LANDSKABSKARAKTERMETODEN - Dansk Byplanlaboratorium

byplanlab.dk

LANDSKABSKARAKTERMETODEN - Dansk Byplanlaboratorium

PERSPEKTIVERING -­‐ bred anvendelse i forvaltningen LandskabskarakteranalyseKommuneplan / lokalplan / temaplan LandskabsbasisLandskab Byudvikling Tekniske anlæg Skovrejsning Kulturmiljøer og klimatilpasning I det åbne land I byen Sagsbehandling Landbrug Byggeri Strategi og politik Grøn/Blå plan Naturpolitik 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 23

More magazines by this user
Similar magazines