Månedsstatistik – Oktober 2012 - EVU

evu.dk

Månedsstatistik – Oktober 2012 - EVU

20. december 2012 ac@evu.dk

Månedsstatistik Oktober 2012

EL

Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort d. 10.

december 2012.

For alle nedenstående kørsler gælder følgende.

Kriterier for statistik

Kilde www.uvm.dk, Praktikpladsstatistikken den 8.november 2012

Bemærk Bestand omfatter antal uddannelsesaftaler, der ved periodens (måned, kvartal, år)afslutning er

i gangværende.

Cpr-nr. tæller kun en gang. Bestanden kan sammenlignes over år, idet opgørelsen tager

udgangspunkt i samme måned ,i den viste årrække.

Tilgang omfatter antal uddannelsesaftaler, der er indgået i perioden (måned, kvartal, år). Der

opereres med et datasæt, hvor søgekriteriet er modtage dato, svarende til dato for modtagelse

af uddannelsesaftale på praktikpladskontoret. Praktikpladsstatistikken er udtryk for

aftaleaktivitet og ikke ensbetydende med antal elever.

Uddannelsesaftalerne består af: Ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler,

restuddannelsesaftaler efter ophold i udland eller skolepraktik samt korte uddannelsesaftaler.

Diskretionshensyn gør, at undervisningsministeriet ikke offentliggør tal, hvor der er færre end

5 kursister, men de indgår i totalerne. Dette indebærer, at totalerne i nogle opgørelser er

højere end det antal, der fremgår af tabellerne.

Data vil altid afspejle situationen ca. 1½ måned tidligere - eksempelvis indeholder

augustopgørelsen data til og med juli måned.

Indhold

1 Bestand 2

1.1 I alt 2

1.2 Skoler og regioner 4

1.3 Specialer 6

2 Tilgang 7

2.1 I alt år/ult. måned 7

2.2 Skoler og regioner 8

2.3 Specialer 10

3 Praktikpladssøgende og aftaler i kernebrancher 12

4 Korte uddannelsesaftaler 13

1/14


20. december 2012 ac@evu.dk

1 Bestand

Bestandsstatistikkerne er opgjort til og med ultimo oktober.

1.1 I alt

I oktober var der i alt 3091 aktive uddannelsesaftaler, hvilket er 21 flere

end måneden før. Denne lille stigning fremgår af figur 1, panel B, men

kan også aflæses direkte i tabel 1.

Sidste måned var prognosen for oktober 2.953 aftaler, hvilket altså blev

overgået. Der var dog stadig 167 aftaler mindre i oktober 2012 end i

oktober 2011.

Tabel 1 Elektrikeruddannelsen - Måneder fordelt på år, ultimo oktober 2012

KVARTAL MÅNED 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. kvartal Januar 3.829 4.176 4.730 5.094 4.996 4.285 3.719 3.259

Februar 3.865 4.201 4.755 5.087 4.976 4.252 3.693 3.232

Marts 3.871 4.250 4.779 5.107 4.970 4.197 3.666 3.229

2. kvartal April 3.923 4.310 4.828 5.170 4.921 4.178 3.641 3.248

Maj 3.938 4.347 4.839 5.151 4.896 4.166 3.659 3.256

Juni 3.906 4.326 4.828 4.803 4.799 4.071 3.590 3.221

3. kvartal Juli 3.640 4.304 4.809 5.004 4.546 3.763 3.314 3.104

August 3.956 4.442 4.885 5.075 4.539 3.840 3.324 3.115

September 3.985 4.374 4.823 5.046 4.497 3.769 3.275 3.070

4. kvartal Oktober 3.992 4.442 4.873 5.009 4.421 3.761 3.258 3.091

November 3.982 4.458 4.844 4.986 4.382 3.727 3.265 3.056

December 3.928 4.410 4.691 4.848 4.255 3.666 3.175 2.990

Bemærk: Røde felter i tabellen er udtryk for prognose.

Ifølge EVU’s prognose vil bestanden af elektrikere for første gang komme

under 3.000 ved årets udgang.

2/14


20. december 2012 ac@evu.dk

Figur 1:

Gnst. bestand År for år + prognose for 2012

6.000

Bestand seneste 13 måneder

3300

5.000

4.000

3200

3.000

2.000

3100

1.000

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3000

2011:10

2011:12

2012:02

2012:04

2012:06

2012:08

2012:10

3/14


20. december 2012 ac@evu.dk

1.2 Skoler og regioner

Faldet i antal igangværende uddannelsesaftaler genfindes på skoleniveau,

jf.tabel 2. Mønstret er stort set ens for alle regionerne, jf. figur 2.

Tabel 2: Elektrikeruddannelsen: Bestand fordelt på skoler - opgjort ultimo oktober for hvert år

Region Institution 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hovedstaden Campus Bornholm 10 11 13 11 9 10 6

CPH - Uddannelsescenter

København Vest 6 6 8 7 5

Erhvervsskolen Nordsjælland 191 214 233 251 211 181 160 152

Københavns Tekniske Skole 6 7 5 5

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 807 878 979 987 894 768 684 676

Total 1.010 1.113 1.237 1.264 1.126 969 856 834

Midtjylland Den jydske Haandværkerskole 367 427 478 501 452 374 335 318

Herningsholm Erhvervsskole 286 308 331 333 298 235 209 192

Learnmark Horsens 10 9 8

Professionshøjskolen VIA

University College 8 9 10 10 12

Skive Tekniske Skole 108 120 136 143 120 107 79 69

Teknisk Skole Silkeborg 7 5

Tradium* 98 100 118 112 100 83 63 65

Uddannelsescenter Holstebro 7 13 19 24 23 21 11 8

UddannelsesCenter Ringkøbing-

Skjern 12 8 7

Viden Djurs 6 5 6 5

AARHUS TECH 149 157 163 153 140 119 118 114

Total 1.043 1.155 1.273 1.290 1.160 960 830 777

Nordjylland Erhvervsskolerne Aars 8 7 7 6

EUC Nord 100 140 150 149 119 109 106 106

EUC Nordvest 8 7 10 9 6 6 5

Tech College Aalborg 275 300 333 349 313 271 223 198

Total 385 450 501 514 445 392 336 308

Sjælland

CELF - Center for erhv.rettede udd.

Lolland-Falster 150 146 172 167 154 141 118 127

EUC Nordvestsjælland 97 111 126 133 123 97 76 70

EUC Sjælland 163 170 164 155 120 97 80 69

Roskilde tekniske skole 175 191 180 208 193 161 144 137

Selandia CEU 66 78 90 96 79 68 65 77

Total 651 696 732 759 669 564 483 480

Syddanmark EUC Syd 175 186 195 203 183 178 138 122

EUC Vest 147 171 199 212 182 144 126 119

HANSENBERG 5 7 10 9 7 5

Svendborg Erhvervsskole 79 93 107 108 94 77 66 70

Syddansk Erhvervsskole Odense-

Vejle 497 571 618 647 551 469 415 378

Total 903 1.028 1.130 1.182 1.021 876 753 692

Total 3.992 4.442 4.873 5.009 4.421 3.761 3.258 3.091

Note: * Tradium blev først oprettet i 2010. Data fra 2005 til 2009 optræder i databanken som ” Tradium,

Tekniske erhvervsudd. og Teknisk Gymnasium, HTX”.

4/14


20. december 2012 ac@evu.dk

Figur 2: Bestand i regionererne fordelt på år

140%

130%

120%

110%

100%

90%

80%

70%

Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Note: Bestand er opgjort ultimo oktober måned alle år. Derfor kan 2012 sammenlignes med øvrige år

5/14


20. december 2012 ac@evu.dk

1.3 Specialer

Det fremgår af tabel 4 og figur 3, at antallet af igangværende

uddannelsesaftaler for specialet bygningsautomatik er i vækst.

Bygningsautomatik er dog et meget lille speciale, med kun 118 aftaler ud

af i alt 3091.

Tabel 3: Bestand fordelt på skoler, ultimo Oktober hvert år.

Speciale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bygningsautomatik 23 58 104 115 107 105 118

Elektriker u.n.a. 97 8

El-montør 15 22 25 21 20 9 14 7

Installationsteknik 891 2.348 3.662 4.178 3.654 3.118 2.698 2.608

Kommunikations- og

sikringsteknik 120 64 26

Kommunikationsteknik 29 80 123 133 121 79 43 23

Lys- og energiteknik 2.371 1.398 450 9

Styrings- og

reguleringsteknik 468 499 529 561 511 448 398 335

Total 3.992 4.442 4.873 5.009 4.421 3.761 3.258 3.091

Figur 3: Bestand udvalgte specialer - ændring siden 2009

120%

118

100%

Bygningsautomatik

Indeks (2009 = 100%)

80%

60%

40%

2608

335

7

Installationsteknik

Styrings- og

reguleringsteknik

El-montør

20%

0%

23

2009 2010 2011 2012

Kommunikationsteknik

Note: Figuren viser relativ ændring indenfor hvert speciale. Bygningsautomatik har oplevet en relativ vækst ,

men i absolutte tal er det stadigvæk et mindre speciale, med aktuelt kun 118 igangværende

uddannelsesaftaler. Installationsteknik er det største speciale med 2608 igangværende uddannelsesaftaler.

6/14


20. december 2012 ac@evu.dk

2 Tilgang

Tilgangsstatistikken er opgjort til og med oktober.

2.1 I alt år/ult. måned

I oktober 2012 var tilgangen større end i oktober 2011. Ifølge en simpel

prognose ser tilgangen for hele 2012 ud til at blive nogenlunde den

samme som tilgangen i 2011; nemlig ca. 1250 aftaler.

Tabel 4: Elektrikeruddannelsen måneder fordelt på år, ultimo september 2012

KVARTAL MÅNED 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Januar 214 245 281 268 176 131 162 149

1. kvartal

Februar 129 130 180 171 100 100 104 102

Marts 109 193 166 143 100 111 99 98

Total 452 568 627 582 376 342 365 349

April 128 121 138 203 76 82 69 78

2. kvartal

Maj 105 147 174 124 57 59 100 92

Juni 141 152 170 130 97 128 104 118

Total 374 420 482 457 230 269 273 288

Juli 99 132 134 86 58 77 56 96

3. kvartal

August 196 209 182 157 95 125 136 116

September 143 160 188 135 76 99 109 93

Total 438 501 504 378 229 301 301 305

Oktober 132 182 182 112 69 102 92 104

4. kvartal

November 104 177 151 84 69 90 111 96

December 176 171 144 74 70 119 111 109

Total 412 530 477 270 208 311 314 309

Total 1.676 2.019 2.090 1.687 1.043 1.223 1.253 1.251

Note: Tabel 4 indeholder eux. Røde felter er udtryk for en prognose.

Figur 4: Tilgang

200

2011 2012

150

100

50

0

Januar

Februar

Mart s

April

Maj

Juni

Jul i

August

Sept ember

Oktober

7/14


20. december 2012 ac@evu.dk

2.2 Skoler og regioner

Tilgang fordelt på skoler og regioner fremgår af tabel 5. Bemærk at 2012

her ikke kan sammenlignes direkte med de øvrige år, da 2012 kun er

opgjort til og med oktober, mens de øvrige år indeholder samtlige 12

måneder.

Tabel 5: Indgåede aftaler i perioden. 2012 kun opgjort til og med oktober.

REGION INSTITUTION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Hovedstaden Campus Bornholm 6

CPH - Uddannelsescenter

København Vest 7

Erhvervsskolen Nordsjælland 80 98 94 79 58 70 66 46

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 348 423 416 345 237 285 279 255

Total 436 534 522 433 296 358 347 303

Midtjylland Den jydske Haandværkerskole 132 176 190 158 90 113 130 89

Herningsholm Erhvervsskole 123 132 118 113 55 56 74 71

Holstebro Tekniske Skole 7 13 9

Professionshøjskolen VIA

University College 5 6

Skive Tekniske Skole 44 48 57 42 23 32 24 35

Tradium** 37 42 62 31 28 29 23 20

Uddannelsescenter Holstebro 5

AARHUS TECH 61 69 71 62 42 52 53 32

Total 404 486 522 423 244 287 307 253

Nordjylland Erhvervsskolerne Aars 7

EUC Nord 65 87 72 76 37 52 44 46

Tech College Aalborg 143 154 193 141 68 75 90 70

Total 211 245 276 218 106 128 135 117

Sjælland CELF - Center for erhv.rettede

udd. Lolland-Falster 56 69 69 53 38 41 51 29

EUC Nordvestsjælland 40 47 53 31 44 23 35 27

EUC Sjælland 61 70 71 43 34 34 32 18

Roskilde tekniske skole 57 89 78 90 59 56 65 56

Selandia - CEU 26 42 42 26 21 27 28 29

Total 240 317 313 243 196 181 211 159

Syddanmark EUC Syd 76 74 82 84 41 52 35 35

EUC Vest 53 81 68 62 39 35 45 30

Svendborg Erhvervsskole 34 38 52 28 15 35 31 20

Syddansk Erhvervsskole Odense-

Vejle 221 241 250 193 104 145 141 129

Total 385 437 457 370 201 269 253 214

Total Total 1676 2019 2090 1687 1043 1223 1253 1046

8/14


20. december 2012 ac@evu.dk

Noter: *2012 er opgjort til og med oktober måned, hvormed date ikke kan sammenlignes med de øvrige år,

som dækker hele kalenderåret. ** Tradium optræder før 2010 i statistikken som ” Tradium, Tekniske

erhvervsudd. og Teknisk Gymnasium, HTX”.

Af figur 5 fremgår det at region sjælland er den eneste region der ser ud

til at opleve en tilbagegang.

Figur 5: Indgåede aftaler i perioden, fordelt på regioner.

Note: De med rødt markerede andele af 2012 søjler er prognoser.

Figur 6 nedenfor viser en prognose for udviklingen på skoleniveau. Af

figuren ses det, at ni skoler ser ud til at få en lavere tilgang af

elektrikerlærlinge i 2012 end i 2011. Ni andre skoler ser omvendt ud til at

få en højere tilgang i 2012. En skole har uændret tilgang.

9/14


20. december 2012 ac@evu.dk

Figur 6: Prognose for relativ ændring i tilgang, skoleniveau

Skive Tekniske Skole

Note: Figuren viser procentvis ændring af den prognosticerede tilgang for 2012, ift. Den faktiske tilgang for

2011.

2.3 Specialer

Herningsholm Erhvervsskole

Roskilde tekniske skole

Selandia - CEU

EUC Nord

TEC Teknisk Erhvervsskole Center

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

Tech College Aalborg

EUC Nordvestsjælland

EUC Syd

EUC Vest

Tradium

Den jydske Haandværkerskole

Svendborg Erhvervsskole

AARHUS TECH

Erhvervsskolen Nordsjælland

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

EUC Sjælland

Indgåede aftaler fordelt på specialer fremgår af tabel 6.

Tabel 6: Tilgang fordelt på specialer, ultimo 2012

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Specialer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Bygningsautomatik 16 42 24 20 30 43 32

Elektriker u.n.a. 46

El-montør 12 11 20 8 10 7

Installationsteknik 765 1642 1757 1449 917 1071 1094 930

Kommunikations- og

18

sikringsteknik

Kommunikationsteknik 28 51 45 41 18 17 8 11

Lys- og energiteknik 656 127 41

Styrings- og

150 168 184 162 78 98 104 72

reguleringsteknik

Total 1676 2019 2090 1687 1043 1223 1253 1046

*2012 er opgjort til og med oktober måned, hvormed data ikke kan sammenlignes med de øvrige år, som

dækker hele kalenderåret.

10/14


20. december 2012 ac@evu.dk

Figur 7: Ændring i tilgang til specialer, for udvalgte specialer. 2008 = indeks 100

200

150

38

Bygningsautomatik

100

50

0

1116

86

13

2008 2009 2010 2011 2012

Installationsteknik

Kommunikationsteknik

Styrings- og

reguleringsteknik

Note: 2012 er udregnet som prognose, således at figur 7 modsat tabel 6 er tilstræbt sammenlignelighed på

tværs af år. Dataetiketter for 2012 er antal personer.

11/14


20. december 2012 ac@evu.dk

3 Praktikpladssøgende og aftaler i

kernebrancher

Tabel 7 viser antallet af praktikpladssøgende elever, såvel som antallet af

igangværende aftaler i kernebrancher.

Det fremgår af tabel 7 at der i oktober 2012 var færre praktikpladssøgende

elever i skolepraktik, end der var praktikpladssøgende elever

udenfor skolepraktik. Udviklingen fremgår grafisk af figur 8.

Tabel 7: Aftaler og praktikpladssøgende juli 2011 til og med juli 2012.

2011 2011 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

-10 -11 -12 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10

Igangv aftaler ult. perioden i alt 3258 3265 3175 3259 3232 3229 3248 3256 3221 3104 3115 3070 3091

Igangv. Aftaler ult. perioden i Elinstallationsbranchen

2851 2851 2770 2849 2823 2832 2849 2875 2841 2740 2744 2695 2704

P-søgende elever mere end 2

mdr. eft. afsl. Grundforløb

ej i skolepraktik 241 270 160 238 211 225 189 219 183 145 222 164 228

P-søgende elever mere end 2

mdr. eft. afsl. Grundforløb

i skolepraktik 121 107 110 107 112 141 155 163 183 175 171 196 180

Note: ”Igangværende aftaler ult. perioden i alt” er identisk med data fra de relevante måneder i tabel 1

Figur 8: Praktikpladssøgende elever

300

250

200

150

Ej i SKP

I SKP

100

50

0

2011:10

2011:11

2011:12

2012:01

2012:02

2012:03

2012:04

2012:05

2012:06

2012:07

2012:08

2012:09

2012:10

Af tabel 7 fremgår det, at mere end 87 procent af elektrikerne er

beskæftiget i branchen El-installation hvilket også fremgår af figur 9.

12/14


20. december 2012 ac@evu.dk

Figur 9: Andel igangværende aftaler på Elektriker området, som er beskæftiget i kernebranchen ”Elinstallation”.

90%

89%

88%

87%

86%

85%

2011:10

2011:11

2011:12

2012:01

2012:02

2012:03

2012:04

2012:05

2012:06

2012:07

2012:08

2012:09

2012:10

4 Korte uddannelsesaftaler

Oktober 2012 er foreløbig den måned, hvor den største andel af de

indgåede aftaler er korte aftaler. Det er således 4 ud af 10 aftaler, som er

korte.

Tabel 8: Andelen af indgåede aftaler som er korte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Januar 6% 7% 3% 6% 8% 17% 26%

Februar 8% 0% 4% 0% 19% 21% 23%

Marts 5% 0% 0% 0% 17% 20% 28%

April 5% 0% 0% 0% 10% 18% 31%

Maj 6% 0% 0% 11% 16% 28% 22%

Juni 6% 3% 0% 0% 22% 29% 19%

Juli 4% 0% 0% 0% 16% 16% 24%

August 4% 0% 0% 8% 15% 17% 23%

September 5% 0% 0% 0% 18% 25% 29%

Oktober 4% 0% 0% 16% 29% 32% 39%

November 5% 0% 0% 11% 23% 21%

December 6% 5% 0% 10% 19% 27%

13/14


20. december 2012 ac@evu.dk

Figur 10: Andel indgåede aftaler som er korte.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

2012

Note: Panel A viser gennemsnit for årene 2006 2011. Panel B viser værdi for hver måned i 2012.

Det fremgår bl.a. af figur 10 (panel B) samt tabel 8, at der er betydelig

variation fra måned til måned.

Ti måneder inde i 2012 har hver fjerde indgået aftale (26%) været en kort

aftale.

14/14

More magazines by this user
Similar magazines