Brand & Sikring - F.wood-supply.dk

f.building.supply.dk

Brand & Sikring - F.wood-supply.dk

Nr. 4

December 2012

Brand & Sikring

Den Blå Planet: Nyt akvarium

med enkel brandsikringsløsning

Skibakke på Amager brandsikres

Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri

FN Byen: julegave til humanitært arbejde

Bonderøven fik reddet sit stråtag

Gamle brandprøver til nye produkter


Brand & Sikring

Vi kan tilbyde dig meget mere end produkter...

Produkt & Tema seminarer • Udvidede åbningstider

Kæmpe varelager • Distribution i hele Norden

Kvalificerede medarbejdere • Kurser

Hurtige leveringstider • Teknisk support

ABA anlæg • Brandvarslingsanlæg • ABDL anlæg • Talevarsling

Derfor behøver du kun at handle ét sted

Tel: +45 43 24 56 00

www.adiglobal.com/dk


Brand & Sikring

4

Nr. 4 - 10. årgang

December 2012

Udkommer: 4 gange årligt

Oplag: Ca. 7.000 eksemplarer

Ansvarshavende

Trine Leth, tle@dbi-net.dk

Redaktør

Ole B. Kristensen, obk@dbi-net.dk

12

6

9

Freelancebidrag

Jan Broch Nielsen (jbn)

Foto

DBI, Colourbox,

Flemming Schiller m.fl.

Annoncer

Jesper Høngaard, TechMedia A/S

jh@techmedia.dk

Tlf. 43 24 26 66

Indhold

10

4 Nyt akvarium med enkel brandsikring

6 FN Byen – julegave til humanitært arbejde

9 Skibakke på Amager brandsikres

Produktion og layout

Montagebureauet ApS

Tryk

Kailow Graphic, Rødovre

Udgiver

DBI – Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12

2650 Hvidovre

Telefon 36 34 90 00

Fax 36 34 90 01

E-mail: dbi@dbi-net.dk

www.dbi-net.dk

ISSN 1603-0893

10 Smart elementsystem til lavenergibyggeri

12 Bonderøven fik reddet sit stråtag

14 Nordiske brandundersøgere blandt de bedste

16 Selvslukkende cigaretter slukker ikke altid

17 Gamle brandprøvninger til nye produkter

18 Sådan udvikler vagtfirmaer service

20 Samarbejde om sikringsuddannelse

22 Simulering af materialers reaktion på brand

24 Flammer på Facebook skal advare

Bestil Brand & Sikring

– det koster kun nogle få klik

Får du dit eget eksemplar af

Brand & Sikring? Du kan helt

gratis bestille DBI’s fagblad via

internettet på www.dbi-net.dk.

Klik dig frem via fanebladet

‘Info’ og ‘Bladet Brand & Sikring’.

Her kan du vælge, om du vil

have bladet tilsendt i trykt

eller elektronisk udgave.

Brand & Sikring

udkommer fire

gange om året.

27 Kursus i varmt arbejde godt modtaget

28 Spændende nyheder på Security Essen

30 Lean i laboratoriet skaber merværdi

32 Tid til rapportskrivning reduceret med Lean

33 Branche- og produktnyt

36 Kort nyt om brand og sikring

39 Nyt om navne

Forsiden:

Det gamle Danmarks Akvarium i

Charlottenlund er lukket. Til foråret

kan man se pindsvinefisken

og akvariets mange andre arter i

Den Blå Planet ved Kastrup Havn.

Det komplekse byggeri får en enkel

brandsikringsløsning. (Foto: Danmarks

Akvarium).

16

22

24

14 17 8


Brand & Sikring

Ved indflyvning til

Kastrup Lufthavn fra

øresundssiden har

flypassagerer gennem

det sidste års tid

haft mulighed for at

se det nye akvariums

hvirvelformede byggeri

fra oven. Den

spektakulære udformning

har, sammen

med bygningens

indhold og formål

i øvrigt, betydet

brandtekniske udfordringer.

(Foto: Aerodan

Luftfoto).

Den Blå Planet: Komplekst byggeri

med enkel brandsikringsløsning

Let brændbart tag over dele af det nye Danmarks Akvarium er et led

i brandsikringen af det spændende byggeri

Der vil være vand overalt –

både i og omkring bygningen.

Det nye Danmarks

Akvarium, Den Blå Planet, opføres

på en pynt i Øresund med vand på

tre sider, med indendørs akvarier og

oceanarium samt en udendørs sø.

Alligevel har det været en udfordring

at skabe en robust brandsikringsløsning

for byggeriet, hvis udformning

også signalerer, at det handler om

vand. Passagerer i fly, som passerer

hen over Den Blå Planet, til og fra

Kastrup Lufthavn, vil se byggeriet

som en mægtig hvirvelstrøm lige ud

til øresundskysten.

Det prestigefyldte byggeri er

tegnet af arkitektfirmaet 3XN, som

vandt arkitektkonkurrencen sammen

med blandt andre Moe &

Brødsgaard Rådgivende Arkitekter.

Det markante, skulpturelt udformede

akvarium bliver ikke kun det

mest moderne, men også det største

af sin art i Nordeuropa. Fra sin

placering ved Kastrup Havn skal

det formidle viden om vandets dyreliv

over det meste af verden i

»

Vi har haft fokus

på den passive

brandsikring og på

etablering af robuste

og sikre flugtveje

Anders B. Vestergaard, DBI

både ferske og salte vande, opdelt

i afsnit, som afspejler de forskellige

klimazoner og geografiske områder.

3XN bad DBI om at stå for brandrådgivning

og udformning af

brandsikringsbeskrivelse mv. for

byggeriets knap 10.000 kvm. Opgaven

bestod i at skabe sikkerhed

for personale og op til 3.000 samtidige

besøgsgæster, fordelt på

teknik- og administrationsområder,

auditorium, café samt undervisnings-

og udstillingsområder. På

trods af bygningens særlige indhold,

brug og konstruktion er opgaven

løst ved hjælp af relativt

enkle midler.

- Vi har bestræbt os på at gøre

brandsikringen af den komplekse

bygning til en relativt enkel sag og

har valgt en robust løsning uden

hjælp af brandsimuleringer. Overordnet

har vi taget udgangspunkt

i ’Eksempelsamling om brandsikring

af byggeri’ og suppleret med

individuelle løsninger, som er udarbejdet

i tæt dialog med Tårnby

Brandvæsen. Det forklarer brandteknisk

rådgiver i DBI, Anders B.

Vestergaard.

Flugtvej gennem Amazonas

- Vi har haft fokus på den passive

brandsikring og på etablering af

robuste og sikre flugtveje – selv om

4


Brand & Sikring

det måske kan lyde som noget af

en omvej, at en flugtvej fra ”Afrikas

Søer” går via ”Amazonas”, griner

Anders B. Vestergaard med henvisning

til akvariets opdeling i klimamæssige

og geografiske zoner.

- Detaljerne i det gennemtænkte

flugtvejssystem omfatter blandt andet

udvendige flugtvejstrapper,

som er sikret mod varmestråling,

belyste flugtvejsskilte, nødudgangsbeslag

og en skydeport, der skal

hindre generende røgopsamling.

Beskyttet stål og brændbare

luftpuder

Konstruktionsmæssigt er bygningens

bærende system udført af

brandbeskyttede stålrammer, som

sikrer, at et evt. svigt de i ubeskyttede

stålkonstruktioner ikke vil

påvirke stabiliteten i brandsektionsvægge

eller brandkamserstatninger.

Dette princip har vi dog

afviget i ”Amazonas”, som har en

let tagkonstruktion, bestående af

ubeskyttet stål og aluminiumsrammer,

som bærer et specielt system

af transparente, luftfyldte ”puder”,

der brænder bort under en brand

og således åbner taget.

Udstillingsbygningen er udstyret

med både talende og akustisk varslingsanlæg,

og den passive brandsikring

er desuden suppleret med

slangevinder, nød- og panikbelysning

samt automatiske brandalarm-

og branddørlukningsanlæg.

Men akvariebyggeriet et helt uden

sprinkleranlæg.

Bygningens opdeling i brandsektioner

følger områdernes anvendelse

som fx caféområde og de

forskellige klimazoner. Akvariernes

vægge er udført i akryl og kan

derfor ikke anvendes som brandmæssigt

klassificerede vægge –

men de indgår til gengæld som

røgstandsende vægge og bidrager

til sikring mod røgspredning internt

i udstillingsområderne, slutter

Anders B. Vestergaard.

Det gamle Danmarks Akvarium i

Charlottenlund lukkede i slutningen

af oktober 2012. Den Blå Planet

åbner i løbet af foråret 2013. •

Om Den Blå Planet

Det nye Danmarks Akvarium opføres af Bygningsfonden

Den Blå Planet. Bygningens bruttoareal bliver

på knap 10.000 kvadratmeter med et udendørs

bassinanlæg på 2.000 kvadratmeter plus parkeringsplads.

Placeringen ved Kastrup Havn er tæt på metrostation,

lufthavn, Øresundsbro og Amager

Strandpark.

Projektets hovedbidragydere er Realdania, Knud

Højgaards Fond og Tårnby Kommune. Desuden har

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond bidraget

økonomisk.

MT Højgaard A/S står for byggeriet, der er tegnet af

arkitektfirmaet 3XN, som vandt arkitektkonkurrencen

i samarbejde med blandt andre Moe & Brødsgaard

A/S Rådgivende Ingeniører.

Akvariet, som primært fokuserer på eksotiske dyr

og planter – og dermed global biodiversitet – indeholder

blandt andet sektioner med både varmt og

koldt ferskvand og saltvand, en regnskov, et oceanarium

og en udendørs sø.

Følg byggeriet på www.denblaaplanet.dk.

Akvarievæggene i

akryl er ikke brandmæssigt

klassificerede,

men bidrager til

sikring mod røgspredning.

(Ilustration:

3XN)

5


Brand & Sikring

FN Byen får en markant placering på den yderste

del af Marmormolen mellem Langelinie og Københavns

Nordhavn. Den inderste del af det brede

moleområde er udlagt til erhvervs- og boligbyggeri

med blandt andet et 24 etager højt kontortårn,

hvorfra der etableres en gangbro i 65 meters højde

til et 27 etagers tårnbyggeri på Langelinie (nederst

i billedet). (Foto: Dragør Luftfoto)

»

På grund af de mange arbejdspladser i

bygningskomplekset har dimensionering og

placering af flugtveje haft ekstra høj prioritet.

Brian V. Jensen, DBI

FN Byen – en julegave

til det humanitære arbejde

Stjerneformet byggeri samler syv FN-organisationer ved Københavns havn

Siden julen 2010 har de mange

togpassagerer, som dagligt

passerer Nordhavn Station i

København, kunnet følge med i, at

en helt ny ”by” skyder op i havneområdet

ud for stationen. Det er

kontorkomplekset FN Byen, som

opføres på Marmormolen, hvor

FN-organisationen UNICEF tidligere

havde sit store verdenslager.

Som en kæmpemæssig julegave

vil første etape af FN Byen stå klar

til indflytning få dage før juleaften.

Et ambitiøst, klimavenligt byggeprojekt

på 28.000 etagekvadratmeter

i seks etager plus kælder.

Etapen omfatter fem af i alt otte

fløje i et stjerneformet kompleks i

det tidligere frihavnsområde. Til

næste år bliver der en ny julegave,

når stjernen er fuldendt. Anden

etape med de sidste tre fløje vil stå

klar med yderligere ca. 16.500 kvadratmeter

i slutningen af 2013.

Det danske udenrigsministerium

står sammen med FN bag det markante

byggeprojekt, som har det

delvist statsejede selskab By &

Havn I/S som bygherre. Orbicon er

totalrådgiver med 3XN som underrådgiver

på arkitektsiden. Som

brandteknisk rådgiver har DBI udarbejdet

den brandtekniske redegørelse

i tæt samarbejde med Orbicon

og 3XN.

Forskudt varsling

- De seks etager høje bygningsarme

samles i et gennemgående

overdækket atrium i midten, som

står i åben forbindelse med de otte

bygningsfløje. Sammen med andre

bygningsmæssige forhold betyder

det, at det ikke har været muligt at

anvende de præaccepterede løsninger

i Eksempelsamlingen om

brandsikring af byggeri. Vi har

valgt at kompensere for afvigelserne

ved hjælp af såkaldte tekniske

bytter, forklarer afdelingsleder i

DBI, Brian V. Jensen og uddyber:

- Blandt andet bliver der etableret

talende varsling, som benytter

forskudt varsling i en evakueringssituation.

Det begrænser belastningen

af flugtvejene og sikrer en rolig

afvikling af evakueringen, samtidig

med at redningsmandskabet kan

komme til.

Bygningerne er desuden forsynet

med sprinkleranlæg, automatiske

brandalarmanlæg, flugtvejs- og

panikbelysning, røgudluftning af

trapperum og atrium samt vandfyldte

slangevinder. For at begrænse

røgspredningen i bygningen er

de enkelte bygningsfløje udført

med røgadskillelse mod det gennemgående

atrium.

- På grund af de mange arbejdspladser

i bygningskomplekset har

dimensionering og placering af

flugtveje haft ekstra høj prioritet.

Denne disponering har, sammen

med de øvrige brandsikringstiltag,

betydet, at der ikke har været behov

for at udføre brand- og evakueringssimuleringer,

forklarer Brian

V. Jensen.

1.800 medarbejdere

Det nye center for FN’s aktiviteter

i Danmark bliver hjemsted for syv

FN-organisationer, som arbejder

for at afhjælpe katastrofer og humanitære

problemer rundt om i

verden. Når byggeriet er færdigt

ventes det, at op mod 1.800 medarbejdere

vil få deres arbejdsplads

i FN Byen på Marmormolen.

Ud over FN Byen skal Marmormolen

også huse boliger samt erhvervs-

og hotelbyggeri. UNICEFs

verdenslager, som tidligere lå på

området, er flyttet til Sundkaj i

Nordhavnen, få hundrede meter

fra FN Byen. •

6


Brand & Sikring

De fem bygningsfløje midt i og til højre i billedet er klar til indflytning i slutningen af 2012. De tre fløje til venstre skal være klar i

slutningen af 2013. 3XN har tegnet det ottearmede stjernebyggeri, der er formet, så det peger ud mod havet og den store verden,

hvor FN’s hjælp skal bringes ud. (Foto: Dragør Luftfoto)

www.kidde-danmark.dk

Kidde Danmark repræsenterer nogle af de ypperste tekniske systemer inden for brandslukning, brandalarmering

og varsling. Vores avancerede udstyr gør det muligt at opdage og reagere på en brand i de allerførste stadier.

• Argonite® automatisk brandslukningssystem

- ideelt til beskyttelse af bl.a. elektronisk

udstyr.

• Kidde automatisk brandslukningssystem med

Novec 1230 - ideelt hvor pladsen er trang.

• Senator aspirationssystemer - ideelt hvor der

ønskes tidlig og sikker detektion.

• AutroSafe® og AutroPrime ® Interaktive

branddetekteringsystemer - til alle typer

installationer.

• Komplette talevarslingssystemer, som

opfylder kravene i DBI retningslinie 24.

• Alarmline termokabler giver en nøjagtig

temperaturovervågning på risikoområdet.

Kidde Danmark A/S

Industriholmen 17-19

2650 Hvidovre

T: 36 86 96 00

E-mail: info@kidde-danmark.dk

7


Men

B-s1,d0 er ikke

tilstrækkelig!

Danmark er langt med implementeringen af de

europæiske standarder

Det er et krav, at de

nationale krav samtidig

opfyldes

Derfor

Ragnhildsgade, København den 19. juli 2011

Kan B-s1,d0 ikke umiddelbart anvendes uden dokumentation

for et kl. A-materiale (kan f.eks. være en mk-godkendelse).

Det betyder også, at gran ikke kan godkendes

til kl. 1 beklædninger

Der er kun et produkt, der opfylder alle krav til

brandimprægneret træ, hvor der er krav til kl. A-materiale

og det er

Korshøjvej 2 • DK-6330 Padborg • Tlf. 74 67 06 00

info@froeslev.dk • www.froeslev.dk


Brand & Sikring

Skibakke på Amager skal brandsikres

Det er ikke uden grund, at

Danmarks største lufthavn

er placeret på Amager, hvor

intet naturligt punkt når mere end

10 meter over daglig vande. Men

nu får den flade ø en 60 meter høj

skibakke i form af taget på Amagerforbrændings

kommende, nye

affaldsanlæg, som får det passende

navn: Amager Bakke.

Det er projektets arkitekt Claus

Hermansen, BIG (Bjarke Ingels

Group), som har givet taget en

udformning og et hældningsforløb,

så det kan bruges til skipiste.

”Sneen” bliver der også sørget for,

idet tagfladen skal beklædes med

en belægning, så den kan benyttes

til skiløb året rundt. Det er dog ikke

kun skiløbere, som får adgang til

taget, der også skal kunne bruges

som et uderum af offentligheden i

øvrigt.

Tagets konstruktion og anvendelse

stiller nogle helt ekstraordinære

krav – især til brandsikkerheden.

Der skal findes en acceptabel

tag- og skibelægning, og det skal

sikres, at flugtvejsforholdene i uderummet

er i orden.

Sikring af flugtveje fra taget

For projektets rådgivende ingeniør,

Moe & Brødsgaard A/S, har DBI

udarbejdet forslag til, hvordan

uderummet på tagfladen kan

brandsikres med etablering af

flugtvejs- og evakueringsmuligheder

i form af stisystemer og flugtvejs-/sikkerhedstrapper.

- Den kommunale brandmyndighed

stillede krav om, at taget skulle

kunne rømmes på 10 minutter i

gangtempo. Til at beregne rømningstiden

benyttede vi simuleringsprogrammet

EXODUS. Beregningen,

der var baseret på 3000

personer, viste at evakueringen

kunne klares på under 10 minutter

i en normalsituation. Ved svigt af

en af evakueringstrapperne viste

beregningerne, at kravet ville blive

overskredet med 1½ minut, hvilket

vi vurderer er acceptabelt.

Det oplyser brandteknisk rådgiver

Susanne Wrist-Jensen, DBI, som

har rådgivet om brandsikkerheden

på tagets opholdsareal.

Muligheder for skiunderlag

brandtestes

DBI står også for at gennemføre

orienterende brandprøvninger af

skiunderlag med henblik på at

finde frem til en løsning med tagdækning

og skibelægning, som

samlet lever op til tagdækningskravet.

De brandtekniske prøvninger

er endnu ikke afsluttet.

Byggeriet starter til foråret 2013

og ventes afsluttet i 2016. Anlægget,

der bliver baseret på den nyeste

miljøteknologi, skal sikre optimal

udnyttelse af husholdningsaffaldet

til varmeproduktion og anden

genanvendelse.

Amagerforbrænding er en affalds-

og energivirksomhed, som

ejes af kommunerne København,

Frederiksberg, Dragør, Tårnby og

Hvidovre. Navnet Amagerforbrænding

er netop ved at blive skiftet ud,

så virksomheden fremover hedder

Amager Ressourcecenter. •

9


Brand & Sikring

Den fire meter høje

vægkonstruktion under

brandprøvningen

på DBI’s forhøjede ovn.

Nyt smart elementsystem

til lavenergibyggeri

Brandprøvninger banede vej for ETA-godkendelse

og eksport af dansk byggeprodukt

Montering af projekttilpassede

lavenergielementer.

(Foto: ROCKWOOL gruppen)

Stål og sten er hovedbestanddelene

i et nyt byggesystem,

som ROCKWOOL gruppen

har udviklet til fremtidens lavenergibyggeri.

- Dansk byggeri bliver stillet over

for nye udfordringer, når den nye

lavenergiklasse for byggeri træder

i kraft i 2015. Byggemetoder og

løsninger skal leve op til isoleringskravene,

samtidig med at der skal

tages hensyn til bygherrernes ønsker

til arealudnyttelse og økonomi.

Det er baggrunden for udviklingen

af byggesystemet ROCK-

SHELL, fortæller bygningskonstruktør

Simon Bullinger, ROCKWOOL

A/S.

Det nye byggesystem består af

bærende stålprofiler og en specialudviklet

stenuld, der leveres som

færdige ”byggeklodser” til opbygning

af ydervægge, som opfylder

kravene til den nye lavenergiklasse

2015. Det anvendte stenuldsprodukt

har en høj densitet, som gør

det så stærkt og formstabilt, at isoleringen

kan indgå i den statisk

bærende konstruktion sammen

med stålprofilerne. I forhold til isoleringsevnen

er der tale om et

slankt ydervægsprodukt, hvis 25

cm tykke stenuldselementer samles

i overlap på 10 cm foran stålprofilerne

for at minimere kuldebroer.

- ROCKSHELL-komponenterne

omfatter alle nødvendige komponenter

til ydervæggene. De leveres

direkte på byggepladsen i færdige

mål efter kundens ønsker og skaber

en enkel og rationel måde at bygge

lavenergihuse på. De skræddersyede

elementer reducerer byggetiden,

efterlader ikke overflødigt

byggeaffald og stiller ikke særlige

krav til regn- og vinterforanstaltninger.

Alt i alt betyder det lavere

byggeomkostninger, forklarer Simon

Bullinger.

Brandtest

Men systemet er ikke kun beregnet

til hjemmemarkedet. ROCKWOOL

satser i høj grad også på en international

anvendelse.

- For at kunne komme ud på de

europæiske markeder havde vi

brug for en ETA-godkendelse, som

blandt andet stiller krav til brand-,

lyd-, fugt-, energi- og stabilitetsfor-

10


Brand & Sikring

»

For at kunne komme ud på de europæiske

markeder havde vi brug for en ETA-godkendelse

Stefan Völkner, ROCKWOOL International A/S

hold. Derfor bad vi DBI om at gennemføre

en række brandtekniske

prøvninger af ROCKSHELL-elementer.

I første omgang som led i udviklingen

af produktet, og efterfølgende

for at kunne dokumentere

de brandtekniske egenskaber til

brug for godkendelsen, fortæller

Stefan Völkner, Technical Manager

for ROCKSHELL hos ROCKWOOL

International A/S.

Til brug for ETA-godkendelsen

blev produktet brandprøvet som

bærende bygningsdel i henhold til

standarden EN 1365-1: 1999 – Part

1, som gælder for vægge.

Prøveemnerne bestod af vægkonstruktioner

med bærende stålprofiler

og stenuldsisolering. I første

omgang blev der udført prøvninger

af 270 cm høje elementer,

monteret med et installationslag

beklædt med gipsplader, egnet for

bygninger på op til 2½ etage. Senere

blev der gennemført brandprøvning

af fire meter høje elementer,

beregnet for bygninger på op

til 3½ etage.

- Elementet på fire meter var højere

end vores standardovn. Men

vi kan forhøje ovnen med en særlig

overbygning, så vi kan teste emner

på over fire meter; og derfor kunne

prøvningen lade sig gøre, forklarer

Trine.

På baggrund af de indledende

prøvninger blev elementerne optimeret,

og efter de endelige prøvninger

opnåede ROCKSHELL den

ønskede klassifikation REI 60 til

brug for ETA-godkendelsen.

Enormt potentiale

ROCKSHELL markedsføres indtil

videre i Skandinavien, Tyskland og

Storbritannien, men produktet er

også på vej til andre europæiske

lande. Hidtil er de nye danske ”byggeklodser”

benyttet til opførelse af

blandt andet enfamiliehuse i Danmark

og Tyskland. I Danmark er

elementerne desuden blevet anvendt

til almennyttige boliger i

Taastrup samt til udvidelse af en

skole i Havdrup, syd for Roskilde,

hvor en bygning på 700 kvm blev

forhøjet med en etage.

ROCKWOOL koncernen ser et

enormt potentiale i ROCKSHELLsystemet.

For eksempel kan man

forestille sig, at der udvikles et gulvog

et tagsystem, så der en dag kan

bygges et helt ROCKSHELL-hus. •

Usædvanligt prøveemne

- Brandprøvningen af den fire meter

høje konstruktion var ret usædvanlig,

fortæller DBI’s Trine Dalsgaard

Jensen, som stod for prøvningen.

Brandsikre arkivskabe

Altikon’s brandsikre arkivprodukter

er konstrueret så de

passer til de gængse formater

indenfor hængemapper.

Altikon A/S - Frederikssundsvej 272 - 2700 Brønshøj - Tlf. 38 26 48 00 - Fax: 38 60 46 90 - www.altikon.dk

11


Brand & Sikring

En glad Frank Erichsen,

alias Bonderøven,

siddende højt

på spær – snart kan

han sidde højt på strå.

Bonderøven fik reddet sit stråtag

Brandteknisk rådgiver fra DBI hjalp med at få skruet en løsning

sammen, så Bonderøven kan få stråtag på sit nye stuehus

DR’s Bonderøv, Frank Erichsen,

ville helst have stråtag

på sit nye stuehus – men det

holdt hårdt. Hvis ikke først Tækkekontoret

og dernæst brandteknisk

rådgiver fra DBI, Anders Bach

Vestergaard, var gået ind i sagen,

ville Bonderøven have været tvunget

til at lægge tegltag på. For

bygges, det skulle der denne sommer.

Omkring 30 mennesker havde

sagt ja til at bruge en del af sommerferien

på at lave bindingsværk

og tagkonstruktion på Kastanjegårdens

nye stuehus.

Det kom som et chok for Frank

Erichsen, da Norddjurs kommune

den 10. maj skrev:

”Ansøgningen om opførelse af nyt

bindingsværkshus med stråtag i

landzoneområde, kan umiddelbart

ikke imødekommes på baggrund af

de brandtekniske forhold”.

Umuligt at omplacere

Kommunen skriver, at det nye

stuehus er for tæt på både naboskel

og andre bygninger. Hvis der skal

stråtag på, skal der være 10 meter

til eksisterende bebyggelse, står

der i brevet. I Bonderøvens tilfælde

er der kun et par meter fra nyt

stuehus til den udlænge, der er

lavet om til beboelse. Eneste løsning

så derfor ud til at være at

flytte nybyggeriet.

”Det ville være fuldstændig umuligt

at placere det nye stuehus anderledes

end lige præcist der, hvor

det gamle lå”, siger Frank Erichsen.

Og det var meldingen, da han ringede

til Tækkekontoret og bad om

hjælp. Nu! ”Du har 48 timer, ellers

kommer der tegltag på”, lød det i

den anden ende.

Det blev Anders Bach Vestergaard

fra DBI, Tækkekontoret anmodede

om hjælp. Øjeblikkeligt

mailede han sit forslag til kommunen:

Naboskel flyttes – det er naboen

med på. De tre involverede

bygninger betragtes som én bygning,

den nye og gamle bolig betragtes

som samme bolig, men lade

med værksted skal brandbeskyttes

på forskellig vis. Desuden skal et

serieforbundet røgalarmanlæg sættes

op i de to beboelser, så den enkelte

røgalarm aktiverer alle andre.

Sepatec-brandsikring

Det hele tager udgangspunkt i de

såkaldt funktionsbaserede brandkrav,

som gør det muligt at afvige

fra de generelle regler. Dvs. at man

fra sag til sag ser på, hvordan huset

bedst brandsikres. I Bonderøvens

tilfælde skal der også brandsikres

med Sepatec. Det havde været

planen hele tiden, men er nu en af

betingelserne for at opnå byggetilladelse.

Efterfølgende udarbejdede DBI

et notat på 6 sider, som specificerer

løsningen på Kastanjegården. Og

så fik Bonderøven sin byggetilladelse.

En million seere var uhyre tæt på

at havde fået historien om, hvor

svært det er at få stråtag, og hvorfor

det derfor var nødvendigt at

lægge tegltag på det nybyggede

stuehus. I stedet følger programserien

nu stråtagsprojektet fra høst

12


stråtag

Brand & Sikring

»

Du har 48 timer, ellers

kommer der tegltag på.

DR’s Bonderøv, Frank Erichsen

over rensning til tækning. Det bliver

på DR 1 i 2013.

Opsang til branchen

Frank Erichsen har en opsang til

tækkebranchen efter sin nærkontakt

med krav, myndigheder og

muligheder for at komme igennem

paragrafjunglen:

”Jeg fatter ikke, at branchen ikke

for længst har fået certificeret stråtaget,

så var man helt ude af al det

bøvl. Når tagpap kan certificeres

som værende lige så brandsikkert

som fast tag, så må et brandsikret

stråtag også kunne. Det må handle

om at lægge kræfter i at gøre det

enkelt for kunderne i stedet for at

bruge kræfter på at slås indbyrdes

i to laug”, siger en indigneret Frank.

Han vil gerne være ambassadør

for at få mere strå på de danske

tage, men mener, at tækkebranchen

bliver nødt til at gøre livet

lettere for kunderne, hvis det skal

lykkes. •

Tekst og foto: Jørgen Kaarup

Når tagrørene til

tækning er høstet,

skal de renses, så der

kun er de lange,

brugbare rør tilbage.

Det var Frank

Erichsens plan selv

at rense tagrørene

på denne gamle,

benzindrevne maskine.

Men da han

opdagede, at det

ville tage ham

mindst to uger at

rense de nødvendige

3.000 bundter, besluttede

han sig for

at købe tagrør, der

var klar til brug.

Brandjalousier

Safe 4000 brandjalousi er udført i stållameller 23x100 mm.

Testet efter NEN 6069- tilsvarende klassifikation E 60.

Safe 5000 brandjalousi er udført i stållameller 40x150 mm eller

60x150 mm.

Testet efter EN 1634-1 - tilsvarende klassifikation EI 30 og EI 60.

Mulighed for tilslutning til automatikanlæg, ABA- eller ABDL anlæg samt

UPS nødstrømsanlæg m.v.

Brandjalousierne er også velegnet til tyverisikring, og er blandt de sikreste

på markedet for lettere brandsikring.

Kontakt os på 70 26 21 40 eller oplev mere www.alux.dk.

Vi sikrer tryghed og velvære

13


Brand & Sikring

12.-13. september 2012 afholdtes Nordisk Brandkonference hos DBI,

som stod for for arrangementet i samarbejde med National Kriminalteknisk

Enhed fra Rigspolitiet (NKE). Som privat, selvejende organisation

skiller DBI sig ud i det nordiske samarbejde, hvis medlemmer

overvejende kommer fra politi og kriminaltekniske laboratorier.

Nordiske brandundersøgere

blandt de bedste i Europa

Samarbejde og erfaringsudveksling har forbedret

kvaliteten af brandundersøgelser

Det er et krævende og kompliceret

detektivarbejde at

undersøge brandsteder og

fastslå brandårsager. De umiddelbare

spor kan være brændt helt

væk, men erfarne brandundersøgere

opgiver ikke af den grund. Fx

kan sodafsætninger på vægge og

elektriske ”spor” i eltavler mv. give

værdifulde oplysninger, som bringer

en opklaring nærmere.

Der er mange gode grunde til at

undersøge brande. Først og fremmest

skal politi og retsvæsen sikre,

at et eventuelt ansvar bliver placeret.

Herunder skal det undersøges,

om der ligger en kriminel handling

bag. Forsikringsselskaberne og

deres kunder har en interesse i at

få fastlagt skylden af hensyn til

hvem, der skal bære en eventuel

Nordisk Brandkonference 2012 hos DBI i

Hvidovre samlede knap 120 deltagere fra

de nordiske lande. Blandt de indslag, som

DBI og NKE havde forberedt, var en

workshop/konkurrence, hvor deltagerne

skulle forsøge at fastslå årsagen til skader

på 20 forskellige effekter. Fx: Skyldes

brandskaden på et tæppe: brændbar

væske, strålevarme eller gløder? Det var

et populært indslag, som rigtig fik detektiven

frem i konferencedeltagerne.

14


Brand & Sikring

»

Brand er en kompleks

størrelse. Derfor kræver

det både viden og

erfaring, når man skal

finde brandårsager.

Gert Jakobsen, DBI

erstatning. Endelig har både samfundet/myndighederne

og forsikringsselskaberne

en interesse i at

hente erfaringer, som kan bruges

til forebygge brande. Hvis det viser

sig, at branden skyldes en produktfejl,

er producenten naturligvis

også interesseret i at få oplysninger,

som kan bruges til at rette op

på fejlen.

Erfaring er afgørende

DBI har arbejdet med brandundersøgelser

i mere end 30 år – for

politi, forsikring og producenter.

Hver dag året rundt rykker undersøgere

ud til brandsteder for at

granske, hvad der er sket. Men

hvad skal der til for at kunne undersøge,

hvad der er sket på en

brandtomt?

- Tre ting: erfaring, erfaring og

erfaring, lyder svaret fra Gert Jakobsen,

der har arbejdet som

brandundersøger hos DBI i 12 år.

- Men, selvfølgelig, som udgangspunkt

er det nødvendigt med en

grundig praktisk og teoretisk viden

om forhold som brand, kemi, elektricitet,

materialer osv. Det er

grundlaget for, at vi kan forstå og

bruge de erfaringer, som vi selv og

andre har tilvejebragt, tilføjer Gert.

Hans egen baggrund er en uddannelse

som elinstallatør, suppleret

med en række specialkurser for

brandundersøgere, gennemført i

blandt andet Sverige og Storbritannien.

- Når erfaringer er så afgørende,

skyldes det, at brand er en meget

kompleks størrelse, forklarer han

og fortsætter:

- Og derfor har det stor betydning,

at vi har godt netværk, både

inden for de nordiske lande og på

europæisk plan, som vi kan trække

på. Især det nordiske samarbejde

har betydet, at vores viden og teknik

er blevet forbedret i de senere

år. Så meget, at standarden for

nordiske brandundersøgere ligger

helt i top i forhold til standarden i

det øvrige Europa.

Fællesnordisk brandmanual

Katalysatoren i dette samarbejde er

Nordisk Brandgruppe, som består

af eksperter fra de nordiske landes

politi- og laboratorieenheder.

Gruppen arbejder for at forøge

kvaliteten af brandårsagsundersøgelser

i Norden, blandt andet gennem

udvikling og udbredelse af

bedre arbejdsmetoder. Nordisk

Brandgruppe står også bag Nordisk

Brandmanual, som er udviklet i tæt

samarbejde mellem de nordiske

organer, som arbejder med brandundersøgelser.

DBI deltager i arbejdet

med at udvikle og revidere

manualen, som udgør en grundig

vejledning i brandårsagsefterforskning

og har til formål at opnå det

bedst mulige undersøgelsesresul-

> > >

15


Brand & Sikring

> > >

tat. Den danske udgave, som er

tilpasset særlige danske forhold, er

udgivet af Rigspolitiet og danner

grundlag for DBI’s DANAK-akkreditering

til brandundersøgelser.

Gert tilføjer, at det nordiske samarbejde

også omfatter fælles konferencer

samt løbende faglige møder

og seminarer. Dertil kommer

kurser, hvor DBI-medarbejdere

underviser nordiske kolleger og

omvendt. DBI har fx opbygget en

specialviden om bilbrande, som

blandt andet betyder, at medarbejdere

fra DBI har holdt en række

foredrag og kurser for norske politifolk

om brandundersøgelse af

køretøjer.

Denne aktivitet har i øvrigt medført,

at DBI har fået flere undersøgelsesopgaver

for norske forsikringsselskaber.

- Sidst men ikke mindst betyder

det nordiske netværk, at vi hurtigt

kan kontakte specialister hos hinanden

og indhente råd til brug i

konkrete sager, fastslår Gert.

DBI bliver kaldt ud til brandundersøgelser

ca. 700 gange om året.

De fleste opgaver udføres for politi

og retsvæsen, men brandundersøgerne

hjælper også forsikringsselskaber

og producenter med at udrede

brandårsager og -forløb. •

Selvslukkende cigaretter

slukker ikke altid

Conny Ohlsson fra svenske

SKL fortalte om sine cigaretforsøg

ved Nordisk Brandkonference

hos DBI i Hvidovre.

De testede cigaretter

stammer ikke fra pakken,

han står med i hånden. Den

lånte han til ære for fotografen

af en rygende kollega i

en pause under konferencen.

Siden den 17. november 2011

skal alle cigaretter, som sælges

inden for EU, være af den

såkaldte selvslukkende slags. Cigaretterne

har indbyggede ”brandbælter”

i papiret, som skal stoppe

forbrændingen efter et stykke tid,

hvis der ikke bliver røget på dem.

- Men man skal ikke stole på, at

cigaretten slukker, hvis man taber

den i sengen eller sofaen. Det siger

Conny Ohlsson fra det svenske Statens

Kriminaltekniske Laboratorium

– SKL.

På Nordisk Brandkonference hos

DBI i september 2012 fortalte han

om en test, han havde lavet med

tre tilfældigt udvalgte cigaretmærker,

som sælges i Sverige: Level,

Prince og Blend.

Han havde testet tændte cigaretter,

som var placeret henholdsvis

på et bræt, i et askebæger og på

et stykke stof, som lukkede sig halvt

om cigaretten.

Testen viste følgende:

• På brættet slukkede Level efter

6,5 minutter, Prince efter

3,5 minutter og Blend efter

5 minutter.

• I askebægret brændte Level og

Prince helt op til filteret, mens

Blend slukkede efter 3 minutter.

• I stoffet slukkede Level efter

10 minutter, mens de to øvrige

brændte helt op til filteret.

- Det viser, at fx sengerygere ikke

skal føle sig sikre, siger Conny Ohlsson,

som samtidig understreger, at

forsøget ikke er udført videnskabeligt.


16


Brand & Sikring

Gamle brandprøvninger

kan bruges til nye produkter

Europæiske standarder betyder, at ændrede

bygningskonstruktioner ikke nødvendigvis skal brandtestes

»

Der er både tid og

penge at spare, hvis

man planlægger

prøvningerne, så de

tager højde for mulige

kommende ændringer

i konstruktioner og

produktsortiment.

Trine Dalsgaard Jensen, DBI

Det er ikke gratis at få udført

de nødvendige brandprøvninger

af glaspartier, branddøre,

ventilationskanaler og andre

bygningskonstruktioner. Det ved

alle byggevareproducenter. Men

det er ikke alle, der ved, at der er

penge at spare, hvis man forstår at

udnytte eksisterende prøvninger

og planlægge nye prøvninger optimalt.

Det fortæller Trine Dalsgaard Jensen

fra DBI’s prøvningsafdeling,

som i et stigende antal tilfælde hjælper

kunder med at få udvidet deres

EXAP

De europæiske standarder for

udvidet anvendelse af brandprøvninger

kaldes i daglig tale

for EXAP-standarder. EXAP står

for extended application,efter

den engelske betegnelse, hvis

fulde ordlyd er:”Extended application

of results from fire

resistance tests”.

produktsortiment, uden at der skal

bekostes nye brandprøvninger.

Samme prøvning

– nye anvendelser

Kort fortalt handler det om, at en

bestemt brandprøvning ikke nødvendigvis

kun gælder for netop

den type konstruktion, der er testet.

Ved hjælp af de relativt nye

europæiske standarder for udvidet

anvendelse af resultater fra brandprøvninger

kan en prøvningsrapport

i nogle tilfælde bringes til at

gælde for varianter af den testede

konstruktion.

- Vi oplever, at en del producenter

ikke er opmærksomme på disse

standarder, som i praksis betyder,

at man kan spare omkostningstunge

prøvninger, forklarer Trine

Dalsgaard Jensen og uddyber:

- Afhængigt af prøvningsresultatet

kan man for eksempel ændre

størrelsen af et glasparti eller en

dør inden for den samme prøvningsdokumentation.

Man kan

også anvende glas i ændrede geometriske

former eller benytte varianter

af glastyper i forhold til de

testede. Desuden kan man kombinere

resultater fra flere prøvninger

og dermed få mulighed for endnu

flere variationer af konstruktionen.

Kan udvide produktsortimentet

Mulighederne er mange, og det

falder godt i tråd med, at bygherrer

og arkitekter i stigende omfang

ønsker individuelle løsninger, der

er skræddersyet til konkrete anvendelser.

Dvs. løsninger, som måske

ikke umiddelbart er dækket af en

brandprøvningsrapport. Men på

baggrund af EXAP-standarderne,

som de ofte kaldes, og testresultater

fra lignende konstruktioner kan

producenterne både hurtigere og

billigere imødekomme nye ønsker

og ændrede behov.

- Standarderne betyder ikke kun,

at producenterne har mulighed for

at udvide deres produktsortiment

på grundlag af tidligere prøvningsresultater.

Det er også oplagt at

udnytte mulighederne for udvidet

anvendelse, når man tilrettelægger

nye brandprøvninger. Der er både

> > >

17


Brand & Sikring

Gamle brandprøvninger

kan bruges til nye produkter

> > >

Udnyt smartphones-teknologi

- Vi har især haft fokus på den store

gruppe af mindre virksomheder,

som kendetegner vagtbranchen i

Danmark. Vores indledende analyse

af det valgte branchesegment viste,

at moderne informationsteknologi

udnyttes i stærkt begrænset omfang.

På den baggrund valgte vi at

koncentrere os om at undersøge

mulighederne for at udvikle nye

ydelser og forbedre vagtservicen

ved hjælp af mobilteknologi, forklarer

Anne og fortsætter:

- Med det udgangspunkt har vi

undersøgt, hvordan man kan brutid

og penge at spare, hvis man

planlægger prøvningerne, så de

tager højde for mulige kommende

ændringer i konstruktioner og produktsortiment,

fastslår Trine Dalsgaard

Jensen.

Hjælp til at optimere

prøvningsplaner

Trine og hendes kolleger tilbyder

interesserede kunder at udarbejde

en grundig analyse af tidligere

prøvninger for at afdække potentialet

for udvidet anvendelse af

resultaterne. Herunder undersøges

alle relevante muligheder for variationer

af produktet, og klassifikationen

udvides på grundlag af

muligheder og behov. Når det

drejer sig om nye brandprøvninger,

hjælper DBI med at tolke reglerne

og med at optimere prøvningsplanerne,

så prøvningsresultater kan

anvendes i videst muligt omfang.

Der er p.t. udarbejdet europæiske

standarder for udvidelse af brandprøvningsresultater

for blandt andet:

glaspartier, sandwichpaneler,

bærende vægge, ventilationskanaler

og tætningsløsninger til installationsgennemføringer.

Der udvikles

løbende standarder for nye

produktgrupper – senest er der

udsendt EXAP-standarder for sidehængte

branddøre og -porte.

”Det skal komme an på en prøvning”,

er en talemåde, man ofte

hører i DBI’s prøvningsafdeling.

Og nu med tilføjelsen ”– men ikke

nødvendigvis en ny prøvning”. •

Der er behov for udvikling i vagtbranchen. DBI og Alexandra Instituttet

vurderer blandt andet, at især de mange mindre virksomheder kan få

gavn af bedre udnyttelse af mobil informationsteknologi. Men brug af

mere jordnær mobil teknologi indgår også i de to institutters forskningsprojekt

om serviceoptimering i sikkerhedsbranchen.

Sådan udvikler vagtfirmaer

bedre service

Innovation med mobil informationsteknologi skal

hjælpe mindre vagtvirksomheder med at optimere

bundlinje og kundeservice

EXAP-standarder

Der findes p.t. blandt andet

følgende europæiske standarder

for udvidelse af brandprøvningsresultater:

• Glaspartier

Branddøre, herunder sidehængte

trædøre og

ståldøre samt skydeporte

• Sandwichpanel-konstruktioner

• Ventilationskanaler

• Tætningsløsninger til installationsgennemføringer

Efter halvandet års projektarbejde

afslutter DBI og Alexandra

Instituttet med udgangen

af 2012 forskningsprojektet SOS –

Serviceoptimering i Sikkerhedsbranchen.

Formålet med SOS-projektet er i

første række at hjælpe vagtbranchen

i Danmark med at skabe

vækst og udvikle nye forretningsmuligheder

ved at kunne tilbyde

ydelser med større værdi.

Projektets resultater kan få stor

betydning for udvikling af vagtbranchen

i Danmark, vurderer projektleder

for SOS, Anne Vorre Hansen, DBI.

18


Brand & Sikring

»

Undersøgelser viser, at videndeling,

åbenhed og inddragelse af kunder og

medarbejdere i væsentlig grad styrker

virksomheders innovation.

Anne Vorre Hansen, DBI

ge blandt andet smartphones til at

skabe ny værdi for vagtbranchens

kunder. Vi har primært arbejdet

med forskellige muligheder for

automatisk at kende vagtens position

indendørs for at skabe grundlag

for nye serviceydelser, bedre

dokumentation og optimerede

arbejdsgange.

Hun nævner følgende konkrete

eksempler:

• Brug af kundernes trådløse netværk

(Wi-Fi) til automatisk at

dokumentere vagtens rute i en

virksomhed og derved erstatte

kontrolbrikker.

• Mobil adgang for vagterne til

streamet video fra overvågningskameraer

i forbindelse

med ’hændelser’.

• Automatisk registrering og logning

af medarbejdernes position

især på større steder, som

fx museer, hvor det er nødvendigt

at kunne danne sig overblik

over, hvor medarbejderne

befinder sig, når en hændelse

opstår.

• Smart formidling af information

og instruktion til vagten

bestemte steder på ronderingsruten.

Skal lære at bruge videndeling

Analysen af de mindre virksomheder

i vagtbranchen viser, at det ikke

er helt ligetil at få udviklet og indført

ny teknologi med tilhørende

metoder.

- Problemet er, at virksomhedernes

ejerledere typisk arbejder alene

med innovations- og udviklingsproblemerne.

Medarbejdere og kunder

bliver sjældent involveret, selv om

de sidder inde med vigtig viden om

de aktuelle behov på markedet. Videndeling

med andre vagtvirksomheder

forekommer næsten ikke, ligesom

vagtvirksomhederne kun

sjældent lader sig inspirere af udviklingen

i andre brancher.

Undersøgelser viser, at videndeling,

åbenhed og inddragelse af

kunder og medarbejdere i væsentlig

grad styrker virksomheders innovation.

Så når vagtvirksomhederne

handler stik modsat, får de

svært ved at differentiere sig fra

andre vagtvirksomheder. Resultatet

bliver et marked, der er domineret

af en stærk priskonkurrence.

Og det er netop, hvad der er sket

på vagtmarkedet.

Derfor har vi gennem projektet

også udarbejdet nogle anbefalinger

til virksomhederne om, hvordan

de kan komme videre, hvis de

ønsker at skabe succesfuld innovation,

slutter Anne Vorre Hansen.

Den endelige rapport om SOSprojektet

vil fra årsskiftet kunne

downloades fra DBI’s hjemmeside

dbi-net.dk. •

SEMINAR

SEMINAR

Fire Fire

Protection Protection

with with Water

Water Mist

Mist -

-

New New Water Water Mist Regulations

Jointly presented by IWMA and DBI DBI

19th March 2013

at

DBI, Hvidovre

Sponsored by

Honorary Sponsor

Honorary Sponsor

Please visit www.iwma.net for additional

information

Please visit www.iwma.net for additional

To register write to information info@iwma.net

To register write to info@iwma.net

19


Brand & Sikring

En delegation fra DBI besøgte tidligere på året Skills for Security i Worcester for at planlægge uddannelsessamarbejdet på tværs af

Nordsøen. Fra venstre ses Fiona Owens og Jayne Sale fra Skills for Security, Poul Christensen, Lonni Nejlund, Henrik Holm Jensen og

Tina Sander fra DBI og yderst til højre Ruth Oliver, Skills for Security.

Dansk-britisk samarbejde

om sikringsuddannelse

Danske undervisere og britiske lærlinge på EU-støttet udvekslingsophold

danske sikringsfagfolk,

som arbejder med un-

20 dervisning og oplæring

inden for vagt- og sikringsbranchen,

rejser til foråret til England

for at hente viden, erfaring og

inspiration. Det sker i forbindelse

med et udvekslingsprojekt, som

omfatter et uddannelsesophold af

en uges varighed på det britiske

trænings- og uddannelsescenter

Skills for Security i Worcester, syd

for Birmingham.

Projektet, der støttes økonomisk

af EU-kommissionens Leonardo da

Vinci-uddannelsesprogram, er

kommet i stand på baggrund af et

samarbejde mellem DBI og Skills

for Security.

Blandt de danske deltagere

er undervisere fra erhvervsskoler

og efteruddannelsesinstitutioner

samt ansatte med ansvar for træning

og oplæring i vagt- og sikringsbranchen.

De tager af sted

i to hold, idet de første 10 deltagere

rejser i slutningen af marts,

mens det andet hold tager af sted

i juni.

Erfaringer fra førende

sikringsland

- Hos Skills for Security vil deltagerne

få et interessant indblik i,

hvordan briterne tilrettelægger og

gennemfører efteruddannelse for

vagt- og sikringsfolk samt erhvervsuddannelser

for unge. Derudover

vil deltagerne gennem besøg på

blandt andet kontrolcentraler og

sikringsvirksomheder se eksempler

på, hvordan der arbejdes med sikring,

kontrol og overvågning i

Storbritannien. Det fortæller Poul

Christensen, som underviser i sikring,

sikringssystemer og adgangskontrol

på DBI’s undervisningscenter

i Frederikshavn. Sammen med

kolleger i DBI har han været med til

at tilrettelægge projektet, og han

deltager selv på det første hold, som

rejser til England i marts.

- Med uddannelsesopholdet får

vi som danskere en enestående

mulighed for at høste viden og inspiration

fra den britiske sikringsindustri,

som har en førende position

i Europa, når det gælder kompetence-

og teknologiudvikling på

sikringsområdet, forklarer Poul

Christensen.

Securitylærlinge kommer

til Danmark

Samarbejdet mellem DBI og Skills

for Security indebærer også, at et

antal unge briter får chancen for at

supplere deres sikringskompetencer

med et to-ugers uddannelsesophold

i Danmark. Kontakten

mellem de to organisationer startede

med dette projekt, der omfatter

30 ”securitylærlinge” i alderen

18-25 år, som er i gang med sidste

år af en treårig erhvervsuddannelse

i elektroniske sikringssystemer.

De britiske elever kommer til

Danmark inden for perioden apriljuni

2013, fordelt på tre hold a 10

elever plus en lærer. Det praktiske

20


Brand & Sikring

uddannelsesforløb finder sted hos

installationsvirksomheden Bravida,

som velvilligt har tilbudt at bakke

op om projektet.

Skill & Standards Manager Ruth

Oliver, Skills for Security, glæder sig

over samarbejdet med DBI, som

meldte sig på banen, da den britiske

organisation søgte efter en

europæisk samarbejdspartner.

- Vi var på udkig efter en organisation,

som kunne hjælpe os med

at give nogle af vore elever et fagligt

ophold i et andet europæisk

land. Formålet med programmet

er at give deltagerne konkret viden

og lejlighed til at studere, hvordan

man arbejder med ”Good Practice”

i forbindelse med installation og

vedligeholdelse af elektroniske sikringssystemer

andre steder i EU.

Samtidig vil opholdet give dem

erfaring i at begå sig blandt kolleger

i udlandet – en erfaring, der

kan komme dem til gode i deres

fremtidige arbejdsliv.

Vi valgte DBI, som kunne levere

det, vi efterspurgte; men det har

også spillet ind, at verdens største

sikringsvirksomhed, G4S, har sine

Skills for Security og Sørensen Centre

DBI’s samarbejdspartner, Skills

for Security i Worcester U.K., er

en non profit-organisation, som

leverer efteruddannelse og ungdomsuddannelser

til britiske

sikringsvirksomheder. Organisationen

udarbejder desuden

standarder på sikringsområdet

samt administrerer kursus- og

mødecenteret Sørensen Centre,

hvor der afholdes kurser i sikring

og førstehjælp mv.

Skills for Security har til huse i

ejendommen Security House,

rødder i Danmark, fortæller Ruth

Oliver.

Denne del af samarbejdet mellem

DBI og Skills for Security støttes

også af det europæiske Leonardo

da Vinci-program. •

som også huser Sørensen Centre,

der er opkaldt efter den legendariske

sikringsentreprenør Jørgen

Philip-Sørensen. Han stod bag

opbygningen af den verdensomspændende

sikringsvirksomhed,

Group 4, nu G4S, og var ved sin

død i 2010 blandt de rigeste i

Storbritannien. Jørgen Philip-Sørensen

var tredje generation i et

oprindelig dansk (senere svensk

og nu britisk) vagt- og sikringsdynasti

med grene til virksomhederne

ISS, Falck og Securitas.

Security House

i Worcester.

21


Brand & Sikring

Civilingeniør Dan Lauridsen og projektleder Fanny Guay står i spidsen for DBI’s indsats i projektet Fire Tools.

Billedet er taget inde i en af DBI’s store ovne til brandtest.

DBI i spidsen for stort

EU-projekt om simulering af

materialers reaktion på brand

I samarbejde med Lunds Universitet skal DBI uddanne fem

erhvervs-ph.d.’er, der skal blive fyrtårne for forskningen fremover

Fire Tools hedder et nyt EUprojekt,

der med DBI som

koordinator skal styrke mulighederne

for at beregne og simulere,

hvordan forskellige materialer

reagerer på brand. Projektet har et

budget på 11,5 millioner kroner,

der primært anvendes til at ansætte

fem erhvervs-ph.d. studerende

i en fireårs periode.

DBI har netop udvalgt de fem

kommende ph.d. studerende ud fra

45 ansøgere fra hele verden, blandt

andet ved hjælp af Skype-interviews.

Projektet bliver finansieret af

’Marie Curie Early Stage Researchers’

under EU’s 7. Rammeprogram

for Forskning & Udvikling.

- Vi fik mange kvalificerede ansøgere,

så der var ingen problemer

med at finde fem meget lovende,

unge forskere til projektet, som vi

gennemfører i samarbejde med

Lunds Universitet, fortæller projektleder

Fanny Guay fra DBI.

Fem fyrtårne

Projektets succeskriterium er uddannelse

af fem forskere på områder,

der komplementerer hinanden.

- Kort fortalt skal vi uddanne fem

fyrtårne, der kan drive forskningen

inden for ‘fire modeling tools &

techniques’ i mange år fremover,

fortæller Fanny Guay.

Arbejdsdelingen er sådan, at

Lunds Universitet har ansvaret for

den akademiske del af uddannelsen,

mens DBI – ud over at lede

projektet – bidrager med viden om

brandprøvning og laboratoriefaciliteter.

De fem ph.d. studerende – to

kvinder og tre mænd – kommer fra

Indien, Malaysia, Australien, Letland

og Spanien. Ud over deres

faglige kvalifikationer har de alle

erfaring med at bo og studere i et

europæisk land.

Projektet har også deltagelse af

ni associerede partnere i form af

europæiske videncentre og virksomheder,

der skal bidrage med

fagligt input, virksomhedsbesøg

og mulighed for praktikophold.

Generelt har interessen været meget

stor for at deltage i projektet,

der blev nummer fire af næsten

300 projektforslag ved EU’s prioritering

af ansøgningerne.

22


Brand & Sikring

Overset forskningsfelt

Civilingeniør Dan H. Lauridsen fra

DBI’s brandlaboratorium har det

faglige ansvar for DBI’s indsats i

projektet.

- Det er et meget spændende

forskningsfelt at dykke ned i. Både

her og andre steder har man i

mindst 15 år diskuteret mulighederne

for at beregne og modellere

materialers performance under

brand. Men den materialefysiske

forskning har ikke kunnet give os

et grundlag at arbejde på, fordi der

ikke fra forskningens side har været

synderlig interesse for, hvad der

sker i materialer og produkter, når

de hurtigt opvarmes til for eksempel

800 grader, siger han.

Det skal projektet rette op på, og

Dan H. Lauridsen tilføjer, at det

også kan få stor betydning for DBI’s

muligheder for at give kunderne

den bedste service.

Intelligent brandprøvning

Visionen er at kunne regne på,

hvordan materialer opfører sig ved

brand og forudse hvilken effekt,

forskellige materialer har på brandens

udvikling – for på den måde

at finde de elementer, der er kritiske

for sikkerheden.

- Simulering og beregning kan

skabe grundlag for det, jeg vil kalde

intelligent brandprøvning, hvor

man udnytter de traditionelle, forholdsvis

dyre og tidskrævende

brandprøvninger optimalt. Jeg

tror stadig, DBI laver brandprøvninger

om 25 år, men jeg er også

overbevist om, at det sker i kombination

med beregning og simulering,

vurderer Dan H. Lauridsen.

Muligheden for at beregne og simulere

materialers reaktion på

brand vil også kunne styrke DBI’s

rådgivning af virksomheder i forbindelse

med deres produktudvikling

af fx byggeprodukter.

Fokus på F&U

Fire Tools er et eksempel på, hvordan

DBI satser på forskning og

udvikling for at ruste sig til en

fremtid, hvor kvalificeret rådgivning

stiller endnu større krav til

kompetencer og viden end i dag.

Derfor har DBI også ud over Fire

Tools et stærk, strategisk samarbejde

med Lunds Universitet, som

har stor viden på brandområdet.

Lund ligger mindre end 20 kilometer

fra Malmø og mindre end en

times kørsel fra DBI. •

jbn

Sikkert

gennem

labyrinten af

farlige

stoffer

Let antændelige stoffer

Arbejde med farlige stoffer kræver den største opmærksomhed.

Dette skilt gør opmærksom på let antændelige stoffer.

Dräger tilbyder løsninger indenfor bærbar gasdetektion, stationær

gasdetektion samt flugtapparater.

Benyt dig af vores mangeårige erfaring indenfor området sikkerhed

på arbejdspladsen!

www.draeger.dk

23


Brand & Sikring

Flammer på Facebook

skal advare unge

Unge mænd skal undgå at blive brændt af, når de kommer hjem fra en våd bytur

Når der går ild i

mad olie, kan det gå

voldsomt for sig. DBI

sørgede for, at der

kunne filmes en effektfuld

brand til

Facebook-kampagnen.

(Foto: Peter

Bølling-Ladegaard).

Konsekvenserne kan være katastrofale,

når unge tænder

for komfuret efter en våd tur

i byens natteliv. Erfaringerne viser,

at især sultne, unge mænd sover

fra maden, som risikerer at bryde i

brand på de glohede kogeplader.

Det er baggrunden for en informationskampagne,

som Sikkerhedsstyrelsen

og Beredskabsstyrelsen

lancerede på Facebook i efteråret.

- Der sker desværre mange komfurbrande

herhjemme, og vi kan

se, at unge mænd med alkohol i

blodet fylder en del i statistikkerne,

fordi de lige skal lave lidt natmad

efter en bytur, og måske glemmer

et tændt komfur med en gryde, der

så kan bryde i brand. Derfor er alkohol

og komfurer en livsfarlig

cocktail, som vi gerne vil sætte fokus

på med vores nye kampagne

”Livsfarlig cocktail”, fortæller Martin

Kastoft Nielsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

I gennemsnit dør fem personer

hvert år på grund af forkert eller

uforsigtig brug af komfurer, mens

madlavningen i alt er skyld i over

500 årlige brande.

- Formålet med kampagnen er at

komme i dialog med de unge

mænd og måske også deres kærester,

så de bliver bevidste om faren

ved brug af komfurer, når de er

berusede eller uopmærksomme.

Derfor har vi valgt at skabe en

Facebook-side, der er i øjenhøjde

med målgruppen, forklarer Martin

Kastoft Nielsen.

DBI bag effektfulde brande

Sikkerhedsstyrelsen har samarbejdet

med KALB – PR & kommunikation

ApS om at producere Face-

24


Brand & Sikring

»

Der sker desværre mange komfurbrande

herhjemme, og vi kan se, at unge mænd

med alkohol i blodet fylder en del i

statistikkerne.

Martin Kastoft Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen

book-kampagnen, der blandt andet

omfatter to videofilm, som er

lagt ud på YouTube. På filmene ser

man, hvor slemt det kan gå, når

der går ild i madolie. DBI har hjulpet

med at skabe nogle effektfulde

brandsekvenser, som et filmhold

fra Sunday Studios optog i en

brandhal hos DBI.

Ud over de to officielle filmsekvenser

er der produceret en ”bag

kulisserne”-film, som viser DBI’s arbejde

med at skabe komfurbrandene.

Filmen, som i sig selv også

bidrager til den brandforebyggende

indsats, kan findes på YouTube under

titlen ”Vi brænder et komfur af”.

Kampagnen lancerer disse fem

gode komfurråd:

1 Gå aldrig fra en tændt kogeplade.

2 Lad være med at bruge komfuret

til aviser, blade og ting.

3 Hvis du har problemer med at

huske, så overvej at få installeret

en komfurvagt.

4 Alkohol og komfurer er en livsfarlig

cocktail. Hvis du er beruset,

så lad være med at bruge

komfuret.

5 Hav røgalarmer i boligen – og

tjek at de virker. •

Digital nøglehåndtering

Phoniro Care er udviklet til nøglefri hjemmepleje, hvorved plejepersonalet

åbner borgerens dør, ved hjælp af en digital nøgle i personalets Smartphone

eller mobiltelefon.

Systemet er udviklet i tæt samarbejde med hjemmeplejen, med baggrund i,

at den traditionelle nøglehåndtering er meget tidskrævende. Phoniro Care

og den digitale nøglehåndtering bidrager dermed til tidsbesparelser og øget

sikkerhed for både personale og borgere. Borgeren behøver ikke at aflevere

nøgler til hjemmeplejen, og hvis borgeren har brug for assistance, kan

personalet hurtigt være der, fordi de altid har deres digitale nøgler med sig.

Nøglerne ligger digitalt på personalets Smartphone eller mobiltelefon,

og opdateres løbende via mobilnettet, i takt med, at ændringer foretages

centralt i det administrative system.

Løsningen fjerner risikoen for tabte nøgler, og deraf følgende udgifter, samt

øger muligheden for større fleksibilitet, med hensyn til det daglige arbejde.

Tilladelser og rettigheder styres nemt via web-interface.

Alle hændelser logges i systemet.

Løsningen er gennemafprøvet med succes,

og der er p.t. installeret omkring 35.000 enheder i Norden

25


Fremtidens brand- og røgsikring

TROX leverer brand- og røgsjpjæd (BRS), der opfylder kravene i DS428-4,

test efter EN 1366-2, klassificering efter EN 13501-3. Flere af vore

spjæld kan monteres som „ægte“ tørindbygning – dvs. ingen mørtel/

brandlukning nødvendig. Herved sikres en korrekt montage på en let og

enkel måde.

Ø100 – Ø315, type FKRS-EU

– Super enkel og let TØR-indbygning mulig med montageblok

minimerer risici for fejlmontage, ingen mørtel, ingen brandlukning

– Udsparingsmål passer til gængse bor

– Traditionel indbygning også mulig

– Godkendt til beton/murværk og dæk, samt lette vægge – også

skaktvægge med ensidig beklædning

Ø400 – 800, type FKR-EU

– Traditionel indbygning

– Godkendt til beton/murværk og dæk samt lette vægge -

også skaktvægge med ensidig beklædning

200 x 200 – 1500 x 800, type FK-EU

– Enkel montagesæt for tørindbygning på væg/dæk minimerer

risici for fejlmontage

– Traditionel indbygning også mulig

– Godkendt til beton/murværk og dæk, samt lette vægge

200 x 100 – 800 x 200, type FKS-EU (lav byggehøjde)

– Super enkel og let TØR-indbygning mulig med montageblok

minimerer risici for fejlmontage, ingen mørtel, ingen brandlukning

– Traditionel indbygning også mulig

– Godkendt til beton/murværk og dæk, samt lette vægge

www.trox.dk

TROX Danmark A/S

Kærvej 23 Klamsagervej 23

2970 Hørsholm 8230 Åbyhøj

Telefon 4914 6633 Telefon 8625 1911

E-mail trox@trox.dk


Brand & Sikring

Varm modtagelse af

kursus i varmt arbejde

Deltagerne på DBI’s

kurser i varmt arbejde

får praktisk træning i

de forskellige brandslukningsmetoder.

Fedt kursus! Nogenlunde

sådan lød tilbagemeldingerne

fra medarbejderne, fortæller

arbejdsmiljøchef Pia Enemærke

Becker fra HHM A/S i Hillerød. Alle

håndværkerne i byggefirmaet

havde været på kursus i varmt arbejde

hos DBI i Hvidovre. Pia, som

selv deltog i kurset, var begejstret

både for formen og indholdet.

- Det kan hurtigt blive en dyr affære,

hvis varmt arbejde udvikler

sig til en brand. Forsikringen stiller

krav om uddannelse, hvis skaderne

efter en sådan brand skal dækkes.

Derfor sendte vi håndværkerne på

skolebænken hos DBI – og de fik

brugbar viden med hjem, fortæller

hun og fortsætter:

- Tro ikke, at vi bare sad bænket

en hel dag med ørerne slået ud,

mens vi kæmpede for at holde os

vågne – nej vi så flere film om, hvor

hurtigt det går, når en brand starter,

hvordan røgen breder sig og

hvordan overtændingen bare kommer

som en eksplosion – KA-BUM!

Og så fik vi også lov til selv at

slukke flere småbrande med brandtæpper

og pulverslukkere, meget

effektivt, når man har lært, hvordan

det skal håndteres – og sjovt,

nu det ikke var alvor!

Kurset sluttede med en lille prøve,

hvor vi kunne finde svarene i

Brandteknisk vejledning 10 A og 10

B – alle bestod, og med prøven fik

vi også lige lært at slå op i vejledningerne,

forklarer HHM’s arbejdsmiljøchef.

Hun vil nu bidrage til, at andre

bliver opmærksomme på, hvordan

man kan forebygge og begrænse

de mange brande, som skyldes arbejde

med vinkelslibere, svejseudstyr,

skærebrændere og lignende.

Pia Enemærke Becker er medlem

af redaktionen af Dansk Byggeris

arbejdsmiljøavis ’Under hjelmene”,

og til det kommende nummer vil

hun skrive et indlæg om HHM’s

udbytte af kurset i varmt arbejde.

’Under hjelmene’ har også i det

seneste nummer gjort opmærksom

på problemet med varmt arbejde,

der skønnes at være årsag

til brande, som koster samfundet

mere end 300 mio. kr. om året.

Læs mere om kurserne i varmt

arbejde på www.dbi-net.dk. •

27


Brand & Sikring

Mange spændende nyheder

på Security Essen 2012

Sikkerhedsteknologi udvikler sig med rivende hast. Brandteknisk rådgiver Kim

Sommerlund-Thorsen fra DBI fortæller her om de mest spændende nyheder.

Security Essen er verdens

største messe

inden for sit område.

Et besøg i slutningen af september

på Security Essen 2012 har

givet brandteknisk rådgiver

Kim Sommerlund-Thorsen fra DBI

et godt overblik over, hvad vi kan

forvente at se på markedet i de

kommende måneder.

- Security Essen er verdens største

messe for alt, der har med civil

sikkerhed at gøre. Med over 1.000

udstillere fra 40 lande fik vi et rigtig

godt indtryk af de løsninger, der

nu kommer på markedet. Samtidig

er det en messe, som udstillerne

tager meget seriøst, og hvor alle

de store leverandører er med, siger

Kim Sommerlund-Thorsen.

Nem kvalitetssikring af ABA

Honeywell præsenterede muligheden

for at tilgå en brandalarmcentral

fra tablets eller smartphones.

Det gør det det nemmere at kvalitetssikre

nyinstallerede eller omprogrammerede

brandalarmanlæg,

fordi installatøren ude ved

detektoren kan se, om alarmen går

rigtigt ind på ABA-anlæggets kontrol-

og indikeringsudstyr. Det er

ellers en mere omstændelig proces,

som kræver to personer i telefonisk

kontakt.

- Komplette systemer til Building

Management er også en ny tendens.

Honeywell præsenterede os

for en software, der kan styre adgangskontrol,

indbrudssikring,

brandalarm, videoovervågning,

klimastyring, ventilation m.v., så

facility manageren har én indgang

til alle funktioner, fortæller Kim

Sommerlund-Thorsen.

Systemet rummer samtidig omfattende

muligheder for automatisering

af fx alarmtilkobling, slukning

af lys i tomme lokaler og meget

mere. Det er også muligt at

linke funktioner, så fx en indbrudsalarm

fra et vindue automatisk viser

det relevante overvågningsbillede

på skærmen.

Siemens viste på messen et lignende

system, der fortsat er under

udvikling.

EX-sikkert udstyr

Eksplosionsikkert udstyr er i hastig

vækst. På messen blev der blandt

andet vist EX-sikre overvågningskameraer

og branddørsholdere.

- Eksplosionssikkert udstyr til

brand- og tyverisikring har været

lidt af en mangelvare hidtil. Nu ser

det ud til, at producenterne er ved

at komme i gang med nye løsninger,

som ikke mindst kan blive til

28


»

Eksplosionssikkert udstyr til brand- og tyverisikring har

været lidt af en mangelvare hidtil. Nu ser det ud til, at

producenterne er ved at komme i gang med nye løsninger

Kim Sommerlund-Thorsen, DBI

gavn i kemisk og farmaceutisk industri,

fastslår Kim Sommerlund-

Thorsen.

Et andet praktisk problem kan

løses med nye branddetektorer i

tæthedsklasse IP 67 fra UniVario.

Den store tæthed betyder, at det

fremover er muligt med branddetektering

i meget fugtige miljøer

som fx saunaer i fitnesscentre.

Nemmere detektortest

Scorpion præsenterede et fjernbetjent

testsystem til røgdetektorer i

rum med så store loftshøjder, at

der normalt vil være brug for stillads

eller lift. Systemet har en

fjernbetjent røggenerator til placering

umiddelbart ved detektoren.

Røggeneratoren styres fra et kontrolpanel

på op til 100 meters afstand,

og producenten lover

mindst 240 tests før udskiftning af

røgampul.

En anden testnyhed var en tester

til multifunktionsdetektorer. Testeren

fra Testifire kan afprøve multifunktionsdetektorers

reaktion på

røg, varme og CO i én arbejdsgang.

Nye muligheder med

aspirationsanlæg

- Desuden viste messen, at aspirationsanlæg

er på fremmarch og

kan få nye funktioner. Et system fra

Wagner kan således undgå fejlalarmer

ved hjælp af en indbygget

mulighed for at skelne mellem røg

fra PVC, træ, pap og cigaretter – og

ved at kunne skelne mellem røg og

støv i den udsugede luft, siger Kim

Sommerlund-Thorsen.

Extralis har udviklet en gasdetekteringsenhed,

der kan detektere en

eller to gasser udvalgt blandt 17

mulige. Det kan i visse situationer

gøre det unødvendigt med et særskilt

gasdetekteringsanlæg. Endelig

var der på messen spektakulære

løsninger som vandkanoner styret

af varmefølsomme kameraer af fabrikat

Rosenbauer. Et system til

brug i fx forbrændingsanlæg, hvor

store oplag af affald kan antænde

spontant. •

jbn

På Security Essen

præsenterede Honeywell

nogle af firmaets

nyeste produkter til

sikring i industrien.

Få nyheder om brand og sikring direkte i mailboksen!

Få friske nyheder om brand og sikring med DBI’s elektroniske nyhedsbrev: DBI E-NYHEDER.

DBI E-NYHEDER udkommer ca. en gang om måneden pr. e-mail. Her får du nyheder, artikler og

links til uddybende materiale med fokus på det brand- og sikringstekniske område. Inspirerende

og nyttigt til dit arbejde med brandsikkerhed og tyverisikring.

Tilmeld dig på www.dbi-net.dk og få e-nyhederne direkte i din mailboks.

29


Brand & Sikring

Lean i laboratoriet skaber

merværdi for kunderne

DBI’s prøvningsafdeling har skabt procesforbedringer,

som hurtigt gav målbare resultater

Anne Louise Petersen:

Bedre planlægning

og samarbejde har

reduceret tiden til

sagsbehandling.

Da Anne Louise Petersen i

slutningen af 2010 satte sig

i lederstolen i DBI’s prøvningsafdeling,

havde hun et særligt

behov for at sætte sig grundigt ind

i forholdene på sin nye arbejdsplads.

Uden nogen form for teknisk

baggrund var det noget af en udfordring

for den tidligere leder af

servicefunktioner i SAS at skulle stå

i spidsen for en gruppe højt specialiserede

brandteknikere.

På det teknisk/faglige plan kunne

hun støtte sig til afdelingens fagligt

ansvarlige, Dan Bluhme, så hun

valgte at sætte sit fokus på arbejdsprocesser,

medarbejdere og kunder.

Det blev på én gang en læreproces

for Anne Louise og en udviklingsmulighed

for afdelingen,

hvor optimeringsværktøjet lean

kom til at spille en afgørende rolle.

- DBI’s brandlaboratorium er

kendt for sin høje service og hurtige

leveringstid, som har tiltrukket

mange kunder, både fra Danmark

og udlandet. Men det betyder ikke,

at vi ikke kan gøre det endnu bedre

for kunderne. De er trods alt

grundlaget for det hele, og derfor

gik vi i tæt dialog med en række

nøglekunder for at blive klogere på

deres ønsker og behov med hensyn

til vores ydelser, fortæller Anne

Louise Petersen og uddyber:

- Det var en spændende proces,

hvor vi fik afdækket en hel del om,

hvad der er vigtigt for kunderne,

og hvordan vi kan bidrage til at

skabe større merværdi for dem.

Blandt andet lærte vi, at det ville

betyde meget for dem, hvis vi kunne

bringe vore ekspeditionstider

længere ned.

Lean trimmer arbejdsprocesser

Lean er en metode til at øge produktiviteten og skabe større merværdi

for kunderne.

Metoden handler om primært kun at udføre, hvad der har værdi

for kunden, og at forenkle, effektivisere og optimere produktionsprocesser.

I den forbindelse fokuseres på at begrænse spild i form af

unødvendig produktion, transport, ventetid og oplagring mv.

Lean betyder trimmet og blev lanceret af et par amerikanske forskere,

som havde studeret, hvordan Toyota-fabrikkerne i 1960’erne

overhalede konkurrenterne ved hjælp af optimerede, spildbegrænsende

produktionsmetoder. I dag anvendes principperne i stigende

omfang også til at trimme administrative processer.

Ventetid er lig med

omkostninger

Vores arbejde med brandprøvning

og certificering er et led i producenternes

arbejde med at udvikle

og klargøre deres produkter til det

internationale marked – og her er

tiden kritisk. Ventetid er lig med

omkostninger, og jo længere tid

der går, jo større risiko er der for,

at kunden bliver overhalet af konkurrenter

og dermed mister kunder

og markedsandele.

På den baggrund satte vi et internt

arbejde i gang, der skulle føre

til, at vi kunne hjælpe kunderne

med at skabe større merværdi gennem

en bedre og mere effektiv

service.

Anne Louise inddrog afdelingens

medarbejdere i arbejdet, og det

resulterede i, at hun valgte at introducere

lean som værktøj til at optimere

afdelingens arbejdsprocesser.

Lean er kendt for sine enkle

metoder og effektive resultater,

hvilket også viste sig at være tilfældet

i DBI’s prøvningsafdeling.

- For at komme i gang valgte vi

at koncentrere os om at arbejde

med én udvalgt proces i hver af afdelingens

tre teams. Lean er et fleksibelt

princip, som kan bruges inden

for afgrænsede områder. Vi

valgte nogle processer, hvor vi

umiddelbart kunne se, at der var

potentiale til forbedringer til gavn

for kunderne. Hver proces blev gennemgået

i en værdistrømsanalyse,

der efterfølgende dannede grundlag

for forbedring af forhold som fx

arbejdsgange, kundekontakt, spildtid,

kvalitet, værdi, forventningsafstemning,

arbejdsmiljø osv.

Bedre fordeling af opgaver

Vi indfører lean-principperne efter

behov – og i en takt, hvor alle kan

følge med. På vores ugentlige afdelingsmøder

følger vi konsekvent

op på alle kørende sager, så vi

sikrer os, at vi bliver på sporet. Det

30


Brand & Sikring

»

DBI’s brandlaboratorium er kendt for sin høje service

og hurtige leveringstid, som har tiltrukket mange

kunder, både fra Danmark og udlandet.

Anne Louise Petersen, DBI

har betydet, at vi er blevet meget

bedre til at arbejde sammen og

fordele opgaver på tværs af afdelingens

teams og faggrænser.

De målbare resultater kom overraskende

hurtigt, og alt tyder på,

at de bliver endnu bedre, efterhånden

som vi får lært hinanden op på

kryds og tværs af afdelingens forskellige

opgaver og funktioner.

Indtil videre har vi i mange tilfælde

kunnet halvere sagernes gennemløbstid,

og det har kunderne sat

stor pris på. Det er sket uden at vi

har skullet løbe hurtigere – men

udelukkende ved hjælp af bedre

planlægning og samarbejde. Samtidig

har vi øget arbejdstilfredsheden

blandt medarbejderne, hvilket

også er en del af formålet med at

indføre lean.

Lean er ikke løsningen på alt,

men det et enkelt og overskueligt

værktøj, som kan indføres løbende

i små bidder, og som kan bruges

af de fleste. Belønningen er, at det

kan give mærkbare resultater på

kort tid, konkluderer Anne Louise

Petersen.

På baggrund af prøvningsafdelingens

erfaringer og resultater er

andre afdelinger i DBI også gået i

gang med at arbejde med lean til

at optimere arbejdsprocesser og

øge kundetilfredsheden. •

Nærhed og engagement • Samarbejde og dialog • Rådgivning og support • Handlekraft og fleksibilitet

Mx-5000

brandcentral nu

også godkendt

i Danmark!

• Godkendt med 2 detektorserier:

Apollo og AV

• Ny attraktiv trådløs detektorserie

• Omfattende netværks faciliteter

• Enkel at betjene

• Tilpasses nemt beredskabets krav

Certifikat nr. 232.268

Teletec Connect A/S er en del af Teletec Gruppen, som er blandt Nordens førende distributører af

professionelle, elektroniske sikkerhedsprodukter inden for tyverialarmering (AIA), kameraovervågning

(ITV), brandalarmering (ABA), adgangskontrol (ADK) og andre relaterede områder. Koncernen har

i dag mere end 2.000 forhandlere i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Læs mere på www.teletec.dk

Virkeholm 3B • DK-2730 Herlev • T: 70 23 30 50 • info@teletec.dk • www.teletec.dk

31


Brand & Sikring

Tid til rapportskrivning

kraftigt reduceret

Samarbejde på tværs af teams har optimeret

arbejdsgange og øget medarbejdertilfredshed

Komponentlaboratoriet er et

af de tre teams i DBI’s prøvningsafdeling,

som arbejder

på at optimere arbejdsprocesser og

kundeservice ved hjælp af lean.

- I komponentlaboratoriet, som

udfører brandprøvninger af større

byggekomponenter, har vi valgt at

se på mulighederne for at nedsætte

den samlede ekspeditionstid, så

kunden hurtigere kan få sit produkt

klassificeret. Det fortæller lederen

af DBI’s prøvningsafdeling, Anne

Louise Petersen.

En værdistrømsanalyse af laboratoriets

processer viste, at selve

prøvningsarbejdet kørte ret effektivt,

mens arbejdet med at udarbejde

og færdiggøre prøvningsrapporter

slugte en uforholdsmæssig

stor del af den samlede produktionstid.

- På baggrund af analysen kunne

vi se, at der var basis for væsentlige

forbedringer, hvis vi kunne skabe

et mere effektivt flow af informationer

mellem kunden og os. Vi tog

derfor fat på at få fjernet de stopklodser,

som forsinker processen.

Det skete første og fremmest ved

at forbedre og intensivere dialogen

Ken Olesen er meget tilfreds med leanprocessen

i DBI’s prøvningsafdeling. Den

giver en mere effektiv arbejdsfordeling,

som fremmer sagsbehandlingen til gavn

for kunderne, lyder hans vurdering.

32


Brand & Sikring

med kunderne med henblik på at

begrænse ventetider og afstemme

forventninger. Og det gav bonus.

Den gennemsnitlige rapporteringstid

er siden blevet kraftigt reduceret,

lyder den tilfredse konstatering

fra Anne Louise Petersen.

Bryder vaner og rutinemønstre

Tilsvarende har afdelingens to andre

teams gennemført lean-processer,

der har ført til forbedringer

af gennemløbstiden for prøvningsopgaver.

- Vi har blandt andet indført en

procedure, så vi helt automatisk

informerer kunderne om, hvad de

skal levere – og hvornår – så vi undgår

unødig ventetid. Det fortæller

akademiingeniør Ken T. Olesen,

som til daglig arbejder i det gastekniske

team. Han er begejstret

for lean-modellen, som også har

ført til mere generelle arbejdsmæssige

forbedringer.

- Mange af os har en tendens til

at lulle sig ind i daglige vaner og

rutiner. Lean er fantastik god til at

bryde disse mønstre ved at tage

arbejdsprocesserne op til kritisk

revision, siger han og fortsætter:

- Mens vi tidligere arbejdede ”i

kasser”, arbejder vi nu langt mere

fleksibelt og tager hensyn til, hvor

der er ledige hænder, og hvor der

er behov for hjælp. Vi har opbygget

en fællesskabskultur i afdelingen,

hvor vi holder hinanden orienteret

om sagernes gang. Det vil

sige: Vi gør opmærksom på, når

Reidar Dissing (t.h.)

hjælper Ken Olesen

med en prøvning i

DBI’s gaslaboratorium.

og hvis vi har akut behov for hjælp,

og vi byder os til, hvis vi ikke selv

står med en presserende opgave.

Det har haft stor betydning her

i gasprøvning, som er et lille arbejdsområde

med store udsving i

arbejdsmængden. Den måde, vi

arbejder med lean på, bevirker, at

vi nu bedre kan styre og fordele

arbejdet. Men det stiller krav om

gensidig oplæring – og det er en

proces vi er i fuld gang med.

Alt i alt giver det en mere effektiv

arbejdsfordeling, som fremmer

sagsbehandlingen til gavn for kunderne,

samtidig med, at arbejdet

også bliver mere tilfredsstillende

for os medarbejdere, lyder vurderingen

fra Ken Olesen. •

Branche- og produktnyt

Velegnet til overvågning af byggepladser

Illustra kameraerne er en serie

højkvalitets-kameraer med avancerede

funktioner som motorstyret

zoomobjektiv med et-tryks autofokus,

der kan betjenes såvel direkte

som remote fra pc-browseren.

Med opløsninger i HD og FULD-

HD samt med høj skarphed, lysfølsomhed

og indbygget WDR-modlyskompensation

kan kameraerne

bruges i alle typer installationer og

til alle formål. Det indbyggede SDkort

giver mulighed for intern lagring,

der gør kameraet ideelt til

f.eks. byggepladsovervågning eller

kan bruges som ekstra sikkerhed i

form af backup ved netværksfejl.

Udendørsmodellen fungerer

fuldt ud med PoE og kræver ikke

særskilt strømforsyning til varme-

legemet. Kameraerne giver mulighed

for ansigtsregistrering og områdefokusering,

der giver nye muligheder

for aktiv optimering af

billedskarphed og kompression til

gavn for såvel båndbredde som

lagringspladsen.

Kameraerne leveres af Teletec

Connect.

Touch screen-panel til alarmcentral

Teletec Connect har lanceret et nyt

DSC touch screen-panel til sin

HYBRID-alarmcentral med såvel

fortrådede som trådløse zoner

Panelet, PTK5507, har en grafisk

brugergrænseflade, der er let at

betjene og let at tilpasse brugerens

behov. Det betyder, at installatøren

hurtigt kan konfigurere skærmen

samt tilpasse de 5 grafiske ikoner

afhængigt af det aktuelle behov.

PTK5507 kan vise flere alarmområder

og giver brugeren en god

kontrol over hele alarmanlægget.

Skærmen har tydelige ikoner med

dansk tekst. Touchpanelet kan konfigureres

som fotoramme. Med et

SD-kort monteret kan skærmen i

pausefunktion vise et fast billede

eller flere billeder i sekvens.

33


Brand & Sikring

Branche- og produktnyt

Nye løsninger til gas- og lækagedetektering

GasDetects kunder får nu adgang

til en række nye løsninger fra en af

verdens førende producenter af

gas- og lækage-detektering. Det

sker som følge af firmaets samarbejde

med britiske ION Science,

som er specialister inden for gasdetektering

til raffinaderier, petrokemisk

industri, industri, energiproduktion

og procesanlæg.

Blandt Ion Sciences interessante

produkter er en SF6-detektor, som

anvendes til detektering af gas ved

bl.a. transformerstationer og højspændingsanlæg.

SF6 GasCheck

P1 er en løsning inden for hurtig

og præcis detektering af gaslækager.

Udstyret er i stand til at registrere

ned til 1x10-8ml/sek.

Elektronisk nøgleskab godkendt

Nu kan PAAM Systems levere

EAGLE elektroniske nøgleskab i en

version der er godkendt efter Skafor

Blå (SS3492). Dette gør PAAM

Systems i stand til som de første på

markedet at kunne levere et godkendt

elektronisk nøgleskab.

Med EAGLE Safes elektronisk

nøgleskab opnås ekstra sikker opbevaring

af nøgler, samtidig med

at man får alle EAGLE’s normale

funktioner. Dette betyder at man

altid har overblik. Over hvem der

må få hvilke nøgler, hvem der har

nøglerne, hvem der har haft nøglerne.

Kort sagt fuld sporbarhed og

dokumentation.

Platformen giver i dag mulighed

for manuel nøglehåndtering og

elektronisk nøglehåndtering via

EAGLE skabene – alt i samme brugervenlige

grænseflade.

Årets kamera kan tælle

Pelco-kameraet Sarix TI fra Schneider

Electric sætter nye standarder

for kvaliteten af termiske billedoptagelser.

Kameraet er velegnet til

overvågningsopgaver i miljøer

med lidt eller intet lys fx ved grænseovergange,

sikkerhedstjek og

industrielle anlæg.

På den baggrund er kameraet

kåret til årets CCTV-kamera i sikkerhedsbranchen

i forbindelse med

IFSEC Industry Awards.

Kameraet kan levere en lang

række data, som fx kan bruges til

optælling af personer og køretøjer.

Derfor er denne teknologi særdeles

relevant ved sikring af lufthavne,

tunneller, jernbaner og andre tra-

fikale knudepunkter, hvor man ud

over kritisk overvågning ofte har

behov for data om trafiktæthed og

derigennem opbygge en viden,

som bl.a. kan forhindre kritiske situationer.

Kameraet indgår i en produktserie,

der giver stor fleksibilitet, så

løsninger kan skræddersys til den

enkelte kundes behov.

Talevarsling

ADI Global Distribution har underskrevet

en aftale med Bosch Security

Systems om at tilbyde Plena

Message Manager (Plena Talevarsling)

til det danske marked.

Plena Message Manager er et

højtydende højttaleranlæg, der kan

anvendes til at informere i mindre

supermarkeder, i skoler og indkøbscentre

samt til advarsels- og evakueringsbeskeder

i nødsituationer.

Plenas plug-and-play filosofi betyder

nem installation, nem betjening

og mulighed for nem udvidelse af

systemet. ADI’s kunder vil nu få direkte

adgang til en række Boschprodukter

samt relateret udstyr

som højttalere og mikrofoner.

Certificerede gasdetektorer

Oldhams OLCT 100-serie af fastmonterede

detektorer til detektering

af eksplosive eller giftige gasser

samt oxygen er nu SIL 2 certificeret

af INERIS i henhold til EN 50402

standarden. Denne standard svarer

til IEC/EN 61508 for gasdetektorer.

Detektorerne fås både i tryksikker

udgave og udgave med forhøjet

(ia) sikkerhed, således at OLCT 100

er anvendelig for detektering af

gasser i samtlige ATEX zoner.

Instrumenter med infrarød sensor

kan detektere eksplosive gasser

under særligt vanskelige miljøforhold,

hvor samtidig tilstedeværelse

af kemikaliedampe ville kunne deaktivere

en katalysatorcelle.

Detektorerne leveres af Gas-

Detect.

34


Brand & Sikring

Branche- og produktnyt

Nyt termografikamera

Testo 875i er et nyt termografikamera

med høj termisk følsomhed.

Den nye kameramodel, som afløser

T875, er forbedret på en lang

række punkter.

Kameraets lave termiske følsomhed


Brand & Sikring

Kort nyt om brand og sikring

Beredskabsaftale med interessante perspektiver

Et bredt flertal i Folketinget har

indgået et forlig om en ny toårig

bredskabsaftale med flere interessante

perspektiver.

På baggrund af erfaringerne fra

de katastrofale begivenheder i Norge

den 22. juli 2011 styrkes danske

myndigheders samlede evne til at

håndtere større kriser.

Blandt andet styrkes beredskabet

mod oversvømmelser og skybrud.

Det betyder, at kapaciteten til at

håndtere oversvømmelser kan øges

med mobile dæmninger og lænsepumpecontainere

med generatorer.

Samme materiel vil også kunne

anvendes til at inddæmme spildevand,

der risikerer at løbe ud i naturen.

Indsastsen mod udslip af farlige

stoffer skal også styrkes. Beredskabsstyrelsen

etablerer til det for-

Kommuner udførte ikke krævede brandsyn

461 af de lovkrævede kommunale

brandsyn blev ikke gennemført

sidste år. Det fremgår af en opgørelse

fra Beredskabsstyrelsen. Det

betyder, at de pågældende objekter

ikke er blevet kontrolleret for brandsikkerhed

af en repræsentant for

kommunalbestyrelsen, normalt en

medarbejder fra redningsberedskabet,

i 2011.

mål et mobilt ekspertberedskab, en

såkaldt HazMat-enhed, der kan

sættes ind i områder, hvor der er

mistanke om udslip af farlige kemiske

stoffer. Enheden placeres i Hedehusene,

tæt på København.

Forliget indebærer også, at der

skal udarbejdes en national forebyggelsesstrategi,

og der iværksættes

et forstærket, vidensbaseret,

samarbejde om en effektiv forebyggelsesindsats

med relevante myndigheder

og organisationer. Samtidig

igangsættes et Ph.d.-studie af

effekten af udvalgte forebyggelsesinitiativer.

Derudover skal der gennemføres

en analyse, som belyser de sikkerhedsmæssige

aspekter ved automatiske

brandalarmeringsanlæg, og

sidst men ikke mindst vil der som

en del af aftalen vil der blive nedsat

Kommunerne har pligt til at gennemføre

brandsyn af virksomheder,

oplag, bygninger og lokaler, som

udgør en særlig brandmæssig risiko.

Godt 48.000 objekter i Danmark er

omfattet af reglerne, men det er ikke

alle, der skal kontrolleres hvert år. I

2011 skulle der have været gennemført

brandsyn i lidt over 34.000

bygninger mv.

et udvalg, der skal udarbejde et

oplæg til en grundlæggende strukturændring

af det samlede redningsberedskab.

Aftalen indeholder besparelser,

som blandt andet opnås ved at reducere

antallet af værnepligtige,

som til gengæld får forlænget værnepligtstiden

fra seks til ni måneder.

Antallet af ikke-gennemførte

brandsyn er steget en smule i 2011

i forhold til 2010, men generelt har

gennemførelseskvoten både været

stigende og høj gennem de senere

år. Faldet i 2011 skyldes et par kommuner,

som har udført meget få af

deres brandsyn og i et enkelt tilfælde

slet ingen. Langt de fleste

kommuner er dukse, idet de har

gennemført alle krævede brandsyn.

Hjælp til certificering

DBI Certificering lancerer nu en ny

ydelse ’Certificering trin for trin’,

som hjælper kunderne sikkert i mål

med deres certificeringsudfordringer.

Certificering af produkter, der

skal markedsføres på forskellige

markeder, er ofte en kringlet affære,

og det kan være tidskrævende

at finde ud af, hvad der er op

og ned. Hvilke krav stilles der fx til

test, produktmærkning, intern og

ekstern kontrol, overensstemmelseserklæring

og certificeringsprocessen

i øvrigt?

Uanset, hvor man er i processen,

og hvilke konkrete behov man har,

kan DBI hjælpe til. Medarbejderne

i DBI Certificering har udarbejdet

et produktark, som fortæller, hvordan

de kan hjælpe virksomheder

på vej med at sikre, at produkterne

overholder gældende og krævede

regler og standarder.

Se produktarket på www.dbinet.dk

og/eller kontakt en medarbejder

på tlf. 36 34 90 00.

Nabohjælp for

virksomheder

I Padborg er Politi, kommune, erhvervsliv

og vognmandsforeningen

ITD er gået sammen i et kriminalitetsforebyggende

netværk. Visionen

er, at Padborg skal blive Danmarks

første erhvervsnabohjælpsområde,

dvs. et område, hvor man

holder øje med naboens virksomhed

uden for almindelig kontortid.

I alt 14 virksomheder er gået med.

Erfaringerne har hidtil været meget

positive, og Det Kriminalpræventive

Råd har på den baggrund

startet en kampagne, som skal inspirere

virksomheder over hele landet

til at gøre brug af nabohjælp.

36


Brand & Sikring

Kort nyt om brand og sikring

Danmark har flest indbrud i Europa

45.000 danske hjem blev sidste år

brudt op af tyveknægte. Det svarer

til fem indbrud i timen, og det er

flere end i de andre europæiske

lande. Det oplyser Det Kriminalpræventive

Råd (DKR), som citerer

Rationel.dk.

Konsulent i DKR, Merete Djurhuus,

fortæller i den forbindelse,

at Danmark på en nylig afholdt

international konference blev fremhævet

som Europas absolut mest

indbrudsplagede land. Tal fra EU’s

statistikorganisation Eurostat viser

fx, at Danmark i 2009 havde 883

indbrud pr. 100.000 indbyggere

– fire gange flere end i Sverige, seks

gange flere end i Tyskland og ti

gange flere end i Polen.

Problemet er, at vi ikke er gode

nok til at sikre vores hjem, lyder

det fra Merete Djurhuus, som forklarer,

at indbrudstyvene vælger

huse med nem adgang, hvor fx

vinduer og døre er i dårlig stand.

”Det tager ikke mange sekunder

at brække en lås op, hvis karmtræet

er råddent, og skudriglerne

ikke er lange nok,” siger hun og

tilføjer:

”Tyven leder efter det svageste

led, så det er en god ide at gennemgå

låse og vinduesbeslag.

Se på boligen med tyvens øjne

og sørg for, at vinduer og døre

er i ordentlig stand.”

DBI har for nylig for Energistyrelsen

udarbejdet ’Vejledning

om indbrudssikring af

private hjem’. Vejledningen

beskriver konkret, og let forståeligt,

netop hvordan man

undgå den slags. Den kan købes

via DBI’s webshop eller downloades

gratis fra www.dbi-net.dk.

Vejledning om

indbrudssikring af private hjem

Juni 2012 Energistyrelsen

1

Brochure Indbrud_Privat ny.indd 1 07/06/12 14.51

Kunstig ø til maritime klubber

I Vejle samles en del af byens maritime

fritidsliv på en 2.400 kvm stor

ø, Klubøen, som bliver anlagt på

pæle i den indre del af Vejle Fjord.

På øen opføres et toetages byggeri

med fælles samværsrum,

værksteder, restaurant og havnekontor

i en bygning på 1.142 kvm.

Klubøen skal ikke kun anvendes

af klubbernes medlemmer. Mange

af Klubøens muligheder kan også

benyttes af gæstesejlere, selvorganiserede

idrætsudøvere, fritidsklubber

og forbipasserende, som vil

nyde udsigten eller benytte restauranten.

Via store trappeanlæg bliver

det muligt at bevæge sig op på

bygningens sider og tagflader.

DBI har udarbejdet den brandtekniske

redegørelse for det utraditionelle

byggeprojekt, som er tegnet

af Transform Arkitekter ApS.

Synspunkter vedrørende serviceinnovation

International vandtågekonference i Hvidovre

Den 19. marts 2013 afholdes en

international vandtågekonference

hos DBI i Hvidovre. Konferencen

arrangeres af International Water

Mist Association (IWMA) i samarbejde

med DBI.

Blandt emnerne på konferencen

er nye regler for brug af vandtåge

til brandsikring.

Nærmere program og øvrige oplysninger

vil følge på IWMA’s hjemmeside

www.iwma.net.

På baggrund af innovationsprojektet

SOS (Serviceoptimering i sikkerhedsbranchen)

har DBI og Alexandrainstituttet

interviewet en række personer,

som arbejder med serviceinnovation

på projektlederniveau.

DBI har samlet disse interviews i et

lille hæfte, som er sendt ud sammen

med dette nummer af Brand & Sikring

til de faste abonnenter. De interviewede

personer fortæller

blandt andet om deres erfaringer

med innovation i operationelle servicevirksomheder.

Du kan hente og læse publikationen

digitalt på DBI’s hjemmeside dbinet.dk.SOS-projektet

støttes af Styrelsen

for Forskning og Innovation.

Den Kriminalpræventive

Dag 2013

Den 16. april 2013 afholder Det

Kriminalpræventive Råd ’Den Kriminalpræventive

Dag 2013’ i

Vingstedcenteret vest for Vejle.

Under overskriften ”Veje til tryghed”

sættes fokus på den del af

forebyggelsen, der retter sig mod

selve kriminaliteten (og ikke på

gerningsmanden).

Det skal handle om trygge og

utrygge områder og om oplevelsen

af at færdes i dem, og om hvordan

de fysiske omgivelser kan fremme

eller forhindre kriminelle situationer.

Dvs. den såkaldt situationelle

forebyggelse.

På programmet er blandt andet

et par af Europas førende kriminologer,

professor Ronald Clarke, Rutgers

University, Newark og professor

Per-Olof Wikström, University

of Cambridge.

37


Brand & Sikring

Kort nyt om brand og sikring

Regentparret påskønner innovation

Revision af

retningslinjer

vedrørende

brandsikringsanlæg

Regentparret valgte for nylig at

invitere en række personer, som

arbejder med innovation og iværksættelse

til et arrangement på

Fredensborg Slot.

Blandt gæsterne var DBI’s administrerende

direktør, Jesper Ditlev,

og flere andre repræsentanter for

GTS-institutterne, som udgør en

vigtig del af den danske innovationsindsats.

Arrangementet, der fandt sted

den 6. nov., omfattede en koncert

med efterfølgende middag. Dermed

ønskede Kongehuset at markere sin

anerkendelse af de institutioner,

virksomheder og enkeltpersoner,

som arbejder for at fremme innovation

og iværksætteri til gavn for

vækst og beskæftigelse i Danmark.

Dronningen og Prinsgemalen

havde følgeskab af Kronprinsen,

Kronprinsessen, Prins Joachim og

Prinsesse Marie, mens regeringen

var repræsenteret ved uddannelsesminister

Morten Østergaard og erhvervsminister

Annette Vilhelmsen.

Arrangementet var et led i de såkaldte

Fredensborgkoncerter, som

Kongehuset afholder for grupper

fra samfundslivet, hvis arbejde man

ønsker at påskønne.

Der er udarbejdet forslag til reviderede

DBI retningslinjer 001 og

002.

Det drejer sig om retningslinjerne

’Godkendelse af firmaer til

projektering, installation, service

og vedligehold af brandsikringsanlæg’

og ’Certificering af personer

til projektering, installation, service

og vedligehold af brandsikringsanlæg’.

De to forslag er sendt i høring

med svarfrist 15. januar 2013.

De reviderede retningslinjer forventes

udgivet omkring 1. marts

2012 med en overgangsfase på

6-12 måneder.

Se høringsudgaverne på http://

www.dbi-net.dk/arbejdsgruppe_

retningslinje_001_og_002.asp,

hvor du også kan læse nærmere

om høringsproceduren.

Ny standard ændrer skilte

Der er udsendt en ny standard på

sikkerhedsskilte: DS/EN ISO

7010:2012 Grafiske symboler – Sikkerhedsfarver

og sikkerhedsskilte –

Registrerede sikkerhedsskilte, september

2012.

Med den nye standard ændres

symboler og størrelser på visse typer

skilte i forhold til den tidligere standard

fra 2003. Skilte fra den gamle

standard bliver dog hverken ulovlige

Gamle skilte

at montere eller at have hængende.

De nye skilte er blandt andet forsynet

med et flamme-symbol, og den

gamle ”halvmåne” er afskaffet.

Nye skilte

Flugtvejsskiltene vil være fremstillet

i størrelser, som anvendes internationalt.

DBI vil løbende skifte varelageret

ud med de nye skilte.

Lær om sikringsteknisk dokumentation

DBI har udviklet et nyt AMU-kursus

om sikringsteknisk dokumentation.

Kurset henvender sig til teknikere,

som arbejder med sikringsinstallationer.

På kurset lærer deltagerne

at udfærdige, læse og vedligeholde

sikringsteknisk dokumentation for

anlæg til indbrudssikring, brandsikring

og anden sikringsovervågning

på grundlag af gældende regler.

På kurset undervises også i, hvordan

dokumentationen skal fordeles

mellem forskellige modtagere, og

hvilke krav der stilles til opbevaring

af dokumentationen. Viden som

efterfølgende kan bruges i forbindelse

med nyinstallation, anlægsudvidelser

samt i service og fejlretning.

Det førstkommende kursus finder

sted 17.-20. december 2012 hos DBI

i Frederikshavn. Nærmere oplysninger

på www.dbi-net.dk.

38


Brand & Sikring

Kort nyt om brand og sikring

Brandteknisk diplomuddannelse

Til januar er der igen mulighed for

at starte på DBI’s CFPA Brandteknisk

diplomuddannelse.

Uddannelsen giver et omfattende

indblik i virksomhedens brandsikkerhed.

Deltagerne lærer at

bruge bygningsreglementets

brandkrav og at anvende den gældende

lovgivning i øvrigt.

På baggrund af uddannelsen vil

deltagerne være i stand til at ar-

bejde med brandsikkerhed på højt

plan.

Uddannelsen er opbygget over 5

moduler. Det kommende uddannelsesforløb

starter den 20. august

2012.

Læs mere om CFPA Brandteknisk

diplomuddannelse på www.dbinet.dk.

Ny brandmæssig vejledning om udvendig tagisolering med EPS

Hvordan udfører man tagkonstruktioner

brandmæssigt korrekt, når

taget er isoleret udvendigt med

ekspanderet polystyren (EPS)?

Det kan man hurtigt og nemt

finde ud af ved hjælp af ’Vejledning

– Tagkonstruktioner med udvendig

isolering af EPS – Brandmæssige

forhold’.

Vejledningen er for nylig blevet revideret,

så den er i overensstemmelse

med de nyeste brandtekniske bestemmelser.

Den indeholder eksem-

Glade chefer i samtalebog om mad og meget mere

Glade, madelskende chefer og

nogle af landets bedste chefkokke

taler om god mad, gode råvarer,

god ledelse, arbejdsglæde, livet og

meget mere i bogen Glade Chefer

Elsker Mad.

Mens kokkene og de glade chefer

filosoferer om stort og småt, tilbereder

de forskellige retter, hvis opskrifter

læseren også får.

pler på tagkonstruktioner, som er

omfattet af Bygningsreglement 2010

og Eksempelsamling om brandsikring

af byggeri 2012 samt eksempler

på konstruktioner, som tillige er omfattet

af Tekniske forskrifter.

Som noget nyt indeholder vejledningen

et eksempel på, hvordan

man kan opfylde brandkravene i

forbindelse med et afvandingssystem

(UV-system eller tilsvarende)

på fladt tag ved gennembrydning

af dæk.

DBI’s administrerende direktør, Jesper

Ditlev, er medlem af netværksgruppen

Glade Chefer og bidrager

i mad- og samtalebogen med sine

tanker, mens han hjælper med at

tilberede ”verdens største bøf” – en

luns på ½ kg som steges over bål og

serveres med kartofler og ramsløgpuré.

Bogen er også lidt af en moppedreng,

265 sider i stort format.

Plastindustrien i Danmark/EPS sektionen,

som står for udgivelsen af

vejledningen, har allieret sig med

DBI, der har taget sig af den faglige

del af vejledningens udarbejdelse

og revision.

Den reviderede vejledning, udsendt

september 2012, kan downloades

som PDF-fil fra www.plast.

dk/Sektioner/EPS-sektionen/Brochurerognyhedsbreve/

Om det glade netværk og bogen siger

initiativtageren, Ivar R. Tarp, blandt

andet: ”For os Glade Chefer handler

det om at mødes om en fælles passion,

der afføder ledelsesgejst og

dermed en smittende arbejdsglæde”.

Bogen, der er skrevet og tilrettelagt

af Casper Harboe med Claes Bech-

Poulsen som fotograf, er udgivet på

forlaget Happy Gourmet Aps.

Nyt om navne i DBI

Nye medarbejdere

Karen Westergaard Nielsen er

tiltrådt en stilling som projektleder

i DBI’s inspektionsafdeling.

Karen har tidligere

arbejdet som studentermedhjælper

i DBI’s Center for

Kunder og Relationer. Hun

læser jura og mangler p.t. at

skrive speciale.

Henrik Olsen er ansat som ABAinspektør

i DBI’s inspektionsafdeling.

Henrik er uddannet elektriker

og kommer fra en stilling som

ABA-inspektør hos RMG Inspektion.

Hans faglige kompetenceområde

omfatter automatiske

brandalarmanlæg, varslingsanlæg

og rumslukningsanlæg.

39


Ny HeartSine distributør

Lotek er ny dansk distributør af HeartSines hjertestartere og tilbehør.

Når du køber din hjertestarter hos Lotek er du derfor sikker

på at få det udstyr, der passer bedst til dine behov og med

software opdateret til de nyeste krav på markedet.

Lotek fører HeartSines fulde sortiment i hjertestartere og kan

tilbyde produkter, der passer til ethvert behov og budget.

Lotek tilbyder også:

Førstehjælpsudstyr

Sortimentet omfatter følgende hjertestartere:

Kurser i førstehjælp

Brandmateriel

Brandkurser

samaritan® PAD 300P

samaritan® PAD 500P

Beredskabsplaner

samaritan® PDU 400

Stationær brandsikring

Læs mere om vores hjertestartere på

www.lotek.dk eller ring på +45 70 13 52 00

Lotek A/S, Rønsdam 10, DK-6400 Sønderborg, Tel. +45 70 13 52 00, Fax +45 73 48 52 05, www.lotek.dk, info@lotek.dk

More magazines by this user
Similar magazines