EK Nyt August 2006.pdf - Foreningen af Erhvervskvinder

erhvervskvinder.dk

EK Nyt August 2006.pdf - Foreningen af Erhvervskvinder

August 2006 Side 3 af {10

REFERAT FRA APRIL| MAJ MØDET

Klar besked om coaching…

FIK VI AF DEN AMERIKANSKE MASTER COACH; JAN ELFINE: ”… der aflage os et besøg under sit ophold i Danmark. .

Hun formåede på smittende og medrivende vis at give os et godt indblik i hvad coaching egentlig er…og slet ikke er!

af Tina Margrethe Pedersen

Det ender ofte med, at det du virkelig fortryder her i livet, er det

du inderst inde gik og drømte om, men som du aldrig sprang ud

i og fik afprøvet! Og her skulle coaching altså bare være

effektivt! Vi fik syn for sagen under mødet med den tidligere

underviser, der i dag er en af verdens førende master coaches;

Jan Elfine.

SAGT OM COACHING:

• Coaching tager sit udgangspunkt i, det enkelte

menneske, som formodes at være den som

kender sig selv bedst og dermed også er den

største ekspert når det handler om

vedkommendes eget liv.

Et glad møde med en oplagt Jan, der i den grad var

livsbekræftende i sit væsen og i sig selv et rigtig godt eksempel

på hvad coaching kan føre til. For en god coach får dig nemlig

til at gøre de ting der har værdi for dig og som du virkelig har

lyst til, sådan at du skaber deadlines for dig selv og får tingene

gjort. Især mange kvinder er slemme til at nedprioritere deres

egne ønsker til fordel for mand, job og børn. Når dagen så er

omme har de haft så travlt med alt muligt, at overskuddet til de

ting de går og drømmer om mangler. Nogen gange er det små

ting der gør en kæmpe forskel! F.eks. det at kunne sige fra til

folk, så man får noget tid til sig selv!

Vi afprøvede hvad det ville sige at coache; hver især udfyldte vi

vores personlige LIVSHJUL, hvorefter Jan kom med typiske

coach spørgsmål, som vi stillede til hinanden. Livshjulet er altid

et øjebliksbillede, der konstant ændrer kurs. Balance opstår

som et resultat af hvor hurtigt vi i vores liv, er i stand til at

mærke en ubalance og hvor hurtigt vi får rettet op på den!

Business coaching og hvilke områder der kunne være

interessante at afstemme balancen på i forbindelse med

management og lederskab, blev gennemgået. Coaching kan

være et virkningsfuldt ledelsesværktøj, men det frarådes at

coache egne medarbejdere, idet du ikke kan optræde som en

ansvarlig coach overfor medarbejderne når du også er forpligtet

over for din organisation. Dilemmaet kunne f.eks. være

prioritering mellem en børnefødselsdag eller en vigtigt deadline!

Hvem skal medarbejderen være tro imod?

• En dygtig coach er derfor ikke en ekspert, men

en aktiv lyttende person, der formår at stille de

rigtige spørgsmål.

• En grundlæggende værdiafklaring, er derfor

indledningen på et coachingforløb.

Målsætninger og løsninger skabes efterfølgende

med udgangspunkt i den enkeltes værdier.

• Effektiv coaching der rykker, handler derfor om

at den coachede får hjælp til selv at finde de helt

rigtige løsninger. Når værdierne er på plads, er

det ofte nemmere at mærke efter hvad der føles

rigtigt i de enkelte situationer.

• Tænk på hvad du i grunden siger NEJ til hver

gang du siger JA til noget!

• Det sværeste ved coaching er faktisk at holde

mund og lade den coachede om selv at finde

frem til den helt rigtige løsning.

• Man kan ikke sige hvem der er de bedste

coaches, for det afhænger i høj grad af kemien

mellem coachen og den der modtager coaching.

Derfor er det graden af tillid og kemi der afgør

hvem der er en god coach for den enkelte.

• Coaching er ikke terapi, og kan ikke

sammenlignes med en psykolog. En coach tager

sit udgangspunkt i et sundt og rask mennekse

og hvad det enkelte mennekse vil med sit liv i

fremtiden.

More magazines by this user
Similar magazines