24.03.2014 Views

KURSER EFTERÅR/VINTER 2012 - Dansk Kommunikationsforening

KURSER EFTERÅR/VINTER 2012 - Dansk Kommunikationsforening

KURSER EFTERÅR/VINTER 2012 - Dansk Kommunikationsforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KURSER

EFTERÅR/VINTER

2012


FORORD

Krystalklare kompetencer

Netværk og kompetencer har aldrig været vigtigere. Det er netop derfor, at vi har fyldt kataloget med

krystalklare kompetencer, som der bliver brug for i turbulente tider.

Der bliver stillet store krav til kommunikationen overalt. Ledelsen forventer, at vi kan byde ind med

klassiske kompetencer og nye kompetencer – og det skal være kritisk for forretningen.

I denne sæson har vi samlet en række kyndige kursusledere og netværksledere, som er klar til at drive

kurser og netværk med nyeste viden inden for faget. Som noget nyt vil vi fremover tilbyde tre forskellige

typer videreuddannelse:

• ComAcademy – det tunge videreuddannelsestilbud til kommunikatører

• KomNetværk – den netværksbaserede kompetenceudvikling, hvor vi ses seks gange i netværket –

møder specialister, besøger virksomheder og selv er med i debatten om fagets udvikling

• KomKurser – en dag eller to sætter vi fokus på særlige kommunikationsdiscipliner, nye metoder,

redskaber og cases

Vi har som sædvanlig en bred vifte af emner med kendte og populære kurser i klassiske discipliner -

men også en række helt nye kurser. Vi er stolte af, at mange af branchens bedste kursusledere stiller

deres viden og kompetencer til rådighed.

Vi vil gerne invitere dig til at gå på opdagelse i kataloget, som er spækket med inspiration, redskaber,

metoder og refleksion for både nye og garvede kommunikatører. Der er guldkorn, perler og krystalklare

kompetencer, som er klar til at blive høstet. Vi håber, du finder det kursus, der matcher dine behov

for efteruddannelse.

Rigtig god fornøjelse!

Finn Frandsen

Medlem af bestyrelsen og uddannelsesudvalget


INDHOLD

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ComAcademy

DKF Change Academy

Kommunikationsledelse

KomNetværk

Digitale medier i forretningen

Intern kommunikation

Kommunikatører i finanssektoren

KomKurser

FORRETNING

Forretningsdrevet samfundsansvar - effektiv kommunikation og stakeholder-involvering

Forstå finanserne – og bliv en bedre kommunikationsrådgiver for direktionen

Giv forretningsstrategien liv og mening

Gør kommunikationsafdelingen forretningskritisk – og mærkbar

STRATEGI

Autentisk identitet skaber strategi – omsæt organisationens styrker

Branding af det offentlige og frivillige Danmark

Issue Management og kriseberedskab – vær forberedt før helvedet bryder løs

Kampagne med effekt - fra strategi til idé, eksekvering og evaluering

Kommunikationsstrategi og -politik med udgangspunkt i forretningen

Metoder til at lede global kommunikation

Planlæg en målrettet kommunikationsindsats

Spin, lobbyisme og politisk kommunikation

LEDELSE OG ORGANISATION

Brug medarbejdernes historier til at forandre organisationen

Employer brandig – bedre rekruttering og intern involvering

Farvel til intranettet – goddag til medarbejderportalen

HR og Kommunikation - forandring, forankring, linieledelse, globalisering, feedback, processer… og?

Kreativitet – sådan får du den gode ide! – redskaber, processer og gode råd

Værdistyret kommunikation – nye metoder til at kommunikere, så du skaber værdi

DIGITALE MEDIER

Are you likeable?

Facebook i praksis – få styr på din Facebook-strategi

Mobil kommunikation – jeres næste indsats

Sådan skaber du en succesfuld blog, der genererer trafik, leads og ambassadører

Webredaktørens udfordringer og rolle

PERSONLIG UDVIKLING

Gennemslagskraft som rådgiver

Personlig Performance

JOURNALISTIK

Få styr på det journalistiske håndværk

VISUEL KOMMUNIKATION

Brug det billede, der virker – online og i det trykte medie

MÅLING

Mål værdien af din kommunikation - sæt strategiske mål, der kan måles

RETORIK OG SPROG

Skriv til øret – retorik for taleskrivere

SÅDAN KOMMER DU MED – PRAKTIK OG BETINGELSER

3


UDVALG

Det er DKFs uddannelsesudvalg,

der sammen med sekretariatet

tilrettelægger kursusudbuDdet

Finn Frandsen

(DKFs bestyrelse)

Professor

Aarhus Universitet

Michael von Bülow

Direktør

nisted-bruun + vonbülow

Thomas Einfeldt

IR- og kommunikationsrådgiver

Einfeldt Kommunikation

Merete Wagner Hoffmann

Kommunikationschef

Nomeco A/S

Mercedes Nadjafi

Project Manager,

Consultant & Speaker

Landbrug og Fødevare

Pelle Nilsson

Direktør

Resonans Kommunikation

John Pedersen

Partner,

kommunikationsrådgiver,

Operate

Kristian Bjerregaard

UngKom

Simon Federspiel

UngKom

4


ComAcademy

DKF Change Academy

– Skab innovation og

forandringskraft i din virksomhed

ComAcademy

Stort set alle virksomheder gennemgår i disse år store

forandringer. Der bliver udviklet nye strategier og

nye produkter, undersøgt nye markeder og ændret i

de eksisterende kerneydelser og kompetencer, indført

nye arbejdsmetoder, effektiviseret, optimeret

osv. Uanset hvad forandringerne handler om, skal

de kommunikeres. Medarbejdere og stakeholdere

skal involveres i udviklingen for at forstå og acceptere

forandringerne – ellers sker der ikke noget.

Bliv rustet til at drive forandring med DKF Change Academy,

der er bygget op over tre hovedspor

• Udvikling af forretningen. - Du får indsigt i forretningsstrategi,

plan og metode, så du bliver bedre i stand til at

kommunikere forretningskritisk

• Kommunikation af forandringer. - Du får metoder og cases,

som kan inspirere dig til at udvikle kommunikationen

og være med til at skabe innovation og forandringer

i din egen virksomhed. Vi arbejder med budskaber, aktiviteter

og kanaler og ledelsens rolle i at kommunikere og

skabe forandringer

• Forandringskraft og ændring af adfærd. – Du får viden

om, hvad der skal til for at skabe forandring i virksomheden

og metoder til at undersøge forandringsparatheden

i din egen virksomhed. Desuden får du indblik i din egen

forandringsprofil, så du bliver bedre i stand til at arbejde

med dine egne styrker og kompetencer

Akademileder

DKF Change Academy ledes af MARIA SEN-

NELS, adm. direktør og ejer af Copenhagen

Change og en af Danmarks mest kompetente

inden for forandringskommunikation med

mange års erfaring som direktør i Advice og adm direktør i

Burson Marsteller, hvor hun også var global leder af forretningsområdet

’Change Communication and Organizational

Performance’.

Hvad får du med hjem?

• Eget forandringsprojekt

• Egen forandringsprofil

• Deltagelse i læringsgrupper

• Alle deltagere modtager feedback på deres forandringsprojekt

fra akademileder og oplægsholdere

• Teorerisk og praktisk viden om innovation, strategi,

ledelse og forandring

• Udvalgt litteratur og omfattende elektronisk kursusmateriale

med redskaber, cases og inspiration

Hvad kræver det af dig?

Det forventes, at du deltager aktivt i diskussioner og øvelser

på akademiet, og at du afsætter tid til forberedelse.

Desuden skal du arbejde med dit eget forandringsprojekt.

Hvem kan deltage?

Akademiet er målrettet erfarne kommunikatører, som har

ansvar for at arbejde med forandring. Det er særligt relevant

for ledere og seniorer der arbejder i spændingsfeltet

mellem strategi, kommunikation, ledelse, HR og udvikling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Se hele programmet på www.komforening.dk

Tid og sted

Kurset løber over 7 dage og afsluttes med evaluering

og diplom.

20. og 21. september i internat på Egelund Slot

i Fredensborg

8. oktober, 13. november og 12. december 2012

og 10. januar og 5. februar 2013 i DKFs lokaler,

Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

23. august 2012

Desuden møder du 8 fremtrædende eksperter fra topledelse

og forskning.

Ca. deltagerantal 15

Pris

25.800 for medlemmer

29.900 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

38.100 kr. for ikke-medlemmer

5


ComAcademy

Kommunikationsledelse

ComAcademy

Hvordan trænge gennem lydmuren i en verden, hvor

samfundsnytte og -ansvar, autenticitet og troværdighed

får stigende betydning som konkurrenceparameter?

Hvor kommunikation i kaos og tab af kontrol er

hverdags vilkår? Svaret er lige så enkelt i teorien, som

det er vanskeligt at udføre i praksis. Det handler om

kommunikationsledelse.

Kurset sætter fokus på dig som den kommunikerende chef,

på kommunikationsledelse og de kommunikationsmæssige

aspekter af ledelse. Og på hvilke krav det stiller til dine faglige

og personlige kompetencer. Målet er at ruste dig til at

forstå, lede og drive strategisk kommunikation i tråd med

DKFs fem kriterier for professionel kommunikation. Vi kommer

rundt om alle væsentlige kommunikationsdiscipliner

og demonstrerer, hvordan du kan arbejde professionelt

med dem i en styret proces, der omfatter målstyring, ledelsesinvolvering,

modtagerorientering, flerstrenget og integreret

kommunikation, måling og dokumentation.

Kurset veksler mellem teori og praksis. Undervejs bliver du

udfordret af aktuelle problemstillinger fra den virkelige

verden, ligesom vi arbejder med dine udfordringer.

Akademileder

René la Cour Sell, cand.scient.soc., medstifter

af Normativ ledelsesrådgivning med mange års

erfaring med topledelse. René har været direktør

i Danmarks Naturfredningsforening og Rådet

for Sikker Trafik og underdirektør i BG Bank og Danske

Bank, ekstern lektor på RUC, Erhvervsøkonomi og

Kommunikation og formand for Videnskabsministeriets

censorkorps for de erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatuddannelser

og desuden formand for DKF (1999-2004).

Herudover kommer en række gæsteforedragsholdere med

spidskompetencer på kursets indhold.

• tilrettelægge og gennemføre effektive og professionelle

kommunikationsprocesser

• argumentere overbevisende og refleksivt for professionel

kommunikation som ledelsesværktøj

• arbejde med din egen case

Hvad kræver det af dig?

Du skal være indstillet på at læse og forberede dig til hver

kursusgang, som du skal deltage i, ligesom det forventes,

at du deltager aktivt i kursets debatter og øvelser.

Hvem kan deltage?

Nye ledere, chefrådgivere, seniorkonsulenter og kommunikationsfolk

med ambitioner om at lede kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Se hele programmet til august på www.komforening.dk

Tid og sted

Kurset løber over 7 dage og afsluttes med evaluering og

diplom.

29. og 30. november i internat på Egelund Slot i Fredensborg

9. januar, 4. februar, 5. marts, 11. april, 13 maj 2013 i

DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Der udgives et kompendium med læsestof og kursets emneområder.

Din egen case afsluttes med et kort executive

summary, der demonstrerer din viden om professionel

kommunikationsledelse. Dokumentet evalueres og danner

baggrund for dit diplom. Forventninger og case drøftes

inden kurset mellem kursusleder og kursusdeltager.

Tilmeldingsfrist

25. oktober 2012

Ca. deltagerantal 15

Hvad får du med hjem?

Redskaber til at

• analysere kommunikationsmæssige problemstillinger

• identificere og beskrive strategisk platform for kommunikationen

Pris

25.800 for medlemmer

29.900 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

38.100 kr. for ikke-medlemmer

6


KomNetværk

Digital kommunikation

i forretningen

KOMPETENCE

NETVÆRK

Hvordan får man digitale medier integreret i

forretningen, organisationen og foreningen?

Hvordan får vi netværket i spil? Hvor er de

gode digitale kampagner? Og de mindre

gode? Hvad med design? Brugervenlighed? Involvering?

Hvornår skal man være social? Og

er der grænser for videndeling?

Hvis du er interesseret i at være med til at drøfte

disse og mange andre spørgsmål om digital kommunikation

i forretningen med et netværk af kolleger,

der også brænder for digital kommunikation,

så er det nye KomNetværk om digital kommunikation

noget for dig.

På vores møder får du mulighed for at komme bag

en aktuel case og lejlighed til at møde nøglepersoner

med speciale i digital kommunikation, forfattere,

bureauer, designere m.fl.

Vi bliver en kreds på ca. 15 engagerede kommunikatører.

Vi udsender hver gang materiale om seancerne

på forhånd, så du får mulighed for at forberede

dig og tage aktiv del i debatten.

Netværket går i luften i oktober 2012. Vi har endnu

ikke fastlagt det endelige program. Det gør vi inden

sommerferien, og du kan selv være med til at komme

med input til emner, cases og personer, som, du

mener, vil egne sig til netværkets første sæson.

Netværksleder

MORTEN GADE er digital chef i FDB, en

af Danmarks største foreninger med 1,6

mio. medlemmer. Her leder han en afdeling,

der arbejder for at realisere foreningens

og medlemmernes digitale muligheder. Før

FDB var Morten chef for kommunikation i Bysted

A/S, hvor han bl.a. arbejdede for kunder som Kino.

dk, Ledernes Hovedorganisation, WWF Verdensnaturfonden

og Undervisningsministeriet. Ved siden af

sit job er Morten ekstern lektor på IT-Universitetet.

Hvad får du med hjem?

KompetenceNetværket giver dig indblik i nye redskaber,

inspiration til din egen organisation, netværk

blandt ligesindede og mulighed for at møde

eksperter inden for digital kommunikation. Desuden

får du adgang til et netværksrum på web,

hvor vi samler slides, artikler og relevante materialer,

og du selv kan bidrage til den faglige udvikling

Hvad kræver det af dig?

KompetenceNetværket veksler mellem oplæg, diskussioner

og debatter, hvor du selv er aktiv.

Hvem kan deltage?

Kommunikationschefer og medarbejdere der har

ansvaret for digital kommunikation og som brænder

for at udvikle kommunikationen med kunder,

samarbejdspartnere, kolleger og offentlighed.

Send en mail til jon@kommunikationsforening.dk,

hvis du vil høre mere om netværket. Eller læs mere

på www.komforening.dk.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

Netværket mødes seks gange kl. 17-20 i København.

Nogle møder foregår hos DKF, men vi tager

også på virksomhedsbesøg.

24. oktober, 22. november, 11. december 2012

og 9. januar, 4. februar, 26. marts 2013

Tilmeldingsfrist

3. oktober 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

9.300 kr. for medlemmer af DKF

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

13.800 kr. for ikke-medlemmer

7


KomNetværk

INTERN kommunikation

KOMPETENCE

NETVÆRK

Er du interesseret i tendenser og metoder i

den interne kommunikation? Brænder du for

at involvere hele organisationen i forandringer?

Hvordan kan kommunikatører være med

til at udvikle top- og linjeledernes kommunikation?

Og hvilke nye interne kommunikationskanaler

skal vi have fokus på?

Hvis du er interesseret i at være med til at drøfte disse

og mange andre spørgsmål om intern kommunikation

med et netværk af kolleger, der også brænder for

intern kommunikation, så er det nye KomNetværk

om intern kommunikation noget for dig.

Intern kommunikation, ledernes kommunikation

og professionel håndtering af forandringskommunikationen

har aldrig været vigtigere. Årene med

trægere kår i både private og offentlige virksomheder

har vist, hvor afgørende disse discipliner er for

virksomhedernes evne til at komme helskindet

igennem kriser ved hjælp af åben og hurtig kommunikation,

innovation af virksomhederne baseret

på involvering og videndeling, effektive interne kanaler

og bevidst udvikling af ledernes evner som

kommunikatører.

På vores møder får du mulighed for at komme bag

en aktuel case og lejlighed til at møde nøglepersoner

fra private og offentlige virksomheder og bureauer.

Vi udsender materiale om seancerne på

forhånd, så du får mulighed for at forberede dig

og tage aktiv del i debatten. Vi fastlægger det endelige

program inden sommerferien, og du kan

selv være med til at komme med input til emner,

cases og personer.

8

Netværksleder

PELLE NILSSON, partner og ledelsesrådgiver

i Resonans Kommunikation. Pelle er

en af de mest erfarne kompetencer på

feltet med 15 år med rådgivning af ledere

og kommunikatører i strategisk ledelses- og organisationskommunikation.

Han er desuden en efterspurgt

foredragsholder og underviser – blandt

meget andet på DKFs Communication Academy

’Sort bælte i intern kommunikation’.

Hvad får du med hjem?

KompetenceNetværket giver dig indblik i nye redskaber,

inspiration til din egen virksomhed, netværk

blandt ligesindede og mulighed for at møde

eksperter inden for intern kommunikation. Desuden

får du adgang til et netværksrum på web,

hvor vi samler slides, artikler og relevante materialer,

og du selv kan bidrage til den faglige udvikling.

Hvad kræver det af dig?

KomNetværket veksler mellem oplæg, diskussioner

og debatter.

Hvem kan deltage?

Kommunikationschefer og medarbejdere, der arbejder

med intern kommunikation og som fungerer

som rådgivere for ledelsen.

Send en mail til jon@kommunikationsforening.dk,

hvis du vil høre mere om netværket. Eller læs mere

på www.komforening.dk.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

Netværket mødes seks gange kl 17-20 i København.

Nogle møder foregår hos DKF, men vi tager

også på virksomhedsbesøg.

21. november, 18. december 2012 og 15. januar,

20. februar, 18. marts og 22. april 2013

Tilmeldingsfrist

31. oktober 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

9.300 kr. for medlemmer af DKF,

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

13.800 kr. for ikke-medlemmer


KomNetværk

Kommunikatører

i finanssektoren

KOMPETENCE

NETVÆRK

Kunne du tænke dig udvide dit netværk i den

finansielle sektor? Vil du hente inspiration fra

andre virksomheder i branchen? Vil du have

lejlighed til at møde nøglepersoner fra finanssektoren?

Så bør du overveje at gå med i

Dansk Kommunikationsforenings nye netværk

for kommunikatører i finanssektoren.

På vores møder får du mulighed for at komme bag

en aktuel case og lejlighed til at møde nøglepersoner

fra finansbranchen og vores omverden: politikere,

journalister, eksperter, interesseorganisationer,

topchefer m.fl.

Vi bliver en kreds på ca. 20 engagerede kommunikatører.

Vi udsender hver gang materiale om seancerne

på forhånd, så du får mulighed for at forberede

dig og tage aktiv del i debatten.

Netværket går i luften i september 2012. Vi har

endnu ikke fastlagt det endelige program. Det gør

vi inden sommerferien, og du kan selv være med

til at komme med input til emner, cases og personer,

som, du mener, vil egne sig til netværkets første

sæson.

Netværksledere

LARS L. NIELSEN er direktør for Public Affairs

i Finansrådet frem til sommerferien

og derefter direktør for Public Affairs i

PrimeTime Kommunikation. Lars Nielsen

har tidligere været kommunikationsdirektør i Finansrådet

og pressechef i Det Radikale Venstre.

JENS ALMEGAARD er kommunikationschef

i Industriens Pension og tidligere

kommunikationschef i TDC og PensionDanmark.

Hvad får du med hjem?

KompetenceNetværket giver dig indblik i nye redskaber,

inspiration til din egen organisation, netværk

blandt beslutningstagere og eksperter inden

for finansiel kommunikation, netværksrum på nettet,

hvor vi samler slides, artikler og relevante materialer,

og du selv kan bidrage til den faglige udvikling

Hvad kræver det af dig?

KompetenceNetværket veksler mellem oplæg,

diskussioner og debatter, hvor du selv er aktiv.

Hvem kan deltage?

Kommunikationschefer og medarbejdere i den

finansielle sektor.

Send en mail til jon@kommunikationsforening.dk,

hvis du vil høre mere om netværket. Eller læs mere

på www.komforening.dk.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

KompetenceNetværket mødes seks gange kl. 17-

20 i København. Nogle møder foregår hos DKF,

men vi tager også på virksomhedsbesøg.

24. september, 5. november, 20. december 2012

og 29. januar, 28. februar, 23. april 2013

Tilmeldingsfrist

7. september 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

9.300 kr. for medlemmer af DKF

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

13.800 kr. for ikke-medlemmer

9


FORRETNING

Forretningsdrevet samfundsansvar

- effektiv kommunikation og stakeholder-involvering

Arbejdet med samfundsansvar og CSR (Corporate

Social Responsibility) er ved at modnes i

virksomheder og organisationer. Desværre

følger kommunikationen ikke altid med. I

værste fald er resultatet alvorlige medie- og

stakeholder-kriser. Oftere betyder det, at virksomheden

eller organisationen ikke får implementeret

og forankret arbejdet ordentligt –

og dermed ikke får det nødvendige udbytte

af indsatsen.

Men hvordan fortæller vi om hensynet til miljø,

menneskerettigheder og forretningsetik uden at blive

mødt med skepsis og kritik? Og hvordan kommunikerer

vi, så det er troværdigt og samtidig skaber

opmærksomhed og engagement? Hvem skal

involveres i CSR-arbejdet, hvornår og hvordan?

Hvem skal du møde?

CLAES AMUNDSEN, en af landets førende

eksperter i kommunikation af samfundsansvar.

I 2007 stiftede han virksomheden

Humankind med et særligt fokus

på sammenhængen mellem CSR og kommunikation.

Claes er journalist og har i snart 20 år arbejdet

med strategisk kommunikation. Han har været

kommunikationschef hos Røde Kors, Københavns

Universitet, Mellemfolkeligt Samvirke og Psykiatri-

Fonden, CSR-rådgiver hos Telenor og kommunikationsrådgiver

hos Jøp, Ove & Myrthu. På vegne af

Røde Kors modtog han Kommunikationsprisen i

2007.

Hvad får du med hjem?

Dette kursus ruster dig til at kommunikere levende

og strategisk om jeres samfundsansvar. Du får viden

om

• samfundsansvar i den nye danske kontekst - udgangspunktet,

den danske lovgivning og situationen

lige nu

• gode argumenter for at kommunikere om ansvarligheden

• konkrete redskaber til at kortlægge issues, til at

udvælge og prioritere de emner, virksomheden

bør kommunikere om og de stakeholders, den

bør involvere i arbejde

• eksempler på CSR-kommunikation, der virker, og

som skaber værdi for virksomheden

• inspiration til at arbejde integreret med CSR-kommunikationen

i din egen virksomhed

Hvad kræver det af dig?

Interesse for virksomheders samfundsansvar, strategisk

kommunikation og stakeholder-involvering.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører i virksomheder,

organisationer og det offentlige. Det er ikke

en forudsætning, at I allerede arbejder strategisk

med samfundsansvar.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 6. september 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 13. september 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

• 16. august 2012 til kurset i Hellerup

• 23. august 2012 til kurset i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

10


FORRETNING

Forstå finanserne

– og bliv en bedre kommunikationsrådgiver for direktionen

Direktioner har brug for kommunikationsrådgivere

med solid finansiel og forretningsmæssig

indsigt. Det gælder især, når der skal

kommunikeres om strategi, regnskaber, udstedelse

af aktier og virksomhedsobligationer

eller tilbagekøb af egne aktier. Men også i

forbindelse med retssager eller ændringer i

ledelse og struktur.

Kurset giver indblik i de finansielle begreber og

sammenhænge, som det er nødvendigt at have

styr på for at kunne bidrage med kommunikationsrådgivning.

Kurset er relevant for kommunikationsrådgivere,

som arbejder med finansiel kommunikation,

men som har en begrænset eller ingen

uddannelse i økonomi og regnskab.

Hvem skal du møde?

JESPER LARSEN-LEDET er koncernkommunikationschef

hos Finansiel Stabilitet

A/S, der er et statsligt ejet aktieselskab,

som overtager nødlidende banker med

henblik på at afvikle aktiviteterne på den mest effektive

måde. Jesper har tidligere været kommunikationschef

hos Realkreditrådet og kommunikationsrådgiver

hos TDC, hvor han i vid udstrækning

medvirkede som presserådgiver i forbindelse med

finansielle begivenheder. Jesper er cand.scient.pol.

og HD med speciale i finansiering.

Hvad får du med hjem?

Gennem oplæg, metodediskussioner og konkrete

case-workshops stiller vi skarpt på de finansielle og

forskningsbaserede teorier, som det er nødvendigt

at kende til for at arbejde med finansiel kommunikation.

Vi belyser temaer som selskabsledelse (corporate

governance), regnskabsaflæggelse, kapitalstruktur

og køb og salg af virksomheder. Vi knytter finansiel

viden til konkrete kommunikationsopgaver som fx

presse- og fondsbørsmeddelelser, beretninger,

Q&As mv.

Hvad kræver det af dig?

Kurset er et introduktionskursus og stiller derfor ingen

særlige krav til din viden om finans og regnskaber.

Inden kurset modtager du en række artikler

og en årsrapport, som du skal læse igennem.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations-, presseog

informationsmedarbejdere både i private og offentlige

virksomheder, men kan også være relevant

for andre, der har brug for at skærpe deres viden

på dette område.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

10. oktober 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

22. september 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

11


FORRETNING

Giv forretningsstrategien

liv og mening

I forretningsstrategien udtrykker ledelsen,

hvordan organisationen skal nå en række centrale

målsætninger i forhold til markedet, konkurrencen

eller organisationen selv. Strategien

skaber løbende fokus for aktiviteter og sandsynliggør

over for ejerne, at ledelsen forvalter

ejernes interesser bedst muligt.

I praksis ligger der en stor opgave i at få resten af

organisationen til at forstå og tage ejerskab til forretningsstrategien

og i at forklare medarbejderne,

hvad den betyder i forhold til deres daglige arbejde.

Hvis ikke det lykkes, svækkes værdien af strategien,

og organisationen taber fokus.

Kurset sætter fokus på, hvordan du kan formidle

og forankre forretningsstrategien i din organisation:

• Hvordan du støtter ledelsen i dens kommunikation

af forretningsstrategien

• Hvordan strategien formidles og forankres, så

den opleves relevant af medarbejderne

• Hvilke udfordringer den decentrale organisation

giver

• Hvilke værktøjer og processer, der kan bidrage

• Hvordan kommunikationsstrategi kobles til forretningsstrategi

• Hvad det kræver af dig, hvis du ønsker at deltage

i dette arbejde

Hvem skal du møde?

KRISTOFFER KEJ er kommunikationsrådgiver

i PeopleGroups kommunikationsbureau

RelationsPeople A/S. Kristoffer

har en baggrund som managementkonsulent

i Rambøll Management og har desuden arbejdet

på forskellige kommunikationsbureauer.

være indstillet på selv at bidrage aktivt. Før kurset

skal du løse en mindre opgave, som du skal præsentere

på kurset.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig ny inspiration og konkrete værktøjer,

du kan bruge i din formidling og forankring af

virksomhedens forretningsstrategi og mulighed for

at reflektere over strategien i din organisation, hvilken

funktion den spiller, din egen rolle og hvilke

konkrete forbedringer, du kan gennemføre.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationschefer og

-medarbejdere, som arbejder med at formidle forretningsstrategien

til medarbejderne, men som

også har brug for inspiration og redskaber til enten

at sætte eller holde processen i gang.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

1. oktober 2012 kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

10. september 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

Hvad kræver det af dig?

Kurset kombinerer oplæg, diskussion og introduktion

til relevante værktøjer og lægger op til en høj

grad af involvering af deltagerne. Du skal derfor

12


FORRETNING

Gør kommunikationsafdelingen

forretningskritisk – og mærkbar

– Inspiration til at give dine egne og kommunikationsafdelingens fokusområder

et serviceeftersyn

Skal du gøre dig gældende som kommunikatør,

må du kunne mærkes. Ledelsen, forretningsenhederne

og hele organisationen skal

vide, at de har stærke kommunikationskompetencer

at trække på, og det kræver, at du både

er god til at prioritere de forretningskritiske

indsatser og markedsføre dine resultater.

På kurset får du indspil til at lægge kommunikationsindsatsen

lidt om og tilføre mere værdi for forretningen.

Vi arbejder med at

• lægge vanetænkningen til side og få nye briller

til at se, hvordan kommunikationen kan bidrage

bedre til forretningen

• identificere og prioritere behovene i organisationen

• blive bedre til at vurdere, hvordan vi kan skabe

resultater med vores kompetencer, der har betydning

for forretningen

• skabe sammenhæng mellem strategi og praktik

• diskutere vores roller som kommunikatører - er

vi producenter, konsulenter eller noget helt andet?

• finde enkle måder at markedsføre vores indsatser

og resultater internt

Undervejs stiller vi skarpt på deltagernes egne situationer

og udfordringer. Gennem oplæg, indspil

og diskussion kommer du hjem med nye idéer og

holdninger, der kan bruges i hverdagen.

Hvem skal du møde?

MIKKEL JØRNVIL NIELSEN har arbejdet

med kommunikation og markedsføring i

20 år inden for rejsebranchen, luftfart og

den finansielle sektor. Senest arbejdede

han som kommunikationschef for Handelsbanken,

hvor han havde ansvar for kommunikation og markedsføring,

og indgik i den øverste ledelsesgruppe.

Mikkel underviser og holder foredrag, driver sit

eget kommunikationsbureau og er forfatter til bogen

’Farvel til flokken’.

Hvad får du med hjem?

Efter en dag med gode, konkrete diskussioner,

holdninger og erfaringer om, hvordan man kan

drive en effektiv kommunikationsafdeling, kommer

du hjem med nye idéer til din egen arbejdssituation.

Vi tænker ud af boksen og sætter branchens

vanetænkning ud af kraft, så vi bliver i stand til at

finde nye løsninger, der både kan være mere værdifulde

for din organisation og for dig som kommunikatør.

Desuden får du bogen ’Farvel til flokken

– sæt selv kursen for din professionelle

kommunikation’.

Hvad kræver det af dig?

Først og fremmest kræver det, at du har ambitioner

for dit kommunikationsarbejde og har mod på

at udfordre dine komfortable vaner for at finde

frem til bedre løsninger. Du skal være indstillet på

at ville diskutere – ikke for at vinde, men for at udvikle.

Inden kurset vil der være en række spørgsmål,

du på forhånd skal forholde dig til eller undersøge.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 2. oktober 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• 4. oktober 2012, kl. 10-17 i Vejle

Tilmeldingsfrist

• 11. september til kurset i Hellerup

• 17. september til kurset i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.300 kr. for medlemmer af DKF

4.000 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.400 kr. for ikke-medlemmer

13


STRATEGI

Autentisk identitet skaber strategi

– omsæt organisationens styrker

De autentiske virksomheder skaber enestående

resultater, fordi de har et klart

formål, en tydelig profil hos deres interessenter

og formår at skabe positiv

forandring. Men hvordan udvikler din

virksomhed eller dine kunder deres

autentiske identitet? Deltag i kurset og

gør organisationens styrker til udgangspunkt

for virksomhedens forretningsudvikling

og kommunikation.

Hvem skal du møde?

NIKOLAJ STAGIS er forfatter, lektor og

adm. direktør i Stagis A/S. Nikolaj rådgiver

private og offentlige virksomheder

om strategi, kommunikation og autentisk

identitet. Han er forfatter til bogen ’Den

autentiske virksomhed’ (Gyldendal 2012). Han har

undervist på Copenhagen Business School, Roskilde

Universitet, Mediehøjskolen og University of

Technology, Sydney. Oprindeligt designer og har en

Master of Management Development fra CBS.

Hvad får du med hjem?

• Forståelse af autentisk organisatorisk identitet

som ledelses- og kommunikationsdisciplin

• Værktøjer til at kortlægge den organisatoriske

identitet ud fra et antropologisk perspektiv

• Rating af autenticitetens tre dimensioner - historisk,

refleksiv og ekspressiv

• Aktuelle cases om autentisk identitet som strategisk

udviklingsværktøj fra bl.a. Noma, LEGO og

Ducati

• Værktøj til at vurdere virksomhedens muligheder

for positionering i relation til identitet

• Indføring i autenticitetens paradokser – og hvordan

de balanceres

• Gode råd til opbygning af identitet gennem intern

(ledelses-)kommunikation

• Du får en særudgave af den nye bog ’Den autentiske

virksomhed’ udleveret på kurset

Desuden får du mulighed for at arbejde med

autenticitet i praksis med udgangspunkt i din egen

virksomhed. Øvelserne:

• Kortlæg din organisations autentiske identitet

(antropologisk og narrativ metode)

• Frigør potentialet indefra: Hvilke aktiviteter kan

du gennemføre, som gør organisationens autentiske

identitet stærkere?

• Hvordan kan organisationen formidle og iscenesætte

de autentiske styrker

Hvad kræver det af dig?

Deltagerne opfordres til at arbejde med egne udfordringer

(egen virksomhed eller klient). Flere deltagere

fra samme virksomhed kan med fordel arbejde

sammen om kortlægning og udvikling af den

autentiske identitet. Kurset er aktivt involverende og

veksler mellem teori, dialog og øvelser.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til forretningsudviklere, kommunikationschefer

og -rådgivere, som interesserer

sig for og arbejder med kommunikation på et strategisk

niveau.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 24. oktober 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 31. oktober 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

• 3. oktober til kurset i Hellerup

• 10. oktober til kurset i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

14


STRATEGI

Branding af det offentlige

og frivillige Danmark

– Enkle redskaber til effektiv positionering for fattigrøve

Har du heller ikke millioner til annoncering?

Få et konkret og praktisk indblik i,

hvordan man med målrettet kommunikation,

viden om spillereglerne i medierne,

skarpt fokus på virksomhedens grundfortælling,

netværkspleje og en række andre

ikke-kostbare aktiviteter kan nå meget

langt, når det handler om at få udbredt

kendskabet til sin virksomhed.

Hvem skal du møde?

KRESTEN SCHULTZ JØRGENSEN er stifter

og ejer af LEAD Agency. Kresten rådgiver

inden for strategi, presse, Public Affairs

og ledelse - og har en særlig interesse inden

for branding og positionering. Kresten er

cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og

University of California. Han har været fuldmægtig

i Undervisningsministeriet, ministersekretær i

Forskningsministeriet, debatredaktør mv. på Politiken,

chefredaktør på Aktuelt og Dagbladet Dagen,

nordisk og baltisk kommunikationsdirektør i The

Coca-Cola Company og salgs- og kommunikationsdirektør

på Det Kongelige Teater. Kresten er

medlem af bestyrelserne for bl.a. Best Destination

Partner, Lenager Arkitekter og Insidersvoice.com.

Underviser i strategisk kommunikation på CBS, anmelder

kommunikationslitteratur i Politiken og

skriver klummer i Berlingske og Markedsføring.

Hvad får du med hjem?

Kurset veksler mellem modeller, praktiske cases og

øvelser – særligt fra den offentlige sektor, kommunerne

og de mange foreninger og institutioner i

Danmark. Du får

• inspiration til, hvordan brandingopgaven kan

gribes an i din organisation

• en række konkrete værktøjer til at finde en niche

og udarbejde en grundfortælling, der kan

bruges umiddelbart

• indspil til, hvordan du involverer de relevante

målgrupper og interessenter i praksis

• bogen ’Kommunikationsstrategi for fattigrøve’ af

Kresten Schultz Jørgensen, der er udkommet på

Gyldendal Business

Hvad kræver det af dig?

Inden kurset skal du sammen med din leder beskrive,

hvad I gerne vil være kendt for blandt jeres samarbejdspartnere

og i offentligheden. Og hvad I tror,

at samarbejdspartnere og offentlighed kender jer

for i dag. Du skal præsentere jeres vision på kurset,

og den kommer til at danne udgangspunkt for

øvelserne, som vi arbejder med på kurset. Det er

vigtigt, at du ser kommunikation som en ledelsesdisciplin.

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet kommunikatører og deres ledere

i det offentlige og det frivillige Danmark – hvor

midlerne til markedsføring og branding er små, og

behovet for at komme ud over rampen er stort.

Små og mellemstore virksomheder kan også være

med.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 1. november 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 5. november 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

• 11. oktober 2012 til kurset i Hellerup

• 15. oktober 2012 ril kurset i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

15


STRATEGI

Issue Management og kriseberedskab

- vær forberedt før helvedet bryder løs

Bliv bedre til at arbejde med issues, der er en

del af hverdagen, eller som lurer i horisonten,

og hvor du skal klæde ledelsen og organisationen

på til at komme helskindet gennem

sagen. Virksomheder, myndigheder og organisationer

som formår at identificere og forberede

sig på relevante issues vil klare situationen

bedre og med troværdigheden i behold.

Det gælder både de lange sager, som udvikles

over tid, og den pludselige krise, som kræver

en effektiv håndtering – hurtig reaktion, empati,

sikker hånd, viden og dokumentation

om emnet, relationer til stakeholders, rutiner

til formidling og erfaring. Det gælder nye

krav fra omgivelserne, uheld/ulykker, ændrede

markedsforhold, teknologiskift og rigtigt

meget mere.

Hvem skal du møde

Du møder undervisere, som har erfaring med Issue

Management og krisekommunikation i store danske

og udenlandske virksomheder.

PETER BISGAARD-FRANTZEN, kommunikationsrådgiver

og indehaver af Bifra Kommunikation,

der arbejder med rådgivning

og kommunikation for en række virksomheder

og interesseorganisationer. Peter er cand.

scient.pol. og har tidligere været pressesekretær i Industrirådet

og kommunikationschef i Topdanmark.

RENE TRONBORG, pressechef, Novozymes

A/S. Rene har ansvaret for Novozymes

presseaktiviteter i Danmark og

håndterer desuden en række opgaver i

forbindelse med krisehåndtering og intern kommunikation.

René har en kommunikationsuddannelse

fra AUC og har tidligere arbejdet i både private

og offentlige virksomheder.

Hvad får du med hjem

Kurset giver dig nye metoder og værktøjer til at arbejde

med Issue Management og til at udvikle og

16

forbedre de rutiner, du allerede anvender.

Du får indblik i:

• Novozymes’ Issue Management rutiner, Crisis

Response Team og erfaringer

• Metoder til at håndtere issues

• Værktøj til regelmæssig opdatering af Issue Management

beredskabet

• Inspiration til at udvælgelse de rette stakeholders

og typer af dialog

• Eksempler på hvordan virksomheder reagere på

de sociale mediers anarki og hurtighed

• Redskab til ’rapid response’ – hvis der ikke er tid

til at undersøge og opbygge svar

• Hvordan skaber du forståelse i ledelsen og datterselskaber

for Issue Management

• Tips til at blive centralt placeret i arbejdet

Hvad kræver det af dig?

Du bliver udfordret i praktiske øvelser og diskussioner,

og ved at deltage aktivt får du mest ud af kurset.

Hvem kan deltage

Kurset henvender sig til kommunikationsansvarlige,

som har en erfaring med Issue Management

og kriseberedskab i private og offentlige virksomheder

eller skal have ansvaret.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 25. oktober 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 1. november, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

4. oktober 2012 for kurset i Hellerup

17. september 2012 for kurset i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer


STRATEGI

Kampagne med effekt

– fra strategi til idé, eksekvering og evaluering

Helsidesannoncer, tv-reklamer og store budgetter

er ikke længere den eneste vej til en

succesfuld kampagne. I dag kan du ofte få

bedre effekt ved at gå andre veje. Men det

kræver, at du har strategien i orden, sætter

den gode ide og oplevelse i centrum og tænker

i alternative partnerskaber, kanaler og

platforme.

På dette kursus får du en grundlæggende indføring

i at skabe effektive kampagner. Vi tager fat

om hele processen – fra udvikling af det strategiske

afsæt til idégenerering, valg af eksekveringskanaler

og proces. Vi kommer rundt om det gode

kunde-bureausamarbejde og ser på, hvordan du

kan avende sociale medier, events og oplevelser og

netværk og partnerskaber i din kampagne. Kurset

vil veksle mellem konkrete eksempler, metoder og

best practice.

Hvem skal du møde?

MIKKEL BECHSHØFT er chefrådgiver for

kampagner og oplevelseskommunikation

i Bysted. Mikkel har stor erfaring med

at skabe effektive kampagner – både

som konceptudvikler og projektfacilitator – og har

bl.a. løst kampagneopgaver for Forbrugerrådet,

WWF Verdensnaturfonden, Københavns Kommune,

Beskæftigelsesregion Syddanmark og Ledernes

Hovedorganisation. Mikkel underviser desuden i

strategisk kommunikation på CBS.

Hvad får du med hjem?

Ud over en grundlæggende introduktion til at skabe

kampagner med effekt, får du

• konkrete metoder til, hvordan du planlægger en

god kampagneproces med særligt fokus på

samarbejde med et bureau

• indsigt i, hvordan du udvikler en skarp kampagnestrategi

• viden om, hvordan du integrerer sociale medier,

events og netværk i din kampagne

• inspiration fra danske og internationale cases til

at komme videre

Hvad kræver det af dig?

Du skal være klar til at tænke i nye kommunikationsbaner

og være åben og motiveret for at afprøve

anderledes ideer i dit kommunikationsarbejde.

Kurset forudsætter endvidere, at du deltager aktivt

i øvelserne og gerne stiller spørgsmål undervejs.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig særligt til kommunikationsog

marketingchefer, projektledere og medarbejdere,

der arbejder med eksternt rettede kampagner

til daglig og/eller står overfor at skulle eksekvere

en kampagne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 26. november i 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 29. november 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

5. november 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

17


STRATEGI

Kommunikationsstrategi og -politik

med udgangspunkt i forretningen

En effektiv kommunikationsstrategi, der er integreret

med virksomhedens visioner, mål og

indsatsområder, og som peger på nogle konkrete

handleplaner og ressourcer til at opfylde

de kommunikationsstrategiske mål. Hvordan

skruer man lige den sammen?

Dette kursus giver dig metoder og redskaber til at

formulere, udvikle og forankre en kommunikationsstrategi.

Du får kreative værktøjer og modeller,

der hjælper dig med at sætte strategien i system -

fra analyse af situation og udfordringer, over metoder

til at definere mål, interessenter og budskaber,

til måder at prioritere indsatser og ressourcer samt

måle effekten.

Hvem skal du møde?

LARS SANDSTRØM, chefrådgiver for

Analyse & Strategi i Bysted A/S. Lars har

18 års erfaring i at rådgive og undervise

offentlige og private virksomheder i strategisk

kommunikation og branding, som han også

har skrevet bøger og artikler om.

Hvad får du med hjem?

Kurset kombinerer teori og praksis, undervisning

og øvelser. Du får

• kommunikations- og managementværktøjer til

udvikling af en effektiv kommunikationsstrategi

• input til, hvilken form og rolle en organisations

kommunikationspolitik kan tage

• kreative metoder til at definere og prioritere indsatser

og aktiviteter

• gode råd til, hvordan kommunikationsstrategien

forankres internt og får gennemslagskraft hos

ledelsen

• metoder til at analysere og evaluere udfordringer

og effekt af kommunikationen

• værktøjer til at inkludere sociale medier og mobile

platforme i din strategi

Hvad kræver det af dig?

På kurset præsenteres en række danske og internationale

cases. Herunder præsenteres en case,

hvor deltagerne selv skal udtænke elementer i en

effektiv kommunikationsstrategi.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsansvarlige

i private og offentlige virksomheder - herunder

medarbejdere i kommunikation, marketing og HR,

som arbejder med strategisk kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• 4. - 5. september 2012, kl. 10-17 i Aarhus

• 26. - 27. september 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

15. august 2012 i Aarhus

5. september 2012 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.650 kr. for medlemmer af DKF

5.350 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

6.750 kr. for ikke-medlemmer

18


STRATEGI

Metoder til at lede

global kommunikation

Du er enten blevet en del af et internationalt

kommunikationsteam eller har fået ansvar for

virksomhedens kommunikation i andre lande.

Men hvordan tilpasser du kommunikation og

PR- metoder til de pågældende lande og sikrer

en professionel og kompetent kommunikation

på udebanen? Hvordan udarbejder du

en kommunikationsstrategi og -plan, der tager

hensyn til forskelle mellem landene? Hvor

ligger faldgruberne, og hvordan undgår du

dem?

Hvem skal du møde?

Mika Bildsøe Lassen er Vice President for

Egmont Corporate Communications.

Mika er cand.scient.soc. i PR og har

mere end 15 års erfaring med professionel

kommunikation fra bureauer og internationale

virksomheder, fx 3 og CA, hvor Mika var ansvarlig

for kommunikationsindsatsen i Nordeuropa og

Sydeuropa.

Hvad får du med hjem?

Du får viden om

• relevant kulturteori og hvordan du bruger det i

praksis

• hvordan du styrer kommunikation i flere lande

• hvordan du måler og sammenligner kommunikationsindsatsen

på tværs af grænser

• hvordan du arbejder med relationer til stakeholdere

Du får redskaber til at

• lede kommunikationsindsatsen med et internationalt

hold

• stille realistiske mål og evaluere kommunikationsindsatsen

på tværs af landegrænser

Du lærer, hvordan du

• sammensætter en struktureret kommunikationsindsats

på tværs af landegrænser

• maksimerer kommunikationsindsatsen bedst

muligt

Hvad kræver det af dig?

Du skal stille dine egne erfaringer til rådighed og

være indstillet på at arbejde med cases fra din

egen virksomhed.

Hvem kan deltage?

Du arbejder eller skal til at arbejde med PR og

kommunikation på tværs af landegrænser. Enten

fordi din virksomhed er en del af en international

koncern, har internationale kunder, eller fordi du

har fået til opgave at opbygge eller drive virksomhedens

kommunikation i et eller flere lande.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

3. september 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

13. august 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

19


STRATEGI

Planlæg en målrettet

kommunikationsindsats

Det daglige informationsbombardement, som

vi alle udsættes for og skal navigere i, bliver

større og større. Modtagere af information er

tvunget til at vælge mere og mere fra. Det

gælder derfor om at planlægge en præcis

kommunikationsindsats, der opleves relevant

af modtager og formålstjenlig for afsender.

Hvordan sikrer du bedst muligt, at processen frem

mod en operationel kommunikationsplan kommer

hele vejen rundt om de problemstillinger og

spørgs mål, der skal håndteres undervejs? Hvad er

planlæggerens rolle, og hvilke rammer og vilkår vil

typisk være gældende i den konkrete situation?

Hvem skal du møde?

TOM NERVIL er kommunikationsrådgiver

og forfatter med en baggrund som journalist

og har tidligere arbejdet som forlagsredaktør,

nyhedsredaktør og informationschef.

De seneste 8 år har han været ansat i

Ældre Sagen med kommunikationsansvar for de

strategiske projekter og den interne kommunikation.

Tom Nervil har skrevet bogen ’Planlæg kommunikationen’,

der udkom i 2011.

Hvad får du med hjem?

Kurset kombinerer indsigt, best practise, cases og

øvelser, hvor deltagerne får muligheder for at afprøve

forskellige elementer i planlægningen. Kursusdeltagerne

får inspiration og værktøjer til at

• udvikle en gennemtænkt kommunikationsplan

• afstemme ledelsens og egne forventninger til,

hvad der er realistisk at opnå, og hvad der vil

være tilfredsstillende (succeskriterier)

Hvad kræver det af dig?

Kurset har fokus på planlægningsdelen og kræver

en grundlæggende indsigt i kommunikative virkemidler,

kommunikationsformer, mediekanaler og

kommunikationsmål. Inden kursusstart skal du finde/overveje

en konkret kommunikationsindsats,

som du ønsker input til.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til dig, som allerede beskæftiger

sig med, eller som vil i gang med kommunikationsplanlægning

samt alle, der gerne vil have

en bedre indsigt i dette særlige felt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 1. oktober 2012, kl. 10-17

• København 9. oktober 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

• 10. september 2012 for kurset i Vejle

• 18. september 2012 for kurset i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

Desuden får du bogen ’Planlæg kommunikationen’.

20


STRATEGI

Spin, lobbyisme og

politisk kommunikation

Den politiske dagsorden bliver i stigende grad

sat i et samspil mellem medier, politikere og

embedsmænd. Hvordan kan du være med til

at sætte og påvirke den politiske dagsorden?

Lær om politisk tænkning, spin og lobbyisme.

Lær om de ingredienser, der skal til, for at du

kan sætte en sag på den landspolitiske dagsorden

i medierne og bag kulisserne.

Kurset sætter fokus på konkrete metoder til at

sætte den politiske dagsorden, giver indsigt i samspillet

mellem medier og politik og gode råd til,

hvornår det er embedsmænd, medier eller politikere,

der skal påvirkes.

Hvem skal du møde?

PER RYSTRØM er direktør og kommunikationsrådgiver

i Operate A/S og underviser

på statskundskab i politisk kommunikation.

Per har i fem år været

pressechef i Socialministeriet og Fødevareministeriet

og gennemført kurser og holdt foredrag om

både politisk kommunikation, presse, intern og

ekstern kommunikation. Han har arbejdet som

konsulent i KL, informationschef i Kommune-Forsikring

og med kommunikationsopgaver i forbindelse

med kommunalreformen.

Hvad får du med hjem?

Kurset veksler mellem teori og praksis og giver dig

redskaber til at

• sætte den politiske dagsorden

• formulere dine argumenter, så de både overbeviser

politikere og embedsmænd

• gøre dine politiske sager medieegnede

• formulere politiske målsætninger og lægge konkrete

politiske strategier

Hvad kræver det af dig?

Kurset veksler mellem oplæg, værktøjsintroduktion

og øvelser, hvor du trænes i konkrete metoder.

Kurset tager, hvis deltagerne ønsker det, udgangspunkt

i cases og eksempler fra deltagernes egne

arbejdsområder.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations-, presseog

informationsmedarbejdere eller -chefer, der arbejder

med interessevaretagelse i en organisation,

kommune eller virksomhed og har nogle års praktisk

erfaring. Og som har brug for nye metoder til,

hvordan I kan komme igennem med jeres politiske

sager.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 23. august 2012, kl. 10-17

• København 28. august 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

2. august 2012 i Vejle

7. august 2012 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

21


LEDELSE OG ORGANISATION

Brug medarbejdernes historier

til at forandre organisationen

– Storytelling brugt i HR, organisationsudvikling

og forandringskommunikation

Vil du fortælle organisationens gode historier

på en måde, hvor det ikke er direktionens jakkesæt,

der taler, men medarbejderne, der fortæller

fra hjertet til maven? Vil du være den,

som direktionen spørger, næste gang der står

forandringskommunikation på agendaen, fordi

du kan styre processen og få medarbejderne til

at fortælle? Få indblik i hvad der skal til for at

bruge virksomhedsfortællinger i intern kommunikation,

HR og forandringskommunikation

– bliv inspireret til at kaste dig ud i universet af

gode historier, der både flytter mennesker, afdelinger

og ledelse.

Find ud af hvad virksomhederne går glip af ved ikke

at lytte til det, medarbejderne siger – både brokkehovederne

og de positive. Lær den gode spørgeteknik.

Få indsigt i hvordan virksomhedsfortællinger er

en effektiv genvej til en mere autentisk og bæredygtig

virksomhedsidentitet og virksomhedskultur.

Du præsenteres for en metode, der trin-for-trin fører

dig og medarbejderne igennem story circles, bearbejdning

og formidling. Du bliver præsenteret for en

berettermodel, som er velegnet til virksomhedsfortællinger.

Kurset handler om virksomhedsidentiteten

og -kultur indefra og ud. Det handler også om,

hvor dan intern kommunikation, psykisk arbejdsmiljø

og HR kan ses i en sammenhæng.

Hvem skal du møde?

Karen Lumholt er journalist, iværksætter

og forfatter og har siden 2002 arbejdet

professionelt med at indsamle og bearbejde

medarbejderhistorier og historier fra

borgere med strategisk og konstruktivt potentiale.

De sidste 8 år i regi af firmaet Lumholt & Stahlschmidt

Kommunikation. Hun har været reporter og

vært i DR, kampagneleder og redaktør i Forbrugerstyrelsen

og er underviser i strategisk kommunikation,

præsentationsteknik og kampagner på bl.a. Update

(DMJX) og har skrevet en række artikler om

emnet, se www.lskommunikation.dk/artikler.aspx.

22

Hvad får du med hjem?

• Cases der viser arbejdet med medarbejderhistorier

i organisationsudvikling, HR og forandringsledelse

• En vejledning i at guide medarbejder- og ledergrupper

igennem storycircles og opfølgende processer,

der bearbejder historierne

• Øvelse i selv at identificere, fortælle og bearbejde

historier fra arbejdslivet

• Indblik i tanker og metoder hos Dave Snowden,

Michael White og Steve Denning

Hvad kræver det af dig?

• At du har lyst til at bidrage med cases fra din

egen arbejdsplads

• At du kan se et strategisk eller formidlingsmæssigt

potentiale i små autentiske hverdagshistorier

• At du vil arbejde med fortællinger i din organisation

eller vil lære andre at gøre det

Hvem kan deltage?

Kommunikationschefer og -medarbejdere, HR-chefer

og -medarbejdere, proceskonsulenter og ledere

på det strategiske niveau og selvstændige konsulenter

med interesse for organizational storytelling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 6. november 2012 kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 14. november 2012, 10-17

Tilmeldingsfrist

15. oktober 2012 i København

23. oktober 2012 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer


LEDELSE OG ORGANISATION

Employer branding - bedre rekruttering

og intern involvering

Kurset giver viden om strategisk, kreativ og

målrettet kommunikation, der vil give dig et

bedre rekrutteringsgrundlag. Kurset vil også

hjælpe dig til at forbedre den interne kommunikation,

så den bliver mere involverende – og

skaber både stolthed og handling blandt nuværende

medarbejdere. Du vil få undervisning

i teori, metode og værktøjer kombineret

med konkrete cases og øvelser.

Hvem skal du møde?

HENRIK ENGELUND er cand.comm., tidligere

HR-konsulent og siden 1994 adm.

direktør for employer branding-bureauet

core:workers. Henrik er en af de hyppigst

benyttede eksperter inden for employer branding.

I 2009 udgav Henrik sammen med Brit Buchhave

fagbogen ’Employer branding som disciplin’.

Gæsteforedrag

HEIDURUN MARSTEIN, Corporate HR Director

i Solar, som er Europas tredjestørste

tekniske grossist – i Vejle

RENÉ JAKOBSEN, marketing- og kommunikationschef

hos Gorrissen Federspiel,

som er en af landets førende advokatvirksomheder

– i Hellerup

Hvad får du med hjem?

• Viden om employer branding, fra teori til virkelighed

og fra fordele til forpligtelser

• Kompetencer og værktøjer til at indføre/styrke

employer branding i din virksomhed

• Inspiration og cases, der styrker dit arbejde med

rekruttering og intern involvering

• Opskrifter på fx det gode jobsite, EVP (Employer

Value Proposition), ambassadørarbejde og den

gode jobannonce

• Handlingsplan for jeres videre arbejde med

employer branding

• Du modtager bogen ’Employer Branding som

disciplin’

Hvad kræver det af dig?

Kurset fordrer, at du forbereder dig let.

• Du har orienteret dig i bogen ’Employer branding

som disciplin’, som vil blive tilsendt ca. to

uger før kurset.

• Du har gjort dig nogle tanker om din egen virksomheds

employer brand og employer branding-arbejde,

som du kan dele med de andre

deltagere på kurset

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikations- og HRfolk,

der arbejder med kommunikation til nuværende

eller potentielle medarbejdere. Andre stabsfolk

og linjeledere, der arbejder med rekruttering

og kommunika tion, vil også drage fordel af kurset.

Endelig er kurset relevant for konsulenter fra bureau-,

kommunikations- og HR-branchen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 19. september 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 25. september 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

• 29. august 2012 for kurset i Hellerup

• 4. september 2012 for kurset i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

23


LEDELSE OG ORGANISATION

Farvel til intranettet

– goddag til medarbejderportalen

Fem nye tendenser for intranettet generation

2.0. Nye sociale medier, apps og mobile enheder

udfordrer mange gamle intranet. Løsningen

er ikke at smide intranettet ud med badevandet,

men i stedet at videreudvikle det til en

forretningsstrategisk medarbejderportal, som

samler fem nye tendenser for intranet 2.0.

• Øget samspil med andre digitale ressourcer

• Tættere kobling til (sam)arbejdsprocesser

• Decentralisering af indholdsansvar

• Målretning via segmentering og personalisering

• Styring via forretningsstrategisk governance og

måling

Udviklingen giver nye muligheder, men stiller også

nye krav til den kommunikationsansvarlige og resten

af organisationen. På kurset diskuterer og lærer

vi af best practice inden for de fem tendenser.

Det sker bl.a. ud fra konkrete eksempler og erfaringer

fra deltagerne.

Hvem skal du møde?

Cand.comm. MADS RICHARD MØLLER

er indehaver af Intracom Consult, der

har rådgivet mere end 60 danske virksomheder

om forretningsmæssig udnyttelse

af intranet og medarbejderportaler. Mads er

desuden facilitator af Intra2 i Netværk om intranet

med over 200 medlemsvirksomheder. Samlet har

Mads fået indblik i intranet best practice fra mere

end 500 danske virksomheder. Han er en erfaren

oplægsholder og facilitator, har skrevet bogen ’Behind

the firewall’ i 2002 og supplerer løbende med

artikler og blogs om alle emner inden for intranet

og medarbejderportaler.

Hvad får du med hjem?

En klar forståelse for mulighederne i medarbejderportalen,

hvor langt I allerede er kommet samt

konkrete forslag til, hvordan I kommer videre.

Hvad kræver det af dig?

Du skal arbejde med eller have ansvar for jeres intranet

/ medarbejderportal. Før kurset skal du indsende

eksempler fra jeres nuværende løsning og

besvare nogle spørgsmål omkring jeres erfaringer

og udfordringer.

Hvem kan deltage?

Kommunikations- og intranetansvarlige der ønske

at videreudvikle intranettet til en forretnings-strategisk

medarbejderportal.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 3. oktober 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 10. oktober 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

12. september 2012 i Hellerup

19. september 2012 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

24


LEDELSE OG ORGANISATION

HR og Kommunikation

– forandring, forankring, linieledelse, globalisering,

feedback, processer… og?

Ledelse har aldrig været vigtigere. Intern kommunikation

har aldrig været vigtigere. Og sværere.

Lederne har fået fokus på kommunikation,

medarbejderne vil ikke spises af med

personaleblade, globalisering giver udfordringer,

og digitalisering åbner nye kanaler, samtidig

med at de gamle klassiske kanaler med fordel

kan støves af. HR og kommunikation er

blevet forretningskritisk for alvor.

Vi sætter fokus på samarbejdet mellem HR og

Kommunikation. Vi ser på, hvordan den interne

kommunikation kan drager nytte af organisationens

etablerede people-processer. Vi ser på, hvordan

kommunikation kan hjælpe HR til at spille en

stærkere rolle. Og vi drøfter, hvordan de to discipliner

sammen kan hjælpe vores organisationer med

at få ledelse og organisation til at støtte og styrke

salg og forretning.

Hvem skal du møde?

ANDERS MONRAD RENDTORFF er Senior

Vice President, People and Communications,

Coloplast A/S. Anders har gennem

de sidste 18 år arbejdet professionelt

med alle discipliner inden for kommunikationsfaget

og har bl.a. været rådgiver hos Advice, kontorchef

i BG Bank, kommunikationschef for Ericsson

Danmark og Copenhagen Business School, VP HR

& Communications for Telia Danmark samt to et

halvt år i Stockholm, hvor han arbejdede med global

marketing. Men intern kommunikation har altid

stået hans hjerte nærmest. Coloplast slog i efteråret

2010 HR og Kommunikation sammen med

Anders som leder – og det er erfaringer og cases

herfra, som er omdrejningspunktet for kurset.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig mulighed for nye refleksioner om

styrket intern kommunikation og masser af praktiske

ideer til at arbejde endnu mere dynamisk med

virksomhedens interne relationer, hvor både forandring

og forankring er vigtigt. Dagen byder på oplæg

og eksempler og en masse diskussion. Du får

• erfaringer om arbejdet med intern kommunikation

fra en større internationalt orienteret virksomhed

• redskaber, sparring og løsningsforslag til at arbejde

strategisk med egne udfordringer

• overblik over tendenser, udfordringer og muligheder

i praksis

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver, at du har erfaring med at arbejde

med intern kommunikation.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører i private

og offentlige virksomheder med flere års erfaring

med kommunikation

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

15. november 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

24. september 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

25


LEDELSE OG ORGANISATION

Kreativitet – sådan får du den gode ide

Redskaber, processer og gode råd

Det er WAUW-effekten, der tilfører sjæl, liv

og gnist til en godt gennemtænkt, veltilrettelagt

og professionelt gennemført PR- eller

kommunikationsaktivitet. Den simple, skarpe,

overraskende og kreative kant, der skaber opmærksomhed

og løfter kampagnen, PR-aktiviteten,

workshoppen, eller hvad vi nu arbejder

med i det daglige.

Kreativitet er en gave, som de fleste af os beundrer,

men kun få tilsyneladende mestrer. Forestillingen

om det geniale klarsyn, der ud af det blå rammer

den udvalgte kreative sjæl, lever i bedste velgående.

Men kreativitet er ikke kun forbeholdt de få. Det er

en kompetence, der kan læres præcis som alle andre.

Det kræver blot, at man lærer nogle teknikker.

Og arbejder med dem, naturligvis.

Dette kursus handler om at forstærke dine kreative

evner gennem en fast proces og en række helt konkrete

værktøjer, som fx ’Lille box/stor box’, ’Den kreative

spændvidde’, ’Provocative thinking’, ’Identifikations-bingo’,

’Individuel brainstorm’ og en række

andre. På kurset arbejder vi praktisk med alle værktøjerne.

Samtidig lærer du, hvordan du selv kan

igangsætte og styre kreative processer både alene

og med kollegerne. Og i sidste ende vælge den rigtige

ide. Alle deltagere modtager et kompendium

med værktøjer til kreativ idéudvikling.

Hvem skal du møde?

TORBEN DAN PEDERSEN er områdedirektør

i kommunikationsvirksomheden

Operate. Torben har været i branchen i

25 år og startede med at lave kampagner

til unge mænd om at lade være med at køre

for hurtigt i trafikken. Siden er det blevet til mere

end 100 kampagner og mange andre PR- og kommunikationsaktiviteter.

Og altid har det været jagten

på den kreative og overraskende idé, der har

været drivkraften.

Hvad får du med hjem?

Først og fremmest får du en række forskellige

praktiske og konkrete værktøjer, der kan hjælpe

dig og dine kolleger til selv at arbejde med at udvikle

jeres kreativitet. Og så får du nogle både

gode og sjove oplevelser. Der bliver nemlig en del

praktisk arbejde sammen med de andre deltagere

på kurset!

Hvad kræver det af dig?

Et åbent og nysgerrigt sind. Og meget gerne en

konkret kommunikationsudfordring eller et kommunikationsprojekt,

som du forbereder dig på inden

kurset. På kurset vil vi sammen arbejde på at finde

kreative løsninger på deltagernes udfordringer.

Hvem kan deltage?

Alle, der på den ene eller anden måde arbejder med

PR og kommunikation, og som har brug for at finde

gode, kreative løsninger på udfordringerne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 22. oktober 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 29. oktober 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

1. oktober 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

26


LEDELSE OG ORGANISATION

Værdistyret kommunikation

– nye metoder til at kommunikere, så du skaber værdi

Kurset fokuserer på, hvordan du i praksis skaber

værdi for organisationen og bygger videre

på gennemprøvede koncepter for Lean

kommunikation, som en metode til at skabe

værdi, effektivisere og mindske spild.

Virksomhederne stiller krav om, at kommunikatører

skaber direkte værdi og arbejder mere effektivt

og bidrager til at drive fremad og støtte. Kommunikationen

skal være mere strategisk og business

critical.

Du får redskaber til at sikre, at kommunikationsafdelingen

øger sit bidrag til, at virksomheden når

sine mål, hvad enten det handler om at skabe

overskud på bundlinjen, eller det fx handler om at

øge demokratiet i kommunen.

Hvem skal du møde?

Professor i kommunikationsvidenskab

SVEN WINDAHL, Lund og Växjö Universitet

og kommunikationsrådgiver ELSE FA-

BRICIUS fra Nordisk Kommunikation.

Sven har skrevet adskillige lærebøger i

kommunikation, som er oversat til 9

sprog og anvendes på universiteter over

hele verden. I 1993 startede han kommunikationsbureauet

Nordisk Kommunikation med

kontorer i Stockholm og København, hvor han

bl.a. har været rådgiver i organisationer som Vattenfall,

Ericsson, Telia, AB Volvo, AstraZeneca,

Stockholm Stad, Novo Nordisk og Carlsberg. De

seneste år har han skabt en model for effektivisering

af kommunikationen med inspiration fra ’lean

production’. Modellen anvendes bl.a. i levnedsmiddelkoncernen

Kraft Foods og i det svenske forsvar.

Konceptet for værdistyret kommunikation er videreudvikling

af erfaringerne med Lean Kommunikation.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver introduktion til den nye model for

værdistyret kommunikation.

• Hvordan kan du gøre værdistyring til en konsekvent

og lønsom arbejdsmetode?

• Hvilke af virksomhedens points of pains, skal der

arbejdes med?

• Får vi det maksimale ud af virksomhedens kanaler,

kontaktpunkter og aktører?

• Kan vi øge nytten af kommunikation ved at

være ’reducers’ i stedet for ’producers’?

• Hvordan vælger vi effektive kommunikationsprocesser?

• Hvordan du kun vælge det, der skaber værdi -

og får mod til at vælge det andet fra

• Hvordan du beregner, hvor stor værdi din indsats

kan give

• Kommunikationsregnskaber som idé

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsstrateger

og kommunikationschefer, som gerne vil skabe en

ny basis for effektiv kommunikation og have inspiration

til at arbejde på en ny måde. Medbring gerne

case fra din virksomhed.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

25. september 2012 kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

4. september 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

27


DIGITALE MEDIER

Are you likeable?

Flere og flere virksomheder fødes digitalt. Flere

og flere brugere udvikler og udkommer i

digitale kanaler. Det har omfattende konsekvenser

for din forretning, fordi de digitale

muligheder gør hvem som helst i stand til at

udfordre selv de mest etablerede virksomheder.

Tænk blot på musikindustriens udvikling

de seneste 10 år. Spørgsmålet er: Hvorfor

skulle noget lignende ikke ske for din virksomhed?

Og hvordan forbereder du dig på at

konkurrere i fremtidens marked?

Dette kursus er til dig, der vil blive klogere på, hvilke

parametre fremtidens virksomheder skal konkurrere

på i en verden revolutioneret af sociale teknologier

og digitale forretningsmodeller. Du får

redskaber til at arbejde digitalt med din virksomheds

digitale potentiale og fokusere på din sociale

bundlinje. Kort sagt: Et kig ind i fremtidens måde

at drive digital forretning på. Alt sammen omsat i

praksis.

Hvem skal du møde?

RENÉ LUNDGAARD KRISTENSEN er

strategichef i det digitale designbureau

1508, hvor han rådgiver private og offentlige

virksomheder i digital forretningsudvikling

med et særligt blik for den sociale

bundlinje. René har blogget for kunsten.nu, før der

var noget, der hed blogs og bloggere og har i dag

en bred digital tilstedeværelse på Twitter, LinkedIn,

Delicious, Slideshare m.m. René har to masters, en

i Informationsvidenskab og en i Interaktionsdesign.

Hvad får du med hjem?

• Et historisk blik på den digitale udvikling

• Overblik over nye digitale trends og værktøjer

• Analyse: Hvordan udnytter du din virksomheds

digitale potentiale og sociale bundlinje?

• Konkrete øvelser, hvor du lærer at anvende

analyseapparat og redskaber i din virksomhed

Hvad kræver det af dig?

Som udgangspunkt kræver kurset ingen særlige

kompetencer ud over interesse.

Hvem kan deltage?

Ledere, forretningsudviklere og kommunikatører i

virksomheder, der vil give forretningen en digital

og social slagside.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 28. november i 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 26. november 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

5. november 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

28


DIGITALE MEDIER

Facebook i praksis

– Få styr på din Facebook-strategi

Hvordan bruger vi Facebook aktivt i vores

kommunikation og markedsføring? Hvor skal

det overordnede ansvar placeres? Hvem er vores

målgruppe? Hvor ofte skal man skrive ud

til sine fans?

Dette er relevante spørgsmål at stille sig selv i stort

set alle virksomheder og organisationer for øjeblikket.

På kurset får du indsigt i, hvordan du kan bruge

Facebook som en kanal til at nå virksomhedens

mål. Desuden får du konkret og praktisk viden om

Facebook som kommunikations- og marketingredskab.

Hvem skal du møde?

Konsulent HANS TOSTI, Komfo, med

særligt fokus på at inspirere brands og

organisationer til at opnå succes på

Facebook. Tosti er uddannet HA fra SDU

og læser Master i IKT og Læring. Han har en fortid

som seniorkonsulent hos IBC, hvor han har undervist

marketingfolk i onlinestrategi, sociale medier,

mobile og brugeroplevelser online. Derudover er

Hans community manager for en række (store)

danske navne i musikbranchen.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig

• forståelse for forudsætningerne for succes på

Facebook

• styr på Facebook-strategiprocessen i virksomheden

• indblik i de seneste trends inden for virksomheders

brug af Facebook

• praktiske guidelines til at arbejde med sider på

Facebook

• overblik over konkurrencereglerne

• guidelines til annoncering på Facebook

• tips og tricks til at engagere kunder og netværk,

så de kommenterer og ’liker’

• masser af praktiske eksempler og rig mulighed

for selv at komme til orde på kurset

Hvad kræver det af dig?

Alle kan være med på kurset, men du får mest

gavn af det, hvis du allerede er i gang på Facebook

og administrerer en eller flere Facebook-sider.

Hvem kan deltage?

Kommunikations- og marketingmedarbejdere,

webrådgivere, medarbejdere fra HR og IT afdelinger,

der er administrator eller skal være administrator

for en eller flere Facebook-sider.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 22. og 23. oktober 2012, kl. 10-17

• København 29. og 30. oktober 2012,

kl. 9.30-16.30 i DKFs lokaler,

Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

1. oktober 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.650 kr. for medlemmer af DKF

5.350 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

6.750 kr. for ikke-medlemmer

29


DIGITALE MEDIER

Mobil kommunikation

– jeres næste indsats

Ser jeres hjemmeside godt ud på din smartphone?

Skal I have en App eller en web-App

til jeres næste kampagne? Kommunikerede I

live med jeres workshopdeltagere via mobilen

sidste gang? Samler I ideer fra brugere via

smartphones, når næste produkt skal udtænkes?

Popper de nærmeste regionale enheder

op automatisk, når de besøger jer på nettet

med en smartphone?

Smartphones er den stærkeste teknologiske trend,

der påvirker kommunikationsflowet og de digitale

strategier i dag og forlænger de eksisterende trends

omkring sociale medier, ved at gøre dem mere tilgængelige.

Men samtidig forandrer de kommunikationsflowet

ved at inddrage nye facetter som lokationsbestemt

kommunikation.

Kurset giver en solid forståelse af de mange facetter

ved mobil kommunikation:

• Indsigt: Hvilke typer af budskaber og målgrupper

egner mobil kommunikation sig til

• Teknologi-turen: Gennemgang af de mange teknologier

og hvilke formål de bedst benyttes til -

og ikke mindst omkostningerne

• Hands-on; Værktøjer du kan bruge derhjemme

til at komme i gang med det samme

• Processtøtte: Hvordan griber du det an, når I skal

igennem en større udviklingsproces

• Statistikker og trends. Tal om brugen af mobiler

og smartphones er tankevækkende læsning

Hvem skal du møde?

MADS VÖGE, direktør for Operate IT A/S,

Operates datterselskab for digitale kommunikationsløsninger,

har arbejdet med

digitale løsninger i 15 år i forskningsinstitutioner,

den offentlige administration, softwareindustrien

og kommunikationsbranchen. Som noget

særligt kan Mads ikke kun rådgive om digitale løsninger

– han har selv haft fingre på tasterne. Mads

er cand.scient.pol og igennem mange år undervist

som ekstern lektor på Institut for Statskundskab.

30

Hvad får du med hjem?

På kurset får du inspiration og værktøjer til at

komme i gang med mobil kommunikation i din

egen organisation. Vi gennemfører en række konkrete

øvelser, hvor du lærer at benytte tjenester på

nettet, der sammen med din smartphone giver

mulighed for at lave live kommentering på jeres

næste workshop, benytte mobilen til at indsamle

ideer (crowdsourcing) fra jeres brugere og lave en

mobiludgave af din hjemmeside.

Endelig giver workshoppen dig redskaber til at indarbejde

den mobile kommunikation i jeres overordnede

digitale strategi.

Hvad kræver det af dig?

Kurset kræver ingen særlig viden om mobil kommunikation.

Inden kurset bør du overveje, hvilke

målgrupper, I typisk har. Så kan du få specifik viden

om deres mobilvaner på kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig kommunikationsfolk i organisationer,

myndigheder og virksomheder, der ønsker

en konkret forståelse af de mobile værktøjer i

kommunikationen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 22. november 2012, kl. 10-17

• København 27. november 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

1. november 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr.for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer


DIGITALE MEDIER

Sådan skaber du en succesfuld blog

der genererer trafik, leads og ambassadører

– Blogs som redskab til online markedsføring

En blog er en af de mest simple og effektive

metoder til at skabe relationer, udbrede kendskabet

til organisationens kompetencer og i

sidste ende konvertere besøgende til faste

læsere, kunder eller ambassadører for ens

brand. Heldigvis kan man sige noget meget

præcist om, hvad der skal til for at lykkes med

denne strategi, og på kursusdagen vil du få

en lang række helt praktiske metoder til at

gøre netop det. Undervejs vil deltagerne lære

simple måder til at bygge en stor liste, skabe

engagerede læsere og positionere bloggen

som primær kanal til presse og nye kunder.

Hvem skal du møde?

MORTEN MÜNSTER er partner i BRO

kommunikation og har udviklet BRO

blog, der har i underkanten af 10.000

abonnenter. Morten Münster arbejder til

dagligt med at maksimere menneskers indflydelse

gennem kommunikationsstrategier og personlig

kommunikation. Han udkommer i 2013 på Frydenlunds

forlag med bogen: ’Få din vilje – den overraskende

sandhed om, hvordan man flytter mennesker,

produkter og holdninger’.

Hvad får du med hjem?

Deltagerne får en lang række lavpraktiske redskaber,

der kan omsættes direkte i arbejdet med at

skabe en blog, der genererer trafik, leads og ambassadører.

Herunder både konkret viden om mediets

muligheder, teknikker til effektiv copywriting

og indsigt i de psykologiske mekanismer, der ligger

bag en effektiv blog.

Hvad kræver det af dig?

Inden kurset bedes deltagerne forberede en kort

præsentation af, hvorfor de er interesserede i

blogs. Derudover skal deltagerne gøre sig tanker

om, hvilket strategisk formål bloggen skal tjene i

deres organisation

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikatører, som

gerne selv vil i gang med at blogge på egne eller

på deres virksomheds vejne og til kommunikatører,

der har ansvar for at markedsføre deres organisation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 13. september, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Aarhus 18. september, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

23. august 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke medlemmer

31


DIGITALE MEDIER

Webredaktørens udfordringer

og rolle

Online medier spiller i dag en helt central rolle

i de fleste organisationers og virksomheders

kommunikation med interne og eksterne

interessenter. Det gælder både for kommunikation

via web som for andre digitale platforme.

Udviklingen af nye online medier og øgede

muligheder for bruger-interaktion stiller

samtidig nye krav til webredaktørens kompetencer

og rolle.

Kurset stiller skarpt på webredaktørens rolle som

rådgiver, udvikler og indholdsleverandør på både

internet, intranet og andre digitale medier. Kursusdeltagerne

får inspiration og værktøjer til at

• udvikle en effektiv webstrategi

• formulere mål og succeskriterier

• udvikle personas og brugerscenarier

• vælge samarbejdspartnere og CMS

• prioritere indhold og udvikling af ny funktionalitet

Hvem skal du møde?

LARS SANDSTRØM, kommunikationsrådgiver

i Bysted A/S. Lars rådgiver og underviser

store og små organisationer i web, strategisk

kommunikation og branding. Han har

skrevet to bøger om emnet. ’Corporate branding – et

værktøj til strategisk kommunikation’ og ’Online branding

– skab strategiske relationer på nettet’.

Hvad får du med hjem?

På kurset får du inspiration og konkrete værktøjer

til at planlægge og styre udviklingen af virksomhedens

internet og intranet samt øvrige digitale medier.

Du får værktøjer til at definere og forstå dine

brugere. Og til at prioritere indhold og funktionalitet

i det daglige arbejde.

Hvad kræver det af dig?

Kurset er et introduktionskursus og kræver ingen

særlig viden om nye digitale medier. Inden kursusstart

skal du imidlertid have overvejet de tre væsentligste

udfordringer for din organisations online

kommunikation.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle, som er helt eller delvist

ansvarlige for indhold og udvikling af organisationers

og virksomheders web og online kommunikation.

På kurset præsenteres både danske og

internationale cases. Og materiale, værktøjer og

øvelser henvender sig både til virksomheder, organisationer,

foreninger og kommuner.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Aarhus 11. og 12. september 2012, kl. 10-17

• København 17. og 18. september 2012,

kl. 9.30-16.30 i DKFs lokaler,

Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

22. august 2012 i Aarhus

27. august 2012 i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

4.900 kr. for medlemmer af DKF

5.600 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

7.000 kr. for ikke-medlemmer

Du får bogen ’Online branding – skab strategiske

relationer på nettet’. Hvad kræver det af dig?

Kurset kombinerer indsigt, best practice cases og

øvelser, hvor deltagerne får muligheder for at afprøve

værktøjer på deres egen organisation og udfordringer.

32


PERSONLIG UDVIKLING

Gennemslagskraft som rådgiver

– Få redskaber til at give feedback og bliv en bedre

kommunikationstræner

Arbejder du med at gøre andre bedre til at

kommunikere, er dette kursus en genvej til

bedre resultater. På dette kursus tager vi fat i

de situationer, hvor det er svært at sige tingene

ligeud. Både situationer, hvor ros og anerkendelse

kan give en kollega ny energi og

retning, men også de situationer, hvor konstruktiv

kritik kan rette fejl og uhensigtsmæssige

måder at gøre tingene på.

Vi går tæt på forskellen mellem kritik, ros og feedback

og gør dig bevidst om, hvordan kritik bliver

en hjælp – og ikke et angreb.

• Du får metoder til at give andre noget at vokse af

• Hvordan formulerer du kritik?

• Hvordan kan man bruge den gode hensigt som

udgangspunkt for konstruktiv feedback?

• Hvordan kan man finde gode strategier, så det

bliver nemmere at modtage kritik?

• Hvad må man sige hvornår? Hvad må I sige til

hinanden? Hvad bør I sige til hinanden? Hvad

kunne være rart at få sagt? Hvordan kan feedback

gøre jer til et mere effektivt team?

Hvem skal du møde?

ANDERS STAHLSCHMIDT er ledelsesrådgiver,

kommunikationskonsulent, journalist

og tv-mand og har skrevet flere bøger

om kommunikation, bl.a.

Førstehjælp til Feedback (Gyldendal Business

2009). Stahlschmidt er en erfaren og efterspurgt

underviser, der formår at inddrage deltagernes

egne erfaringer på en engagerende måde, så teori

og virkelighed bliver bundet smukt sammen. Nogle

kender ham bedst som tv-vært, senest DR 2 og

som underholdningschef på Nordisk Film. Andre

kender ham fra hans tid som journalist og partner i

Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation eller senest

som seniorkonsulent i Kraft & Partners, hvor

han var leder af Det Kongelige Ledelsesakademi,

inden han blev postproducer hos Endemol Denmark.

Hvad får du med hjem?

• Metoder og redskaber til at give feedback - også

til ’vanskelige personer’

• Lejlighed til at træne det, der er svært at sige

• En strategi til at modtage kritik

• Bogen ’Førstehjælp til Feedback’

Hvad kræver det af dig? Kurset indeholder øvelser,

som kræver aktiv deltagelse. Du skal være parat til

at dele ud af dine egne erfaringer og oplevelser.

Hvem kan deltage?

Alle, som arbejder med at træne og rådgive andre

i kommunikation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

23. oktober 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

1. oktober 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

33


PERSONLIG UDVIKLING

Personlig Performance

Når vi skal overbevise, motivere og styrke vores

personlige gennemslagskraft er det ikke

nok at have lavet en fin PowerPoint eller et

velovervejet manuskript – publikummer bliver

langt mere påvirkede af din stemme og dit

kropssprog end af pæne slides og argumenter.

På kurset Personlig Performance er det derfor ikke

sagen, statistikken eller opgaven, der er i centrum,

men dig og den måde du naturligt kommunikerer

på gennem dine bevægelser, din kropsholdning og

din stemme. Som kursist får du en enestående mulighed

for at få en personlig evaluering af lige præcis

dine styrker, svagheder og ikke mindst muligheder

for at opnå større gennemslagskraft og

dermed større autoritet over for dine omgivelser,

når du taler.

• Hvorfor er stemme og kropssprog så vigtigt over

for et publikum?

• Hvordan er dit kropssprog, når du står foran

publikum?

• Hvordan bruger du din stemme – og hvilken opfattelse

efterlader det hos publikum?

• Hvordan kan man arbejde målrettet med sin

personlige performance?

• Og hvordan håndterer man nervøsitet, når man

holder oplæg?

Hvem skal du møde?

CHRISTINA RITTIG FALKBERG er cand.

mag. i retorik og stemmebrug fra Københavns

Universitet. Til dagligt arbejder

hun som seniorkonsulent i kommunikationsvirksomheden

Rhetor. Christinas speciale er

mundtlig formidling, personlig gennemslagskraft

og stemmebrug. Oveni retorikken er Christina uddannet

skuespiller. Hun er en ivrig historiefortæller,

der rejser land og rige rundt med sine mange

eventyr.

Hvad får du med hjem?

Du får ny viden om stemmen og kropssprogets

indflydelse på din personlige kommunikation og

konkrete råd til, hvad du naturligt har talent for

og kan arbejde med for at styrke din gennemslagskraft.

Gennem en række praktiske øvelser, videoeksempler

og opgaver lærer du at arbejde med din

krop og stemme og håndtere nervøsitet, når du er

på. Konstruktiv feedback fra instruktør og deltagere,

der hjælper dig videre i udviklingen af dine personlige

kompetencer.

Hvad kræver det af dig?

Forud for kurset skal du forberede dig på at holde

en tale af 2 minutters varighed og have gjort dig

tanker om, hvad du især godt kunne tænke dig at

få styr på i din personlige performance. På kursusdagen

bedes du møde op i behageligt tøj og medbringe

et tæppe, du undervejs kan ligge på.

Hvem kan deltage?

Alle, der gerne vil performe bedre foran et publikum

– stort som småt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 31. oktober kl. 9.30-16.30 2012

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 8. november kl. 10-17 2012

Tilmeldingsfrist

• 10. oktober 2012 for kurset i Hellerup

• 18. oktober 2012 for kurset i Vejle

Ca. deltagerantal 8

Pris

4.650 kr. for medlemmer af DKF

5.350 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

6.750 kr. for ikke-medlemmer

34


JOURNALISTIK

Få styr på det journalistiske håndværk

Som kommunikationsmedarbejder skal du

mestre det journalistiske håndværk. Det gælder

både, når du kommunikerer internt til kollegaer

og medarbejdere, og det gælder, når

du vil afsætte historier og budskaber i medierne.

Jo bedre du er til at vinkle skarpt, bruge

nyhedskriterierne, skrive fængende rubrikker

og bruge et journalistisk sprog, jo mere villige

er folk til at læse det, du skriver.

Hvem skal du møde?

Kursusleder er SØREN MARQUARDT

FREDERIKSEN, der underviser i journalistik

og retorik på CBS og Københavns

Universitet. Søren driver firmaet Talerbloggen.dk

og er forfatter til en række bøger om

journalistik, retorik og PR. Bl.a. ’Talen er vejen til

indflydelse – en grundbog i praktisk retorik’ og

’Skriv så du bliver læst – Journalistik for kommunikationsfolk’.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig konkrete redskaber, så du lærer at

beherske det journalistiske håndværk.

Du lærer at

• vinkle, så du kan fortælle historier med et klart

fokus

• bruge det journalistiske, så folk synes dine artikler

er spændende at læse

• skrive et sprog, så det er let at læse dine artikler

• skrive fængende rubrikker og begyndelser

• bruge de journalistiske genrer

Du får

• Forståelse for de journalistiske spilleregler, så du

bedre kan tilpasse dine historier til de enkelte

medier

• Et eksemplar af underviserens bog ’Skriv så du

bliver læst – Journalistik for kommunikationsfolk’.

Læs anmeldelse på kommunikationsforening.dk

Hvad kræver det af dig?

På kursets første dag får du redskaberne. På kursets

anden dag har du skrevet et par artikler, som

vi andre læser og giver respons på. Det er en god

mulighed for at få konstruktiv kritik, så du får blik

for, hvad du gør godt, og hvad du kan gøre bedre.

Læs også artiklen ’Kan du det journalistiske håndværk’

af Søren Marquardt Frederiksen på www.

kommunikationsforening.dk.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til alle kommunikationsfolk,

der vil være bedre til at beherske de journalistiske

redskaber.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 24. august og 3. september 2012,

kl. 10-17

• København 27. august og 10. september 2012,

kl. 9.30-16.30 i DKFs lokaler,

Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

6. august 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

5.300 kr. for medlemmer af DKF

6.000 kr.for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

7.400 kr. for ikke-medlemmer

35


VISUEL KOMMUNIKATION

Brug det billede, der virker

– online og i det trykte medie!

Hvad er det, der gør, at nogle billeder har en

kant og virker stærkere på beskueren end andre?

Hvad er udviklingen inden for billedbrug

i netmedierne og de trykte medier? Hvad er

forskellen på et godt billede online og offline?

Vi ved godt, at billede, overskrift, billedtekst og grafik

er afgørende for, om vi fanger læserens opmærksomhed.

Alligevel sker det alt for tit, at vi ikke

får illustreret artiklen med et billede, der virker.

Kurset gennemgår æstetiske overvejelser samt retningslinjer

for, hvad der kendetegner et godt billede

og de trends, der er inden for billedbrug i de

danske medier. Vi gennemgår samspillet mellem

billeder og tekst og genrer inden for portrætfotografering.

Hvem skal du møde?

LISBETH THORLACIUS er studieleder,

Ph.d. og lektor i kommunikation, underviser

i visuel kommunikation på RUC og

har skrevet adskillige artikler om visuelle

virkemidler og tidens smag. Derudover arbejder

Lisbeth freelance som fotograf inden for informations-,

presse- og portrætgenrerne. Lisbeth er bedst

kendt for sine forfatterportrætter for Gyldendals

bogforlag og ikke mindst hendes forsidefotos til

Kommunikatøren.

Hvad får du med hjem?

Kurset giver dig

• indblik i fordele og ulemper ved billedbrug online

og offline

• vurderingskriterier for, om et billede er ordinært,

godt eller sublimt afhængig af den sammenhæng,

det indgår i

• nyere tendenser inden for billedbrug

• redskaber til at skelne mellem portrætfotografier

til informationsbrug, herunder det klassiske

portræt, det iscenesatte portræt, situationsportrættet

og presseportrættet

• indblik i samspillet mellem tekst og billeder

• gode råd til, hvordan kommunikationsmedarbejderen

bedst spiller sammen med fotografen

og grafikeren

Hvad kræver det af dig?

Til kurset skal du medbringe et eksempel på en

hjemmeside og/eller en trykt publikation – din

egen eller en andens, som vil blive gennemgået på

kurset.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til kommunikationsmedarbejdere

og andre med behov for at opnå en bedre

indsigt i brug af billeder online og offline.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

11. september 2012 kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

21. august 2012

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr.for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

36


MÅLING

Mål værdien af din kommunikation

– sæt strategiske mål, der kan måles

Når man skal arbejde med måling, så er det

sværeste at få fastlagt konkrete mål for den

strategiske proces. Alt for mange forsøger at

måle på abstrakt formulerede mål.

På dette kursus arbejder vi med

• at definere målbare mål for kommunikationens

kvalitet og effekt

• at sætte mål for kommunikationsafdelingens

arbejde, undervisning og rådgivning

• at omregne værdien til penge – Return on

Invest ment

• at sikre, at en måling kan bruges som beslutningsgrundlag

• at indarbejde målsætning og evaluering i dit

daglige arbejde

Kurset er bygget op omkring en række illustrative

eksempler fra organisationer og private og offentlige

virksomheder.

Hvem skal du møde?

KARIN SLOTH, kommunikationsrådgiver,

Karin Sloth Kommunikation aps, og forfatter

til ’Mål dine resultater – analyse,

evaluering og måling af kommunikation’.

Fast underviser i ’Strategisk kommunikation’

og ’Mål resultatet af din kommunikation’ på diplomuddannelsen

for kommunikatører på UPDATE,

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvad kræver det af dig?

Tag et eksempel med på en strategisk vigtig opgave,

som du syntes, det er svært at måle værdien af.

Kurset kræver, at du deltager i arbejdet på workshoppen

med at definere konkrete mål for de strategiske

processer.

Hvem kan deltage?

Kurset er for alle, der savner inspiration til at definere

relevante og målbare mål for de strategiske

processer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• Vejle 30. oktober 2012, kl. 10-17

• København 7. november 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

Tilmeldingsfrist

9. oktober 2012 i Vejle

17. oktober i Hellerup

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.400 kr. for medlemmer af DKF

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.500 kr. for ikke-medlemmer

Hvad får du med hjem?

På kurset får du inspiration til og eksempler på,

hvordan du i hverdagen kan sætte relevante og

målbare mål for det strategiske arbejde. Du får

præsenteret en række modeller og værktøjer til

måling, som du kan bruge efterfølgende. Du får

bogen: ’Mål dine resultater – analyse, evaluering

og måling af kommunikation.’

37


KARRIERE RETORIK OG SPROG

Skriv til Øret!

– Retorik for taleskrivere

Talen kan som intet andet medie formidle

budskaber, som modtageren både husker og

handler efter. Men det kræver, at manuskriptet

er skrevet til øret. Sproget skal være

mundret, skabe billeder og tegne budskabet

knivskarpt op for tilhørerne. Desværre er der

alt for mange talemanuskripter, der ligner

skriftlige notater. Og så kommer de også til at

lyde sådan.

På kurset koncentrerer vi os om få centrale pointer

og redskaber, som vi selv bruger i Rhetor, når vi

skriver taler for vores kunder. Som kursist får du

noget til hovedet, men også til øjne, ører og fingre:

Vi ser videoeksempler med gode og elendige

talere, vi analyserer manuskripter og talesituationer,

vi argumenterer med historier, og vi skriver og

fremfører taler.

• Kunsten at ville ét – hovedbudskabet og den

røde tråd

• Historiefortælling som argumentation

• Talens begyndelse: at ‘vække’ publikum og bygge

bro til dem

• Skriv situationen ind i talen: Den retoriske pentagon;

et værktøj til at skrive bl.a. taleren, publikum

og omstændighederne ind i talen

• Sproget til øret: mundtlighed vs. skriftlighed, retoriske

virkemidler såsom beskrivende detaljer,

varieret gentagelse, kontrast, stigning

Hvem skal du møde?

KELL JARNER RASMUSSEN er adm. direktør

i Rhetor og rådgivende retoriker. Han

har fungeret som bl.a. ordbogs- og tidsskriftredaktør,

forlægger, taleskriver og

retorisk rådgiver gennem 15 år.

Hvad får du med hjem?

Du får redskaber til at skrive manuskripter, der

fænger og lever, og som bliver husket længe efter,

de er blevet holdt. Plus selvfølgelig en ordentlig

spand inspiration og et talemanuskript, som du har

skabt ved hjælp af redskaberne.

Hvad kræver det af dig?

Du skal medbringe et udkast til et konkret manuskript.

Gerne et du skal levere, alternativt et du har

leveret.

Hvem kan deltage?

Skriv til øret! henvender sig til dig, der skriver taler

for dig selv eller for fx en formand, en minister eller

en CEO.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted

• København 22. august 2012, kl. 9.30-16.30

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

• Vejle 29. august 2012, kl. 10-17

Tilmeldingsfrist

1. august 2012 i Hellerup

8. august 2012 i Vejle

Ca. deltagerantal 15

Pris

3.100 kr. for medlemmer af DKF

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, Dansk Erhverv

5.200 kr. for ikke-medlemmer

38


BETINGELSER

Sådan kommer du med

– praktik og betingelser

Tilmelding og betaling

Tilmeld dig online på www.kommunikationsforening.dk eller til dansk@kommunikationsforening.dk.

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi bekræftelse/faktura, som vi beder dig betale inden kurset.

Din tilmelding er bindende, men er du forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at sende en kollega. Vi anbefaler

dig hurtig tilmelding, da kurserne har begrænset deltagerantal. Vi skal have din tilmelding tre uger før kursusstart, hvis

ikke andet fremgår. Priserne er uden moms. Vi tager forbehold for ændringer.

ER DU MEDLEM?

Hvis du er medlem af forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Dansk Journalistforbund (DJ), Dansk Investor Relations

Forening (DIRF) eller Dansk Erhverv kan du deltage i Dansk Kommunikationsforenings (DKF) kurser til særpris.

Se prisen under de enkelte kurser.

NEDSAT PRIS TIL LEDIGE

Er du ledigt medlem af DKF, kan du deltage på kurserne til 10 pct. af kursusprisen i det omfang, der er ledig kapacitet.

Du tilmelder dig helt almindeligt og markerer, at du er ledig.

Når tilmeldingsfristen er udløbet, får du besked, om der er plads på holdet.

GRATIS

Er det dig, der skal have jobbet. Gratis kursus for DKFs og UngKoms medlemmer, når kontingentet er betalt.

HVIS DU KRYDSER STOREBÆLT, FÅR DU 15 PCT. RABAT PÅ KURSUSPRISEN

Starten på et netværk

Deltagerne på DKFs kurser har mulighed for at fortsætte erfaringsudvekslingen og starte et DKF ErfaNetværk.

Sæt selv præg på kursussæsonen

Hvis du brænder for at deltage i eller lede et kursus, så er du velkommen til at sende et forslag til sekretariatet. Kontakt

Lisbeth Eckhardt-Hansen på lisbeth@kommunikationsforening.dk

Kurser tilpasset virksomhedens behov

DKF tilbyder også kurser, som er tilpasset din virksomhed og til konkurrencedygtige priser.

Ring eller skriv til Sonja Sukstorff i sekretariatet og hør om muligheder og priser.

3393 9098, dansk@kommunikationsforening.dk

Kurser

tilpasset

DIN

virksomhed

KURSER – efterår/vinter 2012 udgives af

Dansk Kommunikationsforening

Strandvejen 100, 2900 Hellerup

3393 9098

dansk@kommunikationsforening.dk

www.kommunikationsforening.dk

Design: Bysted

Layout: Ivar Grafik

Forsidefoto: per.olesen

Produktion: KLS Grafisk Hus A/S

Oplag: 4000

39


TØR DU

VISE

DIREKTØRENS BIL

I JERES

ANNONCER?

Få din tryksag klimamærket og leveret i en el-lastbil

• Vores produktion er CO2-neutral og certificeret af CO2focus. Derfor kan du få et CO2-regnskab på din tryksag og få den

klimamærket.

• Vores ambitiøse klimastrategi er under konstant udvikling. Senest er vi som Danmarks første private virksomhed begyndt

at levere tryksager i en el-lastbil, og direktørens bil er udskiftet til en el-bil. Strømmen får de fra en lokal vindmølle.

• Vi rådgiver vores kunder til de mest klimavenlige tryksager uden at gå på kompromis med pris og kvalitet. Du må gerne

udfordre os! Læs mere om dine muligheder for grafiske løsninger med hensyntagen til klima og miljø på www.kls.dk

KLS Grafisk Hus A/S

Jernholmen 42 A

2650 Hvidovre

Telefon

(+45) 36 34 29 00

www.kls.dk

KLS

GRAFISK HUS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!