Views
7 months ago

Opstandelsener

7 forståes i

7 forståes i kristendommen som union mellem treenighed (3, fader, søn og helligånden) og de fire jordiske elementer (4, ild, vand, jord og luft). Kort sagt er tallet 7 et symbol på forbindelsen mellem himmel og jord. Melodien fortæller os dermed at Jesu korsfæstelse, død og Opstandelse er forbindelsen mellem Gud og menneske. Teksten siger: Opstandelsen er lige her. Dette er en konstatering om at opstandelsen er hos os, ikke noget abstrakt, den er lige her. Dette spejles også i tonehøjden: ordet „lige“ ligger meget højere end ordet „her“ (her, verden - lige, himlen). Under hele melodiens forløb findes der 3 septimer. Golgata. I hele melodiens forløb bliver der tre gange brugt et kryds (# - ophøjelse af en tone). Disse tre krydser kan fortolkes som de 3 kors som står ved Golgata (bjerg hvor Jesu var korsfæstet i midten af to andre). Krydser minder rent optisk om et kors (i det tyske sprog bruger man f. eks. det samme ord til kryds og kors „Kreuz“). Fra takt 8 rejser melodien sig op og falder igen. Hvis man følger tonernes bevægelse så viser der sig et bjerg som kan fortolkes som Golgata. (Forbinder man alle tre krydser viser der sig også et bjerg, men dette er selvfølgelig et spørgsmål om salmens layout) !2

Se vi går op til Jerusalem Fra takt 9 til 10 er tonerne opbygget som et trappe. Dette kunne fremvise Jesu gang op til Golgata i Jerusalem. Opgangens besværlige virkning bliver forstærket gennem tonerepetitioner (gentagelse af en tone) og harmonierne (omgivende toner som sætter melodien i kontekst, en salgs farve): Alle brugte toner danner en dominantseptimakkord (treklang med septimen, opbygget på toneskalaens 5. tone). En dominantseptimakkord virker altid ustabil, bærer en spænding i sig selv og kalder på en afspænding. Taktar t Komponisten bruger 2 forskellige taktarter: 3/4-takt (3 slager per takt) og en 2/4-takt. (2 slag per takt). Som sagt før henviser tallet 3 til treenighed. Tallet 2 kan fortolkes enten som et symbol for mennesker (vores krop er bygget symmetrisk., vi har to af hver kropsdel undtagen kropsdelene som ligger ved kroppens symmetriakse) eller dualitetsteorien som referer mere specifikt til kristendommen (døden bærer opstandelsen i sig. Theodicé spørgsmålet). Teksten udvikler sig på samme måde til at fortælle os om den konkrete plads hvor Opstandelsen findes. Den er kommet ned fra Gud til mennesker og har en konkret plads i vores verden. !3