24.03.2014 Views

KURSER EFTERÅR/VINTER 2012 - Dansk Kommunikationsforening

KURSER EFTERÅR/VINTER 2012 - Dansk Kommunikationsforening

KURSER EFTERÅR/VINTER 2012 - Dansk Kommunikationsforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>KURSER</strong><br />

EFTERÅR/<strong>VINTER</strong><br />

<strong>2012</strong>


FORORD<br />

Krystalklare kompetencer<br />

Netværk og kompetencer har aldrig været vigtigere. Det er netop derfor, at vi har fyldt kataloget med<br />

krystalklare kompetencer, som der bliver brug for i turbulente tider.<br />

Der bliver stillet store krav til kommunikationen overalt. Ledelsen forventer, at vi kan byde ind med<br />

klassiske kompetencer og nye kompetencer – og det skal være kritisk for forretningen.<br />

I denne sæson har vi samlet en række kyndige kursusledere og netværksledere, som er klar til at drive<br />

kurser og netværk med nyeste viden inden for faget. Som noget nyt vil vi fremover tilbyde tre forskellige<br />

typer videreuddannelse:<br />

• ComAcademy – det tunge videreuddannelsestilbud til kommunikatører<br />

• KomNetværk – den netværksbaserede kompetenceudvikling, hvor vi ses seks gange i netværket –<br />

møder specialister, besøger virksomheder og selv er med i debatten om fagets udvikling<br />

• KomKurser – en dag eller to sætter vi fokus på særlige kommunikationsdiscipliner, nye metoder,<br />

redskaber og cases<br />

Vi har som sædvanlig en bred vifte af emner med kendte og populære kurser i klassiske discipliner -<br />

men også en række helt nye kurser. Vi er stolte af, at mange af branchens bedste kursusledere stiller<br />

deres viden og kompetencer til rådighed.<br />

Vi vil gerne invitere dig til at gå på opdagelse i kataloget, som er spækket med inspiration, redskaber,<br />

metoder og refleksion for både nye og garvede kommunikatører. Der er guldkorn, perler og krystalklare<br />

kompetencer, som er klar til at blive høstet. Vi håber, du finder det kursus, der matcher dine behov<br />

for efteruddannelse.<br />

Rigtig god fornøjelse!<br />

Finn Frandsen<br />

Medlem af bestyrelsen og uddannelsesudvalget


INDHOLD<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

33<br />

34<br />

35<br />

36<br />

37<br />

38<br />

39<br />

ComAcademy<br />

DKF Change Academy<br />

Kommunikationsledelse<br />

KomNetværk<br />

Digitale medier i forretningen<br />

Intern kommunikation<br />

Kommunikatører i finanssektoren<br />

KomKurser<br />

FORRETNING<br />

Forretningsdrevet samfundsansvar - effektiv kommunikation og stakeholder-involvering<br />

Forstå finanserne – og bliv en bedre kommunikationsrådgiver for direktionen<br />

Giv forretningsstrategien liv og mening<br />

Gør kommunikationsafdelingen forretningskritisk – og mærkbar<br />

STRATEGI<br />

Autentisk identitet skaber strategi – omsæt organisationens styrker<br />

Branding af det offentlige og frivillige Danmark<br />

Issue Management og kriseberedskab – vær forberedt før helvedet bryder løs<br />

Kampagne med effekt - fra strategi til idé, eksekvering og evaluering<br />

Kommunikationsstrategi og -politik med udgangspunkt i forretningen<br />

Metoder til at lede global kommunikation<br />

Planlæg en målrettet kommunikationsindsats<br />

Spin, lobbyisme og politisk kommunikation<br />

LEDELSE OG ORGANISATION<br />

Brug medarbejdernes historier til at forandre organisationen<br />

Employer brandig – bedre rekruttering og intern involvering<br />

Farvel til intranettet – goddag til medarbejderportalen<br />

HR og Kommunikation - forandring, forankring, linieledelse, globalisering, feedback, processer… og?<br />

Kreativitet – sådan får du den gode ide! – redskaber, processer og gode råd<br />

Værdistyret kommunikation – nye metoder til at kommunikere, så du skaber værdi<br />

DIGITALE MEDIER<br />

Are you likeable?<br />

Facebook i praksis – få styr på din Facebook-strategi<br />

Mobil kommunikation – jeres næste indsats<br />

Sådan skaber du en succesfuld blog, der genererer trafik, leads og ambassadører<br />

Webredaktørens udfordringer og rolle<br />

PERSONLIG UDVIKLING<br />

Gennemslagskraft som rådgiver<br />

Personlig Performance<br />

JOURNALISTIK<br />

Få styr på det journalistiske håndværk<br />

VISUEL KOMMUNIKATION<br />

Brug det billede, der virker – online og i det trykte medie<br />

MÅLING<br />

Mål værdien af din kommunikation - sæt strategiske mål, der kan måles<br />

RETORIK OG SPROG<br />

Skriv til øret – retorik for taleskrivere<br />

SÅDAN KOMMER DU MED – PRAKTIK OG BETINGELSER<br />

3


UDVALG<br />

Det er DKFs uddannelsesudvalg,<br />

der sammen med sekretariatet<br />

tilrettelægger kursusudbuDdet<br />

Finn Frandsen<br />

(DKFs bestyrelse)<br />

Professor<br />

Aarhus Universitet<br />

Michael von Bülow<br />

Direktør<br />

nisted-bruun + vonbülow<br />

Thomas Einfeldt<br />

IR- og kommunikationsrådgiver<br />

Einfeldt Kommunikation<br />

Merete Wagner Hoffmann<br />

Kommunikationschef<br />

Nomeco A/S<br />

Mercedes Nadjafi<br />

Project Manager,<br />

Consultant & Speaker<br />

Landbrug og Fødevare<br />

Pelle Nilsson<br />

Direktør<br />

Resonans Kommunikation<br />

John Pedersen<br />

Partner,<br />

kommunikationsrådgiver,<br />

Operate<br />

Kristian Bjerregaard<br />

UngKom<br />

Simon Federspiel<br />

UngKom<br />

4


ComAcademy<br />

DKF Change Academy<br />

– Skab innovation og<br />

forandringskraft i din virksomhed<br />

ComAcademy<br />

Stort set alle virksomheder gennemgår i disse år store<br />

forandringer. Der bliver udviklet nye strategier og<br />

nye produkter, undersøgt nye markeder og ændret i<br />

de eksisterende kerneydelser og kompetencer, indført<br />

nye arbejdsmetoder, effektiviseret, optimeret<br />

osv. Uanset hvad forandringerne handler om, skal<br />

de kommunikeres. Medarbejdere og stakeholdere<br />

skal involveres i udviklingen for at forstå og acceptere<br />

forandringerne – ellers sker der ikke noget.<br />

Bliv rustet til at drive forandring med DKF Change Academy,<br />

der er bygget op over tre hovedspor<br />

• Udvikling af forretningen. - Du får indsigt i forretningsstrategi,<br />

plan og metode, så du bliver bedre i stand til at<br />

kommunikere forretningskritisk<br />

• Kommunikation af forandringer. - Du får metoder og cases,<br />

som kan inspirere dig til at udvikle kommunikationen<br />

og være med til at skabe innovation og forandringer<br />

i din egen virksomhed. Vi arbejder med budskaber, aktiviteter<br />

og kanaler og ledelsens rolle i at kommunikere og<br />

skabe forandringer<br />

• Forandringskraft og ændring af adfærd. – Du får viden<br />

om, hvad der skal til for at skabe forandring i virksomheden<br />

og metoder til at undersøge forandringsparatheden<br />

i din egen virksomhed. Desuden får du indblik i din egen<br />

forandringsprofil, så du bliver bedre i stand til at arbejde<br />

med dine egne styrker og kompetencer<br />

Akademileder<br />

DKF Change Academy ledes af MARIA SEN-<br />

NELS, adm. direktør og ejer af Copenhagen<br />

Change og en af Danmarks mest kompetente<br />

inden for forandringskommunikation med<br />

mange års erfaring som direktør i Advice og adm direktør i<br />

Burson Marsteller, hvor hun også var global leder af forretningsområdet<br />

’Change Communication and Organizational<br />

Performance’.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

• Eget forandringsprojekt<br />

• Egen forandringsprofil<br />

• Deltagelse i læringsgrupper<br />

• Alle deltagere modtager feedback på deres forandringsprojekt<br />

fra akademileder og oplægsholdere<br />

• Teorerisk og praktisk viden om innovation, strategi,<br />

ledelse og forandring<br />

• Udvalgt litteratur og omfattende elektronisk kursusmateriale<br />

med redskaber, cases og inspiration<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Det forventes, at du deltager aktivt i diskussioner og øvelser<br />

på akademiet, og at du afsætter tid til forberedelse.<br />

Desuden skal du arbejde med dit eget forandringsprojekt.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Akademiet er målrettet erfarne kommunikatører, som har<br />

ansvar for at arbejde med forandring. Det er særligt relevant<br />

for ledere og seniorer der arbejder i spændingsfeltet<br />

mellem strategi, kommunikation, ledelse, HR og udvikling.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Se hele programmet på www.komforening.dk<br />

Tid og sted<br />

Kurset løber over 7 dage og afsluttes med evaluering<br />

og diplom.<br />

20. og 21. september i internat på Egelund Slot<br />

i Fredensborg<br />

8. oktober, 13. november og 12. december <strong>2012</strong><br />

og 10. januar og 5. februar 2013 i DKFs lokaler,<br />

Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

23. august <strong>2012</strong><br />

Desuden møder du 8 fremtrædende eksperter fra topledelse<br />

og forskning.<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

25.800 for medlemmer<br />

29.900 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

38.100 kr. for ikke-medlemmer<br />

5


ComAcademy<br />

Kommunikationsledelse<br />

ComAcademy<br />

Hvordan trænge gennem lydmuren i en verden, hvor<br />

samfundsnytte og -ansvar, autenticitet og troværdighed<br />

får stigende betydning som konkurrenceparameter?<br />

Hvor kommunikation i kaos og tab af kontrol er<br />

hverdags vilkår? Svaret er lige så enkelt i teorien, som<br />

det er vanskeligt at udføre i praksis. Det handler om<br />

kommunikationsledelse.<br />

Kurset sætter fokus på dig som den kommunikerende chef,<br />

på kommunikationsledelse og de kommunikationsmæssige<br />

aspekter af ledelse. Og på hvilke krav det stiller til dine faglige<br />

og personlige kompetencer. Målet er at ruste dig til at<br />

forstå, lede og drive strategisk kommunikation i tråd med<br />

DKFs fem kriterier for professionel kommunikation. Vi kommer<br />

rundt om alle væsentlige kommunikationsdiscipliner<br />

og demonstrerer, hvordan du kan arbejde professionelt<br />

med dem i en styret proces, der omfatter målstyring, ledelsesinvolvering,<br />

modtagerorientering, flerstrenget og integreret<br />

kommunikation, måling og dokumentation.<br />

Kurset veksler mellem teori og praksis. Undervejs bliver du<br />

udfordret af aktuelle problemstillinger fra den virkelige<br />

verden, ligesom vi arbejder med dine udfordringer.<br />

Akademileder<br />

René la Cour Sell, cand.scient.soc., medstifter<br />

af Normativ ledelsesrådgivning med mange års<br />

erfaring med topledelse. René har været direktør<br />

i Danmarks Naturfredningsforening og Rådet<br />

for Sikker Trafik og underdirektør i BG Bank og <strong>Dansk</strong>e<br />

Bank, ekstern lektor på RUC, Erhvervsøkonomi og<br />

Kommunikation og formand for Videnskabsministeriets<br />

censorkorps for de erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatuddannelser<br />

og desuden formand for DKF (1999-2004).<br />

Herudover kommer en række gæsteforedragsholdere med<br />

spidskompetencer på kursets indhold.<br />

• tilrettelægge og gennemføre effektive og professionelle<br />

kommunikationsprocesser<br />

• argumentere overbevisende og refleksivt for professionel<br />

kommunikation som ledelsesværktøj<br />

• arbejde med din egen case<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Du skal være indstillet på at læse og forberede dig til hver<br />

kursusgang, som du skal deltage i, ligesom det forventes,<br />

at du deltager aktivt i kursets debatter og øvelser.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Nye ledere, chefrådgivere, seniorkonsulenter og kommunikationsfolk<br />

med ambitioner om at lede kommunikation.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Se hele programmet til august på www.komforening.dk<br />

Tid og sted<br />

Kurset løber over 7 dage og afsluttes med evaluering og<br />

diplom.<br />

29. og 30. november i internat på Egelund Slot i Fredensborg<br />

9. januar, 4. februar, 5. marts, 11. april, 13 maj 2013 i<br />

DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Der udgives et kompendium med læsestof og kursets emneområder.<br />

Din egen case afsluttes med et kort executive<br />

summary, der demonstrerer din viden om professionel<br />

kommunikationsledelse. Dokumentet evalueres og danner<br />

baggrund for dit diplom. Forventninger og case drøftes<br />

inden kurset mellem kursusleder og kursusdeltager.<br />

Tilmeldingsfrist<br />

25. oktober <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Redskaber til at<br />

• analysere kommunikationsmæssige problemstillinger<br />

• identificere og beskrive strategisk platform for kommunikationen<br />

Pris<br />

25.800 for medlemmer<br />

29.900 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

38.100 kr. for ikke-medlemmer<br />

6


KomNetværk<br />

Digital kommunikation<br />

i forretningen<br />

KOMPETENCE<br />

NETVÆRK<br />

Hvordan får man digitale medier integreret i<br />

forretningen, organisationen og foreningen?<br />

Hvordan får vi netværket i spil? Hvor er de<br />

gode digitale kampagner? Og de mindre<br />

gode? Hvad med design? Brugervenlighed? Involvering?<br />

Hvornår skal man være social? Og<br />

er der grænser for videndeling?<br />

Hvis du er interesseret i at være med til at drøfte<br />

disse og mange andre spørgsmål om digital kommunikation<br />

i forretningen med et netværk af kolleger,<br />

der også brænder for digital kommunikation,<br />

så er det nye KomNetværk om digital kommunikation<br />

noget for dig.<br />

På vores møder får du mulighed for at komme bag<br />

en aktuel case og lejlighed til at møde nøglepersoner<br />

med speciale i digital kommunikation, forfattere,<br />

bureauer, designere m.fl.<br />

Vi bliver en kreds på ca. 15 engagerede kommunikatører.<br />

Vi udsender hver gang materiale om seancerne<br />

på forhånd, så du får mulighed for at forberede<br />

dig og tage aktiv del i debatten.<br />

Netværket går i luften i oktober <strong>2012</strong>. Vi har endnu<br />

ikke fastlagt det endelige program. Det gør vi inden<br />

sommerferien, og du kan selv være med til at komme<br />

med input til emner, cases og personer, som, du<br />

mener, vil egne sig til netværkets første sæson.<br />

Netværksleder<br />

MORTEN GADE er digital chef i FDB, en<br />

af Danmarks største foreninger med 1,6<br />

mio. medlemmer. Her leder han en afdeling,<br />

der arbejder for at realisere foreningens<br />

og medlemmernes digitale muligheder. Før<br />

FDB var Morten chef for kommunikation i Bysted<br />

A/S, hvor han bl.a. arbejdede for kunder som Kino.<br />

dk, Ledernes Hovedorganisation, WWF Verdensnaturfonden<br />

og Undervisningsministeriet. Ved siden af<br />

sit job er Morten ekstern lektor på IT-Universitetet.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

KompetenceNetværket giver dig indblik i nye redskaber,<br />

inspiration til din egen organisation, netværk<br />

blandt ligesindede og mulighed for at møde<br />

eksperter inden for digital kommunikation. Desuden<br />

får du adgang til et netværksrum på web,<br />

hvor vi samler slides, artikler og relevante materialer,<br />

og du selv kan bidrage til den faglige udvikling<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

KompetenceNetværket veksler mellem oplæg, diskussioner<br />

og debatter, hvor du selv er aktiv.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kommunikationschefer og medarbejdere der har<br />

ansvaret for digital kommunikation og som brænder<br />

for at udvikle kommunikationen med kunder,<br />

samarbejdspartnere, kolleger og offentlighed.<br />

Send en mail til jon@kommunikationsforening.dk,<br />

hvis du vil høre mere om netværket. Eller læs mere<br />

på www.komforening.dk.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

Netværket mødes seks gange kl. 17-20 i København.<br />

Nogle møder foregår hos DKF, men vi tager<br />

også på virksomhedsbesøg.<br />

24. oktober, 22. november, 11. december <strong>2012</strong><br />

og 9. januar, 4. februar, 26. marts 2013<br />

Tilmeldingsfrist<br />

3. oktober <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

9.300 kr. for medlemmer af DKF<br />

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

13.800 kr. for ikke-medlemmer<br />

7


KomNetværk<br />

INTERN kommunikation<br />

KOMPETENCE<br />

NETVÆRK<br />

Er du interesseret i tendenser og metoder i<br />

den interne kommunikation? Brænder du for<br />

at involvere hele organisationen i forandringer?<br />

Hvordan kan kommunikatører være med<br />

til at udvikle top- og linjeledernes kommunikation?<br />

Og hvilke nye interne kommunikationskanaler<br />

skal vi have fokus på?<br />

Hvis du er interesseret i at være med til at drøfte disse<br />

og mange andre spørgsmål om intern kommunikation<br />

med et netværk af kolleger, der også brænder for<br />

intern kommunikation, så er det nye KomNetværk<br />

om intern kommunikation noget for dig.<br />

Intern kommunikation, ledernes kommunikation<br />

og professionel håndtering af forandringskommunikationen<br />

har aldrig været vigtigere. Årene med<br />

trægere kår i både private og offentlige virksomheder<br />

har vist, hvor afgørende disse discipliner er for<br />

virksomhedernes evne til at komme helskindet<br />

igennem kriser ved hjælp af åben og hurtig kommunikation,<br />

innovation af virksomhederne baseret<br />

på involvering og videndeling, effektive interne kanaler<br />

og bevidst udvikling af ledernes evner som<br />

kommunikatører.<br />

På vores møder får du mulighed for at komme bag<br />

en aktuel case og lejlighed til at møde nøglepersoner<br />

fra private og offentlige virksomheder og bureauer.<br />

Vi udsender materiale om seancerne på<br />

forhånd, så du får mulighed for at forberede dig<br />

og tage aktiv del i debatten. Vi fastlægger det endelige<br />

program inden sommerferien, og du kan<br />

selv være med til at komme med input til emner,<br />

cases og personer.<br />

8<br />

Netværksleder<br />

PELLE NILSSON, partner og ledelsesrådgiver<br />

i Resonans Kommunikation. Pelle er<br />

en af de mest erfarne kompetencer på<br />

feltet med 15 år med rådgivning af ledere<br />

og kommunikatører i strategisk ledelses- og organisationskommunikation.<br />

Han er desuden en efterspurgt<br />

foredragsholder og underviser – blandt<br />

meget andet på DKFs Communication Academy<br />

’Sort bælte i intern kommunikation’.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

KompetenceNetværket giver dig indblik i nye redskaber,<br />

inspiration til din egen virksomhed, netværk<br />

blandt ligesindede og mulighed for at møde<br />

eksperter inden for intern kommunikation. Desuden<br />

får du adgang til et netværksrum på web,<br />

hvor vi samler slides, artikler og relevante materialer,<br />

og du selv kan bidrage til den faglige udvikling.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

KomNetværket veksler mellem oplæg, diskussioner<br />

og debatter.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kommunikationschefer og medarbejdere, der arbejder<br />

med intern kommunikation og som fungerer<br />

som rådgivere for ledelsen.<br />

Send en mail til jon@kommunikationsforening.dk,<br />

hvis du vil høre mere om netværket. Eller læs mere<br />

på www.komforening.dk.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

Netværket mødes seks gange kl 17-20 i København.<br />

Nogle møder foregår hos DKF, men vi tager<br />

også på virksomhedsbesøg.<br />

21. november, 18. december <strong>2012</strong> og 15. januar,<br />

20. februar, 18. marts og 22. april 2013<br />

Tilmeldingsfrist<br />

31. oktober <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

9.300 kr. for medlemmer af DKF,<br />

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

13.800 kr. for ikke-medlemmer


KomNetværk<br />

Kommunikatører<br />

i finanssektoren<br />

KOMPETENCE<br />

NETVÆRK<br />

Kunne du tænke dig udvide dit netværk i den<br />

finansielle sektor? Vil du hente inspiration fra<br />

andre virksomheder i branchen? Vil du have<br />

lejlighed til at møde nøglepersoner fra finanssektoren?<br />

Så bør du overveje at gå med i<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Kommunikationsforening</strong>s nye netværk<br />

for kommunikatører i finanssektoren.<br />

På vores møder får du mulighed for at komme bag<br />

en aktuel case og lejlighed til at møde nøglepersoner<br />

fra finansbranchen og vores omverden: politikere,<br />

journalister, eksperter, interesseorganisationer,<br />

topchefer m.fl.<br />

Vi bliver en kreds på ca. 20 engagerede kommunikatører.<br />

Vi udsender hver gang materiale om seancerne<br />

på forhånd, så du får mulighed for at forberede<br />

dig og tage aktiv del i debatten.<br />

Netværket går i luften i september <strong>2012</strong>. Vi har<br />

endnu ikke fastlagt det endelige program. Det gør<br />

vi inden sommerferien, og du kan selv være med<br />

til at komme med input til emner, cases og personer,<br />

som, du mener, vil egne sig til netværkets første<br />

sæson.<br />

Netværksledere<br />

LARS L. NIELSEN er direktør for Public Affairs<br />

i Finansrådet frem til sommerferien<br />

og derefter direktør for Public Affairs i<br />

PrimeTime Kommunikation. Lars Nielsen<br />

har tidligere været kommunikationsdirektør i Finansrådet<br />

og pressechef i Det Radikale Venstre.<br />

JENS ALMEGAARD er kommunikationschef<br />

i Industriens Pension og tidligere<br />

kommunikationschef i TDC og PensionDanmark.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

KompetenceNetværket giver dig indblik i nye redskaber,<br />

inspiration til din egen organisation, netværk<br />

blandt beslutningstagere og eksperter inden<br />

for finansiel kommunikation, netværksrum på nettet,<br />

hvor vi samler slides, artikler og relevante materialer,<br />

og du selv kan bidrage til den faglige udvikling<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

KompetenceNetværket veksler mellem oplæg,<br />

diskussioner og debatter, hvor du selv er aktiv.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kommunikationschefer og medarbejdere i den<br />

finansielle sektor.<br />

Send en mail til jon@kommunikationsforening.dk,<br />

hvis du vil høre mere om netværket. Eller læs mere<br />

på www.komforening.dk.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

KompetenceNetværket mødes seks gange kl. 17-<br />

20 i København. Nogle møder foregår hos DKF,<br />

men vi tager også på virksomhedsbesøg.<br />

24. september, 5. november, 20. december <strong>2012</strong><br />

og 29. januar, 28. februar, 23. april 2013<br />

Tilmeldingsfrist<br />

7. september <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

9.300 kr. for medlemmer af DKF<br />

10.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

13.800 kr. for ikke-medlemmer<br />

9


FORRETNING<br />

Forretningsdrevet samfundsansvar<br />

- effektiv kommunikation og stakeholder-involvering<br />

Arbejdet med samfundsansvar og CSR (Corporate<br />

Social Responsibility) er ved at modnes i<br />

virksomheder og organisationer. Desværre<br />

følger kommunikationen ikke altid med. I<br />

værste fald er resultatet alvorlige medie- og<br />

stakeholder-kriser. Oftere betyder det, at virksomheden<br />

eller organisationen ikke får implementeret<br />

og forankret arbejdet ordentligt –<br />

og dermed ikke får det nødvendige udbytte<br />

af indsatsen.<br />

Men hvordan fortæller vi om hensynet til miljø,<br />

menneskerettigheder og forretningsetik uden at blive<br />

mødt med skepsis og kritik? Og hvordan kommunikerer<br />

vi, så det er troværdigt og samtidig skaber<br />

opmærksomhed og engagement? Hvem skal<br />

involveres i CSR-arbejdet, hvornår og hvordan?<br />

Hvem skal du møde?<br />

CLAES AMUNDSEN, en af landets førende<br />

eksperter i kommunikation af samfundsansvar.<br />

I 2007 stiftede han virksomheden<br />

Humankind med et særligt fokus<br />

på sammenhængen mellem CSR og kommunikation.<br />

Claes er journalist og har i snart 20 år arbejdet<br />

med strategisk kommunikation. Han har været<br />

kommunikationschef hos Røde Kors, Københavns<br />

Universitet, Mellemfolkeligt Samvirke og Psykiatri-<br />

Fonden, CSR-rådgiver hos Telenor og kommunikationsrådgiver<br />

hos Jøp, Ove & Myrthu. På vegne af<br />

Røde Kors modtog han Kommunikationsprisen i<br />

2007.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Dette kursus ruster dig til at kommunikere levende<br />

og strategisk om jeres samfundsansvar. Du får viden<br />

om<br />

• samfundsansvar i den nye danske kontekst - udgangspunktet,<br />

den danske lovgivning og situationen<br />

lige nu<br />

• gode argumenter for at kommunikere om ansvarligheden<br />

• konkrete redskaber til at kortlægge issues, til at<br />

udvælge og prioritere de emner, virksomheden<br />

bør kommunikere om og de stakeholders, den<br />

bør involvere i arbejde<br />

• eksempler på CSR-kommunikation, der virker, og<br />

som skaber værdi for virksomheden<br />

• inspiration til at arbejde integreret med CSR-kommunikationen<br />

i din egen virksomhed<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Interesse for virksomheders samfundsansvar, strategisk<br />

kommunikation og stakeholder-involvering.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikatører i virksomheder,<br />

organisationer og det offentlige. Det er ikke<br />

en forudsætning, at I allerede arbejder strategisk<br />

med samfundsansvar.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 6. september <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 13. september <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

• 16. august <strong>2012</strong> til kurset i Hellerup<br />

• 23. august <strong>2012</strong> til kurset i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

10


FORRETNING<br />

Forstå finanserne<br />

– og bliv en bedre kommunikationsrådgiver for direktionen<br />

Direktioner har brug for kommunikationsrådgivere<br />

med solid finansiel og forretningsmæssig<br />

indsigt. Det gælder især, når der skal<br />

kommunikeres om strategi, regnskaber, udstedelse<br />

af aktier og virksomhedsobligationer<br />

eller tilbagekøb af egne aktier. Men også i<br />

forbindelse med retssager eller ændringer i<br />

ledelse og struktur.<br />

Kurset giver indblik i de finansielle begreber og<br />

sammenhænge, som det er nødvendigt at have<br />

styr på for at kunne bidrage med kommunikationsrådgivning.<br />

Kurset er relevant for kommunikationsrådgivere,<br />

som arbejder med finansiel kommunikation,<br />

men som har en begrænset eller ingen<br />

uddannelse i økonomi og regnskab.<br />

Hvem skal du møde?<br />

JESPER LARSEN-LEDET er koncernkommunikationschef<br />

hos Finansiel Stabilitet<br />

A/S, der er et statsligt ejet aktieselskab,<br />

som overtager nødlidende banker med<br />

henblik på at afvikle aktiviteterne på den mest effektive<br />

måde. Jesper har tidligere været kommunikationschef<br />

hos Realkreditrådet og kommunikationsrådgiver<br />

hos TDC, hvor han i vid udstrækning<br />

medvirkede som presserådgiver i forbindelse med<br />

finansielle begivenheder. Jesper er cand.scient.pol.<br />

og HD med speciale i finansiering.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Gennem oplæg, metodediskussioner og konkrete<br />

case-workshops stiller vi skarpt på de finansielle og<br />

forskningsbaserede teorier, som det er nødvendigt<br />

at kende til for at arbejde med finansiel kommunikation.<br />

Vi belyser temaer som selskabsledelse (corporate<br />

governance), regnskabsaflæggelse, kapitalstruktur<br />

og køb og salg af virksomheder. Vi knytter finansiel<br />

viden til konkrete kommunikationsopgaver som fx<br />

presse- og fondsbørsmeddelelser, beretninger,<br />

Q&As mv.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset er et introduktionskursus og stiller derfor ingen<br />

særlige krav til din viden om finans og regnskaber.<br />

Inden kurset modtager du en række artikler<br />

og en årsrapport, som du skal læse igennem.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikations-, presseog<br />

informationsmedarbejdere både i private og offentlige<br />

virksomheder, men kan også være relevant<br />

for andre, der har brug for at skærpe deres viden<br />

på dette område.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

10. oktober <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

22. september <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

11


FORRETNING<br />

Giv forretningsstrategien<br />

liv og mening<br />

I forretningsstrategien udtrykker ledelsen,<br />

hvordan organisationen skal nå en række centrale<br />

målsætninger i forhold til markedet, konkurrencen<br />

eller organisationen selv. Strategien<br />

skaber løbende fokus for aktiviteter og sandsynliggør<br />

over for ejerne, at ledelsen forvalter<br />

ejernes interesser bedst muligt.<br />

I praksis ligger der en stor opgave i at få resten af<br />

organisationen til at forstå og tage ejerskab til forretningsstrategien<br />

og i at forklare medarbejderne,<br />

hvad den betyder i forhold til deres daglige arbejde.<br />

Hvis ikke det lykkes, svækkes værdien af strategien,<br />

og organisationen taber fokus.<br />

Kurset sætter fokus på, hvordan du kan formidle<br />

og forankre forretningsstrategien i din organisation:<br />

• Hvordan du støtter ledelsen i dens kommunikation<br />

af forretningsstrategien<br />

• Hvordan strategien formidles og forankres, så<br />

den opleves relevant af medarbejderne<br />

• Hvilke udfordringer den decentrale organisation<br />

giver<br />

• Hvilke værktøjer og processer, der kan bidrage<br />

• Hvordan kommunikationsstrategi kobles til forretningsstrategi<br />

• Hvad det kræver af dig, hvis du ønsker at deltage<br />

i dette arbejde<br />

Hvem skal du møde?<br />

KRISTOFFER KEJ er kommunikationsrådgiver<br />

i PeopleGroups kommunikationsbureau<br />

RelationsPeople A/S. Kristoffer<br />

har en baggrund som managementkonsulent<br />

i Rambøll Management og har desuden arbejdet<br />

på forskellige kommunikationsbureauer.<br />

være indstillet på selv at bidrage aktivt. Før kurset<br />

skal du løse en mindre opgave, som du skal præsentere<br />

på kurset.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset giver dig ny inspiration og konkrete værktøjer,<br />

du kan bruge i din formidling og forankring af<br />

virksomhedens forretningsstrategi og mulighed for<br />

at reflektere over strategien i din organisation, hvilken<br />

funktion den spiller, din egen rolle og hvilke<br />

konkrete forbedringer, du kan gennemføre.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikationschefer og<br />

-medarbejdere, som arbejder med at formidle forretningsstrategien<br />

til medarbejderne, men som<br />

også har brug for inspiration og redskaber til enten<br />

at sætte eller holde processen i gang.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

1. oktober <strong>2012</strong> kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

10. september <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset kombinerer oplæg, diskussion og introduktion<br />

til relevante værktøjer og lægger op til en høj<br />

grad af involvering af deltagerne. Du skal derfor<br />

12


FORRETNING<br />

Gør kommunikationsafdelingen<br />

forretningskritisk – og mærkbar<br />

– Inspiration til at give dine egne og kommunikationsafdelingens fokusområder<br />

et serviceeftersyn<br />

Skal du gøre dig gældende som kommunikatør,<br />

må du kunne mærkes. Ledelsen, forretningsenhederne<br />

og hele organisationen skal<br />

vide, at de har stærke kommunikationskompetencer<br />

at trække på, og det kræver, at du både<br />

er god til at prioritere de forretningskritiske<br />

indsatser og markedsføre dine resultater.<br />

På kurset får du indspil til at lægge kommunikationsindsatsen<br />

lidt om og tilføre mere værdi for forretningen.<br />

Vi arbejder med at<br />

• lægge vanetænkningen til side og få nye briller<br />

til at se, hvordan kommunikationen kan bidrage<br />

bedre til forretningen<br />

• identificere og prioritere behovene i organisationen<br />

• blive bedre til at vurdere, hvordan vi kan skabe<br />

resultater med vores kompetencer, der har betydning<br />

for forretningen<br />

• skabe sammenhæng mellem strategi og praktik<br />

• diskutere vores roller som kommunikatører - er<br />

vi producenter, konsulenter eller noget helt andet?<br />

• finde enkle måder at markedsføre vores indsatser<br />

og resultater internt<br />

Undervejs stiller vi skarpt på deltagernes egne situationer<br />

og udfordringer. Gennem oplæg, indspil<br />

og diskussion kommer du hjem med nye idéer og<br />

holdninger, der kan bruges i hverdagen.<br />

Hvem skal du møde?<br />

MIKKEL JØRNVIL NIELSEN har arbejdet<br />

med kommunikation og markedsføring i<br />

20 år inden for rejsebranchen, luftfart og<br />

den finansielle sektor. Senest arbejdede<br />

han som kommunikationschef for Handelsbanken,<br />

hvor han havde ansvar for kommunikation og markedsføring,<br />

og indgik i den øverste ledelsesgruppe.<br />

Mikkel underviser og holder foredrag, driver sit<br />

eget kommunikationsbureau og er forfatter til bogen<br />

’Farvel til flokken’.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Efter en dag med gode, konkrete diskussioner,<br />

holdninger og erfaringer om, hvordan man kan<br />

drive en effektiv kommunikationsafdeling, kommer<br />

du hjem med nye idéer til din egen arbejdssituation.<br />

Vi tænker ud af boksen og sætter branchens<br />

vanetænkning ud af kraft, så vi bliver i stand til at<br />

finde nye løsninger, der både kan være mere værdifulde<br />

for din organisation og for dig som kommunikatør.<br />

Desuden får du bogen ’Farvel til flokken<br />

– sæt selv kursen for din professionelle<br />

kommunikation’.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Først og fremmest kræver det, at du har ambitioner<br />

for dit kommunikationsarbejde og har mod på<br />

at udfordre dine komfortable vaner for at finde<br />

frem til bedre løsninger. Du skal være indstillet på<br />

at ville diskutere – ikke for at vinde, men for at udvikle.<br />

Inden kurset vil der være en række spørgsmål,<br />

du på forhånd skal forholde dig til eller undersøge.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 2. oktober <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• 4. oktober <strong>2012</strong>, kl. 10-17 i Vejle<br />

Tilmeldingsfrist<br />

• 11. september til kurset i Hellerup<br />

• 17. september til kurset i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.300 kr. for medlemmer af DKF<br />

4.000 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.400 kr. for ikke-medlemmer<br />

13


STRATEGI<br />

Autentisk identitet skaber strategi<br />

– omsæt organisationens styrker<br />

De autentiske virksomheder skaber enestående<br />

resultater, fordi de har et klart<br />

formål, en tydelig profil hos deres interessenter<br />

og formår at skabe positiv<br />

forandring. Men hvordan udvikler din<br />

virksomhed eller dine kunder deres<br />

autentiske identitet? Deltag i kurset og<br />

gør organisationens styrker til udgangspunkt<br />

for virksomhedens forretningsudvikling<br />

og kommunikation.<br />

Hvem skal du møde?<br />

NIKOLAJ STAGIS er forfatter, lektor og<br />

adm. direktør i Stagis A/S. Nikolaj rådgiver<br />

private og offentlige virksomheder<br />

om strategi, kommunikation og autentisk<br />

identitet. Han er forfatter til bogen ’Den<br />

autentiske virksomhed’ (Gyldendal <strong>2012</strong>). Han har<br />

undervist på Copenhagen Business School, Roskilde<br />

Universitet, Mediehøjskolen og University of<br />

Technology, Sydney. Oprindeligt designer og har en<br />

Master of Management Development fra CBS.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

• Forståelse af autentisk organisatorisk identitet<br />

som ledelses- og kommunikationsdisciplin<br />

• Værktøjer til at kortlægge den organisatoriske<br />

identitet ud fra et antropologisk perspektiv<br />

• Rating af autenticitetens tre dimensioner - historisk,<br />

refleksiv og ekspressiv<br />

• Aktuelle cases om autentisk identitet som strategisk<br />

udviklingsværktøj fra bl.a. Noma, LEGO og<br />

Ducati<br />

• Værktøj til at vurdere virksomhedens muligheder<br />

for positionering i relation til identitet<br />

• Indføring i autenticitetens paradokser – og hvordan<br />

de balanceres<br />

• Gode råd til opbygning af identitet gennem intern<br />

(ledelses-)kommunikation<br />

• Du får en særudgave af den nye bog ’Den autentiske<br />

virksomhed’ udleveret på kurset<br />

Desuden får du mulighed for at arbejde med<br />

autenticitet i praksis med udgangspunkt i din egen<br />

virksomhed. Øvelserne:<br />

• Kortlæg din organisations autentiske identitet<br />

(antropologisk og narrativ metode)<br />

• Frigør potentialet indefra: Hvilke aktiviteter kan<br />

du gennemføre, som gør organisationens autentiske<br />

identitet stærkere?<br />

• Hvordan kan organisationen formidle og iscenesætte<br />

de autentiske styrker<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Deltagerne opfordres til at arbejde med egne udfordringer<br />

(egen virksomhed eller klient). Flere deltagere<br />

fra samme virksomhed kan med fordel arbejde<br />

sammen om kortlægning og udvikling af den<br />

autentiske identitet. Kurset er aktivt involverende og<br />

veksler mellem teori, dialog og øvelser.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til forretningsudviklere, kommunikationschefer<br />

og -rådgivere, som interesserer<br />

sig for og arbejder med kommunikation på et strategisk<br />

niveau.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 24. oktober <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 31. oktober <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

• 3. oktober til kurset i Hellerup<br />

• 10. oktober til kurset i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.400 kr. for medlemmer af DKF<br />

4.100 for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.500 kr. for ikke-medlemmer<br />

14


STRATEGI<br />

Branding af det offentlige<br />

og frivillige Danmark<br />

– Enkle redskaber til effektiv positionering for fattigrøve<br />

Har du heller ikke millioner til annoncering?<br />

Få et konkret og praktisk indblik i,<br />

hvordan man med målrettet kommunikation,<br />

viden om spillereglerne i medierne,<br />

skarpt fokus på virksomhedens grundfortælling,<br />

netværkspleje og en række andre<br />

ikke-kostbare aktiviteter kan nå meget<br />

langt, når det handler om at få udbredt<br />

kendskabet til sin virksomhed.<br />

Hvem skal du møde?<br />

KRESTEN SCHULTZ JØRGENSEN er stifter<br />

og ejer af LEAD Agency. Kresten rådgiver<br />

inden for strategi, presse, Public Affairs<br />

og ledelse - og har en særlig interesse inden<br />

for branding og positionering. Kresten er<br />

cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og<br />

University of California. Han har været fuldmægtig<br />

i Undervisningsministeriet, ministersekretær i<br />

Forskningsministeriet, debatredaktør mv. på Politiken,<br />

chefredaktør på Aktuelt og Dagbladet Dagen,<br />

nordisk og baltisk kommunikationsdirektør i The<br />

Coca-Cola Company og salgs- og kommunikationsdirektør<br />

på Det Kongelige Teater. Kresten er<br />

medlem af bestyrelserne for bl.a. Best Destination<br />

Partner, Lenager Arkitekter og Insidersvoice.com.<br />

Underviser i strategisk kommunikation på CBS, anmelder<br />

kommunikationslitteratur i Politiken og<br />

skriver klummer i Berlingske og Markedsføring.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset veksler mellem modeller, praktiske cases og<br />

øvelser – særligt fra den offentlige sektor, kommunerne<br />

og de mange foreninger og institutioner i<br />

Danmark. Du får<br />

• inspiration til, hvordan brandingopgaven kan<br />

gribes an i din organisation<br />

• en række konkrete værktøjer til at finde en niche<br />

og udarbejde en grundfortælling, der kan<br />

bruges umiddelbart<br />

• indspil til, hvordan du involverer de relevante<br />

målgrupper og interessenter i praksis<br />

• bogen ’Kommunikationsstrategi for fattigrøve’ af<br />

Kresten Schultz Jørgensen, der er udkommet på<br />

Gyldendal Business<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Inden kurset skal du sammen med din leder beskrive,<br />

hvad I gerne vil være kendt for blandt jeres samarbejdspartnere<br />

og i offentligheden. Og hvad I tror,<br />

at samarbejdspartnere og offentlighed kender jer<br />

for i dag. Du skal præsentere jeres vision på kurset,<br />

og den kommer til at danne udgangspunkt for<br />

øvelserne, som vi arbejder med på kurset. Det er<br />

vigtigt, at du ser kommunikation som en ledelsesdisciplin.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset er målrettet kommunikatører og deres ledere<br />

i det offentlige og det frivillige Danmark – hvor<br />

midlerne til markedsføring og branding er små, og<br />

behovet for at komme ud over rampen er stort.<br />

Små og mellemstore virksomheder kan også være<br />

med.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 1. november <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 5. november <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

• 11. oktober <strong>2012</strong> til kurset i Hellerup<br />

• 15. oktober <strong>2012</strong> ril kurset i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

15


STRATEGI<br />

Issue Management og kriseberedskab<br />

- vær forberedt før helvedet bryder løs<br />

Bliv bedre til at arbejde med issues, der er en<br />

del af hverdagen, eller som lurer i horisonten,<br />

og hvor du skal klæde ledelsen og organisationen<br />

på til at komme helskindet gennem<br />

sagen. Virksomheder, myndigheder og organisationer<br />

som formår at identificere og forberede<br />

sig på relevante issues vil klare situationen<br />

bedre og med troværdigheden i behold.<br />

Det gælder både de lange sager, som udvikles<br />

over tid, og den pludselige krise, som kræver<br />

en effektiv håndtering – hurtig reaktion, empati,<br />

sikker hånd, viden og dokumentation<br />

om emnet, relationer til stakeholders, rutiner<br />

til formidling og erfaring. Det gælder nye<br />

krav fra omgivelserne, uheld/ulykker, ændrede<br />

markedsforhold, teknologiskift og rigtigt<br />

meget mere.<br />

Hvem skal du møde<br />

Du møder undervisere, som har erfaring med Issue<br />

Management og krisekommunikation i store danske<br />

og udenlandske virksomheder.<br />

PETER BISGAARD-FRANTZEN, kommunikationsrådgiver<br />

og indehaver af Bifra Kommunikation,<br />

der arbejder med rådgivning<br />

og kommunikation for en række virksomheder<br />

og interesseorganisationer. Peter er cand.<br />

scient.pol. og har tidligere været pressesekretær i Industrirådet<br />

og kommunikationschef i Topdanmark.<br />

RENE TRONBORG, pressechef, Novozymes<br />

A/S. Rene har ansvaret for Novozymes<br />

presseaktiviteter i Danmark og<br />

håndterer desuden en række opgaver i<br />

forbindelse med krisehåndtering og intern kommunikation.<br />

René har en kommunikationsuddannelse<br />

fra AUC og har tidligere arbejdet i både private<br />

og offentlige virksomheder.<br />

Hvad får du med hjem<br />

Kurset giver dig nye metoder og værktøjer til at arbejde<br />

med Issue Management og til at udvikle og<br />

16<br />

forbedre de rutiner, du allerede anvender.<br />

Du får indblik i:<br />

• Novozymes’ Issue Management rutiner, Crisis<br />

Response Team og erfaringer<br />

• Metoder til at håndtere issues<br />

• Værktøj til regelmæssig opdatering af Issue Management<br />

beredskabet<br />

• Inspiration til at udvælgelse de rette stakeholders<br />

og typer af dialog<br />

• Eksempler på hvordan virksomheder reagere på<br />

de sociale mediers anarki og hurtighed<br />

• Redskab til ’rapid response’ – hvis der ikke er tid<br />

til at undersøge og opbygge svar<br />

• Hvordan skaber du forståelse i ledelsen og datterselskaber<br />

for Issue Management<br />

• Tips til at blive centralt placeret i arbejdet<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Du bliver udfordret i praktiske øvelser og diskussioner,<br />

og ved at deltage aktivt får du mest ud af kurset.<br />

Hvem kan deltage<br />

Kurset henvender sig til kommunikationsansvarlige,<br />

som har en erfaring med Issue Management<br />

og kriseberedskab i private og offentlige virksomheder<br />

eller skal have ansvaret.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 25. oktober <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 1. november, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

4. oktober <strong>2012</strong> for kurset i Hellerup<br />

17. september <strong>2012</strong> for kurset i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer


STRATEGI<br />

Kampagne med effekt<br />

– fra strategi til idé, eksekvering og evaluering<br />

Helsidesannoncer, tv-reklamer og store budgetter<br />

er ikke længere den eneste vej til en<br />

succesfuld kampagne. I dag kan du ofte få<br />

bedre effekt ved at gå andre veje. Men det<br />

kræver, at du har strategien i orden, sætter<br />

den gode ide og oplevelse i centrum og tænker<br />

i alternative partnerskaber, kanaler og<br />

platforme.<br />

På dette kursus får du en grundlæggende indføring<br />

i at skabe effektive kampagner. Vi tager fat<br />

om hele processen – fra udvikling af det strategiske<br />

afsæt til idégenerering, valg af eksekveringskanaler<br />

og proces. Vi kommer rundt om det gode<br />

kunde-bureausamarbejde og ser på, hvordan du<br />

kan avende sociale medier, events og oplevelser og<br />

netværk og partnerskaber i din kampagne. Kurset<br />

vil veksle mellem konkrete eksempler, metoder og<br />

best practice.<br />

Hvem skal du møde?<br />

MIKKEL BECHSHØFT er chefrådgiver for<br />

kampagner og oplevelseskommunikation<br />

i Bysted. Mikkel har stor erfaring med<br />

at skabe effektive kampagner – både<br />

som konceptudvikler og projektfacilitator – og har<br />

bl.a. løst kampagneopgaver for Forbrugerrådet,<br />

WWF Verdensnaturfonden, Københavns Kommune,<br />

Beskæftigelsesregion Syddanmark og Ledernes<br />

Hovedorganisation. Mikkel underviser desuden i<br />

strategisk kommunikation på CBS.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Ud over en grundlæggende introduktion til at skabe<br />

kampagner med effekt, får du<br />

• konkrete metoder til, hvordan du planlægger en<br />

god kampagneproces med særligt fokus på<br />

samarbejde med et bureau<br />

• indsigt i, hvordan du udvikler en skarp kampagnestrategi<br />

• viden om, hvordan du integrerer sociale medier,<br />

events og netværk i din kampagne<br />

• inspiration fra danske og internationale cases til<br />

at komme videre<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Du skal være klar til at tænke i nye kommunikationsbaner<br />

og være åben og motiveret for at afprøve<br />

anderledes ideer i dit kommunikationsarbejde.<br />

Kurset forudsætter endvidere, at du deltager aktivt<br />

i øvelserne og gerne stiller spørgsmål undervejs.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig særligt til kommunikationsog<br />

marketingchefer, projektledere og medarbejdere,<br />

der arbejder med eksternt rettede kampagner<br />

til daglig og/eller står overfor at skulle eksekvere<br />

en kampagne.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 26. november i <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 29. november <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

5. november <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

17


STRATEGI<br />

Kommunikationsstrategi og -politik<br />

med udgangspunkt i forretningen<br />

En effektiv kommunikationsstrategi, der er integreret<br />

med virksomhedens visioner, mål og<br />

indsatsområder, og som peger på nogle konkrete<br />

handleplaner og ressourcer til at opfylde<br />

de kommunikationsstrategiske mål. Hvordan<br />

skruer man lige den sammen?<br />

Dette kursus giver dig metoder og redskaber til at<br />

formulere, udvikle og forankre en kommunikationsstrategi.<br />

Du får kreative værktøjer og modeller,<br />

der hjælper dig med at sætte strategien i system -<br />

fra analyse af situation og udfordringer, over metoder<br />

til at definere mål, interessenter og budskaber,<br />

til måder at prioritere indsatser og ressourcer samt<br />

måle effekten.<br />

Hvem skal du møde?<br />

LARS SANDSTRØM, chefrådgiver for<br />

Analyse & Strategi i Bysted A/S. Lars har<br />

18 års erfaring i at rådgive og undervise<br />

offentlige og private virksomheder i strategisk<br />

kommunikation og branding, som han også<br />

har skrevet bøger og artikler om.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset kombinerer teori og praksis, undervisning<br />

og øvelser. Du får<br />

• kommunikations- og managementværktøjer til<br />

udvikling af en effektiv kommunikationsstrategi<br />

• input til, hvilken form og rolle en organisations<br />

kommunikationspolitik kan tage<br />

• kreative metoder til at definere og prioritere indsatser<br />

og aktiviteter<br />

• gode råd til, hvordan kommunikationsstrategien<br />

forankres internt og får gennemslagskraft hos<br />

ledelsen<br />

• metoder til at analysere og evaluere udfordringer<br />

og effekt af kommunikationen<br />

• værktøjer til at inkludere sociale medier og mobile<br />

platforme i din strategi<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

På kurset præsenteres en række danske og internationale<br />

cases. Herunder præsenteres en case,<br />

hvor deltagerne selv skal udtænke elementer i en<br />

effektiv kommunikationsstrategi.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikationsansvarlige<br />

i private og offentlige virksomheder - herunder<br />

medarbejdere i kommunikation, marketing og HR,<br />

som arbejder med strategisk kommunikation.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• 4. - 5. september <strong>2012</strong>, kl. 10-17 i Aarhus<br />

• 26. - 27. september <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

15. august <strong>2012</strong> i Aarhus<br />

5. september <strong>2012</strong> i Hellerup<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

4.650 kr. for medlemmer af DKF<br />

5.350 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

6.750 kr. for ikke-medlemmer<br />

18


STRATEGI<br />

Metoder til at lede<br />

global kommunikation<br />

Du er enten blevet en del af et internationalt<br />

kommunikationsteam eller har fået ansvar for<br />

virksomhedens kommunikation i andre lande.<br />

Men hvordan tilpasser du kommunikation og<br />

PR- metoder til de pågældende lande og sikrer<br />

en professionel og kompetent kommunikation<br />

på udebanen? Hvordan udarbejder du<br />

en kommunikationsstrategi og -plan, der tager<br />

hensyn til forskelle mellem landene? Hvor<br />

ligger faldgruberne, og hvordan undgår du<br />

dem?<br />

Hvem skal du møde?<br />

Mika Bildsøe Lassen er Vice President for<br />

Egmont Corporate Communications.<br />

Mika er cand.scient.soc. i PR og har<br />

mere end 15 års erfaring med professionel<br />

kommunikation fra bureauer og internationale<br />

virksomheder, fx 3 og CA, hvor Mika var ansvarlig<br />

for kommunikationsindsatsen i Nordeuropa og<br />

Sydeuropa.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Du får viden om<br />

• relevant kulturteori og hvordan du bruger det i<br />

praksis<br />

• hvordan du styrer kommunikation i flere lande<br />

• hvordan du måler og sammenligner kommunikationsindsatsen<br />

på tværs af grænser<br />

• hvordan du arbejder med relationer til stakeholdere<br />

Du får redskaber til at<br />

• lede kommunikationsindsatsen med et internationalt<br />

hold<br />

• stille realistiske mål og evaluere kommunikationsindsatsen<br />

på tværs af landegrænser<br />

Du lærer, hvordan du<br />

• sammensætter en struktureret kommunikationsindsats<br />

på tværs af landegrænser<br />

• maksimerer kommunikationsindsatsen bedst<br />

muligt<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Du skal stille dine egne erfaringer til rådighed og<br />

være indstillet på at arbejde med cases fra din<br />

egen virksomhed.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Du arbejder eller skal til at arbejde med PR og<br />

kommunikation på tværs af landegrænser. Enten<br />

fordi din virksomhed er en del af en international<br />

koncern, har internationale kunder, eller fordi du<br />

har fået til opgave at opbygge eller drive virksomhedens<br />

kommunikation i et eller flere lande.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

3. september <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

13. august <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

19


STRATEGI<br />

Planlæg en målrettet<br />

kommunikationsindsats<br />

Det daglige informationsbombardement, som<br />

vi alle udsættes for og skal navigere i, bliver<br />

større og større. Modtagere af information er<br />

tvunget til at vælge mere og mere fra. Det<br />

gælder derfor om at planlægge en præcis<br />

kommunikationsindsats, der opleves relevant<br />

af modtager og formålstjenlig for afsender.<br />

Hvordan sikrer du bedst muligt, at processen frem<br />

mod en operationel kommunikationsplan kommer<br />

hele vejen rundt om de problemstillinger og<br />

spørgs mål, der skal håndteres undervejs? Hvad er<br />

planlæggerens rolle, og hvilke rammer og vilkår vil<br />

typisk være gældende i den konkrete situation?<br />

Hvem skal du møde?<br />

TOM NERVIL er kommunikationsrådgiver<br />

og forfatter med en baggrund som journalist<br />

og har tidligere arbejdet som forlagsredaktør,<br />

nyhedsredaktør og informationschef.<br />

De seneste 8 år har han været ansat i<br />

Ældre Sagen med kommunikationsansvar for de<br />

strategiske projekter og den interne kommunikation.<br />

Tom Nervil har skrevet bogen ’Planlæg kommunikationen’,<br />

der udkom i 2011.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset kombinerer indsigt, best practise, cases og<br />

øvelser, hvor deltagerne får muligheder for at afprøve<br />

forskellige elementer i planlægningen. Kursusdeltagerne<br />

får inspiration og værktøjer til at<br />

• udvikle en gennemtænkt kommunikationsplan<br />

• afstemme ledelsens og egne forventninger til,<br />

hvad der er realistisk at opnå, og hvad der vil<br />

være tilfredsstillende (succeskriterier)<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset har fokus på planlægningsdelen og kræver<br />

en grundlæggende indsigt i kommunikative virkemidler,<br />

kommunikationsformer, mediekanaler og<br />

kommunikationsmål. Inden kursusstart skal du finde/overveje<br />

en konkret kommunikationsindsats,<br />

som du ønsker input til.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til dig, som allerede beskæftiger<br />

sig med, eller som vil i gang med kommunikationsplanlægning<br />

samt alle, der gerne vil have<br />

en bedre indsigt i dette særlige felt.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• Vejle 1. oktober <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

• København 9. oktober <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

• 10. september <strong>2012</strong> for kurset i Vejle<br />

• 18. september <strong>2012</strong> for kurset i Hellerup<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.400 kr. for medlemmer af DKF<br />

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.500 kr. for ikke-medlemmer<br />

Desuden får du bogen ’Planlæg kommunikationen’.<br />

20


STRATEGI<br />

Spin, lobbyisme og<br />

politisk kommunikation<br />

Den politiske dagsorden bliver i stigende grad<br />

sat i et samspil mellem medier, politikere og<br />

embedsmænd. Hvordan kan du være med til<br />

at sætte og påvirke den politiske dagsorden?<br />

Lær om politisk tænkning, spin og lobbyisme.<br />

Lær om de ingredienser, der skal til, for at du<br />

kan sætte en sag på den landspolitiske dagsorden<br />

i medierne og bag kulisserne.<br />

Kurset sætter fokus på konkrete metoder til at<br />

sætte den politiske dagsorden, giver indsigt i samspillet<br />

mellem medier og politik og gode råd til,<br />

hvornår det er embedsmænd, medier eller politikere,<br />

der skal påvirkes.<br />

Hvem skal du møde?<br />

PER RYSTRØM er direktør og kommunikationsrådgiver<br />

i Operate A/S og underviser<br />

på statskundskab i politisk kommunikation.<br />

Per har i fem år været<br />

pressechef i Socialministeriet og Fødevareministeriet<br />

og gennemført kurser og holdt foredrag om<br />

både politisk kommunikation, presse, intern og<br />

ekstern kommunikation. Han har arbejdet som<br />

konsulent i KL, informationschef i Kommune-Forsikring<br />

og med kommunikationsopgaver i forbindelse<br />

med kommunalreformen.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset veksler mellem teori og praksis og giver dig<br />

redskaber til at<br />

• sætte den politiske dagsorden<br />

• formulere dine argumenter, så de både overbeviser<br />

politikere og embedsmænd<br />

• gøre dine politiske sager medieegnede<br />

• formulere politiske målsætninger og lægge konkrete<br />

politiske strategier<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset veksler mellem oplæg, værktøjsintroduktion<br />

og øvelser, hvor du trænes i konkrete metoder.<br />

Kurset tager, hvis deltagerne ønsker det, udgangspunkt<br />

i cases og eksempler fra deltagernes egne<br />

arbejdsområder.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikations-, presseog<br />

informationsmedarbejdere eller -chefer, der arbejder<br />

med interessevaretagelse i en organisation,<br />

kommune eller virksomhed og har nogle års praktisk<br />

erfaring. Og som har brug for nye metoder til,<br />

hvordan I kan komme igennem med jeres politiske<br />

sager.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• Vejle 23. august <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

• København 28. august <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

2. august <strong>2012</strong> i Vejle<br />

7. august <strong>2012</strong> i Hellerup<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

21


LEDELSE OG ORGANISATION<br />

Brug medarbejdernes historier<br />

til at forandre organisationen<br />

– Storytelling brugt i HR, organisationsudvikling<br />

og forandringskommunikation<br />

Vil du fortælle organisationens gode historier<br />

på en måde, hvor det ikke er direktionens jakkesæt,<br />

der taler, men medarbejderne, der fortæller<br />

fra hjertet til maven? Vil du være den,<br />

som direktionen spørger, næste gang der står<br />

forandringskommunikation på agendaen, fordi<br />

du kan styre processen og få medarbejderne til<br />

at fortælle? Få indblik i hvad der skal til for at<br />

bruge virksomhedsfortællinger i intern kommunikation,<br />

HR og forandringskommunikation<br />

– bliv inspireret til at kaste dig ud i universet af<br />

gode historier, der både flytter mennesker, afdelinger<br />

og ledelse.<br />

Find ud af hvad virksomhederne går glip af ved ikke<br />

at lytte til det, medarbejderne siger – både brokkehovederne<br />

og de positive. Lær den gode spørgeteknik.<br />

Få indsigt i hvordan virksomhedsfortællinger er<br />

en effektiv genvej til en mere autentisk og bæredygtig<br />

virksomhedsidentitet og virksomhedskultur.<br />

Du præsenteres for en metode, der trin-for-trin fører<br />

dig og medarbejderne igennem story circles, bearbejdning<br />

og formidling. Du bliver præsenteret for en<br />

berettermodel, som er velegnet til virksomhedsfortællinger.<br />

Kurset handler om virksomhedsidentiteten<br />

og -kultur indefra og ud. Det handler også om,<br />

hvor dan intern kommunikation, psykisk arbejdsmiljø<br />

og HR kan ses i en sammenhæng.<br />

Hvem skal du møde?<br />

Karen Lumholt er journalist, iværksætter<br />

og forfatter og har siden 2002 arbejdet<br />

professionelt med at indsamle og bearbejde<br />

medarbejderhistorier og historier fra<br />

borgere med strategisk og konstruktivt potentiale.<br />

De sidste 8 år i regi af firmaet Lumholt & Stahlschmidt<br />

Kommunikation. Hun har været reporter og<br />

vært i DR, kampagneleder og redaktør i Forbrugerstyrelsen<br />

og er underviser i strategisk kommunikation,<br />

præsentationsteknik og kampagner på bl.a. Update<br />

(DMJX) og har skrevet en række artikler om<br />

emnet, se www.lskommunikation.dk/artikler.aspx.<br />

22<br />

Hvad får du med hjem?<br />

• Cases der viser arbejdet med medarbejderhistorier<br />

i organisationsudvikling, HR og forandringsledelse<br />

• En vejledning i at guide medarbejder- og ledergrupper<br />

igennem storycircles og opfølgende processer,<br />

der bearbejder historierne<br />

• Øvelse i selv at identificere, fortælle og bearbejde<br />

historier fra arbejdslivet<br />

• Indblik i tanker og metoder hos Dave Snowden,<br />

Michael White og Steve Denning<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

• At du har lyst til at bidrage med cases fra din<br />

egen arbejdsplads<br />

• At du kan se et strategisk eller formidlingsmæssigt<br />

potentiale i små autentiske hverdagshistorier<br />

• At du vil arbejde med fortællinger i din organisation<br />

eller vil lære andre at gøre det<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kommunikationschefer og -medarbejdere, HR-chefer<br />

og -medarbejdere, proceskonsulenter og ledere<br />

på det strategiske niveau og selvstændige konsulenter<br />

med interesse for organizational storytelling.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 6. november <strong>2012</strong> kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 14. november <strong>2012</strong>, 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

15. oktober <strong>2012</strong> i København<br />

23. oktober <strong>2012</strong> i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer


LEDELSE OG ORGANISATION<br />

Employer branding - bedre rekruttering<br />

og intern involvering<br />

Kurset giver viden om strategisk, kreativ og<br />

målrettet kommunikation, der vil give dig et<br />

bedre rekrutteringsgrundlag. Kurset vil også<br />

hjælpe dig til at forbedre den interne kommunikation,<br />

så den bliver mere involverende – og<br />

skaber både stolthed og handling blandt nuværende<br />

medarbejdere. Du vil få undervisning<br />

i teori, metode og værktøjer kombineret<br />

med konkrete cases og øvelser.<br />

Hvem skal du møde?<br />

HENRIK ENGELUND er cand.comm., tidligere<br />

HR-konsulent og siden 1994 adm.<br />

direktør for employer branding-bureauet<br />

core:workers. Henrik er en af de hyppigst<br />

benyttede eksperter inden for employer branding.<br />

I 2009 udgav Henrik sammen med Brit Buchhave<br />

fagbogen ’Employer branding som disciplin’.<br />

Gæsteforedrag<br />

HEIDURUN MARSTEIN, Corporate HR Director<br />

i Solar, som er Europas tredjestørste<br />

tekniske grossist – i Vejle<br />

RENÉ JAKOBSEN, marketing- og kommunikationschef<br />

hos Gorrissen Federspiel,<br />

som er en af landets førende advokatvirksomheder<br />

– i Hellerup<br />

Hvad får du med hjem?<br />

• Viden om employer branding, fra teori til virkelighed<br />

og fra fordele til forpligtelser<br />

• Kompetencer og værktøjer til at indføre/styrke<br />

employer branding i din virksomhed<br />

• Inspiration og cases, der styrker dit arbejde med<br />

rekruttering og intern involvering<br />

• Opskrifter på fx det gode jobsite, EVP (Employer<br />

Value Proposition), ambassadørarbejde og den<br />

gode jobannonce<br />

• Handlingsplan for jeres videre arbejde med<br />

employer branding<br />

• Du modtager bogen ’Employer Branding som<br />

disciplin’<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset fordrer, at du forbereder dig let.<br />

• Du har orienteret dig i bogen ’Employer branding<br />

som disciplin’, som vil blive tilsendt ca. to<br />

uger før kurset.<br />

• Du har gjort dig nogle tanker om din egen virksomheds<br />

employer brand og employer branding-arbejde,<br />

som du kan dele med de andre<br />

deltagere på kurset<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikations- og HRfolk,<br />

der arbejder med kommunikation til nuværende<br />

eller potentielle medarbejdere. Andre stabsfolk<br />

og linjeledere, der arbejder med rekruttering<br />

og kommunika tion, vil også drage fordel af kurset.<br />

Endelig er kurset relevant for konsulenter fra bureau-,<br />

kommunikations- og HR-branchen.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 19. september <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 25. september <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

• 29. august <strong>2012</strong> for kurset i Hellerup<br />

• 4. september <strong>2012</strong> for kurset i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.400 kr. for medlemmer af DKF<br />

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.500 kr. for ikke-medlemmer<br />

23


LEDELSE OG ORGANISATION<br />

Farvel til intranettet<br />

– goddag til medarbejderportalen<br />

Fem nye tendenser for intranettet generation<br />

2.0. Nye sociale medier, apps og mobile enheder<br />

udfordrer mange gamle intranet. Løsningen<br />

er ikke at smide intranettet ud med badevandet,<br />

men i stedet at videreudvikle det til en<br />

forretningsstrategisk medarbejderportal, som<br />

samler fem nye tendenser for intranet 2.0.<br />

• Øget samspil med andre digitale ressourcer<br />

• Tættere kobling til (sam)arbejdsprocesser<br />

• Decentralisering af indholdsansvar<br />

• Målretning via segmentering og personalisering<br />

• Styring via forretningsstrategisk governance og<br />

måling<br />

Udviklingen giver nye muligheder, men stiller også<br />

nye krav til den kommunikationsansvarlige og resten<br />

af organisationen. På kurset diskuterer og lærer<br />

vi af best practice inden for de fem tendenser.<br />

Det sker bl.a. ud fra konkrete eksempler og erfaringer<br />

fra deltagerne.<br />

Hvem skal du møde?<br />

Cand.comm. MADS RICHARD MØLLER<br />

er indehaver af Intracom Consult, der<br />

har rådgivet mere end 60 danske virksomheder<br />

om forretningsmæssig udnyttelse<br />

af intranet og medarbejderportaler. Mads er<br />

desuden facilitator af Intra2 i Netværk om intranet<br />

med over 200 medlemsvirksomheder. Samlet har<br />

Mads fået indblik i intranet best practice fra mere<br />

end 500 danske virksomheder. Han er en erfaren<br />

oplægsholder og facilitator, har skrevet bogen ’Behind<br />

the firewall’ i 2002 og supplerer løbende med<br />

artikler og blogs om alle emner inden for intranet<br />

og medarbejderportaler.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

En klar forståelse for mulighederne i medarbejderportalen,<br />

hvor langt I allerede er kommet samt<br />

konkrete forslag til, hvordan I kommer videre.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Du skal arbejde med eller have ansvar for jeres intranet<br />

/ medarbejderportal. Før kurset skal du indsende<br />

eksempler fra jeres nuværende løsning og<br />

besvare nogle spørgsmål omkring jeres erfaringer<br />

og udfordringer.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kommunikations- og intranetansvarlige der ønske<br />

at videreudvikle intranettet til en forretnings-strategisk<br />

medarbejderportal.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 3. oktober <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 10. oktober <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

12. september <strong>2012</strong> i Hellerup<br />

19. september <strong>2012</strong> i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

24


LEDELSE OG ORGANISATION<br />

HR og Kommunikation<br />

– forandring, forankring, linieledelse, globalisering,<br />

feedback, processer… og?<br />

Ledelse har aldrig været vigtigere. Intern kommunikation<br />

har aldrig været vigtigere. Og sværere.<br />

Lederne har fået fokus på kommunikation,<br />

medarbejderne vil ikke spises af med<br />

personaleblade, globalisering giver udfordringer,<br />

og digitalisering åbner nye kanaler, samtidig<br />

med at de gamle klassiske kanaler med fordel<br />

kan støves af. HR og kommunikation er<br />

blevet forretningskritisk for alvor.<br />

Vi sætter fokus på samarbejdet mellem HR og<br />

Kommunikation. Vi ser på, hvordan den interne<br />

kommunikation kan drager nytte af organisationens<br />

etablerede people-processer. Vi ser på, hvordan<br />

kommunikation kan hjælpe HR til at spille en<br />

stærkere rolle. Og vi drøfter, hvordan de to discipliner<br />

sammen kan hjælpe vores organisationer med<br />

at få ledelse og organisation til at støtte og styrke<br />

salg og forretning.<br />

Hvem skal du møde?<br />

ANDERS MONRAD RENDTORFF er Senior<br />

Vice President, People and Communications,<br />

Coloplast A/S. Anders har gennem<br />

de sidste 18 år arbejdet professionelt<br />

med alle discipliner inden for kommunikationsfaget<br />

og har bl.a. været rådgiver hos Advice, kontorchef<br />

i BG Bank, kommunikationschef for Ericsson<br />

Danmark og Copenhagen Business School, VP HR<br />

& Communications for Telia Danmark samt to et<br />

halvt år i Stockholm, hvor han arbejdede med global<br />

marketing. Men intern kommunikation har altid<br />

stået hans hjerte nærmest. Coloplast slog i efteråret<br />

2010 HR og Kommunikation sammen med<br />

Anders som leder – og det er erfaringer og cases<br />

herfra, som er omdrejningspunktet for kurset.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset giver dig mulighed for nye refleksioner om<br />

styrket intern kommunikation og masser af praktiske<br />

ideer til at arbejde endnu mere dynamisk med<br />

virksomhedens interne relationer, hvor både forandring<br />

og forankring er vigtigt. Dagen byder på oplæg<br />

og eksempler og en masse diskussion. Du får<br />

• erfaringer om arbejdet med intern kommunikation<br />

fra en større internationalt orienteret virksomhed<br />

• redskaber, sparring og løsningsforslag til at arbejde<br />

strategisk med egne udfordringer<br />

• overblik over tendenser, udfordringer og muligheder<br />

i praksis<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset kræver, at du har erfaring med at arbejde<br />

med intern kommunikation.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikatører i private<br />

og offentlige virksomheder med flere års erfaring<br />

med kommunikation<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

15. november <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

24. september <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

25


LEDELSE OG ORGANISATION<br />

Kreativitet – sådan får du den gode ide<br />

Redskaber, processer og gode råd<br />

Det er WAUW-effekten, der tilfører sjæl, liv<br />

og gnist til en godt gennemtænkt, veltilrettelagt<br />

og professionelt gennemført PR- eller<br />

kommunikationsaktivitet. Den simple, skarpe,<br />

overraskende og kreative kant, der skaber opmærksomhed<br />

og løfter kampagnen, PR-aktiviteten,<br />

workshoppen, eller hvad vi nu arbejder<br />

med i det daglige.<br />

Kreativitet er en gave, som de fleste af os beundrer,<br />

men kun få tilsyneladende mestrer. Forestillingen<br />

om det geniale klarsyn, der ud af det blå rammer<br />

den udvalgte kreative sjæl, lever i bedste velgående.<br />

Men kreativitet er ikke kun forbeholdt de få. Det er<br />

en kompetence, der kan læres præcis som alle andre.<br />

Det kræver blot, at man lærer nogle teknikker.<br />

Og arbejder med dem, naturligvis.<br />

Dette kursus handler om at forstærke dine kreative<br />

evner gennem en fast proces og en række helt konkrete<br />

værktøjer, som fx ’Lille box/stor box’, ’Den kreative<br />

spændvidde’, ’Provocative thinking’, ’Identifikations-bingo’,<br />

’Individuel brainstorm’ og en række<br />

andre. På kurset arbejder vi praktisk med alle værktøjerne.<br />

Samtidig lærer du, hvordan du selv kan<br />

igangsætte og styre kreative processer både alene<br />

og med kollegerne. Og i sidste ende vælge den rigtige<br />

ide. Alle deltagere modtager et kompendium<br />

med værktøjer til kreativ idéudvikling.<br />

Hvem skal du møde?<br />

TORBEN DAN PEDERSEN er områdedirektør<br />

i kommunikationsvirksomheden<br />

Operate. Torben har været i branchen i<br />

25 år og startede med at lave kampagner<br />

til unge mænd om at lade være med at køre<br />

for hurtigt i trafikken. Siden er det blevet til mere<br />

end 100 kampagner og mange andre PR- og kommunikationsaktiviteter.<br />

Og altid har det været jagten<br />

på den kreative og overraskende idé, der har<br />

været drivkraften.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Først og fremmest får du en række forskellige<br />

praktiske og konkrete værktøjer, der kan hjælpe<br />

dig og dine kolleger til selv at arbejde med at udvikle<br />

jeres kreativitet. Og så får du nogle både<br />

gode og sjove oplevelser. Der bliver nemlig en del<br />

praktisk arbejde sammen med de andre deltagere<br />

på kurset!<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Et åbent og nysgerrigt sind. Og meget gerne en<br />

konkret kommunikationsudfordring eller et kommunikationsprojekt,<br />

som du forbereder dig på inden<br />

kurset. På kurset vil vi sammen arbejde på at finde<br />

kreative løsninger på deltagernes udfordringer.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Alle, der på den ene eller anden måde arbejder med<br />

PR og kommunikation, og som har brug for at finde<br />

gode, kreative løsninger på udfordringerne.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 22. oktober <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 29. oktober <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

1. oktober <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

26


LEDELSE OG ORGANISATION<br />

Værdistyret kommunikation<br />

– nye metoder til at kommunikere, så du skaber værdi<br />

Kurset fokuserer på, hvordan du i praksis skaber<br />

værdi for organisationen og bygger videre<br />

på gennemprøvede koncepter for Lean<br />

kommunikation, som en metode til at skabe<br />

værdi, effektivisere og mindske spild.<br />

Virksomhederne stiller krav om, at kommunikatører<br />

skaber direkte værdi og arbejder mere effektivt<br />

og bidrager til at drive fremad og støtte. Kommunikationen<br />

skal være mere strategisk og business<br />

critical.<br />

Du får redskaber til at sikre, at kommunikationsafdelingen<br />

øger sit bidrag til, at virksomheden når<br />

sine mål, hvad enten det handler om at skabe<br />

overskud på bundlinjen, eller det fx handler om at<br />

øge demokratiet i kommunen.<br />

Hvem skal du møde?<br />

Professor i kommunikationsvidenskab<br />

SVEN WINDAHL, Lund og Växjö Universitet<br />

og kommunikationsrådgiver ELSE FA-<br />

BRICIUS fra Nordisk Kommunikation.<br />

Sven har skrevet adskillige lærebøger i<br />

kommunikation, som er oversat til 9<br />

sprog og anvendes på universiteter over<br />

hele verden. I 1993 startede han kommunikationsbureauet<br />

Nordisk Kommunikation med<br />

kontorer i Stockholm og København, hvor han<br />

bl.a. har været rådgiver i organisationer som Vattenfall,<br />

Ericsson, Telia, AB Volvo, AstraZeneca,<br />

Stockholm Stad, Novo Nordisk og Carlsberg. De<br />

seneste år har han skabt en model for effektivisering<br />

af kommunikationen med inspiration fra ’lean<br />

production’. Modellen anvendes bl.a. i levnedsmiddelkoncernen<br />

Kraft Foods og i det svenske forsvar.<br />

Konceptet for værdistyret kommunikation er videreudvikling<br />

af erfaringerne med Lean Kommunikation.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset giver introduktion til den nye model for<br />

værdistyret kommunikation.<br />

• Hvordan kan du gøre værdistyring til en konsekvent<br />

og lønsom arbejdsmetode?<br />

• Hvilke af virksomhedens points of pains, skal der<br />

arbejdes med?<br />

• Får vi det maksimale ud af virksomhedens kanaler,<br />

kontaktpunkter og aktører?<br />

• Kan vi øge nytten af kommunikation ved at<br />

være ’reducers’ i stedet for ’producers’?<br />

• Hvordan vælger vi effektive kommunikationsprocesser?<br />

• Hvordan du kun vælge det, der skaber værdi -<br />

og får mod til at vælge det andet fra<br />

• Hvordan du beregner, hvor stor værdi din indsats<br />

kan give<br />

• Kommunikationsregnskaber som idé<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikationsstrateger<br />

og kommunikationschefer, som gerne vil skabe en<br />

ny basis for effektiv kommunikation og have inspiration<br />

til at arbejde på en ny måde. Medbring gerne<br />

case fra din virksomhed.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

25. september <strong>2012</strong> kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

4. september <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

27


DIGITALE MEDIER<br />

Are you likeable?<br />

Flere og flere virksomheder fødes digitalt. Flere<br />

og flere brugere udvikler og udkommer i<br />

digitale kanaler. Det har omfattende konsekvenser<br />

for din forretning, fordi de digitale<br />

muligheder gør hvem som helst i stand til at<br />

udfordre selv de mest etablerede virksomheder.<br />

Tænk blot på musikindustriens udvikling<br />

de seneste 10 år. Spørgsmålet er: Hvorfor<br />

skulle noget lignende ikke ske for din virksomhed?<br />

Og hvordan forbereder du dig på at<br />

konkurrere i fremtidens marked?<br />

Dette kursus er til dig, der vil blive klogere på, hvilke<br />

parametre fremtidens virksomheder skal konkurrere<br />

på i en verden revolutioneret af sociale teknologier<br />

og digitale forretningsmodeller. Du får<br />

redskaber til at arbejde digitalt med din virksomheds<br />

digitale potentiale og fokusere på din sociale<br />

bundlinje. Kort sagt: Et kig ind i fremtidens måde<br />

at drive digital forretning på. Alt sammen omsat i<br />

praksis.<br />

Hvem skal du møde?<br />

RENÉ LUNDGAARD KRISTENSEN er<br />

strategichef i det digitale designbureau<br />

1508, hvor han rådgiver private og offentlige<br />

virksomheder i digital forretningsudvikling<br />

med et særligt blik for den sociale<br />

bundlinje. René har blogget for kunsten.nu, før der<br />

var noget, der hed blogs og bloggere og har i dag<br />

en bred digital tilstedeværelse på Twitter, LinkedIn,<br />

Delicious, Slideshare m.m. René har to masters, en<br />

i Informationsvidenskab og en i Interaktionsdesign.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

• Et historisk blik på den digitale udvikling<br />

• Overblik over nye digitale trends og værktøjer<br />

• Analyse: Hvordan udnytter du din virksomheds<br />

digitale potentiale og sociale bundlinje?<br />

• Konkrete øvelser, hvor du lærer at anvende<br />

analyseapparat og redskaber i din virksomhed<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Som udgangspunkt kræver kurset ingen særlige<br />

kompetencer ud over interesse.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Ledere, forretningsudviklere og kommunikatører i<br />

virksomheder, der vil give forretningen en digital<br />

og social slagside.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 28. november i <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 26. november <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

5. november <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

28


DIGITALE MEDIER<br />

Facebook i praksis<br />

– Få styr på din Facebook-strategi<br />

Hvordan bruger vi Facebook aktivt i vores<br />

kommunikation og markedsføring? Hvor skal<br />

det overordnede ansvar placeres? Hvem er vores<br />

målgruppe? Hvor ofte skal man skrive ud<br />

til sine fans?<br />

Dette er relevante spørgsmål at stille sig selv i stort<br />

set alle virksomheder og organisationer for øjeblikket.<br />

På kurset får du indsigt i, hvordan du kan bruge<br />

Facebook som en kanal til at nå virksomhedens<br />

mål. Desuden får du konkret og praktisk viden om<br />

Facebook som kommunikations- og marketingredskab.<br />

Hvem skal du møde?<br />

Konsulent HANS TOSTI, Komfo, med<br />

særligt fokus på at inspirere brands og<br />

organisationer til at opnå succes på<br />

Facebook. Tosti er uddannet HA fra SDU<br />

og læser Master i IKT og Læring. Han har en fortid<br />

som seniorkonsulent hos IBC, hvor han har undervist<br />

marketingfolk i onlinestrategi, sociale medier,<br />

mobile og brugeroplevelser online. Derudover er<br />

Hans community manager for en række (store)<br />

danske navne i musikbranchen.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset giver dig<br />

• forståelse for forudsætningerne for succes på<br />

Facebook<br />

• styr på Facebook-strategiprocessen i virksomheden<br />

• indblik i de seneste trends inden for virksomheders<br />

brug af Facebook<br />

• praktiske guidelines til at arbejde med sider på<br />

Facebook<br />

• overblik over konkurrencereglerne<br />

• guidelines til annoncering på Facebook<br />

• tips og tricks til at engagere kunder og netværk,<br />

så de kommenterer og ’liker’<br />

• masser af praktiske eksempler og rig mulighed<br />

for selv at komme til orde på kurset<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Alle kan være med på kurset, men du får mest<br />

gavn af det, hvis du allerede er i gang på Facebook<br />

og administrerer en eller flere Facebook-sider.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kommunikations- og marketingmedarbejdere,<br />

webrådgivere, medarbejdere fra HR og IT afdelinger,<br />

der er administrator eller skal være administrator<br />

for en eller flere Facebook-sider.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• Vejle 22. og 23. oktober <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

• København 29. og 30. oktober <strong>2012</strong>,<br />

kl. 9.30-16.30 i DKFs lokaler,<br />

Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

1. oktober <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

4.650 kr. for medlemmer af DKF<br />

5.350 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

6.750 kr. for ikke-medlemmer<br />

29


DIGITALE MEDIER<br />

Mobil kommunikation<br />

– jeres næste indsats<br />

Ser jeres hjemmeside godt ud på din smartphone?<br />

Skal I have en App eller en web-App<br />

til jeres næste kampagne? Kommunikerede I<br />

live med jeres workshopdeltagere via mobilen<br />

sidste gang? Samler I ideer fra brugere via<br />

smartphones, når næste produkt skal udtænkes?<br />

Popper de nærmeste regionale enheder<br />

op automatisk, når de besøger jer på nettet<br />

med en smartphone?<br />

Smartphones er den stærkeste teknologiske trend,<br />

der påvirker kommunikationsflowet og de digitale<br />

strategier i dag og forlænger de eksisterende trends<br />

omkring sociale medier, ved at gøre dem mere tilgængelige.<br />

Men samtidig forandrer de kommunikationsflowet<br />

ved at inddrage nye facetter som lokationsbestemt<br />

kommunikation.<br />

Kurset giver en solid forståelse af de mange facetter<br />

ved mobil kommunikation:<br />

• Indsigt: Hvilke typer af budskaber og målgrupper<br />

egner mobil kommunikation sig til<br />

• Teknologi-turen: Gennemgang af de mange teknologier<br />

og hvilke formål de bedst benyttes til -<br />

og ikke mindst omkostningerne<br />

• Hands-on; Værktøjer du kan bruge derhjemme<br />

til at komme i gang med det samme<br />

• Processtøtte: Hvordan griber du det an, når I skal<br />

igennem en større udviklingsproces<br />

• Statistikker og trends. Tal om brugen af mobiler<br />

og smartphones er tankevækkende læsning<br />

Hvem skal du møde?<br />

MADS VÖGE, direktør for Operate IT A/S,<br />

Operates datterselskab for digitale kommunikationsløsninger,<br />

har arbejdet med<br />

digitale løsninger i 15 år i forskningsinstitutioner,<br />

den offentlige administration, softwareindustrien<br />

og kommunikationsbranchen. Som noget<br />

særligt kan Mads ikke kun rådgive om digitale løsninger<br />

– han har selv haft fingre på tasterne. Mads<br />

er cand.scient.pol og igennem mange år undervist<br />

som ekstern lektor på Institut for Statskundskab.<br />

30<br />

Hvad får du med hjem?<br />

På kurset får du inspiration og værktøjer til at<br />

komme i gang med mobil kommunikation i din<br />

egen organisation. Vi gennemfører en række konkrete<br />

øvelser, hvor du lærer at benytte tjenester på<br />

nettet, der sammen med din smartphone giver<br />

mulighed for at lave live kommentering på jeres<br />

næste workshop, benytte mobilen til at indsamle<br />

ideer (crowdsourcing) fra jeres brugere og lave en<br />

mobiludgave af din hjemmeside.<br />

Endelig giver workshoppen dig redskaber til at indarbejde<br />

den mobile kommunikation i jeres overordnede<br />

digitale strategi.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset kræver ingen særlig viden om mobil kommunikation.<br />

Inden kurset bør du overveje, hvilke<br />

målgrupper, I typisk har. Så kan du få specifik viden<br />

om deres mobilvaner på kurset.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig kommunikationsfolk i organisationer,<br />

myndigheder og virksomheder, der ønsker<br />

en konkret forståelse af de mobile værktøjer i<br />

kommunikationen.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• Vejle 22. november <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

• København 27. november <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

1. november <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr.for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer


DIGITALE MEDIER<br />

Sådan skaber du en succesfuld blog<br />

der genererer trafik, leads og ambassadører<br />

– Blogs som redskab til online markedsføring<br />

En blog er en af de mest simple og effektive<br />

metoder til at skabe relationer, udbrede kendskabet<br />

til organisationens kompetencer og i<br />

sidste ende konvertere besøgende til faste<br />

læsere, kunder eller ambassadører for ens<br />

brand. Heldigvis kan man sige noget meget<br />

præcist om, hvad der skal til for at lykkes med<br />

denne strategi, og på kursusdagen vil du få<br />

en lang række helt praktiske metoder til at<br />

gøre netop det. Undervejs vil deltagerne lære<br />

simple måder til at bygge en stor liste, skabe<br />

engagerede læsere og positionere bloggen<br />

som primær kanal til presse og nye kunder.<br />

Hvem skal du møde?<br />

MORTEN MÜNSTER er partner i BRO<br />

kommunikation og har udviklet BRO<br />

blog, der har i underkanten af 10.000<br />

abonnenter. Morten Münster arbejder til<br />

dagligt med at maksimere menneskers indflydelse<br />

gennem kommunikationsstrategier og personlig<br />

kommunikation. Han udkommer i 2013 på Frydenlunds<br />

forlag med bogen: ’Få din vilje – den overraskende<br />

sandhed om, hvordan man flytter mennesker,<br />

produkter og holdninger’.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Deltagerne får en lang række lavpraktiske redskaber,<br />

der kan omsættes direkte i arbejdet med at<br />

skabe en blog, der genererer trafik, leads og ambassadører.<br />

Herunder både konkret viden om mediets<br />

muligheder, teknikker til effektiv copywriting<br />

og indsigt i de psykologiske mekanismer, der ligger<br />

bag en effektiv blog.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Inden kurset bedes deltagerne forberede en kort<br />

præsentation af, hvorfor de er interesserede i<br />

blogs. Derudover skal deltagerne gøre sig tanker<br />

om, hvilket strategisk formål bloggen skal tjene i<br />

deres organisation<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikatører, som<br />

gerne selv vil i gang med at blogge på egne eller<br />

på deres virksomheds vejne og til kommunikatører,<br />

der har ansvar for at markedsføre deres organisation.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 13. september, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Aarhus 18. september, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

23. august <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke medlemmer<br />

31


DIGITALE MEDIER<br />

Webredaktørens udfordringer<br />

og rolle<br />

Online medier spiller i dag en helt central rolle<br />

i de fleste organisationers og virksomheders<br />

kommunikation med interne og eksterne<br />

interessenter. Det gælder både for kommunikation<br />

via web som for andre digitale platforme.<br />

Udviklingen af nye online medier og øgede<br />

muligheder for bruger-interaktion stiller<br />

samtidig nye krav til webredaktørens kompetencer<br />

og rolle.<br />

Kurset stiller skarpt på webredaktørens rolle som<br />

rådgiver, udvikler og indholdsleverandør på både<br />

internet, intranet og andre digitale medier. Kursusdeltagerne<br />

får inspiration og værktøjer til at<br />

• udvikle en effektiv webstrategi<br />

• formulere mål og succeskriterier<br />

• udvikle personas og brugerscenarier<br />

• vælge samarbejdspartnere og CMS<br />

• prioritere indhold og udvikling af ny funktionalitet<br />

Hvem skal du møde?<br />

LARS SANDSTRØM, kommunikationsrådgiver<br />

i Bysted A/S. Lars rådgiver og underviser<br />

store og små organisationer i web, strategisk<br />

kommunikation og branding. Han har<br />

skrevet to bøger om emnet. ’Corporate branding – et<br />

værktøj til strategisk kommunikation’ og ’Online branding<br />

– skab strategiske relationer på nettet’.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

På kurset får du inspiration og konkrete værktøjer<br />

til at planlægge og styre udviklingen af virksomhedens<br />

internet og intranet samt øvrige digitale medier.<br />

Du får værktøjer til at definere og forstå dine<br />

brugere. Og til at prioritere indhold og funktionalitet<br />

i det daglige arbejde.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset er et introduktionskursus og kræver ingen<br />

særlig viden om nye digitale medier. Inden kursusstart<br />

skal du imidlertid have overvejet de tre væsentligste<br />

udfordringer for din organisations online<br />

kommunikation.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til alle, som er helt eller delvist<br />

ansvarlige for indhold og udvikling af organisationers<br />

og virksomheders web og online kommunikation.<br />

På kurset præsenteres både danske og<br />

internationale cases. Og materiale, værktøjer og<br />

øvelser henvender sig både til virksomheder, organisationer,<br />

foreninger og kommuner.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• Aarhus 11. og 12. september <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

• København 17. og 18. september <strong>2012</strong>,<br />

kl. 9.30-16.30 i DKFs lokaler,<br />

Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

22. august <strong>2012</strong> i Aarhus<br />

27. august <strong>2012</strong> i Hellerup<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

4.900 kr. for medlemmer af DKF<br />

5.600 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

7.000 kr. for ikke-medlemmer<br />

Du får bogen ’Online branding – skab strategiske<br />

relationer på nettet’. Hvad kræver det af dig?<br />

Kurset kombinerer indsigt, best practice cases og<br />

øvelser, hvor deltagerne får muligheder for at afprøve<br />

værktøjer på deres egen organisation og udfordringer.<br />

32


PERSONLIG UDVIKLING<br />

Gennemslagskraft som rådgiver<br />

– Få redskaber til at give feedback og bliv en bedre<br />

kommunikationstræner<br />

Arbejder du med at gøre andre bedre til at<br />

kommunikere, er dette kursus en genvej til<br />

bedre resultater. På dette kursus tager vi fat i<br />

de situationer, hvor det er svært at sige tingene<br />

ligeud. Både situationer, hvor ros og anerkendelse<br />

kan give en kollega ny energi og<br />

retning, men også de situationer, hvor konstruktiv<br />

kritik kan rette fejl og uhensigtsmæssige<br />

måder at gøre tingene på.<br />

Vi går tæt på forskellen mellem kritik, ros og feedback<br />

og gør dig bevidst om, hvordan kritik bliver<br />

en hjælp – og ikke et angreb.<br />

• Du får metoder til at give andre noget at vokse af<br />

• Hvordan formulerer du kritik?<br />

• Hvordan kan man bruge den gode hensigt som<br />

udgangspunkt for konstruktiv feedback?<br />

• Hvordan kan man finde gode strategier, så det<br />

bliver nemmere at modtage kritik?<br />

• Hvad må man sige hvornår? Hvad må I sige til<br />

hinanden? Hvad bør I sige til hinanden? Hvad<br />

kunne være rart at få sagt? Hvordan kan feedback<br />

gøre jer til et mere effektivt team?<br />

Hvem skal du møde?<br />

ANDERS STAHLSCHMIDT er ledelsesrådgiver,<br />

kommunikationskonsulent, journalist<br />

og tv-mand og har skrevet flere bøger<br />

om kommunikation, bl.a.<br />

Førstehjælp til Feedback (Gyldendal Business<br />

2009). Stahlschmidt er en erfaren og efterspurgt<br />

underviser, der formår at inddrage deltagernes<br />

egne erfaringer på en engagerende måde, så teori<br />

og virkelighed bliver bundet smukt sammen. Nogle<br />

kender ham bedst som tv-vært, senest DR 2 og<br />

som underholdningschef på Nordisk Film. Andre<br />

kender ham fra hans tid som journalist og partner i<br />

Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation eller senest<br />

som seniorkonsulent i Kraft & Partners, hvor<br />

han var leder af Det Kongelige Ledelsesakademi,<br />

inden han blev postproducer hos Endemol Denmark.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

• Metoder og redskaber til at give feedback - også<br />

til ’vanskelige personer’<br />

• Lejlighed til at træne det, der er svært at sige<br />

• En strategi til at modtage kritik<br />

• Bogen ’Førstehjælp til Feedback’<br />

Hvad kræver det af dig? Kurset indeholder øvelser,<br />

som kræver aktiv deltagelse. Du skal være parat til<br />

at dele ud af dine egne erfaringer og oplevelser.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Alle, som arbejder med at træne og rådgive andre<br />

i kommunikation.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

23. oktober <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

1. oktober <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.400 kr. for medlemmer af DKF<br />

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.500 kr. for ikke-medlemmer<br />

33


PERSONLIG UDVIKLING<br />

Personlig Performance<br />

Når vi skal overbevise, motivere og styrke vores<br />

personlige gennemslagskraft er det ikke<br />

nok at have lavet en fin PowerPoint eller et<br />

velovervejet manuskript – publikummer bliver<br />

langt mere påvirkede af din stemme og dit<br />

kropssprog end af pæne slides og argumenter.<br />

På kurset Personlig Performance er det derfor ikke<br />

sagen, statistikken eller opgaven, der er i centrum,<br />

men dig og den måde du naturligt kommunikerer<br />

på gennem dine bevægelser, din kropsholdning og<br />

din stemme. Som kursist får du en enestående mulighed<br />

for at få en personlig evaluering af lige præcis<br />

dine styrker, svagheder og ikke mindst muligheder<br />

for at opnå større gennemslagskraft og<br />

dermed større autoritet over for dine omgivelser,<br />

når du taler.<br />

• Hvorfor er stemme og kropssprog så vigtigt over<br />

for et publikum?<br />

• Hvordan er dit kropssprog, når du står foran<br />

publikum?<br />

• Hvordan bruger du din stemme – og hvilken opfattelse<br />

efterlader det hos publikum?<br />

• Hvordan kan man arbejde målrettet med sin<br />

personlige performance?<br />

• Og hvordan håndterer man nervøsitet, når man<br />

holder oplæg?<br />

Hvem skal du møde?<br />

CHRISTINA RITTIG FALKBERG er cand.<br />

mag. i retorik og stemmebrug fra Københavns<br />

Universitet. Til dagligt arbejder<br />

hun som seniorkonsulent i kommunikationsvirksomheden<br />

Rhetor. Christinas speciale er<br />

mundtlig formidling, personlig gennemslagskraft<br />

og stemmebrug. Oveni retorikken er Christina uddannet<br />

skuespiller. Hun er en ivrig historiefortæller,<br />

der rejser land og rige rundt med sine mange<br />

eventyr.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Du får ny viden om stemmen og kropssprogets<br />

indflydelse på din personlige kommunikation og<br />

konkrete råd til, hvad du naturligt har talent for<br />

og kan arbejde med for at styrke din gennemslagskraft.<br />

Gennem en række praktiske øvelser, videoeksempler<br />

og opgaver lærer du at arbejde med din<br />

krop og stemme og håndtere nervøsitet, når du er<br />

på. Konstruktiv feedback fra instruktør og deltagere,<br />

der hjælper dig videre i udviklingen af dine personlige<br />

kompetencer.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Forud for kurset skal du forberede dig på at holde<br />

en tale af 2 minutters varighed og have gjort dig<br />

tanker om, hvad du især godt kunne tænke dig at<br />

få styr på i din personlige performance. På kursusdagen<br />

bedes du møde op i behageligt tøj og medbringe<br />

et tæppe, du undervejs kan ligge på.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Alle, der gerne vil performe bedre foran et publikum<br />

– stort som småt.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 31. oktober kl. 9.30-16.30 <strong>2012</strong><br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 8. november kl. 10-17 <strong>2012</strong><br />

Tilmeldingsfrist<br />

• 10. oktober <strong>2012</strong> for kurset i Hellerup<br />

• 18. oktober <strong>2012</strong> for kurset i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 8<br />

Pris<br />

4.650 kr. for medlemmer af DKF<br />

5.350 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

6.750 kr. for ikke-medlemmer<br />

34


JOURNALISTIK<br />

Få styr på det journalistiske håndværk<br />

Som kommunikationsmedarbejder skal du<br />

mestre det journalistiske håndværk. Det gælder<br />

både, når du kommunikerer internt til kollegaer<br />

og medarbejdere, og det gælder, når<br />

du vil afsætte historier og budskaber i medierne.<br />

Jo bedre du er til at vinkle skarpt, bruge<br />

nyhedskriterierne, skrive fængende rubrikker<br />

og bruge et journalistisk sprog, jo mere villige<br />

er folk til at læse det, du skriver.<br />

Hvem skal du møde?<br />

Kursusleder er SØREN MARQUARDT<br />

FREDERIKSEN, der underviser i journalistik<br />

og retorik på CBS og Københavns<br />

Universitet. Søren driver firmaet Talerbloggen.dk<br />

og er forfatter til en række bøger om<br />

journalistik, retorik og PR. Bl.a. ’Talen er vejen til<br />

indflydelse – en grundbog i praktisk retorik’ og<br />

’Skriv så du bliver læst – Journalistik for kommunikationsfolk’.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset giver dig konkrete redskaber, så du lærer at<br />

beherske det journalistiske håndværk.<br />

Du lærer at<br />

• vinkle, så du kan fortælle historier med et klart<br />

fokus<br />

• bruge det journalistiske, så folk synes dine artikler<br />

er spændende at læse<br />

• skrive et sprog, så det er let at læse dine artikler<br />

• skrive fængende rubrikker og begyndelser<br />

• bruge de journalistiske genrer<br />

Du får<br />

• Forståelse for de journalistiske spilleregler, så du<br />

bedre kan tilpasse dine historier til de enkelte<br />

medier<br />

• Et eksemplar af underviserens bog ’Skriv så du<br />

bliver læst – Journalistik for kommunikationsfolk’.<br />

Læs anmeldelse på kommunikationsforening.dk<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

På kursets første dag får du redskaberne. På kursets<br />

anden dag har du skrevet et par artikler, som<br />

vi andre læser og giver respons på. Det er en god<br />

mulighed for at få konstruktiv kritik, så du får blik<br />

for, hvad du gør godt, og hvad du kan gøre bedre.<br />

Læs også artiklen ’Kan du det journalistiske håndværk’<br />

af Søren Marquardt Frederiksen på www.<br />

kommunikationsforening.dk.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til alle kommunikationsfolk,<br />

der vil være bedre til at beherske de journalistiske<br />

redskaber.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• Vejle 24. august og 3. september <strong>2012</strong>,<br />

kl. 10-17<br />

• København 27. august og 10. september <strong>2012</strong>,<br />

kl. 9.30-16.30 i DKFs lokaler,<br />

Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

6. august <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

5.300 kr. for medlemmer af DKF<br />

6.000 kr.for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

7.400 kr. for ikke-medlemmer<br />

35


VISUEL KOMMUNIKATION<br />

Brug det billede, der virker<br />

– online og i det trykte medie!<br />

Hvad er det, der gør, at nogle billeder har en<br />

kant og virker stærkere på beskueren end andre?<br />

Hvad er udviklingen inden for billedbrug<br />

i netmedierne og de trykte medier? Hvad er<br />

forskellen på et godt billede online og offline?<br />

Vi ved godt, at billede, overskrift, billedtekst og grafik<br />

er afgørende for, om vi fanger læserens opmærksomhed.<br />

Alligevel sker det alt for tit, at vi ikke<br />

får illustreret artiklen med et billede, der virker.<br />

Kurset gennemgår æstetiske overvejelser samt retningslinjer<br />

for, hvad der kendetegner et godt billede<br />

og de trends, der er inden for billedbrug i de<br />

danske medier. Vi gennemgår samspillet mellem<br />

billeder og tekst og genrer inden for portrætfotografering.<br />

Hvem skal du møde?<br />

LISBETH THORLACIUS er studieleder,<br />

Ph.d. og lektor i kommunikation, underviser<br />

i visuel kommunikation på RUC og<br />

har skrevet adskillige artikler om visuelle<br />

virkemidler og tidens smag. Derudover arbejder<br />

Lisbeth freelance som fotograf inden for informations-,<br />

presse- og portrætgenrerne. Lisbeth er bedst<br />

kendt for sine forfatterportrætter for Gyldendals<br />

bogforlag og ikke mindst hendes forsidefotos til<br />

Kommunikatøren.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Kurset giver dig<br />

• indblik i fordele og ulemper ved billedbrug online<br />

og offline<br />

• vurderingskriterier for, om et billede er ordinært,<br />

godt eller sublimt afhængig af den sammenhæng,<br />

det indgår i<br />

• nyere tendenser inden for billedbrug<br />

• redskaber til at skelne mellem portrætfotografier<br />

til informationsbrug, herunder det klassiske<br />

portræt, det iscenesatte portræt, situationsportrættet<br />

og presseportrættet<br />

• indblik i samspillet mellem tekst og billeder<br />

• gode råd til, hvordan kommunikationsmedarbejderen<br />

bedst spiller sammen med fotografen<br />

og grafikeren<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Til kurset skal du medbringe et eksempel på en<br />

hjemmeside og/eller en trykt publikation – din<br />

egen eller en andens, som vil blive gennemgået på<br />

kurset.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset henvender sig til kommunikationsmedarbejdere<br />

og andre med behov for at opnå en bedre<br />

indsigt i brug af billeder online og offline.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

11. september <strong>2012</strong> kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

21. august <strong>2012</strong><br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr.for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

36


MÅLING<br />

Mål værdien af din kommunikation<br />

– sæt strategiske mål, der kan måles<br />

Når man skal arbejde med måling, så er det<br />

sværeste at få fastlagt konkrete mål for den<br />

strategiske proces. Alt for mange forsøger at<br />

måle på abstrakt formulerede mål.<br />

På dette kursus arbejder vi med<br />

• at definere målbare mål for kommunikationens<br />

kvalitet og effekt<br />

• at sætte mål for kommunikationsafdelingens<br />

arbejde, undervisning og rådgivning<br />

• at omregne værdien til penge – Return on<br />

Invest ment<br />

• at sikre, at en måling kan bruges som beslutningsgrundlag<br />

• at indarbejde målsætning og evaluering i dit<br />

daglige arbejde<br />

Kurset er bygget op omkring en række illustrative<br />

eksempler fra organisationer og private og offentlige<br />

virksomheder.<br />

Hvem skal du møde?<br />

KARIN SLOTH, kommunikationsrådgiver,<br />

Karin Sloth Kommunikation aps, og forfatter<br />

til ’Mål dine resultater – analyse,<br />

evaluering og måling af kommunikation’.<br />

Fast underviser i ’Strategisk kommunikation’<br />

og ’Mål resultatet af din kommunikation’ på diplomuddannelsen<br />

for kommunikatører på UPDATE,<br />

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Tag et eksempel med på en strategisk vigtig opgave,<br />

som du syntes, det er svært at måle værdien af.<br />

Kurset kræver, at du deltager i arbejdet på workshoppen<br />

med at definere konkrete mål for de strategiske<br />

processer.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Kurset er for alle, der savner inspiration til at definere<br />

relevante og målbare mål for de strategiske<br />

processer.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• Vejle 30. oktober <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

• København 7. november <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

Tilmeldingsfrist<br />

9. oktober <strong>2012</strong> i Vejle<br />

17. oktober i Hellerup<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.400 kr. for medlemmer af DKF<br />

4.100 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.500 kr. for ikke-medlemmer<br />

Hvad får du med hjem?<br />

På kurset får du inspiration til og eksempler på,<br />

hvordan du i hverdagen kan sætte relevante og<br />

målbare mål for det strategiske arbejde. Du får<br />

præsenteret en række modeller og værktøjer til<br />

måling, som du kan bruge efterfølgende. Du får<br />

bogen: ’Mål dine resultater – analyse, evaluering<br />

og måling af kommunikation.’<br />

37


KARRIERE RETORIK OG SPROG<br />

Skriv til Øret!<br />

– Retorik for taleskrivere<br />

Talen kan som intet andet medie formidle<br />

budskaber, som modtageren både husker og<br />

handler efter. Men det kræver, at manuskriptet<br />

er skrevet til øret. Sproget skal være<br />

mundret, skabe billeder og tegne budskabet<br />

knivskarpt op for tilhørerne. Desværre er der<br />

alt for mange talemanuskripter, der ligner<br />

skriftlige notater. Og så kommer de også til at<br />

lyde sådan.<br />

På kurset koncentrerer vi os om få centrale pointer<br />

og redskaber, som vi selv bruger i Rhetor, når vi<br />

skriver taler for vores kunder. Som kursist får du<br />

noget til hovedet, men også til øjne, ører og fingre:<br />

Vi ser videoeksempler med gode og elendige<br />

talere, vi analyserer manuskripter og talesituationer,<br />

vi argumenterer med historier, og vi skriver og<br />

fremfører taler.<br />

• Kunsten at ville ét – hovedbudskabet og den<br />

røde tråd<br />

• Historiefortælling som argumentation<br />

• Talens begyndelse: at ‘vække’ publikum og bygge<br />

bro til dem<br />

• Skriv situationen ind i talen: Den retoriske pentagon;<br />

et værktøj til at skrive bl.a. taleren, publikum<br />

og omstændighederne ind i talen<br />

• Sproget til øret: mundtlighed vs. skriftlighed, retoriske<br />

virkemidler såsom beskrivende detaljer,<br />

varieret gentagelse, kontrast, stigning<br />

Hvem skal du møde?<br />

KELL JARNER RASMUSSEN er adm. direktør<br />

i Rhetor og rådgivende retoriker. Han<br />

har fungeret som bl.a. ordbogs- og tidsskriftredaktør,<br />

forlægger, taleskriver og<br />

retorisk rådgiver gennem 15 år.<br />

Hvad får du med hjem?<br />

Du får redskaber til at skrive manuskripter, der<br />

fænger og lever, og som bliver husket længe efter,<br />

de er blevet holdt. Plus selvfølgelig en ordentlig<br />

spand inspiration og et talemanuskript, som du har<br />

skabt ved hjælp af redskaberne.<br />

Hvad kræver det af dig?<br />

Du skal medbringe et udkast til et konkret manuskript.<br />

Gerne et du skal levere, alternativt et du har<br />

leveret.<br />

Hvem kan deltage?<br />

Skriv til øret! henvender sig til dig, der skriver taler<br />

for dig selv eller for fx en formand, en minister eller<br />

en CEO.<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

Tid og sted<br />

• København 22. august <strong>2012</strong>, kl. 9.30-16.30<br />

i DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup<br />

• Vejle 29. august <strong>2012</strong>, kl. 10-17<br />

Tilmeldingsfrist<br />

1. august <strong>2012</strong> i Hellerup<br />

8. august <strong>2012</strong> i Vejle<br />

Ca. deltagerantal 15<br />

Pris<br />

3.100 kr. for medlemmer af DKF<br />

3.800 kr. for medlemmer af DJ, KS, DIRF, <strong>Dansk</strong> Erhverv<br />

5.200 kr. for ikke-medlemmer<br />

38


BETINGELSER<br />

Sådan kommer du med<br />

– praktik og betingelser<br />

Tilmelding og betaling<br />

Tilmeld dig online på www.kommunikationsforening.dk eller til dansk@kommunikationsforening.dk.<br />

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi bekræftelse/faktura, som vi beder dig betale inden kurset.<br />

Din tilmelding er bindende, men er du forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at sende en kollega. Vi anbefaler<br />

dig hurtig tilmelding, da kurserne har begrænset deltagerantal. Vi skal have din tilmelding tre uger før kursusstart, hvis<br />

ikke andet fremgår. Priserne er uden moms. Vi tager forbehold for ændringer.<br />

ER DU MEDLEM?<br />

Hvis du er medlem af forbundet Kommunikation og Sprog (KS), <strong>Dansk</strong> Journalistforbund (DJ), <strong>Dansk</strong> Investor Relations<br />

Forening (DIRF) eller <strong>Dansk</strong> Erhverv kan du deltage i <strong>Dansk</strong> <strong>Kommunikationsforening</strong>s (DKF) kurser til særpris.<br />

Se prisen under de enkelte kurser.<br />

NEDSAT PRIS TIL LEDIGE<br />

Er du ledigt medlem af DKF, kan du deltage på kurserne til 10 pct. af kursusprisen i det omfang, der er ledig kapacitet.<br />

Du tilmelder dig helt almindeligt og markerer, at du er ledig.<br />

Når tilmeldingsfristen er udløbet, får du besked, om der er plads på holdet.<br />

GRATIS<br />

Er det dig, der skal have jobbet. Gratis kursus for DKFs og UngKoms medlemmer, når kontingentet er betalt.<br />

HVIS DU KRYDSER STOREBÆLT, FÅR DU 15 PCT. RABAT PÅ KURSUSPRISEN<br />

Starten på et netværk<br />

Deltagerne på DKFs kurser har mulighed for at fortsætte erfaringsudvekslingen og starte et DKF ErfaNetværk.<br />

Sæt selv præg på kursussæsonen<br />

Hvis du brænder for at deltage i eller lede et kursus, så er du velkommen til at sende et forslag til sekretariatet. Kontakt<br />

Lisbeth Eckhardt-Hansen på lisbeth@kommunikationsforening.dk<br />

Kurser tilpasset virksomhedens behov<br />

DKF tilbyder også kurser, som er tilpasset din virksomhed og til konkurrencedygtige priser.<br />

Ring eller skriv til Sonja Sukstorff i sekretariatet og hør om muligheder og priser.<br />

3393 9098, dansk@kommunikationsforening.dk<br />

Kurser<br />

tilpasset<br />

DIN<br />

virksomhed<br />

<strong>KURSER</strong> – efterår/vinter <strong>2012</strong> udgives af<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Kommunikationsforening</strong><br />

Strandvejen 100, 2900 Hellerup<br />

3393 9098<br />

dansk@kommunikationsforening.dk<br />

www.kommunikationsforening.dk<br />

Design: Bysted<br />

Layout: Ivar Grafik<br />

Forsidefoto: per.olesen<br />

Produktion: KLS Grafisk Hus A/S<br />

Oplag: 4000<br />

39


TØR DU<br />

VISE<br />

DIREKTØRENS BIL<br />

I JERES<br />

ANNONCER?<br />

Få din tryksag klimamærket og leveret i en el-lastbil<br />

• Vores produktion er CO2-neutral og certificeret af CO2focus. Derfor kan du få et CO2-regnskab på din tryksag og få den<br />

klimamærket.<br />

• Vores ambitiøse klimastrategi er under konstant udvikling. Senest er vi som Danmarks første private virksomhed begyndt<br />

at levere tryksager i en el-lastbil, og direktørens bil er udskiftet til en el-bil. Strømmen får de fra en lokal vindmølle.<br />

• Vi rådgiver vores kunder til de mest klimavenlige tryksager uden at gå på kompromis med pris og kvalitet. Du må gerne<br />

udfordre os! Læs mere om dine muligheder for grafiske løsninger med hensyntagen til klima og miljø på www.kls.dk<br />

KLS Grafisk Hus A/S<br />

Jernholmen 42 A<br />

2650 Hvidovre<br />

Telefon<br />

(+45) 36 34 29 00<br />

www.kls.dk<br />

KLS<br />

GRAFISK HUS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!