Kirkebladet juni 2013 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet juni 2013 - Dybbøl Kirke

Menighedsrådet

Gudstjenesten

– Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten – er den vigtigste

gudstjeneste vi har, den foregår i kirken

søndag formiddag. Her hører vi søndagens

bibeltekst og søndagens prædiken,

her bliver kristendommen forkyndt. Det

vigtigste arbejde for menighedsrådet er

at sørge for at gudstjenesten kan foregå

under ordentlige og gode rammer. Søndagsgudstjenesten

har en fast og kendt

form, som gør at man føler sig tryg ved

at deltage i denne gudstjeneste. Det

giver en ro i sjælen, at komme i kirken.

Man kan komme og nyde stilheden og

musikken, måske falde ind i sig selv

eller man kan deltage aktivt ved at synge

med på salmerne og være en aktiv lytter.

Liturgien ved gudstjenesten er fastlagt,

så kirkens ritualer er ens over hele

Danmark, det gør at man let kan deltage

i forskellige kirkers gudstjenester.

Vifte af andre gudstjenester

For at nå så mange mennesker som

muligt har vi en vifte af andre gudstjenester

– med lidt andre former. Der er bl.a.

babygudstjenester i forbindelse med

babysalmesang, for de mindste og deres

familier. Dagplejens børn og børnehaverne

kommer til børnegudstjenester i

forbindelse med højtiderne. Menighedsrådet

er meget opmærksomt på, at der

er gudstjenester eller andre tilbud til alle

aldersgrupper.

Gudstjeneste for udviklingshæmmede

Som noget nyt tilbyder vi tre gange om

året en gudstjeneste for udviklingshæmmede.

Det er en stor oplevelse at deltage

i disse gudstjenester. De udviklingshæmmede

er meget glade for at komme

i kirken og synger meget flittigt med på

salmerne. Nogle kan endda salmerne

udenad. Efter gudstjenesten er der hver

gang kaffebord i Kirkeladen, som alle

nyder og der er mulighed for at få en

snak.

Musikgudstjenester

Vi har også en del musikgudstjenester,

hvor Dybbøl kirkes kor tit deltager. Kirken

bliver i det hele taget brugt også til

mange koncerter. En koncert som gjorde

et meget stort indtryk på mig var en

koncert sidste år. Det var organist Jakob

Lorentzen, Holmens Kirke, der improviserede

på orglet over stumfilmen ”La

passion de Jeanne d’Arc”. Filmen blev

vist på et stort lærred i kirken. Det var

en totalt anderledes måde at bruge kirken

på, men meget flot og bevægende.

Andre gudstjenester

Jeg vil i flæng nævne nogle af de øvrige

former for gudstjenester vi har: 5-års

Dåbsgudstjeneste – Busk gudstjeneste –

Musikgudstjeneste – Skumringsgudstjeneste

– Aftengudstjeneste – Gospelgudstjeneste.

Hertil kommer selvfølgelig de

store gudstjenester, som hører højtiderne

til.

Stor berøringsflade

Med alle de forskellige gudstjenester og

arrangementer vi har både i kirken og i

Kirkeladen, får vi en stor berøringsflade

med Dybbøl sogn og også med folk fra

andre sogne. Det er dejligt at så mange

gerne vil deltage. Måske kan det også

være at nogen ikke kirkevandte får lyst

til at deltage i gudstjenesten. Alle disse

aktiviteter kan vi kun lave fordi vi har

to meget nytænkende og aktive præster

og en iderig organist, som bakkes op af

kirkens øvrige personale. Vi har også et

meget aktivt menighedsråd. Så når disse

to instanser arbejder sammen kommer

der mange nye ideer, som vi prøver at

realisere.

Til slut vil jeg citerer Københavns biskop

Peter Skov-Jakobsen, fra en artikel i

Menighedsrådenes Blad marts 2013:

”Det er en god folkekirkelig og evangeliskluthersk

tradition, at kirken er der, hvor

folket er. Det handler ikke om at fejre

gudstjeneste for kirkens egen skyld. Det

handler om at nå mennesker med evangeliet.

Det kræver lydhørhed og nærvær

kombineret med traditionsbevidsthed.”

Karen Philipsen

Formand for menighedsrådet

Gudstjenester

for udviklingshæmmede

Vi har siden efteråret 2012 holdt tre

gudstjenester særligt tilrettelagt for udviklingshæmmede

og deres pårørende.

Gudstjenesterne har været med megen

musik, rytmiske salmer og korte fortællinger

og hver gang har vi fået kaffebord

i Kirkeladen bagefter.

Gudstjenesterne er for udviklingshæmmede,

som bor i hele Sønderborg provsti.

Dybbøl kirke er geografisk placeret

nogenlunde midt i provstiet, så de fleste

deltagere har max. en halv times kørsel

til gudstjeneste.

Det er en stor glæde at holde disse

gudstjenester, hvor deltagerne giver ud

af livsglæde, humør, umiddelbarhed og

stor følsomhed. Jeg samarbejder med

kirkens personale, som energisk går op i

at gudstjenesterne er godt tilrettelagt og

vi hver gang kan nyde et festligt dækket

kaffebord som afslutning.

Næste gudstjeneste er høstgudstjeneste

søndag 15. september kl. 14.00.

Birgitte Hjarvard Licht

Organist og fløjtenist

er vigtige aktører ved

disse gudstjenester.

Flaghejsning på

general Bülows grav

6. juli kl. 10.00

3

More magazines by this user
Similar magazines