10.02.2016 Views

22272 - turistbrochure 2016 low

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Asaa · Dronninglund · Hjallerup<br />

<strong>2016</strong><br />

stvendsyssel<br />

– et – med hav et af hav feriemuligheder!<br />

af Dronninglund Turistforening


INFORMATION<br />

VIGTIGE TELEFONNUMRE:<br />

Alarm: tlf. 112<br />

Politi/Polizei/Police: tlf. 114<br />

Lægehjælp/Ärzliche Hilfe/Medical help:<br />

Uden for normal konsultationstid<br />

(kl. 16.00-8.00 samt fredag fra kl. 16.00<br />

til mandag kl. 8.00). +45 70 150 300<br />

Apotek/Chemist's:<br />

Dronninglund Apotek<br />

Slotsgade 64 +45 98 84 22 22<br />

Udsalg - Hjallerup<br />

Søndergade 6 +45 98 28 22 40<br />

Auto assistance: +45 70 102 030<br />

Tandlægevagt/Zahnarzt/Dentist<br />

Kun weekend og helligdage mellem 9-10<br />

+45 70 20 02 55<br />

Dyrlæge/Tierarzt/Veterinarian<br />

Stationsvej 28, 9330 Dronninglund<br />

+45 98 84 10 15<br />

Brønderslev Kommune +45 99 45 45 45<br />

Ubemandet turist-info ved Dronninglund Slot.<br />

Turistbrochuren er udgivet<br />

af Dronninglund Turistforening, oplag 13.000 stk<br />

Layout, grafisk tilrettelæggelse og tryk:<br />

Basis-Tryk, Dronninglund, tlf. 98 84 10 20.<br />

DRONNINGLUND TURISTFORENING:<br />

Vi vil gerne byde dig velkommen til et hav af gode oplevelser<br />

i Østvendsyssels pragtfulde natur og til de mange<br />

seværdigheder. Østkysten kan tilbyde en unik kombination<br />

af gode strande og et spændende bagland. Her er<br />

hyggelige bymiljøer med et godt markedsliv og gode<br />

handelsmuligheder samt forskellige kulturelle og historiske<br />

turistattraktioner.<br />

Turistforeningen er stiftet 9. februar 1949 for at fremme<br />

turismen langs Vendsyssels milde og børnevenlige østkyst.<br />

Det er foreningens mål, gennem støtte til ideer og aktiviteter,<br />

at medvirke til at gøre hele området til et attraktivt<br />

turistmål for hele kommunen - både for lokalbefolkningen<br />

og for de mange besøgende, som vi håber vil få glæde af<br />

de tilbud, denne brochure informerer om.<br />

Generalforsamling foregår i Café Jyske Aas<br />

på Dronninglund Hovedgaard<br />

Tirsdag den 8. marts <strong>2016</strong> kl. 19.00<br />

Vi takker alle vore sponsorer, der har gjort det muligt at<br />

fremstille denne brochure. Samtidig glæder vi os over den<br />

gode medlemstilslutning i turistforeningen, hvor vi brænder<br />

for at skabe vækst og gøre området til et endnu bedre<br />

turistmål.<br />

Bestyrelsen<br />

Aktiviteter / Aktivitäten / Activities<br />

Overnatning / Übernachtung / Stay over night<br />

www.visitdronninglund.dk<br />

www.hjallerupinfo.dk<br />

www.visitbroenderslev.dk<br />

www.kanalbrønderslev.dk<br />

www.dronninglund.dk<br />

www.jyskeaas.dk<br />

Henvendelse til foreningen kan ske til:<br />

info@visitdronninglund.dk<br />

Vi opfordrer til, at endnu flere vil blive medlem af<br />

Dronninglund Turistforening.<br />

Medlemskab af Dronninglund Turistforening kan ske ved<br />

at indbetale til Nordjyske Bank Regn.7422 kontonr. 1034486<br />

med angivelse af navn og adresse.<br />

Kontingent for enkeltperson: 100 kr.<br />

Kontingent for husstand – 2 prs.: 150 kr.<br />

2<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


DRONNINGLUND TURISTFORENING OG JYSKE ÅS<br />

Dronninglund Turistforening er én af mange aktører i<br />

Jyske Ås. I Jyske Ås Caféen, der har åbent i sommerhalvåret<br />

og efter aftale, vil der være personlig betjening.<br />

Ved fælles hjælp og engagement sammensætter vi<br />

spændende oplevelser for såvel gæster som lokale<br />

interesserede.<br />

Jyske Ås er et stort område. Med de tre stjernepladser:<br />

Netværkscentret på Hovedgaarden ved Dronninglund<br />

Slot, den spiralformede "Porten" ved afkørsel Jyske Ås<br />

og naturskolen Lunken ved Søheden Skov, har vi skabt<br />

en destination, hvor der er basis for at lade sig inspirere,<br />

gå på opdagelse og opleve masser af eventyrlig natur.<br />

De mange aktører formidler både natur, kultur, geologi,<br />

myter og historiske fortællinger med højderyggen Jyske<br />

Ås som fælles oplevelsesbælte.<br />

Se mere på www.jyskeaas.dk<br />

Stjerneplads Nord<br />

Naturskolen Lunken,<br />

Søheden Skov Håndsbækvej 144,<br />

9740 Jerslev<br />

Her er der fokus på naturens fantastiske<br />

verden. Oplev skovens mangfoldighed<br />

året rundt. Mød naturvejlederne, sov i<br />

shelter og hyg dig omkring bålet.<br />

Stjerneplads Midt<br />

Porten, afkørsel Jyske Ås<br />

Landvadhøj 16, 9320 Hjallerup<br />

Den smukke arkitektoniske plads skabt<br />

specielt til Jyske Ås byder velkommen til<br />

en verden af oplevelser. Få informationer<br />

i grotterne, nyd udsigten fra toppen og<br />

sæt dig ned og slap af på den flotte plads.<br />

Stjerneplads Syd<br />

Jyske Ås Caféen og Netværkscentret<br />

Slotsgade 6, 9330 Dronninglund<br />

Køb en forfriskning i caféen og find inspiration<br />

til en tur rundt på Jyske Ås. Her er<br />

der hjælp at hente og mulighed for at få<br />

gode råd til hvem, hvad og hvor turen<br />

skal gå hen - uanset hvad du har lyst til<br />

at opleve.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 3


Læs mere på<br />

visitdronninglund.dk<br />

ASAA<br />

STRAND OG CAMPING<br />

Med Kattegat som nærmeste nabo ligger Asaa placeret i hjørnet af Vendsyssels sommerland. Marguerit-ruten og<br />

cykelruter passerer byen og gør den til et trafikalt knudepunkt ved Østvendsyssels usædvanlig smukke og milde kyst.<br />

Kattegat indbyder sommeren igennem til en forfriskende dukkert. Sandet er hvidt og bølgerne børnevenlige. Ved<br />

stranden vajer det blå flag som bevis på, at badevandet er i orden og bliver kontrolleret hele sæsonen. Naturligvis<br />

er det også her ved kysten vi finder campingpladsen, tæt på byen og store fritidsarealer. En af sommerens store<br />

begivenheder er Hestevæddeløbet. En festdag, der år efter år trækker tusinder af fastboende og turister til området.<br />

Se aktivitetskalender på www.visitdronninglund.dk<br />

STRAND UND CAMPING<br />

Mit dem Kattegat als nächsten Nachbarn, liegt Asaa in der Ecke von Vendsyssels Sommerland. Die Margerittenroute<br />

und Fahrrad-routen verlaufen durch die Stadt, und machen sie zu einem Verkehrsknotenpunkt an Ostvendsyssels<br />

ungewöhnlich schöner und freundlicher Küste. Das Kattegat lädt den ganzen Sommer hindurch zu einem erfrischenden<br />

Bad ein. Der Sand ist weiss und die Wellen sind kinderfreundlich. Am Strand weht die Blaue Fahne als Zeichen<br />

dafür, dass das Badewasser in Ordnung ist und es wird die ganze Saison hindurch kontrolliert. Natürlich finden<br />

wir auch hier, an der Küste, den Campingplatz, nahe der Stadt und grossen Freizeitgebieten. Eines der grössten<br />

Ereignisse des Sommers, ist das Pferdewettrennen. Ein Festtag, der jahraus, jahrein tausende der Einheimischen und<br />

Touristen hierher zieht. www.visitdronninglund.dk<br />

BEACH AND CAMPING<br />

With the Kattegat as its next-door neighbour, Asaa lies at the corner of Vendsyssel’s summerland. The Margueritte<br />

Route and the cycle routes pass the town, making it a natural traffic hub on the unusually beautiful, gentle coast<br />

of East Vendsyssel. Throughout the summer, the Kattegat invites swimmers to take a dip. The sand is white and the<br />

waves gentle - ideal for children. The environmental Blue Flag flies proudly, guaranteeing the quality of the water<br />

and that it is regularly inspected. Naturally its also here by the coast we find the Camping Site, close by the town and<br />

large lesure areas. One of the prime summer events is the Horse Race a festive day which, year after year, attracts<br />

thousands of local residents and tourists to the area. www.visitdronninglund.dk<br />

4<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


Audioguide<br />

99 40 03 80<br />

ASAA HAVN<br />

BY OG HAVN<br />

De blå bølger frister til lystsejlads og windsurfing, og den hvide, børnevenlige strand til leg og badning. Ø-havnen<br />

blev anlagt i 1877 og var i mange år udgangspunkt for en større fiskerflåde. Langs vejen ved havnen finder man de<br />

karakteristiske rødmalede fiskerhuse fra 1930erne. I et af husene er indrettet et lille hyggeligt, privatejet Fiskerimuseum<br />

med samlinger af fiskeredskaber, motorer og navigationsudstyr brugt gennem tiderne.<br />

STADT UND HAFEN<br />

Die blauen Wellen locken zu einem Schiffsausflug oder zum Windsurfen, und der weisse kinderfreundliche Strand<br />

lädt zum Spielen und Schwimmen ein. Ø-havnen wurde in 1877 angelegt, und war viele Jahre hindurch der Ausgangspunkt<br />

einer grösseren Fischereiflotte. Entlang des Weges zum Hafen, findet man die charakteristischen rot-angestrichenen<br />

Fischerhäuser aus den 30ziger Jahren. In einem der Häuser ist ein kleines, gemütliches Fischereimuseum,<br />

dass sich in privatem Besitz befindet, mit Sammlungen von Fischergeräten, Motoren und Navigationsausrüstung, die<br />

man die Jahre hindurch verwendet hat.<br />

TOWN AND HARBOUR<br />

The blue ocean tempts yachtsmen and windsurfers alike and the white, child-friendly beach is ideal for games and<br />

bathing.The island habour was established at 1877 and for many years it was the home port of a sizeable fishing<br />

fleet. Along the road to the habour you find the characteristic red-painted fishing huts of the 1930s. In one of these<br />

a delightful small Museum of Fishing has been established, with collections of fishing gear, engines and naviga-tional<br />

equipment down through the ages.<br />

SANKT HANS ASAA - Festpladsen 23/6 <strong>2016</strong><br />

COUNTRY FESTIVAL ASAA - Festpladsen 9/7 <strong>2016</strong><br />

HESTEVÆDDELØB ASAA - Festpladsen 10/7 <strong>2016</strong><br />

HAVNEFESTIVAL - Havnen 22.-24/7 <strong>2016</strong><br />

HISTORISKE HAVNEDAGE - Havnen 7/8 <strong>2016</strong><br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 5


Hvor er Bøje?<br />

Kaj<br />

Østergade 7 . Hjallerup<br />

98 28 26 11<br />

Asaa<br />

Havne-Grill<br />

Havnegade 50 51 .· Tlf. 98 85 18 43<br />

Højsæson:<br />

Åben hver dag.<br />

Dit værksted<br />

i ferielandet<br />

- holder dig bedre kørende!<br />

• Egen autotransport<br />

• Service og reparation<br />

af alle bilmærker<br />

• Vi er opdateret på nyeste<br />

elektronik og mekanik<br />

• Du bevarer fabriksgarantien<br />

• Vi er en del af Danmarks største<br />

værkstedskæde<br />

Asaa Auto<br />

Havblik 3, 9340 Asaa<br />

Tlf.: 9885 1940<br />

asaa.auto@mail.dk<br />

www.asaa-auto.dk<br />

Find os på Facebook<br />

facebook.com/AsaaAuto<br />

Lad ikke<br />

ferien gå i stå!<br />

- vi har<br />

lejebiler<br />

6<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


ASAA HAVN<br />

En Blå Flag strand: Er ren og tilses jævnligt • Har rent badevand og oplyser om den aktuelle vandkvalitet • Har<br />

pligt til at tage det Blå Flag ned ved akut opstået forurening • Har rene toiletfaciliteter og velholdte bygninger • Har<br />

affaldsordning • Har livredningsudstyr, førstehjælpskasse og (nød)telefon i nærheden. I sommeren <strong>2016</strong> bliver det blå<br />

Blå falg skiftet Flag ud med det / hvide Die flag, som Blaue også er garanti Flagge for god badevandskvalitet. / The Blue Flag<br />

Asaa Vinterbadeklub tæller 70 medlemmer og er stadig i vækst. Vores sæson starter den 01.10.15 og vintersæsonen<br />

slutter den 30.04.16. Vi har de bedste faciliteter med stort fællesrum, omklædning til damer og herrer, sauna<br />

samt toilet. Vi har en smskæde der fortæller hver gang der er nogen der vil i havet. Det betyder at der stort set er<br />

medlemmer i vandet flere gange dagligt. Saunaen er åben fast - og uden betaling - hver lørdag fra kl. 9-11 og hver<br />

gang vi bader ved fuldmåne, samt den sidste onsdag i hver måned er der saunagus. Det er kun for medlemmer,<br />

der er gratis adgang. For gæster koster det 50 kr. Henvendelse om prøvebadning, som er lørdag kl. 9, skal ske til<br />

formanden på 40598123.<br />

Ein Strand mit Blauer Flagge: Ist sauber und wird regelmässig kontrolliert • Bietet sauberes Badewasser und aktuelle<br />

Informationen über die Wasserqualität • Ist verpflichtet, die Blaue Flagge bei akuter Verunreinigung einzuholen •<br />

Verfügt über saubere Sanitäranlagen und gepflegte Gebäude • Verfügt über ein Abfallentsorgungssystem • Verfügt<br />

über Rettungsausrüstung, Erste-Hilfe-Einrichtung und Telefon in der Nähe.<br />

A Blue Flag beach: Is clean and inspected regularly • Has clean water and provides information about the current<br />

water quality • Is obliged to take down the Blue Flag in the event of acute pollution • Has clean toilet facilities and<br />

well-maintained buildings • Has a refuse recycling arrangement • Has life-saving equipment, a first aid kit and a<br />

telephone nearby.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 7<br />

7


ASAA<br />

OST<br />

Pottemager Finn Risom<br />

Sæbyvej 17, 9340 Asaa<br />

98 15 75 55<br />

www.asaapotter.dk<br />

ASAA KIRKE<br />

Formand: Kirsten Hylander,<br />

Steen Billes Vej 20, 9340 Asaa, tlf. 98 85 11 02<br />

Kirkeværge: Hanne Larsen, Asaavej 33,<br />

9340 Asaa, tlf. 98 85 16 90<br />

Kasserer: Hanne Larsen, Asaavej 33,<br />

9340 Asaa, tlf. 98 85 16 90<br />

Kontaktperson: Mogens Jensen<br />

tlf. 30 33 03 40<br />

RAVSLIBEREN - SÆBY<br />

MODERNE UNIKA RAVSMYKKER · RAVSLIBERI/MUSEUM<br />

KURSER:<br />

Lær at finde rav...<br />

Algade 12 a · 9300 Sæby · 98 44 55 27<br />

www.ravsliberen.dk · ravsliberen@ravsliberen.dk<br />

Sæbyvej 3<br />

9340 Asaa<br />

Tlf. 98 85 12 53<br />

Asaa Havnemuseum<br />

Tlf. 98 85 13 88<br />

Åbent ALLE dage<br />

7.30-21.00<br />

ÅBEN: Juni, juli og august fra kl. 13-16 (mandag lukket)<br />

Krabbefangst for børn: Torsdage kl. 10.00 i skoleferien<br />

Aktivitetsdag: Søndag den 7. august kl.10.00-16.00.<br />

Historisk havnedag: Søndag 7. august <strong>2016</strong> kl. 10.00-16.00<br />

8<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong><br />

8


Her finder du vores pengeautomater - ATM’er<br />

Sæbyvej 1<br />

Asaa<br />

Nørregade 12<br />

Dronninglund<br />

Hjallerup Centret 5<br />

Hjallerup<br />

Præstbrovej 25<br />

Agersted<br />

nordjyskebank.dk<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 9


FISKERI / ANGELN / FISHING<br />

Der er mange steder at fiske, hvis du har<br />

fiskekort og fisketegn.<br />

Es gibt viele Môglichkeiten zu angeln,<br />

nur brauchen Sie Angelscheine.<br />

There are many places to fish<br />

but you need a Fishing License.<br />

Husk fisketegn, læs mere på www.fisketegn.dk<br />

Gerå<br />

Voer Å<br />

Dybvad Sø<br />

Asaa Havn<br />

Øster Møllesø<br />

Klokkerholm Møllesø<br />

Husk fisketegn, læs mere på www.fisketegn.dk<br />

Kanoer, værelser, café og kiosk<br />

Hyggelige, nyrenoverede<br />

dobbeltværelser<br />

Internet. TV og udsigt over åen.<br />

Dobbelt værelse kr. 450,-.<br />

Med balkon kr. 550,-<br />

Zimmervermietung<br />

Gemütliche Zimmer mit Internet,<br />

TV und Blick auf den Fluss.<br />

Doppelzimmer DKK 450,-<br />

Mit Balkon DKK 550,-<br />

Sejl en tur på åen eller træd en vandcykel. Kanoture fra 5 - 25 km<br />

ind i landet. Nyd mad og kaffe ved åen. Vi byder dig velkommen!<br />

Hovedsæson juni, juli og august - ellers åbent efter aftale.<br />

Verleih von Kanus, Ruder- und Tretbooten<br />

Besuchen Sie Voerså - hier finden Sie eine idyllische Umgebung.<br />

Mieten Sie ein Boot und fahren Sie den Fluss entlang. In der<br />

Hauptsaison Juni, Juli und August oder nach Absprache.<br />

VOERSÅ KANO- OG<br />

VÆRELSESUDLEJNING<br />

Østkystvejen 344, Voersaa<br />

Tlf. +45 9846 0051<br />

post@voersaaferie.com<br />

www.voersaaferie.com<br />

10<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


DRONNINGLUND<br />

Dronninglund er andet og mere end et hyggeligt og velassorteret indkøbscenter med store dagligvareforretninger,<br />

masser af specialbutikker og service. Som egnscenter er byen det administrative midtpunkt for hele Østvendsyssel<br />

med bl.a. gymnasium.<br />

Dronninglund ligger lunt i læ af Jyske Ås og er omkranset af bøgeskov. Byens historie er uløseligt forbundet med<br />

Dronninglund Slot og Storskoven. Hvad enten det gælder cykelture, vandreture eller en større biludflugt, er Dronninglund<br />

det naturlige udgangspunkt for oplevelsesrige feriedage. Her er fine overnatningsmuligheder og gode<br />

spisesteder, ligesom byens centrale beliggenhed og busforbindelser gør det muligt at nå Nordjyllands mange attraktioner<br />

indenfor ganske kort tid.<br />

Dronninglund ist mehr als nur ein idyllisches und reich assortiertes Einkaufscenter mit grossen Geschäften für<br />

den täglichen Bedarf und viele Spezialgeschäften sowie auch Dienstleistungen. Als das Gebietscenter ist die Stadt<br />

der administrative Mittelpunkt für ganz Ostvendsyssel, da wäre z. Bsp. das Gymnasium. Dronninglund liegt warm<br />

geschützt im Windschatten des Jütländischen Landrücken und umkränzt vom Buchenwald. Die Geschichte der Stadt<br />

ist unweigerlich mit dem Dronninglund Schloss und dem grossen Wald verbunden. Ganz gleich, ob es sich um Fahrradtouren,<br />

Wanderungen oder einer grösseren Autofahrt handelt, ist Dronninglund der natürliche Ausgangspunkt für<br />

erlebnisreiche Urlaubstage. Hier findet man gute Übernach-tungsmöglichkeiten und ausgezeichnete Essensmöglichkeiten,<br />

ebenso wie die zentrale Lage der Stadt und die Busverbindungen es möglich machen, Nordjütlands viele<br />

Attraktionen in kürzester Zeit zu erreichen.<br />

Dronninglund is an attractive, well-stocked shopping centre with large provisions stores, plenty of specialised shops<br />

and good service. As a regional centre the town is the administrative hub of all of East Vendsyssel, with its own sixth<br />

form college. Dronninglund nestles in the shelter of the Jyske Ås ridge and is surrounded by beechwoods. It’s history<br />

is inextricably linked to the castle, Dronninglund Slot, and to Storskoven, the forest. Dronninglund is a natural tourism<br />

base for memorable holiday experiences - hiking, biking or fullscale excursions by car. There are good accommodation<br />

facilities and eating places. And the town’s central situation and good bus and coach links mean that it is possible<br />

to reach many of North Jutland’s attractions within quite a short space of time.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 11


Dronninglund Slot<br />

Rundvisning<br />

Se mere på www.<br />

dronninglund-slot.dk<br />

SLOTTE - DIE SCHLOSSER - CASTLES<br />

Blandt Nordjyllands mange slotte og herregårde, er Dronninglund Slot og Voergård nogle af de mest kendte. Dronninglund<br />

Slot hed oprindelig Hundslund Kloster og blev i 1100-tallet oprettet af kongen til nonner fra Benediktinerordenen.<br />

Senere kom fornemme ejere, heriblandt Dronning Charlotte Amalie, der i 1690 omdøbte slottet til Dronninglund.<br />

Med respekt for de historiske rammer er de smukke bygninger i dag indrettet til hotel- og kursuscenter. Klosterkirken<br />

er åben hver dag. I sommerferien rundvisning på selve slottet. Voergård, hvis historie går tilbage til Middelalderen, var<br />

indtil 1536 ejet af Børglumbisperne. Med den legendariske Ingeborg Skeel som ejer (1578-1604), blev den pompøse<br />

hovedbygning opført i smuk renæssancestil med en rigdom af sandstensornamenter og figurer. Slottet er i nyere tid<br />

blevet tilført en enestående samling af fransk kunst: Malerier, porcelæn, møbler etc. Den største del af året er slottet og<br />

parken tilgængelig for publikum.<br />

Unter Nordjütlands vielen Schlössern und Herrensitzen, sind Dronninglund Schloss und Voergård sicher die bekanntesten.<br />

Dronninglund Schloss hiess ursprünglich Hundslund Kloster und wurde im 11. Jahrhundert von dem König für<br />

Nonnen aus dem Benediktiner-Orden errichtet. Später kamen vornehmere Besitzer, unter anderem Königin Charlotte<br />

Amalie, die das Schloss 1690 in Dronninglund umtaufte. Mit dem nötigen Respekt auf den geschichtlichen Rahmen, sind<br />

die prachtvollen Gebäude heute als Hotel- und Schulungscenter eingerichtet. Die Klosterkirche hat täglich geöffnet. In<br />

den Sommerferien Führungen durch das Schloss. Voergård, in der die Geschichte bis ins Mittelalter zurückgeht, war<br />

bis 1536 im Besitz der Børglum Bischhöfe. Mit der legendenhaften Ingeborg Skeel als Besitzerin (1578-1604), wurde das<br />

pompöse Hauptgebäude im formvollendetem Renaissancestil errichtet, mit einem Reichtum an Sandsteinsornamenten<br />

und Figuren. Dem Schloss wurde in der jüngsten Zeit eine einzigartige Sammlung französischer Kunst: Gemälde, Porzellan,<br />

Möbel usw., zugeführt. Fast das ganze Jahr ist das Schloss und der Park für das Publikum zugängig.<br />

Dronninglund Slot and Voergård are probably two of the best-known castles of North Jutland. Originally, the name<br />

of the castle was Hundslund Kloster, a nunnery established in the 12th century for nuns of the Benedictine order. Noble<br />

owners supplanted them, including Queen Charlotte Amalie, whose changed the name to Dronning lund in 1690. Paying<br />

the historical framework all due respect, the beautiful buildings now house a hotel and conference centre. The chapel,<br />

Klosterkirken, is open daily. During summer-holidays guided tours of the castle itself. Voergård, whose roots go back<br />

to the medieval period, was owned until 1536 by the Børglum bishops. During the time the legendary Ingeborg Skeel<br />

owned the castle (1578-1604) the impressive main building was built in the Renaissance style, with a wealth of sandstone<br />

ornaments and figures,. In more recent times, the castle has acquired a unique collection of French art - paintings,<br />

porcelain, furniture, etc. For most of the year the castle and grounds are open to the public.<br />

12<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


Hans Johansen Lindenovs gang og rustning.<br />

Jacob Severin over kaminen med overligger af<br />

grønlandsk fedtsten.<br />

GUIDET RUNDVISNING PÅ DRONNINGLUND SLOT<br />

Dronninglund Slots spændende ejere er blevet synlige!<br />

På Dronningesalens blå silketapet hænger ovale malerier af de kongelige, Dronning Charlotte Amalie, som ændrede<br />

slottets navn fra Hundslund til Dronninglund, og hendes datter prinsesse Sofie Hedvig, der foretrak Dronninglund og<br />

Vemmetofte frem for at blivetysk-romersk kejserinde i Østrig-Ungarn.<br />

I renæssancefløjen mod vest fortæller interiør og billeder om nogle af de andre betydningsfulde ejere.<br />

Den lange forbindelsesgang prydes af 20 våbenskjolde fra bygherrens og hustruens slægter sammen med deres<br />

legemsstore epitafium og en kopi af Hans Johansen Lindenovs rustning.<br />

Tårnrummet med hvælvet loft er tilegnet Jacob Severin, der brugte det som kontor og derfra styrede Grønland fra 1735,<br />

da Kongen havde tabt interessen, fordi Grønland ikke gav den indtægt, man havde forventet.<br />

En hel sal er smykket med billeder fra Grønland, bl.a. de første akvareller fra indlandsisen, hvor Jacob Severins svoger<br />

Lars Dalager allerede i 1752 som den første europæer trængte ind. Billederne er fra 1878 da der endelig igen var en<br />

ekspedition inde på isen. En anden svoger, Mathias Ferslev, vandt over hollænderne og overtog deres fire skibe ved<br />

Grønlands eneste søslag i 1739. Derfor er Grønland ikke hollandsk, men dansk,<br />

og den danske konges splitflag ses på akvarellerne af 14 handelspladser grundlagt<br />

1728-98.<br />

Den magtfulde Grev Moltke, som lod Dronninglund ombygge i 1750’erne til det<br />

nuværende barokanlæg, har fået et andet kontor.<br />

Brigader Halling tjente sin store formue i Indien, begyndte i Trankebar, men<br />

skiftede til engelsk militær og kom hjem med farvede tjenere.<br />

Lidt mere jordnære var 1800-tallets ejere, indenrigsminister Kammerherre Erik<br />

Skeel , hans barnebarn Carsten Erik Vilhelm von Hauch og Dronninglunds sidste<br />

adelige ejer Hofjægermester Werner Schimmelmann, som solgte i 1916. De må<br />

derfor nøjes med at dele en salon.<br />

For guidet rundvisning på Dronninglund Slot med fortælling om ejere og bygningernes<br />

udvikling fra 1100-tals nonnekloster til nutidigt slots-hotel henvises til<br />

www.dronninglund-slot.dk<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 13<br />

13


Voergaard SLOT · Audioguide 99 40 03 79<br />

VOERGAARD SLOT<br />

ET SKATKAMMER AF OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN<br />

Flauenskjold<br />

Skagen<br />

Voergaard Slot<br />

Løkken<br />

Hirtshals<br />

Frederikshavn<br />

Sæby<br />

Aalborg<br />

Nyd en historisk dag med hele familien og gå på opdagelse i de mange eventyrlige fortællinger på Voergaard. Kryb ind<br />

i fangekælderen, mød spøgelserne og find blodpletten, der ikke kan vaskes af. Oplev en fantastisk verden af uvurderlige<br />

kunstskatte og kongelige antikviteter. Når I besøger Voergaard møder I et rigt skatkammer, som åbner sig og fortæller<br />

mange flere historier. Vi glæder os til at fortælle dem til jer alle sammen.<br />

Voergaard Slot, Voergaard 6, 9330 Dronninglund<br />

www.voergaardslot.dk<br />

Åbningstider:<br />

www.voergaardslot.dk<br />

16. - 24. juli <strong>2016</strong> Alle dage kl. 10 - 17. Entré kr. 50,-<br />

14<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


OPLEV HISTORIENS VINGESUS PÅ GUIDEDE RUNDVISNINGER<br />

Hovedgården Voergård og Dronninglund Slot med tilhørende kirker og birketing. Adel og almue.<br />

Oplev historiens vingesus på guidede rundvisninger.<br />

Oplev adels- og herremandsvælde når det var bedst og værst. Få de sande historier om feudale adelsmænd og kvinder,<br />

der beboede Voergård og Dronninglund Slot samt de øvrige godsejere på godt og ondt og deres virke.<br />

Hør om almuens vilkår under disse forhold. Deres rettigheder og mangel på samme efter loven, såvel lands- som<br />

lokalbestemmelser, som bl.a,. blev hørt og pådømt på de lokale birketing hver uge i næsten 250 år for begge birketings<br />

vedkommende, og hvad der skete da birketinget i Voer blev ophævet i 1820. Rundvisning i Voer Tinghus med<br />

mulighed for kaffe m.m.<br />

Spændende guidede ture i Voer Kirke og Dronninglund Slotskirke. Kirker der tilhørte herremanden og lød under denne.<br />

Der er således mulighed for at leve sig ind i Slottets og Herregårdens historie gennem århundreder samt deres indflydelse<br />

på kirkerne, der inventarmæssigt afviger meget fra almindelige sognekirker.<br />

For guidede rundvisninger:<br />

Henvendelse: Tlf. 21 40 08 94 (Runa Christensen) og tlf. 98 85 24 24 (Lars Hans Pedersen)<br />

Voer Kirke tilbyder guidede rundvisninger søndage efter kl. 10.15 Gudstjenester og kirkekaffe.<br />

Voergaard Manor and Dronninglund Palace Estate with adjacent churches and local things.<br />

Nobility and peasantry.<br />

Experience history’s whirr of wings through guided tours.<br />

Experience the rule of Nobility and the Manor Lords at it’s best and worst. Hear the true stories of the activities of the<br />

feudal nobility both men and women and other estate owners for good and for bad.<br />

Also the living conditions of the peasantry under these terms. Their rights and lack of same according to the law, i.e.<br />

nation wide legislation as well as local regulations. These were heard at the local things each week for almost 250 years,<br />

and especially what happened when the local thing at Voer was abolished in 1820.<br />

Experience Voer Church and Dronninglund Palace Church which for centuries were owned by the local esquires. You<br />

can thus comprehend the history of the Manor and the Palace including their influence on the churches. The fixtures<br />

within the churches differ considerably from those found in other parish churches.<br />

For guided tours in English, please see Danish text above.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 15


KIRKER / DIE KIRCHEN / CHURCHES<br />

Områdets kirker - gamle som nye - har hver især en historie at fortælle. Gennem generationer har kirkerne fungeret<br />

som naturlige samlingssteder for områdets beboere, og de bærer naturligvis præg heraf. Flere af kirkerne<br />

har kalkmalerier, spændende inventar og udsmykning. Vi vil anbefale et besøg i Middelalderkirkerne Dronninglund<br />

Slotskirke, Voer, Ørum og Hellevad kirker, der repræsenterer henholdsvis kloster, herremandens guldalder og den<br />

jævne befolknings historie. En del af kirkerne har udgivet foldere, som enten er gratis eller kan erhverves for billige<br />

penge. Kirkedørene står normalt åbne for besøgende på alle hverdage. Hertil kommer, at de ofte lægger rum til<br />

koncerter, orgelmusik, kor og solister.<br />

Die Kirchen in dieser Gegend - alte wie neue - jede hat ihre Geschichte zu erzählen. Durch Generationen hindurch<br />

waren die Kirchen der natürliche Versammlungsort für die Bewohner des Gebietes, und sie sind selbstverständlich<br />

dadurch geprägt. Mehrere Kirchen haben Kalkgemälde, interessante Ausstattung und Ausschmückung. Wir empfehlen<br />

einen Besuch in den Mittelalterkirchen Dronninglund Schlosskirche, Voer, Ørum und Hellevad Kirchen, die<br />

sowohl das Kloster, als auch das goldene Zeitalter der Gutsherren, sowie die Geschichte der gewöhnlichen Leute wiederspiegeln.<br />

Einige Kirchen haben Faltblätter herausgegeben, die entweder gratis sind oder für wenig Geld erworben<br />

werden können. Die Kirchentüren stehen normalerweise für Besucher alltags offen. Es kommt noch dazu, dass sie oft<br />

ihren Raum für Konzerte, Orgelmusik, Chor und Solisten zur Verfügung stellen.<br />

Each of the local churches - old and new - has its own particular story to tell. For generations the churches have<br />

been natural meeting places for the local inhabitants, as is reflected in the buildings themselves. A number of them<br />

have murals, exciting fittings, furnishings and decorations. We would recommend a visit to the medieval churches<br />

of Dronninglund Slotskirke, Voer, Ørum and Hellevad, which represent the history of a convent, the golden age of<br />

the squire and the life of the common people, respectively. Some of the churches have issued folders that are either<br />

available free of charge or cost very little. The churches are normally unlocked. They are also used for concerts, organ<br />

music, choirs and soloists.<br />

16<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


NÆSTE KIRKETUR GÅR TIL<br />

MELHOLT KIRKE<br />

ONSDAG DEN 11. MAJ <strong>2016</strong><br />

Melholt kirke er fra 1911 og er en såkaldt<br />

vejkirke.<br />

Den er en del af Asaa-Melholt pastorat.<br />

Nærmere program oplyses på:<br />

www.visitdronninglund.dk<br />

Dronninglund Kirke<br />

Aså Kirke<br />

Melholt Kirke<br />

Agersted Kirke<br />

Hjallerup Kirke<br />

Voer Kirke<br />

Hellevad Kirke<br />

Ørum Kirke<br />

Voer Kirke og Voergaard Tinghus<br />

Oplev historiske omgivelser og spændende<br />

fortællinger om Kirke og Birketing, Adel og<br />

Almue. Rundvisning ved lokale guider.<br />

Henvendelse, tlf. 98 85 24 24 / 21 40 08 94<br />

Voer Kirke og Voergaard Tinghus annonce.indd Asaa | Dronninglund 1 | Hjallerup 04/12/14 13.06 17


SOLENERGI<br />

Dronninglund er i verdensklasse, hvad angår grøn energi<br />

Dronninglund har i hvert fald én seværdighed i verdensklasse: Et solfangeranlæg på størrelse med 5 fodboldbaner. Med<br />

andre ord: Et anlæg med 3.000 solfangere - verdens største ved indvielsen i 2014.<br />

Hvad er en solfanger?<br />

I en solfanger opvarmer solens stråler en væske, som overfører varmen til en vandtank, der så kan levere varmt vand til<br />

for eksempel et hus eller et fjernvarmeanlæg. Solfangeren leverer energi det meste af året, selv i overskyet vejr.<br />

Når solfangerne i Dronninglund Solfangeranlæg producerer mere varme, end der forbruges, opvarmes vandet i et<br />

gigantisk varmelager, en tank med 62.000 kubikmeter vand, cirka svarende til et 6 m højt lag vand på en fodboldbane.<br />

Herfra sendes det varme vand til forbrugerne.<br />

Dronninglund Solfangeranlæg kommer til at levere halvdelen af den varme, byens 1350<br />

fjernvarmekunder forbruger. Solfangeranlægget kan ses syd for Nordre Ringvej ved Lunderbjerg,<br />

Dronninglund, og damvarmelageret lige nord for. Fra et udsigtstårn kan man<br />

beundre hele solfangeranlægget.<br />

Læs eventuelt mere på:<br />

http://www.dronninglundfjernvarme.dk/media/2098049/<br />

Brochure_Dronninglund_2014_A4_final_2.pdf<br />

http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Nordjylland/2014/05/02/083022.htm<br />

Dronninglund by modtog 23.november 2015 den europæiske<br />

solpris og kan således kalde sig Europamester i vedvarende energi.<br />

18<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong><br />

18


DIN ENERGIPARTNER<br />

PlanEnergi tilbyder rådgivning vedr. fremtidig fjernvarmeforsyning med anvendelse af:<br />

SOLVARME • VARMEPUMPER • VARMELAGRE • BIOGAS • GEOTERMI • BIOMASSE - KRAFTVARME<br />

PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00<br />

Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk<br />

ET RÅDGIVENDE FIRMA MED MERE END 30 ÅRS ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI<br />

Ökotourismus – grüne Energie<br />

Dronninglund hat wenigstens eine Sehenswürdigkeit von Weltklasse: Eine Solarkollektoranlage so gross wie 5 Fussballfelder.<br />

Mit anderen Worten: Eine Anlage mit 3000 Solarkollektoren – die grösste der Welt an der Einweihung in 2014.<br />

Was ist ein Solarkollektor?<br />

In einem Solarkollektor erhitzten die Sonnenstrahlen eine Flüssigkeit, die die Wärmeenergie an einen Wassertank führt.<br />

Wo dort kann heisses Wasser an ein Haus oder eine Fernwärmeanlage übertragen werden. Der Kollektor liefert Energie<br />

den Grossteil des Jahres, sogar in wolkigem Wetter. Wenn Dronninglund Solarkollektoranlage mehr Energie produziert<br />

als Dronninglund verbraucht, wird das Wasser in einem Wärmespeicher erhitzt, einem gigantischen Tank mit 62.000<br />

Kubikmetern, das 6 Metern auf einem Fussballfeld entspricht. Von dort fliesst das warme Wasser an die Verbraucher.<br />

Dronninglund Solarkollektoranlage wird die Hälfte der Heizung und dem Warmwasser für die 1-350 Fernwärmekunden<br />

in Dronninglund liefern. Die Anlage liegt an Nordre Ringvej, Lunderbjerg, Dronninglund. Auch aus einem Turn dort kann<br />

man die ganze Anlage – und die Landschaft – bewundern.<br />

Eco tourism – green energy<br />

Dronninglund has at least one world class attraction: A solar panel power plant the size of 5 football fields. In other<br />

words: An installation with 3,000 panels – the world’s largest at its opening in 2014.<br />

What is a solar panel?<br />

In a solar panel solar radiation heats a fluid which leads the heat to a water tank which can then supply hot water to<br />

a house or a district heating facility. A solar panel supplies energy most of the year, even in cloudy weather. When the<br />

panels at Dronninglund Solar Power Plant produce more heat than the consumers use, the heat is accumulated in a<br />

gigantic heat store, a tank with 62,000 cubic metres of water, roughly equivalent to a 6-metre-layer on a football field.<br />

From there the heat is transmitted to the consumers at a later stage. Dronninglund Solar Power Plant will produce half<br />

the heat and hot water that the 1,350 district heating consumers at Dronninglund use. The solar panels can be seen<br />

south of Nordre Ringvej at Lunderbjerg, Dronninglund, and the gigantic water tank on the other side of the road. From<br />

a turret one can admire the entire installation – and the countryside in general.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 19


LAD OS GIVE DIG<br />

Skagen<br />

GODE RÅD<br />

København<br />

Hirtshals<br />

Når livet leves og det hele kører<br />

derudaf, er pengesager sikkert det<br />

sidste du ønsker at bruge krudt på.<br />

Med et REELT PENGEINSTITUT<br />

i baghånden har du, hvad du har<br />

brug for, når du er midt i eventyret.<br />

Fjerritslev<br />

Kig forbi en afdeling tæt på<br />

Brovst<br />

og hør hvad vi kan gøre for dig.<br />

Hjørring<br />

Sindal<br />

Lønstrup<br />

Frederikshavn<br />

Saltum<br />

Pandrup<br />

Vrå<br />

Aabybro<br />

Aalborg<br />

Vest<br />

Jerslev<br />

Brønderslev<br />

Sæby<br />

Klokkerholm<br />

Vester<br />

Hassing Ulsted<br />

Aalborg<br />

Hals<br />

Snedsted<br />

Bedsted<br />

Hvidbjerg<br />

Lemvig<br />

Struer<br />

FIND VEJ<br />

til afdelingernes<br />

PENGEAUTOMATER,<br />

som står til rådighed<br />

døgnet rundt, alle<br />

ugens dage.<br />

Klokkerholm afdeling<br />

Borgergade 19, 9320 Hjallerup<br />

82 22 93 20<br />

Hals afdeling<br />

Torvet 1, 9370 Hals<br />

98 25 14 44<br />

Vester Hassing afdeling<br />

Halsvej 270, 9310 Vodskov<br />

98 25 64 44<br />

Ulsted afdeling<br />

Jyllensgade 14, 9370 Hals<br />

82 22 93 70<br />

www.sparv.dk<br />

Sund fornuft<br />

20<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


LUNDEBJERG UDSIGTSTÅRN OG MOTIONSBANE<br />

Lundebjerg udsigtstårn og motionsbane<br />

Tag en pause ved Lundebjerg. Her finder du et naturskønt område med opholdsplads, udsigtstårn og motionsbane for<br />

voksne og større børn.<br />

Benyt lejligheden til at se nærmere på solvarmeanlægget med plancher i et overdækket informationslokale.<br />

Fra udsigtstårnet fås et godt view over landskabet mod syd, og et oversigtskort i tårnet viser de nærliggende attraktioner.<br />

(se nr 5 på kortet på side 63)<br />

Lundebjerg er en bakkerække/bakkekam på ca. 1400 m`s længde og 200-300 m`s bredde.<br />

Den hæver sig 20-30 m over omgivelserne og når sit højeste på Vakkerbakke med 64 m over havet.<br />

The Wide View Tower and the Exercise Track at Lundebjerg.<br />

Take a break at Lundebjerg. Here in picturesque surroundings you will find a picnic site, a tower commanding a wide<br />

view and an exercise track for adults and older children.<br />

Take the opportunity to have a closer look at the Sun Heated System supplying the town of Dronninglund with central<br />

heating and the explanatory illustrations shown in the information centre.<br />

From the tower you have a fantastic view of the landscape to the south. Also a map outlining the neighbouring attractions.<br />

(Please consult the map on page 63, point 5).<br />

Lundebjerg is a hill crest stretching approximately 1400 metres in length and 200-300 metres in width.<br />

The ridge rises some 20-30 metres above the surrounding landscape and reaches its peak with 64 metres above sea<br />

level at Vakkerbakke (Pretty Hill).<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 21


DRONNINGLUND GOLFKLUB<br />

På den smukke og kuperede bane i Dronninglund Golfklub kan du nyde Storskoven, naturen. Vore tee-steder og<br />

vore greens er i prima stand, og fairways og omgivelser byder på både imponerende udsigter over den Jydske ås,<br />

smukke søer og flot bevoksning, gør den 6000 meter lange bane til en nydelse i al slags vejr. Ud over 18-hullersbanen<br />

(par 72) har klubben en smuk 9-hullers pay and playbane, som kan benyttes af alle, og som er ideel til en<br />

familieturnering. Golfudstyr kan lejes. I klubhuset er der café med professionel betjening og et dejligt terrasseområde<br />

samt en golfshop.<br />

UGE 29 er en golf fest med HALV GREENFEE og mange andre gode tilbud i klubben.<br />

Er du på ferie i Nordjylland er Dronninglund Golfklub en af de bedste attraktioner<br />

for fysisk udfoldelse.<br />

Kirkevej 12 · 9330 Dronninglund · Tlf. 3315 1020<br />

info@dronninglund-golfklub.dk · www.dronninglund-golfklub.dk<br />

DRONNINGLUND<br />

CUP<br />

<strong>2016</strong><br />

Dronninglund Cup er Danmarks største,<br />

internationale håndboldturnering for ungdomshold<br />

og afholdes i perioden 11. - 16. juli <strong>2016</strong><br />

22<br />

Dronninglund Cup er ideel for<br />

håndboldklubber. Vi sætter fokus på<br />

fællesskab, trivsel, tryghed – samt<br />

service. Her kan alle være med!<br />

38 års erfaring med at arrangere<br />

Dronninglund Cup er garanti for, at vi<br />

byder på det, unge håndboldspillere<br />

og deres ledere verden over ønsker.<br />

Kontakt os og hør nærmere.<br />

ALDERSKLASSER<br />

Født<br />

Drenge/Piger 22 ’94 - ’95 - ’96 - ’97<br />

Drenge/Piger 18 ’98 - ’99<br />

Drenge/Piger 16 ’00 - ’01<br />

Drenge/Piger 14 ’02 - ’03<br />

Drenge/Piger 12 ’04 - ’05<br />

Drenge/Piger 10 ’06 og tidligere<br />

SE ALT OM STÆVNET PÅ WWW.DRONNINGLUNDCUP.COM<br />

ARRANGØR: DRONNINGLUND IF<br />

22<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


dem, der gerne vil udforske naturen.<br />

Der er kunstcentret, som byder ind<br />

med fine udstillinger for de, der er<br />

interesseret i kunst, og for de historisk<br />

vakte er der fortællingen om Dronninglund<br />

Slot.<br />

AKTIV FERIE<br />

For børnefamilier er der kun ti minutter<br />

til den dejligste sandstrand, og golfentusiaster<br />

Dronninglund kan Tennisafdeling gå 18 huller på den<br />

v/ Karen Axen · Tlf. 22 99 38 44<br />

naturskønne Dronninglund Golfbane.<br />

Hovedopgaven<br />

Turistforeningen består af en flok<br />

ildsjæle, som hvert år udgiver en<br />

<strong>turistbrochure</strong>, selv om mange søger<br />

oplysninger på nettet i dag, så er der<br />

Sæsonåben fra 1. marts-20. dec. <strong>2016</strong><br />

stadig en del, der gerne vil stå med<br />

noget konkret<br />

ÅBEN fra<br />

i hånden.<br />

kl. 11.00<br />

»Et af de større projekter som foreningen<br />

aktivt tager del i i øjeblikket er<br />

udbygningen og markedsføringen af<br />

Jyske Ås SKOVGRILLEN<br />

projektet,« fortæller Karen<br />

Axen. Slotsgade 9B · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 46 96<br />

Et aktivt idrætsliv<br />

Dronninglund har et meget aktivt<br />

En af årets største begivenheder, er<br />

når Dronninglund Cup’en i juli måned<br />

hvert år skydes i gang. Hvor tusinder<br />

af unge mennesker fra hele verden<br />

har sat hinanden stævne i Dronninglund.<br />

Det kræver sin frivillighed at få<br />

logistikken omkring legene til at gå<br />

op i en højere enhed. Det være fra<br />

overnatning, forplejning, afvikling af<br />

kampe og underholdning. I den uge<br />

cup’en varer, står Dronninglund på<br />

den anden ende.<br />

»Det er en af grundene til, at idrætsforeningen<br />

går meget op i at uddanne<br />

de unge trænere bedst muligt. Så<br />

de føler ansvar over for eksempelvis<br />

at give en hånd med til cup’en. Men<br />

Dronninglund Hallerne med motionscenter<br />

det er<br />

se: www.dronninglund-hallen.dk<br />

naturligvis også vigtigt<br />

eller<br />

for det<br />

daglige www.dronninglund.dk virke, at der findes med link dygtige<br />

til forskellige foreninger aktiviteter.<br />

trænere.<br />

www.aktivnordjylland.dk<br />

Jeg tror også, det er en ballast<br />

for den unge senere i livet, hvis<br />

Hjallerup Svømmehal<br />

de har fået en træneruddannelse.«<br />

Eller kontakt Skovkiosken · Slotsgade 11, hvor baner og udstyr og minigolfbanen kan lejes. På området findes beachvolley-bane<br />

og petanque. Herfra udgår også Junglestien, en motionssti og rekreativt område for hele familien.<br />

Der er mulighed for online-booking – se hjemmesiden www.dronninglundtennis.dk<br />

På Asaa havn er der mulighed for aktiviteter som dykning, kajakroning, kite-surfing og vinterbadning<br />

Få mere information omkring dykning på facebook: Asaa Dykkerklub.<br />

Loop Fitness, Stationsvej 20-22, 9330 Dronninglund, tlf. 4174 6252, www.loopfitness.dk<br />

Idræts Allé 1 · 9320 Hjallerup · www.hjallerup-ic.dk<br />

siger Karen Axen.<br />

Kite-surfing på Asaa Strand<br />

– henvendelse Asaa camping<br />

Online booking<br />

I år er det blevet muligt at booke tennisbanerne<br />

online. Så kan man sidde<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 23<br />

23


AUDIOGUIDE<br />

99 40 03 76<br />

MØLLER / DIE MÜHLEN / MILLS<br />

Der findes et enestående møllemiljø i Dorf ved Jyske Ås lige nord for Dronninglund Storskov. En vandmølle fra<br />

1600-tallet, en hollandsk vindmølle, bygget som hjælpemølle til vandmøllen i 1887, og en firlænget møllegård med<br />

bygninger fra ca. 1900-1925 - i dag kulturhistorisk museum. Vindmøllen er arbejdende museumsmølle. Vandmøllen<br />

har et jævnsstrømsanlæg med turbine fra 1924. I møllegården er cafe samt jagt- og skovbrugsmuseum for Vendsyssel,<br />

og omkring møllesøen er der anlagt en smuk natursti. Museet er levendegjort nogle søndage i sæsonen - spørg<br />

museet. Nær Dronninglund Slot ligger Øster Mølle, en vandmølle fra 1500-tallet, med udstilling om møllen og<br />

mølleriets historie. Fiskeri i møllesøen er tilladt. Omkring møllesøen er der en forsøgsplantning med træer fra andre<br />

landsdele. Klokkerholm møllesø er også et minde om den tid da møllesøens udnyttelse af vand- og vindkraft gav<br />

start til industriens tidsalder.<br />

Es gibt ein einzigartiges Mühlenmilieu in Dorf bei Jyske Ås nördlich von Dronninglund Storskov. Ei ne Wassermühle<br />

aus dem 17. Jahr hundert, eine holländische Windmühle, die 1887 als Hilfsmühle für die Wassermühle erbaut wurde,<br />

und ein Mühlenhof mit vier Flü ge ln und Gebäuden aus dem Zeitra um 1900-1925, der heute als kulturhistorisches<br />

Museum dient. Die Windmühle ist in Betrieb und dient als Museumsmühle. Die Wassermühle hat eine Gleichstromanlage<br />

mit einer Turbine aus dem Jahre 1924. Im Mühlenhof gibt es ein Café und ein Jagd- und Forstwirtschaftsmuseum<br />

von Vendsyssel, und am Mühlensee wurde ein schöner Naturpfad angelegt. An einigen Sonntagen der Saison ist das<br />

Museum belebt – erkundigen Sie sich beim Mu seum. In der Nähe von Dronninglund Schloss liegt Øster Mühle, eine<br />

Wassermühle aus dem 16. Jahrhundert, mit einer Ausstellung über die Mühle und die Ge schichte der Müllerei. Angeln<br />

im Mühlensee ist erlaubt. Um den Mühlensee herum sind versuchsweise Baumarten aus anderen Landesteilen angepflanzt<br />

worden. Klokkerholm Mühlensee ist ebenfalls ein Zeugnis aus der Zeit, als das Ausnutzen der Wasser- und<br />

Windkraft im Mühlensee der Anfang des industriellen Zeitalters war.<br />

There is a unique mill environment in Dorf by Jyske Ås north of Dronninglund Storskov. A water mill from the 17th<br />

century, a Dutch wind mill, build in 1887 to assist the watermill, and a mill farm with 4 wings and with buildings from<br />

the period 1900-1925, today a culture-historical museum. The wind mill is a working museum mill. The water mill has a<br />

direct current system with a turbine from 1924. In the mill yard you will find a café and a museum of hunting and forestry<br />

of Vendsyssel. Around the mill lake there is a beautiful nature trail. On some Sundays of the season the Museum<br />

is animated. For further information ask the Museum. Nearby Dronninglund Castle lies Øster Mølle, a water mill from<br />

the 16th century, with an exhibition about The Mill and the history of the milling trade. Angling is permitted in the lake.<br />

Trees from other parts of the country have been planted experimentally around the mill lake. Klokkerholm mill lake is<br />

also a relic of the time, when the development of the water and wind initialised the beginning of the industrial age.<br />

24<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


Læs mere på<br />

www.dronninglundkunstcenter.dk<br />

KUNST<br />

Dronninglund Kunstcenter<br />

Blev opført i 1977 af en lokal el-installatør, der med dette hus skabte et unikt udstillingssted for nutids-kunst. Senere<br />

blev stedet overtaget af Tvindskolerne, og i 2001 generhvervede en gruppe lokale borgere kunstcenteret, således at<br />

en fond med frivillig arbejdskraft i dag driver Dronninglund Kunstcenter.<br />

Kunstanmeldere roser udstillingernes kvalitet. Og det spændende kunst- og kulturcenter i smuk natur giver en<br />

totaloplevelse for det åbne sind. Centeret afholder desuden foredrags- og musikarrangementer.<br />

DronninglunD Kunstcenter<br />

Kunst · ArK iteK tur · nAtur<br />

M A rts-Dece M ber<br />

Skiftende udstillinger<br />

af høj kvalitet.<br />

uDstilling<br />

gAlleributiK<br />

cAfé<br />

Ring venligst ved større<br />

selskaber.<br />

Thorup Hedevej 1 · 9330 Dronninglund<br />

Telefon +45 96 47 66 00<br />

læs om den aktuelle udstilling på:<br />

www.dronninglund-kunstcenter.dk<br />

ÅbningstiDer:<br />

Åbent dagligt kl. 13-17.<br />

Mandag lukket.<br />

Lørdag, søndag og helligdage kl. 11-17.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 25<br />

25


EN HYGGELIG GÅTUR<br />

I dette smukke område er der gode<br />

muligheder for en kortere eller længere<br />

gåtur i et naturområde med skov, sø, park<br />

og åbne arealer.<br />

Man kan vælge adspredelse ved de forskellige<br />

aktivitetsmuligheder eller gå en<br />

tur til Dronninglund by med indkøbs- og<br />

spisesteder.<br />

Se de afmærkede ruter og vælg den gåtur,<br />

der appellerer til dine ønsker.<br />

God tur!<br />

VANDRING / WANDERN / HIKING<br />

RUTER<br />

Vi kan anbefale: Vandreture i Dronninglund Storskov • Nordsøstien www.northseatrail.org<br />

• Pajhede Skov (Fejborg Bakke, Grevsmosen og Bollebakken).<br />

• Naturstien rundt om søen ved Dorf Mølle • Cykel- og gangsti i Jyske Ås.<br />

• Hjertesti ved Asaa - Se brochurerne her: www.visitbroenderslev.dk.<br />

Wir empfehlen: Dronninglund Storskov • Nordsøpfad: Siehe www. northseatrail.org<br />

• Pajhede Wald (Fejborg Bakke, Grevmosen og Bollebakken).<br />

• Naturpfad um den see bei Dorf Mühlen herum.<br />

• Herzpfad bei Asaa. www.hjertesti.dk - Wandernkarte finden Sie bei www.visitbroenderslev.dk<br />

Slotsruten . . . . . . . . . . . . . 1,4 km<br />

Byruten . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 km<br />

Junglestien . . . . . . . . . . . . . 1,8 km<br />

Østermølleruten . . . . . . . . . 2,4 km<br />

Kondiruten . . . . . . . . . . . . . 4,8 km<br />

Anden sti<br />

Slottet<br />

Skovkiosken<br />

When it comes to hiking,we recommend:<br />

Hiking in the beautifil Great Forest of Dronninglund • Nordsøstien www.northseatrail.org<br />

• Pajhede Forest (Fejborg Bakke, Grevsmosen og Bollebakken).<br />

• The nature trail around the lake by Dorf Mill. • Harttrail in Asaa - See the brochures at: www.visitbroenderslev.dk<br />

Offentlige naturture <strong>2016</strong><br />

17. april: Hold naturen ren – Hjallerup, Dronninglund og Brønderslev kl. 10-14<br />

12. juni: Familiefiskedag – Aså havn kl. 13<br />

19. juni: Vilde blomsters dag – sted ikke fastlagt kl. 13<br />

19. juni: Mountainbike i Storskoven – Dronninglund Storskov kl. 13<br />

21. aug.: Bjesktur – Grindsted Plantage, Plantagevej, 9700 Brønderslev kl. 13<br />

11. sept.: Naturens dag, svampetur og 25 års jubilæum – Lunken, Håndsbækvej, 9740 Jerslev J kl. 13<br />

25. sept.: Svampetur ved Knøsen – Storskovvej, P-plads til Knøsen, Dronninglund kl. 13<br />

Se hele programmet på www.oplev-natur.dk<br />

18. okt.: Smådyrssafari for forældre/bedsteforældre og børn-Lunken, Håndsbækvej, 9740 Jerslev J kl.13<br />

30. okt.: Jæger for en dag - Lunken, Håndsbækvej, 9740 Jerslev J kl. 13<br />

27. nov.: Adventsarrangement - Lunken, Håndsbækvej, 9740 Jerslev J kl. 13<br />

24. dec.: Mens julegåsen steger - Lunken, Håndsbækvej, 9740 Jerslev J kl. 10.30<br />

8. jan. ’17: Motionstur – Nymølle Bæk kl. 13<br />

26<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


GÅTURE I NATURSKØNNE OMGIVELSER<br />

© Cowi A/S og Nellemann & Bjørnkjær I/S<br />

Ruter<br />

Slotsruten 1,4 km<br />

Byruten 1,8 km<br />

Junglestien 1,8 km<br />

Østermølleruten 2,4 km<br />

Kondiruten 4,8 km<br />

Anden sti<br />

Slottet<br />

Skovkiosken<br />

En hyggelig gåtur<br />

I dette smukke område er der gode muligheder for en<br />

kortere eller længere gåtur i et naturområde med skov,<br />

sø, park og åbne arealer. Man kan vælge adspredelse<br />

ved de forskellige aktivitetsmuligheder eller gå en tur<br />

til Dronninglund by med indkøbs- og spisesteder. Se<br />

de afmærkede ruter og vælg den gåtur, der appellerer<br />

til dine ønsker.<br />

God tur!<br />

Brochurer med gåtursruterne findes i infohuset ved<br />

Dronninglund Slot og i Skovkiosken.<br />

Naturparken<br />

- er skoven lige bag skovkiosken (26 hektar), ejet og<br />

vedligeholdt af Dronninglund Borgerforening. Af tiltag<br />

for nyligt er Junglestien totalrenoveret (flittigt benyttet<br />

forhindringsbane). Hundeskoven er lavet i den nyplantede,<br />

indhegnede plantage mellem Bøgevangen og<br />

skovsøen. Der er opført en ny flot bålhytte med bålplads<br />

og bord/bænke i Den Grønne Oase (mellem tennisbanerne,<br />

minigolfbanerne og legepladsen). Derudover er<br />

ca. halvdelen af de flotte betonskulpturer nu opsat. I<br />

2015 er resten af Eventyrstien samt opsætning af de<br />

sidste betonskulpturer færdiggjort. Yderligere har DMCC<br />

(Dronninglund Motions Cykle Klub) etableret en ca. 2,3<br />

km lang mountainbikerute i Naturparken.<br />

Så kig ind i Naturparken. Udover den flotte natur, er der<br />

oplevelser for alle aldre i Naturparken.<br />

Bynet<br />

Vi har samlet byens foreninger og institutioner på www.<br />

dronninglund.dk, så hvis du vil følge med i hvad der<br />

sker i Dronninglund, og hvornår, må du hellere kigge<br />

forbi denne hjemmeside.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 27<br />

27


Skrædersyr puder, tasker og accessories efter ønske,<br />

i læder og tekstil. Udfører repreationer af lædervarer.<br />

Et værksted og butik der er åben for dialog.<br />

& ebridesign<br />

velkommen<br />

i loop fitness<br />

dronninglund<br />

træn på kun 24<br />

minutter<br />

Stationsvej 20-22 · 9330 Dronninglund<br />

Tlf. 41 746 252 · loopfitness.dk<br />

Røde Kors Butik<br />

DronninglunD<br />

Slotsgade 60 · Tlf. 98 84 31 41<br />

Åbningstider:<br />

man-fredag kl. 10-17.30 · lørdag kl. 10-13.00<br />

Hjallerup<br />

Søndergade 2 · Tlf. 98 28 11 66<br />

Åbningstider:<br />

man-fredag kl. 10-17.30 · lørdag kl. 10-12.30<br />

Stort udvalg i tøj og sko. I butikken i Hjallerup<br />

er der endvidere et stort udvalg af flotte<br />

møbler, bøger, glas m.m.<br />

– lokalt og internationalt hjælpearbejde<br />

10152_LOOP_Efter_Åbning_Dronninglund_Annonce_6,5x9,75cm.indd 1 07/01/16 09.18<br />

Irisvej 23 · 9330 Dronninglund<br />

• Flaget til enhver lejlighed.<br />

• Inde- og udendørsbrug.<br />

Tlf. 98 84 19 12 · 22 17 70 47<br />

www.dronninglundflag.dk<br />

Butikken er åben lørdage kl. 10-12<br />

Man-fre kan vi altid træffes på telefonen.<br />

FLAG · VIMPLER · FLAGSTÆNGER<br />

TRÆ/FIBER · BORDSTÆNGER · VIFTEFLAG<br />

KLINIK for FODTERAPI<br />

Statsautoriseret fodterapeut<br />

Connie Hansen<br />

Nørregade 11 · 9330 Dronninglund<br />

Tlf. 98 84 24 80<br />

Dronninglund · Tlf. 98 84 16 33<br />

Hou · Tlf. 98 25 31 00<br />

UDEBEHANDLING TILBYDES<br />

Tilskud fra »Danmark«<br />

Salg af sko og sandaler fra New Feet<br />

GAVEKORT UDSTEDES!<br />

28<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


HJALLERUP<br />

Søndergade 10 A · 9320 Hjallerup<br />

Tlf. +45 98 28 30 22<br />

SÆBY<br />

Sophus Falcks Vej 1 A · 9300 Sæby<br />

Tlf. +45 98 93 17 22<br />

LÆSØ<br />

Byrumhovedgade 67 · 9940 Læsø<br />

Tlf. +45 98 49 18 22<br />

FREDERIKSHAVN<br />

Søndergade 12 · 9900 Frederikshavn<br />

Tlf. +45 96 22 17 22<br />

AALBORG<br />

Vesterbro 65 · 9000 Aalborg<br />

Tlf. +45 96 31 07 22<br />

BRØNDERSLEV<br />

Peder Møllers Plads 5 · 9700 Brønderslev<br />

Tlf. +45 98 80 17 22<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 29<br />

29


KJOLER TIL LIVETS FESTER<br />

BRUD · FEST · KONFIRMATION<br />

Finder du hos:<br />

Larsgårdsvej 5 · 9320 Hjallerup · Tlf. 98 28 28 82<br />

www.holmenlundbrud.dk<br />

I FIF er der alt fra<br />

fodbold til hit-fit-dans<br />

for både voksne<br />

og børn.<br />

Kom og prøv.<br />

Formand<br />

Anette Larsen<br />

tlf. 40 96 24 12<br />

Flauenskjold<br />

HØHOTEL<br />

BOX, BED'N BREAKFAST<br />

OVERNATNING FOR ALLE, MED ELLER UDEN HEST<br />

Ingeborg Skeels Vej 56, Flauenskjold<br />

9330 Dronninglund · Tlf. 98 85 24 24<br />

Email:flauenskjold.hestesport@gmail.com<br />

www.holtegaard.info<br />

BED & BREAKFAST<br />

- her er også plads til din hest...<br />

»JYSKE ÅS«<br />

Kulturhus og Vandrehjem<br />

BOX<br />

BED & BREAKFAST<br />

Tlf. 20 27 21 96 el. 25 39 17 97<br />

V. Hassingvej 39, 9330 Dronninglund<br />

Kro-Grillen<br />

Ålborgvej 583, Flauenskjold · tlf. 26 67 29 54<br />

Indkørsel fra Ingeborg Skeelsvej<br />

Leje af festlokale:<br />

Kontakt Jesper Dewulf-Sem<strong>low</strong> · tlf. 98 86 10 24<br />

For leje af porcelæn, bestik mv.:<br />

Kontakt Jens Abildgaard Jensen · tlf. 23 60 22 98<br />

www.flauenskjold-by.dk<br />

DRONNINGLUND KIRKE<br />

Oplev specielle kalkmalerier<br />

midt i en historisk<br />

kirke fra middelalderen,<br />

med flot udsmykning fra<br />

1500 tallet til i dag.<br />

Kirken er omgivet af<br />

Slottet, Kirkekontoret og<br />

en smuk kirkegård og er<br />

også en Vejkirke.<br />

Kirkens åbningstid er fra<br />

8.00 -16.00.<br />

• Får de uheld med brillen, vil vi gerne prøve<br />

at hjælpe Dem!<br />

• Haben Sie mit der Brille einen Unfall, werden<br />

wir Ihnen gern helfen!<br />

• Emergency spectacle repairs, should<br />

disaster strike!<br />

• Solbriller / Sonnenbrillen / Sunglasses<br />

• Kontaktlinser / Kontaktlinsen / Contact lenses<br />

BRILLEHUSET<br />

Optometrister Helle & John Blakey<br />

Slotsgade 51 . 9330 Dronninglund . Tlf. 98 84 10 18<br />

30<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


FLAUENSKJOLD<br />

I forbindelse med anlæggelsen af landevejen mellem Nørresundby og Sæby i 1852 opstod Flauenskjold lidt nord for<br />

vejpasset over Jyske Ås ved Dannerhøj, Danmarks eneste egentlige landevejspas.<br />

Byen skød op på fattig hedejord omkring kroen, der samtidig var diligencestation. Flauenskjold var og er en typisk<br />

landevejslandsby med huse og butikker langs hovedvejen. Der kom således aldrig jernbane til byen, som forblev<br />

tro mod landevejen. Det kan være en af grundene til at Danmarks største dedikerede autocamperplads findes i<br />

Flauenskjold. Her afholdes årligt danske- og nordiske autocampertræf. Flauenskjolds nærmeste omegn byder på et<br />

væld af seværdigheder. Voergaard Slot med Danmarks eneste bevarede birketinghus, Voer Kirke med det største og<br />

bedst bevarede sandstensepitafium i Norden, Dorf Møllegård med bl.a. jagt- og skovbrugsmuseum. Mange vandre-,<br />

cykel- og ridestier i Dronninglund Storskov, Jyske Ås og Stagsted Skov. Bjergbestigning i Dronninglund Storskov og<br />

kanosejlads på Voer Å. Af historisk interesse er den mærkværdige mindesten ved Stagsted Hedehus. Stenen er ikke<br />

rejst over ofrene, men over drabsmændene i området »udenfor lands lov og ret«. Byen byder endvidere på det hyggelige<br />

Flauenskjold Marked sidste weekend i maj samt »Fut i Flauenskjold« første lørdag i september, julemarked og<br />

meget mere. Der er overnatningsmuligheder på byens Høhotel.<br />

In 1852 wurde die Landstrasse zwischen Noeresundby und Saeby gebaut und hierdurch entstand Flauenskjold nördlich<br />

von dem Wegpass über Jyske Aas bei Dannerhoej. Der einzigste Wegpass in Dänemark. Das Dorf wurde auf<br />

Heidebodem gebaut und an dem Gasthof, der gleichzeitig Postkutsche-station war. Flauenskjold war en typisches<br />

Dorf mit Häuser und kleinen Geschäften der Landstrasse entlang. Hier kam nie die Eisenbahn, man war gegen der<br />

Landstrasse traü, und vielleicht deswegen findet man heute Dänemarks grösste Autocamper Platz hier. Jährlich hat<br />

man dänishen- und skandinavishen Autocamper Treff. Die Umgebung erbietet viele Sehenswürdigkeiten wie Voergaard<br />

Schloss mit Gerichtsgebäude, Voer Kirche mit Sandsteinsepitafium, Dorf Mühlenhof mit Jagdmuseum. Dazu<br />

gibt es viele Wander– Rad-und Reitenwege in Dronninglund Storskov, Jyske Aas und Stagsted Skov. Bergsteigen in<br />

Dronninglund Storskov und Kanufahrt auf Voer Bach. Bei Stagsted Hedehus findet man ein Denkmal zu Ehren der<br />

Totschläger stat der Opfer mit der Inschrift »Am ende der Welt«. Letzte Wochenende in Mai feiert man Flauenskjold<br />

Markt, und erste Samstag in September Puff in Flauenskjold und dazu Weihnachtsmarkt u.v.Mehr. Übernachtungsmöglichkeiten<br />

in dem HeuGasthaus.<br />

The village Flauenskjold origines from the 1852 construction of the highway between Noerresundby and Saeby in<br />

Northern Jutland. The village emerged just north of the road pass through the Jutland Ridge at Dannerhoej. It is the<br />

only real road pass in Denmark. The village rose on poor heather land around the inn, which was also a stage coach<br />

station. Flauenskjold was a typical highway village with houses and stores along the main road. The Railway never<br />

came to town, which stayed loyal to the highway. Maybe the reason that Denmark`s largest dedicated autocamper<br />

site is situated in Flauenskjold. The site hosts annually Danish and Nordic autocamper festivals. In the neighbourhood<br />

of Flauenskjold you will find many spectacular sights like Voergaard Castle with the historic local thing-house. Voer<br />

Church with the largest and best preserved sandstone epitaph in Scandinavia and the Dorf Mills. Furthermore you will<br />

find possibilities for hiking, biking and horse riding in the Jutland Ridge forests as well as hill climbing and canoeing<br />

on the Voer river. Mentioned shall also be the strange memorial at Stagsted, erected in the memory of the homicides<br />

and not the victims – land beyond land`s law! The village presents annually the cosy Flauenskjold Market last weekend<br />

in May and several other events. Accommodation is found at the local Equine Hostel.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 31<br />

31


Hestevognsture<br />

i samarbejde med Dronninglund Turistforening<br />

Nattergaletur<br />

torsdag d. 16/6<br />

Afgang kl. 21.00<br />

Vi kører ud sommeraftenen og<br />

lytter til fuglesangen.<br />

Kunsttur<br />

onsdag d. 6/7<br />

Afgang kl. 19.00<br />

Vi kører rundt til lokale kunstnere<br />

og kunstværker.<br />

Lavendeltur<br />

onsdag d. 13/7<br />

Afgang kl. 19.00<br />

Vi besøger Danmarks eneste<br />

lavendelfarm - dufter og smager....<br />

Skovtur<br />

onsdag d. 20/7<br />

Afgang kl. 19.00<br />

Vi kører tur i den smukke Storskov<br />

og hører nogle gode historier...<br />

Vintur<br />

onsdag d. 27/7<br />

Afgang kl. 19.00<br />

Vi besøger Danmarks nordligste<br />

vingård og hører om vilkårene.<br />

Ture i Aså/Gerå<br />

på udvalgte dage<br />

i uge 32 - Afgang kl. 19.00<br />

Vi kører mellem Aså og Gerå og<br />

besøger bl.a. Sorensminde.<br />

Generelt:<br />

Turene starter forskellige sider - se se www.holtegaard.info for hver enkelt tur.<br />

Tilmelding senest dagen før på mail: lone@holtegaard.info eller tlf. 25 39 17 97.<br />

Pladserne fordeles efter ”først til mølle-princippet”, da der er begrænset antal pladser i hestevognene.<br />

Pris: Voksne: 100, Børn 50,- - incl. kaffe/te. medbring selv kop/krus.<br />

Tag varmt tøj på - de danske sommeraftener kan være lunefulde.<br />

Vi har lokalkendte guider med på turene, der kan fortælle om området.<br />

BOX<br />

Der kan blive ændringer i programmet og turene kan aflyses pga. dårligt vejr!<br />

BED & BREAKFAST<br />

V. Hassingvej 39<br />

9330 Dronninglund<br />

www.holtegaard.info<br />

32<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


RIDNING / REITEN / RIDING<br />

Der er mulighed for at tage sin hest med i den smukke Dronninglund Storskov, hvis du køber et ridepas hos et af<br />

høhotellerne. Der er etableret rideruter mellem disse steder, hvor der også er mulighed for overnatning for heste.<br />

Der er mulighed for pony- og turridning i lokalområdet for både børn og voksne. Se www.visitdronninglund.dk<br />

Mit einem Reitpass kann man in Dronninglund Storskov reiten. Ein Reitpass käuft man bei den Heuhotells. Es gibt<br />

Reitpfaden zwichen den Heuhotells, wo auch die Pferde übernachten können.<br />

Wenn Sie Pony- und Tourreiten möchten - Kinder wie Erwachsene. www.visitdronninglund.dk<br />

If you buy a riding card from one of the hay hotels you have the opportunity to take your horse riding in the beautiful<br />

Dronninglund Great Forest. There are riding routes between the equine hostels where your horse also can stay<br />

overnight.<br />

If you want ponyrides for both children and adults in the local areas. www.visitdronninglund.dk<br />

Høhoteller/Heuhotells/Equine Hostels<br />

Flauenskjold Hestesport<br />

– Box, Bed & Breakfast<br />

Ingeborg Skeels vej 56, Flauenskjold<br />

9330 Dronninglund, tlf. 98 85 24 24<br />

Holtegaard Bed & Breakfast<br />

V. Hassingvej 39, 9320 Hjallerup<br />

Tlf. 20 27 21 96 – 25 39 17 97<br />

www.holtegaard.info<br />

Vendsyssel Køreforening skal afholde DM d. 20.-24/7 <strong>2016</strong>.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 33<br />

33


HJALLERUP<br />

Hjallerup er mest af alt kendt for sit Hestemarked, som er Nordeuropas største. Markedet, der kan spores helt<br />

tilbage til Middelalderen, er i nyere tid blevet en virkelig folkefest, der i dag betegnes som én af Nordjyllands største<br />

attraktioner. I Hjallerup finder vi også områdets nye Kulturhus, biograf samt kommunens svømmehal. Beliggenheden<br />

20 km nord for Aalborg gør Hjallerup til en populær by, man ikke kan komme uden om. Besøg EKKO (side 35),<br />

Hjallerup Mekaniske Museum med traktorer, biler, motorer o.m.m. Det er også spændende at opleve Pastor Laiers<br />

Hus med utallige cementskulpturer.<br />

Hjallerup ist durch den Pferdemarkt bekannt, der Nordeuropas grösster ist. Dieser Markt, der bis ins Mittelalter<br />

zurückverfolgt werden kann, wurde in der neueren Zeit zu einem richtigen Volksfest, dass heute als eine der grössten<br />

Attraktionen von Nordjütland gilt. In Hjallerup findet man auch das neue »Kulturhaus«, das Kino der Gegend, sowie<br />

das städtische Schwimmbad. Die Lage, ca. 20 Km. nördlich von Aalborg, macht die Stadt zu einem populären Ort,<br />

den man nicht leicht umgehen kann. Besuchen Sie EKKO und das Mechanische Museum mit Traktoren,Autos, Motoren<br />

u.a.G. Es ist ganz spannend das Haus von Pastor Laier mit vielen Cementskupturen zu besuchen.<br />

Hjallerup is best known for its Horse Market - the largest in Northern Europe. The Market, the origins of which can<br />

be traced back to the Middle Ages, has over recent years become quite a popular festive occasion, making it one of<br />

North Jutland’s largest attractions. In Hjallerup you will also find the new cultural centre, local cinema and municipal<br />

swimming baths. Its location about 20 km north of Aalborg, makes it a natural place to visit. Here you also find EKKO<br />

and Hjallerup Mechanics Museum with a collection von tractors,cars, motors a.o.t.<br />

Or take a look at Pastor Laiers House with skulpturs and paintings.<br />

Oplev markeder hele sommeren<br />

Flauenskjold Marked: www. flauenskjold-by.dk - 27.-29. maj <strong>2016</strong><br />

Hjallerup Marked: www.hjallerup-marked.dk - 2.-5. juni <strong>2016</strong><br />

Jerslev Marked: www. jerslevmarked.dk - 24.-26. juni <strong>2016</strong><br />

Brønderslev Marked: www.broenderslev-marked.dk - 2.-5. sept. <strong>2016</strong><br />

34<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


Besøg kunstværket<br />

og læs mere på<br />

www.hjallerup.info<br />

Skagen Hirtshals<br />

Skagen<br />

Hirtshals<br />

HJALLERUPS KUNSTVÆRK, EKKO<br />

Sindal<br />

Frederikshavn<br />

Sindal<br />

Løkken/Vrå Frederikshavn<br />

Hjørring Frederikshavn<br />

EKKO, den imponerende træskulptur med en diameter<br />

Løkken/Vrå<br />

Hjørring<br />

på ca. 19 m er det seneste projekt i Hjallerup Samvirke<br />

SæbyBrønderslev<br />

Sæby Hjallerup<br />

regi. Kunstværket skabt af Thilo Frank fra Berlin er Hjallerups<br />

vinderprojekt, i Vores Kunst, konkurrencen Hjallerup<br />

som<br />

Brønderslev Læsø<br />

Hjallerup<br />

Dronninglund<br />

Danmarks Radio, Statens Kunstråd og Statens Aabybro Kunstfond<br />

Dronninglund<br />

DronninglundEr satte i værk i 2011.<br />

et et moderne museum, som som samler samler og opbevarer og opbevarer<br />

Aalborg<br />

traktorer, biler og og motorer, MC, MC, fly fly og og landbrugsmaskiner<br />

samt samt andet andet mekanik.<br />

landbrugsma-<br />

Aalborg<br />

Hals<br />

Det har kostet 1.6 mill kr. at skabe kunstværket, Aalborg<br />

heraf har Hals<br />

Hjallerup selv skaffet 100.000 kr. Resten er Der findes en stor B&O udstilling, en Starfigther,<br />

Aalborg fra<br />

Skagen<br />

Statens Sejlfloddragen jagerfly samt en vandflyver.<br />

Kunstfond og diverse sponsorer.<br />

Sejlflod<br />

Støvring<br />

Frederikshavn Skørping<br />

Den 1.juni 2012 blev EKKO indviet på en åben mark nær<br />

Skørping<br />

Hjallerups Mekaniske Museum, og på afstand Sæby ses EKKO<br />

Nørager Arden Læsø Hadsund<br />

Hjallerup<br />

som en uendelig bølgende bevægelse.<br />

Arden<br />

Hadsund<br />

Dronninglund<br />

Sæby<br />

HJALLERUP Læsø MEKANISKE<br />

Læsø<br />

MUSEUM<br />

Indvendig danner trærammerne en rumlig Hobro form, der<br />

Hals<br />

ÅBNINGSTIDER<br />

synes i konstant rotation så længe man Hobro bevæger sig.<br />

ÅBNINGSTIDER Åbningsdag stumpemarked og motorhistorisk træf den<br />

Står man stille, kræver rummets skæve form<br />

Sejlflod<br />

at balancen 21. og 22. maj, herefter åben tirsdage og søndage til<br />

ÅBNINGSTIDER<br />

justeres. I træskulpturen er indbygget Fra medio mikrofoner maj til den 30. og juni: d. 30. juni kl. 13.00-16.00.<br />

Hjallerup<br />

højtalere, hvor vores egen Fra Tirsdag lyd medio og bliver fanget maj søndag til den kl. ind op 30. 13.00-16.00.<br />

på juni: Fra d. 1. juli til d. 31. august: Tirsdag og søndag<br />

Tirsdag Hadsund<br />

vilkårlige tidspunkter eftersendes Fra mens den<br />

og søndag 1. vi juli<br />

kl. går til rundt. den<br />

13.00-16.00. kl. 10.00-16.00. Fra 1. sep. til d. 30. sep. Tirsdag og<br />

31. august:<br />

søndag kl. 13.00-16.00.<br />

Tirsdag og søndag kl. 10.00-16.00.<br />

Museet er handicapvenligt.<br />

Fra den 1. juli til den 31. august:<br />

Guidede ture i HjallerupFra Tirsdag 1. september<br />

og søndag kl. til den<br />

10.00-16.00.<br />

30. september<br />

Mekaniske<br />

www.hjallerupinfo.dk (punktet Fra medio<br />

Tirsdag<br />

maj "book til<br />

og<br />

den<br />

søndag<br />

30. ture") Hjallerup<br />

Fra 1. september Fra til 1. den september 30. september<br />

til juni:<br />

den kl. 30. 13.00-16.00.<br />

september<br />

Mekaniske Museum<br />

Museum<br />

og søndag kl. 13.00-16.00.<br />

Tirsdag og søndag kl. 13.00-16.00.<br />

Algade 42 | DK-9320 Hjallerup<br />

Fra den 1. juli til den 31. august: MOTORHISTORISK TRÆF<br />

Tirsdag og søndag kl. 10.00-16.00.<br />

Hver torsdag fra kl. 18.00.<br />

Fra 1. september til den 30. september RÆF<br />

www.hjallerup-museum.dk<br />

ORHISTORISK TRÆF Mekaniske Museum<br />

Tirsdag og Hver søndag torsdag kl. 13.00-16.00.<br />

fra kl. 18.00. 2164 5072 8372<br />

Algade 421389 | 2164<br />

| DK-9320 Hjallerup<br />

| 2048 1389 | 4067 2048 4067 9828 | 20273688<br />

2797<br />

Hjallerup Mekaniske Museum er handicapvenligt.<br />

2164 1389 | 2048 4067 | 9828 3688<br />

www.hjallerup-museum.dk<br />

RISK TRÆF<br />

Hjallerup Mekaniske Museum er handicapvenligt.<br />

2164 1389 | 2048 4067 | 9828 3688<br />

Hjallerup Mekaniske Museum er handicapvenligt.<br />

2164 1389 | 2048 4067 | 9828 3688<br />

Hjallerup Mekaniske Museum er handicapvenligt.<br />

En skøn En skøn rejse -<br />

En rejse skøn rejse - -<br />

tilbage tilbage i tiden...<br />

i tiden..<br />

tilbage i tiden...<br />

En skøn rejse -<br />

tilbage i tiden...<br />

2164 1389 | 2048 4067 | 9828 3688<br />

98 28 14 11<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 35<br />

MASKINFORRETNING<br />

OV


MUSIK – KULTURELLE OPLEVELSER<br />

DORF GL. SKOLE<br />

Dorfgade 3 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 86 12 76<br />

www.koncerter.dorfglskole.dk<br />

www.billet@dorfglskole.dk<br />

Kammermusik. Koncerter af høj kvalitet<br />

HJALLERUP MUSIKFORENING<br />

-musik for enhver smag<br />

- www.Hjallerup-musik.dk<br />

Søndergade 10 . Hjallerup<br />

Billetbestilling: Tlf. 98 28 20 22<br />

DE RØDE SKJORTER<br />

Musik på Asaa Havn hver tirsdag aften,<br />

i sommerperioden, med De Røde Skjorter.<br />

SKANSESPILLET I HALS<br />

Skansespillet – 7.-16. juli <strong>2016</strong><br />

Den danske succes musical ”ATLANTIS”<br />

Skansen går under i <strong>2016</strong>!<br />

www.skansespillet.dk<br />

KLOKKERHOLM<br />

BYEN I<br />

LANDSKABET<br />

Kino holder ferielukket uge 28 og 29<br />

Glocal Glocal Art Art<br />

Afrikas Afrikas mest mest spændende spændende kunstgalleri kunstgalleri ligger ligger i Dronninglund<br />

i Dronninglund<br />

– Thorup – Thorup Hedevej Hedevej 3, 9330 3, 9330 Dronninglund.<br />

Dronninglund.<br />

Åbent Åbent fra fra 29. 29. marts marts til 30. til 30. september september – hver – hver fredag, fredag, lørdag<br />

lørdag<br />

og og søndag søndag kl. kl. 13 13 – 17. – 17. Telefon Telefon 28815773 28815773 / 27581947<br />

/ 27581947<br />

www.afro-art.dk www.afro-art.dk – moderne – moderne dansk dansk og og afrikansk afrikansk kunst<br />

kunst<br />

36<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong><br />

36


KLOKKERHOLM<br />

Smukt placeret i et kulturlandskab ligger Klokkerholm midt i Brønderslev Kommune. Byen er omgivet af en smuk<br />

natur med mange rekreative muligheder. Klokkerholm Møllesø er Vendsyssels største, en tidligere istidssø, genskabt i<br />

1979 efter tørlægningen i 1914. Søen har en fugle- og fiskebestand og besøges af mange fritidsfiskere fra hele landet.<br />

Den smukke rute rundt om søen er på 2,5 km. Klokkerholm ligger i et sogn med mange gravhøje - den nye gravhøjrute<br />

på 4,5 km giver syn for sagen. Her passerer man 10 gravhøje og kommer på Kvindbjerg Høje - en samling<br />

af 8 gravhøje. Her er der et flot udsyn til den Jyske Ås i nord og Limfjordsområdet i syd. Lige nord for byen ligger<br />

Stentinget og Byrhøj - et område som er delvist udgravet. Her gjorde man fund, som kunne spores helt tilbage til<br />

stenalderen. Stedet anses af arkæologer for at have været en betydningsfuld handelsplads og magtcenter i vikingetiden.<br />

Klokkerholm og nabobyen Ørum har to kirker fra henholdsvis 1150 og 1250. Begge kirker med en interessant<br />

historie. Hellevad kirke har en velbevaret korsfarersten - en romansk granitgravsten med latinsk indskrift.<br />

In der Mitte von Brønderslev Kommune liegt das Dorf - Klokkerholm - sehr schön in einer Kulturlandschaft. Das<br />

Dorf ist von einer schönen Natur mit vielen Freizeitmöglichkeiten umgeben. Klokkerholm Møllesø ist der grösste<br />

See in Vendsyssel, früher ein See der Eiszeit. - er wurde in 1979 nach der Trockenlegung im Jahre 1914 neu erstellt.<br />

Der See hat sowohl ein reiches Vogelleben als eine reiche Fischwelt und wird von vielen Anglern von dem ganzen<br />

Land besucht. Die schöne Route um den See herum ist 2,5 km lang. Klokkerholm liegt in einer Gemeinde mit vielen<br />

Grabhügeln - die neue Grabhügelroute von 4,5 km hat gerade 10 Grabhügeln. Hier erreicht man auch Kvindbjerghøje<br />

- eine Sammlung von 8 Grabhügeln. Dort gibt es eine schöne Aussicht zu dem Jyske Ås im Norden, und im Süden<br />

sieht man den Bereich der Limfjord. Nördlich von dem Dorf liegen Stentinget und Byrhøj - eine Fläche, die teilweise<br />

ausgegraben ist. Hier machte man Finde, die zurück zu der Steinzeit gespurt wurden. Archäologen beurteilten, dass<br />

diese Fläche ein wichtiger Handelsplatz und Machtzentrum in der Wikingerzeit gewesen ist. Klokkerholm und das<br />

nächste Dorf, Ørum haben zwei Kirchen beziehungsweise von dem Jahre 1150 und dem Jahre 1250. Die beiden Kirchen<br />

haben eine interessante Geschichte. Hellevad Kirche hat einen gut erhaltenen Kreuzritter-Stein - ein romanischer<br />

Grabstein aus Granit mit lateinischer Einschrift.<br />

Beautifully placed in a cultural landscape, Klokkerholm is situated in the very heart af Brønderslev Municitally. The<br />

village is surrounded by nature with many leisure possibilities. Klokkerholm Møllesø is the biggest lake in Vendsyssel,<br />

a former lake from the Ice Age, but recreated in 1979, after being drained in 1914. The lake has a rich bird life and<br />

fish stock and is every year visited by many anglers. The beautiful route around the lake is 2,5 km. Klokkerholm is<br />

situated in a parish with a lot of burial mounds - the new burial mounds route is 4,5 km and proves its name as<br />

you will pass 10 buril mounds on this trip, including Kvindbjerghøje - a gathering of 8 burial mounds. In the north<br />

you have a beautiful view to Jyske Ås and in the south to Limfjorden. Just north of the village you find Stentinget<br />

and Byrhøj - an area which is partly excavated. Here were made archaeological finds, which date back to the Stone<br />

Age. The area is by archaeologist considered to be an important centre and trade and power during the Viking<br />

Period. Klokkerholm and the neighbouring village of Ørum have two churches from respectively 1150 and 1250. Both<br />

churches have an interesting history. Hellevad Church has a well-preserved crusaders stone - a Roman tombstone<br />

in granite with a Latin inscription.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 37<br />

37


www.danskehoteller.dk<br />

Slotsgade 78 · DK 9330 Dronninglund<br />

Tlf. +45 9884 1533<br />

info@dronninglundhotel.dk<br />

www.dronninglundhotel.dk<br />

Kreative grafiske<br />

løsninger - kontakt<br />

Hals Apotek<br />

<br />

Torvet 5<br />

9370 Hals<br />

tlf. 9825 1013<br />

<br />

Dronninglund Apotek<br />

Slotsgade 64<br />

9330 Dronninglund<br />

tlf. 9884 2222<br />

Nordre Ringgade 4 | 9330 Dronninglund<br />

Tlf. 98 84 10 20 | post@basistryk.dk | www.basistryk.dk<br />

Kom og besøg vores nye restaurant<br />

Prinsesse Sophie Hedevig<br />

se mere på www.dronninglund-slot.dk<br />

Dronninglund Slot<br />

Hotel, Restaurant og Bryllupper<br />

Rundvisning: Åbningstider med guide er kl. 11.00 og kl. 13.30<br />

Åbningstider i <strong>2016</strong>: 20. marts (Palmesøndag)<br />

24. marts-28. marts (Påsken) · 22. april (St. Bededag) · 5. maj ( Kr. Himmelfart)<br />

14., 15. og 16. maj (Pinsen) · 25. juni til 11. sept. (alle dage) · 15.-23. oktober<br />

Billetpriser <strong>2016</strong>: Voksen kr. 75,- | Børn 0-6 år gratis. | Børn 7-16 år kr. 25,-<br />

(Grupperabat 10% samlet min. 10 personer)<br />

Brunch hver søndag kr. 155,- pr. person (kl. 9.00-13.00)<br />

Slotsgade 8 · 9330 Dronninglund · Tlf. 9884 3300 · www.dronninglund-slot.dk<br />

38 Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


OPLEVELSER FOR ALLE DINE SANSER<br />

Besøg Lavendelbo, hvor du kan se og dufte de lilla lavendelmarker hos Danmarks eneste lavendelfarm. Hos Lavendelbo<br />

kan du bl.a. købe egenproducerede velværeprodukter baseret på lavendel.<br />

Få kilometer derfra kan du også opleve den sydfranske stemning hos Vingården Alderslyst, som er verdens nordligste<br />

godkendte vingård. Hver tirsdag i juli, august og september måned er der rundvisning og vinsmagning af vingårdens<br />

egen vin. Hos Asaa Andels Mejeri produceres oste efter de gamle traditioner, og på Æblegården Baksminde kan<br />

man købe økologiske æbler og æblemost. De mange lokale gårdbutikker er et besøg værd. Se annoncerne på de<br />

næste sider.<br />

Besuchen Sie Lavendebo, wo man die lilla Lavendelfelder bei der einzigsten Lavendelfarm in Dänemark sehen und<br />

riechen kann. Hier käuft man selbsthergestellte Lavendelprodukte.<br />

Nicht weit weg gibt es südfranzösische Stimmung bei Vingården Alderslyst. Jeden Donnerstag in Juli, August und<br />

September können Sie eine Führung und Weinproben bekommen.<br />

Gute Handwerkskäsen smecken und kaufen Sie bei Asaa Andelsmejeri, wo man Käse nach alter Traditionen herstellt.<br />

Visit Lavendelbo where you can see and smell the purple lavender fields at Denmark's only lavender farm. Lavendelbo<br />

produces and sells its own wellness products based on lavender. See the add in the brochure for the opening hours.<br />

A few kilometres from there you can also experience the southern fresh atmosphere at Vingården Alderlyst which is<br />

the world's most northerly situated and approved vinyard. Every Thuesday and Thursday in July, August and September<br />

there are tours and wine tasting of the vineyard's own wine.<br />

Another place where you can buy nice cheese is at Asaa Andelsmejeri (dairywork) which produces cheese according<br />

to the old traditions. See the add in the brochure for the opening hours.<br />

Besøg Danmarks eneste lavendelfarm<br />

Lavendelbutik Lavendelhave Lavendelmarker Café B&B<br />

Åbningstider:<br />

1.-30. juni og 2.-31. august kl. 10:00-16:00 alle dage, dog lukket mandage<br />

1.-31. juli kl. 10:00-17:00 alle dage<br />

Stagsted Markvej 11, DK-9320 Hjallerup<br />

GPS: N57.157, E10.203<br />

Tlf. +4522970733<br />

Se mere på: lavendelbo.dk<br />

Facebook: lavendelbo.com/LaVendelboFarm<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 39<br />

39


SPISESTEDER<br />

AGERSTED<br />

» Agersted Kro & Grillcafé Tlf. 98 85 41 50<br />

ASAA<br />

» Havnegrillen Havnegade 50, 9340 Asaa<br />

Tlf. 98 85 18 43 (åbent i sommerperioden)<br />

» Pizza og Grillhuset<br />

Skippergade 15b, 9340 Asaa, Tlf. 98 85 21 81<br />

DRONNINGLUND<br />

» Restaurant Sophie Hedvig – på Dronninglund Slot<br />

Slotsgade 8, 9330 Dronninglund, Tlf. 98 84 33 00<br />

» Café Jyske Aas (ferie- og sæson-åbent)<br />

Slotsgade 6, 9330 Dronninglund, Tlf. 40 28 70 44<br />

» Dronninglund Hotel<br />

Slotsgade 78, 9330 Dronninglund , Tlf. 98 84 15 33<br />

» Rutebilkiosken<br />

Stationsvej 6, 9330 Dronninglund, Tlf. 98 84 20 23<br />

» Botan Restaurant, Pizza- & Kebabhouse<br />

Slotsgade 68 A, 9330 Dronninglund, Tlf. 98 84 16 22<br />

» Sason Pizza & Kebabhouse<br />

Slotsgade 56, 9330 Dronninglund, Tlf. 98 84 29 24<br />

» Dronninglund Kunstcenters Café<br />

Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund, Tlf. 98 84 33 22<br />

» Skovkiosken<br />

Slotsgade 9 B, 9330 Dronninglund, Tlf. 98 84 46 96<br />

» Bageren<br />

Slotsgade 74, 9330 Dronninglund, Tlf. 98 84 10 82<br />

FLAUENSKJOLD<br />

» Kro-Grillen<br />

Ålborgvej 583, Tlf. 26 67 29 54<br />

HJALLERUP<br />

» Hotel Hjallerup Kro<br />

Søndergade 1, 9320 Hjallerup, Tlf. 98 28 10 11<br />

» Hjallerup Bageri<br />

Søndergade 4, 9320 Hjallerup, Tlf. 98 84 10 52<br />

» Alanya - pizza, restaurant og café<br />

Hjallerup Centret 9, 9320 Hjallerup, Tlf. 98 28 43 00<br />

» Grill Caféen<br />

Østergade 7, 9320 Hjallerup, Tlf. 98 28 26 11<br />

» Roberto´s Pizza & Grill<br />

Jernbanegade 1, 9320 Hjallerup, Tlf. 98 28 33 10<br />

HOU/HALS<br />

» Skovgaard Raaling<br />

Syrenvej 2, Hou, Tlf. 98 25 32 66<br />

» Havkatten<br />

Havnen 22, 9370 Hals, Tlf. 98 75 05 00<br />

» Rasmus Klump<br />

Havnen 10, 9370 Hals, Tlf. 98 25 21 23<br />

» Kopp & Ko<br />

Havnen 14, 9370 Hals, Tlf. 98 25 10 04<br />

SÆBY<br />

» Jakobs Fiskerestaurant<br />

Havnen 7, 9300 Sæby, Tlf. 98 46 11 46<br />

» Franks Restaurant<br />

Havnen 12, 9300 Sæby, Tlf. 98 46 22 22<br />

40<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


Taverna grillost<br />

i lækker rug-foccacia med grillede grøntsager<br />

og basilikum-pesto<br />

Opskrift på 8 sandwiches<br />

1 stor aubergine<br />

2 squash<br />

ca. 2 spsk olivenolie<br />

3 mellemstore tomater<br />

2 pakker Taverna Grillost<br />

Pesto (ca 2½ dl):<br />

3 dl friske basilikumblade<br />

50 g mandler, gerne ristede<br />

100 g parmesanost<br />

1 ½ dl jomfruolivenolie<br />

2 spsk citronsaft<br />

1 knsp salt<br />

Find opskriften på lækkert<br />

rugfoccaciabrød på<br />

www.taverna.dk<br />

Skær squash og aubergine i 1 cm tykke skiver<br />

på langs. Pensl dem med olivenolien, grill eller<br />

steg dem et minuts tid på hver side og drys dem<br />

med lidt salt. Skyl basilikumbladene grundigt og<br />

dup dem tørre.<br />

Blend dem med de ristede mandler, parmesanost,<br />

olivenolie, citronsaft og salt. Lad pestoen stå<br />

ved stue temperatur.<br />

Del det nybagte rug-foccacia i 8 lige store firkanter.<br />

Flæk brødene på langs og smør begge sider<br />

med basilikum-pestoen. Skær grillosten i 1<br />

cm tykke skiver og grill eller steg dem til de er<br />

gyldenbrune på begge sider. Læg grillosten i lag<br />

med 1 skive aubergine, 1-2 skiver squash og<br />

nogle tomatskiver.<br />

Server sandwichen med det samme.<br />

Grillost<br />

En klassiker med et twist – perfekt<br />

som grill tilbehør, frokostret eller som<br />

snack. Den kan grilles og steges<br />

uden at smelte. Grillosten bliver i<br />

stedet gylden og sprød med en<br />

cremet konsistens indvendig.<br />

Nordex Food A/S · Nordre Ringgade 2 · DK-9330 Dronninglund · Tlf: 96 47 15 00 · www.taverna.dk<br />

Nordex Food annonce helsidet.indd 1 12/12/14 14.10<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 41<br />

41


visitbroenderslev.dk<br />

visitdronninglund.dk<br />

CYKELRUTER<br />

Rundt om i kommunen er der flere forskellige cykelruter, hvor du kan få nogle gode oplevelser og lære om Brønderslev<br />

Kommune. Der er bl.a. 13 turistguider over dejlige afmærkede ture med kort, rutebeskrivelser og beretninger<br />

om 13 lokalområders landskab, kultur og historie. Derudover er der fem emneruter og fire regionale og nationale<br />

ruter. Der er med andre ord rig mulighed for at komme af sted på cykel. Du kan selvfølgelig også lave dine egne<br />

ruter og selv udforske lokalområdet.<br />

Du kan få mere information om diverse ruter og vejvisere på www.visitdronninglund.dk.<br />

In der Gemeinde gibt es verschiedene Radtouren, wo man gute Erlebnisse bekomt.<br />

13 Touristrouten mit Karten, Beschreibungen und Erzählungen über Landschaft, Kultur und Geschichten sind zur<br />

Verfügung. Dazu kommen 5 Themarouten und 4 regionale und nationale Routen, aber man kann auch eigene<br />

Routen arrangieren.<br />

Information bei www.visitdronninglund.dk<br />

Throughout the Municipal District of Brønderslev there are several different cycle routes where you can experience<br />

the countryside and learn more about the area. There are guides available to each of 13 different interesting tours<br />

with maps, route descriptions and stories of the landscape, culture and history of 13 local districts.<br />

There are also five themed routes and four regional and national routes. That means that there are good opportunities<br />

for going cycling on your holiday. Of course you can also put together your own tours and explore the local<br />

area on your own.<br />

You can get more information on the tours as well as guides by www.visitdronninglund.dk.<br />

Cykeludlejning:<br />

Jyske Ås Netværkscenter, Dronninglund Hovedgaard, Slotsgade 6, Dronninglund.<br />

42<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


PÅ KRYDS OG TVÆRS / KREUZ UND QUER / ROUND AND ABOUT<br />

Tag en tur ud på de små veje - de er de smukkeste. Det er her, man støder på kunsthåndværkernes arbejdende<br />

værksteder, hvor mange gode ferieoplevelser og fine sanseindtryk vil være fastholdt i keramikken - også længe efter<br />

besøget. I Klokkerholm ligger Vendsyssels største sø. Møllesøen der er blevet reetableret efter at have været tørlagt<br />

i 65 år. Søområdet er med nænsom hånd beplantet og forsynet med sti langs bredden. Det har skabt et pragtfuldt<br />

og dejligt miljø, der giver plads for et rigt fugleliv og store naturoplevelser. Fiskeri i søen er tilladt.<br />

Agersteds naboskab med - på den ene side Jyske Ås og på den anden side den flade istidshavbund - giver byen en<br />

enestående smuk beliggenhed.<br />

Legen Sie ihren Weg um, auf die kleinen Strassen - diese sind die malerischsten. Hier stösst man auf arbeitenden<br />

Werkstätten des Kunst-handwerkes, wo viele wertvolle Urlaubserlebnisse und herrliche Sinneseindrücke in Keramik<br />

festgehalten werden können - auch lange nach einem Besuch. In Klokkerholm liegt Vendsyssels grösster See. Er ist<br />

ein alter Mühlensee. Wieder hergestellt nachdem er 65 Jahre trockengelegt war, jetzt wiederhergestellt wurde. Das<br />

Seegebiet ist mit behutsamer Hand wieder bepflanzt und entlang des Seeufers mit Feldwegen versehen worden. Das<br />

Resultat, eine bezaubernde und prachtvolle Landschaft, die Platz bietet für die reichhaltige Vogelwelt und hervorragende<br />

Naturerlebnisse. Das Angeln im See ist erlaubt.<br />

Agersteds Nachbarschaft mit - auf der einen Seite dem Jütländischen Landrücken und auf der anderen Seite dem<br />

flachen Eiszeitmeeresboden - gibt der Stadt eine einzigartige wunderschöne Lage.<br />

Try taking the back roads - they are the most beautiful. This is where you can come across decorative artist’s operational<br />

work shops, where many fine holiday experiences and sense impressions will be retained in the clay - long<br />

after your visit has taken place.<br />

Vendsyssel’s largest lake lies in Klokkerholm - the old mill lake Møllesø, which has been reestablished after having<br />

been reclaimed land for 65 years. The lakeside area has been carefully re-planted and a path has been laid along<br />

the shore. This has created a magnificent, attractive environment that offers room for a rich bird life and memorable<br />

nature experiences. Angling is permitted in the lake.<br />

Flanked on the one side by the Jyske Ås ridge and on the other by the flat Ice Age sea bed Agersted has a fantastic<br />

beautiful situation.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 43<br />

43


HÆRVEJSRUTEN<br />

HÆRVEJEN – den gamle hovedfærdselsåre op gennem Jylland blev ”genoplivet” i 1930’erne. Den gang stoppede<br />

man i Viborg, men nu bliver Hærvejen ført igennem som vandre- og cykelrute helt op til det yderste hav ved Vendsyssels<br />

to færgehavne, hvor der er forbindelse til Norge og Sverige. Hele arbejdet blev færdigt i 2014 og ruterne er<br />

markeret med "Jacobs-muslingen" sydgående og mærket for "Nidarosdomen" i Trondhjem mod nord.<br />

De tre ruter, som alle går gennem Brønderslev Kommune. Cykelruten følger rute 3, som fra Viborg går østpå, gennem<br />

Rold Skov, over Aalborg, Hammer Bakker, Hjallerup, Dronninglund, Jyske Ås stien og ender i Frederikshavn. Vandreruten<br />

går nord på til Års, hvor den deler sig, så der er mulighed for at gå på mærkede stier både over Aggersundbroen<br />

gennem Manne og Thise til Hirtshals, men også via Aalborg og Hammer Bakker over Klokkerholm, ind i Jyske Ås og<br />

ad vandrestien forbi Lunken og Nymøllebæk til Frederikshavn.<br />

HÆRVEJEN – the old Main Road through Jylland – that was resurrected during the thirties is now a route for hiking<br />

and cycling. The Hærvej passes up north to the outer most sea at Vendsyssel’s two harbours with ferry service for<br />

Sweden and Norway. The southern routes are labelled with the "Jacob-Mussel", and the northern routes are labelled<br />

of the "Nidarosdomen" from Trondheim.<br />

Three routes are planned and they all pass Brønderslev Municipality.<br />

The bicycle route fol<strong>low</strong>s route 3, which passes east from Viborg to the forrest of Rold. From here to Aalborg, Hammer<br />

Bakker, Hjallerup, Dronninglund, the path of Jyske Aas and ends up at the city of Frederikshavn. The hiking route<br />

passes north to Aars; here it forks and gives either the possibility of crossing the Aggersundbridge, through Manna<br />

and Thise to Hirtshals or going via Aalborg and Hammer Bakker to Klokkerholm, in the forrest of Jyske Aas and the<br />

hiking route through Lunken and Nymøllebæk to Frederikshavn.<br />

Der Heerweg – die alte Hauptverkehrsader durch Jylland – wurde in 1930 ”reanimiert”. Der Heerweg ist als Wander-<br />

und Radfahrroute bis zu dem äußersten Meer bei Vendsyssels zwei Fährenhafen durchgeführt. Hier findet man<br />

Fährverbindungen nach Norwegen und Schweden. Die südlichen Routen werden mit der "Jacobs -Muschel" markiert,<br />

und die nördlichen Routen werden mit "Nidarosdomen" in Trondheim markiert.<br />

Alle drei Routen gehen durch Brønderslev Kommune. Die Fahrradroute folgt Route drei und geht von Viborg gegen<br />

Osten, durch Roll Skov, über Ålborg, Hammer Bakker, Hjallerup, Dronninglund, Jyske Aas Weg und endet in Frederikshavn.<br />

Die Wanderroute geht gegen Norden nach Aars, wo sie sich teilt. Es gibt dann die Möglichkeit entweder auf der<br />

markierten Route über die Aggersundbrücke durch Manna und Thise nach Hirtshals zu gehen, oder die Route via<br />

Ålborg und Hammer Bakker über Klokkerholm in der Jyske Ås und danach auf dem Wandersteig an Lunken und<br />

Nymølle vorbei nach Frederikshavn zu nehmen.<br />

44<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


Asaa | Dronninglund | Hjallerup 45<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

#<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

qqq<br />

q<br />

qq<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

qq<br />

qq q<br />

61<br />

54<br />

55<br />

55<br />

56<br />

43<br />

44<br />

45<br />

57<br />

52<br />

59<br />

60<br />

58<br />

48<br />

49<br />

46<br />

47<br />

50<br />

51<br />

39<br />

40<br />

41<br />

42<br />

38<br />

36<br />

37<br />

35<br />

33 34<br />

32<br />

29 30<br />

31<br />

30A<br />

28A<br />

26<br />

23 24<br />

25<br />

27<br />

28<br />

22<br />

21<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

13<br />

14<br />

15<br />

8<br />

6<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Jerslev<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Sterup<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Hallund<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Klæstrup<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Hollensted<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Klokkerholm<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Hellum<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Allerup<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ørum<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

Ravnstrup<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

HJALLERUP<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Thorup<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

Try<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

DRONNINGLUND<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Ørsø<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf Kirkeby<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Flauenskjold<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Rørholt<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Østerled<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Kirkholt<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

Mylund<br />

BRØNDERSLEV KOMMUNE TEKNIK & MILJØ<br />

NY RÅDHUSPLADS 1 - 9700 BRØNDERSLEV TLF. 99 45 45 45


Sømosen<br />

Audioguide<br />

99 40 03 77<br />

Jyske ås<br />

Audioguide<br />

99 40 03 78<br />

SØMOSEN - JYSKE ÅS<br />

JYSKE ÅS Egnen omkring Dronninglund byder på et pragtfuldt landskab og en enestående natur. Indenfor en radius<br />

af ganske få kilometer kan man her opleve frodige marker, store skovområder, moser og vidtstrakte hedearealer.<br />

Terrænet er stærkt kuperet og byder bl.a. på Vendsyssels højeste punkt KNØSEN 136 m.o.h., ligesom spændende<br />

fortidsminder, langdysser og gravhøje ligger spredt i området. Sømosen med sin spændende historie om fortids<br />

folkeliv er bestemt en spadseretur værd. Helt op til vort århundrede var skråningerne ved mosen opholdssted for<br />

markedsfolk, gøglere, artister, skærslippere og musikanter. Nu er der groet mos over Sømosens mange sagnomspundne<br />

beretninger - men mystikken er der stadig.<br />

Jütländischer . Landrücken Die Gegend um Dronninglund bietet einem eine prachtvolle Landschaft mit einer<br />

einzigartigen Natur. Innerhalb eines Radius von ganz wenigen Kilometern, kann man hier ertragreiche Felder, grosse<br />

Waldgebiete, Moore und eine weitgestreckte Heidelandschaft erleben. Das Gelände ist ausgeprägt hügelich und<br />

bietet u.a. Vendsyssels höchsten Punkt Knøsen, 136 ü.M, an. Ebenso liegen spannende Altertümer, längliche Dolmen<br />

und Hünengräber im Gelände verteilt. Sømosen mit seiner spannenden Geschichte vom Leben der Menschen in<br />

der Vorzeit, ist bestimmt eine Wanderung wert. Bis hin zu unserem Jahrhundert, waren die Abhänge am Moor der<br />

Aufenthaltsort der Markthändler, Gaukler, Artisten, Scherenschleifer und Musikanten. Jetzt ist Moos über Sømosens<br />

zahlreichen, sagenum-wobenen Erzählungen gewachsen - aber das Geheimnisvolle ist immer noch vorhanden.<br />

JYSKE ÅS The area around Dronninglund offers magnificent scenery and unique countryside. Within a radius of just<br />

a few kilometres you can experience fertile fields, large stretches of woodland, bogland and wide expanses of moorland.<br />

The terrain is extremely hilly, including Vendsyssel’s highest point, Knøsen, which is 136 metres a.s.l. There are<br />

also exciting ancient monuments, long barrows and burial mounds are scattered over the area. With its fascinating<br />

history of the life of former times the bog Sømosen is well worth exploring on foot. Right up until this century the<br />

edges of the bog were a meeting place for marketfolk, showmen, knifegrinders and musicians. Now moss has grown<br />

over the many fabled accounts of Sømosen - but it has retained all its mystique.<br />

Jyske Aas - Et oplevelsesbælte i Østvendsyssel se: www.jyskeaas.dk<br />

46<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


TRY MUSEUM<br />

Frilandsmuseum<br />

I 7 huse på ialt 1.000 m 2 fortælles Østvendsyssels historie fra stenalderen og frem til midten af vort århundrede. I<br />

urmagerhuset berettes den ældste tids historie og vi ser bondens hjem omkring 1800-tallet. Her findes også en landhandel<br />

fra 1930erne, en smedie og et skomagerværksted. På Lille Knudsgård, en gammel bondegård med stuehus<br />

fra omkring 1830 og højremslade, vises bondens bolig, landbrugets og landsbyens historie, træhåndværk, husflid og<br />

særudstillinger. Levendegørelse visse dage.<br />

Freizeitmuseum<br />

In 7 Häusern mit einer gesamt Fläche von 1.000 m2, wird die Geschichte Ostvendsyssels erzählt, vom Steinzeitalter bis<br />

zur Mitte unseres Jahrhunderts. Im Uhrenmacherhaus wird von der ältesten Zeitgeschichte berichtet, und wir sehen<br />

das Zuhause eines Bauern aus dem 18. Jahrhundert. Hier findet man auch einen Landkrämer aus den 1930ziger Jahren,<br />

eine Schmiede und eine Schusterwerkstatt. Auf dem Lille Knudsgård, ein alter Bauernhof, der das Zuhause eines<br />

Bauern zeigt, mit einem Wohngebäude aus ungefähr dem Jahre 1830 und einer Scheune mit hohen Wänden, die<br />

Geschichte der Landwirtschaft und des Dorfes, Holzhandwerk, Bastelarbeiten und Sonderausstellungen. Belebung<br />

an gewissen Tagen.<br />

Outdoor Museum<br />

The history of East Vendsyssel from the Stone Age to the middle of this century is related in seven houses that cover<br />

an area of 1,000 sqm. In the Watchmaker’s House the history of the earliest age is outlined and we get a glimpse of a<br />

farmer’s home at the turn of the 19th century. There is also a general store from the 1930s, a smithy and a cobbler’s<br />

workshop. At Lille Knudsgård, an old farmhouse with a main building from c. 1830 and a head barn, you can see<br />

peasant dwellings, the history of agriculture and the country village, woodwork, handicraft and special exhibitions.<br />

Living history on certain days.<br />

Try Museum · Højskolevej 1, Try · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 31 05 · post@bkmuseer.dk<br />

www.bkmuseer.dk<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 47<br />

47


MUSEER / MUSEEN / MUSEUMS<br />

Museerne i Brønderslev Kommune · post@bkmuseer.dk:<br />

Try Museum · Højskolevej 1, Try · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 31 05 · www.bkmuseer.dk<br />

Dorf Møllegård<br />

Storskovvej 39, Dorf · 9330 Dronninglund · www.bkmuseer.dk<br />

Vildmosemuseet · Paukjærvej 15 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 82 43 44 · www.bkmuseer.dk<br />

Øster Mølle · Slotsgade 8 · 9330 Dronninglund · www.moellearkivet.dk<br />

48<br />

Asaa Havnemuseum · Havnen · 9340 Asaa · Tlf. 98 85 13 88 · www.asaahavn.dk<br />

Hjallerup Mekaniske Museum · Algade 42 · 9320 Hjallerup · Tlf. 21 64 13 89 · www.hjallerup-museum.dk.<br />

Pastor Laiers Hus · Håndværkervej 7 · 9320 Hjallerup ·<br />

Tlf. 40 78 40 05 / 98 28 25 79 · www.pastor-laier.com<br />

I Pastor Laiers hus udstilles skulpturer og malerier.<br />

Pastor Laier fremstillede alle sine skulpturer i cement.<br />

Det betød, at han kun havde ca. 20 min. til at gøre sit<br />

kunstværk færdigt.<br />

48<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


HØSTDAG I TRY<br />

Oplev høsten som i de gode gamle dage<br />

med hestetrukne vogne og maskiner.<br />

Søndag den 21. august <strong>2016</strong> kl. 11-16<br />

Kornet høstes og bindes op, og der tærskes med plejl og tærskemaskine.<br />

Hele dagen vil der være arbejdende håndværkere og markarbejdere.<br />

Der kan købes kaffe, kage, stegt flæsk og andre lækkerier.<br />

Så kom til en dejlig høstdag og få en god oplevelse for hele familien.<br />

Arrangør:<br />

Museerne i Brønderslev Kommune, Try Efterskole og Dronninglund Turistforening<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 49<br />

49


DRONNINGLUND STORSKOV<br />

Dronninglund Storskov er beliggende i Vendsyssel, nord for Dronninglund. Skoven er beliggende på den Jyske Ås,<br />

der er en randmoræne dannet i sidste istid, hvorfor landskabet er stærkt kuperet i forhold til det ellers flade landskab<br />

omkring skoven. Det højeste punkt i Vendsyssel, Knøsen med sine 136 m., er beliggende i Dronninglund Storskov.<br />

Skoven hørte indtil år 1800 under Dronninglund Hovedgård og har herefter været ejet af forskellige slægter, og hører<br />

i dag til Overgaard Gods. Det samlede arealtilliggende er på 969,71 ha.<br />

Målsætningen for skoven er en drift, der sikrer et acceptabelt afkast samtidig med, at herlighedsværdierne i form af<br />

»De landskabelige værdier« og »Naturværdier« bevares og søges udbygget.<br />

Bygningerne i skoven er blevet renoveret og udlejes i dag til beboelse. Der er etableret et område som hundeskov,<br />

hvor der er mulighed for luftning af sine hunde.<br />

Der er rig mulighed for vandreture rundt i den meget smukke og kuperede skov. Der er afmærket forskellige ruter<br />

fra 2-6 km’s længde. Ruterne går forbi nogle af skovens mange seværdigheder såsom Knøsen, kærlighedsbøgen,<br />

lille trækapel, troldstenen og den meget smukke "Sømosen".<br />

FRILUFTSTEAMET.DK<br />

FriluftsTeamet tilbyder forskellige slags friluftsaktiviteter, hvor den gode oplevelse altid er målet for arrangementet.<br />

Vi tilbyder friluftsoplevelser hele året rundt med aktiviteter tilpasset årstiden. Vi tilpasser aktiviteterne til den enkelte<br />

målgruppe og planlægger arrangementet i samarbejde med jer med det formål at kunne indfri jeres ønsker og<br />

forventninger.<br />

Lars Daugberg, Friluftsvejleder & træklatreinstruktør<br />

+45 20 82 26 08<br />

l.daugberg@email.dk<br />

www.friluftsteamet.dk<br />

50<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong><br />

50


GEOCACHING<br />

Skattejagt med GPS for hele familien<br />

GEOCACHING er en voksende familiesport og en moderne form for skattejagt.<br />

Her kan du via GPS finde frem til spændende og interessante steder i Nordjylland, og netop i vores dejlige naturområde<br />

er der udlagt flere caches. GEOCACHING er en sport, der dyrkes i hele verden. Om man er på ferie i Spanien,<br />

Tyskland eller i Nordjylland, ligger der caches, som venter på at blive fundet.<br />

For at komme i gang skal der bruges:<br />

• En håndholdt GPS`er eller nedhent abdikation til en mobiltelefon<br />

• Gå på nettet og opret dig som bruger. Log in navn på www.geocaching.com<br />

• Log in navn skal bruges for at få koordinater på den skat, man ønsker at finde<br />

• Læs mere på www.geocaching.com<br />

• Eller den danske side www.geocaching.dk<br />

GEOCACHING er en dejlig måde at opleve naturen på, både i byen og på landet, i skoven eller på stranden. Man får<br />

set steder, man ellers ikke ville have besøgt. Når man henter koordinater på skatten, får man som bonus en historie<br />

om stedet, hvor skatten er lagt. I »cachen« noterer man dato og må gerne fjerne en genstand og placere en ny.<br />

Spændende og sjovt. Efter at skatten er fundet, skal man hjem og logge ind på www.geocaching.com og bekræfte<br />

den skat, man har fundet, og således kan man følge med i hvor mange caches, man har fundet ialt.<br />

God fornøjelse til jer alle!<br />

Geocaching<br />

Geocaching is a high-tech variant on the traditional treasure hunt. The treasure is called a “cache”, the hunt is carried<br />

out using a GPS device – and the whole family can take part!<br />

For more information and inspiration regarding Geocaching in Danish, please visit www.geocachingdanmark.dk. The<br />

official site at which all treasure hunts start is www.geocaching.com. You can either use a GPS-enabled mobile phone<br />

– or you can buy a handheld GPS device that you can take with you. A day spent on a treasure hunt is a day out in<br />

the countryside for the whole family.<br />

Log in and find the place you will visit and enter the coordinates of the treasure (cache) in your GPS device. Remember<br />

things to put in the cache to replace the things you take, as there always should be a treasure for the next person<br />

who finds the cache. Keep your eyes peeled when you approach the site of the treasure, as it may be hidden under<br />

leaves, up in the trees, under some stones – but will never be buried underground.<br />

Have great fun “Geocaching”!<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 51<br />

51


BESTIG BJERGE<br />

Bestigning af bjergkæden i Dronninglund Storskov<br />

Ruten omfatter 6 toppe i Dronninglund Storskov, og følger i et vist omfang etablerede stier, men også gamle tilgroede<br />

veje. Du kommer bla op på toppen af Knaghøj og Knøsen, som er Nordjyllands højeste punkt 136 meter over havet.<br />

BestigeBjerge udfordrer dig og dine venner i dansk bjergvandring. Danmarks svar på »The Seven Summits«. En ny<br />

event for friske friluftsfolk. Alle kan være med på hver deres måde. Tæl højdemeter og få èn på opleveren. Danske<br />

bjerge venter på at blive besteget af dig! Og netop i Dronninglund Storskov har du mulighed for at bestige bjerge.<br />

Kig ind på www.BestigBjerge.dk, hvor du opretter dig selv som registreret bjergbestiger, hvis du vil til tops.<br />

Omdrejningspunktet er hjemmesiden, hvor du finder:<br />

· Bjergbeskrivelser<br />

· Billeder<br />

· Landkort<br />

· GPS-koordinater<br />

· Forslag til vandreture<br />

· Plads til egne beskrivelser<br />

Udskriv bjergbeskrivelsen før du søger højderne. Udfordringerne består i, at du skal finde to 3-cifrede koder, som står<br />

på små grønne skilte ved start og mål på hvert bjerg. Skiltene er markeret med logo og gemt lidt af vejen, men kig<br />

f.eks. under borde, bænke og på forskellige pæle.<br />

Når du har besteget bjerget – eller bjergene indtaster du selv din egen bjergbestigning på hjemmesiden, der automatisk<br />

udregner højdemeter og placering i den samlede konkurrence.<br />

En ny og spændende måde at opleve Dronninglund Storskov på.<br />

52<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


SVAMPETUR I DRONNINGLUND STORSKOV<br />

Sommeren er forbi og vinterens første skarphed fornemmes, og her i Dronninglund Storskovs skygge er der køligt,<br />

men duften af muld og nedfaldsblade er som en varm hilsen i næsen til de særlige jægere, der strejfer rundt i efterårsskoven.<br />

Det er højsæson for svampejagt. Er det i dag, der kommer kantareller i kurven? Måske, dog skal man ikke<br />

forvente, at svampejægere røber deres favoritpletter. Kantarelsteder er velbevarede hemmeligheder.<br />

Kantarel er afhængig af sur bund, og kan derfor findes både i skov og på skrænter og forblæste lysninger, gerne<br />

hvor jorden er mager og mest under eg, bøg og gran.<br />

Kantarelhatten er ofte tre-otte centimeter i diameter og gul. Ofte er kanten på hatten bølget og bukket opad. Lamellerne<br />

er kraftige og groft forgrenede og løber ned ad stokken. Svampen dufter lidt frugtagtig – svagt af abrikos.<br />

Skulle man komme tomhændet hjem, har man i det mindste fået motion og frisk luft.<br />

Har man aldrig prøvet at samle svampe, skal man være forsigtig.<br />

HER ER NOGLE TIP TIL BEGYNDERE OG LETØVEDE:<br />

Hav en god svampebog med på jagten – eller gå på nettet og find nyttigt materiale.<br />

En kurv til samle svampe i – men en pose kan også bruges.<br />

En lille kniv – man kan få specielle svampeknive, med påsat børste.<br />

Gerne en notesbog – eller et kamera. Måske du gerne vil huske stedet.<br />

Begynd med èn eller to arter – og lær dem ordentlig at kende. Kantareller og rørhatte er gode<br />

begyndersvampe, fordi de ikke ligner de dødeligt giftige arter som grøn og snehvid fluesvamp.<br />

Spis ikke svampe rå – medmindre du er helt sikker på, hvad det er, du har fået med hjem.<br />

Tjek i en troværdig svampeoversigt, at svampen er spiselig i rå tilstand, ellers kan det give maveproblemer.<br />

Lær de giftige svampe at kende: Snehvid fluesvamp, grøn fluesvamp, puklet gift-slørhat og randbæltet hjelmhat.<br />

Svampetur for hele familien i Lunken (25 års jubilæum): 11/9-16 kl. 13.00<br />

Svampetur for hele familien ved Knøsen: 25/9-16 kl. 13.00<br />

Se hjemmesiden www.oplev-natur.dk<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 53<br />

53


MUSEERNE I BRØNDERSLEV KOMMUNE<br />

JAGT – OG SKOVBRUGSMUSEET<br />

DORF MØLLEGAARD<br />

Storskovvej 39, Dorf<br />

9330 Dronninglund<br />

www.bkmuseer.dk<br />

ÅBNINGSTIDER <strong>2016</strong>:<br />

Påske: 24.-28. marts<br />

(lukket påskelørdag) kl. 13-16<br />

Kr. Himmelfart: Torsdag den 5. maj –<br />

søndag den 8. maj kl. 13-16<br />

Almindelige åbningstider: Tirsdag<br />

den 17. maj - søndag den 18. september<br />

kl. 13-16.<br />

Første søndag i hver måned fra maj<br />

til september kører Dorf Vindmølle,<br />

hvis vejret tillader det.<br />

Efterårsferie, uge 42: Lørdag den 15.<br />

oktober – søndag den 23. oktober<br />

kl. 13-16, dog lukket mandag den<br />

17. oktober.<br />

VILDMOSEMUSEET<br />

Paukærvej 15<br />

9700 Brønderslev<br />

Tlf 98 82 43 44<br />

mose@bkmuseer.dk<br />

www.bkmuseer.dk<br />

ÅBNINGSTIDER <strong>2016</strong>:<br />

Tirsdag d. 17. maj - søndag d.<br />

18. september, tirsdag - fredag<br />

kl. 10-16, lørdage, søndage og<br />

helligdage kl. 13-16,<br />

mandag lukket.<br />

Tirsdag d. 13. september - fredag<br />

d. 14. oktober - kun hverdage,<br />

mandag lukket, kl. 13-16<br />

TRY MUSEUM<br />

Højskolevej 1, Try<br />

9330 Dronninglund<br />

Tlf. 98 84 31 05<br />

post@bkmuseer.dk<br />

www.bkmuseer.dk<br />

ÅBNINGSTIDER <strong>2016</strong>:<br />

Onsdag d. 1. juni - onsdag d. 31.<br />

august, tirsdag - fredag kl. 10-16,<br />

Lørdage, søndage og helligdage<br />

kl. 13-16, mandag lukket.<br />

KONTAKT:<br />

Museerne i Brønderslev Kommune<br />

Højskolevej 1<br />

9330 Dronninglund<br />

Telefon 98843105<br />

post@bkmuseer.dk<br />

54<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


BRØNDERSLEV<br />

Købstaden ligger tæt på motorvej E39 og med 12.000 indbyggere er Brønderslev kommunens største by. Der bydes<br />

på spændende specialforretninger og spisesteder, ligesom der er mange aktiviteter, især omkring Brønderslev Hallerne.<br />

Her ligger også Nordjyllands Idrætshøjskole.<br />

Tæt på byen ligger Brønderslev Golfklub. På Vildmosemuseet er der udstilling af Store Vildmose gennem tiderne og<br />

byens største attraktion er Rhododendronparken, der blev etableret i 1994. Den dækker 7 ha og der er omkring 120<br />

forskellige arter og sorter. Brønderslev Marked kan hvert år opleves i sidste weekend af august.<br />

- liegt am Eisenbahn und Autobahn E37 und ist mit 12.000 Einwohnern die grösste Stadt der Kommune. Es gibt<br />

Spezialgeschäfte und Restaurants sowie viele Sportsaktivitäten in der Nähe von Brønderslev Hallerne und hier liegt<br />

auch Nordjyllands Sportvolkshochschule und Brønderslev Golfplatz.<br />

Vildmosemuseum mit Ausstellung von Grosse Wild Moor. Rhododendronpark von 1994 mit 120 verschiedenen Sorten<br />

und Arten. Brønderslev Marked findet jedes Jahr ende August statt.<br />

- with railwaystation and near the road E39. With 12.000 inhabitants the biggest city in the Municipally.<br />

Here you find various shops and restaurants and sporting aktivities. Nordjyllands Sports High School is situated here<br />

and outside the town you find Brønderslev Golfclub.<br />

Vildmosemuseum will show part of the life from Big Wild Moor. Visit the park from 1994 with 120 various sorts of<br />

Rhododendron. Each year end of August, you can visit Brønderslev Market.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 55<br />

55


Du kan også handle på nettet:<br />

Klostergydens-fisk.dk<br />

- og få leveret lige til døren!<br />

Vi er specialister i friskfangede fisk og spændende<br />

fiskeretter, lige til at tage med hjem.<br />

Vi har stort udvalg i lækre røgvarer og fisk<br />

til grill. Hvis du vil holde fest hjemme, kan vi<br />

levere flotte anrettede specialiteter på platter<br />

eller anrettet på fade. Alt lige efter eget<br />

ønske. Lige fra 2 personer, til det helt store<br />

fiskegilde - alt er hjemmelavet.<br />

Klostergydens Fisk<br />

Our fish shop specialises in fresh fish and<br />

interesting seafood dishes, all ready to take<br />

home. We can provide attractively arranged<br />

specialities on platters or dishes – whichever<br />

you prefer. We cater for parties ranging from<br />

just 2 people all the way up to major events<br />

– all our dishes are homemade.<br />

Klostergydens Fisk<br />

Bei Klostergydens Fisk werden Frischfisch und<br />

leckere Fischgerichte, auch zum Mitnehmen,<br />

angeboten. Falls Sie zu Hause eine Feier veranstalten,<br />

liefern wir nach Ihren Wünschen<br />

schön angerichtete Spezialitäten auf Platten.<br />

Von zwei Personen bis zur großen Fischfeier<br />

- alles ist hausgemacht.<br />

Mandag - fredag. Mo-fr.: 9.30 - 17.30<br />

Lørdag. Sa. kl. 9.30 - 13.30<br />

Vi har søndagsåbnet samt ekstra åbnet i højsæsonen.<br />

Udeservering.<br />

Wir haben sonntags geöffnet und erweiterte<br />

Öffnungszeiten während der Hauptsaison.<br />

Außenbewirtung.<br />

We’re open on Sundays and have longer<br />

opening hours during the high season.<br />

Outdoor service.<br />

Klostergyden 9, 9300 Sæby – Tel. +45 9846 4240 – www.klostergydens-fisk.dk – klostergydens-fisk@mail.dk<br />

56<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


SÆBY/HOU/HALS<br />

Sæby<br />

Fra Asaa er der kun godt 20 km til Sæby, byen ved havet. Sæby er indbegrebet af dansk købstadsidyl og en af<br />

Danmarks mest attraktive feriebyer med direkte adgang til den brede, børnevenlige strand på Nordjyllands østkyst.<br />

Af historisk interesse er Sæby Kirke og Sæbygård Slot med fortællinger om Børglum-bispen. Der er et varieret tilbud<br />

af restauranter og forretninger.<br />

Hals<br />

Kører man mod syd langs østkysten møder man, ud over den smukke natur, med skønne strande og sommerhuse,<br />

byerne Hou og Hals. Hals er havnebyen med færgefart til Mou. Ellers byder den på et spændende havnemiljø<br />

med restauranter og forretninger. Et årligt tilløbsstykke er skansespillet i uge 28.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 57


Feriehuse på Østkysten<br />

Ferienhäuser an der Ostseeküste<br />

SPAR<br />

OP TIL<br />

20%<br />

WILLKOMMEN BEI NETFERIE<br />

DIREKT GÜNSTIG BUCHEN<br />

Til alle sommerhusejer:<br />

Vi mangler flere huse<br />

til udlejning.<br />

Lad os se på dit! FERIEHUSUDLEJNING - BISNAPVEJ 30 DK-9370 HALS - 98 28 31 11<br />

58<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


»Porten« er en nyanlagt infoplads, der er skabt specielt til<br />

Jyske Aas. Her er der bl.a. bålplads, toiletter og informationstavler.<br />

JYSKE AAS<br />

- et oplevelsesbælte<br />

De mange aktører på Jyske Aas er gået sammen<br />

om et enestående projekt: At dele den<br />

smukke natur og de mange spændende oplevelser<br />

med resten af verden.<br />

I et omfattende netværk er der etableret guidede<br />

ture, rutebeskrivelser, en café med cykeludlejning<br />

og turistservice og mange andre<br />

spændende tiltag.<br />

I år er vi klar til at tage i mod endnu flere<br />

gæster. De tre stjernepladser er klar til sæson<br />

<strong>2016</strong>.<br />

Stjerneplads Syd:<br />

Her finder du Jyske Aas Caféen, hvor der kan<br />

købes forfriskninger. Der er cykeludlejning og<br />

turistservice samt mulighed for at få brochurer<br />

m.m. Har du brug for at få gode råd<br />

til, hvordan du kan tilbringe en dag eller to på<br />

Jyske Aas er der også mulighed for det.<br />

Stjerneplads Midt:<br />

Porten er den smukke arkitektoniske plads,<br />

hvor du kan finde informationer i grotterne,<br />

nyde udsigten fra toppen eller sætte dig ned<br />

og slappe af på den flotte plads. Porten er et<br />

godt udgangspunkt og let at finde, hvis du<br />

kommer kørende på motorvejen. Afkørslen<br />

hedder nemlig Jyske Aas.<br />

Stjerneplads Nord:<br />

Naturskolen Lunken er udgangspunktet for<br />

denne plads. Her er der shelters, naturlegeplads<br />

og masser af skov. Her finder du masser<br />

af inspiration og oplysninger om naturen og<br />

forslag til ture rundt i skoven.<br />

Jyske Aas er en forening, der består af de mange<br />

forskellige aktører i området, små som store<br />

– se mere på hjemmesiden www.jyskeaas.dk,<br />

hvor man også kan melde sig ind og få indflydelse<br />

eller bare støtte foreningen.<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 59


© Cartography by Folia a/s • www.folia.dk • 2010<br />

60<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


Asaa | Dronninglund | Hjallerup 61


Thise<br />

Stenum<br />

Serritslev<br />

Manna<br />

Øster<br />

Hjermitslev<br />

17<br />

BRØNDERSLEV<br />

Klæstrup<br />

J<br />

Øster<br />

Brønderslev<br />

Hall<br />

Hvilshøj<br />

Hollensted<br />

Kraghede<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Asaa Campingplads<br />

Asaa Havn og Asaa Strand<br />

Tennisbanerne<br />

Minigolf<br />

Junglesti<br />

Eventyrsti<br />

9<br />

10<br />

11<br />

Try Museum<br />

Hjallerup Mekaniske Museum<br />

Pastor Laier Museum<br />

Ekko<br />

Vingård<br />

16<br />

R<br />

4<br />

5<br />

Dronninglund Kunstcenter<br />

Golfbane<br />

Solfangeranlæg<br />

Lundebjerg udsigtstårn<br />

12<br />

13<br />

14<br />

Sømosen<br />

Dorf Mølle – Jagt og Skovbrugsmuseum<br />

Voergaard Slot<br />

6<br />

Dronninglund Slot<br />

Turistinfo<br />

Jyske Ås netværkscenter<br />

15<br />

16<br />

Høhotel<br />

Ørum Herberg - Hærvejen<br />

7<br />

8<br />

Frilandskød, Rosenbeck<br />

Holtegård Kørecenter<br />

17<br />

Rhododendronparken og<br />

Den Runde Pavillion<br />

62<br />

Dronninglund Turistforening <strong>2016</strong>


Sterup<br />

Mylund<br />

Der findes også pengeautomater her:<br />

Hou · Hals · Ulsted · Vester Hassing<br />

erslev<br />

Hellum<br />

und<br />

Ørum<br />

avnstrup<br />

10<br />

Allerup<br />

Klokkerholm<br />

11<br />

Thorup<br />

HJALLERUP<br />

9<br />

8<br />

12<br />

4<br />

5<br />

3<br />

6<br />

Try<br />

Flauenskjold<br />

15<br />

14<br />

Dorf Kirkeby<br />

Dorf<br />

13<br />

Ørsø<br />

Agersted<br />

DRONNINGLUND<br />

Asaa<br />

1<br />

2<br />

Østerled<br />

63<br />

Rørholt<br />

7<br />

Geraa<br />

Melholt<br />

Stjernepladser Jyske Ås<br />

Syd: Information om herregårdsmiljø og kulturhistorie.<br />

Porten til Jyske Ås: Information om Jyske Ås<br />

Nord: Information om natur, biologi<br />

HALS<br />

Asaa | Dronninglund | Hjallerup 63


Til opslagstavlen...<br />

✄✄✄Klip ud<br />

✄✄✄Klip ud<br />

✄✄✄Klip ud<br />

M ånedens<br />

enuer <strong>2016</strong><br />

Søndergade 1 · 9320 Hjallerup · Tlf. 98 28 10 11<br />

Månedens menu serveres<br />

i Restaurant ”Hjalle”<br />

JANUAR:<br />

Helstegt oksefilet serveres med<br />

mix salat, ovnristede kartofler<br />

og sauce bearnaise<br />

FEBRUAR:<br />

Wienerschnitzel serveres med<br />

pommes saute, ærter,<br />

wienerdreng og smørsauce<br />

MARTS:<br />

Stegt flæsk med persillesauce,<br />

kartofler og rødbeder<br />

ApRil:<br />

Unghanebryst serveres med urtesaute,<br />

kartofler og sauce Robert<br />

MAJ:<br />

Hjallerup-gryde serveres med<br />

grøntsaute og bagt kartoffelmos<br />

SOMMERpAUSE<br />

– hold øje med gode tilbud!<br />

AUGUST:<br />

Helstegt oksefilet serveres<br />

med mix salat, bagt kartoffel og<br />

sauce bearnaise<br />

SEpTEMBER:<br />

Pariserbøf<br />

OKTOBER:<br />

Vildtgryde serveres med bagt<br />

kartoffelmos<br />

NOVEMBER:<br />

Wienerschnitzel serveres med<br />

pommes saute, ærter, wienerdreng<br />

og smørsauce<br />

DECEMBER:<br />

Grønlangkål serveres med<br />

hamburgerryg, flæsk, pølse, sennep<br />

og rødbeder<br />

Pr.<br />

couvert89,-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!