15.03.2017 Views

Hygiejneskabe

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hygiejne Skabe (EHEDG)<br />

Sindal StålinduStri<br />

Hygiejneløsninger for vægskabe fremstilles<br />

på basis af de kendte standardløsninger;<br />

men med fl g. tilføjelser:<br />

Highlights:<br />

• Skrå top vinkel 15°- 45° hældning.<br />

• Drypkant, udhæng over lågen.<br />

• Rengøringsvenlig lukketøj.<br />

• Materiale, AISI 304 eller AISI 316L.<br />

• Rengøringsvenlige overfl ader, (Ra max 0,4um)<br />

• Låge med 75 graders ombuk.<br />

• Tætningsliste, EPDM med lukket cellestruktur.<br />

• Indvendige hængsler.<br />

• Hygiejne skabe er designet i hht. EHEDG<br />

(EuropeanHygienic Engineering & Design<br />

Group) Design guidelines<br />

• Skabene er testet i hht. IP69K jf. DIN 40059-9.<br />

Godkendelser: Jvf. IEC529/EN 605291<br />

D


Hygiejne Skabe (EHEDG)<br />

Sindal Stålindustri<br />

Snittegning Type A skab<br />

Snittegning Type B skab<br />

H<br />

M<br />

H<br />

M<br />

18.5 14.5<br />

D<br />

25 18<br />

D<br />

Udvendige mål<br />

BxHxD<br />

Lysning<br />

BxH<br />

Montagedybde<br />

M<br />

Bundplade<br />

BxH<br />

Type<br />

250x300x150 mm 205x255 mm 134 mm 230x250 mm A<br />

300x300x150 mm 255x255 mm 134 mm 280x250 mm A<br />

300x300x220 mm 255x255 mm 204 mm 280x250 mm A<br />

300x400x220 mm 255x355 mm 204 mm 280x350 mm A<br />

400x400x220 mm 355x355 mm 204 mm 380x350 mm A<br />

400x600x220 mm 355x555 mm 204 mm 380x550 mm A<br />

500x500x220 mm 455x455 mm 204 mm 480x450 mm A<br />

600x400x220 mm 555x355 mm 204 mm 580x350 mm A<br />

600x600x220 mm 555x555 mm 204 mm 580x550 mm A<br />

600x600x320 mm 555x555 mm 304 mm 580x550 mm A<br />

600x800x225 mm 530x730 mm 209 mm 550x725 mm B<br />

600x800x325 mm 530x730 mm 309 mm 550x725 mm B<br />

800x800x225 mm 730x730 mm 209mm 750x725 mm B<br />

800x800x325 mm 730x730 mm 309 mm 750x725 mm B<br />

800x800x425 mm 730x730 mm 409 mm 750x725 mm B<br />

B= Bredde , H = Højde, D = Dybde, M = Montagedybde (Afstand fra bundplade til bagside af låge)<br />

Sindal Stålindustri<br />

W. Brüels Vej 10 . DK-9800 Hjørring . Tlf. +45 98 90 42 20 . Fax + 45 98 90 41 20<br />

info@sindalsteel.dk . www.sindal-steelindustry.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!