Download - Bech-Bruun

bechbruun.com

Download - Bech-Bruun

VÆKSTPLAN DK• Vækstplanen på ca. 75 mia. kr., der strækker sig overperioden 2014-2020• Planen forventes at udmønte sig i konkrete lovforslaginden for de kommende måneder• De enkelte elementer omfatter en bred vifte afændringer på skatte- og afgiftsområdet af betydning forerhvervslivet:I. Selskabsskatten reduceresII. Forhøjelse af grænsen for skattekredit for forsknings- ogudviklingsomkostningerIII. Erhvervsdrivende fonde får mulighed for at succedere vedovertagelse af virksomheder706-05-2013

More magazines by this user
Similar magazines