LANDSKABSKARAKTERMETODEN - Dansk Byplanlaboratorium

byplanlab.dk

LANDSKABSKARAKTERMETODEN - Dansk Byplanlaboratorium

PRODUKTET -­‐ fokus på anvendelse 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 15