B R U G E R V E J L E D N I N G

tvshop.com

B R U G E R V E J L E D N I N G

e x e r c i s e s y s t e m

For at få en maksimal

effektivitet og sikkerhed

bedes du læse denne

brugervejledning, inden

du tager din Total Gym ®

Shaper i brug.

B R U G E R V E J L E D N I N G


Tillykke med købet af din nye

Total gym ® Shaper.

Med dette produkt i hjemmet har du alt, hvad skal bruge til at starte dit eget træningsprogram, så du

kan tone og styrke vigtige muskelgrupper i din over- og underkrop. Dette er meget vigtigt for os

alle, uanset alder, køn eller kondition, og uanset om dit primære mål er kropsformning, vægttab,

vedligeholdelse af helbredet eller mere energi til daglige aktiviteter.

Styrketræning toner og optræner ikke blot de muskler, vi bruger hver dag til at stå, gå, løfte og

dreje; det kan rent faktisk ændre vores kropsholdning. Ved at reducere kropsfedtet og øge forholdet

af lean-muskler i vores krop kan styrketræning skrue effektivt op for vores metaboliske termostat, så vi

forbrænder kalorier hele tiden, uanset hvad vi laver.

Det er nemt – det eneste, du behøver at gøre, er at bruge 15 til 20 minutter om dagen, 3 til 4 dage om

ugen på din Total Gym ® Shaper, for at begynde at kunne mærke fordelene.

Sørg for at læse denne brugervejledning omhyggeligt. Det er en autoritativ informationskilde

om din Total gym ® Shaper.

Hvis du har spørgsmål om din Total gym ® Shaper bedes du ringe til vores kundeservice på

Danmark: Kundeservice: customerservice.dk@tvshop.com, www.tvshop.com; Tel. nr. 70212243

Norge: Kundeservice: customerservice.no@tvshop.com, www.tvshop.com, Tlf. 815 65 128

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsanvisninger og advarsler........................2

Produktspecifikationer..............................................3

Opsætning................................................................4-5

Tilbehør....................................................................6-7

Ibrugtagelse..............................................................8

Eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring..................9-10

Delliste og samletegning..........................................11


INSPECTION, SIKKERHEDSANVISNINGER MAINTENANCE OG & STORAGE ADVARSLER - Se venligst produktspecifikationsskemaet på side 3.

INSPECT YOUR TOTAL gYM ® SHAPER PRIOR TO EACH USE

Before using your Total Gym ® Shaper for MANGLENDE your workout LÆSNING session, OG OVERHOLDELSE be sure AF to SIKKERHEDSANVISNINGERNE make the

I

following

Advarselsmærkat

inspection:

1.

BRUGERVEJLEDNINGEN KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSFALD.

HOLD BØRN VÆK. MAKSIMAL BRUGERVÆGT 125 kg.

UDSKIFT DETTE MÆRKAT, HVIS DET ER BESKADIGET, ULÆSELIGT ELLER FJERNET. KLASSE HC.

• Make sure the equipment is fully opened and sitting on a solid, level surface with plenty of

clearance on all sides. Unit should be used on a mat or on carpeted surfaces only.

Advarsel

• Advarselsmærkat Make sure all the 2. Pins are securely in place and locked into position.

SØRG FOR, AT JUSTERINGSSTIFTEN SIDDER GODT FAST, INDEN DU GÅR I GANG MED AT TRÆNE.

• Check that the Pulley is attached securely to the loop on the top underside of

the Glideboard.

Advarselsmærkat 3.

Advarsel

• Check that the Cable is traveling correctly in the groove of each Pulley.

(3 steder)

FARE FOR KNUSNING. HOLD BEGGE HÆNDER VÆK UNDER FOLDNING.

• Make sure the Cable is securely fastened to each Handle.

• Check that the Leg Pull/Press Up Attachment or other Advarsel

accessories are installed

Advarselsmærkat correctly when 4. in use.

PAS PÅ, DU IKKE STØDER HOVEDET, NÅR BENMONTERINGEN ER SAT PÅ.

• Make sure the Glideboard is gliding smoothly along the Rails.

Advarselsmærkat 5.

ROUTINE MAINTENANCE

(4 steder)

KLEMMEPUNKT. HOLD HÆNDERNE VÆK FRA AFSKÆRMNINGEN.

• Wipe down your Total Gym® Shaper on a regular basis using a clean cloth and alcohol or

alcohol-based products like Windex® or 409®. Do not Advarsel

leave towels or workout clothing

Forsigtighedsmærkat laying hanging 1. on the equipment.

• Periodically check the following parts for signs of TIL fraying DEN SPECIFIKKE or other ØVELSE. wear: the Cable, Pulleys,

Wheels, Glideboard, accessories and Rails. If the Cable, Pulleys, Rails or Wheels need

replaced – do not use your unit, wait until the part is replaced. If any other part than the

ones listed above needs to be replaced, do not use Advarsel

that part until it is replaced.

• Forsigtighedsmærkat Never use a lubricant 2. such as WD-40® or ArmorAll® to lubricate or clean the unit. Use only

3-in-1 ® oil or machine oil to lubricate the axles of the wheel or pulley, not the roller surface.

FJERN DEN MULTIFUNKTIONELLE MONTERING FRA RAMMEN, NÅR DEN IKKE SKAL BRUGES

HOLD HÅR, FINGRE, LØST TØJ, DYR OG BØRN VÆK FRA HÆNGSLER OG ANDRE BEVÆGENDE

DELE FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE PERSONSKADER. SØRG OGSÅ FOR, AT ALLE STIFTE SIDDER

GODT FAST, INDEN DU SÆTTER DIG OP PÅ DIN TOTAL GYM ® , FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE

PERSONSKADER.

TO STORE YOUR TOTAL gYM ® SHAPER

Follow Undgå these at overanstrenge easy steps to store dig selv. your exerciser Hold straks properly:

med at træne, og kontakt din læge, hvis du får smerter eller

føler en trykken i brystet, får en uregelmæssig puls, åndenød eller føler dig svag, får kvalme eller bliver svimmel.

1. Remove all accessories and attachments.

Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug. Det er ikke beregnet til kommerciel eller institutionel brug. Må

2.

kun bruges

Be sure

som

the

anvist.

Pulley

Undlad

is attached

at stå

to


the

produktet.

underside of the Glideboard for folding.

3. Remove “C” Pin located at the bottom of the Vertical Column.

Total gym® er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Hold dette og alt fitnessudstyr ude af børns rækkevidde.

4. Position one foot on Back Crossbar to keep the unit from lifting off the floor. With one hand

Hold on fingre, the Rail, løst grasp tøj og the hår “C” væk Pin fra with bevægende Lanyard and dele. pull it out from the Vertical Column. Slowly

lower the Rails until they rest on the Back Crossbar.

Efterse din træningsmaskine hver gang inden brug for at sikre, at den fungerer korrekt. Du må ikke bruge

dette udstyr, med mindre alle bevægende dele, herunder kabler og trisser, virker korrekt. Se side 10 og 11 for

detaljerede oplysninger om eftersyn, vedligeholdelse og lagring.

Træningsmaskinen bør kun bruges på en måtte eller tæppebelagt overflade for at forhindre unødvendige

bevægelser af maskinen.

Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten.

Advarsel

Advarsel

For at undgå alvorlige personskader bør du altid passe på, når du sætter dig og rejser dig fra dette eller andet

træningsudstyr.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Korte

hængselsstifter

Advarselslabel

1

Glidebrætmontering

Advarselslabel

2

Højdejusteringsmontering

Kabel

Håndtag

”C”-stift

Rørrulle

Vertikal søjle

”C”-stift

med snor

Advarselslabel

3

Bageste tværstang

CAUTION

LABEL 2

Øverste

højre skinne

Midterste støtteskinne

LÆNGDE: Sammenfoldet 113 cm

i brug 176,5 cm

HØJDE: Sammenfoldet 20,32 cm

i brug 96,52 cm

BREDDE: 35,50 cm

VÆGT:

25 kg

MAKS.

BRUGERVÆGT: 125 kg

Øverste venstre

skinne

Advarselslabel

4

Fjederkraftsstift

(placeret på siden

af højdejusteringsmonteringen)

Nederste

skinne

Bentræk/benpresmontering

Bøjler

Advarselslabel

5

Forreste

tværstang

Rundt

endelåg

CAUTION

LABEL 1

Greb

Skumpude

— 10 —

– 2 –

– 3 –


OPSÆTNING

Med dit produkt følger:

• “C”-stift placeret i bunden af den vertikale søjle, som skal fjernes, inden den foldes ud.

• En fjederkraftsstift låst fast i den venstre side af højdejusteringsmontage. Den venstre side kan findes ved at stå

bag enheden med ansigtet vendt mod den vertikale søjle.

VIGTIGT: For at undgå personskader – Sørg for, at fjederkraftsstiften sidder godt fast på den venstre skinne,

inden du begynder at bruge enheden. Dette vil forhindre den vertikale søjle i at falde forover.

• To korte hængselsstifter er placeret i brugervejledningens polytaske til bentræk/benpres-monteringen.

VIGTIGT: Inden du bruger bentræk/benpres-monteringen eller bentrisse-tilbehøret (ekstraudstyr), skal du sørge for,

at hængselsstifterne er korrekt indsat (se side 6, 7 og 9 i denne vejledning for anvisninger).

1. Tag produktet ud af forsendelsesæsken. Fjern alle

emballagematerialer,herunder tape og indsat karton, fra maskinen.

2. Læg produktet på gulvet med glidebrættet opad. Sørg for, at du har

tilstrækkelig plads i begge ender af produktet. Skub glidebrættet så

langt, det kan komme, mod den forreste tværstang, inden du begynder

at løfte maskinen.

3. Hold i den øverste del af skinnerne, og løft træningsmaskinen. Brug

din fod til langsomt at skubbe enheden op i bunden, ca 30 cm, så den

hviler fast på de forreste og bageste tværstænger, uden at den kan

komme for langt

4. Sørg for, at håndtagene stikker ud til siderne, inden du begynder at

folde maskinen ud. Hold hænderne og fingrene væk fra trissen. Hold

fast øverst på midten af glidebrættet og begynd at rulle rørrullerne.

Spred maskinen ud, indtil den ligger fladt på gulvet. Sørg for at gøre

dette langsomt.

Det er vigtigt at du understøtter rammen i

midten for at undgå, at produktet pludseligt Rørrulle

falderned på gulvet, eller at du får klemt fingrene.

4.

5. (a) Fjern “C”-stift fra bunden af den vertikale

søjle. Fjern plastikemballagebåndene fra den

øverste og nederste del af den vertikale søjle.

Træk fjederkraftsstiften, som er placeret på

højdejusteringsmonteringen, ud for at frigive

fjederkraftsstiften. Fortsæt med at holde stiften ude,

mens du udfører det næste trin.

3.

Bageste Fig. 3

tværstang

5a.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1

Løft her

12”

Forreste

tværstang

Hold her, mens den

sænkes ned på gulvet

”C”-stift

STARTING OUT

(b) Tag fat i den vertikale søjle og træk den op, indtil den er i lodret stilling.

Wear Frigiv athletic fjederkraftsstiften. shoes and comfortable Du bør kunne light clothing høre, når when den klikker exercising på plads. on the Total Gym ® Shaper. Do

not exercise barefoot. Check your exerciser before using to ensure that all the parts are in place

and VIGTIGT: working properly Sørg for, (see at fjederkraftsstiften pages 10 & 11 for details sidder on godt Inspection, fast, Maintenance and Storage).

inden du tager maskinen i brug. Du ved, at stiften sidder

Adult godt supervision fast, når du is kan required se enden at all stikke times. ud

Frigiv fjederkraftsstiften

Column

gennem indersiden af skinnebøjlen.

NOTE: The Rails and Glideboard can be raised to any desired level on the Vertical

depending upon your degree of fitness. Please note, however, that the Rails cannot

be raised to the highest position on the Vertical Column when the Leg Pulley

6. (a) Anbring Bracket en is fod attached på den to bageste the column. tværstang Be for sure at you forhindre, have plenty at produktet of free space around

løftes the op exerciser fra gulvet. so Hold that den performing ene hånd on på enten the Total den Gym højre ® eller Shaper, venstre as well as getting 6a. on

skinne and og off, den is anden convenient hånd på and “C”-stiften safe. med snoren, mens du skubber

skinnerne Each time op langs you raise den vertikale or lower søjle. the Height Niveller Adjustment hullet med Assembly, den første be sure you hold it to keep

(laveste) it from position dropping på to den the vertikale floor. søjle.

Begin (b) using Indsæt the ”C”-stift product med at a snor low fra incline. bagsiden As your fitness level 6b. progresses, increase the incline to

increase som vist. the intensity and improve your muscle strength. Don’t be in a hurry to exercise at a high

intensity level; start out easily and build gradually. The Total Gym ® Shaper is as easy as 1-2-3

to use, so read on.

Indsæt “ ”

”C”-stift

1. Important Things to Remember When Using the Total gym ® Shaper

• Always have control of the Glideboard before getting on and off the exerciser. 7a.

• Keep your feet on the floor when getting on and off the exerciser. Only remove

7. (a) Tryk “C”-stiften med snor ned til den låste position (den bør ligge fladt

them from the floor for the duration of the exercise.

mod den vertikale søjle). Du må aldrig sidde eller træne på maskinen, uden

• If you are using the Handles, hold onto them as you get on and off the Glideboard.

at “C-stiften med snor sidder korrekt fast.

2. Exercising with the Handles Only

(b) Sæt Grasp “C”-stiften the Handles ind i sidehullet, which are der attached er placeret to the på Cable bunden Assembly af den and vertikale slide the Glideboard

søjle. to (Dette a position er stiften, in which du fjernede you can i comfortably trin 5a). sit or lay down when performing the desired 7b.

exercise (see Exercise Booklet). Be sure to keep your feet on the floor until you are in

“C”-stift

the correct position for the specific exercise. Then, if the exercise calls for your feet to be

off the floor, place your feet as specified in the instructions.

3. Exercising with the Leg Pull/Press Up Attachment Only

Slide the Glideboard to a position in which you can comfortably sit or lay down on when

performing the desired exercise (see your Exercise Booklet). Keep your feet on the

STOPPERMONTERING

ground until you are in the correct position and feel comfortable. Then, place your feet in

the proper position and begin to exercise.

8.

8. When Hvis starting stopperen your i exercise bunden af program, den vertikale begin søjle with the ikke basic allerede exercises er blevet shown in the Exercise

Booklet installeret, included bør with du gøre your det Total nu. Gym Skru ® Shaper møtrikken/ to familiarize mutteren yourself i stopperens with ende the movements. Use

the løs, lowest og incline fjern den. level Sæt to stopperen start with – ind you i can hullet, work der up er to placeret a higher i midten incline af level den in the weeks and

months bageste to come. tværstang (Se fig. 1.). Skru møtrikken tilbage på stopperen, og

stram den med de medfølgende indstiksnøgler (Se fig. 2.).

For the specific Total gym ® Shaper exercises and programs, study and follow the

instructions VIGTIGT: Det in the er nødvendigt Exercise Booklet at installere included stopperen with your korrekt, product. for at rørrullerne

kan fungere nemt, når maskinen foldes sammen og rulles på plads til

opbevaring.

5b.

Vertikal

søjle

Træk den

vertikale

søjle op

Fig. 1

Fig. 2

Fjederkraftsstift

— 9 —

– 4 – – 5 –


SÅDAN FASTGØRES BENTRÆK/BENPRES-MONTERINGEN

Bentræk/benpres-monteringen, der følger med maskinen, er blevet unikt udformet til flere formål. Den kan placeres

øverst eller nederst på træningsmaskinen og rettes mod dig eller væk fra dig, afhængigt at hvad, der er behageligt

for dig.

Der leveres to tykke skumpuder med bentræk/benpres-monteringen. De skal fastgøres til monteringen (hvis de ikke

allerede er) inden træning. Sådan gøres det:

FRONT PRES

1. Anbring hullerne nederst på de højre og venstre skinner i nærheden af den

forreste tværstang.

2. Monteringen skal vende mod glidebrættet, mens bøjlerne nivelleres på

monteringen med de ønskede positionshuller på skinnerne.

3. Indsæt de 2 korte hængselsstifter gennem hullerne på bentræk/benpresmonteringshængslerne

og hullet på skinnerne, som vist på figur 4.

Fig. 4

1. Gør blot hver ende af den lige tværstang våd med sæbevand.

2. Fastgør skumpuder på tværstangen som vist i figur 1. Lad

det tørre, inden du begynder at træne med bentræk/benpresmonteringen.

Fig. 1

4. Du er nu klar til at udføre frontpresset, som træner den øverste del af

brystkassen samt triceps. Se de specifikke øvelser i dit træningshæfte.

KNÆBØJNINGER

Sådan bruges bentræk/benpresmonteringen i

i overensstemmelse med de øvelser, du ønsker at udføre:

ARMLØFT

1. Anbring hullerne øverst på de højre og venstre skinner på

maskinens søjleende.

Skumpude

Fig. 2

1. Anbring hullerne nederst på de højre og venstre skinner i nærheden af den

forreste tværstang.

2. Monteringen skal vende væk fra glidebrættet, mens bøjlerne nivelleres på

monteringen med de ønskede positionshuller på skinnerne.

3. Indsæt de 2 korte hængselsstifter gennem hullerne på bentræk/benpresmonteringshængslerne

og hullet på skinnerne, som vist på figur 5.

Fig. 5

2. Monteringen skal vende mod glidebrættet, mens bøjlerne

nivelleres på monteringen med de ønskede positionshuller på

skinnerne.

4. Du er nu klar til at udføre frontpresset, som træner lår og lægge. Se de specifikke

øvelser i dit træningshæfte.

3. Indsæt de 2 korte hængselsstifter gennem hullerne på bentræk/

benpres-monteringsbøjlerne og hullet på skinnerne, som vist på

figur 2.

BEMÆRK: Når du udfører knæbøjningsøvelserne skal du sørge for at

placere dine hænder på siden af glidebrættet, IKKE langs bunden af

glidebrættet, for at undgå at få klemt fingrene.

4. Du er nu klar til at lave pull up- og chin up-øvelser for at træne

arme, lats og ryg. Se de specifikke øvelser i dit træningshæfte.

BENTRÆK: CRUNCHES, BEN- OG

MAVEBØJNINGER

1. Anbring hullerne øverst på de højre og venstre skinner på

maskinens søjleende.

Fig. 3

2. Monteringen skal vende mod glidebrættet, mens bøjlerne på

monteringen nivelleres med de ønskede positionshuller på

skinnerne.

3. Indsæt de 2 korte hængselsstifter gennem hullerne på bentræk/

benpres monteringsbøjlerne og hullet på skinnerne, som vist på

figur 3.

4. Du er nu klar til at udføre bentræk, crunches og mavebøjninger

for at træne mavemusklerne, tajle og ben. Se de

specifikke øvelser dit trænngshft

– 6 – – 7 –


IBRUGTAGELSE

EFTERSYN, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

Tag kondisko/treningssko og behageligt let tøj på, når du træner på Total Gym ® Shaper. Undlad at træne

med bare fødder. Inden du bruger træningsmaskinen, skal du kontrollere, at alle dele sidder på plads

og fungerer korrekt (se side 10 og 11 for detaljerede oplysninger om eftersyn, vedligeholdelse og

opbevaring).

En voksen skal altid overvåge brugen.

BEMÆRK: Skinnerne og glidebrættet kan løftes til hvilket som helst ønsket niveau på den vertikale

søjle afhængigt af dit konditionsniveau. Bemærk dog, at skinnerne ikke kan løftes til den

højeste position på den vertikale søjle, når bentrissens bøjle er fastgjort til søjlen. Sørg for,

at du har tilstrækkelig med plads omkring træningsmaskinen, så det er behageligt og sikkert

at både at sætte sig op på samt at træne på Total Gym ® Shaper.

Hver gang du løfter eller sænker højdejusteringsmonteringen, skal du altid holde fast i den for at

forhindre den i at falde ned på gulvet.

Begynd at bruge produktet ved en lav hældning. Efterhånden som dit konditionsniveau stiger, kan du øge

hældningen for at øge intensiteten og forbedre din muskelstyrke. Lad være med have travlt med at træne

ved et højt intensitetsniveau. Begynd let og byg gradvist opad. Total Gym ® Shaper er så nem at bruge som

1-2-3, så læs videre.

1. Vigtige ting at huske på, når du bruger Total gym ® Shaper

• Du skal altid have styr på glidebrættet, inden du sætter dig op på og rejser dig fra

træningsmaskinen.

• Hold dine fødder på gulvet, når du sætter dig op på og rejser dig fra træningsmaskinen. Du må

kun fjerne dem fra gulvet under varigheden af øvelsen.

• Hvis du bruger håndtagene, skal du holde fast på dem, mens du sætter dig op på glidebrættet og

rejser dig.

2. Kun træning med håndtagene

Grib fat i håndtagene, som sidder fast på kabelmonteringen, og skub glidebrættet til en

position, hvor du kan sidde eller ligge ned behageligt, når du udfører den ønskede træning (se

træningshæfte). Sørg for at holde dine fødder på gulvet, indtil du er i den korrekte position til den

specifikke øvelse. Hvis det er nødvendigt, at du har fødderne placeret væk fra gulvet, skal du

anbringe fødderne som angivet vejledningen.

3. Kun træning med bentræk/benpres-monteringen

Skub glidebrættet til en position, hvor du kan sidde eller ligge ned behageligt, når du udfører den

ønskede øvelse (se dit træningshæfte) Hold dine fødder på jorden, indtil du er i den korrekte

position og har det behageligt. Anbring derefter dine fødder i den korrekte position, og påbegynd

træningen.

Når du begynder dit træningsprogram, skal du begynde med de grundlæggende øvelser, der vises i

træningshæftet, som fulgte med din Total Gym ® Shaper, så du bliver bekendt med bevægelserne. Brug

det laveste hældningsniveau til at starte med – du kan arbejde dig op til et højere hældningsniveau i de

kommende uger og måneder.

EFTERSE DIN TOTAL GYM ® SHAPER HVER GANG, INDEN DU BRUGER DEN

Inden du bruger Total Gym ® Shaper til din træningssession, skal du sørge for at foretage

følgende eftersyn:

• Sørg for, at udstyret er helt åbent og hviler på en solid, plan overflade med masser af plads til

alle sider. Maskinen bør kun bruges på en måtte eller tæppebelagt overflade.

• Kontrollér, at alle stifterne sidder godt fast og er låst i den rigtige position.

• Kontrollér, at trissen sidder godt fast på stroppen på den øverste underside af glidebrættet.

• Kontrollér, at kabelføringen er korrekt i hver trisses rille.

• Kontrollér, at kablet sidder godt fast på hvert håndtag.

• Kontrollér, at bentræk/benpres-monteringen eller andet tilbehør er korrekt installeret under

brug.

• Kontrollér, at glidebrættet glider problemfrit langs skinnerne.

RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

• Tør jævnligt din Total Gym ® Shaper af med en ren klud og alkoholprodukter eller

alkoholbaserede produkter som for eksempel Windex ® eller 409 ® . Undlad at lade håndklæder

eller træningstøj ligge eller hænge på udstyret.

• Kontrollér periodisk de følgende dele for tegn på slid: Kablet, trisserne, hjulene, glidebrættet,

tilbehør og skinnerne. Hvis kablet, trissen, skinnerne eller hjulene skal udskiftes, må du ikke

bruge maskinen, indtil delen er blevet udskiftet. Hvis andre dele, end dem der er angivet

herover, skal udskiftes, må du ikke bruge denne del, indtil den er udskiftet.

• Du må aldrig bruge et smøremiddel som f.eks. WD-40® eller ArmorAll® til at smøre eller

rengøre enheden. Brug kun 3-in-1® olie eller maskinolie til at smøre akslerne på hjulet eller

trissen, ikke rulleoverfladen.

OPBEVARING AF DIN TOTAL GYM ® SHAPER

Følg disse nemme trin til at opbevare din træningsmaskine korrekt:

1. Fjern alt tilbehør og alle monteringer.

2. Kontrollér, at trissen er fastgjort på undersiden af glidebrættet, der skal foldes sammen.

3. Fjern ”C”-stiften, der er placeret på bunden af vertikalsøjlen.

4. Sæt en fod på den bageste tværstang, for at maskinen ikke løfter sig op fra gulvet. Mens du

har den ene hånd på skinnen, skal du gribe fat i ”C”-stiften med snoren og trække den ud fra

den vertikale søjle. Løft langsomt skinnerne, indtil de hviler på den bageste tværstang.

Til de specifikke øvelser og programmer til Total gym ® Shaper skal du læse og følge anvisningerne

i træningshæftet, som fulgte med produktet

– 8 – – 9 –


5. a. Træk udad på fjederkraftsstift.

b. Fold den vertikale søjle ned mod midten af maskinen.

c. Indsæt derefter “C”-stiften i bunden af den vertikale søjle.

6. Skub glidebrættet mod bunden af maskinen, som vist i figur 6.

6.

Fjederkraftsstift

Fig. 5a

Fig. 5c

Indsæt

”C”-stift

Fig. 5b

Fold

vertikal

søjle

ned

TOTAL GYM® SHAPER DELLISTE OG SAMLETEGNING

ITEM # PART # DESCRIPTION QTY. ITEM # PART # DESCRIPTION QTY. ITEM # PART # DESCRIPTION QTY.

3 0100060 Gummistopper

2

34 0300013 Glidebrætmontering

1

56 0100232 Bøjle m/skum

1

6 0100001 M8,5 x 19mm x 1,5t skive 4

35 0100064 M6 x 15mm sekskantet bolt 8

61 0100234 Gummistik

2

7 0100002 M8,5 x 14mm x 1,8t fjederskive 4

36 0100058 M8 x 92mm sekskantet bolt 4

64 0100035 M8,5 x 25mm x 2t skive 4

8 0100141 Rektangulært rørlåg

6

37 0100052 Hjul

4

65 0100008 M6 nylonmøtrik

4

9 0100142 Rundt endelåg

2

38 0100238 Øverste afstandsrør

2

66 0100236 M8 x 10mm x 2t skive

2

12 0100004 M8 Nylonmøtrik/mutter

4

38A 0100239 Nederste afstandsrør

2

67 0100235 C-stift

1

16 0100143 Firkantet rørlåg

1

38B 0100240 Lille afstandsrør

2

80 0100062 M4 x 12mm Phillips-skrue 2

17 0100144 Rørrulle

2

39 0700032 Venstre afskærmning

2

88 0100122 5mm indstiksnøgle

2

19 0100045 Rundt rørlåg

4

40 0700033 Højre afskærmning

2

89 0100225 Firkantet rørlåg

2

21 0100222 M7 x 14mm x 1t skive

12

43 0600028 Kabelmontering

1

0100237 Stoppermonteringssæt

1

22 0100213 Plastikbøsning

2

46 0100229 Håndtagsled

2

0100306 Fatningsværktøj

1

24 0100223 Justeringsrørhylster

1

48 0400080 Håndteringsmontering

2

0700036 Bentrisse-tilbehørssæt

1

29 0400034 Bentræk/benpresmontering 1

51 0100230 D-Ring

1

0800062 Brugervejledning

1

30 0700030 Skumpude

2

52 0100231 Klemme

3

31 0700031 Greb

2

54 0700034 Rebmontering (ekstraudstyr) 1

32 0100075 Kort hængselsstift

3

55 0700035 Sele

1

7. Pas på, så du ikke får klemt fingrene eller hænderne, mens du tager fat

i den øverste del af glidebrættet og trækker maskinen langsomt op, så

rørrullerne bringer bagsiden af maskinen mod midten. Hold en afstand

på ca. 30 cm.

Fig. 7 & 8

Løft Lift Here her

8. Fortsæt med at folde træningsmaskinen sammen, indtil den er

helt foldet sammen, og rul træningsmaskinen ind i et skab til

opbevaring. For at gemme den under en seng skal du blot sænke

træningsmaskinen til gulvet og rulle den ind under sengen. Undlad at

opbevare den i en lodret position, når den er foldet sammen.

43A

Advarsel

FARE FOR KNUSNING. HOLD BEGGE HÆNDER VÆK UNDER FOLDNING.

Bageste

tværstang

12”

Forreste

tværstang

34A

SÅDAN FJERNES GLIDEBRÆTTET

Du kan også fjerne glidebrættet, hvis du har brug for at sætte

træningsmaskinen et sted med

lidt plads (mellem 15 og 20 cm).

VIGTIGT: Glidebrættet vejer ca. 7 kg. Pas på, når du løfter det op fra

træningsmaskinen. Hvis det løftes forkert, kan det forårsage personskade

hos brugeren.

29A

54A

1. Mens maskinen ligger fladt på gulvet, skal trissen fjernes fra krogen

på undersiden af glidebrættet.

2. Vip glidebrættet op og skub det af skinnerne. Når glidebrættet er

skubbet helt af, skal det sættes til side.

3. Træk i fjederkraftsstiften for at frigive skinnen og folde

maskinen sammen, som vist på figur 7 & 8. Sørg for at frigive

fjederkraftsstiften, inden du folder den sammen.

Fig. 2

– 10 – – 11 –


– 12 – – 13 –


Distributor:

Guthy-Renker Scandinavia AB

SE 201-20 Malmö

Kundservice:

customerservice.no@tvshop.com

tlf: 815 65 128

customerservice.dk@tvshop.com

tel.nr. 70212243

©2008 Fitness Quest Inc. Alle rettigheder reserveret. Fremstillet i Kina.

©2008 Total Gym Fitness, LLC. Alle rettigheder reserveret. Total Gym® er et registreret varemærke.

USA-patenter #D405,132, #5,967,955; ROC-patent #ND-060792; PRC-patent #ZL 97 2 28552.0.

Ingen dele af dette hæfte må gengives eller anvendes i nogen form på nogen måde, elektronisk, mekanisk eller

på anden vis, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

10/27/08

3MM.INP001

More magazines by this user
Similar magazines