammen skal højne den oplevelse kunderne får når de besøger

Halsnæs Bryghus.

Det er målet, at bryghuset bliver et sted aktionærer og lokalområdet kan være stolte af, og at aktierne bliver

et folkeeje, som tegnes af såvel private som virksomheder.

Projektet anses for at have gode udviklingsmuligheder, idet projektet er andet og mere end et traditionelt

mikrobryggeri, da projektet vil være en kultur- og turistattraktion, der baseret på det historiske, vil kunne

udvikle sig til en egentlig oplevelsesattraktion med særlige arrangementer og aktiviteter.

Det er også emissionens formål at det skal give Halsnæs Bryghus A/S et solidt kapitalgrundlag, så bryghuset

i vid udstrækning vil blive selvfinansierende. Herved kan bryghuset undgå at betale renter til finansiering og

ruste sig mod eventuelle perioder med dårlig indtjening.

Aktierne

Aktierne, som er ikke-omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Aktierne er frit

omsættelige. Der udbydes B- aktier i selskabet.

Stemmerettigheder

Der bliver forskellig stemmeret mellem A-aktier og B-aktier, således at én A-aktie har 2 stemmer og én B-

aktie har 1 stemme. Dette forhold resulterer i at der ved fuldtegning (1.868 stk.) af B-aktier vil være en

fordeling af stemmerettighederne mellem A- og B-aktionærer på 39% A-aktier og 61% B-aktier. B-

aktionærerne vil således ved fuldtegning opnå aktiemajoriteten i selskabet.

10


Udbytte

Der vil være sammenfald mellem stemmeret og udbytteret for så vidt angår A-aktier og B-aktier, således at

én A-aktie har 2 udbytterettigheder og én B-aktie har 1 udbytterettighed. Ved udbetaling af udbytte

tilbageholdes i henhold til gældende lovgivning udbytteskat på p.t. 28 %. Der vil være ret til udbytte og rente

fra datoen for kapitalforhøjelsens gennemførsel senest den 18. december 2009.

Tegning

Selskabet er stiftet med en aktiekapital på nominelt 960.000 kr. fordelt på 960 A-aktier a 1.000 kr. og er

fuldt indbetalt. Herefter er der foretaget en udvidelse af aktiekapitalen på nominelt 1.132.000 kr. fordelt på

1.132 B-aktier a 100 kr. Kapitaludvidelsen er ligeledes fuldt indbetalt. I alt er der en aktiekapital på nominelt

2.092.000 kr.

Følgende aktionærer besidder på tidspunktet for udbuddet mere end 5% af stemmerne i selskabet

• Alex Lau Larsen, Engsvinget 5, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%

• Flemming Haase, Duemosepark 13, 3520 Farum, ejerandel 5,24%

• Halsnæs Ejendomsselskab ApS, Nellikevej 18, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%

• Ivan Leth, Engsvinget 6, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%

• Jeppe Siglev, Solskrænten 13, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%

• Simon Pedersen, Orkidevænget 18, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%

• Peter Sonne, Åboulevard 38, 3., 2200 København N. , ejerandel 5,24%

• Thomas Ingversen, Lynæs Havnevej 8, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%

• Sp/f NM Holding, Tradarvegur 12, 100 Torshavn, Færørerne, ejerandel 5,24%

• Michael Reuther, 10 Koronias Str., Yermasogia, 4042 Limassol, Cypern, ejerandel 5,24%

• Jens Henriksen Holding ApS, Nørregade 11, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%

• Hensus Holding ApS, Frederiksværksvej 101, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%

11


Der er ikke indgået aftale om garanteret tegning. Det forventes ikke, at der efter tegningsperiodens udløb vil

være enkeltaktionærer, som ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder.

Tegningsbeløb

Med nærværende prospekt er bestyrelsen bemyndiget til at udbyde op til 1.868 B-aktier á 1.000 kr. svarende

til nominelt 1.868.000 kr. i fri tegning og uden fortegningsret. Udbuddet sker til fast kurs. Selskabets

aktiekapital vil efter fuldtegning udgøre nominelt 3.960.000 kr. Ved overtegning vil der ske en reduktion,

ved at sidst indkomne tegningsordrer ikke vil blive opfyldt. Tegningsordrer på den tegningsdag, hvor

udbuddet er fuldtegnet vil blive fordelt forholdsmæssigt efter udbyders valg. I det omfang enkeltaktionærer

vil opnå mere end 5% af selskabets aktiekapital, vil der dog i tilfælde af overtegning først ske reduktion af

disse til 5%. Det samlede udbud kan tilbagekaldes, såfremt forholdene tilsiger det. Hvis det samlede antal af

tegnede aktier er mindre end 200 stk., vil udbuddet under alle omstændigheder bortfalde.

Tegningskurs

Aktierne udbydes til kurs 250. Mindste tegningsbeløb udgør nominelt 1.000 kr. og multipla heraf. Dette

betyder, at en aktie på nominelt 1.000 kr. koster 2.500 kr.

Tegningsperiode

Fra den 7. august 2009 og frem til og med den 11. oktober 2009. Aktierne vil løbende over perioden blive

anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i det omfang mindstetegning er opnået.

12


Omkostninger

Omkostninger i forbindelse med tegningen og udarbejdelse af prospektmateriale mv. vil blive finansieret af

den overkurs som tegningen giver.

Vederlag

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen eller direktion for Halsnæs Bryghus A/S i forbindelse med udbuddet af

aktier.

Øvrige forhold

Bestyrelsen har indgået en direktørkontrakt med brygmester Peter Sonne, samt ansættelseskontrakt med

Maibrit Thrue som forestår driften af bryghusets udskænknings- og serveringsaktiviteter.

Selskabet har indgået aftale om leje af det grundareal hvorpå bryghusets lokaler ligge med en restløbetid på

26 år. Der er herudover ikke indgået nogen grundlæggende aftaler ligesom selskabet ikke har købt, lånt eller

på anden vis gør brug af patenter, licenser og andre rettigheder.

Selskabet er ikke part i nogen verserende retssager ligesom det heller ikke tidligere har været involveret i

nogen retssager eller andre retslige tvister.

Tegningssted

Tegningsblanket kan hentes fysisk på Halsnæs Bryghus A/S’ adresse Nordre Beddingsvej 35, 3390

Hundested samt på Halsnæs Bryghus A/S’ hjemmeside WWW.HALSNAESBRYGHUS.DK.

13


Aflevering af tegningsblanketter skal ske til Halsnæs Bryghus A/S’ adresse Nordre Beddingsvej 35, 3390

Hundested.

Betaling

Tegningsblanketten udfyldes med informationer vedrørende pengeinstitut og afleveres herefter til Halsnæs

Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, 3390 Hundested. Lokalbanken, Frederiksværk vil herefter modtage

samtlige tegningsblanketter som vil stå for indbetaling til Halsnæs Bryghus A/S. Betaling foregår

umiddelbart efter tegningsperiodens udløb. Der vil blive udstedt fysiske aktier, som udleveres til

aktionærerne senest den 18. december 2009.

OPLYSNINGER OM HALSNÆS BRYGHUS A/S

Navn, adresse, kontaktoplysninger og hjemsted:

Halsnæs Bryghus A/S

Nordre Beddingsvej 35

3390 Hundested.

Telefon: 2616 7046

Hjemmeside: www.halsnaesbryghus.dk

E-mail: kontakt@halsnaesbryghus.dk

Registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR nr.: 30505948

Selskabet er hjemmehørende i Halsnæs kommune.

Stiftelsesdato og udvidelse af aktiekapitalen

Selskabet blev stiftet den 16. januar 2008 og anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 17. januar

14


2008. Udvidelse af aktiekapitalen blev besluttet den 16. december 2008 og anmeldt til Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen den 17. december 2008.

Formål

Selskabets formål er ifølge vedtægternes §3, at drive en kultur- og turistattraktion i form af et bryggeri med

salg af øl og dermed beslægtede aktiviteter for turister samt lokalbefolkningen.

Lovgivning

Selskabet er et aktieselskab og er blandt andet underlagt reglerne i den danske aktieselskabs- og

årsregnskabslovgivning.

Ledelse

Selskabets bestyrelse blev genvalgt på selskabets generalforsamling den 14. maj 2009.

Vedtægter

Der er udarbejdet vedtægter for Halsnæs Bryghus A/S. Vedtægterne vil være at finde på selskabets

hjemmeside WWW.HALSNAESBRYGHUS.DK

Revisor

Revisorhuset Halsnæs A/S, Strandvejen 46, 3300 Frederiksværk.

15

More magazines by this user
Similar magazines