her i PDF

museum.odense.dk
  • No tags were found...

her i PDF

”Langtborte herfra, derhvor Svalerne flyve hen,naar vi have Vinter,boede en Konge, somhavde elleve Sønner ogeen Datter, Elisa.”Fra “De vilde Svaner”AF H.C. ANDERSEN”Far, far away, wherethe swallows fly to whenwe are having winter, liveda King who had eleven sonsand one daugter, Elisa”.From “The Wild Swans”by Hans ChristianANDERSEN5.9. - 30.12. 2009De VildeSvanerThe wild swansHendes MajestætDronningensdecoupager & dragterHM The Queen’sdecoupages &costumesI udstillingskataloget ”De VildeSvaner” kan du læse meget mere omH.M. Dronningens arbejdsproces, filmatiseringenog H.C. Andersens eventyr.


H.M. Dronningensdecoupager & dragterHer Majesty The Queen´sdecoupages & costumesHendes Majestæt Dronningenhar i mange år beskæftiget sigmed H.C. Andersens forfatterskabog tidligere bl.a. illustrereteventyret ”Snedronningen”. H.C.Andersens Hus præsenterer enrække af Dronningens nyesteværker: Decoupager og dragter,der er skabt til den aktuellefilmatisering af eventyret ”DeVilde Svaner”.Udstillingens fokus ligger på decoupagerne,der rummer udklipaf mange slags billedmaterialeog bevæger sig fra det konkretetil det abstrakte. De er anvendttil filmens sceniske baggrundved hjælp af en såkaldt ”greenscreen-teknologi”.Et udvalg afskuespillernes kostumer, tegnetaf H.M. Dronningen, vises desudeni udstillingen, hvor filmensgreen-screen-teknologi også kanopleves.H.C. Andersens eventyr omprinsesse Elisa og hendes ellevebrødre kredser om tre centrale temaer:Natur, Tro og Kultur. Detre temaer danner udgangspunktfor udstillingens opbygning.For many years, HM the Queenof Denmark has been activelyinterested in the works of writerHans Christian Andersen and shehas previously produced illustrationsfor Andersen’s fairytales,including “The Snow Queen”.The Hans Christian AndersenMuseum presents a number ofQueen Margrethe’s latest works:découpages and costumes createdfor the latest film version of thefairytale “The Wild Swans”.The exhibition revolves aroundthe découpages, which include cutoutsof many types of imageryand move from the tangible tothe abstract. They are used forthe film’s backdrops with thehelp of green screen technology.A selection of the actors’ andactresses’ costumes, designedby HM the Queen, is also ondisplay. The film’s green screentechnology will be demonstrated.Hans Christian Andersen’s fairytaleabout princess Elisa and hereleven brothers revolves aroundthree central themes: Nature,Belief and Culture. The structureof the exhibition itself is basedon these three themes.”Jo dybere vi forsøgte at trænge ind i eventyret, jo rigere viste detsig at være. De billeder, som det rummer, og som havde betaget migallerede som barn, foldede sig ud i al deres mangfoldighed og forstærkedemin beundring for og kærlighed til H.C. Andersens kunst”DRONNING MARGRETHE II“The deeper we sought to delve into the fairytale, the richer itturned out to be. Its imagery, which had fascinated me already as achild, unfolded in all its diversity and reinforced my admiration andfondness for the art of Hans Christian Andersen.”QUEEN MARGRETHE II

More magazines by this user
Similar magazines