B R U G E R V E J L E D N I N G

tvshop.com

B R U G E R V E J L E D N I N G

OPSÆTNING

Med dit produkt følger:

• “C”-stift placeret i bunden af den vertikale søjle, som skal fjernes, inden den foldes ud.

• En fjederkraftsstift låst fast i den venstre side af højdejusteringsmontage. Den venstre side kan findes ved at stå

bag enheden med ansigtet vendt mod den vertikale søjle.

VIGTIGT: For at undgå personskader – Sørg for, at fjederkraftsstiften sidder godt fast på den venstre skinne,

inden du begynder at bruge enheden. Dette vil forhindre den vertikale søjle i at falde forover.

• To korte hængselsstifter er placeret i brugervejledningens polytaske til bentræk/benpres-monteringen.

VIGTIGT: Inden du bruger bentræk/benpres-monteringen eller bentrisse-tilbehøret (ekstraudstyr), skal du sørge for,

at hængselsstifterne er korrekt indsat (se side 6, 7 og 9 i denne vejledning for anvisninger).

1. Tag produktet ud af forsendelsesæsken. Fjern alle

emballagematerialer,herunder tape og indsat karton, fra maskinen.

2. Læg produktet på gulvet med glidebrættet opad. Sørg for, at du har

tilstrækkelig plads i begge ender af produktet. Skub glidebrættet så

langt, det kan komme, mod den forreste tværstang, inden du begynder

at løfte maskinen.

3. Hold i den øverste del af skinnerne, og løft træningsmaskinen. Brug

din fod til langsomt at skubbe enheden op i bunden, ca 30 cm, så den

hviler fast på de forreste og bageste tværstænger, uden at den kan

komme for langt

4. Sørg for, at håndtagene stikker ud til siderne, inden du begynder at

folde maskinen ud. Hold hænderne og fingrene væk fra trissen. Hold

fast øverst på midten af glidebrættet og begynd at rulle rørrullerne.

Spred maskinen ud, indtil den ligger fladt på gulvet. Sørg for at gøre

dette langsomt.

Det er vigtigt at du understøtter rammen i

midten for at undgå, at produktet pludseligt Rørrulle

falderned på gulvet, eller at du får klemt fingrene.

4.

5. (a) Fjern “C”-stift fra bunden af den vertikale

søjle. Fjern plastikemballagebåndene fra den

øverste og nederste del af den vertikale søjle.

Træk fjederkraftsstiften, som er placeret på

højdejusteringsmonteringen, ud for at frigive

fjederkraftsstiften. Fortsæt med at holde stiften ude,

mens du udfører det næste trin.

3.

Bageste Fig. 3

tværstang

5a.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1

Løft her

12”

Forreste

tværstang

Hold her, mens den

sænkes ned på gulvet

”C”-stift

STARTING OUT

(b) Tag fat i den vertikale søjle og træk den op, indtil den er i lodret stilling.

Wear Frigiv athletic fjederkraftsstiften. shoes and comfortable Du bør kunne light clothing høre, når when den klikker exercising på plads. on the Total Gym ® Shaper. Do

not exercise barefoot. Check your exerciser before using to ensure that all the parts are in place

and VIGTIGT: working properly Sørg for, (see at fjederkraftsstiften pages 10 & 11 for details sidder on godt Inspection, fast, Maintenance and Storage).

inden du tager maskinen i brug. Du ved, at stiften sidder

Adult godt supervision fast, når du is kan required se enden at all stikke times. ud

Frigiv fjederkraftsstiften

Column

gennem indersiden af skinnebøjlen.

NOTE: The Rails and Glideboard can be raised to any desired level on the Vertical

depending upon your degree of fitness. Please note, however, that the Rails cannot

be raised to the highest position on the Vertical Column when the Leg Pulley

6. (a) Anbring Bracket en is fod attached på den to bageste the column. tværstang Be for sure at you forhindre, have plenty at produktet of free space around

løftes the op exerciser fra gulvet. so Hold that den performing ene hånd on på enten the Total den Gym højre ® eller Shaper, venstre as well as getting 6a. on

skinne and og off, den is anden convenient hånd på and “C”-stiften safe. med snoren, mens du skubber

skinnerne Each time op langs you raise den vertikale or lower søjle. the Height Niveller Adjustment hullet med Assembly, den første be sure you hold it to keep

(laveste) it from position dropping på to den the vertikale floor. søjle.

Begin (b) using Indsæt the ”C”-stift product med at a snor low fra incline. bagsiden As your fitness level 6b. progresses, increase the incline to

increase som vist. the intensity and improve your muscle strength. Don’t be in a hurry to exercise at a high

intensity level; start out easily and build gradually. The Total Gym ® Shaper is as easy as 1-2-3

to use, so read on.

Indsæt “ ”

”C”-stift

1. Important Things to Remember When Using the Total gym ® Shaper

• Always have control of the Glideboard before getting on and off the exerciser. 7a.

• Keep your feet on the floor when getting on and off the exerciser. Only remove

7. (a) Tryk “C”-stiften med snor ned til den låste position (den bør ligge fladt

them from the floor for the duration of the exercise.

mod den vertikale søjle). Du må aldrig sidde eller træne på maskinen, uden

• If you are using the Handles, hold onto them as you get on and off the Glideboard.

at “C-stiften med snor sidder korrekt fast.

2. Exercising with the Handles Only

(b) Sæt Grasp “C”-stiften the Handles ind i sidehullet, which are der attached er placeret to the på Cable bunden Assembly af den and vertikale slide the Glideboard

søjle. to (Dette a position er stiften, in which du fjernede you can i comfortably trin 5a). sit or lay down when performing the desired 7b.

exercise (see Exercise Booklet). Be sure to keep your feet on the floor until you are in

“C”-stift

the correct position for the specific exercise. Then, if the exercise calls for your feet to be

off the floor, place your feet as specified in the instructions.

3. Exercising with the Leg Pull/Press Up Attachment Only

Slide the Glideboard to a position in which you can comfortably sit or lay down on when

performing the desired exercise (see your Exercise Booklet). Keep your feet on the

STOPPERMONTERING

ground until you are in the correct position and feel comfortable. Then, place your feet in

the proper position and begin to exercise.

8.

8. When Hvis starting stopperen your i exercise bunden af program, den vertikale begin søjle with the ikke basic allerede exercises er blevet shown in the Exercise

Booklet installeret, included bør with du gøre your det Total nu. Gym Skru ® Shaper møtrikken/ to familiarize mutteren yourself i stopperens with ende the movements. Use

the løs, lowest og incline fjern den. level Sæt to stopperen start with – ind you i can hullet, work der up er to placeret a higher i midten incline af level den in the weeks and

months bageste to come. tværstang (Se fig. 1.). Skru møtrikken tilbage på stopperen, og

stram den med de medfølgende indstiksnøgler (Se fig. 2.).

For the specific Total gym ® Shaper exercises and programs, study and follow the

instructions VIGTIGT: Det in the er nødvendigt Exercise Booklet at installere included stopperen with your korrekt, product. for at rørrullerne

kan fungere nemt, når maskinen foldes sammen og rulles på plads til

opbevaring.

5b.

Vertikal

søjle

Træk den

vertikale

søjle op

Fig. 1

Fig. 2

Fjederkraftsstift

— 9 —

– 4 – – 5 –

More magazines by this user
Similar magazines