Her - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

Her - Skoletjenesten

indholdKUNST · ARKITEKTUR · DESIGNARKEN Museum for Moderne Kunst 3Dansk Arkitektur Center 4Den Frie 5Den Hirschsprungske Samling 6Designmuseum Danmark 7GL Holtegaard 8J. F. Willumsens Museum 8KØS Museum for kunst i det offentlige rum 9Louisiana Museum for Moderne Kunst 10Museet for Samtidskunst 11Nikolaj Kunsthal 12Ny Carlsberg Glyptotek 13Ordrupgaard 14Sorø Kunstmuseum 14Statens Museum for Kunst 15Thorvaldsens Museum 18FILM · MUSIK · TEATER · DANSFilm-X Det Danske Filminstitut 19DR Symfoni Orkestret 20Det Kongelige Teater 20Buster filmfestival for børn og unge 21Anemone teatret 21Teater GROB 22Teatermuseet i Hofteatret 22Zebu 23NATURVIDENSKABDen Blå Planet, Danmarks Akvarium 24Esrum Kloster og Møllegård 25Experimentarium 26Danmarks Tekniske Universitet 27Det Økologiske Inspirationshus 27Spildevandscenter Avedøre 27GeoCenter Møns Klint 28Geo Museum Faxe 29Stevns Klint 29Botanisk Have 29Geologisk Museum 30Zoologisk Museum 30Vestforbrænding 31Naturbornholm 31Tivoli 31Zoologisk Have 32KULTURHISTORIEArbejdermuseet 35Bakkehusmuseet 36Bornholms Museum 36Christiansborg Slot 37Cirkusmuseet 37Danmarks Tekniske Museum 38Dansk Jødisk Museum 39Davids Samling 39Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot 40Greve Museum 42M/S Museet for Søfart 43Karen Blixen Museet 44Koldkrigsmuseum Stevnsfort 44Kroppedal Museum 45Kulturcentret Assistens 45Københavns Befæstning 46Københavns Museum 47Brede Værk 49Frilandsmuseet 50Nationalmuseet 52Nordatlantens Brygge 57Politimuseet 57Post & Tele Museum 58Rigsarkivet 58Sagnlandet Lejre 59Orlogsmuseet 60Tøjhusmuseet 61Vikingeborgen Trelleborg 61Vikingeskibsmuseet 62Skoletjenesten # 30, august 2013© Skoletjenesten 2013Oplag: 16.000. ISSN: 1398-0157SkoletjenestenArtillerivej 126, 5. sal2300 København STlf.: 32 68 73 50skoletj@skoletjenesten.dkwww.skoletjenesten.dkRedaktion: Poul Vestergaard (ansv.), Pia Justesen, Ulla Madsen og Kim Hollesen Petersen.Tekst: Skoletjenestens undervisnings- og udviklingsansvarlige samt samarbejdspartnere.Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten. Foto på forsiden: Lennart Søgård-Høyer/Botanisk Have (stort foto).Zoologisk Have. Jacob Nyborg/Nationalmuseet. Udsnit af Bjørn Nørgaards karton “Yngre Glyksborgere”/KØS.Ny Carlsberg Glyptotek. Anker Tiedemann/Frilandsmuseet.Foto på bagsiden: Gitte Kopenhagen/Designmuseum Danmark. Tryk: Kailow Graphic.Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer.Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne iRegion Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder.


kunst · arkitektur · designDen HirschsprungskeSamlingStockholmsgade 202100 København ØTlf. 35 42 03 36,tirsdag-fredag kl. 11-15www.hirschsprung.dkKUNST – FOR DE MINDSTEHele skoleåretMed guldmønter og strudsefjer fortællervi historien om købmand Schmidt,der hentede krydderier til Danmark i1800-tallet. Forløbet fokuserer på dengode historie, farve og linje i billedet.Målgruppe: 0.-1. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr. pr. omvisning.(Entreen er gratis for skoleklasser).SKAGENSMALERNEHele skoleåretI Krøyersalen taler vi om kunstnerkolonienpå Skagen. Om lyset, malemåden ogopgøret med guldalderen. Vi tegner etbillede af livet blandt kunstnerne og denrolle, P.S. Krøyer spillede.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr. pr. omvisning.(Entreen er gratis for skoleklasser).FORTÆLLINGENS KUNSTHele skoleåretBønder i folkedragter og fiskere på strandener typiske motiver i 1800-tallets genremaleri.Vi ser på, hvordan fortællingerkonstrueres i et maleri, og lader elevernekomme med deres bud på historien.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr. pr. omvisning.(Entreen er gratis for skoleklasser).HISTORIEN OM HIRSCHSPRUNGHele skoleåretForløbets fokus er museologisk: Hvilketværdisæt og kunstsyn ligger til grund forHirschsprungs indsamling og museetsophængning, der stort set ikke har ændretsig, siden museet åbnede i 1911?Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr. pr. omvisning.(Entreen er gratis for skoleklasser).Ejner nielsen: “Den blinde”, 1896 og 1898.foto: den hirschsprungske samling.c.w. eckersberg: “portræt af maddalena”,ca. 1815. foto: den hirschsprungske samling.DANSK GULDALDERMALERIHele skoleåretForløbet tager afsæt i det danske kulturelleklima i begyndelsen af 1800-tallet.C.W. Eckersberg er det naturligeudgangspunkt for en dialog om guldalderenssyn på borgeren, naturen oghistorien.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr. pr. omvisning.(Entreen er gratis for skoleklasser).BILLEDANALYSEHele skoleåretVi ser på linjer, farver og rum hosguldalderkunstnerne, skagensmalerneog symbolisterne og kommer omkringkunstnernes forskellige arbejdsmåder iatelieret og naturen. Forløbet indeholderøvelser.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr. pr. omvisning.(Entreen er gratis for skoleklasser).foto: den hirschsprungske samling.SYMBOLISMEHele skoleåretTro og religiøsitet, køn og seksualitet ertemaer, vi sætter i spil over for værkeraf Hammershøi, L.A. Ring og EjnarNielsen. Symbolismens “stille” billedermarkerer nye livsvilkår for det modernemenneske.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr. pr. omvisning.(Entreen er gratis for skoleklasser).DET MODERNE GENNEMBRUDHele skoleåretDe radikale samfundsændringer op modårhundredskiftet sætter spor i billedkunsten.Vi ser på, hvordan guldalderenstraditioner bliver forkastet, og franskestrømninger vinder indpas.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr. pr. omvisning.(Entreen er gratis for skoleklasser).6 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


kunst · arkitektur · designGl HoltegaardAttemosevej 1702840 HolteTlf. 45 80 08 78www.glholtegaard.dkBAROKKENS VINKLER PÅGL HOLTEGAARDHele skoleåretPå Gl Holtegaard kombinerer vi matematik,historie og billedkunst, når viudforsker Lauritz de Thurahs barokhave,løser matematiske opgaver og taler om1700-tallet.Målgruppe: 1.-10. klasseVarighed: 1 time / 2 timerPris: 250 kr. / 500 kr.FORMIDLINGSVÆRKSTEDHele skoleåretI formidlingsværkstedet fokuserer vi påsprogliggørelsen af den erfaring, vi tilegneros ved et kunstværk. Efter arbejdetmed analyse og præsentation inviterer viforældrene til elevomvisning.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.foto: hans ole madsen, 2009.foto: ida leisner.J. F. WillumsensMuseumJenriksvej 43600 FrederikssundTlf. 47 31 07 73www.jfwillumsensmuseum.dkKUNSTENS MATERIALERHele skoleåretGennem et udvalg af Willumsens værkerkommer vi i omvisningen helt tæt påde mange forskellige kunstmedier, hanarbejdede med. Vi undersøger, hvordanWillumsen har brugt materialerne, oghvordan materialerne adskiller sig frahinanden.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 70 minutterPris: 450 kr.WILLUMSENS PORTRÆTTER OGSELVPORTRÆTTERHele skoleåretMed Willumsens portrætter og selvportrættersom omdrejningspunkt gårforløbet i dybden med, hvad et portrætog et selvportræt kan fortælle os.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 70 minutter / 2½ timePris: 450 kr. / 750 kr.J.F. Willumsen: “Naturskræk”.Efter stormen nr.2. foto: Anders Sune Berg.MENNESKE OG NATURHele skoleåretVi går i dybden med et udvalg af Willumsensværker og ser på, hvordankunstneren har brugt farver, linjer ogperspektiv til at beskrive stemningen iværkerne og forholdet mellem natur ogmenneske.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 70 minutterPris: 450 kr.FARVERNES VERDENHele skoleåretGennem Willumsens værker arbejdesder med farvelære, farvernes betydningerog stemninger.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 70 minutter / 2½ timePris: 450 kr. / 750 kr.IND I BILLEDETHele skoleåretFormidler og elever undersøger iomvisningen, hvordan Willumsen harkomponeret sine kunstværker. Elevernefår værktøjer, de kan anvende til egenbilledfremstilling eller til analyse af andrekunstværker.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 70 minutter / 2½ timePris: 450 kr. / 750 kr.FRA NATURALISME TILEKSPRESSIONISMEHele skoleåretI omvisningen går vi i dybden med deforskellige stilarter og genrer, somWillumsen eksperimenterede med:naturalisme, socialrealisme, symbolismeog ekspressionisme.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 70 minutter / 2½ timePris: 450 kr. / 750 kr.IDENTITET OG ISCENESÆTTELSEHele skoleåretMed udgangspunkt i Willumsens portrætterog selvportrætter lægges der op tildiskussion af begreber somidentitet og iscenesættelse.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: 750 kr.foto: j.f. willumsens museum.8 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


kunst · arkitektur · designKØSMuseum for kunst i detoffentlige rumNørregade 294600 KøgeTlf. 56 67 60 20www.koes.dkfoto: køs.udsnit af bjørn nørgaards karton “yngreglyksborgere”. foto: køs.udsnit af bjørn nørgaards karton “vikingetiden”.foto: køs.VIKINGERNES REJSETil februar 2014Vi går på billedjagt i Bjørn Nørgaardskæmpebillede af vikingetiden. Hvad eren viking? Hvad troede de på? Vi hørerom de nordiske guder, Odin og Thor. Vi“sejler” med vikingeskib ud i den storeverden og bruger vores sanser til atopleve, hvad vikingerne bragte med sigfra deres togter. I billedværkstedet lavervi vikingeskjold.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 1½ time / 2½ timePris: Gratis / 600 kr.Skulptur af Kasper Heiberg, ca. 1965, bemalet jern ogjerntråd, 30 x 23 x 25 cm. Foto: Anders Sune Berg, 2012.Ejer: Peter Holck, billedkunstner.KLOG PÅ FARVER:FARVELABORATORIETTil 6. september 2013Skidengul, okseblod, nisserød og vandblå.Hvordan påvirker farver os? Hvilkenavne kalder vi dem og hvorfor? I værkstedetarbejder vi med farver og musik.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 2½ timePris: 600 kr.VIKINGEVÆRKSTEDTil februar 2014Mød Thor, Odin og Harald Blåtand.Forløbet handler om vikingetidens Danmarkog om vikingernes kunst, farver ogornamentik. Vi tegner skitser og arbejdermed træ, metal og farver.Målgruppe: 1.-3. klasseVarighed: 2½ timePris: 600 kr.TEGNESERIEVÆRKSTEDHele skoleåretTegneserieteknik og -tricks, billedanalyse,dialog og skitsetegning. Vi tegnerog farvelægger egne tegneserier iværkstedet.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: 600 kr.BJØRN NØRGAARDS GOBELIN OMREFORMATIONENHele skoleåretFå indblik i en af Danmarkshistoriensmest spændende perioder, reformationen.En tid præget af opbrud og omvæltning.Magtbalancer udfordres mellemkonge og kirke, og krige udkæmpes påkryds og tværs!Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis.DEN UAFSLUTTEDE HISTORIETil februar 2014Lav en billedfortælling om vores egentid. Vi arbejder ud fra Bjørn Nørgaardsprincipper og forholder os til nutid, fortidog fremtid.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: 600 kr.www.kunstenerdin.dkKUNSTEN ER DINUndervisningssitet kan frit benyttes afalle interesseredeFå viden, løs opgaver, og bidrag til debattenom vores allesammens kunst!Målgruppe: 5.-10. klassePris: Gratis.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkfoto: hans søndergaard.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 9


Museet forSamtidskunstStændertorvet 3D4000 RoskildeTlf. 46 31 65 78www.samtidskunst.dkPÅ DETEKTIVJAGT I KUNSTENSVERDENHele skoleåretBørnene drager af sted som små detektivermed forstørrelsesglas på jagt efterspor og fortællinger, der gemmer sig ikunstværkerne. Forløbets tema er fortællingensunivers.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 1 timePris: 200 kr.DEN FLYVENDE LYDKUFFERTHele skoleåretI en gammel kuffert bor Hr. Øre. Hr. Ørehar rejst i hele verden, men har nu slåetsig ned på Museet for Samtidskunst.Forløbet er baseret på fortællingen omHr. Øre og indeholder en række sjoveopgaver, der inddrager alle sanserne.Målgruppe: 0.-2. klasseVarighed: 1 uge (udlån) /1 time (på museet)Pris: Gratis / 200 kr.ANIMATIONSWORKSHOP– FRA IDÉ TIL FÆRDIG FILMHele skoleåretI workshoppen får eleverne mulighed forat lave deres egne korte animationsfilmved hjælp af foto, redigering, lys, lydog stop motion-teknik. Gruppevis findereleverne på en historie eller etfoto: museet for samtidskunst.fantasiunivers, som deres film skal tageudgangspunkt i.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 700 kr.LYDWORKSHOP – KOMPONER DINEGEN LYDFORTÆLLINGHele skoleåretUdstyret med mikrofoner sendes elevernepå jagt efter lyde i byrummet. Tilbagei værkstedet får eleverne til opgaveat bearbejde deres lydoptagelser ogkomponere en lille, stemningsskabendelydfortælling.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 700 kr.KUNSTREJSENTil 9. januar 2014KUNSTREJSEN er et undervisningstilbud,hvor både en kunstner og en undervisningsansvarligstår for undervisningen.KUNSTREJSEN tilbydes på SorøKunstmuseum, Museet for Samtidskunstog Odsherred Kunstmuseum i 6 udvalgteuger hvert efterår og forår.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 3 timerPris: 350 kr.SAMTIDSKUNST OGPROJEKTARBEJDE– EN GOD COCKTAIL!Hele skoleåretForløbet har udskolingens projektarbejdsformsom omdrejningspunkt og relaterersig til museets undervisningsmateriale“Samtidskunst og projektarbejde”.Med udgangspunkt i udvalgte værkerundersøger vi, hvordan samtidskunstnerearbejder problemorienteret.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 time / 2 timerPris: 200 kr. / 400 kr.foto: museet for samtidskunst.kunst · arkitektur · designMØDET MED KUNSTHele skoleåretUndervisningsforløbet tager udgangspunkti udstillingen “Henrik PlengeJakobsen: Kapital”.Siden 1990’erne har flere kunstnerebevidst brugt publikums møde medkunstværket som strategi i deres kunstpraksis.I undervisningsforløbet sætter vifokus på os selv og vores engagement irelation til udvalgte kunstværker.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 time / 2 timerPris: 200 kr. / 400 kr.“The Present Doesn’t Exist in My Mind – The Future isAlready Far Behind”, 2009.foto: © Lilibeth Cuenca Rasmussen.DET HANDLER OM DIG– SAMTIDSKUNST,ISCENESÆTTELSE OG IDENTITETHele skoleåret‘Identitet’ og ‘iscenesættelse’ er temaer,som ofte bliver problematiseret ogbehandlet i samtidskunsten. I undervisningsforløbetundersøger vi disse temaermed afsæt i forskellige udtryksformersåsom video, performance og lydkunst.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 time / 2 timerPris: 200 kr. / 400 kr.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 11


kunst · arkitektur · designNikolaj KunsthalNikolaj Plads 101067 København KTlf. 33 18 17 90www.nikolajkunsthal.dkLærerkursus om kunst oglæring 2013-1418. september 2013, kl. 15-17Kom og hør om udstillinger og undervisningi Nikolaj i skoleåret 2013-14, så dui god tid kan planlægge besøg med dineklasser. Vær med til at udvikle undervisningsprofileni kunsthallen gennemdiskussion af dine og Nikolajs erfaringerog muligheder.Målgruppe: Alle undervisereTilmeldingsfrist: 17. september 2013Pris: Gratis.KARIN SANDER: ZEIGEN16. november 2013 – 26. januar 2014Udstillingen “Zeigen” af den tyske kunstnerKarin Sander tager eleverne medpå en audiotour, der formidler over 100danske og udenlandske lydkunstnere ogderes værker i Nikolajs tomme rum. Viundersøger sammen lydkunstens billeddannendekvaliteter.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ time / 2 timerPris: 300 kr. / 400 kr. / 500 kr.Lærerkursus om “Zeigen” afKarin Sander5. september 2013, kl. 15-17På kurset undersøger vi lydværker iudstillingen “Zeigen” og diskuterer lydkunstensgenrer og udtryk i et læringsperspektiv.Vi præsenterer vores undervisningstilbudog workshops, og mulighederfor konkrete samarbejder mellem timerog fag drøftes.Målgruppe: Alle undervisereTilmeldingsfrist: 20. november 2013Pris: Gratis.MARIKA SeIDLER:THE HUMAN ANIMAL16. november 2013 – 26. januar 2014Udstillingen undersøger relationer mellemmenneske og dyr gennem begrebet“cross species communication”. Medafsæt i to store videoinstallationer udforskerkunstneren – og med hende, eleverne– mennesker, som udvikler deresidentitet gennem kontakt med dyr.marika seidler ©.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ time / 2 timerPris: 300 kr. / 400 kr. / 500 kr.Lærerkursus om MarikaSeidler: The Human Animal21. november 2013, kl. 15-17Vi inviterer en biolog og en kunsthistorikertil sammen at introducereudstillingens forskellige perspektiverpå relationer mellem mennesker ogdyr. Undervisningstilbud, workshopsog muligheder for konkrete tværfagligesamarbejder drøftes.Målgruppe: Alle undervisereTilmeldingsfrist: 20. november 2013Pris: Gratis.FOKUS VIDEOKUNSTFESTIVAL 20146. februar – 2. marts 2014Nikolaj Kunsthals årlige festival forvideokunst præsenterer et omfangsrigtprogram af dansk og internationalvideokunst. I både dialogiske og kreativeundervisningstilbud undersøger vi videomedietsforskellige udtryk, tematikker ogstilmæssige kendetegn.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ time / 2 timerPris: 300 kr. / 400 kr. / 500 kr.SPIL MIG! ÅRETS INTERAKTIVEBØRNEUDSTILLINGMedio marts – medio maj 2014“Spil mig!” af Merete Pryds Helle, BoLundby Jæger og Helle Damgård er enmusikalsk og litterær rejse i en pigeshjerne. Minna har mistet bevidstheden,og eleverne skal vække den til live igenvia musik og erindringer, som samles if.eks. gartnerens have, stilhedens rumog spisesalen og på den iPod, alle udstyresmed.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.Lærerkursus om børneudstillingen“Spil mig!”Se dato på www.nikolajkunsthal.dkjanuar 2014Kurset introducerer den interaktiveudstilling “Spil mig!”. Vi undersøger dettværæstetiske læringspotentiale ogpræsenterer vores undervisningstilbud,workshops og materialer. Desudendrøfter vi konkrete mulige samarbejdermellem timer og fag.Målgruppe: Alle undervisereTilmeldingsfrist: Se dato påwww.nikolajkunsthal.dkPris: Gratis.Jeannette Ehlers: “Black Bullets”, 2012.JEANETTE EHLERS: SAY IT LOUD15. marts – 18. maj 2014Den dansk-vestindiske videokunstnerJeanette Ehlers udfolder med afsæt i sinegen dobbelte baggrund et større samletprojekt om den historiske slavehandelsbetydning for opfattelsen af raceforskellei Vesten sammenholdt med nutidenshuman trafficking.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ time / 2 timerPris: 300 kr. / 400 kr. / 500 kr.Marepe: “Rio Fundo”, 2004. Foto: Marepe.THIS IS NOT BRAZIL30. maj – 10. august 2014Udstillingen præsenterer poetisk ogkritisk samtidskunst fra landet, der identificeresmed karnevalskultur, fodboldindustri,ikon-agtige strande, skræmmebillederaf gadebørn, overfyldte fængsler,korruption, politivold og kløften mellemrig og fattig.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ time / 2 timerPris: 300 kr. / 400 kr. / 500 kr.Foto: Guillermo Creus.12 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


Ny CarlsbergGlyptotekDantes Plads 71556 København VTlf. 33 41 81 18, kl. 13-15www.glyptoteket.dkKunstKAN EN SKULPTUR TALE?Hele skoleåretHvordan kan skulpturer fortælle os,hvem de er, og hvor de kommer fra?Undervisningsforløbet har fokus påmenneskets kropsudtryk i kunsten.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.degas: “to danserinder”, ca. 1898.foto: ole haupt.MONET OG IMPRESSIONISMENHele skoleåretHvilken farve har lyset? Hvordan malerman bevægelser – og hvorfor? Oplevverden gennem impressionisternes øjne– måske sanser du mere, end øjet ser.Målgruppe: 0.-9. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.GULDALDEREN– EN FEJLFRI VERDEN?Hele skoleåretHele guldaldersamlingen er netop nyophængt.En grafisk tidslinje i udstillingsområdetsætter begivenheder fra Danmarkshistorienog dansk kunsts udviklingi årene 1800-1860 i et europæiskperspektiv.Målgruppe: 0.-9. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.GULDALDEREN PÅ GLYPTOTEKET– EN FEJLFRI VERDEN?Hele skoleåretForløbet sætter fokus på kunsten iguldalderens København og de danskekunstnere i Rom omkring 1800-1850.Maleriernes idealiserede motiver og denationalromantiske idéer diskuteres.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.KulturhistorieEGYPTERNES GÅDEFULDE VERDENHele skoleåretMumier, balsamering, gravskatte ogmytologiens drabelige historier er bedreend de bedste eventyr.Målgruppe: 0.-2. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.LIV OG DØD I GAMLE DAGEHele skoleåretDøden er en naturlig del af livet, menhvilke forestillinger gjorde antikkensmennesker sig om livet efter døden? Oghvordan begravede man de døde?Målgruppe: 1.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.KEJSER AUGUSTUS OG ROMERRIGETHele skoleåretI Glyptotekets Festsal får eleverneindtryk af den storslåede arkitektur iRomerrigets centrum, millionbyen Rom.foto: ana cecilia gonzales.kunst · arkitektur · designMellem salens søjler står portrætstatueraf kejserne, ligesom på de store romerskepladser.Målgruppe: 3.-4. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.TUT-ANKH-AMONS EGYPTENHele skoleåretMumier, balsamering, dødetro oggravskatte. Livet i oldtidens Nildal oggudernes drabelige verden. Hieroglyffer,egyptisk regning og pyramidebygning.Målgruppe: 3.-4. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.EN DAG MED KEJSER AUGUSTUSHele skoleåretHvordan var en dag i kejser Augustus’liv? Hvilke opgaver havde han, og hvordanvar hans forhold til familien? Detteog meget mere vil blive klart i“En dag med kejser Augustus”. Tilforberedelse er der et undervisningshæfteog en lærervejledning.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 475 kr.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkfoto: kim nilsson.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 13


kunst · arkitektur · designOrdrupgaardVilvordevej 1102920 CharlottenlundTlf. 39 64 11 83, kl. 9-12.30www.ordrupgaard.dkSorø KunstmuseumStorgade 9, 4180 SorøTlf. 57 83 22 29, kl. 10-16www.sorokunstmuseum.dkTRÆHele skoleåretMed “TRÆ” tilbyder Ordrupgaardsanselig, kreativ og tværfaglig læring ogoplevelser. Under besøget på museet, ihaven og i billedværkstedet krydser elevernemellem fagene dansk, billedkunstog natur.Målgruppe: 0.-2. klasseVarighed: 2½ timePris: 750 kr.Johan Thomas Lundbye: “Landskab. Sørup Vang”. 1841.foto: pernille klemp.DANSK KUNST FRA 1800-TALLETHele skoleåretMed udgangspunkt i samlingen af danskkunst fra 1800-tallet udforskes temaersom nationalromantikken og det modernegennembrud. Den dialogbaseredeomvisning kan efterfølges af en praktiskmaleøvelse.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 45 minutter / 2½ timePris: 450 kr. / 750 kr.FRANSK IMPRESSIONISMEHele skoleåretDialogbaseret omvisning i samlingen affransk impressionisme med efterfølgendemulighed for en praktisk “impressionistisk”øvelse i Ordrupgaards billedværksted.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 45 minutter / 2½ timePris: 450 kr. / 750 kr.Constantin Hansen: “Birgitte Marie Wegner,f. Bindesbøll”. (1834). foto: anders sune berg.I KUNSTNERENS ATeLIERHele skoleåret“I kunstnerens atelier” har fokus påteknik og stil. På museet ser klassen påkunstværker fra forskellige stilretninger.I værkstedet maler eleverne små værkermed teknik og stil efter eget valg.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 2½ timePris: 750 kr.ZOOMHele skoleåretInteraktivt lærings- og oplevelsessite forbørn og unge med fokus på iagttagelse,billedtolkning, lytte- & læsekundskaber. IZOOM undersøger eleven både danskeog franske malerier.www.zoomo.dkMålgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis.TAL FRANSK!Hele skoleåretDialogbaseret franskundervisning medudgangspunkt i museets samling affransk kunst kvalificerer og motivererindlæringen.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 45 minutterPris: 600 kr.DE SMÅ KUNSTDETEKTIVERHele skoleåretTag de yngste elever med på en eventyrligrejse ind i kunstens verden og densmange fortællinger. Forløbet er centreretomkring en legende og sansende tilgangtil kunst.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 1 timePris: 200 kr.AT SANSE NATUREN LANGSOMTHele skoleåretEleverne undersøger kunstværker, derarbejder med grænsen mellem det kunstigeog det naturlige, det skræmmendeog det dragende.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1 time / 2 timer / 3 timerPris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.KUNSTEN AT FØLE SIG HJEMMEHele skoleåretHvad er et hjem, hvornår føler vi oshjemme, og hvordan kommer det tiludtryk gennem kunsten?Målgruppe: 1.-6. klasseVarighed: 1 time / 2 timer / 3 timerPris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.DIN IDENTITETHele skoleåretVi undersøger en række værker, der harkrop og identitet som omdrejningspunkt.Vi ser bl.a. på, hvordan man fra guldalderentil samtiden har iscenesat sig selv.Målgruppe: 1.-6. klasseVarighed: 1 time / 2 timer / 3 timerPris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.foto: Sorø Kunstmuseum.KUNSTREJSEN– PÅ SPORET AF VIRKELIGHEDEN3.-13. september 2013:Sorø Kunstmuseum14 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


kunst · arkitektur · design17.-27. september 2013:Odsherred Kunstmuseum2.-11. oktober 2013:Museet for SamtidskunstKUNSTREJSEN tilbydes på SorøKunstmuseum, Museet for Samtidskunstog Odsherred Kunstmuseum. KUNST-REJSEN udbydes i 6 udvalgte ugerhvert efterår og forår. Skolerne vælgerselv, hvilke og hvor mange museer de vilbesøge.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 3 timerPris: 350 kr.PÅ SPORET AF KUNSTENHele skoleåretVi undersøger forskellige medier,udtryksformer og tværfaglige emner, herunderkunstnerens kreative og projektorienteredearbejdsform.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1 time / 2 timer / 3 timerPris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.IKONER – FANTASTISKEFORTÆLLINGER OG NYE BLIKKEHele skoleåretPå museets smukke loft finder man enunik samling af russiske ikoner. Formellemtrinnet lægger vi vægt på densanselige oplevelse, mens udskolingengår i dybden med samfundsrelateredetematikker.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1 time / 2 timer / 3 timerPris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.ARTLOVERS.DK– DATINGPORTALEN FOR KUNST OGKUNSTELSKEREHele skoleåretWebsitet formidler billedkunst på en heltny måde og harmonerer med læreplanernei fagene dansk, billedkunst oghistorie.Målgruppe: 7.-10. klassePris: Gratis.SAMTIDSKUNSTHele skoleåretI dette forløb sætter vi fokus på samtidskunstensmange udtryksformer ogdiskuterer etiske, kulturelle og samfundsmæssigespørgsmål.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 time / 2 timer / 3 timerPris: 200 kr. / 400 kr. / 600 kr.Statens Museumfor KunstSølvgade 48-501307 København KTlf. 33 74 84 84, kl. 10-14www.smk.dk1 times undervisningsforløbHVAD ER ET KUNSTMUSEUM?Hele skoleåretHvad er et kunstmuseum? Hvad erkunst, og hvorfor samler vi på kunst?Med udgangspunkt i museet og i kunstenundersøger vi, hvad et kunstmuseumegentlig er for en størrelse.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 450 kr.FRIHED – EN UDSTILLING FOR BØRN6. september 2013 – 3. august 2014Børneudstillingen “Frihed!” udfordrermed markante kunstværker fantasi ogtankelyst og inviterer børnene til at udforskebegrebet frihed.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 450 kr.LærerkursusFrihed – en udstilling for børn11. september 2013Børneudstillingen “Frihed!” udfordrermed markante kunstværker fantasi ogtankelyst og inviterer børn til at udforskebegrebet frihed – ligesom Kierkegaardgjorde det. Udstillingens målgruppe er6-12 år.Målgruppe: Grundskolelærere(0.-6. klasse) og andre interesseredeTilmeldingsfrist: 4. september 2013Pris: Gratis.HAR DU NOGENSINDE SETEN ENGEL?December 2013Julen står for døren, og Statens Museumfor Kunst tilbyder undervisningsforløbmed temaet ‘Har du nogensinde set enengel?’.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 450 kr.Danh Vo: “We the People” (Detail), 2012. Fragment afFrihedsgudinden. smk foto.KROPPEN I KUNSTENHele skoleåretMenneskets krop har altid været et yndetmotiv i kunsten. Vi går på opdagelse imuseets samlinger af både gammel ogny kunst og ser på, hvordan kunstneregennem tiden har forholdt sig til kroppen.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 450 kr.MYTOLOGIENS VERDEN. DEN KON-GELIGE AFSTØBNINGSSAMLINGKun tirsdageDe antikke skulpturer på Den KongeligeAfstøbningssamling gemmer på fantastiskefortællinger om mytologiske guder,krige og kærlighed. Vi ser nærmere påskulpturerne og hører historierne.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 450 kr.ASGER JORN28. februar – 15. juni 2014Statens Museum for Kunst fejrer 100-året for Asger Jorns fødsel med en storudstilling.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 450 kr.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 15


kunst · arkitektur · designDigitale workshopsISCENESÆTTELSE, PORTRÆT OGIDENTITETHele skoleåretHvad er identitet, og hvordan kan manskildre eller iscenesætte sin egen ellerandres identitet? Vi ser på portrætter isamlingen, og eleverne iscenesætterderes egne portrætter.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: 750 kr.GULDALDER OG NATIONALIDENTITET – FOTOWORKSHOPHele skoleåretVi diskuterer begrebet national identitet.Afsættet er den danske guldalder, menogså samtidskunstens debatskabendevinkel inddrages. Eleverne fortolkerbegrebet via fotografi.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: 750 kr.SAMTIDSKUNST – STOP MOTIONHele skoleåretMeget samtidskunst udfordrer og opfordreros til at diskutere aktuelle problemstillingerog tage stilling. Med inspirationfra kunsten skal eleverne skabe en kortstop motion-film og rejse en debat.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 4 timerPris: 950 kr.VærkstederGISP, DET ER GIPS:OMVISNING MED EFTERFØLGENDEVÆRKSTEDS AKTIVITETER PÅAFSTØBNINGSSAMLINGENHele skoleåretPå Afstøbningssamlingen kommer dupå ganske nært hold af afstøbninger afværker fra antikken til renæssancen. Ismk foto.værkstedet er der mulighed for at lave afstøbningerog forme små skulpturer i gips.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.PORTRÆTHele skoleåretPortrætter kan se ud på mange måder.Hvordan vil du vise dig selv? Vi ser påportrætter i museets samlinger, og iværkstedet skal du male dit eget selvportræt.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.FANTASYHele skoleåretFantasy eller fantasien kender ingengrænser i kunsten. Vi går på opdagelsei eventyrlige kunstværker og slutter afmed at bygge vores egen fantasiverdeneri værkstedet.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.HÅND I HÅND – VENSKABER,STRIDIGHEDER OG FÆLLESSKABERHele skoleåretMed udgangspunkt i kunsten taler vi omvenskaber og fællesskaber. Hvad vil detsige at være i et fællesskab? Og hvad vildet sige at være udenfor? I værkstedetarbejder vi med collager og maleri.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.TRYK PÅ!– EKSPERIMENTER MEDGRAFISKE MEDIERHele skoleåretVi arbejder med forskellige trykteknikkeri forlængelse af en inspirationstur isamlingerne.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.IND I BILLEDET– ET FORLØB OM PERSPEKTIVHele skoleåretEt maleri kan være som et vindue, mankigger igennem. Men der er stor forskelpå, hvor langt vi kan se. Det er temaetfor dette forløb, hvor vi først ser på udvalgtemalerier i samlingen og derefterHarald Giersing, “Landevej ved Fåborg”, 1920. smk foto.prøver dybdeskabende teknikker af iværkstedet.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.NY UDSTILLING– BLOMSTER OG VERDENSSYNTil 20. oktober 2013Tulipaner og pæoner, roser og georginer.Blomster er en del af billedkunstensmotivverden. Det sætter vi fokus på, oggennem et værksted i direkte forlængelseaf udstillingen arbejder vi med omsætningenfra naturregistrering til billede.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.FRIHED – EN UDSTILLING FOR BØRN6. september 2013 – 3. august 2014Børneudstillingen “Frihed!” udfordrermed markante kunstværker fantasi ogtankelyst og inviterer børnene til at udforskebegrebet frihed.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.ASGER JORN28. februar – 15. juni 2014Statens Museum for Kunst fejrer100-året for Asger Jorns fødsel med enstor udstilling.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.statens museum for kunstBestilling: Tlf. 33 74 84 84, kl. 10-14www.smk.dk#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 17


kunst · arkitektur · designThorvaldsens MuseumBertel Thorvaldsens Plads 21213 København KTlf. 33 32 15 07 tryk 43,tirsdag-fredag kl. 11-13www.thorvaldsensmuseum.dkHVAD ER ET MUSEUM?Hele skoleåretHvorfor laver man et museum? Hvadsamler et museum på? Hvorfor samlerman? Sammen med de yngste elevergår vi på opdagelse på ThorvaldsensMuseum og finder svar.Varighed: 45 minutterPris: Gratis.FIGURKIKHele skoleåretSe på Thorvaldsens skulpturer, og tegnde ting, der mangler på tegnearkene.Målgruppe: 0.-2. klasseVarighed: 30-60 minutterPris: Gratis.OPPE PÅ DET HØJE BJERGOLYMPEN...Hele skoleåretKom og hør nogle af de mytologiskefortællinger, som museet gemmer, nårvores dygtige fortællere giver antikkensguder og helte nyt liv.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 250 kr.BILLEDFORTÆLLINGERHele skoleåretMed de yngste elever går vi på opdagelseog fortæller historierne bag nogle afhusets mange billedfortællinger. Skitsetegningindgår.Målgruppe: 1.-3. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis.foto: iben mondrup.GULVE OG GEOMETRIHele skoleåretUndersøg museets smukke gulve, og løsde geometriske gåder på tegneark. Klassengår rundt på egen hånd.Målgruppe: 1.-10. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis.KROPPENS SPROGHele skoleåretGennem skulpturøvelser, skitsetegningog værksamtaler vil vi sammen medeleverne kredse os ind på Thorvaldsensskulpturelle kroppe.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis.DER VAR ENGANG...Hele skoleåretSkriveværksted, hvor eleverne går iH.C. Andersens fodspor og bruger husetog kunsten som inspirationskilde til egneeventyr.Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 2 timerPris: 250 kr.TEGNEUNDERVISNINGHele skoleåretUnder vejledning af professionelle kunstnerefår eleverne undervisning i klassisktegneteknik. Alle kan være med, og allekan blive bedre til at tegne.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.HELTE OG IDEALERHele skoleåretHvad er en helt, og hvad er et ideal?Med udgangspunkt i Thorvaldsensskulpturer undersøger vi begreberne.Skitsetegning og værksamtale indgår iforløbet.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis.foto: iben mondrup.THORVALDSEN OG LITTERATURENHele skoleåretLæs, se og hør, hvordan digtere somH.C. Andersen, Adam Oehlenschlägerog B.S. Ingemann hyldede deres storeforbillede Bertel Thorvaldsen og skrevtekster til både fester, kunstværker ogmanden selv.www.tilbygningen.dkMålgruppe: 7.-10. klassePris: Gratis.PORTRÆTVÆRKSTEDHele skoleåretI værkstedsforløbet skal eleverne medinspiration fra Thorvaldsens portrætterarbejde med portrætfotografiet. Elevværkeroploades i museets virtuelleudvidelse – Tilbygningen.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 500 kr.TILBYGNINGEN– EN VIRTUEL UDVIDELSE AFTHORVALDSENS MUSEUMHele skoleåretTilbygningen er Thorvaldsens Museumsudvidelse i det virtuelle rum og kan brugesfør, under og efter besøg på museet.www.tilbygningen.dkMålgruppe: 8.-10. klassePris: Gratis.foto: line esbjørn.18 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


FILM-X Det DanskeFilminstitutGothersgade 551123 København KTlf. 33 74 34 00www.film-x.dkDEN GODE HISTORIE PÅ FILM14. august 2013 – 27. juni 2014,onsdag, torsdag og fredagForløbet kombinerer filmanalyse medpraktisk produktion. Den røde tråd i forløbeter fortællingen.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 3 timer / 5 timerPris: Skoleforløb 3 timer: 1-10 elever:500 kr., 11-20 elever: 600 kr.,21-28 elever: 700 kr.Skoleforløb 5 timer: 1-10 elever: 650 kr.,11-20 elever: 750 kr., 21-28 elever: 850 kr.LAV FILM MED STÆRKEKARAKTERER14. august 2013 – 27. juni 2014,onsdag, torsdag og fredagI dette forløb har vi særligt fokus på,hvordan man arbejder med filmkarakterer.Hvordan giver man karaktererne personlighedog troværdighed? Og hvordanfår man skabt et godt samspil mellemskuespillerne og folkene bag kameraet?Målgruppe: 1.-6. klasseVarighed: 3 timer / 5 timerPris: Skoleforløb 3 timer: 1-10 elever:500 kr., 11-20 elever: 600 kr.,21-28 elever: 700 kr.Skoleforløb 5 timer: 1-10 elever: 650 kr.,11-20 elever: 750 kr., 21-28 elever: 850 kr.foto: dfi.SPECIAL EFFECTS20. maj – 17. juni 2014, tirsdageI dette temaforløb eksperimenterereleverne med de magiske muligheder ifilmproduktionen.Målgruppe: 1.-6. klasseVarighed: 3½ timePris: 1-10 elever: 600 kr., 11-20 elever:700 kr., 21-28 elever: 800 kr.IMPROVISATION20. august – 24. september 2013,tirsdageEn skuespiller underviser i disse temaforløbog giver eleverne metoder til atarbejde med improvisation.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 3½ timePris: 1-10 elever: 600 kr., 11-20 elever:700 kr., 21-28 elever: 800 kr.FILM UDEN ORD1. oktober – 26. november 2013,tirsdageFilm fortælles ud fra mottoet: Show it –don’t tell it. Det skal eleverne efterleve idisse forløb, hvor ordet sættes ud af spil.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:600 kr., 21-28 elever: 700 kr.BRUG FILMENS VIRKEMIDLER14. august 2013 – 27. juni 2014,onsdag, torsdag og fredagFilmmediet har mange stærke virkemidler.I dette forløb fokuserer vi primærtpå billedbeskæringen under filmoptagelsernesamt begreber som lyd og tempounder klipningen.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 3 timer / 5 timerPris: Skoleforløb 3 timer: 1-10 elever:500 kr., 11-20 elever: 600 kr., 21-28elever: 700 kr.Skoleforløb 5 timer: 1-10 elever: 650 kr.,11-20 elever: 750 kr., 21-28 elever: 850 kr.foto: Per Morten Abrahamsen.film · musik · teater · dansLAV GYSERFILMOnsdag og fredagI gyserfilmgenren spilles der ofte på filmensmest effektive virkemidler. Det skaleleverne afprøve i dette workshopforløb.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:600 kr., 21-28 elever: 700 kr.ROLLER PÅ ET FILMSET1. april – 13. maj 2014, tirsdageVi dykker i disse temaforløb ned i, hvadrollerne på et filmset indebærer.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 4 timerPris: 1-10 elever: 600 kr., 11-20 elever:700 kr., 21-28 elever: 800 kr.REKLAME OG PR14. august 2013 – 27. juni 2014,tirsdageVi fokuserer på, hvordan man kan brugehistoriefortælling til at sælge et produkt.Det kan være enten en konkret vare iform af en narrativ reklamefilm, en film iform af en trailer eller en holdning i formaf en kampagnefilm.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:600 kr., 21-28 elever: 700 kr.DIALOG25. februar – 25. marts 2014, tirsdageI dette temaforløb arbejder vi med filmensdialog. Eleverne vil få undervisning afen professionel manuskriptforfatter, somstøtter eleverne i at skrive gode replikker,der passer til filmens karakterer.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 3½ timePris: 1-10 elever: 600 kr., 11-20 elever:700 kr., 21-28 elever: 800 kr.FILMEN SOM TALERØR3. december 2013 – 28. januar 2014,tirsdageI dette temaforløb skal eleverne producerefilm med budskaber.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 1-10 elever: 500 kr., 11-20 elever:600 kr., 21-28 elever: 700 kr.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 19


film · musik · teater · dansDR SymfoniOrkestretKoncerthusetEmil Holms Kanal 200999 København CTlf. 32 68 73 63,mandag-torsdag kl. 9-14Det Kongelige TeaterSkoleforestillingerBestilling: Tlf. 33 69 69 69www.kglteater.dkOperaGIUSEPPE VERDI: OTELLO21. september – 23. november 2013“Otello” er en intens fortælling om jalousiensødelæggende kræfter. Operaen ergodt egnet for unge fra ca. 8. klasse.Målgruppe: 8.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.klassiske mesterværker inden for denrussiske tradition – et udstyrsstykkekrydret med Orientens spiritualisme ogeksotisme.Målgruppe: 8.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.MUSIKARIET/PÅ BESØG HOSDR SYMFONIORKESTRET19. august 2013 – 31. maj 2014,se hjemmesiden for præcise datoerDR inviterer elever på besøg i symfoniorkestretsverden. Eleverne indbydestil en generalprøve. Både før og eftergeneralprøven møder eleverne musikerefra orkestret, som vil svare på spørgsmålog fortælle lidt om livet som musiker i etsymfoniorkester.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2½ timePris: Gratis.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkfoto: per morten abrahamsen.GIUSEPPE VERDI: MACBETH14. november – 11. december 2013“Macbeth” er et drama om magt og grådighedi sin yderste konsekvens, der kanses af unge fra ca. 8. klasse.Målgruppe: 8.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.RICHARD WAGNER:DEN FLYVENDE HOLLÆNDER26. januar – 28. februar 2014“Den flyvende hollænder” er en forunderligskildring af et kærlighedshungrendespøgelse, der er dømt til at sejle på desyv have. En god introduktion til Wagnerfra 6. klasse.Målgruppe: 6.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.GEORGE GERSHWIN:PORGY OG BESS22. marts – 10. maj 2014“Porgy og Bess” er en både klassisk ogjazzet folkeopera om livet blandt 1920’ernessorte amerikanere i Sydstaterne.Operaen er velegnet fra 6. klasse.Målgruppe: 6.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.BalletFABELMAGERENPremiere den 12. oktober 2013Tag med på eventyrrejse, når alle børnenesven Shane bruger sine fantasifuldedekorationer og kostumer i en helt nybørneballet.Målgruppe: 0.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.LA BAYADÈRERepremiere den 5. april 2014“La Bayadère” er en af de helt storeDANS2GOPremiere den 26. oktober 2013Nyd en skøn balletaften i selskab meden af de store nyklassikere, et helt nytværk samt en finale, der slår benenevæk under de fleste.Målgruppe: 8.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.SkuespilIDIOTERNE26. september – 23. oktober 2013En skildring af unges farlige teaterlegmellem virkelighed og illusion meduoverskuelige konsekvenser.Målgruppe: 8.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.FADEREN26. oktober 2013 – 18. januar 2014Et mesterligt drama om forholdet mellemmand og kvinde, der udvikler sig til enkønskrig – med manden som taber.Målgruppe: 8.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.GRUPPE 823. januar – 8. marts 2014I en absurd fabulerende dialog forsøgertre mennesker at forstå verden i LineKnutzons nye stykke, som tager temperaturenpå samfundet lige nu.Målgruppe: 8.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.foto: DKT.20 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


film · musik · teater · dansWHITE GIRL5. september – 13. november 2013Den hvide kvindes møde med den storefæle verden skildret gennem postkort afforfatter Christina Hagen på et fremmeddansk.Målgruppe: 9.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.HÆRVÆRK24. januar – 8. april 2014Den berusende skildring af den alkoholiseredeJastraus nedtur er et litterærthovedværk, som sættes på scenen forførste gang.Målgruppe: 9.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.WOYZECK21. marts – 21. maj 2014Et originalt og poetisk værk om, hvormange ydmygelser og spark et menneskekan tage, før han sparker igen.Målgruppe: 9.-10. klassePris: 40 kr. pr. elev.BUSTERFilmfestivalfor Børn og UngeTagensvej 85F2200 København NTlf. 33 45 47 37www.buster.dkFILMFESTIVAL– FILM OG WORKSHOPS5.-15. september 2013D. 5.-15. september 2013 rammerBUSTER – Københavns InternationaleFilmfestival for Børn og Unge hovedstadenog tilbyder et stort udvalg af filmfra hele verden samt sjove og lærerigeworkshops.Målgruppe: 0.-10. klassePris: 15 kr. pr. elev.Anemone teatretSuhmsgade 41125 København KTlf. 33 32 22 49, kl. 9.30-15.30www.anemoneteatret.dkEN DUFT AF ROMA23. oktober – 17. november 2013Gæstespil med Teatret Månegøgl omdrengen, der har alt for store ting attænke på.Målgruppe: 0. klassePris: 40 kr. pr. elev + 40 kr. pr. ledsagertil gruppen.NÅR DU SER ET STJERNESKUD22. november – 22. december 2013Jan Mogensens forunderlige juleevangeliumom den gravide pige fra landet, dersøger et sted at bo.Målgruppe: 0. klassePris: 40 kr. pr. elev + 40 kr. pr. ledsagertil gruppen.PAPIRMÅNE7. januar – 26. januar 2014Gæstespil med Meridiano Teatret.Målgruppe: 0. klassePris: 40 kr. pr. elev + 40 kr. pr. ledsagertil gruppen.DRENGEN DER LÅ I SIN SENGMENS HANS FAR OGDAMEFRISØREN SÅ PÅ12. september – 20. oktober 2013Anemone teatrets nye dramatisering afKim Fupz Aakesons morsomme ogsurrealistiske børnebog.Målgruppe: 0.-6. klassePris: 40 kr. pr. elev + 40 kr. pr. ledsagertil gruppen.illustration: Giacomo Ravicchio.ASKEPOT8. februar – 9. marts 2014Dramatisering af eventyret, der udleveralle pigers drøm om at blive fundet af enrigtig prins – og alle drenges ønske omat være en prins, der kan beskytte enfattig pige.Målgruppe: 0.-6. klassePris: 40 kr. pr. elev + 40 kr. pr. ledsagertil gruppen.ØNSKEBØRN12.-29. marts 2014,8.-16. april 2014Søstrene Anne & Annes mål er atkomme med i det TV-program, som alletaler om.Målgruppe: 0.-6. klassePris: 40 kr. pr. elev + 40 kr. pr. ledsagertil gruppen.TÆNK, HVIS MAN KUNNEFORTSÆTTE OPLEVELSEN OGSELV SPILLE TEATER ...Hele skoleåretAnemone teatret tilbyder i denne sæsonTEATERWORKSHOPS i forbindelsemed køb af billetter til en af voresforestillinger.Målgruppe: 1.-9. klassePris: 100 kr. pr. deltager inkl. forestilling.illustration: JAN MOGENSEN.illustration: CATO THAU- JENSEN.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 21


film · musik · teater · dansTeater GrobNørrebrogade 372200 København NTlf. 35 30 05 00www.grob.dkLÆRERKURSUSTEATER GROBs SÆSONLANCERING– KUN FOR LÆRERE22. august 2013, kl. 17-19Vi åbner sæsonen med det tilbagevendendeog populære særarrangementspecielt for jer lærere. Her kan I mødekunstnerne bag de 4 mest undervisningsrelevanteforestillinger. Dan jer enindgående fornemmelse for forestillingernei GROBs sæson 2013/14.Målgruppe: Alle lærere på grunduddannelser,ungdomsuddannelser,dagtilbud og seminarierPris: Gratis.behandling. En gribende og humoristiskforestilling for alle unge og voksne, dergiver sig i lag med kærligheden.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 75 minutterPris: 45 kr.foto: teater grob.Teatermuseet iHofteatretChristiansborg Ridebane 181218 København KTlf. 33 11 51 76,tirsdag-torsdag kl. 11-15www.teatermuseet.dkGENEREL OMVISNINGHele skoleåretEn omvisning i Teatermuseet på Christiansborg,hvor I oplever det gamleHofteater og hører om konger, skuespillere,teaterhistorie, teater og kultur samtser de skiftende særudstillinger.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 550 kr.hotel nelson7. september – 12. oktober 2013Sophie har planlagt den perfekte familieturtil Sydafrika. To uger med varme,vilde dyr og politisk bevidsthed. Hvis ikkedet var for et ægteskab på sammenbruddetsrand.Målgruppe: 9.-10. klasseVarighed: ca. 90 minutterPris: 45 kr.PETER OG ELGEN15.-26. oktober 2013“Peter og Elgen” er en nyskrevet bittersødkomedie om skilsmisse og kuldsejletselvværd, børn og voksne, ubrydeligevenskaber og en mands desperate kampfor at genvinde det tabte.Målgruppe: 9.-10. klasseVarighed: 90 minutterPris: 45 kr.KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT!28. november – 10. december 2013Teater O og Kamilla Wargo Brekling stillerskarpt på denne subtile og altopslugendefølelse og tager den under kærligfoto: morten fauerby.DEADLINE – EN LIVLIGFORESTILLING OM AT DØ7.-22. januar 2014Mormor siger farvel for en sikkerhedsskyld. Den unge fyr kører for stærkt ogsmadrer ind i et træ. Pigen spørger farom slangerne på mor og piller ved tisseposen.“Deadline” er et nærstudie i atdø, og hvordan det er at stå ved siden af.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: ca. 90 minutterPris: 45 kr.WARSZAWA – GIRLS! GIRLS! GIRLS!8. marts – 12. april 2014WARSZAWA er et afklædende dramaom frihed, lighed og broderskab. Ommænd, venskaber, sex og magt. Om atstoppe, mens legen er god, når drømmenekan købes til discount-pris.Målgruppe: 10. klasseVarighed: 90 minutterPris: 45 kr.foto: per morten abrahamsen, teater grob.DØDENS TEATER 1772Hele skoleåretPerioden omkring 1772 er en af de mestdramatiske i vores historie: En enevældig,men sindssyg konge, en tysklivlæge, der blev dronningens elsker oglandets leder – og i centrum stod Hofteatret.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 550 kr.FREDERIK OG LOUISE – 1849Hele skoleåret“Frederik og Louise – 1849” er en del afhistorien om Frederik 7. og hans dronningtil venstre hånd, grevinde Danner,født Louise Rasmussen. En historiskperiode med tilknytning til museet.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 550 kr.ill: johan f. krarup.22 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


film · musik · teater · dansZeBuØresundsvej 42300 København STlf. 38 77 38 77www.zebu.nuJULEHULER5.- 20. december 2013“Julehuler” er ZeBUs bud på en anderledesjuleforestilling anno 2013. En rækkehuler, hvor publikum i mindre grupperoplever musik og historier og involveresi aktiviteter.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 35 minutterPris: 40 kr.REJSEN TIL NU2.-15. september 2013“Rejsen til NU” er både fiktion og virkelighed.Både teater og et oplevelsesrum,hvor publikum er deltagere.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 70 minutterPris: 40 kr.INGEN KÆRE MOR2.-13. oktober 2013“Ingen kære mor” går i kødet på nutidenssplintrede familie med al dens rod, skyld,gode viljer og deleordninger.Målgruppe: 1.-3. klasseVarighed: 60 minutterPris: 40 kr.JEG MANGLER EN DEL22. oktober – 3. november 2013Velkommen til en visuel musikperformance,der tager dig med til samlerensunivers – en verden, hvor du kun eksistereri kraft af dine komplette kollektioner.Målgruppe: 1.-3. klasseVarighed: 60 minutterPris: 40 kr.REJSEN TIL GUD16.-29. september 2013En dreng, et talende græsstrå og enbogfinke beslutter at rejse hen til Gud.De får følgeskab af en sur and. Undervejsstøder de på en død soldat, og så skerder noget meget smukt og mærkeligt.Målgruppe: 3.-5. klasseVarighed: 55 minutterPris: 40 kr.SAND FORVIRRING20. november – 1. december 2013Nogle sandheder er vi alle enige om.Andre skabes gennem livet.Men hvor lidt kan man være enige om ogstadig være venner?Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 45 minutterPris: 40 kr.LÆRERKURSUSSAND FORVIRRINGEn aften med fokus på, hvordan du kanfilosofere med dine elever.Målgruppe: Dansklærere i folkeskolenog alle med interesse for områdetPris: 150 kr. inkl. forestilling.HANE & HUND26. februar – 4. marts 2014Det kunstneriske sværvægter hold –instruktør Catherine Poher, koreografThomas Eisenhardt og komponist PeterBastian – går lige i kødet på spørgsmålet:Hvad er forskellen på drenge ogpiger?Målgruppe: 5.-8. klasseVarighed: 50 minutterPris: 40 kr.LÆRERKURSUSDRENGE OG PIGER.DIFFERENTIERET UNDERVISNING?26. februar 2014Med udgangspunkt i forestillingen “HANeog HUNd” inviterer vi eksperter påområdet ind på teatret til en debat om,hvordan og hvorfor man kan differentiereundervisningen mellem stille piger ogvilde drenge.Målgruppe: Fortrinsvis undervisere iindskolingenPris: 150 kr. inkl. forestilling.DEN LILLE PRINS17.-30. marts 2014I en saltomortale styrter piloten ned iørkenen. Blandt vægtløse planeter ogfoto: zebu.svævende artister møder han den lilleprins og en verden af cirkusmagi, umiddelbarfantasi og rå voksenidioti.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 60 minutterPris: 40 kr.PEER GYNT4.-17. november 2013To skuespillere og tre musikere forvandlerHenrik Ibsens dramatiske univers fra1867 til en global kamparena i det 21.århundrede, der viser en vild og drømmendePeer som en, vi kan møde pågaden i dag.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 60 minutterPris: 40 kr.UNG BLOND PIGE29. januar – 9. februar 2014I en verden, hvor ensomhed blandt ungeer et stigende problem, afspejler nynazismennoget meget menneskeligt oggenkendeligt: Angsten for at være lille ogalene, og behovet for at hævde sig.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 55 minutterPris: 40 kr.LÆRERKURSUSUNG BLOND PIGE – DEBATAFTENOM DISKRIMINATION30. januar 2014Med udgangspunkt i forestillingen stillerforskellige skoleledere denne aften op tildebat om integration og diskrimination.Målgruppe: Alle underviserePris: 150 kr. inkl. forestilling.WORKSHOPSFORESTILLINGSWORKSHOPWorkshoppen kan bestilles løbendeHvordan kan jeg arbejde med den enkelteforestilling?Målgruppe: 0.-9. klasseVarighed: 1 time / 1 dag / 5 dagePris: 1000 kr. / 2000 kr. / 10000 kr.TEATER i skolenWorkshoppen kan bestilles løbendeEksamensangst? Socialt arrangement?Konfliktløsning? Temadag? Teater sommetode i naturvidenskabelige fag...?Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 time / 1 dag / 5 dagePris: 1000 kr. / 2000 kr. / 10000 kr.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 23


naturvidenskabDen Blå Planet,Danmarks AkvariumJacob Fortlingsvej 12770 KastrupTlf. 44 22 22 44Book online på www.denblaaplanet.dkDanmarks Akvarium i helt nye rammerSkoletjenesten på Den Blå Planet,Danmarks Akvarium har som formål attilbyde spændende, sanselige og fagligeundervisningstilbud til skoler, gymnasier,børnehaver og ungdomsuddannelser.Undervisningstilbud i Skoletjenestenvarer typisk 90 minutter og er delt imellemaktiviteter i Skoletjenestens lokalerog besøg ved udvalgte dyreanlæg iAkvariet. I undervisningslokalerne kaneleverne lave kontrollerede forsøg ogeksperimenter med fisk og andre havdyr.I udstillingen kan de iagttage adfærd.Det unikke indhold i Skoletjenestensundervisning er centreret omkring delevende dyr:– De levende dyr i undervisningslokalerne,som eleverne kan håndtere ogundersøge helt tæt på.– De levende dyr i akvariets udstilling,som eleverne oplever tæt på, i særligetilrettelagte situationer, hvor underviserenaktiverer dyrene.Den Blå Planet åbnede d. 22. marts2013, og vi er kun lige begyndt atopdage og udvikle alle de spændendeundervisningsmuligheder.Følg med, når vi annoncerer nye tilbudpå www.skoletjenesten.dk ellerwww.denblaaplanet.dk.Målgruppe: 0.-1. klasseVarighed: 80 minutterPris: Gratis + skolebillet.FORM OG FARTHele skoleåretHvordan opfører vand sig, når mansvømmer i det? Hvilken form har de fisk,som kan svømme hurtigt? Bruger allefisk halen til at svømme med?Målgruppe: 0.-2. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skolebillet.LEVESTEDERHele skoleåretKan man se på en fisk, om den lever påbunden eller ved overfladen? Eleverneobserverer forskellige fisk og diskuterer,hvor de lever. Eleverne arbejder praktiskmed at lave et modelakvarium, somillustrerer, hvilket levested fisken har.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skolebillet.DYREGRUPPERHele skoleåretHvilke havdyr er mennesket tættesti familie med? Og hvordan kan manafgøre slægtskab? Eleverne undersøgerog sorterer danske havdyr og diskutererligheder og forskelle.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skolebillet.BLÆKSPRUTTErHele skoleåretHvad er hoved og hale på en blæksprutte?Eleverne bliver vejledt i at dissekereen lille tiarmet blæksprutte.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skolebillet.foto: m. macnaugthon.på tur med SIGURD OG SØHESTHele skoleåretDukkerne Sigurd og Søhest tager børnenemed en tur på besøg hos forskelligefisk. Sammen ser vi på nogle af deunderlige fisk, de møder.foto: stephen maze.SANSERHele skoleåretHvilke sanser bruger vandlevende dyr?Har fisk sanser, som mennesker ikkehar? Hvordan kan vi undersøge dyrssanser?Målgruppe: 4.-7. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skolebillet.foto: m. macnaugthon.FISK OG FORMIDLINGHele skoleåretMed iPads i hånden genopfrisker elevernecentrale biologiske begreber, indende starter arbejdet med at producere enkort film eller animation, som formidlercamouflage og fisk.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: Gratis + skolebillet.24 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


Esrum Kloster ogMøllegårdKlostergade 11, Esrum3230 GræstedTlf. 48 36 04 00www.esrum.dkNATURVIDENSKABMED GÆLLER OG ÅNDERØRApril-oktoberVi fisker småkravl og måske en salamanderi vores lokale vandhul og undersøgerdyrenes åndedræt, forskelle, formeringog livscyklus.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 2-3 timerPris: 400 kr. (0. klasse),750 kr. (1.-3. klasse).LIVET I SKOVENHele skoleåret“Livet i skoven” dækker over rigtigmange indgangsvinkler til læring. Hvordanoverlever dyr vinteren? Hvem spiserhvad? Hvilken betydning har kamuflage?Praktiske øvelser og inddragelse afomgivelserne.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 2-3 timerPris: 400 kr. (0. klasse),750 kr. (1.-3. klasse).LIVET UNDER VANDApril-oktoberMed waders, net og spand går vi i EsrumÅ og afslører nogle af åens hemmeligheder.I laboratoriet bestemmer vi dyregrupper,snakker om dyrenes åndedræt,livscyklus og levevis.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 2-3 timerPris: 750 kr.foto: esrum kloster og møllegård.SKOVENHele skoleåretTemaet “Skoven” dækker over mangeindgangsvinkler til læring. Hvordanovervintrer dyr og planter? Hvorfor skifterbladene farve om efteråret? Vi inddrageromgivelserne og laver praktiske øvelser.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 2-3 timerPris: 750 kr.I SKOVENS DYBE STILLE ROApril-novemberI Gribskov laver vi en sammenlignendeundersøgelse af løv- og nåleskov. Vifanger dyr, bestemmer planter, målerregnorme, ser på jordbundsprofiler ogbestemmer jordens pH m.m.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 3-4 timerPris: 750 kr.MAN MÅ SNO SIGHele skoleåretMed waders, net og spand indsamlervi organismer i Esrum Å. I laboratorietbestemmer vi dyr og vurderer åensvandkvalitet.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 3-4 timerPris: 750 kr.KULTURHISTORIERIDDER JONS SKATTEJAGTHele skoleåretHjælp væbneren Esben og novicenPeder med at fuldføre Ridder Jons skattejagt.Gennem levende formidling ogleg kommer vi tæt på middelalderensDanmark.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 5 timerPris: 400 kr. (0. klasse),750 kr. (1.-3. klasse).MORD OG MAGI1. april – 30. septemberMiddelalderens klosterhaver indeholdtmange slags planter. Vi møder mytiskedyr som slanger, laver middelaldermedicinog amuletter og tager på “medicinplanteløb”– et tværfagligt forløb medpraktik.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 3-5 timerPris: 750 kr.naturvidenskabI MUNKENES FODSPORHele skoleåretHvor kom de fra – munkene? Og hvadlavede de? Bliv munk, bonde eller pilgrim,tag med tilbage i tiden, og mød deførste munke i Esrum.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.KÆMP SOM EN RIDDERHele skoleåretMærk på egen krop, hvordan det var atvære i lære som ridder i middelalderen.En kyndig instruktør fra European HistoricalCombat Guild fører jer igennemkampteknik og øvelser, suppleret afhistorikeren, der fortæller om denhistoriske baggrund.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 3000 kr.KLOSTERLIVHele skoleåretHvad er klosterlivet for noget? Gennemkilder fra middelalderen kommer vi tætpå fortidens stemmer. Og de var ikkeenige! Vi ser klosteret, klosterhaven ogden hellige kilde og diskuterer historien.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 750 kr.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkfoto: esrum kloster og møllegård.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 25


naturvidenskabExperimentariumTuborg Havnevej 72900 HellerupTlf. 39 27 33 33Book besøg online påwww.experimentarium.dkFind gældende skolepriser ogtilbud om skoleabonnement påwww.experimentarium.dkDINOSAURERNE – FØLG SPORETTil ultimo januar 2014I særudstillingen går eleverne på opdagelsei dinosaurernes og palæontologensverden. De finder spor, knogler ogdesigner egne dinosaurer på skærm ogtegneark.Målgruppe: 0.-6. klassePris: Skoleentré til Experimentarium.VINTERSPORT7. februar – 31. december 2014I særudstillingen “Vintersport” kan elevernefysisk prøve nogle af de vintersportsgrene,man ellers kun har set påtv, og opdage naturvidenskaben bagsports-grenene. Der vil være fokus på isog sne og deres fysiske egenskaber.Målgruppe: 0.-9. klassePris: Skoleentré til Experimentarium.VAND – ET HAV AF OPLEVELSERHele skoleåret“Vand – et hav af oplevelser” er enudstilling med både action og fordybelse.Eleverne kan surfe på en gigantisk surfbølge,undersøge vandets tilstandsformer,slippe ud af et listigt revlehul, styre,hvordan bølger bryder, og meget mere!Målgruppe: 0.-9. klassePris: Skoleentré til Experimentarium.HOVEDUDSTILLINGENHele skoleåretBesøg hovedudstillingens mange temaafsnit:Børnepavillonen, Sæbehinder,Spejlkabinettet, Cirkus Fysikus, Læg øreFoto: Experimentarium.til lyden, Dig & Mig, Se på lyset, Perceptionsgalleri,Vores (u)trolige Klode,Matematik, Energi og TWIST.Målgruppe: 0.-10. klassePris: Skoleentré til Experimentarium.MØD EN SPASTIKERHele skoleåret, kl. 10.00, 11.00, 12.00og 13.00Der er mange tabuer og fordommeomkring livet som handicappet ellerhjerneskadet. I værkstedet kan elevernestille alle de spørgsmål, de ønsker svarpå, kigge på hjælpemidler og høre mereom livet som spastisk lammet.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 45 minutterPris: Værksted er gratis, dog betalesskoleentré.FARVELAB – ET DIGITALTUNDERVISNINGSMATERIALEHele skoleåretFarver er afgørende for vores tolkningaf verden – i yderste konsekvens forskelmellem liv og død. At have viden ogbevidsthed om farver kan sammenlignesmed at kunne tallene og alfabetet.Udviklet af Experimentarium ogJ.F. Willumsens Museum.Målgruppe: 4.-6. klassePris: Gratis.BYGGEVÆRKSTEDHele skoleåret, kl. 9.30 og 12.15Eleverne konstruerer broer og introducerestil forskellige byggetekniske principper.Værkstedet fokuserer på samarbejdeFoto: Experimentarium.og passer godt ind i forløb om geometrieller i arbejdet med forskellige materialersog konstruktioners egenskaber.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 640 kr. + skoleentré.OPFINDELSER – EN IDÉ KANFORANDRE VERDENFra 24. maj 2013Ny interaktiv udstilling. Oplev, hvordanidéer, opfindelser og forskellige teknologierer blevet udviklet, tilpasset, forfinetog igen og igen anvendt i nye sammenhængeog koblinger. Fokus er på deområder, hvor Danmark har teknologiskekompetencer.Målgruppe: 4.-9. klassePris: Skoleentré til Experimentarium.SKOLEKONKURRENCE – INNOVATIONFOR LÆRERE OG ELEVERKonkurrenceperiode:august-november 2013Experimentarium samler landets sprudlendelærere og elever til landsdækkendekonkurrence i innovation. Formål:At gøre undervisningen mere vedkommendefor eleverne og skabe resultaterog ny viden undervejs. Se www.experimentarium.dk/skolekonkurrenceMålgruppe: 4.-10. klassePris: Gratis.CHOKOLADEVÆRKSTEDHele skoleåret, kl. 10Eleverne laver deres egen chokoladeguldbarreaf ristede kakaonips, sukker,kakaosmør og mælkepulver. I smager påforskellig slags chokolade og snakker omforskelle og ligheder mellem dem.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1 time + 30 minutter, hvorchokoladen størkner.Pris: 490 kr. + skoleentré.foto: flemming leitorp/experimentarium.26 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


ENERGI – AGENT FOR EN DAGHele skoleåret, kl. 10-13(inkl. frokostpause)Eleverne bliver uddannet til energiagenterfor at hjælpe landet Elektricitanien.De lærer om eget energiforbrug,de bruger Experimentariums applikationtil smartphones “Jagten på den grønneenergi” og sammensætter energiproduktionenfor Elektricitanien.Målgruppe: 5.-6. klasseVarighed: 3 timerPris: Værkstedet er gratis, dog betalesskoleentré.ENERGI – JAGTEN PÅ DEN GRØNNEENERGI (APP)Hele skoleåretBliv klog på grøn energi i hovedudstillingensafsnit om energi, energiforbrugog energiproduktion. Benyt også den nyegratis applikation, der er knyttet til femopstillinger om grøn energi i udstillingen.Medbring jeres egne smartphones.Målgruppe: 5.-6. klassePris: Skoleentré til Experimentarium.HJERTE OG LUNGERHele skoleåret, kl. 9 og 11I værkstedet får eleverne kendskab tilhjertets og lungernes overordnede opbygningog funktion samt deres indbyrdessamspil. Eleverne får desuden kendskabtil forskellige naturvidenskabelige undersøgelses-og arbejdsformer.Målgruppe: 6.-9. klasseVarighed: 2½ timePris: 980 kr. + skoleentré.DNA-VÆRKSTEDHele skoleåret, kl. 10Eksperimenter med dna. Vi isolerer dnafra løg, en såkaldt dna-oprensning, densamme teknik, der ligger til grund formange professionelle molekylærbiologiskeundersøgelser. Vi lægger også op tildiskussion om moderne genteknologi ogdens muligheder.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 425 kr. + skoleentré.DanmarksTekniske UniversitetAnker Engelundsvej 1012800 Kgs. LyngbyTlf. 45 25 76 76www.dtu.dk/gymnasieDTU SCIENCESHOWHele skoleåretDTU ScienceShow underholder medrøg, damp og gode historier, der pirrerlysten til naturvidenskab og teknik.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1 time til 1 dagMaks. deltagere: 25-200 eleverPris: 1 t. på DTU: 400 kr., 1 t. på skolenhos jer: 900 kr. Andre priser efter aftale.Det ØkologiskeInspirationshusAllégade 7-92000 FrederiksbergTlf. 38 87 05 01www.byoko.dkØKOLOGI I BØRNEHØJDEHele skoleåretEt levende undervisningstilbud omøkologi og bæredygtighed, der imødekommerog dækker klassetrineneslæseplaner og målsætninger.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 2½ timePris: 25 kr. pr. elev, dog min. 300 kr.foto: dtu.naturvidenskabSpildevandscenterAvedøreKanalholmen 282650 HvidovreTlf. 36 34 38 00www.KloakLAB.dkVANDETS KREDSLØBHele skoleåretBesøget på Spildevandscentret giverværdifuld indsigt i den store, naturligesammenhæng, som vandet og vi menneskerer en del af.Målgruppe: 3.-5. klasseVarighed: 2½ timePris: Gratis.MILJØ OG SPILDEVANDHele skoleåretTag dine elever med på en oplevelsesrejsegennem vandets verden, de sent vilglemme.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: Gratis.SKYBRUD OG KLIMASIKRINGHele skoleåretEleverne får et nuanceret billede afklimapåvirkningerne og får kendskabtil metoder, der bruges i kampen modskybrud og oversvømmelser.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: Gratis.foto: Spildevandscenter Avedøre. foto: Spildevandscenter Avedøre.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 27


naturvidenskabGeoCenter Møns KlintStengårdsvej 84791 BorreTlf. 55 86 36 00www.moensklint.dkGRATIS OVERNATNING FOR LEJR-SKOLER PÅ VORES BASECAMPTil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Lige ved siden af GeoCentret har Naturstyrelsenbygget en helt ny lejrplads med4 sheltere, bord/bænke, bålpladser, toiletskuretc. Der er plads til 30 personer,og det er gratis.Målgruppe: 0.-10. klassePris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.I DINOSAURERNES FODSPOR15. juni – 31. oktober 2013Eleverne arbejder gruppevis med atundersøge dinosaur-fossiler i den nyedinosaur-udstilling.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.KRIDTHAVETS DYRELIVTil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014På stranden ved Møns Klint findereleverne fossiler, som efterfølgendesorteres og bestemmes.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.KATASTROFEN I KRIDTHAVETTil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Eleverne finder fossiler på stranden vedMøns Klint, som bruges til at bygge etfødenet over kridthavets dyreliv.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.foto: geocenter møns klint.BJERGARTERTil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Eleverne finder sten på stranden, somefterfølgende sorteres og bestemmes.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.ADVENTURE-FRÆS PÅ KLINTENTil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Dette er forløbet for den aktive klasse,som gerne vil kombinere et spændendeog lærerigt besøg på Møns Klint medmasser af frisk luft og lidt til både hjerneog ben!Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.MØNS KLINT – DET BEDSTETil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Her er tilbuddet for jer, som skal vide såmeget forskelligt som muligt om MønsKlint. Simpelthen lidt af det hele – detbedste. Forløbet handler om Møns Klintsenestående natur.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.KLATRING I TRÆTOPPENEPÅ MØNS KLINTTil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Godt nok er Møns Klint høj, men nu harjeres klasse muligheden for at kommeENDNU højere op, når vi denne sæsonogså tilbyder træklatring.foto: geocenter møns klint.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 75 kr. pr. elev + 500 kr. (for engruppe på op til 10) og 1000 kr. (foren gruppe på 11-25 elever), 2 lærereer gratis.BJERGARTERNES DANNELSETil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Eleverne finder sten på stranden, somefterfølgende sorteres og bestemmes.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 2 timerPris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.EVOLUTIONTil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Eleverne undersøger fossiler fra strandenved Møns Klint og diskuterer artsdannelseog uddøen over geologisk tid.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 2 timerPris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.MOUNTAINBIKE I DANMARKSFLOTTESTE NATURTil 31. oktober 2013,12. april – 31. oktober 2014Landskabet på Møns Klint er kuperet ogvarieret, og på topmoderne mountainbikesnår vi vidt omkring. Eleverne opleveristidens enorme kræfter, når de stejlestigninger i landskabet skal forceres.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 75 kr. pr. elev, 2 lærere er gratis.LærerkursusGratis lærerkursus22. august 2013, kl. 10-15Kurset indeholder grundlæggende undervisningi felten om naturen på Møns Klintog ruster og inspirerer deltagerne tilaktivt at inddrage naturen i undervisningen.Målgruppe: Lærere i grundskolenPris: Gratis.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dk28 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


naturvidenskabkalklandetGeomuseum FaxeØstervej 24640 FaxeTlf. 56 50 28 06,mandag-fredag kl. 9-15www.kalklandet.dkFOSSILJAGTHele skoleåretEleverne finder fossiler i et 63 millionerår gammelt koralrev og står ansigt tilansigt med en fjern fortid.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkKALKMALERIHele skoleåretForløbet åbner et vindue til fortiden, ogeleverne skal selv male kalkmalerier,som man gjorde i middelalderen.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkKALKMALERIHele skoleåretForløbet åbner et vindue til fortiden, ogeleverne skal selv male kalkmalerier,som man gjorde i middelalderen.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkET 63 MIO. ÅR GAMMELTØKOSYSTEMHele skoleåretVed at indsamle, sortere og klassificerefossilerne får eleverne et indblik i livet for63 mio. år siden og en mængde af koraller,snegle, muslinger og armfødder medhjem til videre arbejde med biodiversitet,livets udvikling og arters specialisering.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkfoto: geomuseum faxe.kalklandetStevns KlintHøjerup Bygade4660 Store HeddingeTlf. 56 50 28 06,mandag-fredag kl. 9-15www.kalklandet.dkFOSSILER I KLINTENHele skoleåretEleverne jagter fossiler og hører omdengang, en asteroide ramte Jorden, oghalvdelen af alle dyrearter uddøde.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkSTEN PÅ STRANDENHele skoleåretHvor kommer stenene fra? – Og hvorgamle er de? Vi går på opdagelse ogfinder sten og prøver sammen at løsederes gåde.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkFUGLEAugust-november 2013Udrustet med kikkert og teleskop går viud og ser efter, om vi kan se fugle påtræk. Vi ser også efter rastende småfuglei krattet. Eleverne vil få en introduktiontil, hvorfor fuglene tager på træk, hvorforStevns Klint ligger på den store trækrute,og hvordan fuglene finder vej.Målgruppe: 1.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkPÅ JAGT EFTER BLOMSTERNE1. maj – 1. november 2013Vi finder og undersøger blomster iStevns Klints enestående natur og lærerat tælle arter og at passe på naturen.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkDINOSAURERNES UDDØENHele skoleåretEleverne tegner et profil af Stevns Klintog lærer om livets udvikling og Jordenshistorie.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Se kalklandet.dkStatens NaturhistoriskeMuseumBotanisk HaveGothersgade 1281323 København KOnline booking på www.snm.ku.dkHER-HVAD-FOR-ET-BARIUM?August-oktober og maj-juniKan man gemme en plante for eftertiden?Vi presser planter og laver voreseget herbarieark.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.KLONING – KOPIÉR EN PLANTEAugust-oktober og april-juniKan man lave en kopi af en levendeplante? Vi ser på planter og deresformering og laver selv plantekopier tilat tage med hjem.Målgruppe: 1.-4. klasseVarighed: 1 timePris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.FELTARBEJDE– SØENS PLANTER OG DYRAugust-oktober og april-juniHvad er feltarbejde? Vi fanger smådyr ogfisk og ser på planter i og omkring søen iBotanisk Have.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.FELTARBEJDE– SØENS ORGANISMERAugust-oktober og april-juniHvordan laver man videnskabeligtfeltarbejde? Hvilke levende organismerkan man finde i en sø? Vi indfanger ogundersøger og diskuterer metoder ogresultater undervejs.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.foto: lennart søgård-høyer.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 29


›naturvidenskabStatens NaturhistoriskeMuseumGeologisk MuseumØster Voldgade 5-71350 København KOnline booking påwww.snm.ku.dkFOSSILER – SPOR AF FORTIDENHele skoleåretHvad er en forstening – og hvordanbliver den til? Hvordan så verden ud formillioner af år siden, og hvordan har livetændret sig?Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.STEN OG MINERALERHele skoleåretHvad er sten? Hvad er et mineral? Hvorkommer de fra? Og hvad kan de fortælleos om Jordens fortid?Målgruppe: 1.-5. klasseVarighed: 45 minutterPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.BJERGARTERNES DANNELSEHele skoleåretHvor kommer bjergarterne fra? Hvad ermineraler? Og hvorfor er sten ikke baresten?Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.PLADETEKTONIK OG VULKANERHele skoleåretHvordan ser der ud i Jordens indre?Hvor og hvordan opstår jordskælv ogvulkaner? Og hvorfor er der ikkevulkaner i Danmark?Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.foto: birgitte rubæk.Statens NaturhistoriskeMuseumZoologisk MuseumUniversitetsparken 152100 København ØOnline booking påwww.snm.ku.dkPÅ EKSPEDITION JORDEN RUNDTHele skoleåretHvorfor tager naturforskere på ekspeditionerJorden rundt? Hvor tager de hen?Og hvorfor indsamler de planter, dyr,sten og fossiler? Gå på opdagelse i enekspeditionskasse, og find ud af, hvor iverden ekspeditionen har været.Målgruppe: 0.-1. klasseVarighed: 45 minutterPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.DET MODIGE RENSDYRNovember-december 2013Tag med på en eventyrlig rejse til detkolde og vintermørke Grønland, hvordyrene lever midt i kulden, sneenog isen.Målgruppe: 0.-1. klasseVarighed: 45 minutterPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.DARWIN OG DYRENEHele skoleåretHvem var Darwin, og hvordan startedehans interesse for naturen? Elevernetages på rejse med skibet Beagle ogundersøger selv udvalgte dyr.Målgruppe: 0.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.SKELETTERINGHele skoleåretHvad er der under huden? Elevernerenser selv kødet af knoglerne, til kunskelettet er tilbage.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 90 minutterPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.foto: Geert Brovad.TÆNDERHele skoleåretVis mig dine tænder, og jeg skal fortælledig, hvem du er i familie med.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 45 minutterPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.NATUREN I BYEN– SKOLEKONKURRENCE15. august – 1. oktober 2013“Naturen i byen” handler i 2013 om “Byenstræer”. Lad eleverne arbejde flerfagligtmed træer i deres nære omverden.Målgruppe: 4.-9. klassePris: Gratis.EVOLUTIONENS BYGGESTENHele skoleåretHvordan og hvorfor kan der ske udvikling?Dyr af samme art ser ofte meget ens ud,men er de det?Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 90 minutterPris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.EVOLUTION– FRA DINOSAUR TIL FUGLHele skoleåretHvordan har fuglene udviklet sig – oghvad har de udviklet sig fra? Hvilkeinformationer kan man hente i et145 mio. år gammelt fossil?Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 15 kr. pr. elev, lærere gratis.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkfoto: mikal schlosser.30 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


naturvidenskabVestforbrændingEjby Mosevej 2192600 GlostrupTlf. 44 85 71 48www.vestfor.dkGERNER, BRITTA, LASSE OGFRIDA TA’R SKRALDETHele skoleåretBesøg Vestforbrænding, og lær mere omaffald, genbrug og energi.Målgruppe: 0.-2. klasseVarighed: 2½ timePris: Gratis.BESØG DIN LOKALEGENBRUGSSTATIONHele skoleåretGenbrugsstationen er et unikt læringsrumfor miljøundervisningen. På sammetid en spændende arbejdsplads og etsted, hvor vores affald får nyt liv somgenbrug og energi.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis.AFFALD! HVOR SKAL DET HEN DU?Hele skoleåretBesøg Vestforbrænding, og lær mere omaffald, genbrug og energi.Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 2½ timePris: Gratis.foto: vestforbrænding.undervisningsfaciliteter for eleveri 8.-10. klasse.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 5 timerPris: GratisWASTELAB – SAMFUNDSFAGLIGTHele skoleåretWasteLab er Vestforbrændings nyeundervisningsfaciliteter for elever i8.-10. klasse.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 5 timerPris: Gratis.NaturBornholmGrønningen 303720 AakirkebyTlf. 56 94 04 00www.naturbornholm.dkBJERGET DER FORSVANDT– BORNHOLM GENNEM 1700 MIO. ÅRTil 31. oktober 2013,1. april – 31. oktober 2014Bjergarter, jordskælv og dinosaurer – deter historien om Bornholms natur, fragranitten blev dannet og frem til nutidensrigt varierede landskab på klippeøen iØstersøen.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 75 kr. pr. elev, lærere gratis.foto: naturbornholm.TivoliVesterbrogade 31630 København VTlf. 22 23 73 70/83 75 02 47, kl. 9-16www.tivoli.dkLEG OG LÆR MED RASMUS KLUMPTil 22. september 2013,7.-11. oktober 2013Eleverne besøger Rasmus Klump i detfantasifyldte legeland Rasmus KlumpsVerden. Sammen tager de på en sjovlegevandring, hvor de definerer, beskriverog dramatiserer, hvad der er en god leg.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 60 minutterPris: 50 kr. pr. elev.HJÆLP JULEMANDEN!15. november – 20. december 2013Noget er galt i julemandens værksted.Julemanden har mistet hukommelsen,og han har brug for elevernes hjælp til atgenskabe fortællingen om julen. Undervisningsforløbetarbejder med fantasi,dramatik og formidling.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 60 minutterPris: 50 kr. pr. elev.I H.C. ANDERSENS FODSPORTil 22. september 2013,15. november – 20. december 2013H.C. Andersens eventyr “Nattergalen”danner rammerne for et anderledes skriveforløb,hvor eleverne samler inspirationfra Havens omgivelser og forlystelser,som de fortolker i deres eget fantasifuldeeventyr.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 50 kr. pr. elev.AFFALD, FORBRUG OG ENERGIHele skoleåretBesøg Vestforbrænding, og følg affaldetsvej til strøm og fjernvarme.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: Gratis.WASTELAB – NATURFAGLIGTHele skoleåretWasteLab er Vestforbrændings nyeKLIMAFORANDRINGER FØR OG NUTil 31. oktober 2013,1. april – 31. oktober 2014Det handler om klima og energi gennemmillioner af år. Fra fortidens bornholmskekrokodiller til nutidens strategi for enmere bæredygtig energiforsyning.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 75 kr. pr. elev, lærere gratis.HURTIG, HURTIGERE, HURTIGST!Til 22. september 2013,15. november – 20. december 2013Hvilken forlystelse kører hurtigst? Ogbruger alle forlystelser samme energi?foto: anders bøggild.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 31


›naturvidenskabEleverne går på opdagelse blandt Tivolisforlystelser for at undersøge, hvor de fårenergien fra, og hvor den bliver af, nårde stopper med at køre.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 50 kr. pr. elev.VILD MED RENÆSSANCEDANS!Til 22. september 2013,15. november – 30. december 2013Eleverne rejser tilbage i tiden og opleverrenæssancens kultur på egen krop. Medrank ryg og traditionel påklædning vil dedanse sig igennem 1500-tallets magtspilog kønsroller.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 50 kr. pr. elev.FAGLIGE DAGE FOR 4.-6. KLASSEForår 2014Til Tivolis Faglige Dage vil der værefokus på en levende undervisning medhands on-oplevelser af naturvidenskab,dansk og historieundervisning.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 4 timerPris: 50 kr. pr. elev.GYS! GENRESKRIVNING7.-11. oktober 2013Et undervisningsforløb om genreskrivningi autentiske og dramatiske omgivelser.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 50 kr. pr. elev.FAGLIGE DAGE FOR 7.-10. KLASSE26. august – 22. september 2013Hvad sker der med din puls på vej nedfra Det Gyldne Tårn, og hvad var krop,kunst og kultur i renæssancen? De fagligedage er et tilbud om at rykke dansk-,historie- og fysikundervisningen ind iDanmarks største klasselokale.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 4 timerPris: 50 kr.foto: anders bøggild.HVAD FÅR FORLYSTELSERNETIL AT KØRE?Til 22. september 2013,18. november – 20. december 2013Kører alle forlystelser på samme energi?Eller findes der flere energiformer? Eleverneundersøger Tivolis forlystelser forat finde ud af, hvor energien kommer fra,hvordan den omdannes, og hvilke formerfor energi der findes.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 50 kr. pr. elev.FIND FORMEN!Til 22. september 2013,15. november – 20. december 2013Eleverne går på jagt i Tivolis nye TychoBrahe-område, hvor de møder renæssancensformer, arkitektur og kultur. Undervisningenlægger vægt på symmetri,genkendelse og historisk udvikling.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 50 kr. pr. elev.GYS OG GRU7.-11. oktober 2013Hvad fænger os, når vi læser en gyser?Eleverne udfordres til at finde gysergenrenselementer i det Halloween-pyntedeTivoli. Undervisningen arbejder medbåde skriftlig og mundtlig formidling.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 50 kr. pr. elev.tivoliBestilling: Tlf. 22 23 73 70/83 75 02 47,kl. 9-16www.tivoli.dkfoto: anders bøggild.Zoologisk HaveRoskildevej 382000 FrederiksbergTlf. 72 20 02 59, kl. 10-16www.zoo.dk0. KlasseSANSERHele skoleåretEleverne bruger øjne, ører, næse oghænder til at undersøge, hvordan dyrkommunikerer.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.RØR, SE OG BESKRIV DYRENE I ZOOHele skoleåretStyrk observationssansen, og tegn selvi Zoo.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.KÆLEDYRHele skoleåretHvad har kæledyr brug for? Praktiskarbejde med indretning af bure.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.DANSKE DYR I SKOVENHele skoleåretHvilke dyr lever i den danske skov, oghvilke dyrespor finder man i skoven?Eleverne håndterer levende dyr samtskind og kranier og oplever skoven framuseperspektiv.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.Natur/Teknik 1.-2. klasseREGNSKOV – ROVDYR-BYTTEDYRHele skoleåretHvordan ser man forskel på et tiger- oget hjorteantilopekranium? Hvilke dyr harfoto: zoologisk have.32 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


naturvidenskabstore hjørnetænder? Og hvilke dyr harflade kindtænder?Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.REGNSKOV – FØDEKÆDEHele skoleåretHvem æder hvad? Hvordan går slangenpå jagt? Og hvordan undgår en løvfrø atblive ædt?Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.NORDEN – ROVDYR-BYTTEDYRHele skoleåretHvordan ser man forskel på et kanin- oget rævekranium? Hvilke dyr har storehjørnetænder? Og hvilke dyr har fladekindtænder?Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.NORDEN – FØDEKÆDEHele skoleåretHvem æder hvad? Hvordan går ulven påjagt? Og hvordan undgår moskusoksenat blive ædt?Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.SAVANNEN – ROVDYR – BYTTEDYRHele skoleåretHvordan ser man forskel på et løve- oget zebrakranium? Hvilke dyr har storehjørnetænder? Og hvilke dyr har fladekindtænder?Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.SAVANNEN – FØDEKÆDEHele skoleåretHvem æder hvad? Hvordan går løverpå jagt? Og hvordan undgår zebraen atblive ædt?Målgruppe: 1.-2. klassefoto: zoologisk have.Varighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.PASNING AF KÆLEDYRHele skoleåretHvad har kæledyr brug for? Gennempraktisk arbejde med indretning af burediskuteres dyrs trivsel og velfærd.Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.SANSER OG SIGNALERHele skoleåretEleverne bruger deres øjne, ører, næseog hænder til at undersøge, hvilkesanser og signaler dyrene bruger i dereskommunikation.Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.IAGTTAG, BESKRIV OG TEGN I ZOOHele skoleåretElevernes opmærksomhed på de enkeltedyrs tilpasninger skærpes, og deresevne til at observere dyr styrkes. Elevernekan på egen hånd tegne dyrene iZoo.Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.MATEMATIK I ZOO 1Hele skoleåretSkal man kunne matematik for at væredyrepasser?Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.RUNDT OM ELEFANTERNEHele skoleåretHvordan ser der ud, hvor elefanternelever? Og hvor meget vejer en elefantlort?Eleverne arbejder med forskelligegenstande fra elefanterne og finder bl.a.ud af, hvad elefantens livret er.Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis + skoleentré.Natur/Teknik 3.-6. klasseDYREGRUPPERHele skoleåretEr kryb og krybdyr en betegnelse for detsamme? Hvorfor er en skildpadde ikkeen padde? Eleverne er aktivt med til atinddele dyr i grupper og finde kendetegnfor grupperne.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.ALLE TIDERS ELEFANTERHele skoleåretEleverne arbejder i grupper i elefanthusetog søger svar på specifikke spørgsmålom elefanternes levevis. Dele afundervisningen foregår i undervisningslokalerne.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.TILPASNINGER – NORDENHele skoleåretHvor findes Norden? Hvordan ser derud i Norden, og hvordan er klimaet?Hvordan er dyrene i Norden tilpassetårstiderne og kulden?Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.TILPASNINGER – REGNSKOVHele skoleåretHvor findes der regnskov? Hvordan serder ud i regnskoven? Hvordan er dyrenei regnskoven tilpasset den fugtige varmeog store regnmængde?Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.TILPASNINGER – SAVANNEHele skoleåretHvor findes den afrikanske savanne?Hvordan ser der ud på savannen? Oghvordan har dyrene tilpasset sig savannensliv og årstider?Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 45 minutterPris: Gratis + skoleentré.›foto: zoologisk have.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 33


›naturvidenskabMATEMATIK I ZOO 2Hele skoleåretEleverne får under oplægget mulighedfor at få styrket deres modelleringskompetence(Fælles Mål Matematik 2009)ved at blive præsenteret for et hverdagsproblemi Zoo, der skal løses vha.elevernes matematiske viden.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 45 minutter / 1½ timePris: Gratis + skoleentré.Biologi 7.-10. klasseADFÆRDHele skoleåretEleverne trænes i at observere naturenog beskrive det, de ser. Eleverne udføreradfærdsforsøg, hvor mus sættes sammenparvis i arenakasser.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skoleentré.TRUEDE DYRHele skoleåretOplægget giver eleverne indsigt i problematikker,der vedrører truede dyr, samten forståelse af årsagerne.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skoleentré.REGNSKOVHele skoleåretUdgangspunktet for oplægget erregnskovens klima og opbygning samtdyrenes tilpasning til levestedet.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skoleentré.ETIK I BIOLOGIENHele skoleåretOplæggets formål er at give eleverne enforståelse af begreberne etik og moral iforbindelse med anvendelse og hold af dyr.foto: zoologisk have.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skoleentré.DYRENES ANATOMIHele skoleåretFormålet med undervisningen er, ateleverne øves i at beskrive og sammenligneforskellige dyrearters anatomi, samtat de kan redegøre for de indre organersvigtigste funktionerMålgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skoleentré.ARTERNES TILPASNING I BYGNING,FUNKTION OG ADFÆRDHele skoleåretEleverne undersøger forskellige dyr ogfinder svar på, hvordan dyr kan være tilpassettil deres miljø og omgivelser gennemudseende, opbygning og adfærd.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skoleentré.AREAL & VOLUMENHele skoleåretGennem håndtering af udvalgte dyr ogbesøg i elefanthuset styrkes elevernei at indsamle, analysere og formidlebiologiske data samt anvende basalematematiske redskaber i biologiskeundersøgelser.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skoleentré.ARTSDANNELSE, EVOLUTION OGKLASSIFIKATIONHele skoleåretHvem var Darwin? Hvad er naturligselektion? Hvad er en art, og hvordanskabes en ny? Eleverne håndterer,observerer og klassificerer dyr og fårderigennem indsigt i evolutionsteorien.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis + skoleentré.BørnezooBØRNEZOOSCENEN1. maj – 1. septemberBørnezooscenen giver eleverne mulighedfor hands on-oplevelser medlevende dyr, skind og kranier.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: ½ timePris: Gratis + skoleentré.EN ARBEJDSDAG MED HUSDYR1. marts – 1. juni,tirsdage og onsdagePraktisk arbejde i husdyrstaldene i3 grupper, suppleret med forskelligepædagogiske aktiviteter og emner tilpassetklasssetrin.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 4½ timePris: Gratis + skoleentré.KOEN – FRA GRÆS TIL SMØR1. september – 1. juni,mandag, torsdag og fredagHvordan bliver græs til mælk? Oghvordan bliver mælk til smør? Dette skaleleverne selv undersøge og finde svarpå, når de arbejder i stalden og undervisningslokalernei Børnezoo.Målgruppe: 1.-2. klasseVarighed: 75 minutterPris: Gratis + skoleentré.KOEN ÆDER OG YDER1. september – 1. juni,mandag, torsdag og fredagMed udgangspunkt i køerne og kostaldeneog med matematik som redskabarbejder eleverne med spørgsmålet:“Hvad skal der til, for at en ko producerermælk?”Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 75 minutterPris: Gratis + skoleentré.zoologisk haveBestilling: Tlf. 72 20 02 82, kl. 10-16www.zoo.dkfoto: zoologisk have.34 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieArbejdermuseetRømersgade 221362 København KTlf. 33 48 03 30,mandag-torsdag kl. 13-15.45www.arbejdermuseet.dkPÅ AKKORD MEDFAMILIEN SØRENSENHele skoleåretEleverne går på opdagelse i udstillingenom familien Sørensen og dens liv oghverdag. Vi besøger familien i deres lillelejlighed, ser en madpakke, der er over100 år gammel, og prøver kræfter meddatidens arbejdsliv.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.FERIE, FERIE, FERIE– SLAP NU AF, DU HAR FRI21. august – 1. november 2013Sjov og sansebaseret workshop omsommerferie. Forløbet har både danskoghistoriefaglige aktiviteter og fokusererpå børns ferier gennem de sidste 70 år.Målgruppe: 2.-4. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.BAGGÅRDENES BØRNEARBEJDEREHele skoleåretVar der plads til barndom for arbejderbørneneomkring år 1900? Forløbetfokuserer på arbejderbørnenes hverdag,og klassen får mulighed for at prøveet typisk børnearbejde: fremstilling aftændstikæsker.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.foto: Arbejdermuseet.DA BEDSTE VAR BARNHele skoleåretEleverne går på opdagelse i tiden, hvoryankie-barer, anderumper og barbiedukkerdukker op i hverdags- og barndomslivet.Et forløb, der supplerer et emnearbejdeom bedsteforældrenes tid oghverdagslivet i 1950’ernes Danmark.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.HISTORIEDETEKTIVERNE: PÅSPORET AF FAMILIEN SØRENSENFra 15. april 2013Den autentiske historie om familienSørensens hverdag i Københavnomkring år 1900 danner ramme, nåreleverne oplever og udfordres på, hvadhistoriske spor og museer kan fortælleos om fortiden.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.KOLD KRIG I 1950’ERNEHele skoleåretTrods forsøg på at holde sig uden forblokpolitikken bliver Danmark en del afden vestlige alliance med medlemskabetaf NATO i 1949. Forløbet fokuserer påkrigens betydning for hverdagslivet.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.foto: Arbejdermuseet.foto: Arbejdermuseet.FARLIG UNGDOM– DANMARK I 1950’ERNEHele skoleåretI 1950’erne skyller en bølge af amerikanskkultur ind over Danmark. Begrebetteenager dukker op og skaber en nyforbrugergruppe med nye vaner og idéer.Et sammenstød mellem nyt og gammelter på vej.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.BYVANDRING:SLAGET PÅ FÆLLEDENTil 31. oktober 2013Eleverne tages med tilbage til foråret1871, hvor den spirende arbejderbevægelseslår rødder på Nørrebro, oget opgør med det bestående samfundsynes uundgåeligt.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.MASKINER OG MENNESKERFra 1. august 2013Et forløb om de samfundsmæssige idéerog forandringer, som industrialiseringenhar medført i Danmark i det 20. århundrede.Eleverne arbejder aktivt med idéerne, ogvi diskuterer, om disse idéer stadig harderes berettigelse i dag.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dk#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 35


KulturhistorieBakkehusmuseetRahbeks Allé 231801 Frederiksberg CTlf. 33 31 43 62, kl. 11-16www.bakkehusmuseet.dkfoto: stuart mcintyre.Bornholms MuseumSct. Mortensgade 293700 RønneTlf. 56 95 07 35www.bornholmsmuseum.dkGULDGUBBERNE – MAGISK GULD?Hele skoleåretPå Bornholm har vi verdens største fundaf guldgubber. Over 2300 små tyndeguldstykker fra jernalderen med prægedefigurer. Hvad kan de fortælle os om livetpå Bornholm i jernalderen?Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1 timePris: Guide 400 kr. pr. time.Guide er gratis for bornholmske skoler.CONGO JESPERSEN OGKOLONISERINGEN AF CONGOHele skoleåretKoloniseringen af Congo i 1800-tallet varbrutal. Mange skandinaver – herunderflere bornholmere – gjorde tjeneste iCongo, enten som soldater eller søfolk.Om kolonialisme og imperialisme.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: Guide 400 kr. pr. time.Guide er gratis for bornholmske skoler.OPLYSNINGSTIDEN OGROMANTIKKEN I DANMARKHele skoleåretMed udgangspunkt i ægteparret Kammaog Knud Lyne Rahbeks hjem i Bakkehusetbeskriver omvisningen livs- ogboligformer i perioden 1780-1830.Målgruppe: 6.-9. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr. pr. skoleklasse + 1 kr.pr. elev i entré.HVOR GÅR GRÆNSEN?– om ytringsfrihed på tryk, i tale ogi billeder. Et samarbejde mellemBakkehusmuseet, Storm P. Museetog RevymuseetHele skoleåret“Hvor går grænsen?” handler om rettentil at ytre sig og om censur. Eleverne kani tværfaglige forløb dykke ned i skelsættendedele af dansk litteratur, kunst,historie og samfundsudvikling.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 300 kr. pr. skoleklasse + 1 kr.pr. elev i entré.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkKONGE, KIRKE OG KRIG I1600-TALLET PÅ BORNHOLMHele skoleåret1600-tallet er en urolig tid med krige,pest, religiøs ensretning og omvæltninger.Hvordan tog det sig ud på Bornholm?Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Guide 400 kr. pr. time.Guide er gratis for bornholmske skoler.EN DAG I EN KARL OG PIGES LIVMedio maj til og med uge 42Oplev på egen krop arbejdslivet pålandet i 1860’erne – før mekaniseringenaf landbruget i Danmark. Elevernebliver kønsopdelt og får kønsspecifikkearbejdsopgaver.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 1200 kr.Guide er gratis for bornholmske skoler.foto: bornholms museum.PRØV AT VÆRE ARKÆOLOGHele skoleåretPrøv at arbejde som arkæolog i BornholmsMuseums interaktive arkæologiskeforsøgsrum. Undersøg, brug laboratoriet,sold og gå med metaldetektor.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 2 timer / 3 timerPris: Guide 400 kr. pr. time.Guide er gratis for bornholmske skoler.BESAT, BOMBET, BEFRIET OGBESAT – 2. VERDENSKRIG PÅBORNHOLMHele skoleåretBornholm har en helt unik historie om2. Verdenskrig. Besat en dag senere,bombet, da krigen var slut, genopbygningog et år under sovjetisk besættelse!Desuden en speciel historie om klipningaf tyskerpiger og efterfølgende retssag.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Guide 400 kr. pr. time.Guide er gratis for bornholmske skoler.foto: bornholms museum.36 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieChristiansborg SlotPrins Jørgens Gård 51218 København KTlf. 33 92 64 92,alle dage kl. 10-17www.christiansborg.dkKRIDHVIDE HESTE OGEVENTYRLIGE KARETERHele skoleåretBesøg Dronningens køreheste påChristiansborg Slot.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 45 minutterPris: 600 kr.HEMMELIGHEDSFULDE RUINERHele skoleåretBesøg ruinerne under Christiansborg Slot.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 45 minutterPris: 600 kr.DRONNINGENS ARBEJDSPLADSHele skoleåretDe kongelige repræsentationslokaler påChristiansborg.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 45 minutterPris: 600 kr.DRONNINGENS GOBELINER– KUNST OG HISTORIEHele skoleåretEn tværfaglig omvisning i Dronningensgobeliner.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 600 kr.foto: thorkild jensen.I ABSALONS FODSPORHele skoleåretBesøg ruinerne af Absalons borg underChristiansborg Slot.Målgruppe: 4.-7. klasseVarighed: 1½ timePris: 900 kr.KØBENHAVNS SLOT– CHRISTIAN 4.S HJEM OGDATTEREN LEONORA CHRISTINASFÆNGSELHele skoleåretSe ruinerne af Københavns Slot underChristiansborg.Målgruppe: 4.-7. klasseVarighed: 1½ timePris: 900 kr.RELIGIONENS UDVIKLING IDANMARK – VIST I DRONNINGENSGOBELINERHele skoleåretBjørn Nørgaards 1000 års Danmarkshistorie.Målgruppe: 5.-8. klasseVarighed: 1 timePris: 600 kr.KONGERNES CHRISTIANSBORGHele skoleåretSe storslåede sale, ruiner og pragtfuldekareter.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 900 kr.HISTORIEKANONPUNKTERNE IDRONNINGENS GOBELINERHele skoleåretBjørn Nørgaards 1000 års Danmarkshistorie.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 600 kr.foto: thorkild jensen.CirkusmuseetHovedporten 62650 HvidovreTlf. 36 49 00 30www.cirkusmuseum.dkBAG OM CIRKUSTil 7. juli 2014Kom bag om cirkus, og oplev det påegen krop. Forløbet kombinerer et forløbpå museet med en formidler med et forløbmed vores cirkusartist i Fægtesalen.Eleverne bliver således både klogerepå cirkus og prøver selv at arbejde medartisteriet.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.CIRKUSWORKSHOPTil 7. juli 2014I selskab med museets professionellecirkusartist kommer eleverne til atarbejde med en række cirkusdisciplinersåsom akrobatik, jonglering og balancegang.Det foregår i Fægtesalen, som ermuseets hus indrettet udelukkende tilcirkusaktiviteter.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 750 kr.foto: cirkusmuseet.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 37


KulturhistorieDanmarksTekniske MuseumFabriksvej 25-273000 HelsingørTlf. 49 22 26 11www.tekniskmuseum.dkEVENTYR I KANDESTØBERIETHele skoleåretVi sidder i et ægte kandestøberværksted,alt imens vi fortæller eventyret“Tinhjertet” til lyden af ovnen, der buldreri baggrunden. Bagefter får elevernemulighed for at støbe deres egen tinsoldat,som de kan tage med hjem.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1½ timePris: 250 kr.DRØMMEN OM AT FLYVEHele skoleåretVi taler bl.a. om de første halsbrækkendeforsøg på at overvinde tyngdekraften.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 50 minutterPris: 250 kr.DET ER MIN IDÉHele skoleåretHvad er en god opfindelse? Og hvordanbliver den skabt?Vi ser nærmere på de mange gode ogdårlige opfindelser, der gennem tiden harset dagens lys.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 50 minutterPris: 250 kr.PAS PÅ DER KOMMER EN BILHele skoleåretDette forløb kan anvendes som optakt tilf.eks. Den lille cyklistprøve eller afslutningpå Den store cyklistprøve.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 50 minutterPris: 250 kr.foto: danmarks tekniske museum.HJEM, KÆRE HJEM!Hele skoleåretI dette undervisningsforløb ser vi på,hvordan hjemmets teknik har ændretsig i de sidste 100 år. Vi ser på de merenære tekniske ting, vi omgiver os med tildaglig, inden for temaerne husholdning,hygiejne, kommunikation og underholdning.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 50 minutterPris: 250 kr.FRA FJER TIL FLYHele skoleåretHvad er sammenhængen mellem en fuglog en flyvemaskine?Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 250 kr.DAMPENS KRAFTHele skoleåretDampen var den første energikilde, dersystematisk blev anvendt i maskiner.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 250 kr.DET SKAL BARE VIRKE!Hele skoleåretHvad sker der, når vi har strømafbrydelse,og hvad er elektricitet?Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 50 minutterPris: 250 kr.foto: danmarks tekniske museum.OPFINDELSERHele skoleåretHvad er en god opfindelse? Og hvordanbliver den skabt? Vi ser nærmere på demange gode og dårlige opfindelser, dergennem tiden har set dagens lys.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 250 kr.ENERGIKRISENHele skoleåretEt kontrafaktisk undervisningsforløb omenergi: Hvad nu hvis?Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 250 kr.COMPUTERENHele skoleåretVi bruger alle sammen dagligt en computer,men hvad er det egentlig? Hvordanvirker den? Hvad kan den? Hvordanhar den udviklet sig? Hvordan har denpåvirket vores samfund?Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 50 minutterPris: 250 kr.DET IKK´ SÅ RINGE ENDDAHele skoleåretLav reklamefilm på Teknisk Museum.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 500 kr.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkfoto: danmarks tekniske museum.38 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieDansk Jødisk MuseumDavids SamlingProviantpassagen 61218 København KTlf. 33 69 19 22,alle hverdage kl. 10-16www.jewmus.dkJØDEDOMMEN– TRADITIONER OG RITUALERHele skoleåretFå styr på jødedommens mangetraditioner og ritualer.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 600 kr.OKTOBER 1943 – TÆT PÅ HISTORIENHele skoleåretHør om de danske jøders krigsoplevelserpå en omvisning, hvor også museetsarkitektur og genstande fra museetsstudiesamling vil blive inddraget.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 600 kr.ANKOMSTERHele skoleåretHør om 400 års indvandringshistorie.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 600 kr.HJEM – OM EFTERVIRKNINGERNEAF KRIG OG FORFØLGELSE7. oktober 2013 – 28. november 201470 år efter redningen af de danske jøderi oktober 1943 står kun jublen tilbage.Historien om hjemkomstens udfordringerhar befundet sig under tavshedens slør.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 600 kr.foto: dansk jødisk museum.Kronprinsessegade 301306 København KTlf. 33 73 49 49www.davidmus.dkISLAM – RELIGIONEN SET GENNEMKUNSTEN1. september – 1. december 2013,1. februar – 13. juni 2014Spændende omvisning om religionenislam set gennem kunsten. Fokus vilvære på islams fem søjler, Koranensbetydning og det såkaldte billedforbud.Der vil blive draget paralleller til kristendommen.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis.FABELVÆSNER I ISLAMISK KUNST1. september – 1. december 2013,1. februar – 13. juni 2014Hør om dragen, sfinksen, simurghenog andre fantastiske skabninger i denislamiske verdens kunst.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis.DEN ARABISKE SKRIFT1. september – 1. december 2013,1. februar – 13. juni 2014Se den arabiske skrift i dens mangevidunderlige former – fra de tidligstekoraner til monumentale vægdekorationer.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis.foto: david samling.HVAD ER ISLAMISK KUNST?1. september – 1. december 2013,1. februar – 13. juni 2014Hvad er islamisk kunst? Få en spændendeintroduktion til den islamiskeverdens imponerende kunsthistorie fraprofeten Muhammads tid og frem til det19. århundrede.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis.MINIATUREMALERIERNE OG DENVERDEN, DE SKILDRER1. september – 1. december 2013,1. februar – 13. juni 2014Hør om miniaturemaleriernes eventyrligeog flotte univers – fyldt med helte,prinsesser og action. Lær om teknikker,farver og kunstnernes rolle.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis.foto: davis samling.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 39


KulturhistorieDet NationalhistoriskeMuseumpå Frederiksborg Slot3400 HillerødTlf. 48 26 04 39, kl. 10-15www.dnm.dkFABELDYR OG OVERNATURLIGEVÆSNERHele skoleåretOplev slottet fra en ny vinkel, hvor enhjørninger,trolde og havfruer træder frem påmalerier, lofter og møbler. Der fortællesom eventyr og om, hvilken betydningfabeldyr havde på Christian 4.s tid.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.foto: Det NationalhistoriskeMuseum.RIDDERE OG VÅBENSKJOLDEHele skoleåretSe slottet fra en ny vinkel, når der fortællesom riddere, rustninger og våbenskjoldepå Frederiksborg.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.BØRNENES DANMARKSHISTORIE –CHRISTIAN 4. SOM BARN OG KONGETil 1. december 2013Oplev Christian 4.s opvækst og barndom,og hør om hans liv som konge. Derfortælles om hans skolegang, krigene oghans eget familieliv.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 1½ timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.FRA KONGEBOLIG TIL MUSEUMHele skoleåretBesøg Christian 4.s pragtfulde renæssanceslot,og hør om slottets tid somkongebolig samt om branden, der førte tiloprettelsen af museet, hvor Danmarkshistorienfra 1500 til i dag fortælles.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.“Christian 4. ombord på Trefoldigheden” malet afWilhelm Marstrand 1865. foto: Lennart Larsen.CHRISTIAN 4.Hele skoleåretChristian 4.s tid opleves gennem renæssanceslottetog de store pragtrum frahans tid. Portrætter og historiemalerierbelyser vigtige faser og begivenheder iChristian 4.s liv.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.CHRISTIAN 4.S FREDERIKSBORG– RENÆSSANCESLOT OGKONGESPEJLHele skoleåretChristian 4. fik Frederiksborg Slotdekoreret efter renæssancens principper.Tag med på opdagelse i renæssancenssymbolik, og hør, hvordan slottet var enspejling af kongens magt og rigdom.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.HISTORIEMALERIETHele skoleåretHistoriemalerierne indbyder til spændendefortællinger om historiske begivenheder.Samtidig giver de mulighed for analyseog kildekritiske studier, da de ofte ermalet længe efter begivenheden.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.PORTRÆTTETS HISTORIEHele skoleåretOplev Danmarks største portrætsamlingaf markante danskere fra 1500 til i dag.Hør om portrætternes iscenesættelsefor de forskellige samfundslag og omportrættets stilmæssige udvikling frarenæssancen til i dag.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.“Tilbagetoget fra Dannevirke”, malet af Niels Simonsen1864. Foto: Ole Haupt.KRIGEN 18641. april – 30. juni 2014I 150-året for nederlaget i 1864 belysesde slesvigske krige med udgangspunkti analyser og sammenligninger af samtidigeog senere fremstillinger af krigen.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.KONGEMAGTENS HISTORIEHele skoleåretHør om kongemagtens udvikling fraChristian 1. til dronning Margrethe. Derfortælles om forskellige styreformersamt om ændringer i kongernes rolle ogselvopfattelse.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.“Alexander 3, Dagmar og Michael Alexandrovitch”.Laurits Tuxen, 1984. Foto: Det Nationalhistoriske Museum.DANMARK OG ZARERNES RUSLANDHele skoleåretUndervisningen i særudstillingen“Danmark og zarernes Rusland” belyser40 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


Kulturhistoriehovedpunkter i dansk-russiske forbindelserfra 1600-tallet og frem til den sidstezar, Nikolai 2.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.REFORMATIONENHele skoleåretReformationstiden i Danmark var prægetaf kampen mellem katolicisme og protestantisme.Oplev periodens hovedpersonersom Hans Tavsen og Christian 3., ogse den første bibel på dansk fra 1550.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.ENEVÆLDEN PÅ FREDERIKSBORGHele skoleåretOplev enevældens kroningskirke ogaudienssal, og hør historien om hovedpersonerneved enevældens indførelse,der tillige belyses ved historiemalerierom svenskekrigene og arvehyldningen1660.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.BESÆTTELSEN OG KRIGENI KUNSTENHele skoleåretGennem museets billeder behandlesefterkrigstidens fortolkninger af Besættelsen,hvor splittelsen mellem samarbejdspolitikerneog modstandsbevægelsenspillede en central rolle.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.DE LANGE LINJER IDANMARKSHISTORIENHele skoleåretOplev de lange udviklingslinjer i Danmarkshistorienfra o. 1500 til i dag gennemportrætter, historiemalerier, møblerog kunstgenstande, og vælg selv, omtemaet skal være historie eller kunst.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.“Christian 7.”, malet af Peder Als, ca. 1766-68.Foto: Det Nationalhistoriske Museum.“Tilbagetoget fra Dannevirke”, malet af Niels Simonsen1864. foto: Ole Haupt.“Leonora Christina”. Malet af Karel van Mander,ca. 1642. Foto: Det Nationalhistoriske Museum.LEONORA CHRISTINA OGDANMARKS STØRSTELANDSFORRÆDERHele skoleåretHistorien om Leonora Christina og landsforræderenCorfitz Ulfeldt er en vigtig delaf Danmarks historie og kultur. Hendesflugt, fangenskabet i Blåtårn og selvbiografien“Jammersminde” kan opleves påFrederiksborg.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.OPLYST ENEVÆLDEHele skoleåretDen oplyste enevælde omfatter bl.a.den dramatiske historie om Christian 7.ssindssygdom og hans livlæge Struensee,der tog magten og var dronningenselsker, indtil han blev arresteret oghenrettet.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.GULDALDERENHele skoleåretGennem slagbilleder og portrætter af debetydeligste personligheder behandlesde dramatiske Englandskrige og denefterfølgende kunstneriske og videnskabeligeblomstringsperiode.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.DE SLESVIGSKE KRIGE OGGENFORENINGENHele skoleåretDe slesvigske krige og genforeningen erskildret i kunsten, så man både får indtrykaf krigenes gang og af de nationalemyter om “ånden fra 48” og 1864, derhar formet den danske identitet.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.NATIONAL GENREJSNINGEFTER 1864Hele skoleåretUd fra museets samling fortælles historienom tiden efter 1864, hvor Danmarkshistorienblev et værktøj til at genopdageog konstruere den danske identitet.Dette kom ikke mindst til udtryk på DetNationalhistoriske Museum.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 20 kr. pr. elev og lærer.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 41


KulturhistorieMålgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 350 kr.KOST PÅ LANDETHele skoleåretHvordan lavede man mad på en stor hedebogårdi begyndelsen af 1800-tallet?Eleverne kommer på omvisning i Grevegårdsstuehus fra 1826, og bagefter skalde kærne smør og fremstille kartoffelmel.Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 1½ timePris: 350 kr.FRA ULD TIL KLÆDEHele skoleåretHvordan fik familien tøj i gamle dage?Hvem lavede det, og hvilke materialerblev brugt? Efter en omvisning i museetsudstillinger prøver eleverne selv kræftermed at karte uld og spinde garn.Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 1½ timePris: 350 kr.MAL DIT EGET KALKMALERI21.-31. januar 2014I undervisningsforløbet lærer eleverneom middelalderens kalkmalerier, motiver,farver og teknikker. Der vises både filmog billedshow. Eleverne maler dereseget lille “kalkmaleri”.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 350 kr.foto: anja hvidberg, greve museum.KULTURARV MED NÅL OG TRÅD– HEDEBOSYNING FOR BØRN OGUNGE17.-20. september 2013Eleverne lærer at sy hedebosyning somfor 200 år siden, og de designer en modernebrugsting med historiske teknikkermed inspiration fra de gamle hedebosyningeri museets udstilling.Målgruppe: 4.-7. klasseVarighed: 2 timerPris: 400 kr.MOD NYE TIDER 1850-1915Hele skoleåretPerioden fra 1850 til 1915 er den Danmarkshistoriskeramme om dette forløb.Eleverne lærer mere om, hvad der sker idenne periode, og hvilke betydninger detfår for folk. Hedeboegnen bruges somcase.Målgruppe: 5.-9. klasseVarighed: 1½ timePris: 350 kr.FORSTADEN – et godt sted at BOFra 12. november 2013I dialog med eleverne diskuteres boligogsamfundsudviklingen i det 20. århundredei en ny udstilling om forstadenGreve, som har udviklet sig fra bondelandtil moderne forstad til København.Målgruppe: 5.-9. klasseVarighed: 1½ timePris: 350 kr.DIN BY – DIN HISTORIE 1915-2000Hele skoleåretKom og lær mere om det 20. århundredesforstads- og boligudvikling, som erresultatet af en politisk og historisk proces.Undervisningen tager udgangspunkti Greve som case.Målgruppe: 5.-9. klasseVarighed: 1½ timePris: 350 kr.foto: greve museum.M/S Museet for SøfartNy Kronborgvej 13000 HelsingørTlf. 49 28 02 00,mandag-torsdag kl. 9-12www.mfs.dkLIVET OM BORDFra 1. juli 2013Følg Jens på hans første rejse som ungdreng om bord på HOLTHE fra Københavntil Sydamerika i år 1900. Klassenløser opgaver og lærer om livet om bordpå et sejlskib.Målgruppe: 1.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.ALLE SEJL SAT!Fra 1. juli 2013Rejs med kaptajn Jørgensen og hansbesætning verden rundt, og lær omnavigation i 1800-tallet. Klassen inddelesi grupper, hvor de på tid løser navigationsopgaver.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 600 kr.EN VERDEN AF VARERFra 1. juli 2013Find din indre købmand frem, og se, føl,duft, lyt og smag dig gennem 1700-talletsluksuriøse varer og ekspanderendehandelssystemer. Der skal både købesog sælges.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 600 kr.foto: m/s museet for søfart.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 43


KulturhistorieKaren Blixen MuseetRungsted Strandvej 1112960 Rungsted KystTlf. 45 57 10 57,alle hverdage kl. 11-15www.blixen.dkBLIXEN I BØRNEHØJDE2. september 2013 – 30. april 2014Levende og uhøjtideligt formidlesKaren Blixens liv og forfatterskab til demindste klasser.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 1 timePris: 550 kr.KAREN BLIXEN OG MALERKUNSTEN2. september 2013 – 30. april 2014Som ung ville Karen Blixen værekunstmaler. På museet ser vi på hendestegninger og malerier og hører, hvordanhun bruger billedet i sit forfatterskab.Gennem øvelser trænes iagttagelsesevnen.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 775 kr.SKIBSDRENGENS FORTÆLLING2. september 2013 – 30. april 2014Vi arbejder med “Skibsdrengens fortælling”på en sjov måde, der aktiverereleverne gennem brug af øvelser fracooperative learning.Målgruppe: 6.-9. klasseVarighed: 1 timePris: 550 kr.KREATIV SKRIVNING2. september 2013 – 30. april 2014Ved at læse og analysere Blixens teksterafprøver vi forskellige skriveøvelser, derstyrker elevernes iagttagelsesevne ogsproglige bevidsthed.Målgruppe: 6.-9. klasseVarighed: 1½ timePris: 775 kr.foto: Kurt Rodahl Hoppe.BLIXENS AFRIKANSKE VERDENTil 30. april 2014Med afsæt i “Barua a soldani” (Kongensbrev) og andre af Blixens Afrika-tekstervil vi arbejde med temaer omkring livog værk, kulturforskelle og postkolonialisme.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ timePris: 550 kr. / 775 kr.JEG KAN EN SANG OM AFRIKA2. september 2013 – 30. april 2014Med afsæt i Karen Blixens møde medAfrika og nedslag i værkerne “Skyggerpå græsset”, “Den afrikanske farm” og“Breve fra Afrika”, der handler om dette,vil underviser cand.phil. Michelle Garnier,der er fransk, men bosat i Danmark, taleom kulturmøder.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ timePris: 550 kr. / 775 kr.RINGEN2. september 2013 – 30. april 2014Historien “Ringen” begynder der, hvoreventyr og andre kærlighedshistoriernormalt ender: Konrad og Lise er blevetgift og skal til at “leve lykkeligt til deresdages ende” – lige indtil Lises skæbnesvangremøde med fåretyven.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ timePris: 550 kr. / 775 kr.BABETTES GÆSTEBUD2. september 2013 – 30. april 2014En fortælling om kærlighed, religiøsitetog kunstens kraft. Vi vil i dette tilbud bl.a.se på Blixens persongalleri og sammenlignefilm og fortælling. Mulighed for‘creative writing’ og andre øvelser.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ timePris: 550 kr. / 775 kr.blixen i afrika.kalklandetKoldkrigsmuseumStevnsfortKorsnæbsvej 604673 RødvigTlf. 56 50 28 06,mandag-fredag kl. 9-15www.kalklandet.dkMIT LIV SOM SOLDATHele skoleåretEleverne møder en officer, værnepligtigeller seniorsergent, der har gjort tjenesteunder Den Kolde Krig.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 900 kr.STEVNSFORT I 1980’ERNEHele skoleåretVi tager eleverne med ind i historien.Først besøger de HAWK-terrænet overfortet. Derefter går vi i undergrunden, serfortet indefra og diskuterer dilemmaerfra krigen nede i fortets hemmeligste ogsikreste rum.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 900 kr.foto: kalklandet.foto: kalklandet.44 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieKroppedal MuseumKroppedals Allé 32630 TaastrupTlf. 43 30 30 08www.kroppedal.dkGRIB NATTEN– MOBIL ASTRONOMIFORMIDLINGHele skoleåretI Kroppedals miniplanetarium bliverastronomi formidlet i en dialogbaseretundervisningsform.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 75 minutterPris: Se www.kroppedal.dkMELLEM HIMMEL OG JORDHele skoleåretDen danske astronom Ole Rømerberigede naturvidenskaben med sin epokegørendeopdagelse af “lysets tøven”. Iløbet af sit liv beskæftigede han sig medmange andre emner og opgaver, der varmed til at præge samfundsudviklingen i1600-tallets Danmark.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 500 kr.DET GODE LIV – VELFÆRDEN OGFINGERPLANEN4. februar – 31. december 2013Udstillingen sætter fokus på Fingerplanenfra 1947 og dens betydning forudviklingen af byerne på Vestegnen.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 500 kr.FORNY DIN FORSTAD4. februar – 31. december 2013Et rollespilsbaseret undervisningsforløbom byhistorie, byfornyelse, kulturarv ogvelfærd.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 6 timerPris: 500 kr.foto: kroppedal museum.KulturcentretAssistensKapelvej 42200 København NTlf. 35 37 19 17www.assistens.dkGYS OG GRUHele skoleåretHvorfor fortælles der uhyggelige historierom kirkegårde? Og er der mon overhovedetnogen, der har set et spøgelse?Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 550 kr.DEN FORTÆLLENDE HAVEHele skoleåretEn kirkegård er en have med de døde,men anlagt for de levende.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.ANDERSEN OG HANS SAMTIDIGEHele skoleåretI de første år, H.C. Andersen var iKøbenhavn, introducerede han sig selvhos de kendte og betydningsfulde ibyen. De fleste er begravet på AssistensKirkegård.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.“IND IMELLEM TÆNKER MAN JOPÅ DØDEN”Hele skoleåretForløbet giver indsigt i forskellige tiders,kulturers og konkrete steders “sættenord og billeder” på døden.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 550 kr.DA NATUREN BLEV MODERNEHele skoleåretNaturen er ikke til at komme udenom! I1700-tallet ændredes vores opfattelse afnaturen, og forholdet mellem menneskeog natur blev anderledes. Naturen blevlæremester for ånd, kultur og samfund.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.HVAD SKER DER, NÅR VI DØR?Hele skoleåretHvad sker der i kirken til begravelse ogbisættelse? Forløbet begynder i en afkirkerne på Nørrebro og afsluttes påkirkegården.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.TEGN, SYMBOLER OG INSKRIPTIONERHele skoleåretPå kirkegårdens gravsten kan man gennemet oldgammelt symbolsprog aflæsebudskaber fra de døde: Hvordan de villemindes i eftertiden, eller hvordan depårørende ønskede de døde fremstilletfor eftertiden.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.ÅNDEN I NATURENHele skoleåretHer lærer vi om nogle af de naturvidenskabsmænd,hos hvem ånds- og naturvidenskabudgjorde et sammenhængendehele, eksempelvis H.C. Ørsted ogNiels Bohr, og deres betydning for os idag.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 750 kr.MED SØREN PÅ ASSISTENSKIRKEGÅRD26. august 2013 – 6. juni 2014Søren Aabye Kierkegaard ligger begraveti et familiegravsted på AssistensKirkegård. Vi besøger det og mangeflere gravsteder og hører om personer,foto: kulturcentret assistens.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 45


›Kulturhistorieder var en del af Kierkegaards univers,om guldalderen, filosofi, bysladder ogDanmarks store nedtur.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 550 kr.SKÆBNER FRA 1864 PÅ ASSISTENS17. februar – 6. juni 2014Den 2. slesvigske krig omtales ofte somkrigen i 1864. Den sluttede officielt d.16. nov. 1864. Vi besøger gravsteder fornogle af de, der faldt ved Dybbøl, samtde, der gjorde deres til at vende nederlagettil sejr i danskernes bevidsthed.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 550 kr.LITTERATUR-RUNDTURHele skoleåretEn række fortællinger om forfattere, somer begravet på Assistens Kirkegård: Personalhistoriskog litterær gennemgang.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.kulturcentret assistensBestilling: Tlf. 35 37 19 17www.assistens.dkfoto: kulturcentret assistens.KøbenhavnsBefæstningArtillerivej 126, 5. sal2300 København S.Tlf. 32 68 73 57www.befaestningen.dk/SkoletjenestenUndervisning og skoleentré gratis forelever fra Københavns, Rødovre ogGentofte Kommune.Trekroner SøfortKøbenhavns HavnMødested ved ankeret på NyhavnSØFORTETS HEMMELIGHEDERMaj-juni 2014Få vind i håret, når vi sejler til Trekroner.Eleverne oplever fortet på egen hånd –på jagt efter historiske spor. De rå rumfortæller historier om soldater, kanonerog charlestonpiger.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr. + sejlads 500 kr.KILDEKUFFERTENMaj-juni 2014Kufferten er fuld af historiske kilder oggenstande, der knytter sig til fortetsautentiske rum. Eleverne genkender,afkoder og bearbejder kilderne og forholdersig kritisk til, hvad fortiden fortæller.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr. + sejlads 500 kr.Vestvolden RødovreVoldgaden, 2610 RødovreJUL PÅ VESTVOLDENNovember-december 2013,udvalgte ugerKom på besøg hos soldaterne og hjælpdem med at forberede julen under Førstefoto: bysted.Verdenskrig. Vi går på opdagelse medlommelygter, skriver julepostkort ogspiser småkager, som soldaterne harbagt til os.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.LEJRLIVApril-juni 2014, udvalgte ugerEt forløb for rigtige pilfingre. Hvad harWilliam i sit tornyster? Hvordan bor Axel,og hvor på Vestvolden arbejder Peter?Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.GÅ I SOLDATERNES FODSPORApril-juni 2014Vi går på opdagelse på volden. Udstyretmed lommelygter udforsker vi de lukkedekrudtmagasiner. Eleverne oplever,hvordan en lokal græsvold kan fortællemange historier fra fortiden.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr.EjbybunkerenEjbyvej 190 B, 2610 RødovreGYS OG GRUHele skoleåretDe spændende rum og de snørkledegange danner rammen om dette undervisningsforløb,der har den gode fortællingog historieskrivning i fokus.Forløbet er både for modige og mindremodige børn...Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr. + skoleentré 250 kr.foto: jeppe carlsen.46 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieNATURDETEKTIVERNEHele skoleåretUdforsk Vestvolden og Ejbybunkerenshistorier med GPS på armen og mobiltelefoni hånden. Djeeo er et undervisningsspil,der kombinerer motionog læring. Eleverne skal samarbejde,være fysisk aktive og gå på opdagelse iBefæstningens historie.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr. + skoleentré 250 kr.KOLDKRIGSSPIONENHele skoleåretTag dine elever med i Ejbybunkeren iRødovre, og giv dem muligheden for atredde verdensfreden.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr. + skoleentré 250 kr.MISSION KOLD KRIGHele skoleåretEt liverollespil, hvor eleverne opleverideologier, magtbalancer og politiskebeslutninger på egen krop, når de skalspille USSR og USA under Den KoldeKrigs tilspidsede Cubakrise.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr.Vestvolden HvidovreFor enden af Avedøre TværvejHelt nede ved voldenfoto: jeppe carlsen. foto: jeppe carlsen.FORSVUNDET I TIDENApril-oktoberMed iPods i hånden får eleverne en mission,der i fuld fart skal løses i det historisketerræn: En dreng er fanget i fortiden!Eleverne må på opdagelse på volden, såde kan hjælpe ham tilbage.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr.Kastrup FortAmager Strandvej 240B2300 København SFORTetS HEMMELIGHEDERAugust-oktober 2013, april-juni 2014.Forløbet udbydes i udvalgte uger,se hjemmesidenDu har nøglen til fortet og skal findesvarene på historierne!Eleverne oplever fortet på egen hånd,når de går på jagt efter historiske spor.De rå rum fortæller historier om soldater,kanoner og revy.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr.RIGETS OVERLEVELSEAugust-september 2013,udvalgte ugerEt live rollespil, hvor eleverne prøverkræfter med forhandling, afstemningerog politiske beslutninger. Scenen er satpå et historisk fort med et spil om det danskedemokratis start og systemskiftet.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.REGN MED KRIGApril-juni 2014. Forløbet udbydes iudvalgte uger, se hjemmesidenPå Kastrupfortet skal eleverne mediPods i hånden bruge deres matematiskekompetencer, strategiske evnerog samarbejde, når de i læringsspillet“Matematik i krig” skal bygge, bemandeog forsvare Kastrupfortet under1. verdenskrig.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr.Københavns MuseumVesterbrogade 591620 København VTlf. 33 21 07 72,alle dage kl. 10-17www.copenhagen.dkKIERKEGAARD– KÆRLIGHED OG RELATIONERTil 20. december 2013Med udstillingen “Kierkegaard, kærlighedensgerninger og genstande” sætterKøbenhavns Museum fokus på kærlighedog relationer. Hvad vil det sige atvære en god ven? Hvad tænkteKierkegaard, og hvad tænker eleverne?Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 45 minutter / 1½ timePris: 500 kr. / 500 kr.KIERKEGAARD– KÆRLIGHED OG RELATIONERTil 20. december 2013Med udstillingen “Kierkegaard, kærlighedensgerninger og genstande” udbyderKøbenhavns Museum en byvandring medudgangspunkt i Kierkegaards liv og by.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.foto: københavns museum.foto: københavns museum.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 47


Kulturhistorie›FORTIDEN UNDER OSFLERSTEMMIG ARKÆOLOGI OGHISTORIETil 31. december 2013“Fortiden under os” viser nogle af alle denye fund fra de arkæologiske udgravningeri København. Hver genstand fortolkesi udstillingen af to forskellige, og eleverneinviteres til at dele deres tanker ogviden om København i dag og før i tiden.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.FLERSTEMMIG ARKÆOLOGI OGHISTORIETil 31. december 2013“Fortiden under os” viser nogle af alle denye fund fra de arkæologiske udgravningeri København. Hver genstand fortolkesi udstillingen af to forskellige, og eleverneinviteres til at dele deres tanker ogviden om København i dag og før i tiden.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.faste tilbudMIN TID – MIN HISTORIEHele skoleåretHvad er tid? Hvordan kan vi se tid? Hvader lang tid, hvad er kort tid, og hvad erhistorie? Tag eleverne med til en undervisningsworkshopom tidsforståelse ogkronologi.Målgruppe: 3. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.MIN TID – MIN HISTORIEHele skoleåretHvordan kan vi se tid? Hvad er lang tid,hvad er kort tid? Hvad er historie, oghvad er tid overhovedet? Tag elevernemed til en undervisningsworkshop omtidsforståelse og kronologi.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.foto: københavns museum.UNDER DEMOKRATIETS VINGERHele skoleåretBesøg “Under demokratiets vinger”, ogfå et indblik i København og københavnernesliv og hverdag i det 20. århundrede.Forløbet giver en ramme for at forstådemokrati, velfærd og byens udvikling i1900-tallet.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.VELFÆRDSSAMFUNDETSUDVIKLING – KØBENHAVN IDET 20. ÅRHUNDREDEHele skoleåretI det 20. århundrede overgår flere ogflere opgaver, der tidligere var forankreti familien, til det offentlige system. Hvorgår grænsen? Forløbet giver indblik iperioden omkring Kanslergadeforliget.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 300 kr.At blive københavnerHVAD VILLE DU PAKKE I DINKUFFERT?Hele skoleåretHvornår er man en rigtig københavner?Med udgangspunkt i udstillingen “At blivekøbenhavner” og i en fiktiv tilflyttersdagbog arbejder eleverne praktisk ogdialogisk med temaet.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.foto: københavns museum.foto: københavns museum.HVAD VILLE DU PAKKE I DINKUFFERT?Hele skoleåretHvad skal der til, før man er en rigtigkøbenhavner? Med udgangspunkt i udstillingen“At blive københavner” og i enfiktiv tilflytters dagbog skal eleverne arbejdepraktisk og dialogisk med temaet.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.HVAD VIL DU TAGE MED DIG?Hele skoleåretForbered eleverne på et besøg i museetsstore udstilling om indvandringensKøbenhavn ved hjælp af en undervisningsavissamt artikler, fotos og links påmuseets hjemmeside.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.byvandringerARKÆOLOGIHISTORISK BY-VANDRING PÅ RÅDHUSPLADSENHele skoleåretPå baggrund af Københavns Museumsarkæologiske udgravninger udfoldes enhistorisk fortælling om byen set gennemarkæologien.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.AT BLIVE KØBENHAVNER– EN BYVANDRING OM MIGRATIONHele skoleåretMigration er og har altid været en vigtigdel af hovedstadens historie. Ikke kunsom et kuriøst indslag i byens liv, menogså som en fundamental ingrediens iudviklingen af byen.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.foto: københavns museum.48 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieVESTERBRO: FRA LANDLIG IDYLTIL BYFORNYELSEHele skoleåretByvandringen går i sporet på Vesterbrosindustrihistorie og fortæller om Københavnsudvikling til en by med fabrikkerog boliger.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.foto: københavns museum.NationalmuseetBrede VærkI. C. Modewegsvej2800 Kgs. LyngbyTlf. 50 76 08 49,tirsdag og onsdag kl. 14.30-16www.bredevaerk.natmus.dkVOLD TIL VELFÆRD– OM INDUSTRIALISERING OGVELFÆRDSSAMFUNDHele skoleåretTag med på en byvandring, hvorspekulationsbyggeri, fængsler, arbejdsanstalterog fabrikker fortæller historienom industrialisering, velfærdsstat og enkommune, der udvider sit domæne.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.MURSTEN OG MANIFESTATIONERHele skoleåretI 2007 lagde Københavns Nørrebroasfalt til gadekampe. Det var ikke førstegang, Nørrebro var scene for voldsommekonfrontationer mellem unge og politi.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.INDRE BYHele skoleåretPå byvandringen kan du høre om livetbag voldene i det tætbefolkede Københavnog om dagliglivet på byens torve ogpladser i 1600-, 1700- og 1800-tallet.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.foto: københavns museum.ENEVÆLDENS KØBENHAVNHele skoleåretByvandringen giver indblik i 1700-talletsbyudvikling, sammensætning af befolkningsgrupperog erhvervsstrukturer fraenevældens indførelse i 1660 til systemskiftetmed Grundloven i 1849.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.KØBENHAVN PÅ CHRISTIAN 4.S TIDHele skoleåretPå byvandringen i renæssancensKøbenhavn stifter vi bekendtskab meden af Danmarks kendteste konger, menhvordan var det for den enkelte københavnerat bo i byen?Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.MIDDELALDERBYEN– FRA HANDELSPLADS TILRENÆSSANCEBYHele skoleåretGå i sporene på Københavns ældstehistorie fra tiden, før byen bliver overdragettil Absalon, og frem til, at Københavnbliver rigets hovedstad.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 800 kr.københavns museumBestilling: Tlf. 33 21 07 72, kl. 10-17www.copenhagen.dkTESELSKAB I PARKEN– ARTIGE BØRNS BORDSKIKMaj-septemberVi dækker op til te og skal lære at siddetil bords som i 1700-tallet. Hvem må førstsætte sig, hvornår må man spise, drikke– og tale om det eventyr, vi læser? Bordbøn,håndvask og tandbørstning eftersamtidig opskrift indgår naturligvis!Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.ANSAT!– FRA TYENDE TIL TIMELØNNETMaj-septemberSkolerundvisning fra landbosamfundetpå Frilandsmuseet til fabrikken på BredeVærk. Eleverne får konkrete indtryk atknytte til historien om urbaniseringenog kan leve sig ind i de drømme, derfik vores tipoldeforældre til at vælge detmoderne liv.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.PAP OG PLASTIC– VORES HVERDAG I VARERMaj-septemberVarer og emballage er designet, så depasser til vores livsstil. Vi stiller skarpt pådet ydre for at få viden om forbrug, forfoto:brede værk.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 49


Kulturhistorie›urening og formidling af budskaber. Eleverneinddrages aktivt med selv at pakkeog stable, så det lever op til kravene.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.KROP OG FORKLÆDNINGMaj-septemberLad eleverne gå på opdagelse i modenshistorie.Målgruppe: 5.-10. klassePris: Gratis.HÆNDERNE I MASKINEN– EN DAG PÅ FABRIKMaj-septemberDer skal samles kuglelejer, og klassenkonkurrerer på tid og kvalitet om markedsandele.Den industrielle samlebåndsproduktionerfares på egen kropog evalueres både undervejs og med enafsluttende dialog.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.foto: nationalmuseet. foto: brede værk.DIREKTØR OG ARBEJDERMaj-septemberSkolerundvisning om industrierne i Bredegennem tiden med særligt fokus påperioden 1831-1956. Brug rundvisningentil at få konkretiseret industrialiseringen.Vi afslutter med at smøge ærmerne opog arbejde ved samlebånd.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.DET VIRTUELLE BREDEMaj-septemberFå overblik over historien i Brede gennemkilde- og faktamateriale om teknologi,arbejdsliv og fabriksstruktur i Brede gennem250 år.Målgruppe: 7.-9. klassePris: Gratis.VÆRKETMaj-septemberVi befinder os i efteråret 1904. Fagbevægelsenog tekstilfabrikantforeningenkrydser klinger: Arbejderne vil have korterearbejdsdage, bedre arbejdsmiljø oghøjere løn. Fabriksejerne ønsker højereproduktivitet og profit.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 2 timer / 3 timerPris: 450 kr. / 500 kr.LANDLIGGERLIV OG INDUSTRI– TILBAGE TIL NATURENMaj-septemberSkolerundvisning i Brede Hovedbygningfra 1797: Vi undersøger, hvad der lokkedeved naturen og det naturlige, ogknytter fortællinger, konkrete genstandeog klædedragter til følsomhedens tid ogromantikken.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.brede værkBestilling: Tlf. 50 76 08 49,tirsdag og onsdag kl. 14.30-16www.bredevaerk.natmus.dkNationalmuseetFrilandsmuseetKongevejen 1002800 Kgs. LyngbyTlf. 41 20 64 15,tirsdag og onsdag kl. 14.30-16www.natmus.dk/frilandsmuseetHØST20. august – 5. september 2013Høsten var omgærdet af store forventninger.Alle hjalp til med at høste kornetog bringe det ind. Der fortælles om høstensskikke og traditioner, og eleverneprøver selv at binde kornet.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.VÆRKSTEDSUNDERVISNING28. august – 11. oktober 2013,1. maj – 27. juni 2014Det daglige liv for børn og voksne rummedemange opgaver. Eleverne prøverefter aftale selv at kærne smør, karte uldeller en anden arbejdsproces. Forløbetfinder sted på en gammel fæstegård.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 350 kr.skoleundervisning PÅFRILANDSMUSEET28. august – 11. oktober 2013,1. maj – 27. juni 2014Frilandsmuseets gamle huse og gårdefortæller om det daglige liv, hvad folklevede af, troede på og drømte om ien tid med fællesskab, men også medstore sociale forskelle. Tema aftales vedbestilling.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.skoleundervisning ISTATIONSBYEN20. august – 11. oktober 2013,1. maj – 27. juni 2014I Frilandsmuseets stationsby sættesfokus på den tidlige industrialiseringog andelsbevægelsen på landet, somførte til store ændringer i levevilkårenefor danskerne og nye muligheder forungdommen.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.50 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


Kulturhistoriefoto: Anker Tiedemann/Frilandsmuseet.KÅL OG KARTOFLER10. september – 3. oktober 2013,tirsdag-torsdagPå brændekomfuret på Østergård tilberedereleverne sammen med kokkepigennye og gamle retter med kål eller kartofler.Til sidst bliver der spist i folkestuen,før der vaskes op og gøres rent.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 750 kr.julKOM TIL JUL I STATIONSBYEN19. november – 13. december 2013Oplev julen på bedstefars tid sammenmed karetmagerens datter Agnes.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 2 timerPris: 450 kr.DEN STORE VASKEDAG27. august – 13. september 2013,3.-20. juni 2014Hjælp husmoderen i Stadager Brugspå den store vaskedag. Vask tøj somi 1935, med ild i gruekedlen og storezinkbaljer med varmt sæbevand.Målgruppe: 2.-5. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.KÆRLIGHED OG BRYLLUPPER3.-27. september 2013Det var vigtigt at være gift i det gamlelandbosamfund. Gennem gamle lege ogbesøg i bondens storstue, som er pyntetop til bryllupsfest, får eleverne selv enfornemmelse af ægteskabets traditioner.Målgruppe: 3.-5. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.MADLAVNING PÅ BRÆNDEKOMFUR6. maj – 20. juni 2014, tirsdag-torsdagPå Østergård er der tændt op i brændekomfuret,og kødhakkemaskinen stårklar. Sammen med kokkepigen tilberedereleverne et måltid til herregårdensansatte og herskab, som de spiser ifolkestuen.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 750 kr.foto: Anker Tiedemann/Frilandsmuseet.JUL PÅ HERREGÅRDEN19. november – 12. december 2013På Østergård har kokkepigen tændt opog gjort klar til småkager, karlen har ild ikakkelovnen, og i hjørneværelset bliverder klippet og klistret julepynt som igamle dage.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 3 timerPris: 750 kr.foto: Anker Tiedemann/Frilandsmuseet.foto: Anker Tiedemann/Frilandsmuseet.TRO, HÅB OG KÆRLIGHED3.-27. september 2013Ægteskabet var en vigtig institution idet gamle bondesamfund. Fortællingerom traditioner sætter eleverne ind iægteskabets sociale konsekvenser ilandsbyfællesskabet.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.BONDENS JUL19. november – 13. december 2013Eleverne hører om julen og juleforberedelsernei tiden før juletræet, hvor julegilderog julemad var hovedsagen. Deprøver at sidde ved bondens bord, spillespil og forberede lidt af julemaden.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.BRØD OG KORN20. august – 5. september 2013Brødet var og er en vigtig del af kostenfor høj og lav. Eleverne kan nu selv væremed til at tænde op i brødovnen, æltedejen og bage brødet, mens der fortællesom det daglige brød.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 750 kr.MULIGHEDERNES LAND– FRA RØGTERDRENG TILBRUGSUDDELER20. august – 11. oktober 2013,1. maj – 26. juni 2014, tirsdag-torsdagEleverne får rollen som dreng eller pigefor 100 år siden på kanten af voksenlivet.På deres tur gennem Frilandsmuseetkonfronteres eleverne med livets hårdevalg med hjælp fra mobiltelefon og GPS.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2½ timePris: 750 kr.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dk#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 51


KulturhistorieNationalmuseetNy Vestergade 101471 København KTlf. 41 20 60 66, kl. 10-14www.natmus.dkEN ÆGTE VIKING24. juni – 15. november 2013Særudstillingen “VIKING” udfolder sigfor eleverne gennem det digitale spil “Enægte viking”. For at vise sig som ægtevikinger er det ikke nok at fylde vikingeskibetmed våben. Der skal handles,skabes alliancer og ofres til guderne.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 600 kr.Danmarks oldtidHIGHLIGHTS I DANMARKS OLDTIDHele skoleåretFå en introduktion til Danmarks Oldtidgennem de mest spektakulære fund.Hør om stenalderen, bronzealderen,jernalderen og vikingetiden bl.a. gennemUroksen, Solvognen, Guldhornene ogTissøringen.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.foto: jacob nyborg.StenalderLIVET PÅ ENJÆGERSTENALDERBOPLADSHele skoleåretDramatiske klimaændringer prægedejægerstenalderen, og menneskenetilpassede sig. Se og hør om hverdagen,byttedyrene, jagten, fiskeriet, boligen,troen og døden. Eleverne kan røre ogprøve redskaber.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.MELLEM DYSSER OG JÆTTESTUERHele skoleåretMød bondestenalderens mennesker:bonden, krigeren, flintsmeden, pottemageren,de levende og de døde. Undervisningener en kombination af aktiviteterog samtale. Eleverne kan røre og prøveredskaber.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.DA JÆGEREN BLEV BONDEHele skoleåretHvorfor blev Ertebølle-kulturens jægerebønder for 6.000 år siden, hvad betøddet for hverdagen, og hvor kom idéernetil den nye livsstil fra? Eleverne kan røreved og prøve redskaber.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.BronzealderSOLVOGNEN OG EGTVEDPIGENHele skoleåretSolens enorme betydning for landbrugssamfundetkommer til udtryk i Solvognenog bronzealderens religion. Mød menneskenefra egekistegravene ansigt tilansigt. Dragter og redskaber kommer ispil.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.foto: jacob nyborg.jernalderJERNALDERLANDSBYENHele skoleåretI landsbyen levede bønder, håndværkereog høvdingen. Hverdagens udfordringervar anderledes end dem, vi står over for idag. Undervisningen er involverende, ogeleverne bliver udfordret som arkæologer.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.GULDHORN OG MOSELIGHele skoleåretHvorfor ofrede man mennesker, mad,våben, guld og andre kostbarheder ijernalderen? Vi undersøger jernalderensofferskik i en kombination af dialog,hands on, aktiviteter og miniforedrag.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.MUSEUMSKASSE:KEJSER AUGUSTUS, ROMERRIGETOG DANMARKHele skoleåretTag klassen med på egen hånd, menfå hjælp til forløb før, under og eftermuseumsbesøget på hjemmesiden. Påmuseet låner I en kasse med ting ogbilleder fra jernalderen, som kan brugesi udstillingen.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1 dagPris: Gratis.vikingetidenDE NORDISKE GUDERHele skoleåretHør om de nordiske guder og den tid,hvor de blev dyrket. Hør om religionen,og hvordan man opfattede døden. Sebilleder af guderne på sten og i metal.Dragter og redskaber kommer i spil.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.foto: jacob nyborg.52 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieVIKINGERNE UDE OG HJEMMEHele skoleåretVikingernes byer, håndværk, handel, udfærd,kongemagt og trosskifte har givettiden en central betydning i Danmarkshistorien.Dragter og redskaber kommeri spil.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.Danmarks Middelalder ogRenæssanceDRAGER, RIDDERE OG SKØNNEJOMFRUERHele skoleåretMiddelalderens sagn om tapre ridderesgerninger har inspireret til moderneeventyr som “Narnia” og “Harry Potter”.Men hvor tæt er eventyrene egentlig påvirkeligheden?Målgruppe: 1.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.BARN AF TIDEN– BØRNELIV I MIDDELALDERENHele skoleåretHvordan var det at være barn i middelalderen?Gik man i skole, legede man,eller var det kun hårdt arbejde? Vi prøverværktøj, tøj, leger med spil fra tiden ogfortæller om livet på landet og i byen.Målgruppe: 2.-5. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.BARN PÅ CHRISTIAN 4.S TID– WORKSHOPHele skoleåretHvordan var det at vokse op i1500-1600-tallet? Iklædt fine renæssancedragtervil eleverne komme heltfoto: nationalmuseet.tæt på hverdagen og prøve kræfter meddatidens børneopdragelse.Målgruppe: 3.-5. klasseVarighed: 2 timerPris: 800 kr.FRA ODIN TIL HVIDEKRIST– FRA VIKINGETID TIL MIDDELALDERHele skoleåretHarald Blåtand satte Jellingstenen somtegn på, at han var blevet døbt og havdekristnet danerne. Men blev de så kristne,eller var det Odin og Thor, man tilbad idet skjulte?Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.KONGE, RIDDER ELLER BONDE?– WORKSHOPHele skoleåretVille du helst være konge, ridder, bondeeller præst, hvis du levede i middelalderen?I et rollespil vises nogle af forskellenemellem middelalderens mennesker,og vi gør det lettere at vælge.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 800 kr.DAGLIGLIV I MIDDELALDERENHele skoleåretHvordan forløb almindelige menneskersliv? Hvor stor var forskellen på rig ogfattig? Hvad spiste og drak man? Hvadarbejdede man med? Og hvad gjordeman, når pesten hærgede?Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.TROENS BILLEDERHele skoleåretHvilken rolle spillede kirkens billederfor middelalderens mennesker? Frahvælvinger, farvestrålende malerier oggyldne altre fortaltes Bibelens historier tilmenigheden.Målgruppe: 5.-9. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.REFORMATIONEN 1536– RELIGION, POLITIK OG KRIGHele skoleåretI 1517 slog Luther sine teser op i Wittenberg.Det blev starten på en reformbevægelse,der førte til dannelsen af deprotestantiske kirker i Nordeuropa.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.RENÆSSANCENSNATURVIDENSKABHele skoleåretI 1500-1600-tallet voksede interessenfor naturen, og man søgte svar gennemobservation – ikke mindst af verdensrummetog den menneskelige anatomi.Temaet fokuserer på naturvidenskabensudvikling.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.VEJEN MOD DEMOKRATIHele skoleåretUndervisningstilbuddet analysererdemokratibegrebet i dansk og europæiskhistorie gennem udvalgte historiskepunktnedslag og afsøger begrebetsændrede betydningslag gennem tiden.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 600 kr.Danmarkshistorie 1600-2000TROLDE, hekse OG ANDREVÆSENERHele skoleåretI gamle dage skulle man holde sig godevenner med gårdnissen og passe på, attrolde, gengangere eller smørheksen ikkekom på besøg. Hør om tro og overtro,folkeeventyr og sagn i tiden o. 1660-1850.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.BØRN I ARBEJDE OG LEGHele skoleåretHvordan var det at være barn i 1800-tallet? I undervisningslokalet ser vi pålegetøj, leger gamle lege og hører fortællingerom, hvordan dagliglivet formedesig for børn på land og i by.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.LIVET SOM BARN I 1930’ERNEHele skoleåretEleverne skal med udgangspunkt igamle kufferter fyldt med genstande ogfotos udforske seks forskellige børns liv.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 53


Kulturhistorie›Vi ser på legetøj og tøj fra tiden og hørerjazzmusik på rejsegrammofonen.Målgruppe: 3.-5. klasseVarighed: 1½ timePris: 600 kr.DANMARK I DET 20. ÅRHUNDREDEHele skoleåretUndervisningen handler om opbygningenaf det danske velfærdssamfund. Fra devisionære tanker omkring år 1900, overkrisen i 1930’erne til tiden efter2. verdenskrig.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.HIGHLIGHTSHele skoleåretEn hurtig indføring i centrale begivenheder,hændelser og fænomener i deseneste 350 års Danmarkshistorie, krydretmed små historier om det levede liv.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.TREKANTSHANDEL OG SLAVERIETSOPHÆVELSEHele skoleåretDanskerne skibede engang ca. 100.000slaver over Atlanten. Tag med på entværfaglig rejse, og lær om den danskeslavehandel, der forandrede mangemenneskers liv.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.SEX!Fra 3. september 2013Hør om synet på sex og seksualitetgennem de seneste 300 år. Vi taler omforbud, lyst, skam og fortielser. Omfoto: nationalmuseet.homoseksualitet, fri abort, kønssygdomme,ægteskab og kærlighed.Målgruppe: 6.-9. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.REND MIG!Hele skoleåret“Teenager” var et begreb, der introduceredesi 1950’erne, hvor de ungeprovokerede den ældre generation medrock’n’roll, strutskørter og anderumper.Med afsæt i 1950’ernes og 60’ernesteenageliv diskuteres ungdom før og nu.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.OPLYSNINGSTID OG 1700-TALHele skoleåretOplysningstiden var præget af enevælde,en magtfuld kirke og et brutalt retssystem,men den var også præget af oplysningsfilosofferog et borgerskab, der sattesamfund, religion og videnskab til debat.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.GULDALDERENS DANMARKHele skoleåretUndervisningen giver et indblik i demange nye opfindelser, opdagelser ogidéer, som prægede tiden fra 1800-1850.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.DET MODERNE GENNEMBRUDHele skoleåretGrundloven af 1849 lagde med sin begrænsedevalgret op til et nyt og demokratisksamfund. Undervisningen tagerudgangspunkt i emner som folk, demokrati,industrialisering og fremskridtstro.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.KLUNKEHJEMMETHele skoleåretKun få skridt fra Nationalmuseet liggergrosserer Rudolph Christensens herskabeligelejlighed. Lejligheden blev indrettetmellem 1890 og 1914, og næstenintet er blevet ændret siden da.Målgruppe: 1.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 600 kr.STUKFra 1. oktober 2013Med afsæt i Nationalmuseets Klunkehjemsættes der fokus på Herman Bang,hans forfatterskab samt den tid og detsamfund, han levede i.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2x1 timePris: 600 kr.ANTIKSAMLINGENGrækenland og romDE GRÆSKE GUDER– HVEM ER HVEM?Hele skoleåretGrækerne havde guder for næsten alt,man kunne tænke sig. Vi ser på de græskevasebilleder og andre genstande,mens eleverne lærer at kende forskel påde vigtigste græske guder.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.FRA SLAVE TIL KEJSER– LIVET I ANTIKKENS ROMHele skoleåretFølg Kejser Augustus’ vej til magten, oghør om romersk hverdagsliv og udbredelsenaf det romerske verdensrige.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.DE OLYMPISKE LEGE– HURTIGERE, HØJERE, STÆRKEREHele skoleåretOm de første olympiske lege, om sportsgreneog sportens betydning. Sport varikke “bare” sport og motion, men spilledeen rolle ved religiøse fester og for, at deunge mænd kunne blive gode soldater.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.foto: jacob nyborg.54 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieØRNEN OG KORSET– ROMERRIGET PÅ JESU TIDHele skoleåretHør om livet i Romerrigets østlige delpå Jesu tid. Vi følger kristendommensbegyndelse igennem bibelhistorier ogarkæologi.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.EgyptenLIVET LANGS NILENHele skoleåretHvordan levede oldtidens ægyptere? Iomvisningen fortælles om ægypternesguder, faraoner og de magiske skrifttegn– hieroglyfferne. Mød en mumie, og lærom ægypternes tro på livet efter døden.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.ETNOGRAFISK SAMLINGAfrikaMASKERHele skoleåretHør om masketraditionen i Afrika ogforskellige maskers særlige betydning ogkraft. Hvordan ser masker ud, og hvadbruges de til? Der trækkes paralleller tilmaskernes brug og betydning i Danmark.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.BARN I AFRIKAHele skoleåretVi taler om livet som barn syd for Sahara,om skolegang, lege og sang. Derlægges vægt på forskelle mellem livetsom dreng og pige, på landet og i byen.Eleverne prøver dragter og legetøj.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.foto: jacob nyborg.GrønlandSAGN OG MYTER FRA GRØNLANDHele skoleåretI den traditionelle eskimoiske fangerkulturkunne man hverken læse eller skrive,men fortalte fantastiske historier. Hør omvanskelige fangstture og om åndemanerensrejse til havets moder.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.FANGERLIV I GRØNLANDHele skoleåretLær om samfund og familieliv, bolig,transport, handel, fangst og åndeverden.Se kajakker og sælskindsdragter, og fåen kort indføring i Grønlands historie optil i dag.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.INDIANEREREGNSKOVENS INDIANEREHele skoleåretAmazon-indianerne levede af jagt i regnskoven,dyrkede deres jord og levede ipagt med naturen. I dag er deres levevistruet af omverdenens jagt på guld ogråstoffer.Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.PRÆRIE- OG NORDVESTKYSTINDIA-NERE – JÆGER ELLER FISKER?Hele skoleåretI Nordamerika var der mange forskelligeindianerstammer med hver dereslevevis. Fælles for dem var respekten fornaturen, der havde central betydning idagligdagen og i kulturen.Målgruppe: 4.-7. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.DA COLUMBUS OPDAGEDEAMERIKAHele skoleåretDe sydamerikanske indianerriger bleverobret på forskellige tidspunkter og påforskellig vis. Motiverne for erobringernevar mangeartede; både religion, råvarerog guldtørst drev europæerne til den nyeverden.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.Religion og KulturmøderGUD HAR MANGE NAVNEHele skoleåretUndervisningen introducerer fem af destore verdensreligioner – buddhisme,hinduisme, islam, kristendom og jødedom.Eleverne inddrages i diskussionenog iklædes dragter fra forskelligekulturer.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 600 kr.HVAD SKER DER, NÅR VI DØR?Hele skoleåretBegravelse, afbrænding, partering ogspisning er måder, mennesker skaffersig af med de døde på. Vi taler om detraditioner, dragter og genstande, derknytter sig til døden i verdens hovedreligioner.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 600 kr.ISLAM I DAGHele skoleåretHvad vil det sige at være muslim, oghvordan praktiseres islam? Bliv klogerepå muslimske traditioner, profeten Muhammedog Koranen. Lærereksemplaraf Koranen udleveres gratis.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 1½ timePris: 600 kr.RITUALER – FRA BARN TIL VOKSENHele skoleåretHvordan skaber ritualer overgang frabarn til voksen i de fem hovedreligioner?Vi taler bl.a. om konfirmation, BarMitzvah, Koran-skole og om ritualer idagligdagen såsom bøn og ofringer.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr. ›foto: jacob nyborg.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 55


›KulturhistorieVERDENSRELIGIONERHele skoleåretVelegnet for de ældste klasser. Defem største verdensreligioner – jødedom,kristendom, islam, hinduisme ogbuddhisme – belyses med fokus pågenstande, myter og ritualer. Eleverneinddrages aktivt.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 600 kr.Fortid for begyndereRIDDEREHele skoleåretLær om riddere og ridderlighed. Vi besøgermiddelalderudstillingen og BørnenesMuseum, lærer at slås, får et ridderdiplomog leger os ind i fortidens liv.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis indtil 1. februar 2014– herefter 400 kr.DRAGERHele skoleåretHør fortællinger om gode og onde dragerfra oldtidens og middelalderens Europatil nutidens Kina. Vi tager på dragejagt iNationalmuseets udstillinger. Undervejsskal børnene lytte, gætte, lede, opleveog spille teater.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis indtil 1. februar 2014– herefter 400 kr.GODE MANERERHele skoleåretVi rejser tilbage i tiden og hører om,hvordan man skulle opføre sig både udeog hjemme – til hverdag og fest. Vi lærerfoto: jacob nyborg.at gå og stå, at bukke og neje og siddepænt ved bordet. Vi danser i riddersalenog prøver tøj.Målgruppe: 0. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis indtil 1. februar 2014– herefter 400 kr.VIKINGERNE OGDE NORDISKE GUDERHele skoleåretDen drillesyge Loke har været på spil igen!En viking er havnet her på Nationalmuseetog er helt forvirret og ulykkelig. Kunmed de nordiske guders beskyttelse kanvikingen rejse sikkert hjem igen.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis indtil 1. februar 2014– herefter 400 kr.TROLDE, hekse OGANDRE VÆSENERHele skoleåretI gamle dage skulle man holde sig godevenner med gårdnissen og passe på, attrolde, gengangere eller smørheksen ikkekom på besøg. Hør om tro og overtro,folkeeventyr og sagn i tiden o. 1660-1850.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis indtil 1. februar 2014– herefter 400 kr.LEG OG LEGETØJHele skoleåretHvilket legetøj legede man med i gamledage? Hvad var legetøjet lavet af, oghvilke lege legede man? Vi ser, lytter,mærker, undersøger og leger.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis indtil 1. februar 2014– herefter 400 kr.JulJUL I GRØNLANDDecember 2013Kom og oplev grønlandsk julestemning,når vintermørket sænker sig, og der pyntesop med lys og stjerner. Hør om nogleaf de grønlandske juletraditioner, og værmed til julelegen “mitaartut”.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.PETERS JULDecember 2013Vi besøger Nationalmuseets Klunkehjemog hører om borgerskabets jul islutningen af 1800-tallet. Der læses opaf “Peters jul”, og vi taler om pyntning afjuletræ, julemad, juletraditioner m.m.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 2 timerPris: 600 kr.SMÅ JULELEGEDecember 2013Hør om julen, som den blev fejret blandtfolk på landet, dengang hvor der hverkenfandtes juletræer eller julegaver. Vi talerom den tro og overtro, der var knyttet tiljulen, og leger nogle af de gamle lege,der hørte julen til.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.LAV DIN EGEN VIKINGEJULEGAVEDecember 2013Hør om vikingetiden og de nordiskeguder. Eleverne prøver dragter, ser pågenstande, prøver redskaber og laverderes egen vikingejulegave.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.JUL, RAMADAN OG ANDRERELIGIØSE HØJTIDERDecember 2013I forbindelse med julen pynter vi voresguderum på Nationalmuseet og indbydertil en snak om religiøse højtider.Målgruppe: 1.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.JUL I MIDDELALDERen– JULEMESSE OG JULESTUERDecember 2013Julen var lysets fest i kirker og folkshjem. Julen blev fejret med god madog drikke og gamle julelege. Julenatvar særlig, her herskede overtro: Mantroede, dyrene kunne tale, og at nissendrillede.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 timePris: 400 kr.nationalmuseetBestilling: Tlf. 41 20 60 66, kl. 10-14www.natmus.dk56 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieNordatlantensBryggeStrandgade 91, Christianshavn1401 København KTlf. 32 83 37 00,mandag-fredagwww.bryggen.dkOPLEV NORDATLANTEN!Hele skoleåretHvordan smager tang? Hvor blødt følessælskind? Hvor stor er en isbjørn? OplevNordatlanten på Nordatlantens Bryggepå Christianshavn.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr. / Gratis i 2013.DE 13 ISLANDSKE JULESVENDE19. november – 22. december 2013I november og december 2013 vil vi igenarbejde med islandske juletraditioner.Her kan I høre om den grusomme Grýlaog hendes 13 sønner, de 13 julesvende.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 1½ timePris: Gratis.KOSMISK RUMHele skoleåret“Kosmisk Rum” af den færøske kunstnerTróndur Patursson er en magiskverden af glas og spejle. Installationen erramme om en rejse ind i den grønlandskeverden af myter med et besøg hosHavets Moder. Besøget er inkl. arbejde iværksted.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 1½-2 timerPris: 300 kr. / Gratis i 2013.MYTER OG MUNDTLIGEFORTÆLLINGERHele skoleåretFantasien sættes i sving, og historiervækkes til live under besøget i denfærøske kunstner Tróndur Paturssonsinstallation “Kosmisk Rum”.Målgruppe: 5.-9. klassePris: 300 kr. / Gratis i 2013.foto: nordatlantens brygge.PolitimuseetFælledvej 202200 København NTlf. 40 97 87 41www.politimuseum.dkFORBRYDERBØRN – UNGDOMS-KRIMINALITET FØR OG NUHele skoleåretMuseet tager Danmarkshistoriens kriminellebørn under lup og tager elevernemed på en rejse tilbage til 1600-talletsbørnebander og Chr. IV’s Børnehus. Rejsenslutter i vores egen tid med aktuellehistorier om ungdomskriminalitet.Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 1½ timePris: 450 kr.FÆRØERNES (G)ULDHele skoleåretMed ulden som omdrejningspunkt fortællervi en central del af Færøernes historie.Undervejs får eleverne næsen ogfingrene i ulden og udforsker, hvad materialetkan, og hvordan det forarbejdes.Målgruppe: 0.-5. klasseVarighed: 1½ timePris: 300 kr. / Gratis i 2013.foto: nordatlantens brygge.NAVIGATION FRA TRAN TIL TEITURHele skoleåretTag på GPS-jagt i den historiske forbindelsemellem Danmark og Grønland, Islandog Færøerne! Forløbet tager afsæti den søfart, transport og handel, somområdet omkring Nordatlantens Bryggevar centrum for gennem ca. 200 år.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 300 kr. / Gratis i 2013.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkOPKLARING OG EFTERFORSKNING– MORDGÅDENHele skoleåretMed udgangspunkt i en fingeret mordsagføres eleverne trin for trin gennem politietsefterforskningsarbejde. Omvisningengiver et historisk og aktuelt indblik i politiarbejdetsmetoder og dilemmaer.Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 1½ timePris: 450 kr.FORBRYDELSE OG STRAFHele skoleåretHvordan har synet på, hvad der er enforbrydelse, og hvordan denne børfoto: politimuseet.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 57


›Kulturhistoriestraffes, ændret sig fra 1600-talletsDanmark til i dag?Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 450 kr.MORDGÅDEN – UD AF HUSETHele skoleåretDet er nu muligt at få Skoletjenesten udtil jeres skole.Målgruppe: 4.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 450 kr.MUSEET PÅ BESØG– OPLÆG OG WORKSHOPHele skoleåretPolitiets historie, kriminalitet og opklaringaf forbrydelser vil gennem oplægog workshop blive fortalt, diskuteret ogoplevet.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.OPKLARING OG EFTERFORSKNINGHele skoleåretTilbuddet tager eleverne med på en rejsegennem politiets opklarings- og efterforskningsmetoder.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 450 kr.DEMOKRATI PÅ SPIDSEN– HVAD ER DEMOKRATI? OGHVAD RAGER DET MIG?Hele skoleåretPolitimuseet sætter demokratiet påspidsen i en omvisning, der ikke tagerudgangspunkt i folketingssalen, men ipolitiarbejdets dilemmaer.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 450 kr.politimuseetBestilling: Tlf. 40 97 87 41www.politimuseum.dkPost & Tele MuseumKøbmagergade 371050 København KTlf. 33 41 09 00,mandag-fredag kl. 10-16www.ptt-museum.dkTEGN DIT EGET FRIMÆRKEHele skoleåretDyre samlerobjekter, små ambassadørerog kunstværker. Hvad er frimærketshistorie? Hvorfor ser det ud, som detgør? Hvad gjorde man, før det blevindført? Hør historien, og få frimærkermellem hænderne.Målgruppe: 0.-2. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.HALLO! HALLO!Hele skoleåretOplev en tid før mobiltelefonen, og lærat ringe op fra oldemors telefon med alt,hvad det indebærer af ventetid, dårligeforbindelser og lyttende telefonistinder.Målgruppe: 3.-7. klasseVarighed: 2 timerPris: 400 kr.MEDUSAS DØTREHele skoleåretPrøv et it-baseret rollespil om computervirus,terrorisme og mediedækning i detmoderne informationssamfund.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 625 kr.foto: post og tele museum.RigsarkivetRigsdagsgården 91218 KøbenhavnTlf. 33 92 33 10,mandag-fredag kl. 10-14www.sa.dkHVOR FINDER DUDANMARKSHISTORIEN?Hele skoleåretLynintroduktion til kilder og kildekritik –med udgangspunkt i besættelsestiden.Målgruppe: 6.-9. klasseVarighed: 1 timePris: Gratis.STRUENSEE – MAGT OGMENNESKER I OPLYSNINGSTIDENHele skoleåretHalshugninger, hofballer og store idéer.I Rigsarkivets undervisningstilbud omStruensee går vi tæt på Danmark i1700-tallet.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Gratis.DA DEMOKRATIET VAR FOR MÆNDMED PENGEHele skoleåretI 1848 blev Hans Hansen ramt af ensmædekampagne. Han var nemlig blevetvalgt til at være med til at lave Danmarksførste grundlov, selvom han var enfattig væver. I tilbuddet snakker vi om,hvem der kunne deltage i folkestyret, daGrundloven blev skabt.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Gratis.foto: rigsarkivet.Tilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dk58 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieSagnlandet LejreSlangealleen 24320 LejreTlf. 46 48 08 78, tryk 6www.sagnlandet.dkStenalderbopladsen AlthraAthra rummer to ældre jægerstenaldermiljøer,der spejler livet fra Nordens førstepionerer op til en tid, hvor jægerstenalderfolketskal tage stilling til at bosættesig og udvikle sig til et bondesamfund.FRA ISTIDSJÆGEREN TIL DEFØRSTE SKOVBRUGEREMedio april – ultimo september,kl. 10.15-11.45 og 12.15-13.45Mød Nordens første pionerer på enfantastisk rejse igennem 10.000 års forhistorie.Stenalderlivet fra hhv. Brommekultur(ca. 11.000 f.Kr.), Maglemosekultur(ca. 7.000 f.Kr.) og Ertebølletiden (ca.4.000 f.Kr.), hvor hasselkæppe dyrkesfor første gang.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 1100 kr.EN DAG SOM STENALDERFISKER IERTEBØLLETIDENMedio april – ultimo september,kl. 10.15-13.15Ertebølletiden er den yngste periode ijægerstenalderen. Praktiske aktiviteter,fortællinger og små optrin giver eleverneen fornemmelse af og indlevelse i Ertebølletiden,hvor fisk og havets skal- ogpattedyr hovedsageligt indgik i hverdagskosten.Målgruppe: 3.-8. klasseVarighed: 3 timerPris: 1990 kr.DE FØRSTE JÆGERE I DANMARKMedio april – ultimo september,kl. 10.15-13.15I ældre jægerstenalder var de få jæger &samlergrupperinger, der vandrede rundtefter jagtvildt og planteføde, nomadefolk,der hverken opholdt sig længe ellervendte tilbage til det samme sted.Målgruppe: 3.-8. klasseVarighed: 3 timerPris: 1990 kr.Jernalderlandsbyen LethraEn rekonstruktion af en lille landsbyfra omkring år 200 f.Kr. – 200 e.Kr.Eleverne oplever en tidsrejse 2000 årtilbage i tiden, hvor jernalderfolket leveri små høvdingesamfund, mens KejserAugustus hersker i Romerriget.JERNALDERFOLKETS GUDEVERDENHele skoleåretMød en indbygger fra jernalderlandsbyenLethra, og hør om troen omkring år 0.Deltag i en offerceremoni til frugtbarhedensgudinde Nerthus. Hør om de nordiskerødder og den romerske indflydelse.Målgruppe: 3.-8. klasseVarighed: 1½ timePris: 1100 kr.MØD EN GALLISK FLYGTNING FRAROMERRIGETMedio april – ultimo september,kl. 10.15-11.45 eller 12.15-13.45Jorund er flygtning fra Romerriget. Han ertaget den lange vej fra kejser Augustus’hær mod nord, hvor han har fået plads ilandsbyen Lethra. Hør ham berette omsin flugt og fortælle om sit udstyr.Målgruppe: 4.-8. klasseVarighed: 1½ timePris: 1100 kr.LEVENDE FORTID I LETHRAHele skoleåretKlassen skal ofre til Nerthus, og for atfå tilladelse til det skal de yde en dagsarbejde i Lethra. Nogle tilbereder et festmåltid,mens andre arbejder med jern,ler, uld eller jorden.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 1990 kr.Vikingeområdet RavnebjergLivet, som det leves af de rejsende ellerde fastboende vikinger på Markedspladsenog Gården omkring år 920. Vier i en brydningstid med begyndendestatsdannelse, trosskifte og en verden,der åbner sig.VIKINGERNES IDRÆTMedio april – ultimo september,kl. 10.15-11.45 eller 12.15-13.45Holmgang og skjaldevers er beggediscipliner i vikingernes idrætsbegreb.Kom og besøg Ravnebjerg og dyst medvikingerne, og lær om deres liv og tro.Målgruppe: 3.-5. klasseVarighed: 1½ timePris: 1100 kr.EN DAG SOM VIKINGApril-november, kl. 10.15-13.15Lær livet at kende som rejsende ellerfastboende viking. Afhængig af vind ogvejr er der madlavning på bål, arbejde iskoven, husflid og håndværk, en vikingefrokostog en god historie.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 3 timerPris: 1990 kr.DEN LANGE LEJRSKOLE PÅGÅRDENApril-november, fra mandagkl. 10 til fredag kl. 12Ravnebjerg inviterer til livet på Gårdeni år 920 som fastboende viking, medstuehus, køkkengård, skovområde,huggehus og sovehytter. Med travlhed imadlavning, sysler, husflid, håndværk oghandel.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 4 dagePris: Se www.sagnlandet.dkPÅ LEJRSKOLE SOM REJSENDEVIKINGApril-november, fra mandagkl. 10 til fredag kl. 12Livet som rejsende og fastboende vikingi et rekonstrueret miljø på Markedspladsenog på Gården omkring år 920.En brydningstid med begyndende statsdannelse,trosskifte og en verden, deråbner sig.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 1-3 dagePris: Se www.sagnlandet.dkfoto: ole malling.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 59


Kulturhistorie›StatensHusmandsstederneKrikkebjerghuseHusmandsstederne i Krikkebjerghuse errammen om livet på landet i midten af1800-tallet. Der skal arbejdes hårdt forat få brød på bordet. Husmandskonen erderfor glad for besøgende, der kan giveet nap med.HØJTIDER OG ÅRSTIDER IKRIKKEBJERGHUSE19. august – 13. december 2013,31. marts – 20. juni 2014I Krikkebjerghuse afhænger dagensarbejde også af helligdagene. Når påskenstår for døren, skal der farves æg.Ved midsommer skal Skt. Hans-festenforberedes. Om efteråret er det høstfesten,der står for, og ved juletid skalder kræses om nisserne.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 3 timerPris: 1990 kr.HUSMANDSBØRN I 1850’ERNE1. maj – 27. juni 2014,kl. 10.15-13.15I Krikkebjerghuse kommer eleverne tætpå livet for husmandsbørn i 1850’erne.Børnene er med i det daglige arbejdeog hjælper med at fodre dyr, lave madog hugge brænde. Husmandskonernefortæller også sagn og gode historier omnissen og de underjordiske.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 3 timerPris: 1990 kr.LEG OG FORTÆLLING I 1850’ERNE1. maj – 27. juni 2014,kl. 10.15-11.45 og kl. 12.15-13.45I Krikkebjerghuse kommer eleverne tætpå livet i husmandsstederne i 1800-tallet.Dagene byder på arbejde ude og inde.Men der bliver også tid til at høre husmandskonenfortælle sagn og historier.Lidt leg bliver der nok også tid til.Målgruppe: 0.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 1100 kr.ALLE TIDERS MAD PÅ TVÆRS AF DEHISTORISKE MILJØER3. september – 31. oktober 2013Bliv detektiv i madens fodspor. Hvadsatte stenalderfolket deres tænder i? Hørom jernalderens mælkevej, om vikingernesrejseproviant og om husmandskost,sødgrød og øl i Krikkebjerghuse fra entid omkring 1860.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 1300 kr.PRØV KRÆFTER MED FORTIDEN1. maj – medio septemberI Sagnlandets oldtids-eksperimentariumkan eleverne prøve kræfter med fortidensteknikker: Hugge brænde, gruttemel, lave ild og bage kiks over bål. Ensejltur i stammebåd er også en mulighed.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 40 kr. i entré pr. elev, 2 læreregratis pr. klasse.Harpestrengs haveEN MIDDELALDERLÆGESURTEHAVE1. maj – medio septemberEn plantejagt i urtegården er udgangspunktfor arbejdet med planteklassifikation.Elevernes iagttagelser kan sidenbruges som udgangspunkt for arbejdemed bl.a. lægeplanter eller Linnéssystem.Målgruppe: 7.-9. klasseVarighed: 1½ timePris: 40 kr. i entré pr. elev, 2 læreregratis pr. klasse.PÅ SKOLENSAGNLANDET LEJRE DRAGER IND ISKOLERNE29. oktober 2013 – 29. marts 2014Mærk historiens vingesus. Mød samtidsvidnerog deres dukkefortælleteater fraH.C. Andersens tid og vikingetiden. Hørom en gallisk flygtning fra jernalderen ogvikingernes verdensforståelse. Oplægom landskabet, skabt af isen.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1 time / 2 timer / 3 timerPris: 1190 kr. / 1790 kr. / 2190 kr.sagnlandet lejreBestilling: Tlf. 46 48 08 78, tryk 6www.sagnlandet.dkForsvarshistoriskeMuseumOrlogsmuseetOvergaden oven Vandet 581415 København KTlf. 33 11 60 37www.orlogsmuseet.dkLIVET OM BORDHele skoleåretEt spændende oplevelsesforløb for dehelt små. Gå på oplevelse i sømandensliv før og nu. Smag beskøjter og skibsøl,lugt tjæren, og mærk det grove tovværki hænderne, mens vi fortæller gode historierfra de syv verdenshave i museetsstemningsfulde lokaler.Målgruppe: 0.-1. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.SÆLEN OG SEHESTEDHele skoleåretKom helt tæt på historien om bord påto af flådens ikoner fra Den Kolde Krig.Begge både står nærmest, som da deblev taget ud af tjeneste. I ubåden erlugten af diesel intakt, mens Sehested errigget til, som skulle den i krig i morgen.Målgruppe: 0.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.SØRØVEREHele skoleåretFra Østersøen til Caribien har der væretsørøvere, så længe mennesket harkunnet sejle. Vi fortæller historien om depirater og fribyttere, der har spredt skrækog rædsel på havet gennem tiderne,og som fortsat giver problemer ud forAfrikas Horn.Målgruppe: 2.-4. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.foto: orlogsmuseet.60 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14


KulturhistorieFLYDENDE FARTØJERHele skoleåretBland naturvidenskab og historie på enspændende og sjov måde. Hvordan kankæmpe storskibe holde sig flydende?Gå på opdagelse i museets samling afskibsmodeller, og oplev, hvordan dendanske flåde gjorde det lille land til enstormagt.Målgruppe: 4.-7. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.PÅ DE STORE SEJLSKIBEHele skoleåretMærk, hvordan 1700-tallets danskesømand levede om bord på de storesejlskibe. Hvordan var det at arbejde iden kongelige danske flåde, der på dettidspunkt var en af verdens stærkeste ogteknologisk mest udviklede?Målgruppe: 5.-7. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.VANDRING PÅ HOLMENHele skoleåretHolmen er et af Københavns mest unikkehistoriske områder. Her blander detgamle sig med det nye og fortæller om300 års dansk flådehistorie i København.Målgruppe: 6.-10. klasseVarighed: 1 time / 1½ time / 2 timerPris: 500 kr.Statens ForsvarshistoriskeMuseumTøjhusmuseetTøjhusgade 31214 København KTlf. 33 11 60 37www.thm.dkDIN KRIG – DIN HISTORIEHele skoleåretHvad er krig? Gå på opdagelse blandtgeværer, rustninger og værktøj til amputering.Eleverne vælger og fortæller omhver deres krig, og vi møder Christian 4.,der har gode historier med om sine krigeher i Tøjhuset.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.FRA LANGBUE TIL KALASJNIKOVHele skoleåretOplev skydevåbnenes udvikling desidste 500 år. Vi kommer vidt omkringi historien og berører især en rækkeaf de store slag og krige, der ændredeverdenshistorien. Ny teknologi har ofteafgørende betydning, hvilket er tydeligt iudviklingen af nye våben.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.KRIGSJOURNALISTERHele skoleåretEleverne rapporterer “live” med iPadsfra en krig: Stormen på Dybbøl i 1864,Afghanistan i dag – der er frit valg blandt500 års danske krige! Vi diskuterer,hvorfor man går i krig, og hvad elevernesegne roller er i konflikter.Målgruppe: 7.-10. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.MISSION AFGHANISTANHele skoleåretPå mission i Afghanistan – eller så tætpå, som man kan komme, uden at rejsederned. Missionerne foregår i museetslivagtige udstilling “Den Fjerne Krig”, derhandler om de danske soldaters hverdagi Afghanistan.Målgruppe: 8.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 500 kr.foto: tøjhusmuseet.foto: tøjhusmuseet.VikingeborgenTrelleborgTrelleborg Allé 4,4200 HejningeTlf. 58 54 95 06www.vikingeborg.dkVIKINGERNES MADKASSE1. april – 31. oktoberPak rejsegodset, find vej, og tag på vandringrundt om Vikingeborgen Trelleborg.Aktiviteten giver en aktiv oplevelse afvikingernes rejseliv. Alle sanser sættesi spil, når vi vandrer ud på borgområdet,hører rejsefortællinger og smager pårejseprovianten.Målgruppe: 2.-4. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.EN DAG SOM VIKING1. april – 31. oktoberTrelleborg tilbyder levendegørelse afvikingetiden i autentiske rammer. En dagsom viking udbydes i temaerne: Vildevikinger, Vikingeliv, Vikingernes værkstedog Spis som en viking. Rundvisning,vikingetøj og middagsmad er fast i alleprogrammer.Målgruppe: 2.-6. klasseVarighed: 4 timerPris: 1300 kr.JAGTEN PÅ TRELLEBORGS SKATTE1. april – 31. oktoberUdforsk Vikingeborgen Trelleborgs naturog kultur på en ny og aktiv måde.Lær om den kongelige borg Trelleborg ien spændende og udfordrende skattejagt.Målgruppe: 2.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.foto: vikingeborgen trelleborg.›#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 61


Kulturhistorie›VIKINGERNES FARVERTEMADAG PÅ VIKINGEBORGEN1. april – 31. oktoberTRELLEBORGVikingeskibsmuseetVikingerne skar smukke mønstre, og der 1. april – 31. oktoberVindeboder 12er fundet farvespor på vikingernes skibe,skjolde og brugsgenstande. Vi knuser,river, brænder og blander selv voresfarver. På hørlærred, sten og træ malervi fantastiske motiver fra vikingetiden.Målgruppe: 2.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.RUNER, GUDER OG KRIGERLYKKE1. april – 31. oktoberLær om runer, deres magi, udvikling, oghvordan de blev anvendt. Rist runer somen viking, og lav et flot navneskilt, som Ikan tage med hjem.Målgruppe: 2.-6. klasseVarighed: 2 timerPris: 800 kr.VIKINGERNES GUDER1. april – 31. oktoberHvad troede vikingerne på? Hvilke historierfortalte de rundt om langilden? Oghvordan var vikingernes forhold til deresguder?Målgruppe: 2.-6. klasseVarighed: 1½ timePris: 500 kr.KRIGERTRÆNING1. april – 31. oktoberPå Vikingeborgen Trelleborg kan duprøve nogle af de kampteknikker, somvikingerne mestrede. Krigerne skulleforsvare kvinder, børn og landsby ellervære klar til at drage på togt eller i krigsledingfor landets konge.Målgruppe: 2.-9. klasseVarighed: 90 minutter / 3 timerPris: 500 kr. / 1000 kr.foto: vikingeborgen trelleborg.Saml flere klasser eller hele skolen, ogtag på udflugt til Vikingeborgen Trelleborg.Vi sammensætter et alsidigtprogram med mange forskellige vikingeaktiviteter.Målgruppe: 2.-9. klasse5-KAMP1. april – 31. oktoberKraftpræstationer var populære i vikingetiden,og vikingerne har haft mange, oftemeget voldsomme, styrke- og kamplege.Deltagerne vil prøve forskellige discipliner,hvor der dystes i hold. Fokus er, atdet skal være sjovt og knap så alvorligtsom i sagaerne.Målgruppe: 2.-9. klasseVarighed: 1 timePris: 500 kr.LEJRSKOLER1. april – 31. oktoberLær om vikingernes hverdag. Opholdetgiver fagligt udbytte og hyggeligt samvær.Eleverne iføres vikingetøj og bor iautentiske huse. Lejrskolen udbydes itemaerne “Vikingeliv”, “Vilde vikinger” og“Vikingernes værksted”. Rundvisning ogmiddagsmad er fast.Målgruppe: 2.-10. klasseVarighed: 2 dagePris: 250 kr.RUNDVISNING1. april – 31. oktoberRundvisning på Vikingeborgen Trelleborg.Hør historien om Harald Blåtandskongeborg, krigerne og vikingetiden.Målgruppe: 2.-10. klasseVarighed: 1 timePris: 500 kr.VIKINGEBORGEN TRELLEBORGBestilling: Tlf. 58 54 95 06www.vikingeborg.dk4000 RoskildeTlf. 46 30 02 53, kl. 10-15www.vikingeskibsmuseet.dkSMAG PÅ VIKINGETIDENHele skoleåretFå en smagsprøve på vikingetiden, ogkom med på Erik den Rødes sejlads tilGrønland. Eleverne deltager aktivt oger med til at laste skibet. De smager påmadvarer og undersøger rejseudstyret.Målgruppe: 0.-3. klasseVarighed: 50 minutterPris: 400 kr.VIKINGERNES FARVERHele skoleåretVikingerne brugte stærke farver på deresdragter, skibe og møbler. Vi inviterereleverne ind i vikingernes farveverden oglaver selv farver og billeder af vikingeskibe.Målgruppe: 0.-4. klasseVarighed: 3 timerPris: 700 kr.VIKINGERNES JUL25. november – 20. december 2013Kom på Vikingeskibsmuseet, og hør,hvordan vikingerne fejrede jul! Smag påvikingernes mad, og prøv selv at lave envikingejulegave.Målgruppe: 3.-5. klasseVarighed: 1½ timePris: 400 kr.SKIBET ER LADET MED?Hele skoleåretHvad giver man en vikingekonge i gave?Kong Svend Tveskæg har lavet enønskeliste, og nu er det op til eleverne atrejse ud i verden og fylde skibet op medgaver. Skibet er klart, og kursen er sat.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 80 minutterPris: 400 kr.VIKINGERNE KOMMER– MUSEUM UDE AF HUSET1. november 2013 – 30. marts 2014Få vikingetiden ind i klasseværelset! Enformidler fra museet kommer på besøgmed en masse historier og ting fravikingetiden. Sammen prøver eleverne atsætte ord på, hvem vikingerne var.Målgruppe: 3.-6. klasseVarighed: 1 time pr. klassePris: 500 kr.62 · www.skoletjenesten.dk #30 skoleåret 2013/14foto: vikingeborgen trelleborg.


KulturhistorieVIKINGERNE OG DERES SKIBEHele skoleåretVikingeskibene er ladet med varer,våben og historier. På skibene fortællesom livet om bord, og eleverne kan prøvekopigenstande af tøj, våben og smykker.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 80 minutterPris: 400 kr.DE FEM VIKINGESKIBEHele skoleåret5 vikingeskibe og 5 temaer om vikingetidenpå 50 minutter! De fem vikingeskibefra Skuldelev rummer et hav afspændende historier.Målgruppe: 3.-10. klasseVarighed: 50 minutterPris: 200 kr.RUNER – VIKINGERNES SMSHele skoleåretEleverne arbejder aktivt med runer, indskrifterog deres funktion. De opdager,at der ikke er langt fra vikingernes runertil nutidens SMS. Forløbet kan indgå ihistoriekanonpunkt om Jellingestenen.Målgruppe: 4.-7. klasseVarighed: 2 timerPris: 550 kr.PÅ RETTE KURS27. august – 11. oktober 2013,22. april – 27. juni 2014Bliv navigatør for en dag, og lær, hvordanman bruger kompas, kort, landkendingog fart til at finde vej. Byg dine egneinstrumenter, og brug dem sammen meddine sanser til at orientere dig.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 600 kr.foto: vikingeskibsmuseet.VEJR AT VIDE27. august – 11. oktober 2013,22. april – 27. juni 2014Bliv meteorolog for en dag, og arbejdmed lavtryk og højtryk, sol og regn,vindretning og temperaturer ved hjælp afsimple måleinstrumenter!Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 600 kr.I ARKÆOLOGENS FODSPOR27. august – 11. oktober 2013,22. april – 27. juni 2014Følg i arkæologens fodspor, og få arkæologienind i klasseværelset. Eleverne inddragesaktivt i det arkæologiske arbejdepå museet og får indblik i samspilletmellem fortid, nutid og fremtid.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: 600 kr.VÆRKSTEDERHISTORISK VÆRKSTED OGRUNDVISNING27. august – 11. oktober 2013,22. april – 27. juni 2014,Historisk værksted giver eleverne enforståelse for vikingehåndværkerens formåen.Som bådebyggere og reblæggerefremstiller de en “snelle” og et håndlagtlindebasttov.Målgruppe: 4.-10. klasseVarighed: 2-3 timerPris: Se www.vikingeskibsmuseet.dkHISTORISK VÆRKSTED OG SEJLADS19. august – 30. september 2013,5. maj – 27. juni 2014Historisk værksted giver eleverne enforståelse for vikingehåndværkerens formåen.Som bådebyggere og reblæggerefremstiller de en “snelle” og et håndlagtlindebasttov. Værkstedet kan kombineresmed en sejlads.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 3-4 timerPris: Se www.vikingeskibsmuseet.dkSEJLADSERDAGSEJLADS PÅ ROSKILDE FJORD19. august – 30. september 2013,5. maj – 27. juni 2014At sejle i en råsejlsbåd er en stor oplevelse.Man kan leve sig ind i, hvordandet var at være viking om bord på etvikingeskib. Der er instruktør med ombord, men eleverne ror og sejler selvbådene.Målgruppe: 5.-10. klasseVarighed: 2 timerPris: Se www.vikingeskibsmuseet.dkvikingeskibsmuseetBestilling: Tlf. 46 30 02 53, kl. 10-15www.vikingeskibsmuseet.dkTilmeld digSKOLETJENESTEN I NYHEDSBREVpå www.skoletjenesten.dkfoto: vikingeskibsmuseet.#30 skoleåret 2013/14www.skoletjenesten.dk · 63


kontaktAnemone Teatret Tlf. 33 32 22 49, kl. 9.30-15.30Arbejdermuseet Tlf. 33 48 03 30, mandag-torsdagkl. 13-15.45Arken Museum for Moderne Kunst Tlf. 43 57 34 55,tirsdag-fredag kl. 10-14Bakkehusmuseet Tlf. 33 31 43 62, kl. 11-16Bornholms Museum Tlf. 56 95 07 35Brede Værk Tlf. 50 76 08 49, tirsdag og onsdag kl. 14.30-16Buster Filmfestival for børn og unge Tlf. 33 45 47 37Christiansborg Slot Tlf. 33 92 64 92, alle dage kl. 10-17Cirkusmuseet Tlf. 36 49 00 30Danmarks Tekniske Museum Tlf. 49 22 26 11Danmarks Tekniske Universitet Tlf. 45 25 76 76Dansk Arkitektur Center Tlf. 20 96 93 42, kl. 9-14Dansk Jødisk Museum Tlf. 33 69 19 22,alle hverdage kl. 10-16Davids Samling Tlf. 33 73 49 49Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Book online påwww.denblaaplanet.dkDen Frie Tlf. 33 12 28 03Den Hirschsprungske Samling Tlf. 35 42 03 36,tirsdag-fredag kl. 11-15Designmuseum Danmark Tlf. 33 18 56 70,tirsdag og torsdag kl. 13-16Det Kongelige Teater Tlf. 33 69 69 69Det Nationalhistoriske Museum Tlf. 48 26 04 39,kl. 10-15Det Økologiske Inspirationshus Tlf. 38 87 05 01DR Symfoniorkestret Tlf. 32 68 73 63Esrum Kloster og møllegård Tlf. 48 36 04 00Experimentarium Tlf. 39 27 33 33 eller book online påwww.experimentarium.dkFilm-X Det Danske Filminstitut Tlf. 33 74 34 00Frilandsmuseet Tlf. 41 20 64 15, tirsdag og onsdagkl. 14.30-16GeoCenter Møns Klint Tlf. 55 86 36 00Gl Holtegaard Tlf. 45 40 08 78Greve Museum Tlf. 43 40 40 36, tirsdag-torsdag kl. 13-15J. F. Willumsens Museum Tlf. 47 31 07 73KalklandetGEOMUSEUM FAXE Tlf. 56 50 28 06,mandag-fredag, kl. 9-15KOLDKRIGSMUSEUM STEVNSFORT Tlf. 56 50 28 06,mandag-fredag kl. 9-15STEVNS KLINT Tlf. 56 50 28 06, mandag-fredag kl. 9-15Karen Blixen Museet Tlf. 45 57 10 57,alle hverdage kl. 11-15Kroppedal Museum Tlf. 43 30 30 08Kulturcentret Assistens Tlf. 35 37 19 17Københavns Befæstning Book online påwww.befaestningen.dk/skoletjenestenKøbenhavns Museum Tlf. 33 21 07 72, alle dage kl. 10-17KØS Museum for kunst i det offentlige rum Tlf. 56 67 60 20Louisiana Museum for Moderne KunstTlf. 49 19 07 19, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-16.30,torsdag kl. 9-14 (mandag lukket)M/S Museet for Søfart Tlf. 49 28 02 00,mandag-torsdag kl. 9-12Museet for Samtidskunst Tlf. 46 31 65 78Nationalmuseet Tlf. 41 20 60 66, kl. 10-14Naturbornholm Tlf. 56 94 04 00Nikolaj Kunsthal Tlf. 33 18 17 90Nordatlantens Brygge Tlf. 32 83 37 00Ny Carlsberg Glyptotek Tlf. 33 41 81 18, kl. 13-15Ordrupgaard Tlf. 39 64 11 83, kl. 9-12.30Politimuseet Tlf. 40 97 87 41Post og Tele Museum Tlf. 33 41 09 00,mandag-fredag kl. 10-16Rigsarkivet Tlf. 33 92 33 10,mandag-fredag kl. 10-14Sagnlandet Lejre Tlf. 46 48 08 78, tryk 6Sorø Kunstmuseum Tlf. 57 83 22 29, kl. 10-16Spildevandscenter Avedøre Tlf. 36 34 38 00Statens Forsvarshistoriske MuseumOrlogsmuseet Tlf. 33 11 60 37Tøjhusmuseet Tlf. 33 11 60 37Statens Museum for Kunst Tlf. 33 74 84 84,kl. 10-14Statens Naturhistoriske MuseumBotanisk Have Book online på www.snm.ku.dkGeologisk Museum Book online på www.snm.ku.dkZoologisk Museum Book online på www.snm.ku.dkTeater GROB Tlf. 35 30 05 00Teatermuseet i Hofteatret Tlf. 33 11 51 76,tirsdag-torsdag kl. 11-15Thorvaldsens Museum Tlf. 33 32 15 07, tryk 43,tirsdag-fredag kl. 11-13Tivoli Tlf. 22 23 73 70 / 83 75 02 47, kl. 9-16Vestforbrænding Tlf. 44 85 71 48Vikingeborgen Trelleborg Tlf. 58 54 95 06Vikingeskibsmuseet Tlf. 46 30 02 53, kl. 10-15Zebu Tlf. 38 77 38 77Zoologisk Have Tlf. 72 20 02 59, kl. 10-16››Læs mere om nyheder og alle undervisningstilbud på: www.skoletjenesten.dkTilmeld dig det månedlige digitale nyhedsbrev og få sidste NYT!

More magazines by this user
Similar magazines