Skema til ansøgning om nedsivning af regnvand - Lyngby Taarbæk ...

ltk.dk
  • No tags were found...

Skema til ansøgning om nedsivning af regnvand - Lyngby Taarbæk ...

Lyngby-Taarbæk KommuneCenter for Miljø & PlanRådhuset, 2800 Kgs. LyngbyTlf. 45 97 30 00E-mail: miljoplan@ltk.dkSkema til ansøgning om nedsivning af regnvandTil brug for sagsbehandlingen skal der vedlægges en plantegning over faskinens placering pågrunden.Vær opmærksom på, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke tillader overløb fra faskine til kloak.Kommunen anbefaler, at du downloader eller henter ”Vejledning i hvordan du laver en faskine”fra www.ltk.dk, inden du går i gang.1. Ejeroplysninger og beliggenhed af nedsivningsanlægLokalitet for etablering af anlæg:Adresse:Postnummer:Matr. nummer/numre:Ejerlav:Grundejer:Navn:Adresse:Postnummer:Telefon:E-mail:Ansøger (hvis anden end grundejer):Navn:Adresse:Firma:PostnummerTelefon:E-mail:2. Nedsivningsanlægget opbygningHvor stort areal skal afvandes til nedsivning?m 2Afvandes alt tag- og overfladevand påJamatriklen til nedsivning?Angiv hvorfra der afvandes, eksempelvis fra tilbygning, skur, carport eller andet:NejEr overfladen der skal nedsives fra af metal? Ja Nejbeskriv venligst metaltype____________________Angiv størrelsen af nedsivningsanlægget:Hvilken type nedsivning skal etableres? – Sæt Xm 3Faskine , Regnbed , Andet beskriv venligst_____________________Hvis faskine, hvilken type faskine skal bruges? – Sæt XBioblokke Plastkassetter Singels1 / 2


Lyngby-Taarbæk KommuneCenter for Miljø & PlanRådhuset, 2800 Kgs. LyngbyTlf. 45 97 30 00E-mail: miljoplan@ltk.dk3. Nedsivningsanlægget placering i forhold til omgivelserneEr nedenstående minimumsafstande fra nedsivningsanlæg overholdt?:Nærmeste beboelseshus m/u kælder (Krav min. 5 m)Nærmeste hus uden beboelse m/u kælder (Krav min. 2 m)Nærmeste nabo- eller vejskel (Krav min. 2 m)Ja , hvis nej m__________Ja , hvis nej m__________Ja , hvis nej m__________Drikkevandsboringer/ -brønd (Krav min. 25 m)(se evt. www.arealinfo.dk)Ja , hvis nej m__________Findes der indenfor en afstand på 25 m fra det projekterede nedsivningsanlæg: – Sæt XDrænledningerSø/havetGrøfterVandløb4. Fuldmagt fra grundejerHvis ansøger ikke har fuld råderet over den ejendom, hvor nedsivningsanlægget skal placeres,skal der vedlægges en underskrevet fuldmagt fra ejer af ejendommen.Undertegnede er ansvarlig for anmeldelsens rigtighed.Dato og grundejers underskrift:Installatørs underskrift og stempel:Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar, at nedsivningsanlægget er dimensioneret korrekt, ogat der ikke sker overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt på nabogrunden. Vianbefaler, at faskiner dimensioneres efter leverandørens anvisning.2 / 2