Nationale cykelruter - Idéværkstedet De Frie Fugle

friefugle.dk

Nationale cykelruter - Idéværkstedet De Frie Fugle

Kapitel 3 · Østersøruten til national cykelrute 8

Følgende myndigheder er blevet inddraget i realisering

af projektet (Kontaktpersoner på side 38-39):

Syddansk Turisme (nu Visit Syddanmark)

Kommunerne vil samtidig have mulighed for at forbedre

linieføringen af ruten. Guidebogen indeholder et

forløb, der går helt op omkring Nordfyn. Dette foreslås

at udgå.

Ved at ændre nationalrute 8 Sydhavsruten til nationalrute

8 Østersøruten i ovennævnte forløb med

ensartet skiltning med nationalt nummer hele vejen,

forventes det at kunne tiltrække endnu flere cykelturister

end nu, da ruten bliver meget mere forståelig for

cyklisterne og derved nemmere at markedsføre. Samtidig

er der jo stadig tale om noget af det mest attraktive

cykellandskab i Danmark.

I dag står skilte på strækningen i Vestsjællands Amt

og venter på et 8-tal, således at ruten her i dag blot er

en lokal cykelrute, kun med navn. Andre steder er skiltningen

lemfældig og fejlagtig, og der mangler informationstavler

til at oplyse cyklisterne om hele ruten og dens

omfang og afmærkning. Hvor Østersøruten i dag følger

regionale ruter, kan disse udgå, så skiltningen forenkles.

de 4 regionale turistdestinationer:

• Udvikling Fyn, c/o Visit Odense

• Sydvestjylland

• Sydøstjylland

• Sydfyn

Østdansk Turisme

Samarbejdskommuner (Kontaktpersoner på side 38-39):

Middelfart

Fredericia

Kolding

Haderslev

Aabenraa

Sønderborg

Ærø

Langeland

Assens

Faaborg-Midtfyn

Svendborg

Nyborg

Lolland

Guldborgsund

Vordingborg

Næstved

Slagelse

Tønder

Nordfyn

Kerteminde

Nuværende forløb af N8 Sydhavsruten (blå) samt forslag til nyt forløb med navnet Østersøruten (gul).

32

More magazines by this user
Similar magazines