pdf format - Formuepleje

formuepleje.dk
  • No tags were found...

pdf format - Formuepleje

Derfor er Formuepleje anderledes• Værdier• Indsats & kompetencer• Størrelse


InvesteringsprocessenRisikostyring /AllokeringDen overordnede investeringsstrategibesluttes af FormueplejesInvesteringskomiteInvesteringskomiteFastlæggerFormueplejesAktiv AllokeringFundingObligationer udvælges afFormueplejes egetobligationsteamFormueplejesobligationsteamUdvælgelse afobligationerAktier udvælges af CPHCapitalCPH CapitalUdvælgelse af aktier


Formueplejes investeringskomitéLeif Hasager,InvesteringsdirektørTidl. InvesteringsdirektørBankPension og rådgiver forpensionsselskaber og fonde. 30 årspraktisk og akademisk erfaring fraden finansielle sektor.Henrik Franck,Director of Client Portfolios,InvesteringsstrategTidl. Investeringsdirektør i PFA og JØPsamt Investeringschef i BankInvest. 22års erfaring med kapitalforvaltning.Søren Astrup,Direktør i FormueplejeselskaberneI Formuepleje i mere end 10 år. Tidl.Porteføljemanager i Sydinvest.Niels Thuesen,Adm. dir. FormueplejeTidl. Adm. dir. BankInvest, 25 årserfaring med kapitalforvaltning.


Derfor er Formuepleje anderledes• Værdier• Indsats & kompetencer• Størrelse

More magazines by this user
Similar magazines