Hvad er et konfigureringssystem og hvordan bygges det?

konfigbyg.dk

Hvad er et konfigureringssystem og hvordan bygges det?

Hvad er et konfigureringssystem

og hvordan bygges det?

Produktkonfigurering i byggeriet

29.4.2004.

Lars Hvam

Center for Produktmodellering

Danmarks tekniske Universitet

1


Agenda

Præsentation af Center for

produktmodellering, DTU

Eksempler på konfigureringssystemer.

Fremgangsmåde for opbygning og

dokumentation af konfigureringssystemer.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

2


Center for Produktmodellering ph.d. projekter

• Fremgangsmåde for opbygning af produktmodeller,

Jesper Riis.

• Udvikling af specifikationssystemer,

Benjamin Loer Hansen.

• Anvendelse af produktmodeller i netværk af

virksomheder – i samarbejde med GEA-Niro A/S,

Martin Malis.

• Produktmodeller i relation til ERP-systemer

– i samarbejde med Nilpeter A/S

Carsten Svensson

• Modellering af produkters geometriegenskaber som

grundlag for visuel konfigurering,

erhvervsforskerprojekt hos Novo Nordisk Engineering

Klaes Ladeby Jensen

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

3


Center for Produktmodellering - eksamensprojekter


Anvendelse af produktmodeller i netværk hos GEA-Niro A/S,

Jesper Nielsen og Michael Arne Dam.

Anvendelse af produktmodeller hos Silentor A/S,

Martin Haarmark og Christian Schou Sørensen.

Dokumentationsværktøj for produktmodellering,

Simon Pape.

Organisatoriske konsekvenser ved produktmodellering

Kasper Carlsen og Franz Rasmussen.

Dokumentation af konfigureringssystem hos F.L.Smidth A/S

Line Hemmingsen.

Strukturering og dokumentation af konfigureringssystem hos Grundfos A/S

Bo Hald Nielsen og Jesper Kaasgaard.

Produktkonfigurering hos Dalton A/S

Anders Haug og Jørgen S. Christiansen

Produktkonfigurering hos TRYG A/S

Stephan Wieland Laursen og Kenneth M. Rasmussen

Konfigurering af badeværelser

Jacob Sværke Nielsen

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

4


Foreningen for produktmodellering i Danmark

Etableret i september 1999.

Etableret af Center for Produktmodellering, DTU

og en kreds af danske virksomheder.

Formålet er at formidle viden om produktmodellering.

Etablere et netværk af personer, der arbejder

med produktmodellering.

4 til 6 møder om året.

Hjemmeside www.produktmodeller.dk

Foreningen har pt 45 virksomheder som medlem

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

5


Hvad er et konfigureringssystem?

6


Specifikation af kundetilpassede produkter

Specifikationsprocesser

Kunde

Salg

Konstruktion

Produktionsforberedelse

Kalkulation

Indkøb Planlægning Produktion Levering

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

7


Konfigureringssystemer understøtter

specifikationsarbejdet

Specifikationsprocesser

Salg

Konstruktion

Produktionsforberedelse

Kalkulation

Kunde

Konfigureringssystemer

Indkøb Planlægning Produktion Levering

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

8


En ny måde at arbejde på

Viden om produkter formaliseres

og lægges ind i et IT-system.

Produktviden gøres tilgængelig

for andre.

Arbejdet med at specificere

produkter automatiseres/

understøttes med IT.

Der opstår nye arbejdsopgaver

med at opbygge, implementere

og videreudvikle konfigureringssystemer.


Gennemløbstider fra

uger til minutter.

Mindre

ressourceforbrug.

Bedre kvalitet af

specifikationer.

Bedre dialog med

kunder.

Mulighed for at

optimere produkter/

ydelser i forhold til

kunde-ønsker.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

9


Eksempler på konfigureringssystemer

10


F.L. Smidth & Co


Har opbygget en produktkonfigurator

i Baan Configurator til

brug ved tilbudsgivningen.

Gennemløbstid reduceres fra 5-

20 dage til 1-2 dage.

Bedre kvalitet af tilbud.

Ressourceforbrug reduceres fra

5 pw til 0,2 pw.

Systemet skal kunne udarbejde

- 70 - 80 % af

budgettilbudene

- 10 - 20 % detailbudene

Genbrug af tidligere løsninger.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

11


Salgskonfigurator til budgetformål

(F.L.Smidth & Co)

Struktureret forhandling med kunden.

Fungerer som et questionnaire før et tilbud.

Kompleks produktprogram.

Styrer intern engineering.

Muliggør prissammenligning mellem relevante

alternativer.

Guider kunden ind i kendte løsninger.

Kommer med den nødvendige løsning på stedet.

Minimerer fremmedleverandører.

Undgår at belaste huset med ekstra tilbud.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

12


American Power Conversion A/S

Har opbygget 7-8 konfigureringssystemer

ved anvendelse af Cincoms

KnowledgeBuilder.

Konfiguratorerne omfatter infrastruktur

til datacentre som eksempelvis

nødstrømsanlæg (jævn-strøm og

vekselstrøm), kabinetter, airconditionering,

samt positionering og

kabelføring af de enkelte komponenter

Konfigureringssystemerne danner en

stykliste og tegninger, der udgør

fundamentet for generering af tilbud og

produktionsgrundlag.

Har i dag et konfigureringsteam med ca.

15 medarbejdere, der anvender CPMs

metode for opbygning og

dokumentation af produktmodeller.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

13


Steelcon A/S

Dimensionerer og producerer stål-skorstene

Har opbygget en parametrisk produktmodel

baseret på IDEAS CAD-system.

Systemet kan udføre en grov konstruktion af

en skorsten på 10-20 minutter.

Systemet gør det muligt at visualisere løsning

tidligt i salgsprocessen.

Danner stykliste, der overføres til ERPsystemet.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

14


Demex Electric A/S


Producerer fordelings- og styretavler.

Har udviklet konfigurerings-system til

dimensionering af el-fordelingstavler

til brug ved tilbudsgivning.

Systemet udarbejder tilbudsbrev til

kunden og stykliste til brug i

produktionen.

Systemet kan udarbejde et tilbud på

ca. 10 minutter mod tidligere 3-4

timer (gennemløbstid 3-5 dage).

Systemet gør det muligt at optimere

tavlerne i forhold til f.eks.

Komponentvalg, pris og varmetab

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

15


Hvordan bygger man et konfigureringssystem?

16


Fremgangsmåden

Analyse af forretningsproces.

Analyse af produktsortiment.

Objektorienteret analyse og design.

Programmering og implementering.

Vedligeholdelse/ videreudvikling.

Fase1

Procesanalyse

Fase2

Produktanalyse

Fase 3

objekt -

orienteret

modellering

Fase 4

Programmering

og

implementering

Fase 5

Vedlige -

holdelse og

videreudvikling

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

17


Analyse af forretningsprocesser
Hvad er forretningsprocessens input/output?

Hvem er forretningsprocessens kunder?

Hvad er de forretningsmæssige perspektiver i f.h.t. f.eks.

- gennemløbstid.

- ressourceforbrug.

- dialog med kunde.

- mulighed for simulering/ tilpasning af produkter.

- kvalitet af specifikationer.

Kunde Sælger Konstruktion

Scenarie 1

Kunde

Scenarie 2

Sælger

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

18


Analyse af produktsortiment

Produktvariantmaster for en reol

Reol

Overflade

Top

Længde

Bredde

Bund

Længde

Bredde

Sider

Højre

Venstre

Ens bredde

og længde

Højde

Bredde

Hylde

Bagplade

Længde

Bredde

Befæstigelse

Løs

hylde

Hylde

Fast

hylde

Befæstigelse

Dyvler/

Lim

Skruer

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

19


Produktvariantmaster

Involverer alle

interessenter.

Alternativer.

Overblik.

Synlighed.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

20


Objektorienteret analyse og design

Tager udgangspunkt i produktmasteren.

Knudepunkter i modellen beskrives som objektklasser.

Objektklasser beskrives i detaljer ved anvendelse af

klassebeskrivelseskort (CRC-kort).

Superclass

Parentclass

Attribute1

Attribute2

Attribute1

Attribute2

Method()

Methed()

n

Object-class

Attribute1

Attribute2

Method1()

Method2()

Subclass1

Attribute1

Attribute2'

Subclass2

Attribute1'

Attribute2

1

Childclass

Attribute1'

Attribute3

ClassA

AttributA1

AttributA2

n

n

ClassB

AttributeB1

AttributeB2

a, Objekt & Klasse b, Gen-spec struktur c, Whole-part struktur d, Association

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

21


Klassebeskrivelse (CRC-kort)Klassens navn.

Hvad klassen gør

(mission statement).

Relationer til andre

klasser.

Evt. skitse af relevante

produktdele.

Attributter (variable).

Metoder (constraints,

beregningsformler m.v.)

Class name

Section interval-set

Responsibilities

For every section interval calculates lenght of inner and outer contour of the windings

Aggregation

Superparts:

Conveyor (No:1)

Subparts:

Section interval (No: 20)

Sketch:

Knows/Does

Knows

Outer contour of the windings [LKi, KVi]

Conveyor profile [LTj TVj]

Canted angle [LCk, CVk]

Does

Date

1995

Read: outer contour of the windings, conveyor pro file, canted angle

Generalization

Superclass:

Subclass:

L1

L2 L3 L4

Ln

Author

Lars Hvam

Collaborations

Check *LKi = LT, Check *LTj = LT, Check *LCk = LT

Check L>0 and all angles


Programmering og implementeringProgrammering udføres på

baggrund af OOA-model

(klassediagram og CRCkort).

OOA-modellen giver

programmets struktur.

OOA-modellen dokumenterer

programmet.

Lav en hurtig prototype.

Brug den til dialog med

kunder/ brugere.

Gradvis implementering.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

23


L1

L2 L3 L4

Ln

Vedligeholdelse/ videreudvikling


Et konfigureringssystem er en

levende organisme.

Anvendelse af konfigureringssystemer

giver en ny måde at

arbejde på.

Konfigureringssystemet

definerer de produkter

virksomheden ønsker at sælge.

Et konfigureringssystem, der

ikke vedligeholdes og videreudvikles,

mister sin værdi.

Der skal være nogle ejere af

systemet.

Produktmodel

Reol

Save

Topplade

Løs hylde

Fast hylde

Side højre

Side venstre

Sokkel

Bagplade

Dele til samling

Skære finér

Class name

Date

Author

Section interval-set

1995

Lars Hvam

Responsibilities

For every section interval calculates lenght of inner and outer contour of the windings

Aggregation

Generalization

Superparts:

Superclass:

Conveyor (No:1)

Subparts:

Subclass:

Section interval (No: 20)

Sketch:

Check *LKi = LT, Check *LTj

Check L>0 and all angles


Konklusion

Fremgangsmåden bidrager til at sikre at man kan håndtere

produkter, forretningsprocesser, organisatoriske forhold,

modellering og programmering på en struktureret måde.

Opbygning og drift af konfigureringssystemer kræver nye

kompetencer inden for opbygning, implementering og

vedligeholdelse af produktmodeller.

Fremgangsmåden bygger på afprøvet teori.

Fremgangsmåden er baseret på projekter hos en række

danske og udenlandske industrivirksomheder.

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

25


Fremgangsmåden er bl.a. afprøvet hos

Alfa Laval Separation

American Power

Conversion

Andersen Windows

BW-Scandinavian

Contracters

demex-electric/ Solar

F.L.Smidth

GEA-Niro

Grundfos

Hydro Aluminium

IBM-SMS

Krüger

Kværner

Nokia

Odense Stålskibsværft

(Lindø)

Steelcon

Wärtsilä

Aalborg Industries

Lars Hvam, Center for Produktmodellering, Institut for Produktion og Ledelse, DTU

www.produktmodeller.dk

26

More magazines by this user
Similar magazines