26.07.2014 Views

Side. 5 - F.wood-supply.dk

Side. 5 - F.wood-supply.dk

Side. 5 - F.wood-supply.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

C300 sandwichsystem<br />

Indhold<br />

Med denne informationsfolder håber vi, at De har fået appetit på at vide mere om det unikke C300 byggesystem.<br />

Vi vil meget gerne komme yderligere oplysninger eller give tilbud.<br />

C300 SANDWICHPANELER<br />

Tag og væg 32/1000D - teknisk specifikation 2-3<br />

Ovenlys og lyskassetter 32/1000D 4-5<br />

Buet lysrygning 6<br />

Vægpaneler 1150W (PIR-plus skum) 7<br />

Vægpaneler 1000WV-Fire og 1000W-Fire (mineraluld) 8<br />

Farve– og coating oversigt 9<br />

Hvorfor PIR-plus skum? (polyisocyanurate) 10<br />

Skruetabel 11<br />

Akustik tagpaneler 32/1000D 12<br />

Ventilations– og rørgennemføring 13<br />

Spændtabel 14-15<br />

Montagevejledning 16-18<br />

C300 PROFILPLADER - 32/1000D & 32/1000W 19<br />

Spændtabel for stålplader 20<br />

Gælle-ventilation i profilplader 32/1000W 21<br />

Anti-condens og akustikdæmpning 22<br />

Rygninger/stern 23<br />

Tagstensprofil 24-1100 24<br />

Montagevejledning 25-26<br />

C300 SIGMA STÅL ÅSE 27<br />

Sigma tag-åse 28<br />

Sigma løsholte 29<br />

Tilbehør 30<br />

Spændtabel 31<br />

C300 PVC– og aluminiumsvinduer 32<br />

C300 DETALJER 33-35<br />

Diverse bilag 36-37<br />

Forhandler:<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009


Isolerede paneler C300<br />

Teknisk specifikation<br />

A<br />

B<br />

167 mm<br />

Tag m/fald og væg panel<br />

32<br />

d<br />

B<br />

A<br />

1000 mm<br />

Fladt tag<br />

Mål:<br />

♦ Dækbredde: 1000 mm<br />

♦ Mindste længde: 2000 mm<br />

♦ Største længde: 18500 mm<br />

♦ Overlængde A-side (øverste stålplade): 25-200 mm<br />

Stålplade på A-side:<br />

♦ Ståltykkelse: 0,55 mm<br />

♦ Galvanisering: 150 gr/m 2 aluzink / 275 gr/m 2 zink<br />

♦ Coating: 200 mµ plastisol (præget overflade) i 25 farver<br />

Coating efter ønske: 25 mµ polyester RAL 9002, RAL 7005, RAL 7035<br />

50 mµ Novacoating - 5 metallicfarver.<br />

Stålplade B-side:<br />

♦ Ståltykkelse: 0,40 mm (0,63 mm ved fladt tag)<br />

♦ Galvanisering: 150 gr/m 2 aluzink / 275 gr/m 2 zink<br />

♦ Coating: 25 mµ polyester RAL 9002 (10 mµ ved fladt tag)<br />

Coating efter ønske: 100 mµ plastisol RAL9002 (ikke præget)<br />

(for brug i aggressivt og fugtigt miljø)<br />

25 mµ foodsafe RAL 9001<br />

Præget med mikroprofiler<br />

Skum isolering:<br />

♦ Type: PIR-plus, (polyisocyanurate) brandsikker og selvslukkende,<br />

ekspanderet hårdtskum<br />

♦ Opløsningsmiddel: Penthaan; panelet er 100% CFK og HCFK fri.<br />

♦ Vægtfylde: 40 +/- 5 kg/m³<br />

♦ Isoleringsværdi se tabel næste side<br />

Brandpåvirkning:<br />

♦ Euroklasse B-s2-d0 (EN-13501-1)<br />

♦ Brandmodstandsdygtighed i henhold til NEN 6069 (væg; indv. ->udv.)<br />

80/112 30 minutter (Rapport TNO-2001-CVB-R02790)<br />

100/132 og 132/164 90 minutter (Rapport TNO-1998-CVB-R1187)<br />

(Se montagevejledning vedr. disse paneler)<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 2


Isolerede paneler C300<br />

Teknisk specifikation 32/1000D<br />

A<br />

B<br />

B<br />

A<br />

167 mm<br />

Tag m/fald og væg<br />

1000 mm<br />

Fladt tag<br />

32<br />

d<br />

Paneltype<br />

(d/d+32)<br />

Vægt<br />

(kg/m 2 )<br />

U-værdi (a)<br />

lambda/d (W/m 2 K)<br />

Rc-Værdi (b)<br />

d/lambda (m 2 K/W)<br />

Brand modstand<br />

NEN 6069 (c)<br />

28/60 10,50 0,65 1,55 - -<br />

40/72 11,00 0,48 2,07 - -<br />

60/92 11,80 0,34 3,00 - -<br />

80/112 12,60 0,25 3,94 30 min.<br />

100/132 13,40 0,20 4,87 >90 min.<br />

132/164 14,20 0,16 6,20 >90 min<br />

(a)<br />

(b)<br />

(c)<br />

(d)<br />

Lambda-værdi i henhold til lambda-10 metode = 0,0212 W/mK.<br />

K-værdi i henhold til NEN 1068 - element uden kuldebro.<br />

I Rc-værdien er der taget højde for påvirkning fra skruer, samlinger etc.<br />

Brandmodstand i henhold til NEN 6069 og gældende for ydervægge.<br />

(brandpåvirkning = indefra > ud)<br />

Lydisolering: for PIR-plus (polyisocyanurate) isolerede paneler gælder en lydre<br />

duktion på ± 25 dB(A)<br />

Taghældning:<br />

♦ Mindste taghældning 3º<br />

♦ Monteres fra venstre mod højre.<br />

♦ Dobbelte polyester lysplader leveres i samme profil som sandwichpaneler.<br />

Fladt tag:<br />

♦ Mindste fald 1,6%<br />

♦ Overside (B-side) 10 mµ polyester, stål =0,63 mm<br />

♦ Underside (A-side) 25 mµ polyester RAL 9002 eller 200 mµ plastisol coating<br />

♦ Tag beklædes med 2-lags tagpap eller lignende tagbeklædning<br />

♦ PVC, EPDM eller SBS tagbelægning kan anvendes.<br />

Væg:<br />

♦ Vertikal eller horisontal montering er valgfri.<br />

Tilbehør:<br />

♦ Rustfri/galvaniserede skruer til fastgørelse i træ/stål.<br />

♦ Lyskasetter, lyskupler, ventilationsgennemføringer.<br />

♦ Rygninger, hjørneprofiler, tilsætninger og vandnæser efter ønske.<br />

♦ Buede profiler kan fremstilles efter ønske.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 3


Isolerede paneler C300<br />

Lyskassetter 32/1000D<br />

Lyskassetter til isolerede C300 sandwichpaneler<br />

♦ Over– og underplade: 450 gr/m 2 polyester med Melinex-longlife beskyttelsesfilm.<br />

♦ Melinex-longlife beskyttelsesfilm nedsætter påvirkningen fra solens UV-stråling og gør<br />

lyspladerne mindre modtagelige for snavs.<br />

♦ Alle lyskassetter er som standard monteret med afstandsholdere over åsene. Ved<br />

åseafstand over 2.000 mm er der en ekstra afstandsholder i midten.<br />

♦ Lyskassetterne er forseglede i sider og ender.<br />

♦ Maximum længde 12.000 mm, tillæg for længder under 3.000 mm<br />

♦ Der skrues i alle bølgetoppe (se monteringsvejledning)<br />

♦ Bran<strong>dk</strong>lasse DIN-B2 (Kollapstemperatur >140º C)<br />

Ved stor forskel på ude- og indetemp. kan der forekomme mindre kondens i lyskassetterne.<br />

60/92-panel<br />

(R=3,02)<br />

U-værdi<br />

lyskassette<br />

(W/m 2 K)<br />

Lysudstråling<br />

(%)<br />

R værdi ved<br />

0%<br />

kassetter<br />

R værdi ved<br />

5%<br />

kassetter<br />

R værdi ved<br />

10%<br />

kassetter<br />

R værdi ved<br />

15%<br />

kassetter<br />

Lyskassette 2.60 75% 3.02 2.25 1.79 1.49<br />

Vejledende isoleringsværdi ved brug af lyskasetter.<br />

Nedenstående figur kan hjælpe med at vurdere den rette mængde af lyskassetter, samt placering<br />

af disse.<br />

Lyskassetter i tagets sydside giver større varmepåvirkning end lyskassetter i nordsiden.<br />

(se figur)<br />

Lukket rytterlys med stort lysindfald kan leveres.<br />

Ventileret rytterlys kan leveres inkl. alle specialprofiler. Spørg for tilbud.<br />

Sydside:<br />

Ved 10°: 90%<br />

-//- 15°: 93%<br />

-//- 20°: 96%<br />

Nordside:<br />

ved 10°: 69%<br />

-//- 15°: 63%<br />

-//- 20°: 57%<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 4


Lyskuppel med profilplade<br />

Lyskuppel specielt designet til 32/1000D profilen, og passer til alle taghældninger.<br />

Lyskuplen er opbygget i en støbt plastplade med dobbeltsidede kanter og dobbeltsidet glasklar<br />

hvælvet kuppel/vindue.<br />

Denne løsning kræver ikke yderligere udvendig inddækning, kun indvendig skal kanterne<br />

på sandwichpanelerne afdækkes.<br />

Størrelse: 750 x 750 mm<br />

Lyskuplen kan åbnes og kan derfor anvendes som ventilationsåbning.<br />

Tilbebør:<br />

♦ Fast kuppel<br />

♦ Opluk. kuppel<br />

♦ Løs underplade<br />

♦ Løs kuppel<br />

♦ Ventilationsspindel<br />

♦ Betjeningsstang<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 5


Buet lysrygning<br />

Buet lysrygning i flerlags polycarbonat:<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

Standard elementer / nem montage<br />

Specialformet glasfiber kant<br />

Monteres direkte på tagpanel og Sigma tagås<br />

Kraftige aluminium støtteskinner<br />

Ingen kuldebro<br />

Mulighed for ekstra polycarbonatplade<br />

Mulighed for sektioner med opluk<br />

Tekniske data:<br />

♦ Pladetykkelse: 10 mm<br />

♦ K værdi: 2.8 W/m 2 K<br />

♦ K værdi med ekstra polyc.plade 1,4 W/m 2 K<br />

♦ Lys gennemgang (klar/opal): 75% / 55%<br />

♦ Varme gennemgang (klar/opal): 78% / 59%<br />

Nettobredde (mm) ved forskellig taghældning og standard pladelængder.<br />

Andre længder kan fås mod merpris.<br />

Pladelængde 1500 2000 2500 3000 3500<br />

Nettobredde<br />

Taghældning 5º 1298 1776 2253 2730 3208<br />

10º 1276 1746 2215 2685 3154<br />

15º 1252 1713 2173 2634 3094<br />

20º 1226 1677 2127 2577 3027<br />

25º 1198 1637 2076 2515 2954<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 6


Isolerede paneler C300<br />

Vægpaneler (PIR-plus skum)<br />

Paneltype<br />

Vægt<br />

(kg/m²)<br />

C300 - 1150W - M16L/LL<br />

k-værdi<br />

(W/m²K)<br />

R-værdi<br />

(m²K/W)<br />

Brandmodstand i<br />

minutter<br />

1150W - 40 10,10 0,53 1,77 - -<br />

1150W - 60 10,94 0,35 2,65 60<br />

1150W - 80 11,78 0,27 3,53 60<br />

1150W - 100 12,62 0,21 4,42 120<br />

1150W - 140 14,26 0,15 6,20 >120<br />

Størrelser:<br />

♦ Effektiv bredde: 1150 mm<br />

♦ Minimum længde: 2000 mm<br />

♦ Maksimum længde: 16500 mm<br />

Stålplade på A-side:<br />

♦ Ståltykkelse: 0,55 mm, småprofileret (LL og M16-L profilering)<br />

♦ Galvanisering: 150 gr/m 2 aluzink el. 275 gr/m 2 zink<br />

♦ Coating: 200 mµ plastisol (præget overflade) i 25 farver<br />

50 mµ Novacoating - metallic.<br />

Efter ønske: 25 mµ polyester.<br />

Stålplade på B-side:<br />

♦ Ståltykkelse: 0,40 mm, småprofileret<br />

♦ Galvanisering: 150 gr/m 2 aluzink el. 275 gr/m 2 zink<br />

♦ Coating: 25 mµ polyester, RAL 9002<br />

Efter ønske: 100 mµ plastisol, RAL 9002 el. RAL 9001 foodsafe<br />

Skumisolering:<br />

♦ Kerneskum: PIR-plus (polyisocyanurate), brandsikker og selvslukkende.<br />

♦ Brandrisiko: Euroklasse: 1150W: B-s2-d0<br />

♦ Blæsemiddel: Penthaan; panelet er 100% CFK og HCFK fri<br />

♦ Tæthed: 40 +/- 5 kg/m³<br />

♦ Isoleringsværdier: Se ovenstående tabel<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 7


Isolerede paneler C300<br />

Vægpaneler (mineraluld)<br />

Dækbredde 1000 mm<br />

Dækbredde 1000 mm<br />

1000WV-Fire (skjult samling)<br />

1000W-Fire (synlig samling)<br />

Dim.<br />

(mm)<br />

Vægt<br />

(kg/m 2 )<br />

k-værdi<br />

(W/m 2 K)<br />

R-værdi<br />

(m 2 K/W)<br />

Brand<br />

mod-<br />

Dim.<br />

(mm)<br />

Vægt<br />

(kg/m 2 )<br />

k-værdi<br />

(W/m 2 K)<br />

R-værdi<br />

(m 2 K/W)<br />

Brand<br />

mod-<br />

60 20.90 0.60 1.35 >30<br />

80 21.10 0.47 1.86 80 23.90 0.47 1.86 >60<br />

100 23.60 0.37 2.36 >30 100 26.90 0.37 2.36 >90<br />

120 26.10 0.31 2.87 >60 120 29.90 0.31 2.87 >120<br />

Brandmodstand:<br />

♦ Brandmodstand (*) i minutter i henhold til DIN 4102-del 2,3 resp. DIN-EN 1363-1<br />

Størrelse:<br />

♦ Effektiv bredde: 1000 mm<br />

♦ Mindste længde: 2000 mm<br />

♦ Største længte: 11400 mm (d=80), 10200 mm(d=100), 8500 mm (d=120)<br />

Stålplade på A-side:<br />

♦ Ståltykkelse: 0,60 mm, småprofileret (LL, M8L eller M16L profil)<br />

♦ Galvanisering: 150 gr/m 2 aluzink / 275 gr/m 2 zink<br />

♦ Coating: 25 mµ pvdf coating<br />

♦ Efter ønske: 25 mµ polyester coating, 200 mµ plastisol (kun WV)<br />

Stålplade på B-side:<br />

♦ Ståltykkelse: 0,75 mm, småprofileret<br />

♦ Galvanisering: 150 gr/m 2 aluzink / 275 gr/m 2 zink<br />

♦ Coating: ca 10 mµ interiør-coating, RAL 9002<br />

♦ Efter ønske: 25 mµ polyester RAL 9002 el. RAL 9010<br />

Isolering:<br />

♦ Rockwool: tæthed varierer efter paneltykkelse<br />

♦ Isoleringsværdier: se ovenstående tabel<br />

♦ Lydreduktion(R’w): ca 29 dB<br />

♦ Bran<strong>dk</strong>lasse: Euroklasse: A2-s1-d0<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 8


Farver og coating<br />

Coating<br />

RAL<br />

farve<br />

*<br />

Farve<br />

Refleksion<br />

af lys<br />

32/1000 D/W<br />

Tag og væg<br />

1000 WV<br />

Væg<br />

Skjult saml.<br />

Fire W1000<br />

Væg<br />

Synlig saml.<br />

Fire<br />

WV1000<br />

Væg<br />

— B-side — ————————————–—————————-——- A-side ———————–——————–——-—————<br />

Plastisol 200 mµ<br />

(ML / LL) (ML / LL) (ML / LL)<br />

010 9016 Hvid 100 <br />

078 9002 Brækket hvid <br />

141 1013 Elfenben 92 <br />

195 1003 Gul 68 <br />

462 7038 Lysgrå 68 <br />

074 Beige 64 <br />

879 Lysgrøn 53 <br />

529 Blå 37 <br />

039 7005 Mørkgrå 30 <br />

809 6002 Løvgrøn 30 <br />

504 5015 Lysblå 29 <br />

413 2002 Rød 27 <br />

563 5009 Havblå 19 <br />

423 Koralrød 19 <br />

755 3009 Teglrød 19 <br />

862 6003 Grøn 15 <br />

510 5003 Sargasso 10 <br />

758 Mørkerød 8 <br />

534 5008 Mørkblå 8 <br />

859 6007 Mørkgrøn 7 <br />

385 8014 Brun 7 <br />

454 7016 Antrasit 5 <br />

015 9011 Sort 0 <br />

Nova 50 mµ<br />

045 9006 Sølv metallic <br />

044 9007 Grå metallic <br />

277 Bronze metallic <br />

577 Blå metallic <br />

977 Grøn metallic <br />

Pvf2 25 mµ<br />

RAL 7016 Antrasit 5 — <br />

RAL 9006 Sølv metallic 68 o <br />

RAL 9007 Grå metallic o <br />

RAL 9010 Brækket hvid 100 — <br />

Polyester<br />

RAL 7035 Lysgrå o o o o<br />

RAL 7005 Mørkgrå 30 o o — —<br />

RAL 9002 Brækket hvid 92 o o o o<br />

RAL 9006 Sølv metallic 68 — — o o<br />

RAL 6011 — — o o<br />

RAL 9010 Brækket hvid 0 — — o o<br />

Interieørcoating RAL 9002 — <br />

Polyester RAL 9002 o o o<br />

PVC 100 mµ RAL 9002 o — — —<br />

Pvf2 RAL 9002 — o — o<br />

♦<br />

♦<br />

Farvekort og farveprøver kan fås.<br />

Farverne 462, 039, 859 og 862 kan leveres med 2-sidet plastisol 200/80 mu<br />

(*) RAL-farver er tilnærmet værdi.<br />

= standard o = mulig (mer-/mindrepris) — = leveres ikke<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 9


Hvorfor PIR-plus ???<br />

(polyisocyanurate)<br />

Start af test Status efter ca. 15 minutter Brænder stoppet efter 30 minutter<br />

(30 kW brænder mod åben panel) (ingen flamme-/røgspredning) (ca 300 gram skum er brændt)<br />

Hvorfor PIR-plus skum ?<br />

Sammenlignet med PUR-skum, har PIR-plus (polyisocyanurate) en særlig attraktiv egenskab,<br />

nemlig brandmodstandsevnen.<br />

For at forklare denne forskel, har Hardeman B.V. fået lavet forskellige brandtests hos det<br />

hollandske afprøvningsinstitut TNO. I disse tests bliver sandwichpanelerne udsat for<br />

flammepåvirkning med en 30 KW varmekilde (åben flamme) i den mest sårbare side.<br />

Dette kan sammenlignes med en brændende maskine/traktor/truck. Temperaturen i testen<br />

kommer op på 500º C.<br />

I de første minutter af testen, udvikles en mindre mængde røg, når det øverste lag af PIRplus<br />

(polyisocyanurate) skummet forkuller. Derefter stopper panelerne med at brænde og<br />

udvikle røg, fordi den fri overflade forkuller i starten af testen. Efter 30 minutter fjernes<br />

varmekilden, og det ses at kun øverste del af overfladen er beskadiget; dybden af forkulningen<br />

er ca 20 mm i det værste område.<br />

Man kan på baggrund af TNO-testen konkludere at PIR-plus skum (polyisocyanurate) er<br />

et særdeles fornuftigt alternativ til mineraluld. Prisen på paneler med PIR-plus skum er<br />

lavere, isoleringen meget bedre, samtidigt med at panelerne har en lavere vægt og er<br />

nemme at samle.<br />

PIR-plus skum (polyisocyanurate) paneler er et meget effektivt byggesystem, og giver en<br />

meget kort og effektiv byggeperiode.<br />

C300 sandwichpaneler er pt. det eneste skumbaserede sandwichpanel i Europa, der<br />

som standard produceres med PIR-plus skum (polyisocyanurate) uden merpris.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 10


Isolerede paneler C300<br />

Skruer m.v.<br />

Skruetabel<br />

Synlige skruer til paneler (alle typer) pk á 100 stk<br />

RVS HTA t/træ (rustfri)<br />

HTA t/træ (galv.)<br />

Panel C-300 panel Lyskassette Panel C-300 panel Lyskassette<br />

type længde længde type længde længde<br />

28/60 95 mm 125 mm 28/60 90 mm 135 mm<br />

40/72 95 mm 125 mm 40/72 90 mm 135 mm<br />

60/92 125 mm 145 mm 60/92 135 mm 160 mm<br />

80/112 145 mm 165 mm 80/112 135 mm 200 mm<br />

100/132 165 mm 185 mm 100/132 160 mm 200 mm<br />

132/164 185 mm 132/164 200 mm<br />

RVS HT t/stål < 4 mm (rustfri)<br />

HT t/stål < 4 mm (galv.)<br />

Panel C-300 panel Lyskassette Panel C-300 panel Lyskassette<br />

type længde længde type længde længde<br />

28/60 72 mm 105 mm 28/60 65 mm 115 mm<br />

40/72 72 mm 105 mm 40/72 65 mm 115 mm<br />

60/92 105 mm 122 mm 60/92 98 mm 135 mm<br />

80/112 122 mm 177 mm 80/112 115 mm 150 mm<br />

100/132 142 mm 177 mm 100/132 135 mm 175 mm<br />

132/164 177 mm 132/164 150 mm<br />

RVS HTL t/stål > 4 mm (rustfri)<br />

HTL t/stål > 4 mm (galv.)<br />

Panel C-300 panel Lyskassette Panel C-300 panel Lyskassette<br />

type længde længde type længde længde<br />

28/60 100 mm 115 mm 28/60 85 mm 125 mm<br />

40/72 100 mm 115 mm 40/72 85 mm 125 mm<br />

60/92 115 mm 155 mm 60/92 100 mm 150 mm<br />

80/112 155 mm 170 mm 80/112 125 mm 185 mm<br />

100/132 170 mm 190 mm 100/132 150 mm 185 mm<br />

132/164 190 mm 132/164 185 mm<br />

Skjulte skruer til vægpaneler pk á 100 stk<br />

RVS VP HT t/stål < 5 mm (rustfri) RVS VPL HTL t/stål > 5 mm (rustfri)<br />

Panel længde Panel<br />

længde<br />

40 - 60 mm 79 mm 40 - 60 mm 96 mm<br />

80 - 100 mm 119 mm 80 - 100 mm 136 mm<br />

140 mm 159 mm 140 mm<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 11


Akustik tagpaneler<br />

32/1000D<br />

Akustikfilt.<br />

Sandwichpaneler type 32/1000D kan leveres med akustikfilt.<br />

I industrihaller specielt i metalindustrien kan der forekomme et højt støjniveau, dette reduceres<br />

kraftigt ved brug af paneler med akustikfilt. Høje toner ( >1500Hz) reduceres bedst,<br />

se nedenstående skema. Akustikfilten pålimes i en continuerlig proces og dækker hele B-<br />

siden af panelerne.<br />

Tekniske data:<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

Tykkelse 1,8 mm, vægt ca 150 g/m2<br />

God isolering (K-værdi sænkes med 0,02 W/m2K)<br />

Ikke modtagelig for svampeangreb (ren polyester)<br />

Gode brandegenskaber (DIN 4102 kl.2)<br />

Resonanstiden sænkes med 15 % i hele lydskalaen<br />

Resonanstiden sænkes med 20 % ved høje toner<br />

Lydisoleringen øges fra 25dB(A) til 35 dB(A)<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 12


Isolerede paneler C300<br />

Tilbehør<br />

Plast tagskorstene med PE-inddækning til 32/1000D profil.<br />

♦ Formfast fra -30º til + 60°C<br />

♦ Ventilator kan monteres uden skruer etc. (Kan evt. medleveres).<br />

♦ Ventilationsskorstene kan leveres til taghældning 3-45°.<br />

Priser in DKK Åben Lukket<br />

Type (mm) Enkelsidet Dobbeltsidet Enkelsidet Dobbeltsidet<br />

320 + + + +<br />

370 + + + +<br />

420 + + + +<br />

470 + + + +<br />

520 + + + +<br />

570 + + + +<br />

650 + + + +<br />

730 + + + +<br />

830 + + + +<br />

Åben<br />

Lukket<br />

Levering ± 2 uger<br />

Flexibel afdækning til gennemføring af rør, kanaler, m.v.<br />

♦ Sparer dyre bly/zink tilpasninger.<br />

♦ Modstår høje temperaturer, UV-stråling og Ozon.<br />

Type Diameter Type Diameter<br />

Nr. 1 6-50 Nr. 6 127-228<br />

Nr. 2 32-76 Nr. 7 152-280<br />

Nr. 3 6-102 Nr. 8 178-330<br />

Nr. 4 75-152 Nr. 9 254-467<br />

Nr. 5 102-178 Maxi 330-660<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 13


Isolerede paneler C300<br />

Spændtabel<br />

I<br />

II<br />

III<br />

Kystnær zone<br />

Ikke kystnær<br />

zone<br />

Særligt beskyttet<br />

Sikkerhedsklasse 2 3 2 3 2 3<br />

28/60 Tag over 3 0 1 fag 3,00 3,00 3,25 3,25 3,50 3,50<br />

2/3 fag 3,00 3,00 3,25 3,25 3,50 3,50<br />

Fladt tag 1 fag 0 0 0 0 0 0<br />

2/3 fag 0 0 0 0 0 0<br />

Væg 1 fag 0 0 0 0 0 0<br />

2/3 fag 0 0 0 0 0 0<br />

40/72 Tag over 3 0 1 fag 3,44 3,18 3,71 3,48 3,74 3,74<br />

2/3 fag 3,44 3,18 3,77 3,48 4,17 3,84<br />

Fladt tag 1 fag 3,50 3,50 3,50 3,50 3,52 3,52<br />

2/3 fag 3,93 3,71 3,99 3,77 4,05 3,82<br />

Væg 1 fag 3,84 3,56 4,17 3,87 4,58 4,26<br />

2/3 fag 3,84 3,56 4,17 3,87 4,58 4,26<br />

60/92 Tag over 3 0 1 fag 3,98 3,69 4,19 4,05 4,19 4,19<br />

2/3 fag 3,98 3,69 4,39 4,05 4,88 4,49<br />

Fladt tag 1 fag 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91<br />

2/3 fag 4,68 4,33 4,99 4,65 5,00 5,00<br />

Væg 1 fag 4,43 4,12 4,84 4,49 5,32 4,94<br />

2/3 fag 4,43 4,12 4,84 4,49 5,32 4,94<br />

80/112 Tag over 3 0 1 fag 4,49 4,15 4,72 4,58 4,72 4,72<br />

2/3 fag 4,49 4,15 4,96 4,58 5,53 5,09<br />

Fladt tag 1 fag 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33<br />

2/3 fag 5,31 4,92 5,38 5,33 5,42 5,42<br />

Væg 1 fag 4,97 4,63 5,42 5,05 5,99 5,56<br />

2/3 fag 4,97 4,63 5,42 5,05 5,99 5,56<br />

100/132 Tag over 3 0 1 fag 4,92 4,55 5,15 5,02 5,15 5,15<br />

2/3 fag 4,92 4,55 5,45 5,02 6,08 5,59<br />

Fladt tag 1 fag 4,79 4,79 4,79 4,79 4,97 4,79<br />

2/3 fag 5,89 5,68 5,91 5,91 5,91 5,91<br />

Væg 1 fag 5,53 5,04 5,92 5,23 6,53 6,06<br />

2/3 fag 5,53 5,04 5,92 5,23 6,53 6,06<br />

132/164 Tag over 3 0 1 fag 5,18 4,80 5,21 5,21 5,15 5,15<br />

2/3 fag 5,18 4,80 5,75 5,30 6,29 5,59<br />

Fladt tag 1 fag 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87<br />

2/3 fag 5,90 5,68 5,91 5,91 5,91 5,91<br />

Væg 1 fag 5,71 5,31 6,22 5,81 6,87 6,46<br />

2/3 fag 5,71 5,31 6,22 5,81 6,87 6,46<br />

sikkerheds klasse 2: industri<br />

sikkerheds klasse 3: bygninger med mange mennesker<br />

Bygning:<br />

9,0 m høj<br />

15º taghældning<br />

Nedbøjning væg 1/150, tag 1/250<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 14


Område:<br />

I<br />

II<br />

III<br />

Kystnær zone<br />

Ikke kystnær<br />

zone<br />

Særligt beskyttet<br />

Sikkerhedsklasse 2 3 2 3 2 3<br />

40 mm 1150-WV 1 fag 3,20 2,99 3,51 3,27 3,87 3,59<br />

2/3 fag 3,20 2,99 3,51 3,27 3,87 3,59<br />

60 mm 1150-WV 1 fag 3,94 3,68 4,32 4,01 4,76 4,43<br />

2/3 fag 3,94 3,68 4,32 4,01 4,76 4,43<br />

80 mm 1150-WV 1 fag 4,62 4,30 5,05 4,70 5,56 5,17<br />

2/3 fag 4,62 4,30 5,05 4,70 5,56 5,17<br />

1000-W-Fire 1 fag 3,50 3,25 3,75 3,60 4,25 3,95<br />

2/3 fag 3,60 3,10 4,25 3,60 4,80 4,30<br />

100 mm 1150-WV 1 fag 5,08 4,73 5,60 5,17 6,12 5,71<br />

2/3 fag 5,08 4,73 5,60 5,17 6,12 5,71<br />

1000-W-Fire 1 fag 3,90 3,70 4,30 4,40 4,75 4,40<br />

2/3 fag 4,60 4,00 5,05 4,60 5,40 5,00<br />

140 mm 1150-WV 1 fag 5,45 5,07 5,95 5,56 6,45 6,03<br />

2/3 fag 5,45 5,07 5,95 5,56 6,45 6,03<br />

1000-W-Fire 1 fag 4,30 4,00 4,70 4,40 5,20 4,90<br />

2/3 fag 5,20 4,80 5,50 5,15 6,00 5,50<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 15


Isolerede paneler C300<br />

Montagevejledning<br />

a) Pakning :<br />

Type Antal pr pakke Type Antal pr pakke<br />

28/60 15 80/112 9<br />

40/72 13 100/132 8<br />

60/92 10 120/152 7<br />

Som standard pakkes alle paneler med løftestrø. Pakkerne løftes i de medleverede<br />

løftestropper. Det skal sikres at løftestropperne ikke strammer om panelerne ved<br />

aflæsning og håndtering.<br />

Strøer og rammer samt løftestropper er returemballage.<br />

Der kan faktureres emballagepant, panten debiteres delvis<br />

ved returnering til: Panelbyg, Gråhedevej 7, Ådum, 6880 Tarm.<br />

Se også vores salgsbetingelser bagerst i brochuren<br />

b) Levering:<br />

Panelerne leveres aflæsset på pladsen. Placer om muligt panelerne, hvor de<br />

skal bruges, så ekstra transport på byggepladsen undgås. Rigtig placering inden<br />

montage sparer meget kran– og montørtid ved montering.<br />

Flytning af panelerne kan ske, dette gøres bedst med kran, evt. kan teleskoplæsser<br />

anvendes. Påpasselighed bør udvises, da især nederste panel i pakkerne<br />

kan beskadiges ved hårdhændet behandling.<br />

c) Montage:<br />

- I træåse og løsholte: HTA - RVS eller ELZ skruer<br />

- I stålåse og løsholte 4 mm: selvborende HTL - RVS eller ELZ skruer<br />

- Der skrues i bølgebund som vist på nedenstående figur.<br />

- Skruer i træ => paneldim. +60 mm - skruer i stål => paneldim. +30 mm<br />

- Hældende tagpanel med åseafstand under 2750 mm: 2 skruer / ås.<br />

ved åseafstand over 2750 mm 3 skruer / ås.<br />

- De 2 første og 2 sidste paneler skrues i hver bølgebund.<br />

- I nederste ås skrues i hver bølgebund (hvis der er udhæng).<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 16


Isolerede paneler C300<br />

Montagevejledning<br />

d) Lyskassette: Max. spændvidde for lyskassetter:<br />

1,90 m (1-spænd) og 2,10 m (flerspænd)<br />

Ved større afstand monteres ekstraunderstøtninger.<br />

Lyskassetter leveres op til 12,00 m.<br />

Montering af skruer i alle bølgetoppe som vist på figur:<br />

e) Samling: Panelerne monteres, så vidt muligt i fuld længde på hver tagside.<br />

Maximale længde er 18,50 m. Ved taghældning < 10° bruges kitbånd i<br />

samlingen. Ved taghældning < 5° bruges dobbelt kitbånd<br />

Brug altid 200 mm overlap som på figur.<br />

200 mm<br />

Enkelt el.<br />

dobbelt kitbånd<br />

Skummes for tæt<br />

montering<br />

f) Udhæng: Panelerne skal monteres med min. 3° (5,25%).<br />

Ved lav taghældning bukkes kanten ved udhænget som vist på nedenstående<br />

figur, derved lettes afstrømningen af regnvand. Buk kanten forsigtigt<br />

så panelernes coating ikke beskadiges.<br />

g) Skæring: Tilskæring skal foregå med langsom gående rundsav, nippelmaskine,<br />

pladesaks eller lignende.<br />

Brug aldrig vinkelsliber eller andre værktøjer, som afgiver varme.<br />

Panelernes coating beskadiges ved varmepåvirkning med risiko for<br />

rustangreb. Fjern omgående bore– og savespåner, da disse kan ruste og<br />

misfarve sandwichpaneler og plader.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 17


Isolerede paneler C300<br />

Montagevejledning 1150W<br />

a) Pakning :<br />

Type Antal pr pakke Type Antal pr pakke<br />

1150W - 40 25 1150W - 100 10<br />

1150W - 60 17 1150W - 120 8<br />

1150W - 80 12<br />

Som standard pakkes alle paneler med løftestrø. Pakkerne løftes i de medleverede<br />

løftestropper. Det skal sikres at løftestropperne ikke strammer om panelerne ved af<br />

læsning og håndtering.<br />

Strøer og rammer samt løftestropper er returemballage.<br />

Der faktureres emballagepant, panten debiteres delvis ved returnering til:<br />

Panelbyg, Gråhedevej 7, Ådum, 6880 Tarm.<br />

Se også vores salgsbetingelser bagerst i brochuren<br />

b) Levering:<br />

c) Montage:<br />

Panelerne leveres aflæsset på pladsen. Placer om muligt panelerne, hvor de<br />

skal bruges, så ekstra transport på byggepladsen undgås. Rigtig placering inden<br />

montage sparer meget kran– og montørtid ved montering.<br />

Flytning af panelerne kan ske, dette gøres bedst med kran, evt. kan teleskoplæsser<br />

anvendes. Påpasselighed bør udvises, da især nederste panel i pakkerne<br />

kan beskadiges ved hårdhændet behandling.<br />

- I stålåse og løsholte 5 mm: RVS VPL HTL skrue<br />

- Der skrues som vist på nedenstående figur.<br />

- Hvis der er langt mellem åsene bruges der i hver vægpanel 2 skruer foroven og<br />

2 skruer forneden.<br />

- Der bruges ca. 1 skrue pr. m 2 panel.<br />

Type 1150W LL/ML<br />

d) Skæring: Tilskæring skal foregå med langsom gående rundsav, nippelmaskine,<br />

pladesaks eller lignende.<br />

Brug aldrig vinkelsliber eller andre værktøjer, som afgiver varme.<br />

Panelernes coating beskadiges ved varmepåvirkning med risiko for<br />

rustangreb. Fjern omgående bore– og savespåner, da disse kan ruste og<br />

misfarve sandwichpaneler og plader.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 18


Profilplader C300<br />

32/1000 D og 32/1000/W<br />

32/1000D<br />

A-side<br />

32<br />

B-side<br />

81 86 30 167<br />

Dækbredde 1000 mm<br />

32/1000W<br />

A-side<br />

B-side<br />

32<br />

Profil:<br />

Farve:<br />

81 86 30<br />

167<br />

Dækbredde 1000 mm<br />

Trapezprofilen giver disse stålplader stor styrke i en forholdsvis let plade.<br />

Leveres i samme profil som sandwichpanelerne.<br />

Leveres som sandwichpanelerne i 25 plastisol farver (200 mµ),<br />

3 polyester (25 mµ ) farver samt 5 NOVA farver (50 mµ).<br />

Mål:<br />

Coating:<br />

Stålpladerne leveres i længder optil 24 meter.<br />

Dækkende bredde 1000 mm<br />

Profilhøjde 32 mm<br />

Som standard har A-side en 200 mµ plastisol coating med læderstruktur;<br />

og på B-side en lysgrå beskyttelseslak.<br />

Tagplader kan leveres med på limet anti-kondens filt.<br />

Stålpladerne kan leveres med på limet akustikfilt.<br />

Ved brug i aggressivt miljø kan B-siden leveres med 80 mµ plastisol.<br />

Udvendig 039 / 462 / 454. Indvendig 462.<br />

Afvigende farve, ståltykkelser og coatings efter tilbud.<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

32/1000D kan anvendes på alle tage med fald.<br />

32/1000D er kombinerbar med 32/1000D sandwichpaneler.<br />

32/1000W kan anvendes som vægplade med horisontal og vertikal montering.<br />

32/1000W og 32/1000D kan leveres bøjet positivet og negativt.<br />

Der kan leveres polyester-lysplader op til 12 meter<br />

Pladedim. (mm) Vægt (kg/m 2 ) Vægt (kg/m 2 )<br />

32/1000D 32/1000W<br />

0.55 mm 5,58 5,42<br />

0.75 mm 7,61 7,36<br />

.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 19


Profilplader C300<br />

Spændtabel stålplader<br />

Spændtabel (mm)<br />

Kystnær zone<br />

Ikke kystnær<br />

zone<br />

Særlig beskyttet<br />

område<br />

Område I II III<br />

Sikkerhedsklasse 2 3 2 3 2 3<br />

Tagprofil 32/1000D<br />

0,55mm 1450 1450 1540 1540 1620 1620<br />

1900 1650 2030 1760 2130 1860<br />

1800 1740 1920 1850 2050 1940<br />

0,75mm 1630 1630 1740 1740 1840 1840<br />

2220 2220 2370 2370 2490 2490<br />

2030 2030 2170 2170 2280 2280<br />

Vægprofil 32/1000W<br />

0,55mm 1830 1830 1940 1940 2070 2070<br />

2440 2250 2640 2640 2820 2790<br />

2270 2270 2420 2420 2580 2580<br />

0,75mm 2060 2060 2200 2200 2340 2340<br />

2800 2800 2980 2980 3180 3180<br />

2570 2570 2730 2730 2920 2920<br />

Bygningshøjde


C300 Profilplader<br />

Diverse<br />

♦ Udstandset ventilations åbninger i vægplader 32/1000W<br />

♦ Ståltykkelse standard 0,55 mm alternativ 0,75 mm<br />

♦ Kan leveres i alle standard plastisol farver<br />

Pladelængde over ventilation 100-350 mm<br />

Afstand mellem gæller 33 mm<br />

Standard længde 330 til 2000 mm<br />

Øvrige længder efter tilbud<br />

Pladelængde under ventilation min. 300 mm<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 21


C300 Profilplader<br />

anti-condens<br />

Opbygning:<br />

Anti condens tagplader har samme vejrbestandige plastisol coating på oversiden, som<br />

vore øvrige stålplader. På undersiden er på limet en vandabsorberende filt.<br />

Virkning:<br />

I perioder med stor variation i temperaturen eller stor luftfugtighed dannes kondens<br />

på et ståltags underside. Ved store temperatursvingninger kan der opleves ”regnvejr”<br />

i bygninger med ståltag og lav taghældning.<br />

Hardeman´s anti condens filt kan absorbere op 600 gr/m².<br />

Vandet frigives fra anti condens filten når luftens fugtighed igen falder.<br />

Tekniske data:<br />

Ståltykkelse:<br />

Coating overside:<br />

Coating underside:<br />

Vægt:<br />

Længde:<br />

Bredde:<br />

0,55 mm alternativt 0,75 mm<br />

200 mµ plastisol coating med læderpræg<br />

alternativ coating (se øvrige 32/1000D)<br />

8-12 mµ primer + 1,2 mm polyester<br />

anti condens filt (grå)<br />

ca 5,65 kg/m²<br />

800 til 24000 mm<br />

1000 mm dækbredde<br />

Bran<strong>dk</strong>lasse i.flg. DIN 4102: B2-klasse<br />

Skimmelmodtagelighed: Ikke modtagelig (klasse A)<br />

Vandabsorbering:<br />

> 600 gr/m²<br />

Akustik dæmpning:<br />

Hardeman’s stålplader kan ligesom Hardeman’s isolerede sandwichpaneler leveres<br />

med en lyddæmpende underside. For at dæmpe lyden limes en 1,8 mm filt på under<br />

siden. Den lyddæmpende filt har en god effekt mod støj fra regnvejr og især høje<br />

lyde, som forekommer i metalindustrien.<br />

Montagevejledning:<br />

Monter stålpladerne i fuld længde (en længde) hvis muligt. Er dette ikke muligt bestilles<br />

pladerne uden filt i overlappet.<br />

Der kan leveres rygninger og tilsætninger med anti condens filt.<br />

Beskyt stålplader med anti condens og akustik mod regnvejr og fugt i byggeperioden.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 22


C300 profilerede<br />

Rygninger/stern<br />

A. Standard rygning. Lengte 2 x 500 mm<br />

Vinkel efter ønske 90 - 178º<br />

”Nokstuk”<br />

B. Profileret stern. Længde og bøjning efter ønske<br />

90 - 178 º<br />

”Knikstuk”<br />

C. Profileret ”omvendt stern”. Længde og bøjning efter<br />

ønske 90 - 178 º<br />

”Contra Knikstuk”<br />

Dækbredde: 1000 mm<br />

Tykkelse:<br />

0,55 mm<br />

Profiltype: 32/1000D<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 23


Tagstensprofil 24-1100<br />

350 mm<br />

24 mm<br />

183 mm<br />

1100 mm<br />

Størrelser:<br />

♦ Ståltykkelse: 0,55 mm<br />

♦ Effektiv bredde: 1100 mm<br />

♦ Vægt: 4,91 kg/m 2<br />

♦ Mindste længde: 700 mm<br />

♦ Største længde: 10000 mm<br />

♦ Tagsten længde: 350 mm<br />

♦ Tagsten bredde: 183 mm<br />

♦ Tagsten højde: 24 mm<br />

Tagstensprofilen kan fås i 25 forskellige farver.<br />

Tilbehør (profiler max længde 3000 mm) ståltykkelse 0,75 mm:<br />

♦ Glat rygning 10x150x150x10 mm<br />

♦ Glat rygning 10x240x240x10 mm<br />

♦ Halvrund rygning længde 2100 mm (stål=0,55 mm)<br />

♦ Endestykke til halvrund rygning (stål=0,55 mm)<br />

♦ Profiler efter ønske<br />

♦ Skumklods stor/lille<br />

♦ Anti condensdug, 600 g H2O pr. m 2<br />

♦ Selvborende skruer med farvet hoved 4,8x35 mm<br />

Halvrund rygning<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 24


C300 Profilplader<br />

Montagevejledning<br />

a. Levering C 300 vægplader leveres med farvesiden op.<br />

C 300 tagplader leveres med farvesiden ned.<br />

Bemærk: den øverste plade kan være en dækplade i anden farve.<br />

b. Montage væg: Vægplader kan monteres på både træ- og stålunderlag.<br />

Ved træunderlag anbefales skruer 6,5x35 mm.<br />

Ved stålunderlag (


d. Udhæng: Hardeman trapezplader kan anvendes fra taghældning på 3 o.<br />

Ved lavt taghældning (under 7 o ) anbefales det at lave et buk i kanten<br />

af stålpladen<br />

(se tegning).<br />

Derved undgås tilbageløb af regnvand.<br />

Buk forsigtigt for ikke at beskadige coatingen.<br />

Største spændvidde for lysplader er 1800 mm.<br />

Standard hjørne<br />

Special hjørne<br />

Dør/vindue<br />

e. Montage lysplader: Polyester lysplader fås i samme profil som stålpladerne og kan<br />

monteres sammen med disse.<br />

I lyspladerne bruges skrue med mindst 22 mm tætningsring, og<br />

der skrues i alle bølgebund.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 26


Type:<br />

Længde:<br />

C300 Sigma stål åse<br />

Teknisk specifikation<br />

Sigma 200 (hxb = 200x70 mm)<br />

1600-21000 mm<br />

ELZ (elforzinkning) Z275 (275 g/m 2 ) = 2 x +/-20 mµ<br />

Galvanisering<br />

Montagehuller ø 14 mm (bolte M12)<br />

Huller t. koblingsstænger ø 12 mm (bolte M10)<br />

Z800 (800 g/m 2 ) (til aggressivt og fugtigt miljø)<br />

Mulig vinkel på øverste flig 0 ° - 3 °- 6 ° - 10 ° - 15° - 20° - 22°<br />

Type:<br />

Længde:<br />

Sigma 300 (hxb = 300x80 mm)<br />

1600-21000 mm<br />

ELZ (elforzinkning) Z275 (275 g/m 2 )<br />

Galvanisering<br />

Montagehuller ø 14 mm (bolte M12)<br />

Huller t. koblingsstænger ø 12 mm (bolte M10)<br />

Mulig vinkel på øverste flig 0 °<br />

Z800 (800 g/m 2 ) (til aggressivt og fugtigt miljø)<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

♦<br />

Komplet stål-åse system<br />

(leveres med bolte, evt. samle<br />

stykker og koblingsstænger etc.)<br />

Hurtig produktion fra egen fabrik.<br />

P.g.a. den optimale opbygning er<br />

Sigma-åse fra Hardeman 20%<br />

stærkere i længderetning og 75%<br />

stærkere i tværetning end<br />

sædvanlige Sigma-åse.<br />

Ved brug af højere stålkvalitet kan<br />

spares ca. 20% sammenlignet med<br />

lignende profiler.<br />

Den ekstra bøjning giver ekstra styrke og færre skarpe kanter.<br />

Udhængsåsen kan uden ekstra omkostninger leveres i ønsket tagvinkel, så nederste<br />

tag-ås og øverste løsholt kan være den samme.<br />

Standard profilhøjde og -bredde muliggør standard udformning af detaljer i projektfase<br />

og i selve byggeprocessen. Ståltykkelse og –styrke varierer.<br />

Samme Sigma-profil kan anvendes til tag, væg og gulv.<br />

Kan efter ønske pakkes ”fag-vis”, derved spares dyr montagetid.<br />

Længder kortere end 1600 mm tillæg<br />

Monteres med bolte M12, kvalitet min. 8.8.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 27


C300 Sigma Stål åse<br />

Tag-åse<br />

Fig. A<br />

♦ Tag åsene bliver produceret på egen fabrik efter mål og med for-borede montage-huller.<br />

Åsene i første og sidste fag skal monteres med samlestykker ved enkelt spænd og stor<br />

spændvidde.<br />

♦ 2-fags åse giver størst belastning på midten, monter derfor åsene forskudt eller brug<br />

kombination med 3-spænd åse<br />

♦ Tag åsene monteres med den åbne side op (mod kip).<br />

♦ Der skal være 15 mm afstand mellem spær og åse.<br />

♦ Nederste bagås kan leveres med vinkel overflange<br />

således, at nederste tagås også bruges som øverste<br />

løsholt i facaderne. Se fig. A<br />

♦ Se også spændtabel side 30.<br />

♦<br />

Galvaniseret lap til påboltning kan leveres.<br />

Samler<br />

Påboltet lap<br />

Påsvejst lap<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 28


C300 Sigma Stål åse<br />

Løsholte<br />

Løsholte monteret foran spærben<br />

Løsholte monteret mellem spærben<br />

♦<br />

Monteres oftest mellem spærben (sparer plads)<br />

♦ Løsholte monteres valgfrit med den åben/ lukket<br />

side op.<br />

Teknisk dimension:<br />

275 gr. zink<br />

800 gr. zink<br />

Stål (mm) 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00 1.50 2.50<br />

Vægt (kg./m) 4.00 4.48 6.39 8.00 9.55 5.17 8.57<br />

Iy (cm 4 ) 308.6 344.1 483.4 595.8 705.5 368.1 595.8<br />

Wy (cm 3 ) 30.7 34.1 47.9 59.0 69.8 36.5 59.0<br />

Iz (cm 4 ) 26.3 29.2 40.3 48.9 57.6 31.4 48.9<br />

Wz (cm 3 ) 9.3 10.4 14.3 17.4 20.5 11.3 17.4<br />

Overflade(m 2 /m) 0.83 0.83 0.84 0.85 0.85 0.83 0.85<br />

Tværsnit(cm 2 ) 5.16 5.77 8.16 10.12 12.01 6.19 10.12<br />

Stålkvalitet S420G S420G S420G S420G S390G S420G S420G<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 29


C300 Sigma Stål åse<br />

Tilbehør<br />

Til montering af Sigma åse kan følgende leveres:<br />

Koblingsstænger<br />

Galvaniseret rør ø 17,2x2,35 med ø 10 mm gevindstykke<br />

i en ende og indvendigt ø 10 mm gevind i modsat ende.<br />

Leveres i længder op til 3000 mm. Koblingsstængerne er kun<br />

beregnet til at optage træklast i længderetningen.<br />

Bruges ved spærafstande over 6.000 mm, ved<br />

eternittage.<br />

Samlestykke<br />

Sigma Stål åse har størst bæreevne i tre fagsspænd<br />

Samlestykker bruges når Sigma Stål åse leveres i et eller to fagsspænd for at øge bæreevnen.<br />

Standard længde 1100mm og ståltykkelse 2.50 mm.<br />

Samlestykkerne leveres med forborede huller i yderste kant.<br />

(Se figur.)<br />

Samlevinkler til Sigma Stål åse (ved samlinger af lodrette og vandrette<br />

løsholte)<br />

Montagevinkel A<br />

(2x60x200mm, d=3mm)<br />

Montagevinkel B<br />

(95x60x100mm, d=3mm)<br />

Montagevinkel C<br />

(2x96x96mm, d=3mm)<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 30


Spændtabel for Sigma åse<br />

Åseafstand i mm<br />

1-fag<br />

Spærafstand<br />

Stål tykkelse (mm) 4500 mm 5000 mm 5500 mm 6000 mm 6500 mm 7000 mm<br />

1,25 mm ELZ 2500 1800 1350 1025 800 625<br />

1,50 mm ELZ 3000 2150 1625 1225 950 750<br />

2,00 mm ELZ 3300 2650 2100 1600 1250 1000<br />

2,50 mm ELZ 3500 2600 2000 1550 1225<br />

3,00 mm ELZ 4150 3100 2350 1825 1450<br />

1.50 mm 800 gr. galv. 3300 2150 1625 1225 950 750<br />

2.50 mm 800 gr. galv. 3400 2500 1925 1500 1175<br />

2-fag<br />

Spærafstand<br />

Stål tykkelse (mm) 4500 mm 5000 mm 5500 mm 6000 mm 6500 mm 7000 mm<br />

1,25 mm ELZ 3025 2450 2000 1675 1425 1225<br />

1,50 mm ELZ 3700 3050 2525 2100 1800 1540<br />

2,00 mm ELZ 4050 3375 2800 2400 2050<br />

2,50 mm ELZ 4150 3475 2950 2525<br />

3,00 mm ELZ 4100 3500 3000<br />

1.50 mm 800 gr. galv. 3550 2850 2350 1975 1675 1425<br />

2.50 mm 800 gr. galv. 4450 3700 3100 2625 2275<br />

3-fag<br />

Spærafstand<br />

Stål tykkelse (mm) 4500 mm 5000 mm 5500 mm 6000 mm 6500 mm 7000 mm<br />

1,25 mm ELZ 3150 3075 2525 2000 1550 1250<br />

1,50 mm ELZ 3700 3750 3100 2375 1850 1475<br />

2,00 mm ELZ 4100 3125 2450 1950<br />

2,50 mm ELZ 3875 3000 2400<br />

3,00 mm ELZ 3575 2850<br />

1.50 mm 800 gr. galv. 3700 3575 2950 2375 1850 1475<br />

2.50 mm 800 gr. galv. 3725 2900 2300<br />

Forudsætninger:<br />

Taghældning: 20º<br />

Bygningshøjde: under 9 m<br />

Sikkerhedsklasse: normal<br />

Tagvægt: 12 kg m 2<br />

Nedbøjning: 1/200<br />

Belastning: jævn<br />

Sne og vindtryk: dansk norm over 25 km fra kyst<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 31


C300 PVC- og aluminiumsvinduer<br />

PVC vinduerne er produceret i en højkvalitet og stålforstærket<br />

pvc profil, som er designet specielt til sandwichpanelerne.<br />

Dette gør det nemt at montere i panelerne uden brug af silicone<br />

el. lign.<br />

Vinduerne leveres i 2 standard farver og kan også leveres i flere<br />

forskellige træstruktur farver. Se farvelisten.<br />

Alle vinduerne bliver lavet på bestilling og leveringstiden er ca.<br />

4 uger.<br />

Vi har også kontra-rammer, der monteres direkte på indvendig<br />

side af vægpanelerne. Hermed kan montagetiden reduceres med<br />

ca 50 %. Vindues- / dørbredden er standard 1040 mm + 1150<br />

mm for hvert ekstra panel. Vinduer og døre passer til lodret og<br />

vandret montage af vægpanelerne.<br />

Standard farver<br />

RAL 9001 Creme Hvid RAL 9003 Hvid<br />

Farver med træstruktur<br />

RAL 6001 Smaragdgrøn RAL 3005 Vinrød<br />

RAL 6005 Grøn RAL 5007 Brilliantblå<br />

RAL 6009 Mørkegrøn RAL 5011 Stålblå<br />

RAL 8022 Sortbrun RAL 7035 Lysegrå<br />

RAL 3000 Rød RAL 7038 Agatgrå<br />

RAL 3011 Mørkerød RAL 7016 Antrasitgrå<br />

RAL 7001 Sølvgrå<br />

RAL farverne er kun vejledende<br />

Aluminiums integreret vinduer er udviklet sammen med Reynaers<br />

aluminium, et af Europas førende firmaer i extruderede, isolerede<br />

aluminums profiler.<br />

Disse vinduer/døre kan leveres til 60 mm og 80 mm vægpaneler<br />

type 1150W og gør det muligt at lave en fuldstændig integreret væg<br />

uden ekstra beslag og vandnæser.<br />

Leveres i alle RAL-farver.<br />

Flere detaljer vil være tilgængelige inden så længe.<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 32


Isolerede paneler C300<br />

Detaljer<br />

Skotrender<br />

Fladt tag<br />

Spær<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 33


Isolerede paneler C300<br />

Detaljer<br />

Detaljer ved sokkel<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 34


Isolerede paneler C300<br />

Detaljer<br />

Vindue<br />

Vindue<br />

Dør<br />

Dør<br />

Hjørner<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 35


C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 36


C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 37


Salgs– og leveringsbetingelser for C300 sandwichsystem<br />

1. Generelt<br />

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud,<br />

ordrebekræftelser og leverancer, med mindre anden skriftlig<br />

aftale herom foreligger mellem partnerne.<br />

2. Tilbud/ordrebekræftelse<br />

Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.<br />

Sælgers tilbud er gældende i 30 dage, med mindre andet<br />

skriftligt er aftalt.<br />

Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har<br />

modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse og kun denne<br />

er bindende.<br />

3. Priser<br />

Priser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste<br />

eller af fremsendte tilbud/ordrebekræftelse.<br />

Priser er forudsat samlet ordre/levering<br />

Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms,<br />

afgifter samt evt. ekspeditionsgebyr.<br />

Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage<br />

prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet<br />

skriftligt er aftalt.<br />

4. Betaling og sikkerhedsstillelse<br />

Betalingsbetingelserne er ved levering + netto 8 dage. Ved<br />

delleverancer faktureres á contobeløb.<br />

Ved forsinket betaling beregnes morarente.<br />

Sælger kan forlange at køber inden leverancen yder sikkerhed<br />

i form af kreditvurdering eller bankgaranti.<br />

5. Levering, aflæsning og modtagelse<br />

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene<br />

vejledende for sælger med mindre andet skriftligt er<br />

aftalt.<br />

Der skal være jævnt og kørefast på aflæsningssted.<br />

Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og aflæsningssted<br />

er opfyldt.<br />

Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne<br />

varer.<br />

kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående<br />

efter følgesedlens modtagelse.<br />

Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage<br />

omlevering. Køberens ret til erstatning berøres ikke<br />

af denne bestemmelse.<br />

7. Produktansvar<br />

Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres,<br />

at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af sælger.<br />

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet<br />

indirekte tab, som påberåbes efter entreprisens aflevering<br />

og i andre tilfælde fra leveringen.<br />

Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi. Tvister<br />

vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for<br />

bygge- og anlægsvirksomhed.<br />

8. Returvarer<br />

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående<br />

aftale. Ubeskadigede returvarer, som er normale lagervarer<br />

kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede<br />

pris -20%. Eventuelt afhentning af returvarer betales af<br />

køber.<br />

9. Paller, strøer mm.<br />

Køber debiteres for de ved leveringen anvende paller,<br />

strøer, løftestropper mm. Alt returemballage returneres af<br />

køber til sælgers adresse. Ved tilbagelevering af intakt<br />

emballage krediteres køber efter sælgers til enhver tid<br />

gældende regler.<br />

10. Salgs- og leveringsbetingelser<br />

Ovenstående bestemmelser viger for bestemmelser i købers<br />

udbudsmateriale med mindre sælger i sit tilbud direkte<br />

tager afstand fra disse.<br />

11. Trykfejl mm.<br />

Der tages forbehold for trykfejl, uforudsete prisstigninger,<br />

forkert montage – disse er uden producent og forhandlers<br />

ansvar.<br />

6. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse<br />

Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af<br />

forsinkelse idet køber ellers mister ethvert krav på grund<br />

af forsinkelsen.<br />

Når levering finder sted efter forudgående aftale, men<br />

uden at køber eller en repræsentant for denne er tilstede,<br />

anses en af sælger til køber fremsendt specificeret følgeseddel/faktura<br />

som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og<br />

C300 Ver. 9.02 DK 09-03-2009<br />

<strong>Side</strong>. 38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!