3.4.05-D Termostat af rustfrit stål type V4.03 og V4 ... - Clorius Controls

cloriuscontrols.com
  • No tags were found...

3.4.05-D Termostat af rustfrit stål type V4.03 og V4 ... - Clorius Controls

Termostat af rustfrit ståltype V4.03 og V4.053.4.05-DDK-1Karakteristika• Selvvirkende• P-regulering• Forseglet• Overtemperatursikret• Alle dele er fremstillet af rustfrit stål• UmagnetiskAnvendelseTermostaten er specielt anvendelig vedinstallation i krævende miljøer f.eks. tankanlæg,udendørs anlæg samt hvor det erpåkrævet, at termostaten er umagnetisk,eksempelvis i U-både.VirkemådeTermostatens indstillingscylinder indstillespå varmemediets ønskede temperaturi ºC.Reguleringen af temperaturen sker vedat ventilen, der styres af termostaten,mindsker eller øger gennemstrømningenaf opvarmningsmediet.Føler og kapillarrør, der er fyldt medvæske, udgør sammen med indstillingscylinderenet lukket system.Ved for høj temperatur af væsken, der skalopvarmes, stiger følervæskens temperatur,og følervæskens rumfang udvides.Herved påvirkes termostatens spindel, sådenne regulerer ventilen til en mindre gennemstrømningaf opvarmningsmediet.Ved for lav temperatur falder følervæskenstemperatur, og følervæskensrumfang mindskes. Herved påvirkes termostatensspindel, så denne regulererventilen til en større gennemstrømningaf opvarmningsmediet.KonstruktionAlle termostatens dele er fremstillet afrustfrit stål. Termostaten består af envæskefyldt føler, kapillarrør samt enindstillingscylinder.Termostaten kan leveres med indstillingsområderindenfor følgende grænser:- 30ºC til + 280ºC.Ved temperaturer over 170ºC skal derindbygges kølestykke mellem ventil ogtermostat, se datablad nr. 8.5.00.Neutral zoneTermostatens neutrale zone, max. 2ºC,er det temperaturinterval, hvor følerentemperaturmæssigt kan påvirkes, udentermostatens spindel bevæges.FølertyperStavføler eller spiralføler af rustfrit stålmed RG forskruning.Følere kan desuden leveres med pakdåsepå kapillarrør for anvendelse, hvor følerenf.eks. skal sænkes ned i en beholder.FølervæskeGlycerin ved skalaværdi - 30ºC til 160ºC.Paraffin ved skalaværdi 140ºC til 280ºC.KapillarrørKapillarrøret er fremstillet af rustfrit stål.Kan leveres i længder fra 3 m til 21 m.VentilTermostaten kan påbygges ventiler optil 150 mm for såvel varme- som køleanlæg.Se datablad "Hurtigvalg af temperaturregulatorer"nr. 9.0.00 samt datablad forden aktuelle ventil.Tekniske dataMax. lukkekraft 400 NStandard indstillingsområder:- Type V4.03: 0-160 ºC- Type V4.05: 0-120, 40-160 ºCForstærkning (mm/ºC):(Glycerin) Type V4.03: 0,3Type V4.05: 0,5(Paraffin) Type V4.03: 0,33Type V4.05: 0,7For ventiler medløftehøjde op til 21 mmFølermateriale W. No. 1.4436Tidskonstant for stavføler:- Type V4.03: 90 s- Type V4.05: 100 sTidskonstant for spiralføler 20 sNeutral zone < 2ºCOvertemperatursikring 40ºCRet til ændringer forbeholdesClorius Controls A/STempovej 27 · DK-2750 Ballerup · DenmarkTel.: +45 77 32 31 30 · Fax: +45 77 32 31 31E-mail: mail@cloriuscontrols.comWeb: www.cloriuscontrols.com


Termostat af rustfrit ståltype V4.03 og V4.053.4.05-DDK-2Følere med RG forskruning Type V4.03 Type V4.05CEGDFHCDEFGH190 mm170 mm22 mm49 mm1"2"380 mm250 mm22 mm49 mm1"2"Vægt inkl. G-forskruning 2,4 kg 2,6 kgVægt inkl. H-forskruning 2,9 kg 3,1 kgUbefæstede følereKan leveres med kapillarrørpakdåseType V4.03 Type V4.051) 2) EEFUVFUVGH22 mm49 mm230 mm220 mm1"2"22 mm49 mm410 mm310 mm1"2"3)4)1) 2,2 kg 2,3 kgGHVægt2) 2,2 kg 2,4 kg3) 2,4 kg 2,6 kg4) 2,9 kg 3,1 kg* Målene G og H er gevind iht. ISO R7/1.Målskitsemin. 525 mm385 mmRet til ændringer forbeholdes.Clorius Controls A/STempovej 27 · DK-2750 Ballerup · DenmarkTel.: +45 77 32 31 30 · Fax: +45 77 32 31 31E-mail: mail@cloriuscontrols.comWeb: www.cloriuscontrols.com

More magazines by this user
Similar magazines